Veszélyben

Szent Istvánnak három veszélyt kellett elkerülnie, pogányként testidegennek lenni a keresztény Európában, behódolni keletnek vagy nyugatnak. Sikerrel megoldotta a feladatot, hiszen itt vagyunk, élünk. Ma is három veszély áll előttünk, nemcsak hazánkat, de egész régiónkat fenyegetve: Az újkori pogányság, a papság egy részének herezisbe forduó újítási vágya, és a véres egyházüldözés. Ezeket csak úgy élhetjük túl, ha István királyunk példáját követve gondjainkat Szűz Máriára, az Egyház anyjára bízzuk.

Imára kulcsolt kéz

A múlt velünk él, ha nem is tudunk róla. Aki összeteszi a két tegyerét és úgy imádkozik, a hajdani hűvéreskü szertartásánek kulcsjelenetét ismétli. Ahogy a vazallus rábízta magát a hűbérurára, úgy bízhatjuk rá magunkat Istenünkre.

Hírlevél