Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

A tiszta erkölcsi élet nemzeteket menthet meg Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2008. September 27.

A tiszta erkölcsi élet nemzeteket menthet meg

Beszélgetés P. Szõke János szalézi szerzetessel

P. Szõke János szalézi szerzetes, a Don Bosco Kiadó vezetõje közel húsz esztendeje a posztulátora a magyarországi és határon túli, tanúságtevõ és vértanúhalált halt egyházi és civil személyek boldoggá- és szentté avatási eljárásának. Lapunk azt kérdezte az atyától, hány személy oltárra emelésében segédkezik?

 – Tíz ügyet zártunk le úgy, hogy már Rómában vannak. Folyamatban van nyolcvan kárpátaljai görög katolikus püspök, pap és civil személy, tizenkét római katolikus, valamint három erdélyi lelkipásztor ügye.

A Don Bosco Kiadó több olyan könyvet is megjelentett, amelyek ezen tanúságtevõ, illetve vértanúhalált halt személyek életét mutatja be. Gyulafehérvár mártírsorsú püspökérõl, Márton Áronról, aki több évig raboskodott a kommunisták börtönében, valamint tizenegy évi „palotafogságra” kényszerült, Ön írt monográfiát, még a rendszerváltozás elõtt.

Könyvem 1988-ban jelent meg elõször, még Németországban. A monográfiát arra emlékezve írtam meg, hogy ötven évvel korábban, 1938. december 24-én XI. Piusz pápa Márton Áron kolozsvári plébánost kinevezte Erdély püspökének. Igyekeztem úgy bemutatni õt, mint olyan fõpásztort, aki mindig, a legnehezebb körülmények között is pártfogó vezéregyénisége volt a katolikus és magyar iskoláknak, a magyarság ügyének. Márton Áront mindig a szeretet parancsa vezette, még akkor is, amikor látta, hogy egyházmegyéjében a román rendszer a katolikusokat és a magyarokat elnyomja. Soha nem a keserû düh, a bosszú vagy az ellenállás vezette. Nem szervezkedett az elnyomók ellen, hanem a szeretet nyelvén szólt. „A hívõ embernek Isten gyermekét és saját testvérét kell meglátnia embertársaiban, akkor is, ha másképp gondolkozik mint õ, más nyelven is beszél és talán mások a vágyai és a célkitûzései” – fogalmazta meg hitvallását. A kegyetlen börtönbüntetés idején több görög katolikus püspök és pap volt a cellatársa. Megbízható tanúvallomás van róla, hogy az egyik püspök a temetés elõtti éjszakát átvirrasztotta rabtársa koporsója mellett a gyulafehérvári katedrálisban. A részvénynyilvánító könyvbe beírta, hogy Márton Áront a szeretet gyakorlásában soha nem tudta megelõzni. Ezért tisztelte személyében a nagy embert, a kiemelkedõ papot és az óriás püspököt. Márton Áron tekintélye olyan nagy volt a szeretet gyakorlásában, hogy még a rendszer emberei is elismerték küldetését. Bukarestben hallottam az Egyházügyi Hivatal egyik tisztviselõjétõl: „Márton püspök egyenes ember. Azt a szeretetet hirdeti nekünk is, amirõl papjainak és híveinek prédikál.”

Márton Áron mellett Erdély másik nagy szülötte Scheffler János szatmárnémeti püspök, akit 1950. májusában a kommunista hatalom Kõrösbányára számûzött. Itt írta meg A pap címû lelkigyakorlatos könyvét, amelyben a világi papi életszentség útját mutatja be.

