Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Bölcseletünk mûhelyei 3. Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2007. March 25.

Bölcseletünk mûhelyei 3.

„Minden régi bölcselet égetõ kezdete volt: 'Mi van az ember hatalmában?' S egyhangúan felelték mind: 'Csak a lelke.' Ez a legrégibb, igen, az egyetlen igazság, melyet az ember értelme megismert és föltétlen igaznak elfogadott. Az idõ, a tapasztalás, az érzékelés és a tûnõdés nem változtatta meg ezt az igazságot. Csak lelkünk van hatalmunkban, semmi más. De ez a hatalom korlátlan Nem sértheti meg senki, nem veheti el tõlünk senki a lelkünk fölött gyakorlott hatalmat, nincs az a zsarnok, nincs az a társadalmi rendszer, természeti törvény, mely megakadályozhatná, hogy lelkünkben szabadok legyünk. Ez a szabadság föltétlen. S ehhez a szabadsághoz odamérve minden más szabadság, melyet a társadalom, a hatalom és a pénz adhat nekünk, töredékes és viszonylagos."

Érdemes ebbe az iskolába járni, csak így tovább…

Dobos Marianne: Kiss Istvánnal Schéner Mihály környezetében ismerkedtem meg. A csodálatos fantáziavilágot képeiben megelevenítõ zseniális festõmûvésszel több évtizedes barátság kapcsol össze. Jókedvének, reményeinek kivirágzásakor éppúgy kötõdünk, mint amikor a hosszú forró nyarak és rosszkedvünk telének termékei-gondolatai ördöglátomásokat ellenek, betöltvén velük világunkat. Schéner amellett, hogy nagyszerû alkotó, az emberi kapcsolatok ügyes összeszervezõje is. Akkor boldog, ha barátai, a hozzá közel állók is szeretik egymást. Ismerjék meg egymás munkásságát, és ünnepeljék együtt vele azt a világot, amelyet õ az emberiség kiszolgálására okulásul feltámasztott. Minden környezetet, amihez kötõdött élete valamely szakaszában meg akar ismertetni minden barátjával. Szeressék és ismerjék meg egymást. Kötõdjenek.

Imigyen kerültem ismeretségbe a nagyszerû Kossuth-díjas vegyésszel, a valahai osztálytárssal is, és most õt kérem meg, mutassa be azt az iskolát, amely mindkettõjüket felnevelte. Jellemezze szellemét, amely a század viharainak ellenére becsületes, egymást segítõ emberségre és magas színvonalú tudás megszerzésére nevelte diákjait.

Kiss István: 2006. júniusában öt öregdiák gyûlt össze egykori alma materük könyvtárában, hogy a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Baráti Köre vezetõinek társaságában megünnepeljék érettségi vizsgájuk 65 éves évfordulóját. Élünk talán még tizenketten a 42 fõs osztályból, de Amerika messze van, többen már nem szívesen hagyják el lakásukat, vagy egészségi állapotuk éppen akkor meggátolta részvételüket egy utazással járó egész napos kirándulásban.

„Evangélikus Gimnázium” hirdeti a felirat a nemrég gyönyörûen restaurált épület bejárati ajtaja felett. A valamivel több mint 150 évvel ezelõtt alapított Algimnázium az 1800-as évek legvégén lett Fõgimnázium. Az Alpár Ignác mûépítész tervei alapján 1899-ben elkészült épület (szerintem Békéscsabának még ma is egyik legszebb épülete) homlokzatán már „Rudolf Gymnasium” felirat volt látható. Amikor én beiratkoztam, Ágostai Hitvallású Evangélikus Rudolf Reálgimnázium nevet viselte, melyet egy 1938-as miniszteri rendelet Gimnáziumra rövidített. Majd volt Állami Gimnázium, Rózsa Ferenc Gimnázium is. Az elnevezések változása már maga egy kis történelem. Az iskolában tett látogatásaim mindig felidézik bennem nemcsak a diákkori élményeket, hanem az ott kapott különlegesen tartalmas útravalót, mely sokban hozzájárult pályafutásom szerencsésnek mondható alakulásához. Talán nem is elsõsorban a tudás, a tananyag a meghatározó. Inkább az iskola hangulata, nevelési elvei, tanáraink személyisége, emberiessége, ami hozzájárul egyéniségünk fejlõdéséhez, jellemünk formálásához, sorsunk alakulásához.

