Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

"Az Úr Isten vezet engem a kereszt útján.” Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2020. April 1.

Dobos Marianne

"Az Úr Isten vezet engem a kereszt útján.”

WOJCIECH TOPOLINSKI
(1885. április 23., PAPOWO BISCUPIE – 1940. április 19., SZTUM

Népek Krisztusa Magyarország!” „Polska Krystuszem narodow.” („Népek Krisztusa Lengyelország!”). Márai Sándort és Adam Mickiewiczet idézve. A két, több mint ezer éves, szakrális nemzetállam történelmét ennél tömörebben, és pontosabban alig hiszem, hogy meg lehetne fogalmazni.

A hazátlanság fájdalma a Pan Tadeus 1834-ben Párizsban írt epilógusában így szólal meg:

Vagyunk mindenütt hívatlan vendégek;

múltba, jövendőbe; akárhová nézhet,

nincs a világon, csupán egyetlen,

hol némi enyhet találhat a lengyel;”

Vagy:

„Lengyel hazánk, csak alig tettek sírba!

Beszélni ajkunk rólad, hogy is bírna!”

Ki érthetné ezt jobban, mint az, aki szintén az emigráció keserű kenyerét eszi:

„És kérdik, egyre többen kérdik,

Hebegve, mert végképp nem értik –

Ők, akik örökségbe kapták–,

Ilyen nagy dolog a Szabadság?”

Mint közismert, Lengyelországot 1772-ben Oroszország, Poroszország, Ausztria, 1793-ban Oroszország és Poroszország, 1795-ben Oroszország és Poroszország osztotta fel. Az első felosztás után főleg az orosz fennhatóság alá került területekről, az 1880-as évektől a porosz és osztrák fennhatóságú területekről áradtak a menekültek. 123 évig nem létezett Lengyelország. 2018-ban ünnepeltük századik évfordulóját annak, hogy kivívta újra függetlenségét. November tizenharmadika a lengyel nemzeti ünnep, a Függetlenség Napja.

Már a kezdetektől, de a levert nemzeti forradalmakat, szabadságharcot követően, 1830, és 1863 után még nagyobb számban szétszóródtak a világban a lengyelek és a németek. Sokan indultak a tengeren túlra. Mára a világ legnagyobb létszámú emigrációja a lengyel. Ha pontos az általam ismert számadat, akkor ma 22 millió lengyel él hazáján kívül.

A boldog, talán már hamarosan szent IX. Piusz/Giacomo Mastai Ferreti (1846– 1878) ebben a nehéz történelmi helyzetben támogatta a lengyeleket és a németeket. Valamint ő hirdette ki 1854. december 8-án a Szeplőtelen Fogantatás hitigazságát.

Utóda, a méltán a legkiválóbb pápák között számon tartott XIII. Leó/Vincenzo Giacchino Pecci 1878–1903) között ült Szent Péter trónján. Pontifikálása idején a pápaság ismét szellemi világhatalom lett, és a nemzetközi politika fontos részévé vált. A modern világot újra kereszténnyé, a katolicizmust újra modernné kívánta tenni. Az óviláginál az újvilágban talán még súlyosabb volt a vallástalanság. Megdöbbentő, vagy inkább felemelő az, amikor az ember rá tud csodálni arra, hogy a Történelem Ura a gondviselő Isten, hogyan ír századokon átívelően görbe vonalakkal egyenesen. Mint tudjuk, Bonaparte Napoleon többek között hozott egy császári rendeletet a ferences rendházak bezárásáról, mely olyan speciális módon ítélte halálra a rendet az apró fejedelemségekre osztódott Németországban is, hogy nem vehettek fel új tagot, és mikor a jelenlegi tagok közül az utolsó is meghal, be kell zárni a házat, és azt állami tulajdonba kell juttatni. És ebből a halálraítéltségből fakadt, szinte az utolsó pillanatban az új élet. Már a dekrétum visszavonása, és a fent idézett dogma kihirdetése előtt az amerikai új világba érkező német ferencesek létre hozták a Szeplőtelen Fogantatás Rendtartományt 1872-ben. Az első tartományfőnöknek Bonaventura Kellert választották. A tartomány tulajdonképpen 1852-től, Texasba érkezésüktől alakult. A lengyel katolikus hívek gondozását így német és ír papok és szerzetesek látták el. Félő volt, hogy az anyanyelvüket legalább a hitéletükben gyakorolni kívánó lengyelek ezért protestáns közösségekhez, főként a baptistákhoz csatlakoznak. Ezt megelőzendő, a lengyel Hyacint Fudzinski kivált a Szeplőtelen Fogantatás német minorita ferences tartományból, és sikeresen elérte, hogy megalapíthassa a lengyel Páduai Szent Antal Rendtartományt. Az így megszerveződő amerikai lengyel ferencesek nemcsak az emigrációban tevékenykedtek, de, hogy fiatal embereket is megnyerjenek a missziós hivatásra, szétdarabolt hazájukba is visszajártak. Ekként ismerkedtek meg az 1885. április 23-án Nyugat-Pomerániában, Popowo Biscupieban született Jan Topolińskival, aki 1900. július 23-tól 1902. június 31-ig a redemptoristák tuchówi magán kollégiumában tanult, majd ezt követően 1902. július 10-től a mosciskai noviciátusban készült tovább a redemptorista szerzetesi hivatásra. Miután megbetegedett, és hosszabb kórházi kezelésen esett át, már nem ebbe a rendbe tért vissza. Mert arra érzett hivatást a porosz állampolgárságra kényszerített szerzetes jelölt, hogy missziós munkát végezzen azok között az új világbeli lengyel menekültek között, akik szintén nem lehettek lengyel állampolgárok. Két évig még Lengyelországban tanul, majd 1904-ben Lembergben, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén a Konventuális Kisebb Testvérek Szeplőtelen Fogantatásról nevezett tartományában teszi le a szerzetesi fogadalmat. 1905-ben pedig már az Egyesült Államokbeli Páduai Szent Antalról nevezett lengyel provincia tagja. Innen teológiai tanulmányokra Rómába küldik a Rendi Nemzetközi Kollégiumba. 1909-ben szenteli pappá Raphael Mary del Val Zulueta bíboros (1865–1930). Topoliński atya megszerzi az oktatás területén elérhető legmagasabb címet, a Rend Generálisa a Szent Teológia Mesterévé avatta, a filozófia és a teológia doktora lett. Az amerikai provinciában kezdi meg a szolgálatot. Első szolgálati helye, a New York állambeli Buffalo, ahol plébános-helyettes a ferences Krisztus Teste templomban, majd lelkészként tevékenykedik a Wisconsin állambeli Milwaukeeben, a Szent József plébánián. 1911 és 1914 között plébánosként dolgozott a New Jersey államban található trentoni Szent Szaniszló Templomban. Itt földet vásárolt egyházi temetőnek és kolostort építtetett. 1914-ben lelkész lett a Massachusetts állambeli Lawrenceben, a mára már megszűnt Szentháromság Plébánián. Ennek a ferences szerzetesekre bízott egyházközségnek a második plébánosa, de az első a Minorita Rend tagjai közül. Siralmas helyzetben vette át a plébániát. Szorgalmas munkával nemcsak a tartozásokat rendezte, de telkeket vásárolt, és az egyházközségi iskolába ferences nővéreket hívott tanítani. Két év múlva megbetegedett, helyére másik ferences szerzetes, Bonaventura Santor (1888–1960) került.

1921 áprilisában kinevezték a Pennsylvánia állambeli Shamokinben a Koska Szent Szaniszló Egyházközség plébánosává. Itt új iskolát és az ott dolgozó apácáknak kolostort építtetett. A templom és a kolostor között pedig egy lourdes-i barlangot emeltetett. Az itteni plébánián töltött évek alatt vitája alakult ki az egyik rendtársával P. Alfonz Figlewskivel, aki papi szolgálata mellett a rendi iskolában latin nyelvet tanított. Alfonz atya elhunyt testvérének az életrajzát terjesztette buzgón a Shamokin-i plébániákon a hívek között, és a könyvecskék árából befolyt összeggel a Buffalo-i minorita kollégiumot kívánta támogatni. Topoliński atya a konfliktus megnyugtató rendezésére levélben kért segítséget a Buffalo-i anyarendházból. Ezt írja P. Justyn Figas (1886–1956) provinciálishoz:

Most azonban már lázadás van a családokban és szidják a papokat, hogy a gyerekek kezébe erőlteti a könyvecskéket, ami nekik már megvan, és hivatalos panaszok a plébániákon. Még egyszer kérem, hogy legelőször ezeknek a könyvecskéknek a maradékát vigyék el tőle; és a neki adott engedélyt tegyék függővé az én akaratomtól, hogy visszaélések esetén korlátozni tudjam. Más atyák szorgalmasan dolgoznak, Alfonz atya is, az említett különcségek kivételével”.

1926 júniusában a tartományi káptalanon titkárrá választották meg, majd 1927. szeptember 9-én a New York állambeli Athol Springs-ben a Szent Ferenc gimnázium első rektora lett. Másfél év együttműködés alatt a tartomány vezetőségénél visszaéléseket tapasztalt, és erről a definitor atyákat tájékoztatta. Az összehívott definitoriumon elmozdították hivatalából. Nem a bűnösök, de ő ellene indítottak lefejezési eljárást. A generális minisztertől, Alfonso Orlichtól remélt védelmet, de hiába. Végül 1928. január 25-én benyújtotta írásos lemondását betöltött hivataláról: a tartományi titkári, az Athol Springs-i Szent Ferenc Kollégium rektorságáról, az ottani rendház elöljárói tisztségéről és a tanulmányi rektori címről. Justyn Figas marad az amerikai provincia élén, ő pedig mintegy vigaszdíjként Olaszországba kerül, ahol 1928. október 23-án külön vizsgát tett az Apostoli Penitenciária előtt, és a Loretói Bazilika angol és lengyel nyelvű apostoli gyóntatójává nevezték ki. Itt 1928-tól szolgált generális penitenciáriusként. Törekedett arra, hogy a loretói lengyel kápolna véglegesen elkészüljön. Adományokat gyűjtött. Erre biztatta, 1930-ban írt levelében, Isten Szolgája August Hlond Poznań – Gniezno-i metropolita érsek is.

De 1932-ben egy, az amerikaihoz hasonló ügy ismét új törést okozott életútján. Egyik rendtársa érdekében cselekedett, akit fegyelmi okokra hivatkozva, jogtalanul és igazságtalanul bocsátottak el. 1932. március végén írt ugyanis Domenico Tavani generális miniszter atyának, mert véleménye szerint Tommaso testvérrel szemben „nem jogi és nem is keresztény eszközökkel” jártak el, és javasolta, hogy ez a szerzetes kapjon újabb lehetőséget, „lehetőleg vallásosabb környezetben”.

Közben Loretóban kiújult korábbi fülbetegsége és fennállt annak a veszélye, hogy maradandó halláskárosodás lép fel nála. Hónapokon keresztül Tonnini professzor kezelte, és mivel visszatérő fajdalmai voltak, szédülés és progresszív halláskárosodás, nélkülözhetetlenné vált a gyógykezelés folytatása. Lengyelországban Poznań közelében kívánta magát gyógyíttatni, abban a kórházban, amelyiknek az unokatestvére volt a vezetője. Bárha a lengyelországi gyógykezelést nem tudta megoldani, betegsége okot adott, hogy ismét őt helyezzék el.

Ezután 1932-től Rómában tartózkodott és különböző komolyabb feladatok ellátására kapott megbízatást. Az 1932–1933-as és a következő 1933–1934-es tanévekben a fundamentális teológia professzoraként foglalkozásokat vezetett a bibliai görög nyelvről. Az 1937–1938-as tanévben pedig Egyháztörténelmet tanított a római Nemzetközi Szeráfi Kollégiumban. Ezzel párhuzamosan 1932. november 3- án ideiglenesen könyvtárosnak, és a Kollégium ökonomusának nevezték ki. 1933- tól apostoli gyóntató is volt a Szent Péter Bazilikában, elhunyt rendtársa helyébe lépve. Áldozatos munkájáért, amelyet gyóntatóként végzett a Megváltás ezer éves jubileumának évében, 1933-ban XI. Pius pápától (1857–1939) „Cruce Benemerenti” másodrendű Ezüst Érdemkeresztet kapott.

Olaszországi működése alatt változatlanul az amerikai Páduai Szent Antal Tartomány tagja volt. De 1934 nyarán lejárt az amerikai útlevele. Megújítani csak úgy tudta volna, ha Olaszországból az U.S.A-ba utazik személyesen. Ennek a nagy és költséges útnak a fedezetét sem a Római Generalis Kúria, sem az amerikai provincia nem tudta, illetve nem akarta magára vállalni.

Igaz, hogy az olaszországi élet állandó áldozat és nem akarok a merészségemmel dicsekedni, mert unalmassá válik... De én magam nem hátrálok meg és kitartok, Provinciális atya ne vegye rossz néven, ha a tartománytól, amelyben húsz éven keresztül dolgoztam, segítséget és bátorítást remélek, annál inkább, mert itt sem szűnök meg neki dolgozni, különösen gondolva a kispapjainkra és az ügyeinkre”.

Transzfiliációja a lengyel Páduai Szent Antal Tartományba ekkor merült fel. 1935. február 19-én nevezték ki a boldoggá és szentté avatási ügyek generális posztulátorává. 1935. márciusban – az anyatartomány engedélyével –, jelentkezik a Missziós Tartományba (Krucjata). Gondolom nemcsak ifjúságától való elköteleződése a miszsziós hivatás iránt, de az is ösztönözte, hogy így talán könnyebb lesz rendezni a saját jogi helyzetét. Születése szerint porosz állampolgár, érvényes amerikai útlevele pedig lejárt. Ne gondoljuk, hogy egy jámbor, naiv ember volt, aki nem tudta, hogy mindez mit jelent. De beleállt a munkába.

Nyolc üggyel foglalkozott, amelyek azután a II. világháború kitörése miatt megszakadtak. Többnek az aktái, így Isten Szolgája Kelemen Didák ügyének – 1939 nyarán általa Egerben, és Miskolcon összegyűjtött iratai – és emellett, a további útjában, Krakkó bíboros érseke, Adam Stephan Sapiecha meghívására a Hedvig szentté avatásához szükséges dokumentumok is, melyeket további utazásán magával vitt, és a niepokalowi kolostorban hagyott – a varsói felkelés során elégtek.

  1. Rafael Melchior Chilinski (1694–1741) boldoggá avatása,

  2. Isten Szolgája Kelemen Didák (1683–1744) boldoggá avatása,

  3. Lengyelország királynőjének, a magyar Anjou-házból való Hedvignek (1374– 1399) akkor még boldoggá avatása,

  4. Árpád-házi boldog Kinga (vagy Kunigunda, 1234–1292) később klarissza szerzetesnő szentté avatása.

  5. Isten Szolgája Stanislaw Hozjusz ˙(1504–1579) boldoggá avatása,

  6. Wincenty Lewoniuk (1849–1874), Anicet Hryciuk vel Gryciuk (1855– 1874), Bartłomiej Osypiuk (1843–1874), Daniel Karmasz (1826–1874), Filip Geryluk vel Kiryluk (1830–1874), Ignacy Frańczuk (1824–1874), Jan Andrzejuk (1848–1874), Konstanty Bojko (1826–1874), Konstanty Łukaszuk (1829–1874), Łukasz Bojko (1852–1874), Maksym Hawryluk (1842–1874), Michał Wawrzyszuk (1853–1874) és Onufry Wasiluk (1853-1874) pratulini Rómával egyesült keleti szertartású katolikus vértanúk boldoggá avatása, akik 1874. január 24-én Pratulinban a cári orosz katonák kezétől életüket vesztették, mert nem akartak áttérni a pravoszláv hitre.

  7. Isten Szolgája P. Benwenuto Bambozzi OFMConv (1809–1875) boldoggá avatása,

  8. Isten Szolgálója Wanda Malczewska (1822–1896) boldoggá avatása.

Ahol most folytatom, kezdhettem volna ott is. Hogyan találtam rá, fr. Wojciech Topoliński nevére? 11 évvel ezelőtt semmit sem tudtunk Wojciech atyáról.

Hogyan is kezdődött?

2008-ban a Szűzanya Lourdes-i jelenésének ünnepén történt, hogy a miskolci, Kelemen Didák atya által épített minorita templom akkori plébánosa, Bogdan Adamczyk megkért, szervezzünk nemzetközi konferenciát az abban az évben 325 éve született, 300 éve pappá szentelt magyar minorita szerzetes, Isten Szolgája Kelemen Didák atya tiszteletére. Halála évfordulója – 1744. április 28-nak a környékén.

Akkor vettük kézbe, adtuk ki reprintben P. Mónay Ferenc Kelemen Didákról szóló, A Felső Tiszavidék apostola című füzetkéjét, melynek utolsó soraiban írja:

Ahol élt és működött, az öregek ma is áhítattal emlegetik a »szent ember« nevét. Ez indította a miskolci minoritákat és a templomukhoz tartozó harmadik rend tagjait, hogy a század elején újra megindíttassák a boldoggá avatási eljárást. 1939 nyarán Adalberto Topoliński, a rendi szentté avatási ügyek általános római kérelmezője el is ment Miskolcra, hogy a helyszíni szemlét megejtse és a található iratokat összeszedje. Az eljárás befejeztével az írásokat magához véve, továbbutazott Lengyelország felé, ahová a krakkói bíboros érsek hívta, Nagy Lajos királyunk leánya, Hedvig királynő ügyének hasonló kivizsgálására. Szeptember elsején azonban a németek megkezdték Lengyelország elfoglalását, Topoliński egy német gyűjtőtáborba került, ahol úgy ő, mint a magával vitt iratok eltűntek.”

Varsóban tett első látogatása alkalmából így kiáltott fel a Szent pápa: „Lengyelország, hol vannak a sírjaid, hol nincsenek?!”

Lehet-e tűt keresni a szénakazalban? Hat millió lengyel áldozata volt a második világháborúnak. Egy egész egy tized millióra becsült a német koncentrációs táborokba hurcolt lengyelek száma. De úgy éreztem, mégis neki kell látni, mert abban bizakodtam, hogy hátha rá lehet találni akár egy picinyke darabkára is a magával vitt iratokból. Azután feladtam, milliomodnyi eséllyel sem biztatottan, tovább keresni a dokumentumokat, de egyre jobban érdekelt, hogy ki is volt ő, a posztulátor. Miért került koncentrációs táborba, és valóban oda került-e? Mi jutott neki végső nyughelyül?

Sír… Tömegsír… Gázkamra… Elhantolták-e, és ha igen, vajon hol? Látogatjuk szeretteink sírját. Hősök emlékművei előtt tisztelgünk. De hol lehet az ő sírja. Került- e rá virág, gyertya, mécses az eltűnése óta eltelt évtizedek alatt? Csak rosszkor volt rossz helyen? Egyszer csak rátaláltam egy emléktáblára. Krakkóban, a minorita rendház kerengőjénél. A ferences rend mártírjai sorában, néhány névvel Maximilian Kolbe atya neve után ott látom az övét. A halál helye: na Pomorzu (Pomerániában).

Azután rátalálunk a Lengyel Nemzeti Archívumban nevére és fényképére is. A Végtelen logikai láncolatában, Véletlenek,– mint tudjuk ez Isten egyik álneve – sorozatával puzzle darabokból dolgoztam. Mert a hatmillióból a saját halottamnak, a „moj Wujek”-nek, az én tiszteletbeli Bácsikámnak tekintettem. Herbert Zbigniew versének kérését követtem, mely szerint a halottak keresnek minket: „nem hagyhatsz el most / amikor halott vagyok és szükségem van a gyengédségedre”.

Az MKDSz Magyar Hon-Lapján jelentek meg az én sorozataim, amelyek Topoliński életének feltáruló eseményeit mutatják be, amint ezekről tudomást sikerült szereznem. De egyben azt is mérlegeltem bennük, hogy mi vezette a minorita szerzetest a háború kitörése pillanatában népe és szülőföldje felkeresésére. Így tanulmányoztam át a Szentszék kiadványaként közreadott dokumentum sorozatot, melynek első kötete büszke tulajdonosa is lehetek. Sejtelmemet dokumentum sajnos – érthető módon – nem bizonyíthatta, de én azzal a biztos tudattal kísértem útját, hogy nem csak „rosszkor volt rossz helyen”, hanem XII. Piusz pápa titkos diplomáciájának részese is lehetett. Hiszen éppen azon az úton megy a háború kitörése előtt szülőföldjére, amelyen pár nap múlva honfitársai a befogadó Magyarország felé menekültek. A Gestapo vadászott rá. Utolsó miséjét a palotin atyáknál tartotta, és üzenete pedig az volt, hogy feladatát teljesítette.

Miben érzem részesnek Topoliński atyát? Mi volt, és miért kényszerült XII. Piusz pápa erre a „titkos diplomáciára”?

1937. március 21-én, virágvasárnapon, szinte minden német templomban felolvasták XI. Piusz Mit brennender Sorge kezdetű enciklikáját, amely a „legkiélezettebb dokumentum, amit a Szentszék történetében valaha is egy politikai hatalommal szemben megfogalmaztak.”

Kalandos úton történt szövegének Németországba juttatása. Itt tizenkét egyházi nyomdában sokszorosították. Természetesen titokban. Szétküldését sem bízhatták postára. Postásai bátor, és lelkes keresztények voltak. Jobbára gyóntatószékekben csúsztatták a papok kezébe. Akik a szószékről így kezdték a felolvasást:

Égető gonddal és fokozódó idegenkedéssel figyeljük már jó ideje az egyház keresztútját abban az országban, ahová egykor Szent Bonifác vitte Krisztus örömhírét…”,

Kényszerűségből – „még magával az ördöggel is paktumot kötne, ha a lelkek üdvérol van szó”, írta alá a Vatikán, 1933. július 30-án Hitlerrel a konkordátumot.

Pacelli bíboros-államtitkárnak nem volt más választása, minthogy ossza a pápa nézetét. Később állítólag úgy fogalmazott: Hitler ’pisztolyt szegezett’ rá és az egyházra. Mégis, ahelyett, hogy megadta volna magát a náciknak, cselhez folyamodott. Biztos volt abban, hogy a nácik ’hivatásos bűnözők’, és szükségszerű, hogy a konkordátumot így vagy úgy megsértsék. A náci Németországot minden egyes szerződésszegés esetén nyilvánosan pellengérre lehet majd állítani, és a szerződés Vatikán általi felmondásával ’sokkal nagyobb ütést’ lehet majd gyakorolni a rezsimre, mint egy esetleges szerződés megtagadással.”

