Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Nincs vége, csak odaát Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2020. October 5.

Nincs vége, csak odaát

Díj és kötet Tóth Sándor emlékének

Meghitt ünnepség, főhajtással egybekötött megemlékezés keretén belül zajlott október negyedikén, vasárnap délután Piliscsabán a Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Közhasznú Egyesület Klotild Díj és Klotildligetért Díjak átadása. A számunkra – és különösen számomra – kiemelt jelentőséggel bíró eseményen posztumusz elismerésben részesült Tóth Sándor költő, művelődéstörténész, a Kereszténydemokrata Néppárt egykori országgyűlési képviselője. Az alkalomra szerencsésen időzítve jelent meg a költő hátrahagyott verseit tartalmazó kötet, mely a Szeged-Csanádi Egyházmegye támogatását bírva a százhalombattai Üveghegy Kiadó gondozásában kerül forgalmazásra.

A képen személy, kültéri, fű, férfi láthatóAutomatikusan generált leírásA Klotildligetért Díj laudációjának tartalmas-magvas életút-összefoglalóját Csiky Gábor, az egyesület elnöke vállalta magára. A díjat Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a helyszín – Klotildliget – névadójának dédunokája adta át Tóth Sándor özvegyének, Tóth Sándorné Fríz Erzsébetnek.

Köszönő szavaiban a költő özvegye meghatottan emlékezett és emlékeztetett a díjazott szoros kötődésére Klotildligethez, majd ismertette az utolsó esztendők verseit magába foglaló gyűjteményt, melynek szerkesztését e sorok írója végezte el, s – külön ismertető helyett is – most engedelmükkel ide csatolja azt az előszót, mi a hátrahagyott versek előtt a kötetben olvasható.

 „…emlékezik most a lélek…”

Tóth Sándor hátrahagyott versei elé

Majd föltett egy furcsa, s akkoriban általam egy mindenképp személyesnek tűnő kérdést: szoktál beszélgetni Istennel? Nem pontosan idézem, a sok évtized távolából ez már nehezen menne, de tartalmában, hangulatában, bensőségességében mindenképp így él bennem a halkan kimondott szavak csöndje, épp olyanként, ahogyan a kopott utcák kövezetén, benőtt ösvények alig fölfedezhető nyomvonalán, vagy akár csak egy fatörzs lassan száradó háncsán ráismerünk önmagunk régi, félig már feledett útjaira s a beléjük temetkezett árnyainkra. Mert akkor tovább léptünk onnan, valahonból valahonba sietve, ám árnyékunk otthonra lelt ottan – így lelvén akkor otthonra mindkettő, árnyék és világ. Maradt így s lett így azzá, akivé lehetett, de mi siettünk tovább, teljesíteni próbálván a küldetést, de észre sem vettük: lépteink nem vetnek árnyékot, a világ izzik, lobban s ég, s azt csitítani elhagyott árnyaink nélkül nem – csupán megnevezni tudjuk. Hogy izzik, lobban s ég. S hogy okulásul-e, avagy bíztatásképp szóljunk, nos, ennek tudásáért kell olykor beszélgetnünk Istennel.

A képen fű, természet, zsiráf, mező láthatóAutomatikusan generált leírásMajd föltett, kezdtem föntebb így, a dolgok előzménye nélkül, s nem véletlenül; egy barátság nem a találkozás pillanatában kezdődik, hanem hát a szavak összetalálkozásának pillanatában; a lassan mélyülő dialógusokban, a világ látásának egyazon perspektíváiban, a lehetőségek lehetetlenségeinek megnevezéseiben. Mindabban, ami csak lassan, módjával, de egyre szorosabban fűzött össze engem Tóth Sándorral, a keresztény művelődéstörténet polihisztorával, aki afféle javasemberként kelt-járt évezredek útjain, de jobban szeretett a már alig ismert, új fölfedezésre váró ösvények kanyargásait követve találni rá a végtelen utakat rovó tanítványok jeleire; fölfigyelni azokra, megpihenni kicsit egy valaha arra járt köntös még érezhető árnyékában, s menni, nem késlekedve haladni, tovább, lépve rég elfonnyadt saruk már láthatatlan talpnyomaiba, s majd, alkalmasint, föltenni egy kérdést, figyelvén jól arra, hogy a feleletben rejlik-e csönd, avagy a csönd maga az elegendő felelet.  