Dúltak a történelem viharai az iskolában töltött nyolc évem alatt: a fasizmus térhódítása, az Anschluss, a II. világháború kitörése, az un. zsidótörvények elrendelése (ami engem közvetlenül érintett)… Mégis a tanári közösség, amennyire tehette, igyekezett megakadályozni, hogy e nézetek elterjedjenek a diákok körében. Akkor, félig még gyermekfejjel, ezt éreztem, de világosan nem láttam, csak késõbb, már a háború után értettem meg igazán. Az intézmény 1932--’33-as évkönyvében olvasható, hogy a „németországi horogkeresztes mozgalom” gyõzelme után erélyes figyelmeztetésekkel sikerült elérni, hogy „zavartalan maradt az a jó viszony, amelyben különbözõ vallású és anyanyelvû tanulóink évtizedek óta élnek iskolánk védõ szárnyai alatt.” Vagy idézhetem az 1937-ben írott sorokat: „ Az a türelmetlen, keresztényi szeretettel össze nem egyeztethetõ gondolkodás, mely nem az emberek belsõ értékei szerint ítél, hanem jelszavaknak hódol, még nem tudott bejutni tanulóink lelkébe… A szülõi házat kérjük…  ügyeljenek õk is arra, hogy fiaik lelkébe ne juthassanak a szélsõséges áramlatok gyûlöletre serkentõ jelszavai.” 1940-ben már csak finomabb utalás történik arra, hogy az új rendtartást „emberi jóindulattal és igazságos mérlegeléssel” kell kezelni, és a „merev formalizmus nem lehet úrrá az élet hajlékonyságán”.

D. M.: Hogyan érvényesültek ezek az elvek a tanári gyakorlatban?

K. I.: Osztályfõnökünk a felsõbb osztályokban Csák István volt. Latint és angolt tanított nekünk. Korábban õ maga is a békéscsabai gimnáziumban tanult. Egyéves oxfordi tanulmányútja után a Sárospataki Református Kollégiumban volt tanár. Egyik ottani tanítványa, Ruttkay Kálmán professzor így emlékezik meg róla: ”nekem csak három évig volt szerencsém tanítványának lennem, … nagyon nagy tanár volt… utódai nem tudták pótolni…” Órái kedélyesen, humorosan teltek. Nem száraz példamondatokon, hanem dalokat énekelve tanultuk az idegen nyelvet. Ezért is választottuk Csák István tanár úr emlékére a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Baráti Köre által 2004-ben kiadott diák-visszaemlékezések gyûjteményének a jelképes It’s a long way… címet.  Angol katonadalokat énekeltünk ugyanis Magyarország hadba lépése elõtt néhány hónappal! Mély nyomokat hagyott bennünk egyénileg ránk szabott nevelõ hatású tréfáival. E tréfák közül hiába idéznék, mai megértésük részletesebb magyarázatokat igényelne. Annyit azonban érdemes megjegyezni, hogy az általa osztogatott találó, de sohasem sértõ gúnynevekkel elejét vette osztályunkban a kirekesztõ vagy megbélyegzõ csúfolódásnak. (Tudjuk, hogy az ötvenes években sem tûrte meg a kulákozást.) Szeretetének és sorsunk iránti komoly törõdésének egyik megnyilvánulása máig élõ mély nyomokat hagyott bennem. 1941 tavaszán, egyik érettségire felkészítõ latin óránkon egy közeli veszélyre utaló szólást kellett felmondanom. Rendszerint a padsorok között sétáló tanárunk ekkor megállt, tekintete a messzeségbe révedt, és a vészt jósló mondatot megismételve hozzátette: „mi lesz veletek, ti érettségizõ gyerekek?!” A történelem megmutatta, hogy aggodalma nem volt alaptalan. Osztálytársaink közül – tudomásom szerint -- öten vesztették életüket harctereken, deportálásban.

A németórákon nem énekeltünk, de kiváló tanárunk, Réthy Dezsõ a tananyagot zenével illusztrálta. Wagner operák részletei hangzottak a gramofonról, amikor a német mondavilággal foglalkoztunk, Beethoven muzsikát hallgattunk, amikor Schiller költészete volt az óra témája. Akkor még nem sejthettük, hogy a majdani Európa-himnusszal ismerkedünk. De a „szélsõséges áramlatoknak nem teret adva” tanárunk nem hallgatta el Goethe széleskörû európai kapcsolatait, hangsúlyozva, hogy a Faust legsikeresebb megzenésítõje a francia Gounod. Nagyon sok híres német verset kellett könyv nélkül megtanulnunk, köztük Heine néhány költeményét akkor, mikor hazájában már régen indexen volt. Sokszor elõfordult, hogy német és osztrák kortársakkal beszélgetve csodálkozva, esetleg kétkedve fogadták, hogy például a Lorelei Heine-vers, hiszen õk azt népdalnak tanulták az iskolában.

