Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Menedék a kolostorban Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2007. December 19.

Menedék a kolostorban

Görög Sándor

G. S.: '44. karácsonyát Kõszegen töltöttem, az ottani úgynevezett missziós házban. Az Isteni Ige Társasága (Societas Verbi Divini) nevû missziós rendnek a Szabó hegy tövében, nagyon festõi helyen állt a szerzetes háza, ahol engem 10 éves koromban, 1944. április 12-én, közvetlen a gettóba való hurcolás elõl elrejtettek.

Édesapám, dr. Görög Dénes, szombathelyi közkórházi fõorvos, pécsi egyetemi magántanár, nemzetközileg is ismert patológus volt. Mellékesen megjegyzem, hogy most, november 6-án veszem át Szombathelyen a Petõ Ernõ posztumusz emlékérmet, amit 58 évvel a halála után adományoztak édesapámnak. Ez is mutatja, hogy milyen megbecsülésnek örvendett és örvend még most is Szombathelyen.

Még diákkorában kikeresztelkedett. Édesanyám ugyancsak zsidó származású családból, de már a keresztény hitbe született. '44. április elsõ napjaiban tudtam meg azt, hogy zsidó származású vagyok. Buzgó katolikusnak és magyar hazafinak neveltek. Ekkor úgy kerültem ebbe a szerzetes házba, hogy édesapám az utolsó pillanatban, amikor látta, hogy milyen komolyra fordult a helyzet, ott baráti kapcsolatok révén elrejtett. Ott vészeltem át ezeket az idõket. Családom összes tagját, szüleimet, nõvéremet, nagyanyámat Auschwitzba deportálták, és ott elpusztították.

Életemben 1944 karácsonya tehát sajátságos helyzetet jelentett minden szempontból. Néhány hónappal azelõtt tudtam meg egy teljesen derûs és szép gyermekkor után, hogy mi a származásom. Egészen pontosan természetesen még akkor sem tudtam felmérni, biztosra vettem, hogy ez egy rövid átmeneti periódus, és fogalmam sem volt, hogy akkor, karácsonykor a szüleim már nem is éltek. A helyzet tragikomikus voltát az adta meg, hogy a szerzetes ház majdnem üres volt, a nagy házban viszonylag kevesen voltunk törzslakók, minden növendéket, akit egyáltalán haza tudtak küldeni, elküldtek, mivel az akkor Budapestrõl kitelepülõ minisztériumokat, kormányhivatalokat az ország nyugati peremén, Szombathelyen, Kõszegen, Sopronban kellett elhelyezni. A mi szerzetes házunkba a nyilas kormánynak a kabinet irodája került rengeteg nyilas hivatalnokkal. Õk laktak ott, és úgy gondolom, hogy a hivatali tevékenység is ott folyt. Nehezen volt indokolható, hogy én miért vagyok a házban. Fogalmam sincs, hogy a páterek hogyan magyarázták ezt meg. Volt ugyan olyan tervük is, hogy egy teológus kíséretében a rend budatétényi házába küldenek, miután Kõszegen föltételezték, hogy ez egy védett ház. Ott próbáltak elhelyezni. De kiderült, hogy ez a ház semmivel sem védettebb, mint a kõszegi. Budapest már három oldalról körül volt zárva, de egy-két nap után még vissza tudtunk utaztunk Kõszegre.

A karácsony úgy telt el, hogy minden nap jöttek az angol-amerikai gépek valamelyik olasz támaszpontról bombázni észak felé. Minden nap elröpültek Kõszeg felett. Gyönyörû nagy hóban, verõfényes napsütésben néztük a fölöttünk elhúzó repülõgépeket, amelyek magyar nyelvû röpcédulákat dobáltak le, amelyben informálták a lakosságot a valóságos helyzetrõl. A nyilas újságok persze folyton csak gyõzelmekrõl beszéltek. A ház a városon kívül volt. A városban kutyakorbácsos nyilasok szedték össze a röpcédulákat, és megtorolták, hogyha valakit megláttak, hogy fölszedi azokat. Engem mint gyereket a nyilas tisztviselõk küldtek ki: Öcsi, nézd, odaesett egy röpcédula, hozd már ide nekem! Én vittem nekik a híreket, hogyan áll a front. Fogalmuk sem volt arról, hogy ki vagyok? Így telt el valahogy a karácsony. Föl sem fogtam teljesen, gyerek fejjel, hogy az életem milyen veszélyben van. A házban a 20--25 „törzslakos” atyán kívül néhány tucatnyi nyilas lakott.

Karácsonyi közös ünneplés biztos, hogy nem volt. Nincsenek határozott emlékeim, de nem nagyon volt karácsonyi hangulat. Arra emlékszem viszont, hogy valamikor karácsony után egyszer egy többszörösen idézõjelbe tett mûvész látogatta meg a házat, aki egy mûsoros délutánt adott az ottaniaknak. Erre valahogy én is odakeveredtem. Hogy hogyan azt nem tudom. Ennek a mûsornak egyik-másik része azóta is a fejemben van. Õ magát költõként mutatta be. Egy költeményét is elõadta, amelynek a refrénje az volt, pusztuljon az álnok Dálnoky, csak kitartás, éljen Szálasi! Dálnoky Miklós Béla volt a Debrecenben megalakult ideiglenes kormánynak a miniszterelnöke. Aztán zsidó viccet is mesélt, ami egész konkrétan megmaradt bennem. Hogyha Mórickától földrajzórán azt kérdezik, hogy hol fekszik Tata? Móricka azt válaszolja: a tata a díványon fekszik. A vicchez ennek a „mûvésznek” az volt a kommentárja, hogy most már tudjuk, hogy a tata hála Istennek nem a díványon fekszik, már eljutott arra a helyre, amit megérdemel. Ez 1945 januárjában történt. Én 1948 tavaszáig maradtam Kõszegen, mielõtt még a szerzetes rendeket úgyis feloszlatták az év nyarán. Addig valóban missziós papnak készültem. De ekkor valahogy rájöttem, még sem vonz ez a hivatás. A családból egyedül édesanyám húga, Szemzõ Magda jött haza. Magához vett és fölnevelt. Szombathelyen elõször a premontrei gimnáziumba jártam, az államosítás után ez lett a Nagy Lajos gimnázium. Egyszer csak kihirdették, hogy iskola után egy mûvész fog mûsort adni, és akkor viszont láttam ugyanezt az urat. Versét itt nem mondta el. A tatás viccet igen, de a kommentár nélkül. Akkor elmondtam egy-két tanárnak, hogy milyen ember õ, maradt is a dolog ennyiben.

D. M.: Engedje meg, hogy megkérdezzem, ki vitte el önt Kõszegre a szerzetes házba?

G. S.: Apám egyik legjobb barátja, dr. Prugberger József, tüdõgyógyász fõorvos, kollegája a kórházban. Józsi bácsi beültetett a saját autójába, és elvitt Kõszegre 1944. április 12-én, a saját élete és biztonsága kockáztatásával. Õ megmentette az életemet.

Természetesen életmentõmnek tekinthetem az engem bujtató atyákat is. A rendház fõnöke, Wachter József volt, nevét késõbb Õryre magyarosította. Életmentõmként kell õt is megneveznem. Történetéhez szeretném megjegyezni, hogy õ nemcsak a nyilas idõkben volt ilyen bátor, hogy a saját és az egész rendház életét és biztonságát kockáztatta értem, a zsidó gyermekért, hanem késõbb is megmentett egy „üldözöttet”. A koalíciós idõkben, amikor a rendõrség már a kommunista párt kezében volt, elvitték és több hónapra bebörtönözték, mert befogadott a házába egy „menekültet”. A férfi arra kérte, hadd töltse ott az éjszakát, hogy másnap átszökhessen a határon. De mivel agent provokatör volt, a házban töltött éjszaka után feljelentette és elvitette az atyát.

Az én életem megmentõiként, akik saját életüket is kockáztatták értem, dr. Prugberger Józsefet és Õry Józsefet nevezhetem meg.

A nõvérem, három évvel volt idõsebb nálam. Õt szüleim a szombathelyi annunciáta apácák zárdájában rejtették el. A nõvérek látták el a szombathelyi kórházban az ápolónõi szolgálatot. Rendházuk a kórház mellett volt. Apámmal személyesen is nagyon jó kapcsolatban voltak, minden évben a szüretjükre is meghívtak bennünket. Klára nõvérem szerencsétlenségére tüdõgyulladást kapott. Akkor még antibiotikum nem lévén, be kellett vinni a kórházba, Prugberger Józsi bácsi osztályára. Itt egy nyilas altiszt följelentette. Akkora súlya lehetett a dolognak, hogy egy német katona és egy magyar nyilas rendõr együtt mentek ki éjnek idején és az ágyból kihúzva vitték a szüleim után a gettóba. Õ is a halálvonatra került.

D. M.: Kik voltak a családjából még ezen a vonaton?

G. S.: A szüleimen kívül a nagymamám és a nagynéném. Édesanyám a rettenetes úton a súlyos beteg lányát próbálta ápolni, ebben teljesen tönkrement, és így õket a rámpáról azonnal a gázkamrába vitték. Édesapám története szintén tragikus volt. Õt, aki németül is publikáló patológus volt Mengele magához vette. Haláláról Nyiszli Miklós emlékezik meg könyvében. Leírja, hogy mint németül jól beszélõ patológus bekerült abba az orvoscsoportba, akik a Mengele-kísérletek áldozatairól állították ki a szakmailag tökéletes korbonctani jegyzõkönyveket. Mielõtt a láger kiürítésére sor került volna, apám elmondta kollegájának, hogy hol rejtett el engem, s arra kérte -- halála biztos tudatában -- keressen meg, vegyen magához. Ezután Nyiszli szerint idegei felmondták a szolgálatot, és „agyára jótékony köd” borult 1945. februárjában. Õ nem keresett engem, de nagynéném 1948-ban levelet kapott dr. Török Gyula celldömölki orvostól. Ebben megerõsítette, hogy édesapám utolsó napjaiban, mikor már nem is tudta pontosan magát kifejezni, rám gondolt, rólam szeretett volna gondoskodtatni túlélõ bajtársaival. Halálát úgy mondja el õ is, ahogy azt Nyiszli a könyvében megírta. Felajánlja segítségét is számomra, persze nem kértünk tõle semmit.

Farádi László Diagnózis az életemrõl címû könyvében így ír apám haláláról: „1945. januárjának közepén kb. tízezer foglyot indítottak el Auschwitzból, csikorgó hidegben, kétoldalt fegyveres kísérettel. A lágerbõl sûrû köd szállt fel, az irattár okmányait égették. Az elõttünk járt transzportok szétlõtt koponyadarabjait, kifreccsent agyvelejét a második napon már nem volt energiánk kerülgetni. Kísérõinket két óránként teherautókon váltották. Mi napi 12 órát meneteltünk, ahol ránk sötétedett, a havas földön háltunk. […] A második héten nyitott tehervagonokból álló szerelvény várt bennünket. Olyan volt a létszám egy-egy vagonban, hogy csak állni lehetett. Az élelmezés megszûnt. Táplálékunk a bõségesen hulló hó volt. Golyóba gyúrtuk és nyaltuk, mint a fagylaltot. Szurkot kapartunk le a vagonról, rágtuk, mint a rágógumit, a nyálmirigy mûködés a táplálkozás illúzióját keltette. Ha valaki összerogyott, a közelében szorongók ívben hajították ki a robogó vonatból. A harmadik napon váltva törökülésben, a hatodik napon ülve, háttal egymásnak támaszkodva lehetett aludni a vagon padlóján. A harmadik éjszaka a szomszédból hangot hallok. -- Van itt magyar? Választ nem vár. -- Most dobtuk ki egy magyar orvosnak a holttestét. Azt mondta tegnap: Görög dr. vagyok. A pécsi egyetemet, Entz professzort emlegette, meg hogy Szombathelyrõl hozták el. Talán él valakije. Reggel már nem volt doktor, csak fagyott csontváz.”

Nagynéném 1945. júliusában, amikor megjött, még  nem tudott biztosat szüleimrõl, bár rossz sejtelmei voltak. Pár hónappal késõbb megtudta, hogy már semmi remény nincs arra, hogy viszontláthatjuk egymást. Mégis nem értem, hogy 1946 nyaráig értelmes gyerek létemre hogy bízhattam abban, hogy visszatérhetnek. Nagynéném 1946. nyarán azután egy gyönyörû szép levelet írt nekem – már amilyen szép egy ilyen levél lehet --, melyben leírta a valóságot, s mindazt, amit megtudott.

Édesapám láger-életéhez kapcsolódóan két évvel ezelõtt kaptam újabb adalékot. A szombathelyi kórházban emlékülést rendeztek édesapám és egy balesetben elhunyt kollegája tiszteletére. Ennek eredményeként találkoztam Andreas Weiss úrral, aki a bécsi mûegyetem építész professzora. Õ 15 éves korában úgy vészelte át Auschwitzban a hónapokat, hogy édesapám becsempészte -- mint szombathelyit -- az orvos-lágerbe, ahol némileg kivételezett helyzetben voltak és így több élelmiszerrel tudta õt ellátni, mint amennyihez az átlag lágerlakó juthatott. Azt mondja, így mentette meg apám az õ életét. Ez, mint legenda, közszájon forgott évek óta Szombathelyen, de semmi konkrétum nem volt errõl. Apám cselédkönyves orvosa volt dr. István Lajos országosan is kiemelkedõ vezetõ haematológus, aki meghallgatta az apám emlékülésén tartott elõadásomat, és felvezetõ beszédében emlegette ezt az életmentést. Régi szombathelyi osztálytársam is részt vett ezen az elõadáson és egy évvel ezelõtt Pesten egy cserkész-találkozón, ahol mindenki elmesélte élete egy fontos részének történetét, õ arról számolt be, hogy István Lajos hogyan emlékezett meg az apámról. A találkozó szünetében ment oda hozzá Weiss András és elmondta, hogy bizony õ az a fiú, akinek dr. Görög Dénes mentette meg az életét.

A barátom ezek után megszervezett egy találkozót Szombathelyen Weiss András és köztem. Interjú is készült errõl, a Berzsenyi Dániel szombathelyi tanárképzõ fõiskola holocaust kutatással foglalkozó oktatói csinálták. Úgy érzem egészen különleges ajándéka a sorsnak az a véletlen, amelyben Weiss András és én több mint fél évszázad múlva találkoztunk, és novemberben a Petõ emlékérem átadásán õ is jelen lesz ismét.

D.M.: Elkalandoztunk, de az Ön életének folyamában még ott tartottunk, hogy 1948. tavaszán eljött a szerzetes rendbõl, és a premontrei, majd az államosítás után az ebbõl lett Nagy Lajos gimnáziumban tanult két évig..

G. S.: Mai szemmel abszolút nevetségesnek tûnõ politikai üggyé felfújt diákcsíny következtében végül is elkerültem Szombathelyrõl. Bejáró osztálytársaim második év végén fölforgatták az osztályt. A Rákosi-képre a falon szemüveget rajzoltak, amit úgy is lehetett értelmezni, hogy kiszúrták a szemét. Ebbõl nagy ügy lett, amiben én nem voltam benne, de tudtam, hogy kik a tettesek. Engem akartak koronatanúnak megtenni. Azzal terrorizált 1950 nyarán az iskolai vésztörvényszék, hogy ha nem mondom meg, kik a tettesek, akkor én is gyanúsított leszek. Valaki azonban rájuk vallott. Kicsapták õket, én pedig megmakacsoltam magam, nem kunyeráltam vissza magamat. Kõszegre mentem, a régi iskolámba, amit akkorra természetesen ugyancsak államosítottak. Itt jártam az utolsó két évet. Itt érettségiztem. Sokkal jobb volt a légkör, mert Szombathelyen, mint püspöki városban nagyon kiélezett volt a helyzet a párt, az állami hatalom és a város között. A bencéseknél volt egy csodálatos kémia tanárunk, akkor kaptam a kedvet és hivatást a kémiához. Érettségi után természetesen vegyésznek jelentkeztem. Budapestre. A fölvételin agyba-fõbe dicsértek, mégis a papírjaimat átküldték Szegedre. Oda vettek fel. Ez  megint egy korra jellemzõ történet. Késõbb derítettük ki nagy nehezen, hogy mi történhetett. Amikor engem fölvételiztettek, addigra a munkás és értelmiségi keret már betelt, Pesten ekkor már csak paraszt-keret volt. Én, az értelmiségi gyerek, nem fértem be. Szegeden még volt lehetõségem. Egy év után följöhettem volna Pestre, de annyira jól éreztem magam Szegeden, hogy végül is ott szereztem vegyész diplomát 1957-ben. Itt doktoráltam le '59-ben. Majd eljöttem a Kõbányai Gyógyszerárúgyárba, a mostani Richter Gedeon Rt-be. Ez az eljövetel azonban nem volt egészen önkéntes. 1956-ban, végzõs egyetemista koromban beléptem az egyetemi nemzetõrségbe. Az ég-világon semmit sem csináltam, de ez elég volt ahhoz, hogy fegyelmit kapjak, és más mindenféle retorziót. Maradhattam volna Szegeden, de elvették tõlem a tanítás lehetõségét. Így a saját jószántamból, de mégis csak ilyen dolgok hatására jöttem föl Pestre. 44 éve dolgozom itt a Richterben. Sikerült tudományosan is megvetni a lábamat. '68-ban kandidátusi fokozatot, ’73-ban akadémiai doktori fokozatot szereztem, 87-ben lettem a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ, majd  95-ben rendes tagja, és most már negyedik éve én vagyok a kémiai osztály elnöke.

1988-ban temettük nagynénémet, aki anyám helyett anyám volt és nagyszerû kapcsolat fûzött össze bennünket haláláig. Francia-magyar szakos tanárként, egy humanistának emelkedett gondolat- és érzésvilágával vészelte át a holocaustot. Minden gyûlölet és elvakultság nélkül jött haza. Engem is ebben nevelt fel, 14 éves koromtól kezdve. Neki is köszönhetem, hogy énbennem sincs az ég-világon semmi gyûlölet embercsoportokkal szemben. A német-osztrák kultúra a kedvenceim közé tartozik. Építészet, zene, mûvészet, irodalom. Rengeteget túrázunk is Németországban.

Nagynéném fantasztikus megbecsülést és szeretetet vívott ki magának. Szombathelyen a magyar és a francia irodalom szépségét generációkba oltotta bele. 81 évesen elaludt egy karosszékben ülve. Hamvasztás elõtti búcsúztatásán Szombathelyen egy tanítványa kiállt és elszavalt franciául egy Apollinaire verset. Szép volt a búcsúztatása, mert általános szeretetnek és megbecsülésnek örvendett. Még a halála évfordulóján is jelent meg róla cikk a helyi sajtóban.

Megmentõm, dr. Prugberger József is pátriarkai kort élt meg. A 90. születésnapjára összejött egész családja. Négy fia, menyei, unokái és a felesége. Nagy szeretetben ünnepelték. Miután mindenki elment és kettesben maradt a feleségével, akkor a karosszékében hírtelen elaludt. Ennél szebb halált nem kívánhat magának az ember, de meg is érdemelte ezt a kivételes halált, mert csodálatos ember volt.

*****************************************

És ami azóta történt:

A 2001-- 2002 telén készült beszélgetés a 2002 decemberében kiadott, Akkor is karácsony volt, 1944 címû kötetemben jelent meg. A könyv a jeruzsálemi Jad Vasem könyvtárába is bekerült. Ezután elkezdtük azt az eljárást, melynek végeredményeként a Jad Vasem Intézet a „Világ Igaza” kitüntetést adományozta a megmentõnek:

„A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet az izraeli Knesszet, a Parlament 1953-as törvénye alapján adományozza a »Világ Igaza« kitüntetést azoknak, akik zsidó életeket mentettek meg a vészkorszak idején. Az izraeli Legfelsõbb Bíróság bírája az elnöke annak a közéleti személyiségekbõl álló bizottságnak, amely tényekkel igazolja, hogy a megmentõk önszántukból, a németek vagy szövetségeseik fennhatósága alatt lévõ területeken a szabadságukat, biztonságukat vagy életüket veszélyeztetve bármiféle ellenszolgáltatás nélkül cselekedtek.”

2005 december 14-én került sor arra, hogy emléktáblát helyezzenek el az Isteni Ige Társaság Szent Imre missziósházán Kõszegen. A tartományfõnök dr. Németh László méltatta az igen nehéz idõkben, 1940--1948 között a ház élén álló dr. Õry-Wachter István házfõnök emberi helytállását, aki egyetlen politikai hatalomnak sem engedett. Akinek a számára minden ember, mint Isten teremtménye olyan méltósággal bírt, hogy az Úr szavai szerint élve, saját életét is kockáztatta. Kockáztatta a tízéves kisfiúért, és kockáztatta a provokátorért, aki börtönbe juttatta. Az emléktáblát, melynek avatásán Suchman Tamás a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége nevében mint alelnök is beszédet mondott, Izrael állam nagykövete és a tartományfõnök együtt leplezték le.

A nap délutánján a szombathelyi püspökvár volt otthona annak a nem mindennapi találkozásnak, amelyrõl Dr. Konkoly István, a magyar katolikus püspöki konferencia akkori elnöke joggal mondhatta a vendégeket köszöntõ nem csupán protokolláris beszédében, hogy ez a legmagasabb szintû zsidó-keresztény találkozó, aminek valaha is otthont adhatott az épület. A keresztény-zsidó szolidaritás legszebb példáját a valahai premontrei diák, Dr. Prugberger József azzal mutatta meg, hogy saját és családja élete kockáztatásával megmentette barátja fiát. Prugberger József tüdõgyógyász, és Görög Dénes patológus fõorvosok mindketten a kórház alapítói közé tartoztak. Így a kórház alakuló panteonjában szobrukat is felavatták.

A kitüntetés átadására a Bartók teremben rendezett díszünnepségen került sor. Ahol az azóta elhunyt, akkor 94 éves (Prugbergerné) Márta nénit fiai állták körül.

Eltelt újra két év. A Szentpétervári Filharmónikusok koncertjén tíz nappal ezelõtt találkoztam legutóbb Görög Sándorral és feleségével Mariannal. Mindketten azóta a különlegesen szép ünnep óta érzik lezártnak a gyermekkori borzalmat.

Dobos Marianne

 


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort ankara escort izmir escort Beylikdüzü Escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Ankara Escort Kadıköy Escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort izmir escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Ataşehir Escort Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi rivalo yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort kurtkoy escort

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort