Szent Benedek válaszútján

Tegnap, július 11-én volt Nursiai Szent Benedek ünnepnapja. Visszaemlékezésünk címét Rod Drehertől kölcsönöztük, aki többekkel együtt úgy gondolja, hogy az 1500 évvel ezelőtt élt rendalapítónak van üzenete a mai európaiak számára. Talán ma is járható a kontinens akkori válságából kivezető út.

A Római Birodalom 395-ben ketté vált, és nyugati fele 476- ban végleg megbukott. Ezt nem csupán a beáramló barbár törzsek okozták, hanem a birodalom belső válsága is. A polgárok hétköznapjai még őriztek valamit a nagy örökség külsőségeiből, de már nem érvényesült mindaz, ami Rómát naggyá tette,

a római jog csodálatos rendszere, a közigazgatás rendje, a hadsereg ereje, és főleg nem azok a normák, amik a társadalom rendezettségét biztosították.

A dekadens életforma taszította az ott tanuló Benedeket, aki egy tisztább életre vágyva kivonult ebből a világból. Később megalapította a Monte Cassinó-i monostort és ennek mintájára több másikat.

Ezek a Regulája szerinti életet élő közösségek mentették át a klasszikus műveltség értékeit, amik a keresztény lelkiséggel együtt kisugározva a kolostorokból megalapozták Európa következő évszázadait.

Mi a hasonlóság Európa két korszaka között? Talán az, hogy a beáramló, más kultúrából jövő tömegeknek könnyű dolguk van a válsággal küzdő, eszméit vesztett társadalommal szemben.

A benedeki út pedig nem más, mint a hiteles közösségek és az azokban átmentett és megerősített értékek kisugárzó és átalakító ereje.

Harrach Péter

További
cikkek

Hírlevél