Mindegy volna?

Ady Endre 1913-ban a közönyből próbálta felrázni kortársait. A Mindegy átka című verse könnyen aktualizálható, ha valaki mozgósítani akar valamely cél érdekében. A vers általában a közöny ellen, a minden mindegy felfogás ellen szól. Ha tetszik, Petőfi Pató Páljának továbbfejlesztése.

A Mindegy átka

Sorakoznak s elfutnak a hetek,
Mintha kórház-szagtól futnának.
Talán nem volt soha ilyen beteg
Az Élet, mely szennyesen bukdos
S nem tud eljutni tiszta kúthoz.
 

Máskor se volt itt élni jó dolog,
De viharok sűrübben jöttek
És többen voltak zúgó bátorok.
Most már a reménytelen Mindegy
Túlságosan meggyőzött minket.
 

A Mindegy, mi ma mindent összetör,
A lágy ujjakat összefonja,
Hogy nem szorul össze az ököl.
S hogy itt még valami teremjen,
Gyertek, menjünk a Mindegy ellen.
 

Igenis: kell a bátor lobbanás
S nem élet, hogyha nem kiáltjuk,
Hogy minden vannál mindig jobb a más.
Gyujtsuk ki jól a sziveinket:
Csak azért se győzhet a Mindegy.
 

Alföldi Róbert ezt a verset választotta költészet napi üzenetnek. Az msn.com – Alföldi megnyilvánulásait ismerve joggal, – az Orbán kormány kritikájaként értelmezte a versválasztást. Alföldi szíve joga, hogy ezt az értelmet adja a versnek, de a vers ennél sokkal általánosabb. „Minden vannál mindig jobb a más” sor a jobbra törekvésre buzdít, ami mindannyiunk kötelessége.

Sok olyan jelenséget látok napjainkban, amitől összeszorul az ököl.

Ma is kellenek a zúgó bátorok, akik készek és képesek ellene mondani a mások által korszellemnek tekintett botorságoknak, a csalárd módon progressziónak nevezett hanyatlásnak.

Bár régen a szinte permanens kampány hónapjait éljük, a hivatalos kampány csak egy hét múlva, április 20-án kezdődik. Azokat a bátrakat szeretném látni, akik a már-már hisztérikusan jövendölt világháborúval szemben békét szeretnének. Gázában épp úgy, mint Ukrajnában. Azokra van szükség, akik nem törődnek bele a migráció kultúrapusztító következményeibe, hanem készek és képesek az indokolt menekülést kiváltó okok felszámolására, s egyben a megélhetési népvándorlás megállítására. A latin kultúrát annak idején elsöpörte egy népvándorlási hullám. A modern Európa vajon már abban a hanyatló fázisban van, mint a latin császárság volt akkoriban? Van benne annyi erő, hogy megvédje magát? Nem fog menni a bátrak nélkül.

A mi Európánk sokszínű. Önálló, önmagában is értékes kultúrájú országok halmaza. E kultúrák kölcsönhatásban vannak egymással, mintegy hálózatot alkotva.

A bátraknak meg kell őrizni ezeket az értékeket. Egységet a sokféleségben, sokféleséget az egységben. Ha a nemzeti konyhák gasztronómiai csodáit egy nagy kondérban összekevernék, az eredmény moslék lenne. Jöjjenek a bátrak, hogy ellenálljanak az egyformaság értékromboló törekvéseinek.

Ilyen bátrakat, a Mindegy átkos tunyaságát elutasítókat küldjünk június 9-én az európai parlamentbe. Nagyon nem mindegy, hogy folytatódik-e az ésszerűtlen, életidegen, a józan észt száműző politika, vagy felvirrad a józanság napja. A Mindegy átok, a józanság áldás. Rajtad is múlik!

Surján László

További
cikkek

Hírlevél