Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Wass Albert emléktábla avatás Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2006. June 14.

A PÜNKÖSDI SZENT LÉLEK DERÜS MEGNYUGVÁSA ASTORBAN

A Kráter Mûhely Egyesület missziója Wass Albert floridai otthonában

 

2006. május 23-án Astorban, Wass Albert floridai házának falára az író fiatalkori arcát ábrázoló dombormûves, kétnyelvû, bronz-emléktáblát helyezett el a Kráter Mûhely Egyesület.
Mostantól kezdve, amikor a pünkösdi szent lélek Astorra néz és Wass Albertet keresi, lesz hová kiárasztania derûs mosolyát,  hogy ezt a fényes sugárzást tükrözze tovább a tábla mindazokra, akik a jövõben odazarándokolnak és ránéznek.

Az emléktáblát Turcsány Péter a KME elnöke köszöntõ beszéddel avatta fel, s egyben köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik Amerikában segítették, és idehaza hálával köszönték floridai missziónk megvalósítását. Szutor Ágnes mezõségi népdalokkal idézte fel az erdélyi otthon elhagyásának keserûségét, mindhaláláig hívogató szavát és megtartó erejét.

„Fordulj kedves lovam napszentület felé,
Úgysem jövünk többet soha visszafelé,
messze földre megyek, elbujdosom innen,
szép szülõhazámat nem látom meg többet.”

Edith Henrikson a Lake Megyei Könyvtár képviseletében Wass Albert angolul írt verseit mondta el, melyek magyar nyelven Turcsány Péter elõadásában hangzottak el; majd nt. Király Zoltán püspök úr emlékezett vissza honfitársára és barátjára. Az ünneplõ közönség ezt követõen elénekelte a magyar és az amerikai himnuszt. Szutor Ágnes a felavatott emléktáblára Edith Henriksonnal együtt nemzeti színû szalagot helyezett el, melyre a következõt írta: Nem hal meg, kinek emlékét õrzik. Eszméd lobogóját visszük és megtartjuk.Az emléktábla magyar és angol szövege a következõ:

 

„Töretlen hittel ember és magyar”

Ebben a házban élt és alkotott
czegei WASS  ALBERT 
világhírû magyar író

1908. január 8. Válaszút, Magyarország, Erdély  –  1998. február 17. Astor, FL, USA

Tollal, s ha kellett fegyverrel haláláig küzdött a magyarságot ért igazságtalanságok ellen.

Az emléktáblát a Kráter Mûhely Egyesület (Magyarország), az író életmûvének kiadója állította 2006-ban.
www.krater.hu

 

"With Unbroken Soul Man and Hungarian”

In this house lived and worked
ALBERT WASS De Czege
world renowned Hungarian writer

January 8, 1908 Válaszút, Transylvania, Hungary – February 17, 1998 Astor, FL, USA.

He fought against the injustices Hungarians suffered,
with his pen, or with weapons if needed, until his death.

This memorial plaque was placed here by Kráter Workshop Association (Hungary) in 2006, 
the publisher of the writer’s life-work.
www.krater.hu 

Wass Albert a nemzet lelkiismerete – Turcsány Péter emléktábla avató beszéde Astorban

Wass Albert magyar író magányára és fájdalmára emlékezem ebben az ünnepi pillanatban és ezen az ünnepi helyen elõször. De fogok szólni az egész életét meghatározó nemzet-szerelmérõl és a már-már földöntúli reményérõl, a megváltozásba vetett hitérõl is. Wass Albert milliókkal együtt született és nevelkedett fel egy süllyedésre ítéltetett világban, a Trianon elõtti Magyarországon, tanult és családot alapított egy nemzet-elnyomásra berendezkedett Romániában, Erdély magyar földjén, harcolt és megtöretett egy világháború Magyar Exodusának részeseként, s a nagy Kommunista Elnyomó Gépezet alatt senyvedõ Közép Európától távol, elõbb Európában, majd Amerikában nevelte fel gyermekeit és szolgálta a magyarság nemzetegyesítõ és népeket békítõ kárpát-medencei, sõt európai elhívatottságának eszméjét.

„Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert nincsen nekem azokban az országokban semmi keresnivalóm.
Ne mondjátok, hogy lelek magamnak hegyet a Kordillerrákban, vagy a Sierra Nevadán: mert a más hegyei azok, nem az enyimek. Az én számomra nincs szépségük és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet! És azt se mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa, mert milliók váltak földönfutókká játékaitok során és én csak egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet!”

Wass Albertnek osztályrésze lett a magány fájdalma, a közösségi ügyek szolgálata és az írói alkotás semmihez sem hasonlítható láza és fegyelmezettsége. Wass Albert látta és tudta az amerikai és bármely más magyar emigráció ösztönzõ feladatát, a mindennapi élet nehézségei ellenére: minden körülmények között ellenállni a kozmopolita közöny asszimiláló csábításainak, megmaradni a Magyar Nemzet Képviselõjének. Barátaival együtt ezen ünnepi pillanatokban is mondhatjuk: Wass Albert életében és halála után is megmaradt a magyar nemzet lelkiismeretének, nagy idõk koronatanújának. Vállalása, keresztje a mi vállalásunk, a mi keresztünk marad. Mûvei pedig szolgálják az egyetemes humánum érvényesülését a nemzeti ellentétek fölött éppúgy, mint a mindenkori magyarság lelki fennmaradását, kórokozó politikai és szellemi járványok multával pedig lelki felépülését.

„Elérkezett az ideje annak, hogy a Láthatatlan Lobogók alatt megõrzött értékek, mint a tisztesség, becsület, hûség, igazságszeretet, emberszeretet visszaépülhessenek egy megújhodott Magyarországba.
De ugyanakkor elérkezett az ideje annak is, hogy összefogjanak a végek õrt állói is, és hozzásegítsék Közép-Európát egy új, emberségesebb világrendhez, melyben nincsenek elnyomók és elnyomottak, csak több nyelvet beszélõ, többféle kultúra ernyõi alatt élõ, békességszeretõ népek, kik tisztelik egymásban annak ismeretét, hogy valamennyien Isten gyermekei vagyunk, tehát testvérek az Úrban.”

„Töretlen hittel ember és magyar” – az író mûveit kiadó és eszméit népszerûsítõ Kráter Mûhely Egyesületnek és a mûvek kiadói jogtulajdonosának, Szász Lórántnak a szándékát hirdeti a most felavatott, mívesen elkészített bronz emléktábla: hogy az író emlékében eggyé váló utókor cselekvõen szolgálhassa és megvalósíthassa az eszméket, amelyekért Wass Albert életét áldozta.
A kárpát-medencei magyaroknak, az emigráns magyaroknak és barátainknak, a tragédiánkkal együtt érzõ amerikaiaknak hoztuk létre ezt az emlékezésre, békességre és erõgyûjtésre alkalmas emlékhelyet. S különösképpen boldoggá teszi négy fõs küldöttségünket, hogy kifejezhetjük az egyetemes magyarság háláját a Wass Albertet és családját befogadó Astor népe és a neki munkát és megélhetést biztosító Amerikai Egyesült Államok irányába.
Megemlékezésem befejezéséül köszönetünket nyilvánítjuk Wass Albert házának mai tulajdonosa felé, kinek e pillanatban is vendégeivé váltunk, miképpen vendégeivé válnak majd a világ különbözõ tájairól utánunk ide zarándoklók is, akiket Wass Albert életének mély tisztelete és mûveinek forró szeretete vonz majd e helyre.

TurcsányPéter

 

Nagytiszteletû Király Zoltán ny. püspök ünnepi beszéde

Wass Albert Emléktáblája elõtt
Wass Albert nem hagyott hátra nagy vagyont, hatalmas anyagi örökséget, hanem olyan szellemi gazdagságot, amit emberi mértékkel csak értékelni, megbecsülni és továbbadni lehet.
Most, amikor nem lehet már közöttünk – élete belehalványul a múló idõbe, de emléke tovább él, és mûveibõl halála után is árad egy nehéz történelmi idõket átélõ lélek vallomása. A múlt súlyos mulasztásaiból a jelenbe tekint, hogy annak tévedéseit feltárja és orvosolja. A jelenben a feltáruló szövevényes hiányok pótlására hívja fel a figyelmet, és az ígéretes  jövõt szigorú felelõsségvállalással formáló, nemes igyekezettel dolgozik.
Hazájától eltávozásra kényszerítve, a szokatlan nehézségekkel megterhelt élet nem változtatta meg. Az maradt, aki mindig volt. Élete nehéz megpróbáltatásai elviselésére, olyan, Istentõl ajándékba kapott  belsõ erõvel rendelkezett, hogy a lehetetlennek látszó akadályok leküzdése nem keserítette el, reménységétõl nem fosztotta meg, hanem ellenállását megedzette.
Szívének, elméjének kincstárából önzetlenül osztogatta azt, amit nem a saját büszkeségére, hanem magyar embertársainak a javára szolgáltak. Csodálatos megérzéssel az ifjúsághoz szóló meséi, egyszerûséggel írott novellái az idõsek számára is egy bölcs tanító szeretettel, elkötelezettséggel párosult figyelmeztetése, és irányt mutató oktatása volt.
Az igazságtalanul megbántottakat nemcsak megértõ, gyöngéd szeretettel fogadta, hanem síkra szállott s hajlíthatatlan akarattal megtett mindent az érdekükben. A megalkuvást nem ismerte, meggyõzõdése mellett szilárdan, hûségesen kitartott.
Nem keseredett meg a sok jogtalan megbántás könyörtelensége miatt, de írásaiban gyakran ott borong a szenvedés szomorúsága. A történelmi hamisításokat úgy hozza a jelenbe, hogy abból az utána következõ nemzedékek ne csak tisztábban lásson, hanem energiáját bölcsen használja fel.
Elvonultságában, magányában mélyebben látta a valóságot, és meglátását, bírálatát nem az elfogultság, hanem mindenkor a meg nem alkuvás szilárdsága vezette.
Saját magát is szigorúan bírálta, és a hízelgõ hódolók dicsérete, ami könnyen elbizakodóvá tehette volna, sohasem hatalmasodott el rajta. Mindenkor szerény, és a körülményeket körültekintõen elfogadó tudott maradni.
Humoros megjegyzéseiben is ott lappangott a keserû tapasztalatok árnyéka.
Az emléktáblát befedheti, fényét elhomályosít hatja a múló idõ, de szellemi hagyatékának gazdagsága arra kötelez, hogy szellemének értékeit megõrizzük, és tovább adjuk, mint drága örökséget, amibõl, mint forrásból megújulást, a jövõ békés és kölcsönös megértésen alapuló építését és magyarnak maradás létjogosultságát nyerhetjük és hirdethetjük, amíg szívünk még valaha is dobban. Szíves köszöntéssel: Király Zoltán.

 

 Szutor Ágnes összeállítása

www.krater.hu 

 


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort ankara escort izmir escort Beylikdüzü Escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Ankara Escort Kadıköy Escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort izmir escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Ataşehir Escort Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi rivalo yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google buca escort