– Scheffler János kiemelkedõ szellemi adottságokkal rendelkezett, a kánonjog doktora volt, majd Budapesten a hittudomány „királygyûrûs” doktorává avatták. Ez azt jelenti, hogy a tanulmányait végig kitûnõ eredménnyel végezte el. A román kommunisták hatalomátvételét követõen a Securitate Scheffler Jánost püspöktársával, Bogdánffy Szilárddal együtt arra szemelte ki, hogy legyenek a vezetõi a román katolikus egyháznak, amely nem ismeri el a pápát. Egyikõjük sem vállalta el ezt a szerepet. Scheffler János nem magyarázkodott, csupán ennyit mondott: „Non possum! (Nem tehetem!) Kétévnyi kõrösbányai számûzetés után 1952 márciusában letartóztatták, és arra próbálták rávenni, hogy Gyulafehérváron vegye át az állami egyházmegye kormányzását. Õ azonban ismét azt válaszolta: „Non possum!” Elõbb Máramarosszigeten került börtönbe, majd a hírhedt zsilavai földalatti (megsemmisítõ) tömlöc foglya lett. Scheffler János magas, izmos ember volt. Ekkor már túl volt a hatvanon, és a bezártság miatt is kicsit nehezebben mozgott. Az õrök azzal szórakoztak, hogy forró és hideg vizet öntöttek váltakozva a rabokra. A fiatalabbak könnyebben elugrottak, de neki ez nem sikerült. Az egyik forró fürdõ után tüdõgyulladást kapott, orvosi segítséget nem kapott, s hamarosan meghalt. Ami mindenképpen megemlítendõ, hogy Scheffler János egy cellában volt egy zsidó származású zeneszerzõvel, Dan Mizrahyval. Baráti, testvéri kapcsolat alakult ki kettõjük között, és az õ karjaiban feküdve adta vissza lelkét a Teremtõnek. Dan Mizrahy késõbb egy Ave Mariát komponált Scheffler János emlékére, s tanúként is szerepel, igazolva a szentéletû püspök vértanúságát. Scheffler János krisztusi lelkületét pontosan kifejezi, amit A pap címû könyvében írt önmagáról: „Boldog ember és pap az, aki a nagy elszámoláson elmondhatja: gyarló ember voltam, kicsi heyen dolgoztam, csak tucatember számba mentem, nem voltak hõstetteim, nagy sikereim, de mindig azon a poszton dolgoztam, ahova az Úr akarata állított, és ott az Õ dicsõségét kerestem.” 

Mindszenty József mellett volt esztergomi segédpüspök Meszlényi Zoltán. A bíboros, hercegprímás 1948. december 26-ai letartóztatása után Drahos János nagyprépost lett a fõegyházmegye káptalani helynöke, vagyis a fõegyházmegye tényleges vezetõje. Õ azonban 1950 júniusában meghalt, s tisztségét Meszlényi Zoltánra bízták, aki elvállalta a feladatot, noha tisztában volt vele, hogy mi vár rá. A Don Bosco Kiadó Alázatos szolgálat címmel jelentette meg a Meszlényi Zoltán válogatott szentbeszédeit tartalmazó kötetet.

Meszlényi Zoltán megérzései hamarosan beigazolódtak, csak rövid ideig állhatott a fõegyházmegye élén, mivel a Rákosi Mátyás vezette, egyház- és vallásellenes kommunisták nem tûrték el, hogy akaratuknak az egyház bármilyen szinten ellenálljon. 1950. június 29-én esztergomi házából hurcolták el Meszlényi Zoltánt, s mindenféle vádemelés, tárgyalás és ítélet nélkül a kistarcsai internálótáborba zárták, de megjárta a recski munkatábort és a Fõ utcai börtönt is. Meszlényi püspök drasztikus körülmények között raboskodott: magánzárkában tartották, gyakran télen is nyitott ablak mellett, mindentõl, mindenkitõl elszigetelve, teljes magányban. Ismerve az akkori börtönviszonyokat, valószínûleg fizikailag is bántalmazták, ugyanakkor nem kapott megfelelõ gyógykezelést. Az átélt szenvedések következtében 1953 januárjában elhunyt. Meszlényi Zoltán hûségesen követte Mindszenty Józsefet. Tökéletes összhangban szolgálta a bíboros, hercegprímást. Ismert volt a szociális érzékenysége, felebaráti szeretete, így például elajándékozta prémmel bélelt télikabátját, a börtönben pedig rabtársainak adta melegebb ruhadarabjait. A vértanúságot tudatosan vállalta. Errõl tanúskodik többek között az említett kötetben olvasható, 1945 júniusában elmondott szentbeszéd részlete: „Évtizedek harcai megtanítottak arra, hogy nevelõim figyelmeztetései nem voltak túlzások. S mikor a múlt év õszén Istenben boldogult fõpásztorunk tisztán látva népünknek tragikus sorsát, kiadta papjainak a parancsot, hogy mindenki küldetéséhez híven maradjon meg a gondjaira bízott hívek között, s amikor figyelmeztetett a nála szokásos egyszerû, keresetlen szavakkal, hogy a papoknak a legnagyobb megpróbáltatások idején teljesíteni kell kötelességeiket, még vértanúság árán is: a martirum gondolata nem döbbentett meg, nem csodálkoztam, természetesnek tûntek fel az Üdvözítõ szavai: eljön az óra, hogy mindaz, ki megöl titeket, szolgálatot vél tenni Istennek.”  

Zsédely Gyula Sándor István SDB vértanú címmel írt életrajzi regényt vértanúhalált halt szerzetestestvérérõl, aki a szerzetesrendek 1950-es feloszlatását követõen is tovább foglalkozott a fiatalok hitoktatásával, ezért egy koncepciós per keretében, 1953. június 8-án felakasztották.

– Sándor István szegény családba született, ezért nem tanulhatott tovább, a legmagasabb iskolai végzettsége a polgári volt, s emellett nyomdászi képesítést szerzett. Kiváló szónoki képességekkel rendelkezett azonban, amikor beszélt, sokan azt hitték róla, hogy pap. Nagyszerû hitoktató volt, rengeteg fiatalt vezetett el Krisztushoz. Munkabírása határtalan volt, mindent elvállalt, ha a közösség hasznára lehetett, nyomdamesterként és nevelõként is dolgozott. A szerzetesrendek feloszlatása után az elöljárói ki akarták küldeni külföldre, hogy fejlessze a nyomdai tudását. Már az útlevele is megvolt. Õ azonban elment az elöljáróhoz, és azt mondta: úgy érzi, kötelessége itthon maradni, s ha kell, az életét is feláldozni a magyar fiatalságért. Ahogy Zsédely Gyula írja említett könyvében: „Sándor István tudatosan vértanú akart lenni, áldozat a magyar ifjúságért. Mintha minden tette még ott a börtön poklában is egy bizonyos vágyat takart volna: ’Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Annyira szenvedek, míg be nem teljesedik’ (Lk 12,50). 

 – Milyen üzenete lehet a magyarság számára a fent említett – és természetesen a többi, e beszélgetésben nem említett – szentéletû személyek áldozatos életútjának?

– Olyan emberekrõl van szó, akik Isten hívó szavát hazánkban hallották meg. Ez nem véletlen, mint az sem, hogy mi is itt és magyarnak születtük. Inkább nagy kegyelemnek mondanám, mert Isten hazánk gondjaiban, bajaiban sem hagyott magunkra. A modern szenteket is prófétái adottsággal áldotta meg az Isten, mert általuk minden korban üzent elesett népének. A szentek Isten elõtt közben is járnak értünk és  pártfogolnak bennünket. Az sem véletlen, hogy Isten hívó szava abban a korban és abban a szûkebb környezetben érte el õket, ahol éltek és ahol szükség volt rájuk. Nem maguknak és nem magukért, hanem a rájuk bízott nyájért és felebarátaikért. Mindszenty József bíborosra oszágszerte, Meszlényi Zoltán püspökre fõpásztora oldalán, az ország közepén, Márton Áronra és Scheffler Jánosra Erdélyben, Sándor Istvánra pedig Budapesten volt szükség. Álljon itt ez az öt név azon  számos vértanú és hitvalló neve képviseletében, akik fényesebben mint a legragyogóbb csillag, a Kárpát-medencét üstökösként még napjainkban is beragyogják. Nemcsak ezt teszik, hanem példájukkal tanítanak  bennünket. Tanúságtételük Istenért és hazáért örökké fennmarad. Mindannyian áldozati bárányok, akik tisztára mosták ruhájukat a  Krisztus  titokzatos testének oldalából kifolyó vérben. A sok bajra sok kegyelem árad. Mindig szükség van pártfogásukra, de napjainkban jobban mint máskor. Többször hallottam külföldi posztulátor kollégáimtól, hogy hazánk szomszédságában élõ katolikus testvéreink épülnek és csodálkoznak szentjeink életét szemlélve. Talán egy kicsit még irigykednek is. Életük kimagasló erényei ellenére nem mentek el közömbösen, olyan súlyos nemzeti és társadalmi defektusok mellett, amelyek ma is egyházunk és népünk hibái közé tartoznak. Intenek, tanítanak, csaknem rimánkodva kérnek, újuljunk meg lelkileg. Ha hiszünk Istenben és a szentek prófétai küldetésében, ennek a figyelmeztetésnek kihagyása óriási mulasztás lenne. A megvalósulásért sokezres tömeg imádkozik, de ez még mindig nem elég. A tiszta erkölcsi élet nemzeteket menthet meg. Semmibe nem kerül, csak egy határozott lendület kellene hozzá. Ennek a módjáról sokan nem mernek  hangosan beszélni vagy lejárt idõk véleményének tartják. Ezért van szükség olyan felrázó példákra, melyeket korunk szentjeinél látunk. Úgy látom, hogy minden szent jelölt lelkileg összefog bennünket ebben a nehéz feladatban.

Bodnár Dániel
Magyar Kurír

 


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort eskort sultanbeyli pendik escort tuzla escort short haircuts for women kurtköy escort üsküdar escort çekmeköy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort