Normalizálni kellene a román-magyar viszonyt


Hosszú sorozatot lehetne írni arról, hogy a múlt ismerete mennyi problémát oldhatna meg. Itt egy példa. Száz éves!


Normalizálni kellene a román-magyar viszonyt

Hosszú
sorozatot lehetne írni arról, hogy a múlt ismerete mennyi problémát oldhatna
meg. Itt egy példa. Száz éves!

A
román parlament új ülésszakának megnyitása Bukarestben a szokásos formaságok
között ment végbe. Te Deum után a legfőbb méltóságok, a diplomáciai kar, a
kamara és a szenátus tagjai a kamara nagytermébe vonultak. Déli 12 órakor
megjelent a teremben Ferdinánd király az udvar kíséretében és felolvasta a
trónbeszédet.


Az ülésszakot megnyitottnak jelentette ki a trónbeszéd, amely a nemzetközi
helyzetről szólva kiemelte, hogy Besszarábia csatlakozását végleg elismerték.
Megállapítja a trónbeszéd, hogy Románia és a szövetségesek között a jó viszony,
és kiemelte annak szükségességét, hogy a szomszéd államokkal, vagyis a volt
ellenséges államokkal megkezdjék a diplomáciai és a gazdasági összeköttetést.”

Ez
a hír száz éve, 1920 december 10-én jelent meg a Pesti Hírlapban, de a
Kolozsvárról jött tudósítás dátuma november 30. Lám a románok már akkor tudták a
nyilvánvalót, hogy Bulgária és Magyarország nélkül nehezen boldogulnak. De máig
nem képesek ezt a tudást érdemi tettekre váltani. Izgalmas kérdés lesz, hogy
most, az RMDSZ politikai súlyának megnövekedése elég lesz-e arra, hogy a románok
képesek legyenek saját érdekeinek és nem kissé torzult érzelmeiknek megfelelő
lépésekre.


Közben valljuk meg, hogy a mi részünkről sem könnyű a román-magyar iszonyból
román magyar viszont, mégpedig jó viszonyt alakítani. Nem könnyű, de létérdeke
mindkét félnek.

Surján
László