Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

A tiszta erkölcsi élet nemzeteket menthet meg Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2008. September 27.

A tiszta erkölcsi élet nemzeteket menthet meg

Beszélgetés P. Szõke János szalézi szerzetessel

P. Szõke János szalézi szerzetes, a Don Bosco Kiadó vezetõje közel húsz esztendeje a posztulátora a magyarországi és határon túli, tanúságtevõ és vértanúhalált halt egyházi és civil személyek boldoggá- és szentté avatási eljárásának. Lapunk azt kérdezte az atyától, hány személy oltárra emelésében segédkezik?

 – Tíz ügyet zártunk le úgy, hogy már Rómában vannak. Folyamatban van nyolcvan kárpátaljai görög katolikus püspök, pap és civil személy, tizenkét római katolikus, valamint három erdélyi lelkipásztor ügye.

A Don Bosco Kiadó több olyan könyvet is megjelentett, amelyek ezen tanúságtevõ, illetve vértanúhalált halt személyek életét mutatja be. Gyulafehérvár mártírsorsú püspökérõl, Márton Áronról, aki több évig raboskodott a kommunisták börtönében, valamint tizenegy évi „palotafogságra” kényszerült, Ön írt monográfiát, még a rendszerváltozás elõtt.

Könyvem 1988-ban jelent meg elõször, még Németországban. A monográfiát arra emlékezve írtam meg, hogy ötven évvel korábban, 1938. december 24-én XI. Piusz pápa Márton Áron kolozsvári plébánost kinevezte Erdély püspökének. Igyekeztem úgy bemutatni õt, mint olyan fõpásztort, aki mindig, a legnehezebb körülmények között is pártfogó vezéregyénisége volt a katolikus és magyar iskoláknak, a magyarság ügyének. Márton Áront mindig a szeretet parancsa vezette, még akkor is, amikor látta, hogy egyházmegyéjében a román rendszer a katolikusokat és a magyarokat elnyomja. Soha nem a keserû düh, a bosszú vagy az ellenállás vezette. Nem szervezkedett az elnyomók ellen, hanem a szeretet nyelvén szólt. „A hívõ embernek Isten gyermekét és saját testvérét kell meglátnia embertársaiban, akkor is, ha másképp gondolkozik mint õ, más nyelven is beszél és talán mások a vágyai és a célkitûzései” – fogalmazta meg hitvallását. A kegyetlen börtönbüntetés idején több görög katolikus püspök és pap volt a cellatársa. Megbízható tanúvallomás van róla, hogy az egyik püspök a temetés elõtti éjszakát átvirrasztotta rabtársa koporsója mellett a gyulafehérvári katedrálisban. A részvénynyilvánító könyvbe beírta, hogy Márton Áront a szeretet gyakorlásában soha nem tudta megelõzni. Ezért tisztelte személyében a nagy embert, a kiemelkedõ papot és az óriás püspököt. Márton Áron tekintélye olyan nagy volt a szeretet gyakorlásában, hogy még a rendszer emberei is elismerték küldetését. Bukarestben hallottam az Egyházügyi Hivatal egyik tisztviselõjétõl: „Márton püspök egyenes ember. Azt a szeretetet hirdeti nekünk is, amirõl papjainak és híveinek prédikál.”

Márton Áron mellett Erdély másik nagy szülötte Scheffler János szatmárnémeti püspök, akit 1950. májusában a kommunista hatalom Kõrösbányára számûzött. Itt írta meg A pap címû lelkigyakorlatos könyvét, amelyben a világi papi életszentség útját mutatja be.

– Scheffler János kiemelkedõ szellemi adottságokkal rendelkezett, a kánonjog doktora volt, majd Budapesten a hittudomány „királygyûrûs” doktorává avatták. Ez azt jelenti, hogy a tanulmányait végig kitûnõ eredménnyel végezte el. A román kommunisták hatalomátvételét követõen a Securitate Scheffler Jánost püspöktársával, Bogdánffy Szilárddal együtt arra szemelte ki, hogy legyenek a vezetõi a román katolikus egyháznak, amely nem ismeri el a pápát. Egyikõjük sem vállalta el ezt a szerepet. Scheffler János nem magyarázkodott, csupán ennyit mondott: „Non possum! (Nem tehetem!) Kétévnyi kõrösbányai számûzetés után 1952 márciusában letartóztatták, és arra próbálták rávenni, hogy Gyulafehérváron vegye át az állami egyházmegye kormányzását. Õ azonban ismét azt válaszolta: „Non possum!” Elõbb Máramarosszigeten került börtönbe, majd a hírhedt zsilavai földalatti (megsemmisítõ) tömlöc foglya lett. Scheffler János magas, izmos ember volt. Ekkor már túl volt a hatvanon, és a bezártság miatt is kicsit nehezebben mozgott. Az õrök azzal szórakoztak, hogy forró és hideg vizet öntöttek váltakozva a rabokra. A fiatalabbak könnyebben elugrottak, de neki ez nem sikerült. Az egyik forró fürdõ után tüdõgyulladást kapott, orvosi segítséget nem kapott, s hamarosan meghalt. Ami mindenképpen megemlítendõ, hogy Scheffler János egy cellában volt egy zsidó származású zeneszerzõvel, Dan Mizrahyval. Baráti, testvéri kapcsolat alakult ki kettõjük között, és az õ karjaiban feküdve adta vissza lelkét a Teremtõnek. Dan Mizrahy késõbb egy Ave Mariát komponált Scheffler János emlékére, s tanúként is szerepel, igazolva a szentéletû püspök vértanúságát. Scheffler János krisztusi lelkületét pontosan kifejezi, amit A pap címû könyvében írt önmagáról: „Boldog ember és pap az, aki a nagy elszámoláson elmondhatja: gyarló ember voltam, kicsi heyen dolgoztam, csak tucatember számba mentem, nem voltak hõstetteim, nagy sikereim, de mindig azon a poszton dolgoztam, ahova az Úr akarata állított, és ott az Õ dicsõségét kerestem.” 

Mindszenty József mellett volt esztergomi segédpüspök Meszlényi Zoltán. A bíboros, hercegprímás 1948. december 26-ai letartóztatása után Drahos János nagyprépost lett a fõegyházmegye káptalani helynöke, vagyis a fõegyházmegye tényleges vezetõje. Õ azonban 1950 júniusában meghalt, s tisztségét Meszlényi Zoltánra bízták, aki elvállalta a feladatot, noha tisztában volt vele, hogy mi vár rá. A Don Bosco Kiadó Alázatos szolgálat címmel jelentette meg a Meszlényi Zoltán válogatott szentbeszédeit tartalmazó kötetet.

Meszlényi Zoltán megérzései hamarosan beigazolódtak, csak rövid ideig állhatott a fõegyházmegye élén, mivel a Rákosi Mátyás vezette, egyház- és vallásellenes kommunisták nem tûrték el, hogy akaratuknak az egyház bármilyen szinten ellenálljon. 1950. június 29-én esztergomi házából hurcolták el Meszlényi Zoltánt, s mindenféle vádemelés, tárgyalás és ítélet nélkül a kistarcsai internálótáborba zárták, de megjárta a recski munkatábort és a Fõ utcai börtönt is. Meszlényi püspök drasztikus körülmények között raboskodott: magánzárkában tartották, gyakran télen is nyitott ablak mellett, mindentõl, mindenkitõl elszigetelve, teljes magányban. Ismerve az akkori börtönviszonyokat, valószínûleg fizikailag is bántalmazták, ugyanakkor nem kapott megfelelõ gyógykezelést. Az átélt szenvedések következtében 1953 januárjában elhunyt. Meszlényi Zoltán hûségesen követte Mindszenty Józsefet. Tökéletes összhangban szolgálta a bíboros, hercegprímást. Ismert volt a szociális érzékenysége, felebaráti szeretete, így például elajándékozta prémmel bélelt télikabátját, a börtönben pedig rabtársainak adta melegebb ruhadarabjait. A vértanúságot tudatosan vállalta. Errõl tanúskodik többek között az említett kötetben olvasható, 1945 júniusában elmondott szentbeszéd részlete: „Évtizedek harcai megtanítottak arra, hogy nevelõim figyelmeztetései nem voltak túlzások. S mikor a múlt év õszén Istenben boldogult fõpásztorunk tisztán látva népünknek tragikus sorsát, kiadta papjainak a parancsot, hogy mindenki küldetéséhez híven maradjon meg a gondjaira bízott hívek között, s amikor figyelmeztetett a nála szokásos egyszerû, keresetlen szavakkal, hogy a papoknak a legnagyobb megpróbáltatások idején teljesíteni kell kötelességeiket, még vértanúság árán is: a martirum gondolata nem döbbentett meg, nem csodálkoztam, természetesnek tûntek fel az Üdvözítõ szavai: eljön az óra, hogy mindaz, ki megöl titeket, szolgálatot vél tenni Istennek.”  

Zsédely Gyula Sándor István SDB vértanú címmel írt életrajzi regényt vértanúhalált halt szerzetestestvérérõl, aki a szerzetesrendek 1950-es feloszlatását követõen is tovább foglalkozott a fiatalok hitoktatásával, ezért egy koncepciós per keretében, 1953. június 8-án felakasztották.

– Sándor István szegény családba született, ezért nem tanulhatott tovább, a legmagasabb iskolai végzettsége a polgári volt, s emellett nyomdászi képesítést szerzett. Kiváló szónoki képességekkel rendelkezett azonban, amikor beszélt, sokan azt hitték róla, hogy pap. Nagyszerû hitoktató volt, rengeteg fiatalt vezetett el Krisztushoz. Munkabírása határtalan volt, mindent elvállalt, ha a közösség hasznára lehetett, nyomdamesterként és nevelõként is dolgozott. A szerzetesrendek feloszlatása után az elöljárói ki akarták küldeni külföldre, hogy fejlessze a nyomdai tudását. Már az útlevele is megvolt. Õ azonban elment az elöljáróhoz, és azt mondta: úgy érzi, kötelessége itthon maradni, s ha kell, az életét is feláldozni a magyar fiatalságért. Ahogy Zsédely Gyula írja említett könyvében: „Sándor István tudatosan vértanú akart lenni, áldozat a magyar ifjúságért. Mintha minden tette még ott a börtön poklában is egy bizonyos vágyat takart volna: ’Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Annyira szenvedek, míg be nem teljesedik’ (Lk 12,50). 

 – Milyen üzenete lehet a magyarság számára a fent említett – és természetesen a többi, e beszélgetésben nem említett – szentéletû személyek áldozatos életútjának?

– Olyan emberekrõl van szó, akik Isten hívó szavát hazánkban hallották meg. Ez nem véletlen, mint az sem, hogy mi is itt és magyarnak születtük. Inkább nagy kegyelemnek mondanám, mert Isten hazánk gondjaiban, bajaiban sem hagyott magunkra. A modern szenteket is prófétái adottsággal áldotta meg az Isten, mert általuk minden korban üzent elesett népének. A szentek Isten elõtt közben is járnak értünk és  pártfogolnak bennünket. Az sem véletlen, hogy Isten hívó szava abban a korban és abban a szûkebb környezetben érte el õket, ahol éltek és ahol szükség volt rájuk. Nem maguknak és nem magukért, hanem a rájuk bízott nyájért és felebarátaikért. Mindszenty József bíborosra oszágszerte, Meszlényi Zoltán püspökre fõpásztora oldalán, az ország közepén, Márton Áronra és Scheffler Jánosra Erdélyben, Sándor Istvánra pedig Budapesten volt szükség. Álljon itt ez az öt név azon  számos vértanú és hitvalló neve képviseletében, akik fényesebben mint a legragyogóbb csillag, a Kárpát-medencét üstökösként még napjainkban is beragyogják. Nemcsak ezt teszik, hanem példájukkal tanítanak  bennünket. Tanúságtételük Istenért és hazáért örökké fennmarad. Mindannyian áldozati bárányok, akik tisztára mosták ruhájukat a  Krisztus  titokzatos testének oldalából kifolyó vérben. A sok bajra sok kegyelem árad. Mindig szükség van pártfogásukra, de napjainkban jobban mint máskor. Többször hallottam külföldi posztulátor kollégáimtól, hogy hazánk szomszédságában élõ katolikus testvéreink épülnek és csodálkoznak szentjeink életét szemlélve. Talán egy kicsit még irigykednek is. Életük kimagasló erényei ellenére nem mentek el közömbösen, olyan súlyos nemzeti és társadalmi defektusok mellett, amelyek ma is egyházunk és népünk hibái közé tartoznak. Intenek, tanítanak, csaknem rimánkodva kérnek, újuljunk meg lelkileg. Ha hiszünk Istenben és a szentek prófétai küldetésében, ennek a figyelmeztetésnek kihagyása óriási mulasztás lenne. A megvalósulásért sokezres tömeg imádkozik, de ez még mindig nem elég. A tiszta erkölcsi élet nemzeteket menthet meg. Semmibe nem kerül, csak egy határozott lendület kellene hozzá. Ennek a módjáról sokan nem mernek  hangosan beszélni vagy lejárt idõk véleményének tartják. Ezért van szükség olyan felrázó példákra, melyeket korunk szentjeinél látunk. Úgy látom, hogy minden szent jelölt lelkileg összefog bennünket ebben a nehéz feladatban.

Bodnár Dániel
Magyar Kurír

 


 
instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Ankara Escort Ankara escort Eryaman Escort Keciören Escort istanbul Escort Beşiktaş Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara Escort Beylikdüzü Escort izmir Escort Bahçeşehir Escort http://www.ankaraal.com/ Kadıköy Escort Ankara Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Sincan Escort Çankaya Escort İzmir Escort şişli escort Kartal Escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno Kurtköy Escort Pendik escort sarışın porno Bakırköy Escort Ataköy Escort Halkalı Escort Bayan Şirinevler Escort Bayan Şişli Escort Esenyurt Escort Etiler Escort pendik escort Pendik Escort Eros Porno Altyazılı Porno escort ankara bayan Kartal Escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Ataşehir Escort Kadıköy Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Nişantaşı Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri pokerqq.club betpas restbet süpertotobet betboo Bahis Forum Bet Forum Deneme Bonusu
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google