Kell-e nekünk királyság?

A magyarországi baloldal kórosan fél a nemzeti érzelmektől, s közben azzal riogat, hogy a kormányoldal vissza akarja állítani a királyságot.

Népszavazás előtt

A Magyar Ateisták Társasága azt reméli, hogy a keresztények aránya ötven százalék alá esik a népszámláláson. Lehet. A hívő keresztényeket érdem figyelmeztetni Jéus szavára: akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom őket mennyei Atyám előtt.

Veszélyben

Szent Istvánnak három veszélyt kellett elkerülnie, pogányként testidegennek lenni a keresztény Európában, behódolni keletnek vagy nyugatnak. Sikerrel megoldotta a feladatot, hiszen itt vagyunk, élünk. Ma is három veszély áll előttünk, nemcsak hazánkat, de egész régiónkat fenyegetve: Az újkori pogányság, a papság egy részének herezisbe forduó újítási vágya, és a véres egyházüldözés. Ezeket csak úgy élhetjük túl, ha István királyunk példáját követve gondjainkat Szűz Máriára, az Egyház anyjára bízzuk.

Magyar-szlovák összetartozás

A magyar és a szlovák püspöki karok vezetősége 2006-ban elindított egy folyamatot, miszerint egymásnak megbocsátunk és egymástól bocsánatot kérük. A mai nehéz időkben különösen fontos, hogy a magyarok és szlovákok ne ellenfelet, hanem munkatársat lássanak egymásban, ez a felismerés vezette ezt a szlovák-magyar közös nyilatkozatot a két nép összetartozásáról.

Imára kulcsolt kéz

A múlt velünk él, ha nem is tudunk róla. Aki összeteszi a két tegyerét és úgy imádkozik, a hajdani hűvéreskü szertartásánek kulcsjelenetét ismétli. Ahogy a vazallus rábízta magát a hűbérurára, úgy bízhatjuk rá magunkat Istenünkre.

Viharban, vihar után

Augusztus 4-e az 1995-ben kitört Vihar hadművelet kezdőnapja. A horvátoknál örömünnep, a szerbek számára gyászos megemlékezés. Évről évre mind a szerbek, mind a horvátok megülik ezt a napot, de ellentétes érzelmekkel és nem sok nyoma van, hogy a történteket megpóbálnák közösen feldolgozni., 2022-ben először fordult elő, hogy a szerbek Zágrábban is tartottak egy megemlékezést, amelynek – nyilván Ukrajnára gondolva – háború ellenes üzenete volt.

Az EP bájossága

Az Európai Parlament legutóbbi (2022.07.07) jogkövetlezmények nélküli határozata bizonyíték arra, hogy az abortusz nem emberi jog. Ha az lenne, nem követelné, hogy az legyen.

Horvát – magyar

A cím nem egy vízilabda vagy futball mérkőzésre utal. Párhuzamokat keresek, ismereteket bővítek, mert tény: nagyon keveset tudunk a horvátokról, pedig nyolc évszázadot együtt húztunk le a keserves sorsú Köztes-Európában. A ködbe vesző múlt Arra a kérdésre, hogy mit jelent az a szó, hogy magyar, lehet azt felelni, hogy nemzetünknek, országunknak a neve. De ha […]

Nincs új a nap alatt

II- András pecsétje az Aranybullán

Idén 800 éves az Aranybulla. Hogy II. András adta ki, és hogy a hasonló okmányok között az egyik legkorábbi, azt mindannyian megtanultuk. Teljes szövegét viszont kevesen olvasták, holott magyarul többféle fordításban is hozzáférhető. A Rubicon az évforduló alkalmából a teljes júniusi számot az évforduló jegyében állította össze. Első benyomásom írom meg a szám átlapozása után. […]

Hírlevél