Hívő költő, hívő ember, hívő családfő, s tán mindenekelőtt hívő hívő volt. Ez utóbbi nagyon fontos, hiszen alkalmat ad arra, hogy kimondjuk, a szavak játékára amúgy is mindig kapható olvasók kedvéért, kimondjuk tehát, mi nem volt. Nem volt hívó hívő. Föltárva, persze, önmaga morális katarzisait példaként, a világ elé emelte megjelenése minden rezdülésében, minden pillanatában, gesztusában a hit fenséges örömét, csodáját, ám ebben soha semmikor szikrája sem volt valamiféle álságos meggyőzés szándékának. Én így érzek, engem ilyen emberré tett, jelezte, de nem baj, ha te másban s másképp hiszel. Arra teremtettél, hogy méltó légy a teremtés csodájára. A meggyőződés szentségében van a nyugalom, tenné hozzá, jól ismert mosolyával.

Emlékszem egy csöndes dialógusára valakivel, egy hozzám igen-igen közel álló emberrel. Aki, történetesen, elutasította Sándor világnézetét. Nem a katolicizmust, nem a keresztény tanúságtételt, hanem a metafizikai lét teljes, valamennyi aspektusát. Ám ez nem késztette hallgatásra kettőjüket. S a dialógusban halvány jele sem volt valamiféle meggyőzés felé irányuló-irányított vitának; beszélgettek mindössze, a létezés csodáiról s örvényeiről, az emberre s az emberiességre nem ritkán lesújtó kegyetlenségről, s a szavak mélyének csöndágyaiból lassan kibontakozott az igenlés olykori erőtlenségének értése, a veszteségek akkora súlya s fölfoghatatlansága, ami Sándort is az elfogadásnál sokkal többre késztette. Ahogy mondani szokták a politikusok, álláspontjuk nem közeledett egy valamiféle kompromisszumként kikristályosítható nyugvópont felé, sem akkor, sem később, ám szűk évtized múltán Sándor az akkori beszélgetőtárs –  édesanyám – sírja mellett állva úgy búcsúzott el tőle, s úgy ajánlotta lelkét Isten figyelmébe, hogy abban minden ott rejlett abból, amit Isten valaha is meg akart értetni velünk az élet szeretetéről, a felebaráti szeretetről; az embert emberrel összekapcsoló szeretetről - a teremtés általam vallott szinte egyetlen céljáról s csodájáról.

Ez a kis – szubjektív – történet szándékom szerint barátságunk mélységét, időbeliségének távlatát jelzi. Négy és fél évtized során számos közös életvállalkozásban figyeltem a fogadalmat tett ember elkötelezettségét, hűségét, a mérlegelni mindig képes ember hitvalló szolgálatát. S ez a mérlegelés mindig (az) Isten által teremtett ember szolgálata felé irányította belső iránytűjét; mint aki pontosan tudja, úgy cselekedett, hogy a béke áldásával köszönthetjük csak Urunkat, mert akit békétlenség vezet, annak hite erőtlenné válik s az erőtlen hit útján nem Isten elé jutunk terheinkkel. Sohasem.

Íme, a költő, a poéta portréja nagyjából készen áll, így látom én őt, s így olvastam-olvasom verseit sok esztendeje immár. Életútja tényeit, könyvei szerit-számát, tanítványai ezreit, a magyar s egyetemes művelődéstörténet teológusi-néprajzi-irodalomtörténészi föltárását, a feledett fejezetek újra-nyitását, írott és hangzó riportjait, a maga „szerelmes földrajzának” megannyi fejezetét, képviselőházi ténykedését, a művészet számtalan ág-bogának tett számtalan szolgálatát most nem fogom lajstromozni; minderről annyit azért elmondok: róla szólva nem súlytalan, üres kifejezés az, hogy „hiányozni fog”. Az a tapasztalat, az a tudás, amit kis híján halála pillanatáig átadni igyekezett – hiszen a hangfelvételen is érezhető erős fájdalmak sem állították meg abban, hogy rögzítse a stúdióban szokásos művelődéstörténeti országjárásának soros beszámolóját. Kis híján, írtam, hiszen talán, ha négy perc volt hátra már csak, mikor elhagyta száját a „nem tudom tovább olvasni” mondat fájdalma. Benne volt abban a fölismert véglegesség is talán, ezt nem tudjuk, de szinte bizonyos, hogy átsuhant benne ez az előérzet.

Ahhoz, hogy megértsük ezt, elegendő figyelmesen olvasnunk hátrahagyott verseinek eme gyűjteményét, azok posztumusz kiadását. Számomra döbbenetes volt e kötetnyi vers kéziratait rendeznem, olvasnom, tudván, hogy – bár valamin mindig dolgozott -, nem készült tudatosan egy új kötet összeállítására. Ambicionálta, persze, hiszen lassan azért gyűltek a versek, de – ha szóba került beszélgetéseink közben a „min dolgozol” szokásos érdeklődése, inkább arról beszélt: nem áll össze, még nem kerek, majd mesélni kezdett egy gyerekeknek szánt verses mesekötet témájáról. Hogy azt elkezdte-e, annak nincs kéziratos nyoma, ám időközben mégis csak összegyűlt egy verseskötetnyi kézirat, s kötethadrendbe sorakozott, a magam szerkesztői munkája (s felelőssége) révén. Egy örömmel s szomorúsággal teli kötet; egy halkan-lassan fodrozódó felszínű, csöndes tengerszem a hegyek öblében. Az öröm a megérkezés öröme, a bizonyosság meglelése, a visszaszámlálás derűje – Isten szíveslátásának elfogódott elfogadása. „Most már tudom, hogy / vizek a benső tájaid / és bárhonnan / Hozzád érkezem”. A szomorúság a hátrahagyott világ állapotáról beszél; keserű számvetés arról a hiábavalóságról, ami a jó szolgálatának s a jószolgálat elutasításának egyaránt kijáró „jutalom”; az ember s az emberiség „özön-közönyének” teremtéshez méltatlan megtapasztalása. „zsarnok-rácsok közt míg ráng a lélek / ki oldja fel a védtelenséget / honnan jön szabadság vígasz derű / bizonytalanság – számlálatlanszerű”.

Igen: a szolgálat s a küldetés minőségének minőségi számbavétele, a számadás elkészítése hatja át e verseket. Mind azt bizonyítja, hogy ha nem is készült, de készen állt az indulásra, bizonyosságot várván a megérkezés örömétől. Sorra vette a valóságos és a csak emlékeiben élő képeket, arcokat; elköszönve, vagy már rájuk köszönvén. Újra s újra elménkbe véste a versek üzenetén keresztül azt, amit sok évtizede egyre tudatosabban s nyomatékosabban hirdetett: ne herdáljátok tovább a kölcsön kapott földet s a szolgálatra szánt életet. Ne pusztítsatok s pusztuljatok tovább a gyűlölség mocsaraiban, posványában; hiszen „ha füst száll hosszan / üres rónák felett / senki sem hallja / katakomba-szívből / az éneket”. 

Midőn ezt írtam, kezem időnként egy kereszt nélküli corpuson pihent. Kicsiny szobor, elfér a tenyeremben. Úgy negyven éve őrzöm, s talán őrzőm is, azóta, hogy Sándor a kezembe csúsztatta egy kis falu kápolnájának sekrestyéjében. Egy polcon hevert, szúette fakereszten lógott, már csak a szentlélek tartotta, s ahogy a kezébe vette, már az sem; a polcról a test emelkedett fel s keresztjét hátra hagyva csúszott Sándor ujjai közé. Ő a kezembe adta, tedd el, őrizzétek együtt ezt a pillanatot, mondta. Így tettem, s teszek majd úgy, mint ő, ha tovább kell adnom azt a pillanatot.  Bízom: lesz majd, ki átveszi.

Ennyit tudok, tudtam elmondani Önöknek Tóth Sándor verseiről s róla, magáról. Aki azt gondolom, már meglelte a legvégső választ ama bizonyosságra. Hiszen – találkoztak. Csöndben egymásra nézve. Majd, fölteszem, kérdezett valamit. Figyelve jól arra, hogy a feleletben rejlik-e csönd, avagy a csönd maga a megtartó felelet.

Tamási Orosz János


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya Zonguldak havalimanı rent a car Van havalimanı rent a car Uşak havalimanı rent a car Trabzon havalimanı rent a car Tokat havalimanı rent a car Tekirdağ havalimanı rent a car Sivas havalimanı rent a car Şırnak havalimanı rent a car Sinop havalimanı rent a car Siirt havalimanı rent a car Şanlıurfa havalimanı rent a car Samsun havalimanı rent a car Ordu havalimanı rent a car Nevşehir havalimanı rent a car Muş havalimanı rent a car Muğla havalimanı rent a car Mardin havalimanı rent a car Malatya havalimanı rent a car Kütahya havalimanı rent a car Konya havalimanı rent a car Kocaeli havalimanı rent a car Kayseri havalimanı rent a car Kastamonu havalimanı rent a car Kars havalimanı rent a car Kahramanmaraş havalimanı rent a car İzmir havalimanı rent a car İstanbul havalimanı rent a car Isparta havalimanı rent a car Iğdır havalimanı rent a car Hatay havalimanı rent a car Adana havalimanı rent a car Adıyaman havalimanı rent a car Ağrı havalimanı rent a car Amasya havalimanı rent a car Ankara havalimanı rent a car Antalya havalimanı rent a car Aydın havalimanı rent a car Balıkesir havalimanı rent a car Batman havalimanı rent a car Bingöl havalimanı rent a car Bursa havalimanı rent a car Çanakkale havalimanı rent a car Denizli havalimanı rent a car Diyarbakır havalimanı rent a car Elazığ havalimanı rent a car Erzincan havalimanı rent a car Erzurum havalimanı rent a car Eskişehir havalimanı rent a car Gaziantep havalimanı rent a car Hakkari havalimanı rent a car instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram followers free instagram followers instagram takipci hilesi instagram followers instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipci satın al smm panel erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort adana escort bartın escort yalova escort sakarya escort maraş escort van escort muş escort siirt escort erzurum escort erzincan escort afyon escort nevşehir escort ısparta escort batman escort edirne escort amasya escort çanakkale escort balıkesir escort uşak escort düzce escort hatay escort muğla escort bodrum escort urfa escort mardin escort diyarbakır escort aksaray escort osmaniye escort kilis escort adıyaman escort mersin escort kayseri escort malatya escort zonguldak escort kastamonu escort kütahya escort aydın escort kocaeli escort kurtkoy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort kutahya escort yozgat escort kastamonu escort bitlis escort batman escort burdur escort adana escort kibris escort cesme escort agri escort mugla escort kahramanmaras escort bartin escort afyon escort elazig escort ardahan escort balikesir escort igdir escort cankiri escort osmaniye escort karabuk escort bayburt escort adiyaman escort mardin escort karabuk escort zonguldak escort tokat escort izmit escort sinop escort kars escort bingol escort siirt escort duzce escort nigde escort tunceli escort aksaray escort yalova escort van escort aydin escort mus escort amasya escort nevsehir escort sivas escort giresun escort manisa escort usak escort tekirdag escort edirne escort rize escort erzincan escort ordu escort aydin escort burgaz escort corum escort corlu escort hatay escort malatya escort canakkale escort erzurum escort urfa escort urfa escort tokat escort urfa escort trabzon escort bursa escort canakkale escort eskisehir escort kayseri escort gaziantep escort konya escort isparta escort hatay escot samsun escort diyarbakir escort sakarya escort sivas escort trabzon escort alanya escort bolu escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit hapı penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi kafur krem geciktirici hap fiyatları cialis 5 mg 28 tablet dapoksetin eczane fiyatı viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort istanbul escort escort istanbul istanbul escort bayan Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort