Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Wass Albert emléktábla avatás Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2006. June 14.

A PÜNKÖSDI SZENT LÉLEK DERÜS MEGNYUGVÁSA ASTORBAN

A Kráter Mûhely Egyesület missziója Wass Albert floridai otthonában

 

2006. május 23-án Astorban, Wass Albert floridai házának falára az író fiatalkori arcát ábrázoló dombormûves, kétnyelvû, bronz-emléktáblát helyezett el a Kráter Mûhely Egyesület.
Mostantól kezdve, amikor a pünkösdi szent lélek Astorra néz és Wass Albertet keresi, lesz hová kiárasztania derûs mosolyát,  hogy ezt a fényes sugárzást tükrözze tovább a tábla mindazokra, akik a jövõben odazarándokolnak és ránéznek.

Az emléktáblát Turcsány Péter a KME elnöke köszöntõ beszéddel avatta fel, s egyben köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik Amerikában segítették, és idehaza hálával köszönték floridai missziónk megvalósítását. Szutor Ágnes mezõségi népdalokkal idézte fel az erdélyi otthon elhagyásának keserûségét, mindhaláláig hívogató szavát és megtartó erejét.

„Fordulj kedves lovam napszentület felé,
Úgysem jövünk többet soha visszafelé,
messze földre megyek, elbujdosom innen,
szép szülõhazámat nem látom meg többet.”

Edith Henrikson a Lake Megyei Könyvtár képviseletében Wass Albert angolul írt verseit mondta el, melyek magyar nyelven Turcsány Péter elõadásában hangzottak el; majd nt. Király Zoltán püspök úr emlékezett vissza honfitársára és barátjára. Az ünneplõ közönség ezt követõen elénekelte a magyar és az amerikai himnuszt. Szutor Ágnes a felavatott emléktáblára Edith Henriksonnal együtt nemzeti színû szalagot helyezett el, melyre a következõt írta: Nem hal meg, kinek emlékét õrzik. Eszméd lobogóját visszük és megtartjuk.Az emléktábla magyar és angol szövege a következõ:

 

„Töretlen hittel ember és magyar”

Ebben a házban élt és alkotott
czegei WASS  ALBERT 
világhírû magyar író

1908. január 8. Válaszút, Magyarország, Erdély  –  1998. február 17. Astor, FL, USA

Tollal, s ha kellett fegyverrel haláláig küzdött a magyarságot ért igazságtalanságok ellen.

Az emléktáblát a Kráter Mûhely Egyesület (Magyarország), az író életmûvének kiadója állította 2006-ban.
www.krater.hu

 

"With Unbroken Soul Man and Hungarian”

In this house lived and worked
ALBERT WASS De Czege
world renowned Hungarian writer

January 8, 1908 Válaszút, Transylvania, Hungary – February 17, 1998 Astor, FL, USA.

He fought against the injustices Hungarians suffered,
with his pen, or with weapons if needed, until his death.

This memorial plaque was placed here by Kráter Workshop Association (Hungary) in 2006, 
the publisher of the writer’s life-work.
www.krater.hu 

Wass Albert a nemzet lelkiismerete – Turcsány Péter emléktábla avató beszéde Astorban

Wass Albert magyar író magányára és fájdalmára emlékezem ebben az ünnepi pillanatban és ezen az ünnepi helyen elõször. De fogok szólni az egész életét meghatározó nemzet-szerelmérõl és a már-már földöntúli reményérõl, a megváltozásba vetett hitérõl is. Wass Albert milliókkal együtt született és nevelkedett fel egy süllyedésre ítéltetett világban, a Trianon elõtti Magyarországon, tanult és családot alapított egy nemzet-elnyomásra berendezkedett Romániában, Erdély magyar földjén, harcolt és megtöretett egy világháború Magyar Exodusának részeseként, s a nagy Kommunista Elnyomó Gépezet alatt senyvedõ Közép Európától távol, elõbb Európában, majd Amerikában nevelte fel gyermekeit és szolgálta a magyarság nemzetegyesítõ és népeket békítõ kárpát-medencei, sõt európai elhívatottságának eszméjét.

„Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalóm.
Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Kordillerrákban, vagy a Sierra Nevadán: mert a más hegyei azok, nem az enyimek. Az én számomra nincs szépségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet! És azt se mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa, mert milliók váltak földönfutókká játékaitok során és én csak egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet!”

Wass Albertnek osztályrésze lett a magány fájdalma, a közösségi ügyek szolgálata és az írói alkotás semmihez sem hasonlítható láza és fegyelmezettsége. Wass Albert látta és tudta az amerikai és bármely más magyar emigráció ösztönzõ feladatát, a mindennapi élet nehézségei ellenére: minden körülmények között ellenállni a kozmopolita közöny asszimiláló csábításainak, megmaradni a Magyar Nemzet Képviselõjének. Barátaival együtt ezen ünnepi pillanatokban is mondhatjuk: Wass Albert életében és halála után is megmaradt a magyar nemzet lelkiismeretének, nagy idõk koronatanújának. Vállalása, keresztje a mi vállalásunk, a mi keresztünk marad. Mûvei pedig szolgálják az egyetemes humánum érvényesülését a nemzeti ellentétek fölött éppúgy, mint a mindenkori magyarság lelki fennmaradását, kórokozó politikai és szellemi járványok multával pedig lelki felépülését.

„Elérkezett az ideje annak, hogy a Láthatatlan Lobogók alatt megõrzött értékek, mint a tisztesség, becsület, hûség, igazságszeretet, emberszeretet visszaépülhessenek egy megújhodott Magyarországba.
De ugyanakkor elérkezett az ideje annak is, hogy összefogjanak a végek õrt állói is, és hozzásegítsék Közép-Európát egy új, emberségesebb világrendhez, melyben nincsenek elnyomók és elnyomottak, csak több nyelvet beszélõ, többféle kultúra ernyõi alatt élõ, békességszeretõ népek, kik tisztelik egymásban annak ismeretét, hogy valamennyien Isten gyermekei vagyunk, tehát testvérek az Úrban.”

„Töretlen hittel ember és magyar” – az író mûveit kiadó és eszméit népszerûsítõ Kráter Mûhely Egyesületnek és a mûvek kiadói jogtulajdonosának, Szász Lórántnak a szándékát hirdeti a most felavatott, mívesen elkészített bronz emléktábla: hogy az író emlékében eggyé váló utókor cselekvõen szolgálhassa és megvalósíthassa az eszméket, amelyekért Wass Albert életét áldozta.
A kárpát-medencei magyaroknak, az emigráns magyaroknak és barátainknak, a tragédiánkkal együtt érzõ amerikaiaknak hoztuk létre ezt az emlékezésre, békességre és erõgyûjtésre alkalmas emlékhelyet. S különösképpen boldoggá teszi négy fõs küldöttségünket, hogy kifejezhetjük az egyetemes magyarság háláját a Wass Albertet és családját befogadó Astor népe és a neki munkát és megélhetést biztosító Amerikai Egyesült Államok irányába.
Megemlékezésem befejezéséül köszönetünket nyilvánítjuk Wass Albert házának mai tulajdonosa felé, kinek e pillanatban is vendégeivé váltunk, miképpen vendégeivé válnak majd a világ különbözõ tájairól utánunk ide zarándoklók is, akiket Wass Albert életének mély tisztelete és mûveinek forró szeretete vonz majd e helyre.

TurcsányPéter

 

Nagytiszteletû Király Zoltán ny. püspök ünnepi beszéde

Wass Albert Emléktáblája elõtt
Wass Albert nem hagyott hátra nagy vagyont, hatalmas anyagi örökséget, hanem olyan szellemi gazdagságot, amit emberi mértékkel csak értékelni, megbecsülni és továbbadni lehet.
Most, amikor nem lehet már közöttünk – élete belehalványul a múló idõbe, de emléke tovább él, és mûveibõl halála után is árad egy nehéz történelmi idõket átélõ lélek vallomása. A múlt súlyos mulasztásaiból a jelenbe tekint, hogy annak tévedéseit feltárja és orvosolja. A jelenben a feltáruló szövevényes hiányok pótlására hívja fel a figyelmet, és az ígéretes  jövõt szigorú felelõsségvállalással formáló, nemes igyekezettel dolgozik.
Hazájától eltávozásra kényszerítve, a szokatlan nehézségekkel megterhelt élet nem változtatta meg. Az maradt, aki mindig volt. Élete nehéz megpróbáltatásai elviselésére, olyan, Istentõl ajándékba kapott  belsõ erõvel rendelkezett, hogy a lehetetlennek látszó akadályok leküzdése nem keserítette el, reménységétõl nem fosztotta meg, hanem ellenállását megedzette.
Szívének, elméjének kincstárából önzetlenül osztogatta azt, amit nem a saját büszkeségére, hanem magyar embertársainak a javára szolgáltak. Csodálatos megérzéssel az ifjúsághoz szóló meséi, egyszerûséggel írott novellái az idõsek számára is egy bölcs tanító szeretettel, elkötelezettséggel párosult figyelmeztetése, és irányt mutató oktatása volt.
Az igazságtalanul megbántottakat nemcsak megértõ, gyöngéd szeretettel fogadta, hanem síkra szállott s hajlíthatatlan akarattal megtett mindent az érdekükben. A megalkuvást nem ismerte, meggyõzõdése mellett szilárdan, hûségesen kitartott.
Nem keseredett meg a sok jogtalan megbántás könyörtelensége miatt, de írásaiban gyakran ott borong a szenvedés szomorúsága. A történelmi hamisításokat úgy hozza a jelenbe, hogy abból az utána következõ nemzedékek ne csak tisztábban lásson, hanem energiáját bölcsen használja fel.
Elvonultságában, magányában mélyebben látta a valóságot, és meglátását, bírálatát nem az elfogultság, hanem mindenkor a meg nem alkuvás szilárdsága vezette.
Saját magát is szigorúan bírálta, és a hízelgõ hódolók dicsérete, ami könnyen elbizakodóvá tehette volna, sohasem hatalmasodott el rajta. Mindenkor szerény, és a körülményeket körültekintõen elfogadó tudott maradni.
Humoros megjegyzéseiben is ott lappangott a keserû tapasztalatok árnyéka.
Az emléktáblát befedheti, fényét elhomályosít hatja a múló idõ, de szellemi hagyatékának gazdagsága arra kötelez, hogy szellemének értékeit megõrizzük, és tovább adjuk, mint drága örökséget, amibõl, mint forrásból megújulást, a jövõ békés és kölcsönös megértésen alapuló építését és magyarnak maradás létjogosultságát nyerhetjük és hirdethetjük, amíg szívünk még valaha is dobban. Szíves köszöntéssel: Király Zoltán.

 

 Szutor Ágnes összeállítása

www.krater.hu 

 


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli Ankara Escort Eryaman Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Kadıköy Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kartal Escort Ankara Escort izmir escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort izmir escort bayan Escort izmir İstanbul escort escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar Ankara escort bayan izmir escort bayan Watch porn videos escort mersin Kartal Escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Şerifali Escort Ataşehir Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort adana escort afyon escort Mariobet nemcoinalsat.com xlmalsat.com turk-bitcoin-borsalari.com kriptoparausdtether.com kriptoparatron.com kriptopararipple.com kriptoparalitecoin.com kriptoparaethereum.com kriptoparadash.com koineks.work koineks.org koineks.net koineks.mobi koineks.info koineks.club koineks.biz ethereumclassicpiyasasi.com dogecoinalsat.com bitcoingoldalsat.com bitcoincashpiyasasi.com bitcoin-borsalari.com bitcoin-al-sat.com altcoin-al-sat.com sawaal.org markobet365.com markobetvip.com markobetuyelik.com markobettanitim.com markobettini.com markobetcekilis.com 2markobet.com betsat-bonus.xyz markobet.tv markobet.org elexbet-bonus.xyz markobet.info markobet.biz 1xbet-bonus.com casino-dunyasi.xyz pokerqq.club canlitvon.com online-iddaa.xyz justinbet-bonus.com online-kacakbahis.online bets-giris.xyz elexbet-bonus.com online-kacakbahis.info online-kacakbahis.xyz betsat-guvenilir.xyz onlinekacakbahis.live superbetin-bonus.com vivolabet-kayitol.com canli-bahis.live acctvideos.com betsenin-kayitol.com onlinekacakbahis.info casino-list.live bahis-adresi.live onlinekacakbahis.xyz iddaaoyna.xyz betnews.live betlist24.live betist-giris.xyz online-bahis.online trbet-casino.xyz justinbetcanli.xyz bahis-rehberi2.com trbet-uyelik.com casino724.live bet724.info betledy.live online-bahis.xyz newsbet.live superbets.live betbot.info betci.live kacakcasino.online kacakcasino.live kacakcasino.info kacakcasino.xyz superbetin-bonus.xyz supertotobetci.live supertotobet-bahis.com superbahis-giris.live super-bahis-guvenilir.xyz superbahis-canlibahis.live superbahis-giris.xyz super-bahis.live superbahisyeni.live superbahis-yenigirisi.live super-bahis.xyz kacak-casino.live kacak-casino.info rivalogirisyap.com kacak-casino.xyz betcix.live pashagaming.live bahis-oyna.live bonus-ver.live betcrop.live canli-casino.online bahisci.live canli-casino.info bet30.info betlock.live canli-casino.xyz casino-siteleri.info mobillbahis.com casino-siteleri.live mariobetcanli.com bettip365.com black-betting.live justinbet.xyz justinbet.live kacak-iddaa.xyz casino-siteleri.xyz betting-bonus.live canli-bet.live betting-sports.live bahisle.info canlicasino.xyz bahislekazan.info bet-siteleri.live canli-bahisci.live canli-casino.live betboo-canlibahis.live 1xbetbahis.live enbet-giris.xyz dafabete-giris1.com kacak-bahis.live kacak-bahis.xyz dafa-betgiris1.com canli-bets2.com justin-bet.xyz online-bahisci.xyz superbahis-casino.com bixbett.com dafabet1-giris.xyz https://www.betmatik-canlibahis.live betsenin-giris.xyz giris-betmatik.live betmatikcanli.xyz bahis-bonus.live betmatik-giris.xyz youwin-yeni-giris.xyz betting-game.live betistcanli.xyz betistbahis.xyz casinodunyasi.live betist-casino.com betexper-giris.xyz yeni2.betigogirisyap1.com betboonline.com betboo-giris1.xyz rivalobet-giris.xyz betboogiris.live betboo-giris.xyz casinodunyasi.xyz rivolabet-yeni-giris.xyz anadolucasino.xyz artemisyenigiris.com artemis-casino.com bettingsiteleri.live artemis-canlibahis.com casino-siteleri.info gatechaintokenpricesusa.xyz powerledgerpricesusa.xyz moeda-loyalty-pointspricesusa.xyz odempricesusa.xyz arkpricesusa.xyz wanchainpricesusa.xyz eidoopricesusa.xyz fetchpricesusa.xyz ripio-credit-networkpricesusa.xyz metalpricesusa.xyz ignispricesusa.xyz bhpcoinpricesusa.xyz fantompricesusa.xyz breadpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz aragonpricesusa.xyz dxchaintokenpricesusa.xyz waxpricesusa.xyz linapricesusa.xyz populouspricesusa.xyz maticnetworkpricesusa.xyz orbspricesusa.xyz waykichainpricesusa.xyz funfairpricesusa.xyz aionpricesusa.xyz revainpricesusa.xyz qashpricesusa.xyz loomnetworkpricesusa.xyz projectpaipricesusa.xyz digixdaopricesusa.xyz horizenpricesusa.xyz nebulaspricesusa.xyz enigmapricesusa.xyz gxchainpricesusa.xyz civicpricesusa.xyz digitexfuturespricesusa.xyz winkpricesusa.xyz dragoncoinspricesusa.xyz loopringpricesusa.xyz nulspricesusa.xyz waltonchainpricesusa.xyz grinpricesusa.xyz decentralandpricesusa.xyz kybernetworkpricesusa.xyz reddcoinpricesusa.xyz elastospricesusa.xyz lambdapricesusa.xyz solvepricesusa.xyz newtonpricesusa.xyz beampricesusa.xyz stratispricesusa.xyz xmaxpricesusa.xyz stasiseuropricesusa.xyz bitcapitalvendorpricesusa.xyz renpricesusa.xyz factompricesusaxyz metaverseetppricesusa.xyz seelepricesusa.xyz electroneumpricesusa.xyz bytompricesusa.xyz energypricesusa.xyz aelfpricesusa.xyz nashexchangepricesusa.xyz statuspricesusa.xyz crypteriumpricesusa.xyz mcopricesusa.xyz enjincoinpricesusa.xyz golempricesusa.xyz riftokenpricesusa.xyz nexopricesusa.xyz steempricesusa.xyz zcoinpricesusa.xyz aeternitypricesusa.xyz vergepricesusa.xyz zilliqapricesusa.xyz aurorapricesusa.xyz pundixpricesusa.xyz vpricesusa.xyz bitcoindiamondpricesusa.xyz bittorrentpricesusa.xyz karatgoldcoinpricesusa.xyz algorandpricesusa.xyz augurpricesusa.xyz wavespricesusa.xyz synthetix-network-tokenpricesusa.xyz iostpricesusa.xyz maidsafecoinpricesusa.xyz hypercashpricesusa.xyz komodopricesusa.xyz quantpricesusa.xyz centralitypricesusa.xyz thetapricesusa.xyz bytecoinpricesusa.xyz iconpricesusa.xyz bitsharespricesusa.xyz monacoinpricesusa.xyz digibytepricesusa.xyz kucoinsharespricesusa.xyz nanopricesusa.xyz abbccoinpricesusa.xyz holopricesusa.xyz educarepricesusa.xyz bitcoingoldpricesusa.xyz ravencoinpricesusa.xyz vsystemspricesusa.xyz decredpricesusa.xyz ontologypricesusa.xyz nempricesusa.xyz usdcoinpricesusa.xyz makerpricesusa.xyz cosmospricesusa.xyz neopricesusa.xyz bitcoinsvpricesusa.xyz Stellar price Unussedleo price Hd Dizi İzle instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan yalova escort denizli escort kıbrıs escort afyon escort kayseri escort aydın escort düzce escort edirne escort uşak escort burdur escort kıbrıs escort ordu escort trabzon escort mardin escort sivas escort van escort ağrı escort samsun escort hatay escort kıbrıs escort maraş escort erzurum escort yozgat escort tokat escort niğde escort bolu escort çorum escort zonguldak escort adana escort kastamonu escort rize escort giresun escort elazığ escort urfa escort sakarya escort diyarbakır escort antep escort kütahya escort konya escort malatya escort nevşehir escort ısparta escort mersin escort muğla escort eskişehir escort manisa escort tekirdağ escort kocaeli escort balıkesir escort
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google