Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Szõnyeg alá söpört történelem és Wass Albert monográfiája Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Ajánlók, meghívók
2008. June 4.

Szõnyeg alá söpört történelem és Wass Albert monográfiája

Beszélgetés a könyvheti könyvekrõl a Kráter Mûhely vezetõivel

 

Az Alexandra Könyvesházban tartotta meg az Ünnepi Könyvhétre megjelenõ köteteinek bemutatóját a Kráter Kiadó. A tíz új könyv között szépirodalmat, ismeretterjesztõ irodalmat és mesekönyvet is találunk. Turcsány Péter íróval, a Kráter Mûhely Egyesület elnökével és Kovács Attila Zoltán kiadói fõszerkesztõvel Csernóczky Judit újságíró beszélgetett.

Mióta kutatja Wass Albert életmûvét, életútját?


TP: Idestova másfél évtizede foglalkozom Wass Alberttel és munkásságával. 1993-ban adtuk ki az elsõ Wass kötetet itthon (Jönnek!–Adjátok vissza a hegyeimet!), aztán lassan, sorban jött a többi. Akkoriban Wass jószerivel ismeretlen volt még, a kereskedõk, de az olvasók sem tudták, kirõl is van szó. Azóta persze megváltozott a helyzet, mára Wass Albert hazatért olvasóihoz itthon is, Erdélyben is, az életmûkiadás teljesnek mondható. 2006-tól a politikai mûveit rendeztük, rendezzük sajtó alá, megjelent a Wass Albert Levelesládája kötet, készülõben a Wass-breviárium, tervezünk egy teljes novellagyûjteményt, egyszóval a munka nem áll meg. Számos segítõm, segítõnk van, itthon és az emigrációban is, filológiai kutatásainkat segítik a hozzánk eljuttatott levelek, emlékek, anekdoták, fényképek és nem utolsó sorban erdélyi utazásaim és barangolásaim. És ahogy gyûlt az anyag az évek során, úgy kezdett kirajzolódni e kivételes tehetségû író életútja és életmûve, melybõl az autobiografikus textusokat hívtam segítségül a szövevényes élettörténet összeállításakor.

Az Egyesület munkatársai miben segítették?

TP: Irodalmi oldalról számos segítséget kaptam lektoromtól, szerkesztõmtõl (Elmer István és Kovács Attila Zoltán), tágabb értelemben pedig az egész kiadónak köszönettel tartozom: feleségemnek, Szutor Ágnesnek, a társkutatónak; kiváló mûszaki kollégámnak, Stark Gergelynek, de sorolhatnám tovább is: a levelezések bonyolítása, idegen nyelvû anyagok (nem csak irodalmi) rendszerezése, fordítása, bedolgozása a mûbe, levéltári kutatások koordinálása, kéziratok, kézírásos emlékek, naplók legépelése stb., szóval a komplex háttérkutatás megszervezésében, lebonyolításában számos segítõm akadt. Természetesen a hatalmas feladatot kívülrõl is sokan segítették, Erdélytõl Amerikáig.

Mi a célja annak, hogy a teljes mezõségi történet helyet kapott a kötetben?


TP: Wass Albert élet(mû)rajza nem csupán egy emberöltõ bemutatása irodalmi-történelmi kontextusban: a szûkebben vett biográfia helyett valójában a Wassok történetét is megírtam, ami Erdély- és Mezõségtörténet egyaránt: a 800 éves múltra visszatekintõ családtörténet óhatatlanul helyett kapott a kötetben, ahogy a térség és régió földrajzi-történeti-topográfiai szempontrendszere is. Ebben a konstellációban Mezõségrõl szólni nemcsak kötelesség, hanem hálás feladat is, fõleg ha arra gondolok, hogy monográfia e tekintetben majd száz éve jelent meg utoljára (Kádár József tollából), ha nem számítom ide Kövesdi Kiss Ferenc tavaly megjelentetett szociográfiáját.

Milyen mûfaji besorolásba illik a kötet és miért  fontos számodra a  fényképes dokumentáció?


TP: Szerkesztõm kétkezes szimfóniaként aposztrofálta a már kész kéziratot, ami tervem szerint eleve „kétkezesnek” indult: autobiografikus mûvek és szövegrészletek kibontásával írtam meg a valódi biográfiát, ami egyben historiográfia és mûelemzés-gyûjtemény is egyben. Szûkítve: esszéregényrõl van szó, aminek nemigen van „elõfutára” az irodalomtörténet-írásban.

Hol válnak el Wass Albert önéletrajzi írásai és mitõl más az általad írt életrajz?


Wass önéletrajzi aspektusaival, mûrészletekkel, történetekkel összefonódva jelenik meg az általam írt életrajz. Így írtam tovább a történelmi-történeti és irodalmi-életrajzi szálat, mindazt, ami Wass Albert mûveibõl kiolvasható a Kárpát-medence és Erdély, szûkebben a Mezõség és a Kárpátok ezeréves történetérõl.

A Kiadó politikai témájú köteteit a „Szõnyeg alá söpört” történelem szlogennel foglalta össze. Milyen jellegû könyveket sorolhatunk ide?


KAZ: Márai elhíresült sorai (Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni: magatartás) egyre aktuálisabbak, ha a kulturális ködoszlatás lehetõségére gondolok. Márpedig itt a legfõbb ideje végre kimondani, leírni, könyvben vagy folyóiratban kiadni az elmúlt idõszak elhallgatott tényeit vagy, mondjuk ki: szörnytetteit. A gulyáskommunizmus és az „elbaltázott” rendszerváltozás valójában kulturális síkon semmiben sem különbözik, hiszen az elmúlt két évtized „tényfeltáró” munkája csupán a felszínes szembenézés, említés, esetleg médiapárbeszédig eljutó, a vitafórum egyes jegyeit magán viselõ hangos gondolkodásban merült ki. Ma már, azt hiszem, többre van szükségünk. A pusztán beszédtémától el kell jutni végre a tényigazságokig, melyeket már nem lehet szõnyeg alá söpörni: a Kráter nem véletlenül helyez különösen nagy hangsúlyt idén (is) erre a munkára, köteteink egész sora a magatartás felszínre kerülését segíti és propagálja az állapot ellenében. Új könyveink jó része a Szõnyeg alá söpört történelem szlogen alatt tágabb értelemben, egész 20. századi sorstragédiá/i/nk bemutatásával segítik, egyben propagálják a múltébresztést. Dömsödy Aurél Soha ilyen vendégséget címû monográfiája a Szovjetunióba hadifogolyként elvitt magyar tisztek megrázó sorsát tárja fel lenyûgözõ stílusban, példaszerû õszinteséggel, a meghurcoltak szemszögébõl. (Különössége, hogy a kéziratot ’53-tól ’94-ig rejtette írója, mikor elkerült a Kráter Kiadóhoz – megjelentetésére csak most láttunk megfelelõ idõpontot.) Széchenyi Kinga Megbélyegzettek kötetében a kitelepítések tragédiájáról olvashatunk, Sulyok Katalin és Siklós László munkája Elsüllyedt (B)irodalom címmel a Kádár-rendszer nagyregénye. Szintén „kétkezes”: – egy halott és egy élõ könyve – egy újságíró-házaspáré, amely a korszak közhatalmasságainak életében nem számíthatott megjelenésre.

TP: Sulyok Katalin és Siklós László könyve a Kádár korszak Satyriconja. Pontosabban: Atzél lepetézett ivadékainak hányadékában élünk ma is, ezt hagyták ránk és álszent kultúrájukat.

A történelmi tárgyú könyvek mellett a szépirodalom is megjelenik a palettán. Milyen újdonságokkal ismerkedhetnek meg az olvasók?


KAZ: A nagy sikerû Székely Trianon kötet szerzõjének emlékirata A Mindenható markában és a Kegyetlen pálya önéletrajzi diptichon: Ambrus András a tõle megszokott humorral avatja be olvasóit régóta könyvbe kívánkozó életútjába: gyerekkor Erdélyben – Trianon árnyékában, majd a „kicsi magyar világban” –, frontszolgálat, szökés és menekülés, majd életre szóló elkötelezettség a színház világához. Székely Mózes (Daday Loránd) életmûsorozat új kötete a leghíresebb Székely Mózes-regényt, a Zátonyt (1930) és a Kié ez az ország? címû kiadatlan drámáját  tartalmazza, amely megrázó élettörténet és válaszkeresés a 20. századi magyar történelmi csapások árnyékában. Szappanos Gábor, az ifjú írónemzedék prominens képviselõjének Csõregh Márton válogatott szenvedései címû új regénye szatirikus panoptikumot fest a vegetatív, torz életrõl, a mûvészlét magányáról. Posztmodern pikareszk, fejlõdés- és mûvészregényt találunk egy kötetben. A mû a Magyar Napló regénypályázatának különdíját kapta 2007-ben. Nehéz Ferenc válogatott novellái felvidéki Mátyusföld összetartó, tisztességes, szép világának mindennapjait idézik elénk. A hétkötetes író méltatlanul feledésbe merült nevét Móra, Móricz, Mikszáth, Wass írói tehetségével egy sorban említhetjük. A Két harangszó ölelkezett novelláskötet írásai a szenvedõk, a megalázottak szeretetének erejével ragadja magához olvasóit. A szereplõi nehéz sorsára fogékony író többnyire önéletrajzi ihletettségû írásaiból sugárzik az író embersége, minden jó szándékú magyart átölelõ szeretete. Imre Ferenc harmadik verseskötete, a Ködoszlató vallomásciklus. Költõi recepciók, kor- és korszakkritika egy összegzõ kötetben. Végül, Wass Albert mesesorozatának legújabb darabját említeném, a válogatott Magyarn népmesék 7. darabját. A reneszánsz évében megjelenõ Mátyás király és a vén katona mesetörténetet Simorka Sándor nagyszerû illusztrációival adjuk közre.A Kráter Kiadó könyveit a Vörösmarty téren az 57-es standon találhatják meg az Ünnepi Könyvhét ideje alatt.


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort ankara escort izmir escort Beylikdüzü Escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Ankara Escort Kadıköy Escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort izmir escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Ataşehir Escort Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi rivalo yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google buca escort