Magyar óráinkon is tapasztalhattuk a tanári testület „polgári erkölcsi magatartás kialakítására” vonatkozó határozatait. Magyar tanárunkat, dr. Udvaros Józsefet nagyon szigorúnak tartottuk. Pedig nagy bölcsességgel igyekezett egyrészt megszerettetni velünk nemcsak a magyar, hanem a világirodalmat is, másrészt megtanítani bennünket a hibátlan szép magyar beszédre és írásra. Az irodalmat nem csupán a tankönyvünkbõl tanította, gyakran olvasott fel részleteket az akkor még nagyon modernnek számító Szerb Antal irodalomtörténeti könyveibõl. A kötelezõ olvasmányokon kívül néha egyénekre szabva ajánlott olvasmányokat. Ezek között szerepeltek Féja Géza Viharsarok címû könyve, más kortárs írók mûvei (Illyés Gyula iskolai padtársa volt tanárunknak), de világirodalmi remekek, például Tolsztoj Háború és békéje is. Sinka István személyesen is olvasott fel verseibõl az iskolánkban.

Tanárunk egyik módszere volt, hogy aki nem szépen fogalmazott dolgozatában, azzal felolvastatta a kifogásolt mondatokat, így akarván éreztetni azok nyelvtani, vagy stilisztikai fogyatékosságát. Egyik példa erre: egyszer valaki azt írta dolgozatában, hogy „…nagy örömöt okozott…” „Nagy bánatot okoztál nekem, fiam” -- mondta a tanár úr -- „szerezz inkább örömet és javítsd ki gyorsan a szöveged”. Elõfordulhat-e, hogy ezek után, valaki is a jelenlévõk közül ne helyesen használja ezeket a szókapcsolatokat? Viszont, akinek irományát arra méltónak találta, azzal az egész mûvét felolvastatta az osztály elõtt. Emlékezetes dolgozataink közül csak kettõnek említem címét, mert híven tükrözik az iskola elõbbiekben vázolt szellemiségét: „Franciaország a mûveltség fáklyavivõje”, „Északon a szabadságért harcol egy kis nép”. Talán nem szerénytelenség, ha azt is hozzáteszem, hogy engem ért az utóbbi felolvasásának dicsõsége.

D. M.: A finn nép szabadságharcára utalt ezzel, hiszen két háborúban is meg kellett védeniük függetlenségüket a szovjettekkel szemben.

K. I.: Lándori Nándor több külföldi tanulmányutat megjárt, sokoldalúan mûvelt tanárunk alsóbb osztályokban tanított latinra. Sokat mesélhetnék arról, milyen átszellemülten ecsetelte óráin az ókori görög és római szobrok, oszlopfõk szépségeit, pedig ez nem is tartozott szigorúan a tananyaghoz. Példáját inkább azért hozom fel, mert törõdött tanítványai életkörülményeivel is. Sokunknak rendszeresen szerzett tanítványt még azután is, hogy kikerültünk a keze alól, mert alkalmasnak tartott a feladatra, és mert tudta, ránk fér a kereset.

D. M.: Azt gondolhatná az ember, hogy a természettudományos tárgyak oktatásában a szaktudás a lényeg és kisebb szerep jut a jellemformálásnak.

K. I.: Emlékezetem, saját sorsom alakulása nem errõl tanúskodik. Erõs oldala volt a reálgimnáziumnak az akkor még mennyiségtannak, természetrajznak, természettannak nevezett matek, fizika, kémia, biológia oktatása. Amikor az iskolába kerültem, mindenki sajnálkozva emlegette, hogy dr. Kilczer Gyula tanár úr elhagyta az iskolát, a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumba helyezték át. Õ indította el a korszerû természettudományos oktatást a gimnáziumban, kezdte meg a fizikai és természetrajzi szertárak, kísérletek bemutatására alkalmas elõadótermek felszerelését. Három fiatal tanár, akik már tanítottak engem, méltó utódainak bizonyultak. Nem lehet véletlen, hogy osztályunkból érettségi után sokan választottak természettudományi ismereteket követelõ foglalkozást.

Hidasi Lajos, aki szabad idejét fizikai kutatásoknak szentelte, az alsó négy osztályban alapozta meg matematikai ismereteimet. Tõle tanultuk meg a logikus matematikai gondolkodás alapjait, hogy nem bemagolt sémák alapján, hanem türelmes következtetésekkel lehet az un. szöveges példákat megoldani. Erre rímelt az a nevelési intelme, hogy a pénznél, a felhalmozott gazdagságnál biztosabb támasz a megszerzett tudás és a képesség annak hasznosítására.

Dr. Tomor János, aki elõzõleg a Pázmány Péter Egyetem Geológiai Tanszékén volt tanársegéd, tanulmányútjai során német egyetemeket látogatott, a természetrajzot tanította nekünk. 1934-ben írt A munkáltató természetrajz-tanítás címû tanulmányában fejtette ki elveit az oktatás modernizálásáról. Nem tartotta magát tankönyvünkhöz, óráit nem a feleltetés--új anyag elõadása séma szerint, sõt gyakran nem is az osztályteremben, hanem a szabad természetben tartotta. Kirándulni vitt bennünket a Nagyligetbe, a Körös partra, hogy ne csak tankönyvi képek és leírások alapján ismerjük fel a fákat és virágokat, a békákat és gyíkokat, a tarka lepkéket és rovarokat, a különbözõ talajokat, köveket, ásványokat. Növény- és rovar-gyûjtés terén versenyeztetett bennünket. Ám nemcsak a ligetben, a laboratóriumban is ismerkedtünk a természet rejtelmeivel. Itt tanultuk meg a mikroszkóp használatát, készítettünk szemléltetõ eszközöket. Én például egy üvegtechnikus segítségével a rovarok emésztõ rendszerét modellezõ berendezést. Elõadásokat tartott a természetvédelemrõl, az ökológiáról, az idõjárásnak az emberi szervezetre gyakorolt hatásáról, az „atomrombolásról”. Pedig hol voltak akkor még a „zöldek”, vagy az idõjárási frontok egészségi hatásaira utaló meteorológiai jelentések! És nem volt még atombomba sem. Egyik témája különösen emlékezetes maradt számomra: A kõolaj és keletkezése. E termék több mint 300-féle vegyületbõl állhat, összetétele lelõhelytõl függõen jelentõsen változik. Keletkezésére nézve különféle elméleteket dolgoztak ki. Vajon melyik igaz? Addig mindent úgy tanultunk, mint biztos ismeretet, s lám vannak még felderítetlen természeti jelenségek! Kutatnunk kell az okokat, összefüggéseket! Lehet, hogy ezért lettem kutató vegyész.

Bayer Jenõ a felsõ négy osztályban tanított matematikára, fizikára. Neki az alapos ismereteken túl azért tartozunk hálával, mert rendre és pontosságra nevelt bennünket. Szigorúan megkövetelte ezt az egyenletek írásában, a definíciók, fizikai törvények megfogalmazásában, csak úgy, mint az idõbeosztásban és dolgozataink külalakjában. Amikor az iskola Gyóni Géza Önképzõkörének megalakult a Természettudományi Szakosztálya, annak egy ideig õ volt a tanárelnöke és engem jelölt a tagozat titkárává, így szerezhettem a szervezés terén is gyakorlatot. Versenyfeladatokat tûzött ki és elérte, hogy örömünk teljék ezek megoldásában. Egyik alkalommal, a pályázatok benyújtása után, szomorúan észleltem, hogy számszerû végeredményem nem egyezik a táblára írt helyes értékkel. Legnagyobb meglepetésemre mégis én nyertem a versenyt, mert kiderült, hogy csak egy apró számítási hibát vétettem, de a tanár úr az én megoldásomat tartotta a legszellemesebbnek. Amikor már én is tanár lettem, ez az élmény, egykori tanárom példája is elõttem lebegett.

D. M.: Nem lehet igazán kellemes légkör, hatásos életre-nevelés egy iskolában jókedv és humor nélkül. Schéner Mihály lehet a legjobb példa erre.

K. I.: Utaltam már az elõzõekben is ilyen megnyilvánulásokra, de az igazán vidám  foglalkozások a rajzórák voltak. Mazán László festõmûvész tanár mindig mosolygott, szerette tanítványait, élvezte a tanítást. Megértette azokat, akiknek nem volt kellõ kézügyességük, rajzkészségük, de akikben e képességek jeleit felfedezni vélte, azokkal nagy odaadással foglalkozott. Mindenkit igyekezett a szépség érzékelésére, a képzõmûvészetek szeretetére nevelni. Nagy mozgási szabadság volt a rajzteremben, nem padban, hanem kis csikókon (egyesek szerint rajzbakokon) ültünk, amivel ide-oda lehetett helyezkedni. Mindig két rajzóra volt egyfolytában. Közben vándorolhattunk, megengedte, hogy a diákok egymásnak segítsenek, és õ is szívesen javított készülõ mûveinken. A beállított tárgyak, csendéletek festésében egy két ecsetvonásos változtatással szinte csodát tudott mûvelni. Mégis, két óra egyfolytában, hogy el ne unjuk magunkat, a tanár úr tréfás megjegyzésekkel, kacagtató anekdotákkal szórakoztatott bennünket. A csabai Munkácsy Múzeumban látható festményei, rajzai híven tükrözik ironizáló kedélyességét. Tanítványai közül sokan lettek híres festõmûvészek, akibe pedig nem szorult ez a tehetség, ha csak teheti, eljár múzeumokba, képkiállításokra.

D. M.: A mozgáskultúra is hozzátartozik az értelmiségi léthez.

K. I.: Korszerû iskolai tornaterem, szakszerû testgyakorlás biztosította egészséges testi fejlõdésünket. Brózik János tanárunk munkába állásakor megnövelték a testnevelési órák számát. Volt ifjúsági sportkör, vívni én is tanultam, a cserkészet is hozzájárult testi erõsödésünkhöz. Jó idõben az iskola udvarában rúgtuk vagy dobáltuk a labdákat. 1910-ben született tanárunk maga is példázta módszereinek hatékonyságát: még az utóbbi években is, jó egészségben részt vett öregdiák összejöveteleinken. Sajnos a bevezetõben említett 65-éves találkozónkat már éppen nem érhette meg.

D. M.: A század sokszor szembeállította az embereket egymással. Hogyan élték meg ezt a régi diákok?

K. I.: Iskolánk kiváló szellemiségének bizonyítéka, hogy az érettségink utáni, sorozatosan bekövetkezõ sorsfordító társadalmi átalakulások folyamán megmaradt a töretlen barátság és összetartás az egykori osztálytársak között. Kezdetben csak a kerek számú évfordulókon jöttünk össze, késõbb egyre gyakoribbak lettek a szervezett találkozások egyebek között a Lóverseny Pályán, Fészek Klubban, a Magyar Rádió Márványtermében, kiállítás megnyitáson, budai vendéglõkben, pesti, csabai és más vidéki családi otthonokban. Szoros barátság szövõdött a feleségek, a családok között is. Ez azonban már egy másik történet.

A múlt mindent megszépít, tartja a közvélekedés. Elfogult vagyok bizonyára, de beszéljenek a statisztikai adatok. Idézek a mai gimnázium Várunk címû kulturális folyóiratának 2000-ben megjelent számából egy, feldolgozója szerint sem teljesnek tekinthetõ adatsort. Kik kerültek ki e vidéki egyházi iskola padsoraiból a múlt század néhány évtizede alatt: 5 Kossuth-díjas (2 a mi osztályunkból); 17 egyetemi tanár (legalább 5 a mi osztályunkból); 78 orvos, 17 állatorvos, 43 mérnök, 11 ügyvéd, 17 festõmûvész, 3 zeneszerzõ, 13 nemzetközi versenyeken eredményt elért élsportoló. Eddig az idézet, és sorolhatnám még: neves színész, fotómûvész, diplomata, amerikai milliomos, sikeres vállalkozó, honvédtiszt, vasúti állomásfõnök, gazdasági vezetõ stb., no meg tisztes családapa, aggódó nagyszülõ…

Megható számomra, hogy a mai iskola istentiszteletekkel, kiállításokkal, emléktábla állításokkal adózik tanárai, támogatói emlékének. Ily módon is felhívja a figyelmet az egyházi iskolák kiválóságára. Igen jó ötletnek tartom, hogy a Gimnázium Baráti Körének kezdeményezésére összegyûjtik a még élõ egykori diákok életrajzait, okulásul a mai tanítványok számára: Érdemes ebbe az iskolába járni, csak így tovább…

Dobos Marianne

 


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort eskort sultanbeyli pendik escort tuzla escort short haircuts for women kurtköy escort üsküdar escort çekmeköy escort cialis 20 mg viagra fiyatı cialis 20 mg

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort