Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Wass Albert emléktábla avatás Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2006. June 14.

A PÜNKÖSDI SZENT LÉLEK DERÜS MEGNYUGVÁSA ASTORBAN

A Kráter Mûhely Egyesület missziója Wass Albert floridai otthonában

 

2006. május 23-án Astorban, Wass Albert floridai házának falára az író fiatalkori arcát ábrázoló dombormûves, kétnyelvû, bronz-emléktáblát helyezett el a Kráter Mûhely Egyesület.
Mostantól kezdve, amikor a pünkösdi szent lélek Astorra néz és Wass Albertet keresi, lesz hová kiárasztania derûs mosolyát,  hogy ezt a fényes sugárzást tükrözze tovább a tábla mindazokra, akik a jövõben odazarándokolnak és ránéznek.

Az emléktáblát Turcsány Péter a KME elnöke köszöntõ beszéddel avatta fel, s egyben köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik Amerikában segítették, és idehaza hálával köszönték floridai missziónk megvalósítását. Szutor Ágnes mezõségi népdalokkal idézte fel az erdélyi otthon elhagyásának keserûségét, mindhaláláig hívogató szavát és megtartó erejét.

„Fordulj kedves lovam napszentület felé,
Úgysem jövünk többet soha visszafelé,
messze földre megyek, elbujdosom innen,
szép szülõhazámat nem látom meg többet.”

Edith Henrikson a Lake Megyei Könyvtár képviseletében Wass Albert angolul írt verseit mondta el, melyek magyar nyelven Turcsány Péter elõadásában hangzottak el; majd nt. Király Zoltán püspök úr emlékezett vissza honfitársára és barátjára. Az ünneplõ közönség ezt követõen elénekelte a magyar és az amerikai himnuszt. Szutor Ágnes a felavatott emléktáblára Edith Henriksonnal együtt nemzeti színû szalagot helyezett el, melyre a következõt írta: Nem hal meg, kinek emlékét õrzik. Eszméd lobogóját visszük és megtartjuk.Az emléktábla magyar és angol szövege a következõ:

 

„Töretlen hittel ember és magyar”

Ebben a házban élt és alkotott
czegei WASS  ALBERT 
világhírû magyar író

1908. január 8. Válaszút, Magyarország, Erdély  –  1998. február 17. Astor, FL, USA

Tollal, s ha kellett fegyverrel haláláig küzdött a magyarságot ért igazságtalanságok ellen.

Az emléktáblát a Kráter Mûhely Egyesület (Magyarország), az író életmûvének kiadója állította 2006-ban.
www.krater.hu

 

"With Unbroken Soul Man and Hungarian”

In this house lived and worked
ALBERT WASS De Czege
world renowned Hungarian writer

January 8, 1908 Válaszút, Transylvania, Hungary – February 17, 1998 Astor, FL, USA.

He fought against the injustices Hungarians suffered,
with his pen, or with weapons if needed, until his death.

This memorial plaque was placed here by Kráter Workshop Association (Hungary) in 2006, 
the publisher of the writer’s life-work.
www.krater.hu 

Wass Albert a nemzet lelkiismerete – Turcsány Péter emléktábla avató beszéde Astorban

Wass Albert magyar író magányára és fájdalmára emlékezem ebben az ünnepi pillanatban és ezen az ünnepi helyen elõször. De fogok szólni az egész életét meghatározó nemzet-szerelmérõl és a már-már földöntúli reményérõl, a megváltozásba vetett hitérõl is. Wass Albert milliókkal együtt született és nevelkedett fel egy süllyedésre ítéltetett világban, a Trianon elõtti Magyarországon, tanult és családot alapított egy nemzet-elnyomásra berendezkedett Romániában, Erdély magyar földjén, harcolt és megtöretett egy világháború Magyar Exodusának részeseként, s a nagy Kommunista Elnyomó Gépezet alatt senyvedõ Közép Európától távol, elõbb Európában, majd Amerikában nevelte fel gyermekeit és szolgálta a magyarság nemzetegyesítõ és népeket békítõ kárpát-medencei, sõt európai elhívatottságának eszméjét.

„Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalóm.
Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Kordillerrákban, vagy a Sierra Nevadán: mert a más hegyei azok, nem az enyimek. Az én számomra nincs szépségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet! És azt se mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa, mert milliók váltak földönfutókká játékaitok során és én csak egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet!”

Wass Albertnek osztályrésze lett a magány fájdalma, a közösségi ügyek szolgálata és az írói alkotás semmihez sem hasonlítható láza és fegyelmezettsége. Wass Albert látta és tudta az amerikai és bármely más magyar emigráció ösztönzõ feladatát, a mindennapi élet nehézségei ellenére: minden körülmények között ellenállni a kozmopolita közöny asszimiláló csábításainak, megmaradni a Magyar Nemzet Képviselõjének. Barátaival együtt ezen ünnepi pillanatokban is mondhatjuk: Wass Albert életében és halála után is megmaradt a magyar nemzet lelkiismeretének, nagy idõk koronatanújának. Vállalása, keresztje a mi vállalásunk, a mi keresztünk marad. Mûvei pedig szolgálják az egyetemes humánum érvényesülését a nemzeti ellentétek fölött éppúgy, mint a mindenkori magyarság lelki fennmaradását, kórokozó politikai és szellemi járványok multával pedig lelki felépülését.

„Elérkezett az ideje annak, hogy a Láthatatlan Lobogók alatt megõrzött értékek, mint a tisztesség, becsület, hûség, igazságszeretet, emberszeretet visszaépülhessenek egy megújhodott Magyarországba.
De ugyanakkor elérkezett az ideje annak is, hogy összefogjanak a végek õrt állói is, és hozzásegítsék Közép-Európát egy új, emberségesebb világrendhez, melyben nincsenek elnyomók és elnyomottak, csak több nyelvet beszélõ, többféle kultúra ernyõi alatt élõ, békességszeretõ népek, kik tisztelik egymásban annak ismeretét, hogy valamennyien Isten gyermekei vagyunk, tehát testvérek az Úrban.”

„Töretlen hittel ember és magyar” – az író mûveit kiadó és eszméit népszerûsítõ Kráter Mûhely Egyesületnek és a mûvek kiadói jogtulajdonosának, Szász Lórántnak a szándékát hirdeti a most felavatott, mívesen elkészített bronz emléktábla: hogy az író emlékében eggyé váló utókor cselekvõen szolgálhassa és megvalósíthassa az eszméket, amelyekért Wass Albert életét áldozta.
A kárpát-medencei magyaroknak, az emigráns magyaroknak és barátainknak, a tragédiánkkal együtt érzõ amerikaiaknak hoztuk létre ezt az emlékezésre, békességre és erõgyûjtésre alkalmas emlékhelyet. S különösképpen boldoggá teszi négy fõs küldöttségünket, hogy kifejezhetjük az egyetemes magyarság háláját a Wass Albertet és családját befogadó Astor népe és a neki munkát és megélhetést biztosító Amerikai Egyesült Államok irányába.
Megemlékezésem befejezéséül köszönetünket nyilvánítjuk Wass Albert házának mai tulajdonosa felé, kinek e pillanatban is vendégeivé váltunk, miképpen vendégeivé válnak majd a világ különbözõ tájairól utánunk ide zarándoklók is, akiket Wass Albert életének mély tisztelete és mûveinek forró szeretete vonz majd e helyre.

TurcsányPéter

 

Nagytiszteletû Király Zoltán ny. püspök ünnepi beszéde

Wass Albert Emléktáblája elõtt
Wass Albert nem hagyott hátra nagy vagyont, hatalmas anyagi örökséget, hanem olyan szellemi gazdagságot, amit emberi mértékkel csak értékelni, megbecsülni és továbbadni lehet.
Most, amikor nem lehet már közöttünk – élete belehalványul a múló idõbe, de emléke tovább él, és mûveibõl halála után is árad egy nehéz történelmi idõket átélõ lélek vallomása. A múlt súlyos mulasztásaiból a jelenbe tekint, hogy annak tévedéseit feltárja és orvosolja. A jelenben a feltáruló szövevényes hiányok pótlására hívja fel a figyelmet, és az ígéretes  jövõt szigorú felelõsségvállalással formáló, nemes igyekezettel dolgozik.
Hazájától eltávozásra kényszerítve, a szokatlan nehézségekkel megterhelt élet nem változtatta meg. Az maradt, aki mindig volt. Élete nehéz megpróbáltatásai elviselésére, olyan, Istentõl ajándékba kapott  belsõ erõvel rendelkezett, hogy a lehetetlennek látszó akadályok leküzdése nem keserítette el, reménységétõl nem fosztotta meg, hanem ellenállását megedzette.
Szívének, elméjének kincstárából önzetlenül osztogatta azt, amit nem a saját büszkeségére, hanem magyar embertársainak a javára szolgáltak. Csodálatos megérzéssel az ifjúsághoz szóló meséi, egyszerûséggel írott novellái az idõsek számára is egy bölcs tanító szeretettel, elkötelezettséggel párosult figyelmeztetése, és irányt mutató oktatása volt.
Az igazságtalanul megbántottakat nemcsak megértõ, gyöngéd szeretettel fogadta, hanem síkra szállott s hajlíthatatlan akarattal megtett mindent az érdekükben. A megalkuvást nem ismerte, meggyõzõdése mellett szilárdan, hûségesen kitartott.
Nem keseredett meg a sok jogtalan megbántás könyörtelensége miatt, de írásaiban gyakran ott borong a szenvedés szomorúsága. A történelmi hamisításokat úgy hozza a jelenbe, hogy abból az utána következõ nemzedékek ne csak tisztábban lásson, hanem energiáját bölcsen használja fel.
Elvonultságában, magányában mélyebben látta a valóságot, és meglátását, bírálatát nem az elfogultság, hanem mindenkor a meg nem alkuvás szilárdsága vezette.
Saját magát is szigorúan bírálta, és a hízelgõ hódolók dicsérete, ami könnyen elbizakodóvá tehette volna, sohasem hatalmasodott el rajta. Mindenkor szerény, és a körülményeket körültekintõen elfogadó tudott maradni.
Humoros megjegyzéseiben is ott lappangott a keserû tapasztalatok árnyéka.
Az emléktáblát befedheti, fényét elhomályosít hatja a múló idõ, de szellemi hagyatékának gazdagsága arra kötelez, hogy szellemének értékeit megõrizzük, és tovább adjuk, mint drága örökséget, amibõl, mint forrásból megújulást, a jövõ békés és kölcsönös megértésen alapuló építését és magyarnak maradás létjogosultságát nyerhetjük és hirdethetjük, amíg szívünk még valaha is dobban. Szíves köszöntéssel: Király Zoltán.

 

 Szutor Ágnes összeállítása

www.krater.hu 

 


 
instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Ankara Escort Ankara escort Eryaman Escort Keciören Escort istanbul Escort Beşiktaş Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara Escort Beylikdüzü Escort izmir Escort Bahçeşehir Escort http://www.ankaraal.com/ Kadıköy Escort Ankara Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Sincan Escort Çankaya Escort İzmir Escort şişli escort Kartal Escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno Kurtköy Escort Pendik escort sarışın porno Bakırköy Escort Ataköy Escort Halkalı Escort Bayan Şirinevler Escort Bayan Şişli Escort Esenyurt Escort Etiler Escort pendik escort Pendik Escort Eros Porno Altyazılı Porno escort ankara bayan Kartal Escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Ataşehir Escort Kadıköy Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Nişantaşı Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri pokerqq.club betpas restbet süpertotobet betboo Bahis Forum Bet Forum Deneme Bonusu
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google