Mária, keresztények segítsége

Sheshan-i Szűzanya támogasd mindazok elkötelezettségét, akik (Kínában) a mindennapi élet gondjai között továbbra is hisznek, remélnek, és szeretnek! Segítsd őket, hogy sohase féljenek Jézusról beszélni a világnak és a világról Jézusnak. A kegyhelyen álló szobor alakjában magasba emeled Jézust, szerető, kitárt karokkal adva őt a világnak. Segítsd a (kínai) katolikusokat, hogy ennek a szeretetnek mindig hiteles tanúságtevői legyenek, és mindig egységben éljenek Péterrel, azaz a sziklával amelyre az Egyház épül. Kína és Ázsia édesanyja, imádkozz érettünk most és mindörökké. Ámen!

XVI Benedek pápa 2007-ben nemzetközi imanapot jelölt ki a kínai egyházért. Ekkor született a fenti, azóta is rendszeresen idézett imádsága a sheshan-i Szűzanyához.

A Sanghajtól mintegy 35 km-re lévő szentély a sheshan-i hegy déli oldalán épült ki, a területet a jezsuiták 1863-ban vásárolták meg. A mai kegyhely több hullámban épült ki. Az egyik forradalom idején Sanghaj jezsuita püspöke a sheshan-i kápolnában megfogadta, hogy ha egyházmegyéje átvészeli a forradalmat, templomot épít ide. A mai bazilika impozáns méretű építmény. Benne egy sajátos formájú szobor: A Szűzanya a feje fölé emeli a kitárt kezű kis Jézust (ezt említi XVI. Benedek pápa imája is.) Május 24-én, Mária, a keresztének segítsége ünnepén ma is tömegek keresik fel a Sheshan-i Szűzanyát, nemcsak Kínából, hanem Ázsia távolabbi vidékéről is, feltéve, hogy a kínai hatóságok nem akadályozzák őket. 2008 májusában az Új Ember ezt írta: „Rendőrök és kamerák figyelik a Sanghaj melletti Sheshan Miasszonyunk bazilikáját, a kínai katolikusok legfontosabb Mária-kegyhelyét a XVI. Benedek által meghirdetett május 24-i imanap előtt. A tibeti helyzet alakulása és a pekingi olimpia előkészületei mellett erre is van figyelme a kommunista kormánynak. Sheshanba csak külön rendőrségi engedéllyel juthatnak be gépkocsik. Félnek a zarándokoktól, akik a pápa által tavaly június 30-án imanappá tett május 24-én, a sheshani Szűz napján ide tartanak? A „hazafias szövetség” meggátolta a zarándoklatokat, a hatóságoknak pedig arra is volt gondja, hogy a vendéglőknek és szállodáknak megtiltsa a zarándokok kiszolgálását.”

A pápa imája – bár az európai körülmények gyökeresen eltérnek a kínai helyzettől – döbbenetesen időszerű, Kínát, Ázsiát Európával helyettesítve mi is fohászkodhatunk Benedek pápa szavaival földrészünkért, de akár magunk vagy egyházközségünk lelki megújulásáért, hogy a mindennapi élet gondja között továbbra is higgyünk, reméljünk és szeressünk, és soha ne féljünk Jézusról beszélni a világnak és a világról Jézusnak.

Surján László

További
cikkek

Hírlevél