Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

A járvány utáni időszak egyetlen járható útja a szolidaritás! Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2020. September 5.

A járvány utáni időszak egyetlen járható útja a szolidaritás!

Szeptember 2-án Ferenc pápa „a világ gyógyításáról” szóló katekézissorozatának 5. elmélkedését tartotta az Apostoli Palota Szent Damazusz-udvarán, 189 nap után immár ismét hívők személyes jelenlétében. Katekézisének a Szolidaritás és a hit erénye címet adta.

A pápa katekézisének teljes fordítását közreadjuk.

Kedves testvérek, jó napot kívánok!

Megannyi hónap elteltével ismét szemtől szembe és nem a képernyőkön keresztül találkozunk. Szemtől szembe. Ez gyönyörű! A mostani járvány rávilágított egymásrautaltságunkra: mindnyájan összekapcsolódunk egymással, rosszban és jóban egyaránt. Ezért, hogy jobb emberként kerüljünk ki ebből a válságból, együtt kell cselekednünk! Együtt, nem egyedül, együtt! Egyedül nem, mert nem lehet! Vagy együtt csináljuk, vagy sehogy. Együtt kell csinálnunk, mindannyian, szolidaritásban. Ma ezt a szót szeretném hangsúlyozni: szolidaritás.

Az emberiség családjaként közös eredetünk Istenben van; közös otthonban élünk, egy kertbolygón, a földön, ahová Isten helyezett bennünket; és közös rendeltetésünk van Krisztusban.

De amikor mindezt elfelejtjük, kölcsönös függőségünk egyesek másoktól való függésévé válik – elveszítjük a kölcsönös függőségnek ezt a szolidaritásban megvalósuló harmóniáját –, növekszik az egyenlőtlenség és marginalizáció; a társadalom szövete szétfoszlik, a környezet pedig pusztul. Mindig ugyanaz a magatartás vezet ide.

Ezért a szolidaritás elvére most nagyobb szükség van, mint valaha, ahogy Szent II. János Pál tanította (vö. Sollicitudo rei socialis enciklika, 38–40.). Ebben az egymásra utalt világban megtapasztaljuk, mit jelent ugyanabban a „világméretű faluban” élni. Szép ez a kifejezés: a hatalmas világ nem más, mint egy világméretű falu, mert minden összekapcsolódik mindennel. Ezt az egymásrautaltságot azonban nem mindig alakítjuk szolidaritássá. Hosszú az út az egymásrautaltság és a szolidaritás között. Az önzés formái – egyének, nemzetek és hatalmi csoportok önzési formái – és az ideológiai merevségek épp ellenkezőleg: a „bűn struktúráit” táplálják (uo., 36).

A »szolidaritás« szó kissé megkopott, és olykor helytelenül értelmezik, ám sokkal többet jelent a nagylelkűség néhány szórványos cselekedeténél. Új mentalitás kialakítását követeli meg,

amely közösségben, mindenki életének a javak néhány ember részéről történő kisajátításával szembeni elsőbbségében gondolkodik” (Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 188.). Ezt jelenti a szolidaritás. Nem csak másoknak nyújtott segítségről van szó – ezt jó megtenni, de többről van szó –: igazságosságról (vö. Katolikus Egyház katekizmusa, 1938–1940.). A szolidaritás és gyümölcsözőség érdekében a kölcsönös függőségnek erős gyökerekre van szüksége az emberségben és az Isten által teremtett természetben, tiszteletben kell tartania az arcokat és a földet.

A Biblia kezdettől fogva figyelmeztet bennünket. Gondoljunk Bábel tornyának történetére (vö. Ter 11,1–9), amely bemutatja, mi történik, amikor megpróbálunk az égig érni – hisz ez a célunk –, ám úgy, hogy figyelmen kívül hagyjuk a kapcsolatot az emberivel, a teremtéssel és a Teremtővel. A toronyépítés egy kifejezésmód: minden alkalommal ez történik, amikor valaki csak feljebb és feljebb akar jutni anélkül, hogy figyelembe venné a többieket. „Csak én!” Gondoljunk a toronyra. Tornyokat és felhőkarcolókat építünk, de tönkretesszük a közösséget. Egyesítjük az épületeket és a nyelveket, de megsemmisítjük a kulturális gazdagságot. A Föld urai akarunk lenni, de leromboljuk a biológiai sokféleséget és az ökológiai egyensúlyt. Egy másik kihallgatás keretében már beszéltem nektek azokról a San Benedetto del Tronto-i halászokról, akik eljöttek idén, és azt mondták nekem: „Huszonnégy tonna hulladékot vontunk ki a tengerből, amelynek a fele műanyag volt.” Gondoljatok csak bele! Ezeket az embereket az vezérli, hogy halakat fogjanak, igen, de hulladékot is, hogy kivigyék, és megtisztítsák a tengert. De ez a [szennyezés] a föld pusztítása, azt jelenti, hogy nem vagyunk szolidárisak a földdel, amely ajándék. Leromboljuk az ökológiai egyensúlyt.

Emlékszem egy középkori elbeszélésre, amely ezt a „Bábel-szindrómát” mutatja be, azt, amikor nincs szolidaritás. Ez a középkori történet elmondja, hogy a torony építése során, amikor egy ember leesett – rabszolgák voltak – és meghalt, senki sem mondott semmit, legfeljebb: „Szerencsétlen, hibázott, és leesett.” Ezzel szemben, ha egy tégla esett le, mindenki panaszkodott. A bűnöst pedig megbüntették! Miért? Mert téglát drága volt előkészíteni, készíteni, kiégetni. Időre és munkára volt szükség a téglakészítéshez. Egy tégla többet ért, mint az emberi élet. Mindannyian gondoljunk arra, mi történik ma! Sajnos ma is előfordulhat ilyesmi. Esik néhány százalékpontot a részvénypiac – láthattuk az újságokban a napokban –, és minden hírügynökség beszámol róla. Emberek ezrei esnek el az éhség, a szegénység miatt, de erről senki sem beszél.

Bábellel szöges ellentétben áll a pünkösd, melyről a kihallgatás elején hallhattunk (vö. ApCsel 2,1–3). A Szentlélek, felülről szélként és tűzként aláereszkedve elárasztja a felső szobába zárkózó közösséget, betölti Isten erejével, ösztönzi, hogy menjen ki, és hirdesse mindenkinek az Úr Jézust. A Lélek egységet teremt a sokféleségben, harmóniát teremt. A bábeli torony történetében nem volt harmónia; haszonszerzés vezette törtetés volt. Ott az ember puszta eszköz volt, merő „munkaerő”, de itt, pünkösdkor mindannyian eszköz vagyunk, de közösségi eszköz, mely egész önmagával részt vesz a közösség építésében. Assisi Szent Ferenc jól tudta ezt, és a Lélektől indíttatva minden embert, sőt minden teremtményt testvérnek vagy nővérnek hívott (vö. LS 11.; vö. Szent Bonaventura: Legenda maior, VIII, 6: FF 1145). Farkas testvérre is emlékezhetünk.

Pünkösdkor Isten jelenvalóvá teszi magát, és hitre indítja a különbözőségben és szolidaritásban egyesült közösséget. Harmóniában egyesült sokféleség és szolidaritás, ez a követendő út. A szolidáris sokszínűség rendelkezik az „antitestekkel”, hogy az emberek egyedisége – mely egyedülálló és megismételhetetlen ajándék – meg ne betegedjen individualizmussal, önzéssel. A szolidáris sokféleség rendelkezik antitestekkel azoknak a társadalmi struktúráknak és folyamatoknak a gyógyítására is, amelyek igazságtalan és elnyomó rendszerré fajultak (vö. Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma, 192.).

Ma tehát a szolidaritás a követendő út a világjárvány utáni világ felé, interperszonális és társadalmi betegségeink gyógyítása felé. Nincs más út. Vagy a szolidaritás útján haladunk, vagy rosszabbá válik a helyzet.

Szeretném megismételni: válságból nem kerülünk ugyanolyanként, mint amilyenek korábban voltunk. A világjárvány válság. Válságból vagy jobb vagy rosszabb emberként kerülünk ki. Nekünk kell választanunk! A szolidaritás pedig megfelelő út ahhoz, hogy a válságból jobb emberként kerüljünk ki, nem felületes változtatásokkal, nem: „egy kis mázzal lekenjük, és már minden rendben is van”. Nem! Jobb embereknek kell lennünk!

A válság közepette a hit által vezérelt szolidaritás lehetővé teszi számunkra, hogy Isten szeretetét átültessük globalizált kultúránkba, nem tornyokat vagy falakat emelve – mennyi falat emelnek manapság! –, amelyek szétválasztanak, de aztán összeomlanak, hanem közösségek szövésével és valóban emberi és szilárd növekedési folyamatok támogatásával. Ebben segít a szolidaritás. Felteszek egy kérdést: „Én gondolok-e mások szükségleteire?” Mindenki válaszoljon szíve mélyén!

Válságok és viharok közepette az Úr azzal a felhívással és kihívással fordul hozzánk, hogy ébresszük fel és aktiváljuk ezt a szolidaritást, mely képes szilárdságot, támogatást és értelmet adni ezeknek az óráknak, amikor minden süllyedni látszik. A Szentlélek kreativitása ösztönözzön bennünket a családias vendéglátás, a gyümölcsöző testvériség és az egyetemes szolidaritás új formáinak létrehozására! Köszönöm!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News
Forrás: Magyar Kurír


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort eskort sultanbeyli pendik escort tuzla escort short haircuts for women kurtköy escort üsküdar escort çekmeköy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort kutahya escort yozgat escort kastamonu escort bitlis escort batman escort burdur escort adana escort kibris escort cesme escort agri escort mugla escort kahramanmaras escort bartin escort afyon escort elazig escort ardahan escort balikesir escort igdir escort cankiri escort osmaniye escort karabuk escort bayburt escort adiyaman escort mardin escort karabuk escort zonguldak escort tokat escort izmit escort sinop escort kars escort bingol escort siirt escort duzce escort nigde escort tunceli escort aksaray escort yalova escort van escort aydin escort mus escort amasya escort nevsehir escort sivas escort giresun escort manisa escort usak escort tekirdag escort edirne escort rize escort erzincan escort ordu escort aydin escort burgaz escort corum escort corlu escort hatay escort malatya escort canakkale escort erzurum escort urfa escort urfa escort tokat escort urfa escort trabzon escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin hap cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort