lelkiség

Keresztúti gondolatok

Miértek és kételyek sorjáznak. Miért vállaltad a szenvedést Uram? Miért a kínt és a halált, ráadásul a megszégyenítő gyalázatot?
 
Lehetett volna másképp? A tudós teológusok szerint igen. Semmi nem korlátozta a Mindenhatót, amikor elhatározta a Megváltást. 

Ha pedig ez így van, akkor kell legyen valami lényegi üzenete nemcsak magának a Megváltásnak, hanem annak is, hogy pont ezen a módon történt.

Csaba testvér kommunikációs tanácsai

Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. (Jn 3,14)

Teremtő Istenünk a maga hiteles képét, igazi arcát, szép, jellemző tulajdonságait Jézus Krisztusban fedte fel, nyilatkoztatta ki nekünk! Ő nem ítélkezik, hanem üdvözít, azaz felemel, kiteljesít, a bennünk lévő értékeket a felszínre hozza, mint egy igazi jó edző mellénk áll, hogy álmainkat megvalósítva, a szeretet, a jóság bajnokai lehessünk!

Mózes hanyatló keze

1949. december 4-e. A sztálinizmus csúcsra jár. Akkoriban vasárnap is megjelentek a lapok. A Népszava címoldalán a januárban kezdődő első ötéves terv szövege. Megtudjuk, hogy a Szovjetunió Legfelső Tanácsa különbizottságot állított fel Sztálin elvtárs közelgő 70. születésnapjának méltó megünneplésére. Ezen a napon a Budapest Pasaréti Református Gyülekezet 39 éves lelkipásztorának, Joó Sándornak a prédikációjában ezt hallhatta:

Legyen meg a Te akaratod

Micsoda év volt 1968! Nyugaton megmozdult a diákság, és elindult az a szellemi erjedés, pontosabban rothadás, ami most a szemünk előtt fekteti kétvállra az európai kultúrát. Augusztusban azután a Varsói Szerződés bevonult Csehszlovákiába. (Nyitóképünk: falfelirat Léván 1968-ban) 

Surján László: Reménytelenek reménye

Jártodban, keltedben szerte az országban találkozol az utak mentén keresztekkel, Szűz Mária szobrokkal, Szentháromság emlékművekkel. Ez utóbbiak elnevezése jelzi, hogy valamire emlékezve emelték, többnyire járványok elmúlása után hálából. Az útmenti keresztek egy-egy balesetre is emlékeztethetnek, vagy más esemény miatt hálából emelték, de ezek sajnos többnyire már a feledés homályába merültek, pedig jó volna, ha legalább a helyiek megőriznék a történetet.

Keresztények a közéletben

Akár tetszik, akár nem, a keresztény jelző ma (újra) a politikai diskurzus homlokterébe került, a demokrácia, jogállam, liberális és más bevett kifejezések mellé.

A balliberálisoknak botrány, nekünk, kereszténydemokratáknak viszont sokszor olyan magától értetődő ez a fejlemény, hogy nem gondolkodunk el mélyebben a hatalom/politika és a kereszténység ellentmondásos, történelmileg alaposan megterhelt viszonyáról.

A "szentgenerátor" nyitólapja

Szentgenerátor

Hiszek a véletlenben, mely megett Isten nevet – így szól a gyakran idézett Mécs László sor. Régi szokás volt Európa szerte, hogy családi-baráti társaságok kalapból húzták ki az év szentjét. Jennifer Fulwiler író, rádiós műsorvezető, ezt modernizálta a „szentgenerátor” révén.