Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Menedék a kolostorban Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2007. December 19.

Menedék a kolostorban

Görög Sándor

G. S.: '44. karácsonyát Kõszegen töltöttem, az ottani úgynevezett missziós házban. Az Isteni Ige Társasága (Societas Verbi Divini) nevû missziós rendnek a Szabó hegy tövében, nagyon festõi helyen állt a szerzetes háza, ahol engem 10 éves koromban, 1944. április 12-én, közvetlen a gettóba való hurcolás elõl elrejtettek.

Édesapám, dr. Görög Dénes, szombathelyi közkórházi fõorvos, pécsi egyetemi magántanár, nemzetközileg is ismert patológus volt. Mellékesen megjegyzem, hogy most, november 6-án veszem át Szombathelyen a Petõ Ernõ posztumusz emlékérmet, amit 58 évvel a halála után adományoztak édesapámnak. Ez is mutatja, hogy milyen megbecsülésnek örvendett és örvend még most is Szombathelyen.

Még diákkorában kikeresztelkedett. Édesanyám ugyancsak zsidó származású családból, de már a keresztény hitbe született. '44. április elsõ napjaiban tudtam meg azt, hogy zsidó származású vagyok. Buzgó katolikusnak és magyar hazafinak neveltek. Ekkor úgy kerültem ebbe a szerzetes házba, hogy édesapám az utolsó pillanatban, amikor látta, hogy milyen komolyra fordult a helyzet, ott baráti kapcsolatok révén elrejtett. Ott vészeltem át ezeket az idõket. Családom összes tagját, szüleimet, nõvéremet, nagyanyámat Auschwitzba deportálták, és ott elpusztították.

Életemben 1944 karácsonya tehát sajátságos helyzetet jelentett minden szempontból. Néhány hónappal azelõtt tudtam meg egy teljesen derûs és szép gyermekkor után, hogy mi a származásom. Egészen pontosan természetesen még akkor sem tudtam felmérni, biztosra vettem, hogy ez egy rövid átmeneti periódus, és fogalmam sem volt, hogy akkor, karácsonykor a szüleim már nem is éltek. A helyzet tragikomikus voltát az adta meg, hogy a szerzetes ház majdnem üres volt, a nagy házban viszonylag kevesen voltunk törzslakók, minden növendéket, akit egyáltalán haza tudtak küldeni, elküldtek, mivel az akkor Budapestrõl kitelepülõ minisztériumokat, kormányhivatalokat az ország nyugati peremén, Szombathelyen, Kõszegen, Sopronban kellett elhelyezni. A mi szerzetes házunkba a nyilas kormánynak a kabinet irodája került rengeteg nyilas hivatalnokkal. Õk laktak ott, és úgy gondolom, hogy a hivatali tevékenység is ott folyt. Nehezen volt indokolható, hogy én miért vagyok a házban. Fogalmam sincs, hogy a páterek hogyan magyarázták ezt meg. Volt ugyan olyan tervük is, hogy egy teológus kíséretében a rend budatétényi házába küldenek, miután Kõszegen föltételezték, hogy ez egy védett ház. Ott próbáltak elhelyezni. De kiderült, hogy ez a ház semmivel sem védettebb, mint a kõszegi. Budapest már három oldalról körül volt zárva, de egy-két nap után még vissza tudtunk utaztunk Kõszegre.

A karácsony úgy telt el, hogy minden nap jöttek az angol-amerikai gépek valamelyik olasz támaszpontról bombázni észak felé. Minden nap elröpültek Kõszeg felett. Gyönyörû nagy hóban, verõfényes napsütésben néztük a fölöttünk elhúzó repülõgépeket, amelyek magyar nyelvû röpcédulákat dobáltak le, amelyben informálták a lakosságot a valóságos helyzetrõl. A nyilas újságok persze folyton csak gyõzelmekrõl beszéltek. A ház a városon kívül volt. A városban kutyakorbácsos nyilasok szedték össze a röpcédulákat, és megtorolták, hogyha valakit megláttak, hogy fölszedi azokat. Engem mint gyereket a nyilas tisztviselõk küldtek ki: Öcsi, nézd, odaesett egy röpcédula, hozd már ide nekem! Én vittem nekik a híreket, hogyan áll a front. Fogalmuk sem volt arról, hogy ki vagyok? Így telt el valahogy a karácsony. Föl sem fogtam teljesen, gyerek fejjel, hogy az életem milyen veszélyben van. A házban a 20--25 „törzslakos” atyán kívül néhány tucatnyi nyilas lakott.

Karácsonyi közös ünneplés biztos, hogy nem volt. Nincsenek határozott emlékeim, de nem nagyon volt karácsonyi hangulat. Arra emlékszem viszont, hogy valamikor karácsony után egyszer egy többszörösen idézõjelbe tett mûvész látogatta meg a házat, aki egy mûsoros délutánt adott az ottaniaknak. Erre valahogy én is odakeveredtem. Hogy hogyan azt nem tudom. Ennek a mûsornak egyik-másik része azóta is a fejemben van. Õ magát költõként mutatta be. Egy költeményét is elõadta, amelynek a refrénje az volt, pusztuljon az álnok Dálnoky, csak kitartás, éljen Szálasi! Dálnoky Miklós Béla volt a Debrecenben megalakult ideiglenes kormánynak a miniszterelnöke. Aztán zsidó viccet is mesélt, ami egész konkrétan megmaradt bennem. Hogyha Mórickától földrajzórán azt kérdezik, hogy hol fekszik Tata? Móricka azt válaszolja: a tata a díványon fekszik. A vicchez ennek a „mûvésznek” az volt a kommentárja, hogy most már tudjuk, hogy a tata hála Istennek nem a díványon fekszik, már eljutott arra a helyre, amit megérdemel. Ez 1945 januárjában történt. Én 1948 tavaszáig maradtam Kõszegen, mielõtt még a szerzetes rendeket úgyis feloszlatták az év nyarán. Addig valóban missziós papnak készültem. De ekkor valahogy rájöttem, még sem vonz ez a hivatás. A családból egyedül édesanyám húga, Szemzõ Magda jött haza. Magához vett és fölnevelt. Szombathelyen elõször a premontrei gimnáziumba jártam, az államosítás után ez lett a Nagy Lajos gimnázium. Egyszer csak kihirdették, hogy iskola után egy mûvész fog mûsort adni, és akkor viszont láttam ugyanezt az urat. Versét itt nem mondta el. A tatás viccet igen, de a kommentár nélkül. Akkor elmondtam egy-két tanárnak, hogy milyen ember õ, maradt is a dolog ennyiben.

D. M.: Engedje meg, hogy megkérdezzem, ki vitte el önt Kõszegre a szerzetes házba?

G. S.: Apám egyik legjobb barátja, dr. Prugberger József, tüdõgyógyász fõorvos, kollegája a kórházban. Józsi bácsi beültetett a saját autójába, és elvitt Kõszegre 1944. április 12-én, a saját élete és biztonsága kockáztatásával. Õ megmentette az életemet.

Természetesen életmentõmnek tekinthetem az engem bujtató atyákat is. A rendház fõnöke, Wachter József volt, nevét késõbb Õryre magyarosította. Életmentõmként kell õt is megneveznem. Történetéhez szeretném megjegyezni, hogy õ nemcsak a nyilas idõkben volt ilyen bátor, hogy a saját és az egész rendház életét és biztonságát kockáztatta értem, a zsidó gyermekért, hanem késõbb is megmentett egy „üldözöttet”. A koalíciós idõkben, amikor a rendõrség már a kommunista párt kezében volt, elvitték és több hónapra bebörtönözték, mert befogadott a házába egy „menekültet”. A férfi arra kérte, hadd töltse ott az éjszakát, hogy másnap átszökhessen a határon. De mivel agent provokatör volt, a házban töltött éjszaka után feljelentette és elvitette az atyát.

Az én életem megmentõiként, akik saját életüket is kockáztatták értem, dr. Prugberger Józsefet és Õry Józsefet nevezhetem meg.

A nõvérem, három évvel volt idõsebb nálam. Õt szüleim a szombathelyi annunciáta apácák zárdájában rejtették el. A nõvérek látták el a szombathelyi kórházban az ápolónõi szolgálatot. Rendházuk a kórház mellett volt. Apámmal személyesen is nagyon jó kapcsolatban voltak, minden évben a szüretjükre is meghívtak bennünket. Klára nõvérem szerencsétlenségére tüdõgyulladást kapott. Akkor még antibiotikum nem lévén, be kellett vinni a kórházba, Prugberger Józsi bácsi osztályára. Itt egy nyilas altiszt följelentette. Akkora súlya lehetett a dolognak, hogy egy német katona és egy magyar nyilas rendõr együtt mentek ki éjnek idején és az ágyból kihúzva vitték a szüleim után a gettóba. Õ is a halálvonatra került.

D. M.: Kik voltak a családjából még ezen a vonaton?

G. S.: A szüleimen kívül a nagymamám és a nagynéném. Édesanyám a rettenetes úton a súlyos beteg lányát próbálta ápolni, ebben teljesen tönkrement, és így õket a rámpáról azonnal a gázkamrába vitték. Édesapám története szintén tragikus volt. Õt, aki németül is publikáló patológus volt Mengele magához vette. Haláláról Nyiszli Miklós emlékezik meg könyvében. Leírja, hogy mint németül jól beszélõ patológus bekerült abba az orvoscsoportba, akik a Mengele-kísérletek áldozatairól állították ki a szakmailag tökéletes korbonctani jegyzõkönyveket. Mielõtt a láger kiürítésére sor került volna, apám elmondta kollegájának, hogy hol rejtett el engem, s arra kérte -- halála biztos tudatában -- keressen meg, vegyen magához. Ezután Nyiszli szerint idegei felmondták a szolgálatot, és „agyára jótékony köd” borult 1945. februárjában. Õ nem keresett engem, de nagynéném 1948-ban levelet kapott dr. Török Gyula celldömölki orvostól. Ebben megerõsítette, hogy édesapám utolsó napjaiban, mikor már nem is tudta pontosan magát kifejezni, rám gondolt, rólam szeretett volna gondoskodtatni túlélõ bajtársaival. Halálát úgy mondja el õ is, ahogy azt Nyiszli a könyvében megírta. Felajánlja segítségét is számomra, persze nem kértünk tõle semmit.

Farádi László Diagnózis az életemrõl címû könyvében így ír apám haláláról: „1945. januárjának közepén kb. tízezer foglyot indítottak el Auschwitzból, csikorgó hidegben, kétoldalt fegyveres kísérettel. A lágerbõl sûrû köd szállt fel, az irattár okmányait égették. Az elõttünk járt transzportok szétlõtt koponyadarabjait, kifreccsent agyvelejét a második napon már nem volt energiánk kerülgetni. Kísérõinket két óránként teherautókon váltották. Mi napi 12 órát meneteltünk, ahol ránk sötétedett, a havas földön háltunk. […] A második héten nyitott tehervagonokból álló szerelvény várt bennünket. Olyan volt a létszám egy-egy vagonban, hogy csak állni lehetett. Az élelmezés megszûnt. Táplálékunk a bõségesen hulló hó volt. Golyóba gyúrtuk és nyaltuk, mint a fagylaltot. Szurkot kapartunk le a vagonról, rágtuk, mint a rágógumit, a nyálmirigy mûködés a táplálkozás illúzióját keltette. Ha valaki összerogyott, a közelében szorongók ívben hajították ki a robogó vonatból. A harmadik napon váltva törökülésben, a hatodik napon ülve, háttal egymásnak támaszkodva lehetett aludni a vagon padlóján. A harmadik éjszaka a szomszédból hangot hallok. -- Van itt magyar? Választ nem vár. -- Most dobtuk ki egy magyar orvosnak a holttestét. Azt mondta tegnap: Görög dr. vagyok. A pécsi egyetemet, Entz professzort emlegette, meg hogy Szombathelyrõl hozták el. Talán él valakije. Reggel már nem volt doktor, csak fagyott csontváz.”

Nagynéném 1945. júliusában, amikor megjött, még  nem tudott biztosat szüleimrõl, bár rossz sejtelmei voltak. Pár hónappal késõbb megtudta, hogy már semmi remény nincs arra, hogy viszontláthatjuk egymást. Mégis nem értem, hogy 1946 nyaráig értelmes gyerek létemre hogy bízhattam abban, hogy visszatérhetnek. Nagynéném 1946. nyarán azután egy gyönyörû szép levelet írt nekem – már amilyen szép egy ilyen levél lehet --, melyben leírta a valóságot, s mindazt, amit megtudott.

Édesapám láger-életéhez kapcsolódóan két évvel ezelõtt kaptam újabb adalékot. A szombathelyi kórházban emlékülést rendeztek édesapám és egy balesetben elhunyt kollegája tiszteletére. Ennek eredményeként találkoztam Andreas Weiss úrral, aki a bécsi mûegyetem építész professzora. Õ 15 éves korában úgy vészelte át Auschwitzban a hónapokat, hogy édesapám becsempészte -- mint szombathelyit -- az orvos-lágerbe, ahol némileg kivételezett helyzetben voltak és így több élelmiszerrel tudta õt ellátni, mint amennyihez az átlag lágerlakó juthatott. Azt mondja, így mentette meg apám az õ életét. Ez, mint legenda, közszájon forgott évek óta Szombathelyen, de semmi konkrétum nem volt errõl. Apám cselédkönyves orvosa volt dr. István Lajos országosan is kiemelkedõ vezetõ haematológus, aki meghallgatta az apám emlékülésén tartott elõadásomat, és felvezetõ beszédében emlegette ezt az életmentést. Régi szombathelyi osztálytársam is részt vett ezen az elõadáson és egy évvel ezelõtt Pesten egy cserkész-találkozón, ahol mindenki elmesélte élete egy fontos részének történetét, õ arról számolt be, hogy István Lajos hogyan emlékezett meg az apámról. A találkozó szünetében ment oda hozzá Weiss András és elmondta, hogy bizony õ az a fiú, akinek dr. Görög Dénes mentette meg az életét.

A barátom ezek után megszervezett egy találkozót Szombathelyen Weiss András és köztem. Interjú is készült errõl, a Berzsenyi Dániel szombathelyi tanárképzõ fõiskola holocaust kutatással foglalkozó oktatói csinálták. Úgy érzem egészen különleges ajándéka a sorsnak az a véletlen, amelyben Weiss András és én több mint fél évszázad múlva találkoztunk, és novemberben a Petõ emlékérem átadásán õ is jelen lesz ismét.

D.M.: Elkalandoztunk, de az Ön életének folyamában még ott tartottunk, hogy 1948. tavaszán eljött a szerzetes rendbõl, és a premontrei, majd az államosítás után az ebbõl lett Nagy Lajos gimnáziumban tanult két évig..

G. S.: Mai szemmel abszolút nevetségesnek tûnõ politikai üggyé felfújt diákcsíny következtében végül is elkerültem Szombathelyrõl. Bejáró osztálytársaim második év végén fölforgatták az osztályt. A Rákosi-képre a falon szemüveget rajzoltak, amit úgy is lehetett értelmezni, hogy kiszúrták a szemét. Ebbõl nagy ügy lett, amiben én nem voltam benne, de tudtam, hogy kik a tettesek. Engem akartak koronatanúnak megtenni. Azzal terrorizált 1950 nyarán az iskolai vésztörvényszék, hogy ha nem mondom meg, kik a tettesek, akkor én is gyanúsított leszek. Valaki azonban rájuk vallott. Kicsapták õket, én pedig megmakacsoltam magam, nem kunyeráltam vissza magamat. Kõszegre mentem, a régi iskolámba, amit akkorra természetesen ugyancsak államosítottak. Itt jártam az utolsó két évet. Itt érettségiztem. Sokkal jobb volt a légkör, mert Szombathelyen, mint püspöki városban nagyon kiélezett volt a helyzet a párt, az állami hatalom és a város között. A bencéseknél volt egy csodálatos kémia tanárunk, akkor kaptam a kedvet és hivatást a kémiához. Érettségi után természetesen vegyésznek jelentkeztem. Budapestre. A fölvételin agyba-fõbe dicsértek, mégis a papírjaimat átküldték Szegedre. Oda vettek fel. Ez  megint egy korra jellemzõ történet. Késõbb derítettük ki nagy nehezen, hogy mi történhetett. Amikor engem fölvételiztettek, addigra a munkás és értelmiségi keret már betelt, Pesten ekkor már csak paraszt-keret volt. Én, az értelmiségi gyerek, nem fértem be. Szegeden még volt lehetõségem. Egy év után följöhettem volna Pestre, de annyira jól éreztem magam Szegeden, hogy végül is ott szereztem vegyész diplomát 1957-ben. Itt doktoráltam le '59-ben. Majd eljöttem a Kõbányai Gyógyszerárúgyárba, a mostani Richter Gedeon Rt-be. Ez az eljövetel azonban nem volt egészen önkéntes. 1956-ban, végzõs egyetemista koromban beléptem az egyetemi nemzetõrségbe. Az ég-világon semmit sem csináltam, de ez elég volt ahhoz, hogy fegyelmit kapjak, és más mindenféle retorziót. Maradhattam volna Szegeden, de elvették tõlem a tanítás lehetõségét. Így a saját jószántamból, de mégis csak ilyen dolgok hatására jöttem föl Pestre. 44 éve dolgozom itt a Richterben. Sikerült tudományosan is megvetni a lábamat. '68-ban kandidátusi fokozatot, ’73-ban akadémiai doktori fokozatot szereztem, 87-ben lettem a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ, majd  95-ben rendes tagja, és most már negyedik éve én vagyok a kémiai osztály elnöke.

1988-ban temettük nagynénémet, aki anyám helyett anyám volt és nagyszerû kapcsolat fûzött össze bennünket haláláig. Francia-magyar szakos tanárként, egy humanistának emelkedett gondolat- és érzésvilágával vészelte át a holocaustot. Minden gyûlölet és elvakultság nélkül jött haza. Engem is ebben nevelt fel, 14 éves koromtól kezdve. Neki is köszönhetem, hogy énbennem sincs az ég-világon semmi gyûlölet embercsoportokkal szemben. A német-osztrák kultúra a kedvenceim közé tartozik. Építészet, zene, mûvészet, irodalom. Rengeteget túrázunk is Németországban.

Nagynéném fantasztikus megbecsülést és szeretetet vívott ki magának. Szombathelyen a magyar és a francia irodalom szépségét generációkba oltotta bele. 81 évesen elaludt egy karosszékben ülve. Hamvasztás elõtti búcsúztatásán Szombathelyen egy tanítványa kiállt és elszavalt franciául egy Apollinaire verset. Szép volt a búcsúztatása, mert általános szeretetnek és megbecsülésnek örvendett. Még a halála évfordulóján is jelent meg róla cikk a helyi sajtóban.

Megmentõm, dr. Prugberger József is pátriarkai kort élt meg. A 90. születésnapjára összejött egész családja. Négy fia, menyei, unokái és a felesége. Nagy szeretetben ünnepelték. Miután mindenki elment és kettesben maradt a feleségével, akkor a karosszékében hírtelen elaludt. Ennél szebb halált nem kívánhat magának az ember, de meg is érdemelte ezt a kivételes halált, mert csodálatos ember volt.

*****************************************

És ami azóta történt:

A 2001-- 2002 telén készült beszélgetés a 2002 decemberében kiadott, Akkor is karácsony volt, 1944 címû kötetemben jelent meg. A könyv a jeruzsálemi Jad Vasem könyvtárába is bekerült. Ezután elkezdtük azt az eljárást, melynek végeredményeként a Jad Vasem Intézet a „Világ Igaza” kitüntetést adományozta a megmentõnek:

„A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet az izraeli Knesszet, a Parlament 1953-as törvénye alapján adományozza a »Világ Igaza« kitüntetést azoknak, akik zsidó életeket mentettek meg a vészkorszak idején. Az izraeli Legfelsõbb Bíróság bírája az elnöke annak a közéleti személyiségekbõl álló bizottságnak, amely tényekkel igazolja, hogy a megmentõk önszántukból, a németek vagy szövetségeseik fennhatósága alatt lévõ területeken a szabadságukat, biztonságukat vagy életüket veszélyeztetve bármiféle ellenszolgáltatás nélkül cselekedtek.”

2005 december 14-én került sor arra, hogy emléktáblát helyezzenek el az Isteni Ige Társaság Szent Imre missziósházán Kõszegen. A tartományfõnök dr. Németh László méltatta az igen nehéz idõkben, 1940--1948 között a ház élén álló dr. Õry-Wachter István házfõnök emberi helytállását, aki egyetlen politikai hatalomnak sem engedett. Akinek a számára minden ember, mint Isten teremtménye olyan méltósággal bírt, hogy az Úr szavai szerint élve, saját életét is kockáztatta. Kockáztatta a tízéves kisfiúért, és kockáztatta a provokátorért, aki börtönbe juttatta. Az emléktáblát, melynek avatásán Suchman Tamás a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége nevében mint alelnök is beszédet mondott, Izrael állam nagykövete és a tartományfõnök együtt leplezték le.

A nap délutánján a szombathelyi püspökvár volt otthona annak a nem mindennapi találkozásnak, amelyrõl Dr. Konkoly István, a magyar katolikus püspöki konferencia akkori elnöke joggal mondhatta a vendégeket köszöntõ nem csupán protokolláris beszédében, hogy ez a legmagasabb szintû zsidó-keresztény találkozó, aminek valaha is otthont adhatott az épület. A keresztény-zsidó szolidaritás legszebb példáját a valahai premontrei diák, Dr. Prugberger József azzal mutatta meg, hogy saját és családja élete kockáztatásával megmentette barátja fiát. Prugberger József tüdõgyógyász, és Görög Dénes patológus fõorvosok mindketten a kórház alapítói közé tartoztak. Így a kórház alakuló panteonjában szobrukat is felavatták.

A kitüntetés átadására a Bartók teremben rendezett díszünnepségen került sor. Ahol az azóta elhunyt, akkor 94 éves (Prugbergerné) Márta nénit fiai állták körül.

Eltelt újra két év. A Szentpétervári Filharmónikusok koncertjén tíz nappal ezelõtt találkoztam legutóbb Görög Sándorral és feleségével Mariannal. Mindketten azóta a különlegesen szép ünnep óta érzik lezártnak a gyermekkori borzalmat.

Dobos Marianne

 


 
instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram tiktok takipçi hilesi twitter begeni twitter takipci Ankara Escort Eryaman Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort izmir Escort Ankara Escort Bahçeşehir Escort ankara escort Kadıköy Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya Escort İzmir Escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno Kurtköy Escort Pendik escort sarışın porno bakırköy escort Ataköy Escort Halkalı Escort Bayan Şirinevler Escort Bayan pendik escort Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort izmir escort bayan Escort izmir İstanbul escort escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar Ankara escort bayan izmir escort bayan Watch porn videos istanbul escort bayan bayan escort sirinevler Kartal Escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Escort Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Mariobet nemcoinalsat.com xlmalsat.com turk-bitcoin-borsalari.com kriptoparausdtether.com kriptoparatron.com kriptopararipple.com kriptoparalitecoin.com kriptoparaethereum.com kriptoparadash.com koineks.work koineks.org koineks.net koineks.mobi koineks.info koineks.club koineks.biz ethereumclassicpiyasasi.com dogecoinalsat.com bitcoingoldalsat.com bitcoincashpiyasasi.com bitcoin-borsalari.com bitcoin-al-sat.com altcoin-al-sat.com sawaal.org markobet365.com markobetvip.com markobetuyelik.com markobettanitim.com markobettini.com markobetcekilis.com 2markobet.com betsat-bonus.xyz markobet.tv markobet.org elexbet-bonus.xyz markobet.info markobet.biz 1xbet-bonus.com casino-dunyasi.xyz pokerqq.club canlitvon.com online-iddaa.xyz justinbet-bonus.com online-kacakbahis.online bets-giris.xyz elexbet-bonus.com online-kacakbahis.info online-kacakbahis.xyz betsat-guvenilir.xyz onlinekacakbahis.live superbetin-bonus.com vivolabet-kayitol.com canli-bahis.live acctvideos.com betsenin-kayitol.com onlinekacakbahis.info casino-list.live bahis-adresi.live onlinekacakbahis.xyz iddaaoyna.xyz betnews.live betlist24.live betist-giris.xyz online-bahis.online trbet-casino.xyz justinbetcanli.xyz bahis-rehberi2.com trbet-uyelik.com casino724.live bet724.info betledy.live online-bahis.xyz newsbet.live superbets.live betbot.info betci.live kacakcasino.online kacakcasino.live kacakcasino.info kacakcasino.xyz superbetin-bonus.xyz supertotobetci.live supertotobet-bahis.com superbahis-giris.live super-bahis-guvenilir.xyz superbahis-canlibahis.live superbahis-giris.xyz super-bahis.live superbahisyeni.live superbahis-yenigirisi.live super-bahis.xyz kacak-casino.live kacak-casino.info rivalogirisyap.com kacak-casino.xyz betcix.live pashagaming.live bahis-oyna.live bonus-ver.live betcrop.live canli-casino.online bahisci.live canli-casino.info bet30.info betlock.live canli-casino.xyz casino-siteleri.info mobillbahis.com casino-siteleri.live mariobetcanli.com bettip365.com black-betting.live justinbet.xyz justinbet.live kacak-iddaa.xyz casino-siteleri.xyz betting-bonus.live canli-bet.live betting-sports.live bahisle.info canlicasino.xyz bahislekazan.info bet-siteleri.live canli-bahisci.live canli-casino.live betboo-canlibahis.live 1xbetbahis.live enbet-giris.xyz dafabete-giris1.com kacak-bahis.live kacak-bahis.xyz dafa-betgiris1.com canli-bets2.com justin-bet.xyz online-bahisci.xyz superbahis-casino.com bixbett.com dafabet1-giris.xyz https://www.betmatik-canlibahis.live betsenin-giris.xyz giris-betmatik.live betmatikcanli.xyz bahis-bonus.live betmatik-giris.xyz youwin-yeni-giris.xyz betting-game.live betistcanli.xyz betistbahis.xyz casinodunyasi.live betist-casino.com betexper-giris.xyz yeni2.betigogirisyap1.com betboonline.com betboo-giris1.xyz rivalobet-giris.xyz betboogiris.live betboo-giris.xyz casinodunyasi.xyz rivolabet-yeni-giris.xyz anadolucasino.xyz artemisyenigiris.com artemis-casino.com bettingsiteleri.live artemis-canlibahis.com casino-siteleri.info gatechaintokenpricesusa.xyz powerledgerpricesusa.xyz moeda-loyalty-pointspricesusa.xyz odempricesusa.xyz arkpricesusa.xyz wanchainpricesusa.xyz eidoopricesusa.xyz fetchpricesusa.xyz ripio-credit-networkpricesusa.xyz metalpricesusa.xyz ignispricesusa.xyz bhpcoinpricesusa.xyz fantompricesusa.xyz breadpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz aragonpricesusa.xyz dxchaintokenpricesusa.xyz waxpricesusa.xyz linapricesusa.xyz populouspricesusa.xyz maticnetworkpricesusa.xyz orbspricesusa.xyz waykichainpricesusa.xyz funfairpricesusa.xyz aionpricesusa.xyz revainpricesusa.xyz qashpricesusa.xyz loomnetworkpricesusa.xyz projectpaipricesusa.xyz digixdaopricesusa.xyz horizenpricesusa.xyz nebulaspricesusa.xyz enigmapricesusa.xyz gxchainpricesusa.xyz civicpricesusa.xyz digitexfuturespricesusa.xyz winkpricesusa.xyz dragoncoinspricesusa.xyz loopringpricesusa.xyz nulspricesusa.xyz waltonchainpricesusa.xyz grinpricesusa.xyz decentralandpricesusa.xyz kybernetworkpricesusa.xyz reddcoinpricesusa.xyz elastospricesusa.xyz lambdapricesusa.xyz solvepricesusa.xyz newtonpricesusa.xyz beampricesusa.xyz stratispricesusa.xyz xmaxpricesusa.xyz stasiseuropricesusa.xyz bitcapitalvendorpricesusa.xyz renpricesusa.xyz factompricesusaxyz metaverseetppricesusa.xyz seelepricesusa.xyz electroneumpricesusa.xyz bytompricesusa.xyz energypricesusa.xyz aelfpricesusa.xyz nashexchangepricesusa.xyz statuspricesusa.xyz crypteriumpricesusa.xyz mcopricesusa.xyz enjincoinpricesusa.xyz golempricesusa.xyz riftokenpricesusa.xyz nexopricesusa.xyz steempricesusa.xyz zcoinpricesusa.xyz aeternitypricesusa.xyz vergepricesusa.xyz zilliqapricesusa.xyz aurorapricesusa.xyz pundixpricesusa.xyz vpricesusa.xyz bitcoindiamondpricesusa.xyz bittorrentpricesusa.xyz karatgoldcoinpricesusa.xyz algorandpricesusa.xyz augurpricesusa.xyz wavespricesusa.xyz synthetix-network-tokenpricesusa.xyz iostpricesusa.xyz maidsafecoinpricesusa.xyz hypercashpricesusa.xyz komodopricesusa.xyz quantpricesusa.xyz centralitypricesusa.xyz thetapricesusa.xyz bytecoinpricesusa.xyz iconpricesusa.xyz bitsharespricesusa.xyz monacoinpricesusa.xyz digibytepricesusa.xyz kucoinsharespricesusa.xyz nanopricesusa.xyz abbccoinpricesusa.xyz holopricesusa.xyz liskpricesusa.xyz omisegopricesusa.xyz 0xpricesusa.xyz zbpricesusa.xyz educarepricesusa.xyz bitcoingoldpricesusa.xyz ravencoinpricesusa.xyz vsystemspricesusa.xyz decredpricesusa.xyz qtumpricesusa.xyz trueusdpricesusa.xyz vechainpricesusa.xyz hedgetradepricesusa.xyz basic-attention-tokenpricesusa.xyz paxosstandardpricesusa.xyz zcashpricesusa.xyz dogecoinpricesusa.xyz ontologypricesusa.xyz nempricesusa.xyz usdcoinpricesusa.xyz makerpricesusa.xyz cosmospricesusa.xyz neopricesusa.xyz bitcoinsvpricesusa.xyz stellarpricesusa.xyz cardanopricesusa.xyz tronpricesusa.xyz unussedleopricesusa.xyz moneropricesusa.xyz chainlinkpricesusa.xyz iotapricesusa.xyz huobitokenpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz tezospricesusa.xyz ethereumpricesusa.xyz xrppricesusa.xyz tetherpricesusa.xyz bitcoincashpricesusa.xyz litecoinpricesusa.xyz eoscoinpricesusa.xyz binancecoinpricesusa.xyz swipepriecsusa.xyz daipricesusa.xyz lunapricesusa.xyz energipricesusa.xyz ardorpricesusa.xyz chilizpricesusa.xyz iexecrlcpricesusa.xyz molecularfuturepricesusa.xyz tomochainpricesusa.xyz loomnetworkprice.xyz ethereumclassicpricesusa.xyz hederahashgraphpricessa.xyz edcblockchainpricesusa.xyz cryptocoinpricesusa.xyz bitcoinpricesusa.xyz binancecionpricesusa.xyz Dizi izle betpas restbet betboo Bahis Forum Bet Forum Deneme Bonusu instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan sirinevler escort halkali escort istanbul escort mecidiyekoy escort escort istanbul escort istanbul sisli escort bahcesehir escort escort sirinevler esenyurt escort istanbul escort sirinevler escort halkali escort bayan istanbul escort sirinevler escort bayan batum escort ip tv iptv iptv yalova escort denizli escort kıbrıs escort afyon escort kayseri escort aydın escort düzce escort edirne escort uşak escort burdur escort kıbrıs escort ordu escort trabzon escort mardin escort sivas escort van escort ağrı escort samsun escort hatay escort kıbrıs escort maraş escort erzurum escort yozgat escort tokat escort niğde escort bolu escort çorum escort zonguldak escort adana escort kastamonu escort rize escort giresun escort elazığ escort urfa escort sakarya escort diyarbakır escort antep escort kütahya escort konya escort malatya escort nevşehir escort ısparta escort mersin escort muğla escort eskişehir escort manisa escort tekirdağ escort kocaeli escort balıkesir escort
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google