Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Szõnyeg alá söpört történelem és Wass Albert monográfiája Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Ajánlók, meghívók
2008. June 4.

Szõnyeg alá söpört történelem és Wass Albert monográfiája

Beszélgetés a könyvheti könyvekrõl a Kráter Mûhely vezetõivel

 

Az Alexandra Könyvesházban tartotta meg az Ünnepi Könyvhétre megjelenõ köteteinek bemutatóját a Kráter Kiadó. A tíz új könyv között szépirodalmat, ismeretterjesztõ irodalmat és mesekönyvet is találunk. Turcsány Péter íróval, a Kráter Mûhely Egyesület elnökével és Kovács Attila Zoltán kiadói fõszerkesztõvel Csernóczky Judit újságíró beszélgetett.

Mióta kutatja Wass Albert életmûvét, életútját?


TP: Idestova másfél évtizede foglalkozom Wass Alberttel és munkásságával. 1993-ban adtuk ki az elsõ Wass kötetet itthon (Jönnek!–Adjátok vissza a hegyeimet!), aztán lassan, sorban jött a többi. Akkoriban Wass jószerivel ismeretlen volt még, a kereskedõk, de az olvasók sem tudták, kirõl is van szó. Azóta persze megváltozott a helyzet, mára Wass Albert hazatért olvasóihoz itthon is, Erdélyben is, az életmûkiadás teljesnek mondható. 2006-tól a politikai mûveit rendeztük, rendezzük sajtó alá, megjelent a Wass Albert Levelesládája kötet, készülõben a Wass-breviárium, tervezünk egy teljes novellagyûjteményt, egyszóval a munka nem áll meg. Számos segítõm, segítõnk van, itthon és az emigrációban is, filológiai kutatásainkat segítik a hozzánk eljuttatott levelek, emlékek, anekdoták, fényképek és nem utolsó sorban erdélyi utazásaim és barangolásaim. És ahogy gyûlt az anyag az évek során, úgy kezdett kirajzolódni e kivételes tehetségû író életútja és életmûve, melybõl az autobiografikus textusokat hívtam segítségül a szövevényes élettörténet összeállításakor.

Az Egyesület munkatársai miben segítették?

TP: Irodalmi oldalról számos segítséget kaptam lektoromtól, szerkesztõmtõl (Elmer István és Kovács Attila Zoltán), tágabb értelemben pedig az egész kiadónak köszönettel tartozom: feleségemnek, Szutor Ágnesnek, a társkutatónak; kiváló mûszaki kollégámnak, Stark Gergelynek, de sorolhatnám tovább is: a levelezések bonyolítása, idegen nyelvû anyagok (nem csak irodalmi) rendszerezése, fordítása, bedolgozása a mûbe, levéltári kutatások koordinálása, kéziratok, kézírásos emlékek, naplók legépelése stb., szóval a komplex háttérkutatás megszervezésében, lebonyolításában számos segítõm akadt. Természetesen a hatalmas feladatot kívülrõl is sokan segítették, Erdélytõl Amerikáig.

Mi a célja annak, hogy a teljes mezõségi történet helyet kapott a kötetben?


TP: Wass Albert élet(mû)rajza nem csupán egy emberöltõ bemutatása irodalmi-történelmi kontextusban: a szûkebben vett biográfia helyett valójában a Wassok történetét is megírtam, ami Erdély- és Mezõségtörténet egyaránt: a 800 éves múltra visszatekintõ családtörténet óhatatlanul helyett kapott a kötetben, ahogy a térség és régió földrajzi-történeti-topográfiai szempontrendszere is. Ebben a konstellációban Mezõségrõl szólni nemcsak kötelesség, hanem hálás feladat is, fõleg ha arra gondolok, hogy monográfia e tekintetben majd száz éve jelent meg utoljára (Kádár József tollából), ha nem számítom ide Kövesdi Kiss Ferenc tavaly megjelentetett szociográfiáját.

Milyen mûfaji besorolásba illik a kötet és miért  fontos számodra a  fényképes dokumentáció?


TP: Szerkesztõm kétkezes szimfóniaként aposztrofálta a már kész kéziratot, ami tervem szerint eleve „kétkezesnek” indult: autobiografikus mûvek és szövegrészletek kibontásával írtam meg a valódi biográfiát, ami egyben historiográfia és mûelemzés-gyûjtemény is egyben. Szûkítve: esszéregényrõl van szó, aminek nemigen van „elõfutára” az irodalomtörténet-írásban.

Hol válnak el Wass Albert önéletrajzi írásai és mitõl más az általad írt életrajz?


Wass önéletrajzi aspektusaival, mûrészletekkel, történetekkel összefonódva jelenik meg az általam írt életrajz. Így írtam tovább a történelmi-történeti és irodalmi-életrajzi szálat, mindazt, ami Wass Albert mûveibõl kiolvasható a Kárpát-medence és Erdély, szûkebben a Mezõség és a Kárpátok ezeréves történetérõl.

A Kiadó politikai témájú köteteit a „Szõnyeg alá söpört” történelem szlogennel foglalta össze. Milyen jellegû könyveket sorolhatunk ide?


KAZ: Márai elhíresült sorai (Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni: magatartás) egyre aktuálisabbak, ha a kulturális ködoszlatás lehetõségére gondolok. Márpedig itt a legfõbb ideje végre kimondani, leírni, könyvben vagy folyóiratban kiadni az elmúlt idõszak elhallgatott tényeit vagy, mondjuk ki: szörnytetteit. A gulyáskommunizmus és az „elbaltázott” rendszerváltozás valójában kulturális síkon semmiben sem különbözik, hiszen az elmúlt két évtized „tényfeltáró” munkája csupán a felszínes szembenézés, említés, esetleg médiapárbeszédig eljutó, a vitafórum egyes jegyeit magán viselõ hangos gondolkodásban merült ki. Ma már, azt hiszem, többre van szükségünk. A pusztán beszédtémától el kell jutni végre a tényigazságokig, melyeket már nem lehet szõnyeg alá söpörni: a Kráter nem véletlenül helyez különösen nagy hangsúlyt idén (is) erre a munkára, köteteink egész sora a magatartás felszínre kerülését segíti és propagálja az állapot ellenében. Új könyveink jó része a Szõnyeg alá söpört történelem szlogen alatt tágabb értelemben, egész 20. századi sorstragédiá/i/nk bemutatásával segítik, egyben propagálják a múltébresztést. Dömsödy Aurél Soha ilyen vendégséget címû monográfiája a Szovjetunióba hadifogolyként elvitt magyar tisztek megrázó sorsát tárja fel lenyûgözõ stílusban, példaszerû õszinteséggel, a meghurcoltak szemszögébõl. (Különössége, hogy a kéziratot ’53-tól ’94-ig rejtette írója, mikor elkerült a Kráter Kiadóhoz – megjelentetésére csak most láttunk megfelelõ idõpontot.) Széchenyi Kinga Megbélyegzettek kötetében a kitelepítések tragédiájáról olvashatunk, Sulyok Katalin és Siklós László munkája Elsüllyedt (B)irodalom címmel a Kádár-rendszer nagyregénye. Szintén „kétkezes”: – egy halott és egy élõ könyve – egy újságíró-házaspáré, amely a korszak közhatalmasságainak életében nem számíthatott megjelenésre.

TP: Sulyok Katalin és Siklós László könyve a Kádár korszak Satyriconja. Pontosabban: Atzél lepetézett ivadékainak hányadékában élünk ma is, ezt hagyták ránk és álszent kultúrájukat.

A történelmi tárgyú könyvek mellett a szépirodalom is megjelenik a palettán. Milyen újdonságokkal ismerkedhetnek meg az olvasók?


KAZ: A nagy sikerû Székely Trianon kötet szerzõjének emlékirata A Mindenható markában és a Kegyetlen pálya önéletrajzi diptichon: Ambrus András a tõle megszokott humorral avatja be olvasóit régóta könyvbe kívánkozó életútjába: gyerekkor Erdélyben – Trianon árnyékában, majd a „kicsi magyar világban” –, frontszolgálat, szökés és menekülés, majd életre szóló elkötelezettség a színház világához. Székely Mózes (Daday Loránd) életmûsorozat új kötete a leghíresebb Székely Mózes-regényt, a Zátonyt (1930) és a Kié ez az ország? címû kiadatlan drámáját  tartalmazza, amely megrázó élettörténet és válaszkeresés a 20. századi magyar történelmi csapások árnyékában. Szappanos Gábor, az ifjú írónemzedék prominens képviselõjének Csõregh Márton válogatott szenvedései címû új regénye szatirikus panoptikumot fest a vegetatív, torz életrõl, a mûvészlét magányáról. Posztmodern pikareszk, fejlõdés- és mûvészregényt találunk egy kötetben. A mû a Magyar Napló regénypályázatának különdíját kapta 2007-ben. Nehéz Ferenc válogatott novellái felvidéki Mátyusföld összetartó, tisztességes, szép világának mindennapjait idézik elénk. A hétkötetes író méltatlanul feledésbe merült nevét Móra, Móricz, Mikszáth, Wass írói tehetségével egy sorban említhetjük. A Két harangszó ölelkezett novelláskötet írásai a szenvedõk, a megalázottak szeretetének erejével ragadja magához olvasóit. A szereplõi nehéz sorsára fogékony író többnyire önéletrajzi ihletettségû írásaiból sugárzik az író embersége, minden jó szándékú magyart átölelõ szeretete. Imre Ferenc harmadik verseskötete, a Ködoszlató vallomásciklus. Költõi recepciók, kor- és korszakkritika egy összegzõ kötetben. Végül, Wass Albert mesesorozatának legújabb darabját említeném, a válogatott Magyarn népmesék 7. darabját. A reneszánsz évében megjelenõ Mátyás király és a vén katona mesetörténetet Simorka Sándor nagyszerû illusztrációival adjuk közre.A Kráter Kiadó könyveit a Vörösmarty téren az 57-es standon találhatják meg az Ünnepi Könyvhét ideje alatt.


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Ankara Escort Ankara escort Eryaman Escort Keciören Escort istanbul Escort Beşiktaş Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara Escort Beylikdüzü Escort izmir Escort Bahçeşehir Escort http://www.ankaraal.com/ Kadıköy Escort Ankara Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Sincan Escort Çankaya Escort İzmir Escort şişli escort Kartal Escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno Kurtköy Escort Pendik escort sarışın porno Bakırköy Escort Ataköy Escort Halkalı Escort Bayan Şirinevler Escort Bayan Şişli Escort Esenyurt Escort Etiler Escort pendik escort Pendik Escort Eros Porno Kartal Escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Kadıköy Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google