Közép-európai szorongásainkról

Dr. Surján László egy televíziós beszélgetés1 apropójául Örkény István 1976-ban a minnesotai egyetemen tartott előadását jelölte meg.2 A tizenhat évig nem publikált szöveg látszólag a közép-európai groteszkről szól, de valójában ezen irodalmi stílus, műfaj társadalmi hátterét igyekszik megvilágítani. Az író többek között az itt élő népek közös jellemzőjének tartja, hogy „az életért, a nemzet megmaradásáért vívott állandó küzdelem bizonyos szorongást fejlesztett ki bennünk”, amely azonban nem lebénít, hanem tettre sarkall. „Mi nem érezzük jól magunkat a semmiben, nekünk meg kell érintenünk a földet, hogy erőt merítsünk belőle, (…) mi nem veszítettük el érdeklődésünket a jelen és a múlt iránt” – mutatott rá máig érvényesen Örkény. E szorongással kapcsolatban nyílott lehetőségem az eszmecsere során kifejteni a gondolataimat.

A válaszadást azzal kezdtem, hogy a szorongás két vagy több pogány közt: általános közép-európai jelenség, úgy a közösségeket tekintve, mint családokban, egyénekben. Más azonban birtokon belül és kiakolbólított helyzetben szorongani…

A beszélgetés első felének adására dr. Busics György földmérőmérnök, c. egyetemi tanár barátom így reagált: „magam is úgy vélem, létezik ma is Közép-Európa vagy Kelet-Közép-Európa, de legalább ezt a tudatot és történetet mindenképp erősíteni kellene… Ahogy hallgattam, eszembe jutott, hogy mindezt térképeken is nagyon személetesen lehetne ábrázolni, de (az adásban) éppen meg is jelent két térkép. Szerintem a részleteket régiónként, megyénként, de akár településenként is lehetne szemléltetni: akár a nemzetiségi, nyelvi összetételt (ahogyan Teleki is próbálta), de az identitás, hovatartozás stb. stb. térképen nagyon jól bemutatható lenne, ha akadna erre térképész vállalkozó”.

A Miért is? 2022. októberi műsorában3 felmutatott első térképhez (hol van Európa közepe?), a professzor elküldte két prezentációját: az első a hazai szintezési főalappont, Nadap jelentőségéről és „testvéreiről” szól, a második a mai ukrajnai szintezési megfelelőjéről, amit nemrég levakoltak, nehogy látszódjék a latin felirat (talán magyarnak vélték?)… Örkény is tájunkról, mint Európa földrajzi középpontjáról szól. Busics György feleségével, a szintén mérnök Pap Annával már a ’90-es években járt a Rahó melletti Terebesfejérpatakon, ahol „Európa közepe” néven emlékmű áll. Európa geodéziai középpontján akkor még az obeliszk alján megvolt az eredeti, erről szóló 1887. évi latin felirat, amely egyébként a Monarchia idején még hat helyszínen került elhelyezésre Trieszttől Vöröstoronyig. Közülük mindössze egy maradt a mai, csonka ország területén, a Velencei-tó környéki Nadapon. A mindenütt azonos felirat szövege magyarul: „Ez egy állandó, pontos és örök hely, amelyet egy nagyon pontos, Ausztria-Magyarországon készült különleges hosszúsági és szélességi mérőműszerrel állapítottak meg.”4 Rahón e felirat bevakolására és fehérrel való lemeszelésére Viktor Mikita kárpátaljai kormányzó adott utasítást 2022 októberében…

A miniszterelnökünk az idén novemberi magyar-görög labdarúgó mérkőzés után a 109-szeres válogatott Dzsudzsák Balázst egy olyan szurkolói sálban köszöntötte, amelyen a Hajrá Magyarország felirat két szélén a történelmi Magyarország kontúrját ábrázoló kép is volt. A kormányfő fb-oldalán közzétett fényképre5 azonnal idegesen reagált Rastislav Káčer szlovák külügyminiszter a fb-oldalán. A korábbi budapesti szlovák nagykövet (!) gyűlölködő megnyilatkozása és hazánk indokolatlan megvádolása mögött a területi revíziótól rettegő szorongás állhat. A legkevésbé sem szeretetbeszéd nem szolgálta a két nép jószomszédi viszonyának javítását s a Visegrádi Együttműködés erősítését. Az egyik felvidéki magyar hírportál szerint „azt halljuk, hogy revizionisták és irredenták vagyunk. Ezek valójában a nemzetbiztonsági kockázat politikai megfogalmazásai. Káčer és társai azt próbálják elérni, hogy a szlovák lakosság jobban féljen a magyaroktól, mint amennyire gyűlöli a liberálisok háborús uszító politikáját és megélhetési válságot okozó döntéseit.”6

A román politikum is hasonló hangnemben, bár mérsékeltebben kommentálta a sál viselését, az ukrán diplomácia pedig egyenesen bekérette a kijevi magyar nagykövetet, hogy tiltakozzon. Ausztria és Horvátország szelídebben kommentálta az eseményt.7 Ezek – most sarkosan fogalmazok – minden bizonnyal a rossz lelkiismeretből adódó szorongások, amely reflexek 102 év után is működnek.

Tegyük hozzá, a magyar válogatottban felvidéki és délvidéki magyar is játszott, tehát jogos volt a miniszterelnök rövid kommentárja, miszerint a foci nem politika. Ne lássunk bele olyat, ami nincs. A magyar válogatott minden magyar csapata, bárhol is éljenek!

Az ügy folytatásaként a V4 kassai csúcsértekezletén néhány nap múlva Eduard Heger szlovák miniszterelnök barátságosan egy Slovakia feliratú, szlovák címerrel díszített sállal ajándékozta meg Orbán Viktort, hozzáfűzve, hogy hallotta, magyar kollégájának már túl régi a sála, így a nyakába tesz egy időszerűbbet. Miniszterelnökünk ezt nem provokációnak fogta fel, hanem bölcsen mosolyogva fogadta a „szellemes” ajándékot.8

A trianoni békediktátum századik évfordulója kapcsán, ha lehet, még hevesebben reagált szinte minden szomszédunkból kormánytag vagy országgyűlési képviselő (utóbbiak között sajnos magyar gyökerűek is), amikor a Fidesz-irodában vagy a kormányfői dolgozószobában a XIX. századi határainkat ábrázoló térkép vagy földgömb volt a világ magyarságának szóló nyilatkozat, videóüzenet hátterében. A többségi sajtó is túlreagálta ezeket az összetartozásunkat szolgáló szimbolikus kellékeket, azt sugallva, hogy Magyarországra és a külhoni magyarokra továbbra is a területi revízió gyanújával kell tekinteni. Ezzen szemben pedig 1945 óta nincs olyan magyar kormány, amely ezt az – egyébként egyáltalán nem ördögtől való – célkitűzést a zászlajára tűzte volna. Az említett megnyilatkozásokat, ahogy a korábban említetteket is a rossz lelkiismeret jeleinek tartom, egyfajta pszichózisnak, amely azon terület elvesztésének rémképétől retteg, amelyen százezer-, milliószámra élnek olyan magyarok, akiket soha senki nem kérdezett meg, szeretnék-e, hogy idegen ország fennhatósága alá kerüljenek…

Szlovákiában a kassai magyar főkonzulátus előtt demonstráltak a minap az Alojz Hlina volt kereszténydemokrata elnök felhívására aktivisták egy szivárvány kerettel ellátott Nagymorávia térképpel. A provokatív földabrosz nem kevesebb, mint nyolc mai ország területére – közöttük hazánkéra – terjesztené ki az egyébként nem is a szlovák nemzeti mítosz szerinti Nyitra környékén elhelyezkedett egy-két évtizedig létezett kora feudális „államalakulatot”. Mivel a nagymorva fejedelemség, kicsivel a magyar honfoglalás – sokak szerint hazatérés – előtt is létezett, az ottani történelmi dogma azt sulykolja, hogy ők már akkor nemzetként és államként ott tartózkodtak, tehát mi magyarok „betolakodók” vagyunk, nekik van jussuk az „ősi” földhöz. Szlávok valóban léteztek, ám a szlovák nép a történelmi Magyarország területén alakult ki lengyel, cseh, horvát és más népelemek összeolvadásából, ahogy pl. Győrffy György történész is legalább fél évszázaddal ezelőtt megállapította. Nagymorávia pedig mérvadó források szerint nem a Felvidéken, hanem a Szerémségben, a két Morava folyó mentén terült el néhány évtizedig, frank vazallusként.9 Cirill és Metód is ott térített, nem a morva őrgrófságban…

A térkép magyar külképviselet előtt, utcán való demonstrálása nyilván szélsőséges reakció a magyar miniszterelnök sálján található, hangsúlyozzuk: nem valami soha nem létezett, így álombeli Nagy-Magyarországot, hanem az ezer évig fennállt és igazságtalanul szétdarabolt történelmi országterületünket jelképező ábrázolásra. A szorongás egyik okául az I. és II. világháború után jelentősen átrajzolt térségi határokat s a milliókat érintő ki- és áttelepítéseket, majd a diktatúrák tömegek elleni osztályharcát gondolom.

Miután máig megoldatlan kérdés, így feldolgozatlan a két világháborút lezáró békediktátum, generációk óta velünk él a Trianon-szindróma. A magyarság kollektív tudatát máig megüli az egykori haza héttizedének, a nemzetünk egyharmadának az idegen uralom alá kerülése. Mert ha a nemzeti önrendelkezés elve érvényes a teljes szomszédságra, vajon mitől nem élhet ezzel a Kárpát-medence még mai is 13 millió körüli magyar népessége, amelyből 3 millióan a jogfosztás és megfélemlítés folytonosságában, a fizikai vagy kulturális genocídium változatos válfajainak vannak kitéve 1920 óta?! Nos, amíg ezt a kérdést megnyugtatóan nem rendezi a politikum s a külső és belső társadalmaink, addig nagyon nehéz a lelkekben békét teremteni határon innen és túl, következésképp valódi megbékélésről beszélnünk…

Trianon tüske a köröm alatt egyfelől a nemzet bel- és külmagyar tagjai jelentős hányadánál, de megemésztetlen, a helyzet abszurditásából adódó komplexus oka az utódállamok mindenkori politikai elitjében, s az új határok legitimitását sulykoló történelemtanítás és médiavilág által befolyásolt lakosságában is. Pedig a sorsközösségünk megkérdőjelezhetetlen. Mégis döntően csak mi, birtokon kívülre került magyarok vagyunk azok, akik ezt tudatosítani próbáljuk, számtalan gesztust téve, bocsánatot kérve az elkövetett s el sem követett bűneinkért a szomszédainktól, kezdeményezve a közös fellépést a közös térségi érdekeinkért. Hisz Köztes-Európaként, együtt komoly erő vagyunk a kontinens nyugati és keleti fele között. Az ellenérdekelt felek, ezért tesznek meg mindent, hogy éket verjenek a Németh László által „tejtestvéreknek” nevezett népeink közé.

Székely András Bertalan

1 Tervezett sugárzásának időpontja: 2022. december 15. az EWTN katolikus televízióban

2 http://orkenyistvan.hu/a_kozep-europai_groteszk

3 https://katolikus.tv/miert-is-beran-ferenc-plebanos-meszaros-andor-kiss-gy-csaba-es-szekely-andras-bertalan/

4 A kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Terebesfej%C3%A9rpatak

5 A kép forrása: https://rmx.news/hungary/four-more-neighbors-of-hungary-decry-orbans-greater-hungary-football-scarf/

6 https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2022/11/22/kacer-nem-csak-nagy-magyarorszagtol-es-a-reviziotol-retteg-hanem-a-v4-tol-es-a-nepharagtol-is/

7 https://mandiner.hu/cikk/20221122_orban_nagy_magyarorszag_sal_ausztria

8 https://kronikaonline.ro/kulfold/a-sal-a-bdivatr-a-v4-csucson-szlovakia-feliratu-kellekkel-fotozkodott-orban-viktor-es-eduard-heger#

9 Ld. erről bővebben: https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagymor%C3%A1via (mindegyik internetes hivatkozás 2022. novemberi letöltés)

További
cikkek

Hírlevél