1937 tavaszán már nem volt mód, „nyilvánosan’ másként ’pellengérre’ állítani, mint, ahogyan az a titokban szétküldött enciklikában leíródott, és ahogyan annak – ilyen sem volt se azelőtt, se azután – kihirdetésével megtörtént. De az eredménye az lett, hogy: „Hitler tajtékzott a dühtől, mikor tudomást szerzett az enciklika felolvasásáról. Azonnal megparancsolta, hogy a templomokon kívül fellelhető összes közkézen forgó példányt le kell foglalni. Mind a tizenkét nyomdát, ahol a szöveget sokszorosították, kártérítés nélkül kisajátították, a felelősöket pedig letartóztatta a Gestapo. 1937. május 1-jei beszédében Hitler az egyház nyílt fenyegetésével tért ki a dokumentumra: ’Nem tűrhetjük, hogy a tekintélyt, a német nép tekintélyét bármilyen helyről megtámadják. Ez vonatkozik minden egyházra is (…). Ha megpróbálnak bármilyen eszközzel, írással, enciklikával stb. olyan jogokat vindikálni maguknak, melyek csak az államot illetik meg, akkor mindet vissza fogjuk szorítani az őket megillető lelkipásztori tevékenységbe.”

A ’felingerelt bestiával’ szemben, minden további ’ingerlés’ azzal a veszéllyel járt, hogy a német katolikusok helyzetét súlyosbítja.

Ennek tudatában fejeződött be XI. Piusz pontifikálása, és ez volt a meghatározója utódja XII. Piuszénak is.

Megválasztásakor Goebbels propagandaminiszter a következőt jegyezte naplójába: „Politikus és bizonyos körülmények között rafináltan és ügyesen eljáró harcias kedvű pápa. Tehát figyelmesnek kell lenni!”

És így kezdődött el XII. Piusz csendes és titkos diplomáciája. Annak egyik legfontosabb célja, és feladata volt az üldözöttek megmentése: „Az egyháztörténelem legnagyobb titkos vatikáni művelete azt a célt tűzte maga elé, hogy minél több zsidót megmentsen üldözői elől. Hermann. M. Görgen professzor Konrad Löw szerzővel szemben azt nyilatkozta, hogy XII. Piusz nyomatékosan utasította nunciusait, hogy a menekülteknek, főleg a ’faji üldözötteknek’ minden segítséget meg kell adni. Magának a tanúnak csak így sikerült 45 Svájcba menekült zsidónak vízumot szereznie, mellyel Brazíliába utaztak. Ha ezt nem érte volna el, a svájci hivatalok kiutasították volna őket az országból, és Németországba toloncolták volna őket, ami egyet jelentett volna a biztos halállal. És ez nem volt egyedi eset. Mint ahogy Leon Poliakov zsidó történész megerősítette, a megszállt Franciaországban ’papok, katolikus szerzetesrendek tagjai, laikusok versengtek egymással, hogy menedéket nyújthassanak, és így több tízezer zsidó ember életét menthették meg’. Lévai Jenő magyar történész sokatmondó címmel az 1966-ban megjelent Titkos birodalmi ügy: XII. Pius nem hallgatott – jelentések (tudósítások), bizonyítékok (okmányok) feljegyzések az egyházi és állami levéltárakból (Geheime Reichssache: Papst Pius XII. hat nicht geschwiegen. Köln- Müngersdorf 1966) című könyvében igazolta, hogy a megszállt Magyarországon szerzetesek és apácák saját életüket kockáztatva 32 budapesti kolostorban bujtattak megkeresztelt és megkereszteletlen zsidókat. Görögországban az akkori nuncius, Giuseppe Roncalli, a későbbi XXIII. János pápa XII. Piusz megbízásával több ezer hamis keresztlevelet adott át a rabbiknak, hogy segítségükkel megmentsék az üldözötteket” (Michael Hesemann)

A XII. Piusztól idézett alábbi két mondat önmagában elegendő lehetne arra, hogy illusztrálja milyen keservesen nehéz feladat volt az övé:

Mikor a pápa hangosan kiáltani szeretne, néha sajnos a kiváró hallgatás ajánlatosabb számára; mikor cselekedni és segíteni szeretne türelmesen várakoznia kell.”

Minden egyes szót, amelyet erről a felelős hivatalok felé intézünk, minden nyilvános utalást a lehető legnagyobb komolysággal mérlegre kell tenni, azok érdekében akik szenvednek, hogy helyzetüket nehogy rosszabbá és elviselhetetlenebbé tegyük, mint amilyen volt.”

Ezért nem maradhattak dokumentumok. Mert nem is voltak. Szavak, személyes megbízások hangzottak csupán.

De soroljam sorozataimat, melynek darabjai az http://mkdsz.hu jelzetű Magyar- Hon-Lapon jelentek meg. Ezek voltak a keresés állomásai. A teljesen reménytelennek látszó 2009. január 18. és 2009. február 25. között megjelent nyolc részes sorozatom volt az első, melynek mintegy zárófejezetét képezte a 2009. november 30-i írásom, amely a Már nem teljesen reménytelennek látszó feladat címet viselte. A második 2011. január 1. és február 12. között megjelent hat részes sorozat volt, melyhez csatlakozott még két írás, melyek a Magyar-Hon-Lapon nem, csak a 2011-ben megjelent Az összecsomózott szalag címet viselő kötetemben jelentek meg. 2011. december 7. és 2012. február 25. között megjelent tizenhárom részes „...segítséged és pajzsod Ő!” sorozatom. Ezek a sorozatok azután kutatási életrajzzá álltak össze, magyar változat a külföldi olvasóknak magyarázva, lengyel szövegét az értő lengyelek számára élesítve a fordító Joanna Urbańska által. Így készült el az 1-es számú jegyzetben említett kétnyelvű változata könyvemnek.

2011-ben jelent meg Zdzisław Gogola OFMConv könyve, amely a Páduai Szent Antal és boldog Jakub Strzemie Lengyel Minorita Tartomány történetét mutatja be adatolva 1918–1939 között, benne hét Topoliński-utalást is tartalmazva. Ezek által igazolva láthattam mindazt, amire magam is rátaláltam addigra fr. Wojciech életéről. És a lengyel rendtörténész monumentális munkájából ismertem meg azt, amit addig nem tudtam, a gdyniai rendház alapításával kapcsolatos tevékenységét. Amerika és Olaszország után a posztulátori ténykedés szinte aktív ténykedéssel kapcsolta a visszanyert, és ismét a veszélybe sodródó hazájához, Lengyelországhoz. Tekintélyével, ismertségével tudott az otthon élőknek is segíteni. Ennek egy maradandó emlékű cselekedetét találtam meg a Gogola-könyv egyik történet-elbeszélésében:

»1920. februárjában Gdynia halászfaluban a lengyel hadsereg belépése után Jan Radtke átvette a német G. Düsterwaldtól a polgármesteri megbízólevelet, és Gdyniának az első lengyel polgármestere lett.1921-ben Gdyniának 300 lakosa és 132 épülete volt. Rövidesen Gdynia falu 1922. 09. 23-án a kikötő építésére való rendelet elfogadása után gyors fejlődésnek indult. 1923-ban Jan Radtke, a község újból választott polgármestere Wejherowo község vezetőségéhez fordult, hogy Gdyniának városi jogokat adjanak. 1924-ből Gdynia fejlődésének tervei 50 ezer ember letelepedésével számoltak. Gdynia 1926. január 10-én kapta meg a városi jogokat. Ebből az alkalomból kiszélesítették a városfejlesztési területeket. Azután hogy 1926-ban Gdyniát városi jogokat kapott megkezdődött a város gyors fejlődése. 1936-ban már 100 ezer lakosa volt. Gdyniának tehát szüksége volt lelkipásztorokra. Néhány éve a minoriták kolostorok építését tervezték ebben a fejlődő kikötő térségben. Pyznar Franciszek atya a Páduai Szent Antal kegyhely gyóntatója erre a célra Olaszországban egy speciális gyűjtést szervezett. Amikor 1935. szeptember 10-én Kubit Anzelm tartományfőnök atya Topoliński Wojciech római posztulátor atyával meglátogatták Gdańsk független városát, megnézték a Szentháromság templomot, a Szent Anna kápolnát és a ferencesek által régen felépített kolostort (1420 körül), mely most viszont idegen vallási és politikai hatalom alatt állt, így elhatározták, hogy a közeli Gdyniában megalapítják a szerzetesi közösséget. Ezzel a céllal a két minorita elment Okoniewski Stanisław püspök atyához Pelplinbe, engedélyt kérve a szerzetesek letelepedésére Gdyniában. A chełmiński püspök 1935. október 15-én kelt levelében erre engedélyt adott. Valószínűleg a püspök döntésére bizonyos hatással volt a főpásztor ismeretsége a Pomerániából származó Topoliński Wojciech atyával. A minoriták gdyniai megtelepedésének ötletét nem mellékesen a Páduában dolgozó Pyznar Franciszek atya támogatta. És éppen ő ajánlotta, hogy Gdyniában a lengyelek Páduai Szent Antal tiszteletére építsék a templomot. 1935. november 26-án a tartomány definitóriuma engedélyt adott a leendő templom és kolostor területének megvásárlására. A hely, melyet a kolostor építésére kiválasztottak, a Foch Ferdynand marssal dombon volt. Erre a döntésre hatással volt a telek ára. A kikötővárosban az építési területek nagyon drágák voltak, a városon kívül sokkal olcsóbbak. 300 m2-ért 60 ezer złotyt fizettek. A területet Czekański Władysław varsói kereskedőtől vették meg. A gazdagabb kolostorok segítséget ígértek. Ezek voltak: Krakkó, Poznań, Varsó, Przemyśl, Czyszki, Kalisz; a munkában és építési anyagokkal segítséget ígértek a niepokalanowi és łagiewniki kolostorok. A Szerzetesi Kongregációtól való hivatalos irat, a Rend Generális Kúriája engedélyének megérkezése és Okoniewski Stanisław, chełmiński püspök 1936. július 9-ei levele után az új kolostor megnyitása érdekében elkezdték a munkálatokat. Az építési terveket Kupiec Zbigniew és Kossak Tadeusz mérnökökre bízták. Miután a gdyniai kormányigazgatóság, melyet Sokol Franciszek képviselt, elfogadta a terveket, 1936 augusztusa és 1937 májusa között felépítették az egyemeletes kolostort huszonkét szerzetesi cellával és a kápolnát. Az építkezést jelentősen támogatta a niepokalanowi kolostor, két kölcsönt adva a gdyniai kolostornak: 10 ezer zł 1937-ben12 és a következő évben 2,5 ezer zł.«.

2016-ban Łukasz Janecki tollából újabb terjedelmes rendtörténeti kézikönyv jelent meg, amely egyben biográfia és bibliográfia, és az 1939. és 1945. közötti időszakban meggyilkolt, illetve tragikus körülmények között elhunyt lengyel minorita szerzetesekkel foglalkozik. Ebben a kötetben olvashatóak az emlékező szavak, melyeket Krysztof Gorecki OFMConv atya 1962. szeptember 4-én adott közre Varsóban. Krysztof atyáról Wojciech atya leveleiből is tudtuk, hogy 1924–1927 között doktorált Rómában, és 1936–1939 között ő is a rendi egyetemen tanított. Jó barátok voltak Wojciech atyával. Neki mondta el rabtársa halálának történetét Jozef Mizgajski atya, aki ott volt a kivégzésénél. Amikor elvezették a fürdőkádhoz, „azt mondták neki, hogy most indul a SZABADSÁGRA. A víz alá nyomták, és addig tartották úgy, míg elfogyott a lélegzete.”

A földi zarándoklatra kiszabott négy nap híján 55 évnyi életről, már két évvel halála előtt, bár nem sejthette még mi minden vár rá, de kimondhatta: „Az Úr Isten vezet engem a kereszt útján.” ahogyan olvashatjuk az 1937. február 5-én a Lengyel Minorita Rendtartomány provinciálisának írt levelében.

1939. augusztus 10-én, amikor a niepokalanówi kolostorban egy esti rekreációban fr. Wojciech Topoliński a rendtársaknak beszélt, főtémája a szentségre való törekvés volt. Szavai visszatekintve próféciának tekinthetőek. Többekkel együtt, akikről szól Lukasz Janecki könyve, akik, akkor ott hallgatták, és akiket már az oltár dicsőségére emeltek, ő is, ha boldoggá nem is avatták eddig, a minorita vértanúk sorába lépett. Hitvalló életet zárt a mártír halála 1940. április 19-én.

1939-ben, október vége felé, Świecie-be (szülőföldjére) megy, ahol szemtanúja lesz a zsidók lemészárlásának, ezért a bydgoszczi börtönbe zárják, és ott a Gestapo kihallgatja24. Pár nap múlva azzal a feltétellel engedik ki, hogy Gdańskban a Gestapón jelentkeznie kell a kiutazási vízum átvételéért.

1939. november 5-én Gdańskba megy, ahol Apolonia Grotzka (Konitzer świeciei plébános barátai) családjánál lakik. November 9-én a gdański Gestapóra megy, hogy átvegye a kiutazási vízumot, de onnan soha nem tér vissza. Egy héttel később vendéglátóinál a Gestapo az utazótáskáját is lefoglalja.

Megjelent az Életünk folyóirat márciusi számában


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort ankara escort izmir escort Beylikdüzü Escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Ankara Escort Kadıköy Escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort izmir escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Ataşehir Escort Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi rivalo yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google buca escort