Hasznos dezinformáció

Nem tudom, hogy korunk embere elgondolkodik-e valamikor az életének érelméről. Nem derül ez ki abból a közvéleménykutatásból sem, amit a PEW kutatóintézet végzett el, 17 országban, mintegy 19 ezer embernek téve fel a kérdést: mi az ő életük értelme. Szabadszavas kérdés volt, azaz a válaszadók azt írtak be saját megfogalmazással, ami jónak tartottak. Ezeket a válaszokat azután kiértékelték. Például a hit fogalma alá soroltak minden választ, amiben a spiritualitás, a hit vagy a vallás szó szerepelt. Tizenhét csoportot képeztek a válaszokból.

A hit kategóriába sorolható válaszokból kiderült, hogy az Egyesül Államokban van a legtöbb hívő ember a vizsgált országok közül. De ebben sincs túl sok köszönet. Íme az eredmény országonként: USA 15 %, Új-Zéland 5 %, Ausztrália 4 %, Kanada, Hollandia 3 %, Németország, Görögország, Olaszország, Szingapúr, Spanyolország, Tajvan, Egyesült Királyság 2 %, Belgium, Franciaország, Dél Korea, Svédország 1 %, Japán 0 %.

Persze ez a felmérés bizonyára torzít. Ha azt kérdezték volna, hogy jár-e az illető templomba, alighanem többen feleltek volna igennel. De érdekes, hogy mi a PEW által kielemzett kategóriák gyakorisági sorrendje. Első helyen a család, majd rendre: foglalkozás, anyagi jólét, barátok, egészség, társadalom, szabadság, hobbik, nevelés, természet, partner, covid 19, szolgálat, utazás, nyugdíj, hit, kedvenc házi állat.

Leginkább a covid 19 említése lepett meg. Hogyan lehet egy vírus, vagy az általa okozott betegség valaki életének az értelme??? Beleolvasva a válaszokba, kiderült az egész felmérés hibás volta: Ha valaki megemlítette a szövegben a covid szót, akkor azt ide sorolták. Volt válasz, amelyben a hit kategóriájára utalóhárom szó közül egy sem szerepelt ugyan, de arról írt az illető, hogy a covid járvány alatti kényszerű leállás alkalmat adott számára a gondolkodásra és elmélyedésre, azaz egyértelműen spirituális jellegű volt a válasz, mégis úgy tüntették fel, mintha a covid volna életének értelme, ami ugye nyilvánvaló értelmetlenség.

Önként adódik a kérdés, ha ennyire zavaros ez a felmérés, miért foglalkozom vele? Mindenből lehet tanulni. Ebből a történetből például először is azt, hogy nem kell, sőt nem is szabad mindent elhinni, és ha van rá mód, járjunk utána, ha valami meglepőt olvasunk.

Hogy a vallás nem foglalja el a megfelelő helyet az emberek gondolkodásában, azt tapasztaljuk, ha beszélünk másokkal. Aki tudja a kis katekizmusból, hogy azért vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressük, és csak neki szolgáljunk, hogy ezáltal üdvözüljünk, az kiemelten szólt volna a vallásról, üdvösségről, Istenről. Ha tehát a konkrét számokat nem is fogadjuk el, a missziós parancs sürgetését meg kell hallanunk ebből a felmérésből is. Ugyanis a most élő emberek zöme mégcsak nem is hallott a kis katekizmusról. Valakinek el kellene mondania nekik. Itt az alkaom, hogy valakik legyünk! Ez a második tanulság.

Végül emeljük ki, hogy az első helyen a család végzett, a válogatott feleletekből elég sokat elolvastam, és azok a hagyományos családról szóltak.

Surján László

Forrás: https://www.pewresearch.org/global/2021/11/18/what-makes-life-meaningfu…

További
cikkek

Hírlevél