Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
ENP-ED MAGYAR DELEGÁCIÓ
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Árkád Szépirodalmi és Mûvészeti folyóirat
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
A szabad vasárnapért
Kismama bérlet
MTI
Magyar Krónika
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Szõnyeg alá söpört történelem és Wass Albert monográfiája Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Ajánlók, meghívók
2008. June 4.

Szõnyeg alá söpört történelem és Wass Albert monográfiája

Beszélgetés a könyvheti könyvekrõl a Kráter Mûhely vezetõivel

 

Az Alexandra Könyvesházban tartotta meg az Ünnepi Könyvhétre megjelenõ köteteinek bemutatóját a Kráter Kiadó. A tíz új könyv között szépirodalmat, ismeretterjesztõ irodalmat és mesekönyvet is találunk. Turcsány Péter íróval, a Kráter Mûhely Egyesület elnökével és Kovács Attila Zoltán kiadói fõszerkesztõvel Csernóczky Judit újságíró beszélgetett.

Mióta kutatja Wass Albert életmûvét, életútját?


TP: Idestova másfél évtizede foglalkozom Wass Alberttel és munkásságával. 1993-ban adtuk ki az elsõ Wass kötetet itthon (Jönnek!–Adjátok vissza a hegyeimet!), aztán lassan, sorban jött a többi. Akkoriban Wass jószerivel ismeretlen volt még, a kereskedõk, de az olvasók sem tudták, kirõl is van szó. Azóta persze megváltozott a helyzet, mára Wass Albert hazatért olvasóihoz itthon is, Erdélyben is, az életmûkiadás teljesnek mondható. 2006-tól a politikai mûveit rendeztük, rendezzük sajtó alá, megjelent a Wass Albert Levelesládája kötet, készülõben a Wass-breviárium, tervezünk egy teljes novellagyûjteményt, egyszóval a munka nem áll meg. Számos segítõm, segítõnk van, itthon és az emigrációban is, filológiai kutatásainkat segítik a hozzánk eljuttatott levelek, emlékek, anekdoták, fényképek és nem utolsó sorban erdélyi utazásaim és barangolásaim. És ahogy gyûlt az anyag az évek során, úgy kezdett kirajzolódni e kivételes tehetségû író életútja és életmûve, melybõl az autobiografikus textusokat hívtam segítségül a szövevényes élettörténet összeállításakor.

Az Egyesület munkatársai miben segítették?

TP: Irodalmi oldalról számos segítséget kaptam lektoromtól, szerkesztõmtõl (Elmer István és Kovács Attila Zoltán), tágabb értelemben pedig az egész kiadónak köszönettel tartozom: feleségemnek, Szutor Ágnesnek, a társkutatónak; kiváló mûszaki kollégámnak, Stark Gergelynek, de sorolhatnám tovább is: a levelezések bonyolítása, idegen nyelvû anyagok (nem csak irodalmi) rendszerezése, fordítása, bedolgozása a mûbe, levéltári kutatások koordinálása, kéziratok, kézírásos emlékek, naplók legépelése stb., szóval a komplex háttérkutatás megszervezésében, lebonyolításában számos segítõm akadt. Természetesen a hatalmas feladatot kívülrõl is sokan segítették, Erdélytõl Amerikáig.

Mi a célja annak, hogy a teljes mezõségi történet helyet kapott a kötetben?


TP: Wass Albert élet(mû)rajza nem csupán egy emberöltõ bemutatása irodalmi-történelmi kontextusban: a szûkebben vett biográfia helyett valójában a Wassok történetét is megírtam, ami Erdély- és Mezõségtörténet egyaránt: a 800 éves múltra visszatekintõ családtörténet óhatatlanul helyett kapott a kötetben, ahogy a térség és régió földrajzi-történeti-topográfiai szempontrendszere is. Ebben a konstellációban Mezõségrõl szólni nemcsak kötelesség, hanem hálás feladat is, fõleg ha arra gondolok, hogy monográfia e tekintetben majd száz éve jelent meg utoljára (Kádár József tollából), ha nem számítom ide Kövesdi Kiss Ferenc tavaly megjelentetett szociográfiáját.

Milyen mûfaji besorolásba illik a kötet és miért  fontos számodra a  fényképes dokumentáció?


TP: Szerkesztõm kétkezes szimfóniaként aposztrofálta a már kész kéziratot, ami tervem szerint eleve „kétkezesnek” indult: autobiografikus mûvek és szövegrészletek kibontásával írtam meg a valódi biográfiát, ami egyben historiográfia és mûelemzés-gyûjtemény is egyben. Szûkítve: esszéregényrõl van szó, aminek nemigen van „elõfutára” az irodalomtörténet-írásban.

Hol válnak el Wass Albert önéletrajzi írásai és mitõl más az általad írt életrajz?


Wass önéletrajzi aspektusaival, mûrészletekkel, történetekkel összefonódva jelenik meg az általam írt életrajz. Így írtam tovább a történelmi-történeti és irodalmi-életrajzi szálat, mindazt, ami Wass Albert mûveibõl kiolvasható a Kárpát-medence és Erdély, szûkebben a Mezõség és a Kárpátok ezeréves történetérõl.

A Kiadó politikai témájú köteteit a „Szõnyeg alá söpört” történelem szlogennel foglalta össze. Milyen jellegû könyveket sorolhatunk ide?


KAZ: Márai elhíresült sorai (Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni: magatartás) egyre aktuálisabbak, ha a kulturális ködoszlatás lehetõségére gondolok. Márpedig itt a legfõbb ideje végre kimondani, leírni, könyvben vagy folyóiratban kiadni az elmúlt idõszak elhallgatott tényeit vagy, mondjuk ki: szörnytetteit. A gulyáskommunizmus és az „elbaltázott” rendszerváltozás valójában kulturális síkon semmiben sem különbözik, hiszen az elmúlt két évtized „tényfeltáró” munkája csupán a felszínes szembenézés, említés, esetleg médiapárbeszédig eljutó, a vitafórum egyes jegyeit magán viselõ hangos gondolkodásban merült ki. Ma már, azt hiszem, többre van szükségünk. A pusztán beszédtémától el kell jutni végre a tényigazságokig, melyeket már nem lehet szõnyeg alá söpörni: a Kráter nem véletlenül helyez különösen nagy hangsúlyt idén (is) erre a munkára, köteteink egész sora a magatartás felszínre kerülését segíti és propagálja az állapot ellenében. Új könyveink jó része a Szõnyeg alá söpört történelem szlogen alatt tágabb értelemben, egész 20. századi sorstragédiá/i/nk bemutatásával segítik, egyben propagálják a múltébresztést. Dömsödy Aurél Soha ilyen vendégséget címû monográfiája a Szovjetunióba hadifogolyként elvitt magyar tisztek megrázó sorsát tárja fel lenyûgözõ stílusban, példaszerû õszinteséggel, a meghurcoltak szemszögébõl. (Különössége, hogy a kéziratot ’53-tól ’94-ig rejtette írója, mikor elkerült a Kráter Kiadóhoz – megjelentetésére csak most láttunk megfelelõ idõpontot.) Széchenyi Kinga Megbélyegzettek kötetében a kitelepítések tragédiájáról olvashatunk, Sulyok Katalin és Siklós László munkája Elsüllyedt (B)irodalom címmel a Kádár-rendszer nagyregénye. Szintén „kétkezes”: – egy halott és egy élõ könyve – egy újságíró-házaspáré, amely a korszak közhatalmasságainak életében nem számíthatott megjelenésre.

TP: Sulyok Katalin és Siklós László könyve a Kádár korszak Satyriconja. Pontosabban: Atzél lepetézett ivadékainak hányadékában élünk ma is, ezt hagyták ránk és álszent kultúrájukat.

A történelmi tárgyú könyvek mellett a szépirodalom is megjelenik a palettán. Milyen újdonságokkal ismerkedhetnek meg az olvasók?


KAZ: A nagy sikerû Székely Trianon kötet szerzõjének emlékirata A Mindenható markában és a Kegyetlen pálya önéletrajzi diptichon: Ambrus András a tõle megszokott humorral avatja be olvasóit régóta könyvbe kívánkozó életútjába: gyerekkor Erdélyben – Trianon árnyékában, majd a „kicsi magyar világban” –, frontszolgálat, szökés és menekülés, majd életre szóló elkötelezettség a színház világához. Székely Mózes (Daday Loránd) életmûsorozat új kötete a leghíresebb Székely Mózes-regényt, a Zátonyt (1930) és a Kié ez az ország? címû kiadatlan drámáját  tartalmazza, amely megrázó élettörténet és válaszkeresés a 20. századi magyar történelmi csapások árnyékában. Szappanos Gábor, az ifjú írónemzedék prominens képviselõjének Csõregh Márton válogatott szenvedései címû új regénye szatirikus panoptikumot fest a vegetatív, torz életrõl, a mûvészlét magányáról. Posztmodern pikareszk, fejlõdés- és mûvészregényt találunk egy kötetben. A mû a Magyar Napló regénypályázatának különdíját kapta 2007-ben. Nehéz Ferenc válogatott novellái felvidéki Mátyusföld összetartó, tisztességes, szép világának mindennapjait idézik elénk. A hétkötetes író méltatlanul feledésbe merült nevét Móra, Móricz, Mikszáth, Wass írói tehetségével egy sorban említhetjük. A Két harangszó ölelkezett novelláskötet írásai a szenvedõk, a megalázottak szeretetének erejével ragadja magához olvasóit. A szereplõi nehéz sorsára fogékony író többnyire önéletrajzi ihletettségû írásaiból sugárzik az író embersége, minden jó szándékú magyart átölelõ szeretete. Imre Ferenc harmadik verseskötete, a Ködoszlató vallomásciklus. Költõi recepciók, kor- és korszakkritika egy összegzõ kötetben. Végül, Wass Albert mesesorozatának legújabb darabját említeném, a válogatott Magyarn népmesék 7. darabját. A reneszánsz évében megjelenõ Mátyás király és a vén katona mesetörténetet Simorka Sándor nagyszerû illusztrációival adjuk közre.A Kráter Kiadó könyveit a Vörösmarty téren az 57-es standon találhatják meg az Ünnepi Könyvhét ideje alatt.