Szentháromság vasárnapja

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.” Jn 16,12-15 

Imádkozzunk, hogy a darabjaira hulló, elmagányosodó világunkat a Krisztus által kinyilatkoztatott Szentháromság ragyogó fénye ujitsa meg, életadó erővel járja át, a szeretet erejével fogja össze!!Isten nem egy magányos entitás, hanem egy élő Szeretet Közösség, amely befogadó jósággal megnyílt felénk!

„Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” Jn 14,2 
 
Számunkra a Szentháromság nem csak földi életünk végső célja, hanem egy gyönyörű eszménykép, Jézus által a mindennapokban megvalósításra elénk állított modele: „Mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te énbennem, és én tebenned, ők pedig mibennünk,” Jn 17,20

E szép ünnepen a Szentháromság közösség teremtő ereje járja át életünket! Egységre törekedve figyelmesen hallgassuk meg egymást! Kezdeményezzünk párbeszédet és céljainkat egyeztetve fogjuk meg egymás kezét! Ne csak csodáljuk a Szentháromságot, hanem e mennyei példát szemlélve, a magunk családjában, közösségünkbe tudatosan törekedjünk az egységre, arra, hogy váll a váll mellett közösen építsük, szépítsük szülőföldünkön, Isten Országát!!

Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t. 

Borítókép: Székelyhíd, Gyermek Jézus búcsú, 2022. 

További
cikkek

Hírlevél