Harminc év múlva…

Vázlatos emlékek és gondolatok Szent II. János Pál harminc évvel ezelőtti magyarországi látogatása alkalmából.

1. Korábban egy pápa debreceni látogatása elképzelhetetlen volt. Egyik fél sem akarta volna, jelentette ki II. János Pál Debrecenben.

2. Az egységtörekvéseket a Szentlélek irányítja, vonta le a pápa a következtetést a történtekből.

3. Ennek az az eredménye, hogy már kölcsönösen el- és felismerjük egymás közösségeiben Krisztus ajándékainak tevékeny jelenlétét. Más szavakkal, megláttuk, hogy Krisztus szereti mind a két közösséget. (Még ma sem képesek ez elfogadni sokan.)

4. Őseink a reformáció után is meg voltak győződve, hogy az európai kultúra vallásos értékekből ered:

  • a szentháromságos Istenbe és Jézus Krisztusba vetett hitből;
  • abból a felfogásból, hogy a földi élet zarándokút az örök élet felé;
  • az emberi személy veleszületett és elidegeníthetetlen értékéből a fogantatástól a halálig.

5. A vallásellenes kormányok ezeket az alapvető elveket elzárták a társadalom elől, helyettük más eszméket próbáltak beültetni az emberek agyába. Ez mérsékelt sikert ért csak el, de mégis nemzedékek nőttek fel vallási ismeretek nélkül. A kommunizmus-szocializmus bukása után eszmei vákuum keletkezett. Sok jóakaratú ember is él velünk, aki sohasem kapta meg a hit ajándékát, nem is találkozott a keresztény tanítással. Mások pusztán a gazdasági és anyagi jólétben keresik a haladást és a boldogságot. Nincs vesztegetni való időnk az újra-evangelizálás küldetésében, monda akkor a pápa. Harminc évet mégis elvesztegettük. Kiderült, hogy a csodálni való Nyugaton ugyanúgy eszmei vákuum van az emberek fejében, mint mifelénk, pedig nem álltak marxista irányítás alatt. Nemcsak a Szentlélek fú ott, ahol akar, hanem a sátán is.

6. A pápa megemlékezett a gályarabságra ítélt prédikátorokról.

Magyarországon az 1990-ben, 91-ben megindult vallási fellendülés megakadt. A nyugatos eszmék mifelénk is megjelentek. A templomok falát nem feszítik szét a hívők, csökken a hivatások száma. Papjaink túlterheltek, elfásultak. Ennek ellenére a kereszténység helyzete sokkal jobb Közép- mint Nyugat-Európában. Most, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson sok fiatal jelent meg, Pozsonyban hétköznap este is sok fiatal vesz részt a szentmisén. Vannak bátorító jelek. Az Eucharisztiát nem a problémák sora miatti kesergéssel ünnepeltük, hanem azoknak az értékeknek a felmutatásával, amelyek a kereszténység valódi kincsei. Európa történelme nagy hanyatlásokról és az azokat követő hatalmas vallási fellendülésről szól. Elég mélyponton vagyunk, talán már itt az ideje a megújulásnak.

Surján László

További
cikkek

Hírlevél