Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Európa Krisztusért (30) - Kulturális forradalom a nemiség átértelmezéséért Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Európa Krisztusért
2008. May 31.

EURÓPA KRISZTUSÉRT

2008. június

Kedves Barátaink!

Európában mára megváltoztak a kérdõívek. Azt vehetjük észre, hogy nem úgy hangzik a kérdés, hogy nõ vagy férfi-e az érintett, hanem hogy milyen nemet választ. E mögött új ideológia van, amelyet magyar megfelelõ híján “Gender Mainstreaming”-ként emlegetnek. Mára olyan mértékben kifejlõdött, hogy a nyelvet is megváltoztatja, (bár ez a magyar nyelvben kevésbé feltûnõ). Mind a “sex”, mind a “gender” angol szó magyar megfelelõje a “nem”. Az angolban ennek az ideológiának a hatására a “sex” szó már az ember biológiai mivoltára vonatkozik, míg a “gender” társadalmi konstrukció, vagyis független a biológiai valóságtól. Ennek megfelelõen szerintük az ember sokkal több, mintha csak “férfi” és “nõ” lenne

Ez a radikális vélekedés lopakodva hódította meg a közélet számos területét. Soha nem törekedett arra, hogy nyíltan feltárja elképzeléseit és többséget szerezzen. Ennek ellenére a “Gender Mainstreaming” ma már a legtöbb európai ország politikai irányvonalának része. Sok egyetem tanrendjében is megtalálható.

Fontos, hogy mi keresztények tudjuk, honnan ered ez az ideológia, és mik a törekvései. Errõl szól az e havi levelünk, világos és tömör írás, ajánljuk nektek, barátaitoknak és ismerõseiteknek. A veszélyt csak akkor lehet elhárítani, ha ismerjük és felismerjük.

Egy Európáért, amely nem tagadja meg a keresztény gyökereit!

Az „Európa Krisztusért!” csapata

 

Ui: Ne felejtsük: imádkozzuk naponta a Miatyánkot, hogy Európa újra keresztény értékeken alapulhasson!

Kulturális forradalom a nemiség átértelmezéséért[1]

Gabriele Kuby

A köztudat háta mögött egy olyan „kulturális forradalom” zajlik, amely a társadalmon belsõ szerkezetének leglényegét akarja megváltoztatni. A cél: fokozatosan fellazítani a nõ és a férfi identitását, a házasságon, családon, anyaságon és apaságon alapuló szexuális normákat és társadalmi formákat.

Ezt a kulturális forradalom a társadalmi nemeket a szakpolitikák segítségével egyenlõvé akarja tenni, de a valóságban azonossá tenné. Magyar kifejezés híján, sok helyen az angol „gender mainstreaming” kifejezést találjuk.

Ennek az irányvonalnak az a lényege, hogy aktív politikai tevékenységen keresztül társadalmi élet fõsodrába a nemiség terén egy új felfogást állít: nincsenek többé férfiak vagy nõk, csak új „nemiséggel rendelkezõ személyeket”. Korábban a „nem” (latinul genus) nyelvtani szakszó volt, amely a szavak hím-, nõ-, vagy semleges nemére utalt, míg a „sex”a férfi, illetve a nõ férfi, illetve nõi identitására vonatkozott. Ez az új nemi perspektíva éppen ezt az identitást akarja megszüntetni. Ez a meggyõzõdés egy önmagában zárt rendszer: Azt állítja, hogy a két nem csupán társadalmi konstrukció. Véleményük szerint a biológiai különbségeknek nincs jelentõségük a személyiség alakulásában, sem a szexuális orientációban, vagyis szerintük a társadalmi nem eltérhet a biológiai nemtõl. Úgy gondolják, hogy ennek megfelelõen minden egyes ember személyi szabadságának része saját nemének és szexuális orientációjának megválasztása. Ennek eredményeképpen nem kettõ, hanem legalább hat nem létezne: férfi és nõ, és mindkettõ heteroszexuális, homoszexuális és biszexuális változatban. Az eredmény egy természeti adottságaitól megfosztott, emancipált emberi lény.

A valóság ilyen mértékû torzításának, a természet figyelmen kívül hagyásának filozófiai háttere a relativizmus, amely az objektív valóság létezését tagadja. (További olvasnivalót a relativizmusról itt található). Marx és Engels társadalmi osztály nélküli utópiája is, amely a férfi és a nõ egyenlõségét hirdette, ebben az ideológiában gyökerezik. Engels ezzel kapcsolatban azt írta, hogy a történelem folyamán az elsõ társadalmi osztályok kialakulása a monogám házasság kifejlõdésével és azon belül a férfi és a nõ ellentétével esik egybe, az elsõ társadalmi szintû elnyomás pedig a férfiak a nõkön való elnyomásával. Simone de Beauvoir nem elégedett meg a férfiak és nõk közötti egyenlõség küzdelmével, hanem a férfi és a nõ biológiai nemének létezését is tagadta. Ezzel kapcsolatosan úgy fogalmazott, hogy a nõk nem annak születtek, hanem azzá váltak. Korunk jellemzõje, hogy tagadja a két emberi nem biológiai identitásának egzisztenciális, társadalmi és kulturális jelentõségét, és társadalmi szintû machinációval minden lehetõséget felhasznál arra, hogy egy felülrõl lefelé, hierarchikus módon mûködõ kulturális forradalommal önkényesen megsemmisítse a férfi és a nõ identitását, amely a történelem folyamán több ezer év alatt alakult ki.

Ha a férfi és a nõi biológiai identitás leépült, már semmi sem gátolja az intézmények és társadalmi szerepek megszûntetését. Minthogy a bipoláris szexualitás a társadalom minden terén jelen van, a pusztítás mindent veszélyeztet: a házasságot, a családokat, az apaságot, az anyaságot, a nevelést, a nyelvet, a munkát, a kultúrát és a vallást. Nevezzük ezt nemtelenítésnek[2].

Az 1995-ben Pekingben az ENSZ negyedik alkalommal rendezett konferenciát a nõk helyzetérõl. Ezen elfogadtak egy cselekvési programot, amely ugyan a nemzetközi jognak szerint nem kötelezõ érvényû, azonban az azt követõ tíz évben 191 ország aláírta azt, és konkrét politikai lépésekkel gyakorlatba is ültette. Ennek a programnak egyik célkitûzése az, hogy teljes egyenlõség alakuljon ki a férfiak és a nõk között mind a munkához kapcsolódó területeken, mind a háztartásban és gyermeknevelésben. Ennek megfelelõen a nõknek kell betölteniük a munkahelyek 50 százalékát, amely érvényes a vezetõ állásokra is, a férfiakat pedig ugyanilyen arányban kényszerítenék arra, hogy gyermekük mellett legyenek. Az egyenlõség jogos kérdése a matematikai egyenlõség erõltetésével mára a nõk identitása ellen fordult. A különbözõséget egyenlõtlenséggé értelmezték át, az egyenlõtlenség pedig igazságtalanságot jelent számukra.

Az ideológusok nem törõdnek a férfiak, a nõk, a gyermekek vágyaival és személyes elképzeléseivel. Olyan szavak, mint a házasság, a család, az anya, az apa vagy a gyermekek már említésre sem kerülnek a cselekvési programhoz tartozó dokumentumokban. A nemi egyenlõséget hangsúlyozó irányvonal minden nõre a dolgozó, családi kötelékkel nem rendelkezõ nõi "ideált" akarja ráerõltetni. Az 1999-es Amsterdami Szerzõdés 2. és 3 cikkelye szól a nõk és a férfiak egyenlõségének elérésrõl, illetve az egyenlõtlenségek megszûntetésérõl. A 2000-ben Nizzában elõterjesztett alapvetõ jogok chartájának 23. cikkelyében már célkitûzésként szerepel a férfiak és a nõk közötti egyenlõség biztosítása. A férfiak és nõk lehetnek egyenlõk, de ugyanakkor nem egyformák. (A férfi és a nõ természete eltér egymástól, és céljaik sem azonosak.)

2006. január 11-én az Európai Parlamentben elfogadásra került a homofóbiáról szóló határozat. Ebben a homofóbia, amely "idegenkedés a homoszexualitástól és a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemû (LGBT) személyektõl", ugyanarra a szintre került, mint a rasszizmus, az idegengyûlölet és az antiszemitizmus. Nem egyenlõ dolgok váltak ezzel egyenlõkké. A szexualitás - a faji hovatartozással, a bevándorlói státusszal vagy a vallással ellentétben - a morális-normatív valóság része, amelyrõl egy szabad társadalomban minden személy magánéletétõl függõen szabadon dönthet. A határozat ezzel kapcsolatosan úgy fogalmaz, hogy "mind uniós, mind tagállami szinten további intézkedésre van szükség a homofóbia megszüntetése érdekében" "oktató jellegû tájékoztatással – mint például az iskolákban, az egyetemeken és a médiában a homofóbia ellen tartott kampányokkal –, valamint közigazgatási, bírósági és jogalkotási eszközök révén". Ilyen módon a társadalom aktív "homoszexualizálódásával" szembeni ellenállás bûnténynek lesz tekinthetõ.

A nemi egyenlõségért való küzdelem[3] mai irányvonala 1995 óta példanélküli elõretörést mutat. Ma már a legtöbb nyugat-európai egyetemen oktatják a nemek közötti egyenlõség[4] elméletét. Minden állami bürokráciában és intézményrendszerben létezik már nemek közötti egyenlõséggel foglalkozó ügynökség.

A valódi csatát a következõ generációk fogják megvívni. Ebben az összefüggésben fontos jelentõsége lesz a szexualitás oktatásának: a gyerekeket már általános iskolás kortól kezdve fogják a hivatalos oktatási kereteken belül szavakkal és képekkel korai szexuális tapasztalatra motiválni és a védekezés szakembereivé kiképezni, és itt az abortusz biztosan mint a problémamentes lehetõség fog megjelenni.

A nemek közötti egyenlõség ideológiája a tudományos racionalitás ideáljával visszafejlõdés a felvilágosodáshoz képest. A nemek közötti egyenlõség elméletének tudományos volta mindössze abban áll, hogy képviselõi - akik többségükben nõk – egyetemei oktatók. Azonban figyelmen kívül hagyják az agykutatás, a szociológia és a pszichológia eredményeit, amelyek mind a férfi és a nõi nem közötti tagadhatatlan különbséget és a két nem egymást kiegészítõ voltát támasztják alá.

A nemek közötti egyenlõség mai irányvonalának idelógiai jellege kitûnik a következõ ellentmondásokból. Küzdenek a férfi és nõ közötti házasság ellen, ugyanakkor a homoszexuálisok közötti együttélést a házassággal egyenrangúvá akarják tenni; küzdenek a családok ellen, ugyanakkor ki akarják harcolni a homoszexuálisoknak az örökbefogadás jogát; azt hirdetik, hogy a nemiség és a nemi irányultság mindenkinek a magánügye, ugyanakkor minden olyan lehetõséget, amely a homoszexuális hajlam gyógyítását segítené, meg akarják szûntetni.

A nemek közötti egyenlõség mai irányvonala egy totalitárius jellegû kulturális forradalom, amely a családok felbomlását tovább erõsíti, és ilyen módon a következõ generációk jövõjét még inkább besötétíti.

Gabriele Kuby, háromgyermekes édesanya, író, 1944-ben született, Németországban él. Szociológiát végzett, és részt vett az 1968-as diákforradalmon. Több mint húsz éven keresztül fordított pszichológiai és ezoterikus mûveket, majd áttért a keresztény hitre. Könyvei elsõsorban a hittel, az emberi kapcsolatokkal, a szexualitással és a nemiséggel foglalkoznak.


[1] Gender mainstreaming

[2] undoing gender A magyar nemtelenítés szó lényegmutató: nemtelen akcióról van szó.

[3] gender mainstreaming

[4] gender-theory 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort eskort sultanbeyli pendik escort tuzla escort short haircuts for women kurtköy escort üsküdar escort çekmeköy escort cialis 20 mg viagra fiyatı cialis 20 mg

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort