Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Teremtő örökség Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Közélet
2020. March 30.

Teremtő örökség

Kolozsvárt születtem, a kincses városban, ami akkor - már és még - országunk része volt. Kevés emlékem maradt életem első három évéből. A nyolcvanas években baráti társaságunkhoz rendszeresen hívtunk vendégeket, hogy beszélgessünk Erdélyről. Egy alkalommal a szüleim jöttek el. Tőlük azt akartuk tudni: milyen élete volt egy anyaországi fiatal házaspárnak a hazatért Kolozsvárt? Mély sebeket szakítottunk fel. Híresen jó előadó édesapám beszéde minden szónoki lendületet nélkülözött, kereste a szavakat, a vesszők helyén azt mondta, kérem szépen, a pontnál meg: kérem. A visszaemlékezés során édesanyám a könnyeit nyelte. Nem volt sírós asszony. Talán ez az emlék, - az ő fájdalmuk, - késztetett arra, hogy próbáljak legalább valamit keveset tenni azért, hogy Trianon ügyében egyfajta járható útra bukkanjunk, s megoldáshoz jussunk.

A képen növény, fa láthatóAutomatikusan generált leírás2020. A centenárium sokakat késztet arra, hogy szembenézzenek Trianon kérdésével. Ki-ki a maga módján. Csák Attila szobrászművész a facebook oldalára kitett egy rajzot. A kisérőszöveg csak ennyi: A centenáriumhoz közeledve lerajzoltam a gondolataim...

Engedélyét kértem, hogy terjeszthessem, mert nagyon megérintett. Mint kiderült: másokat is. Él Zsolnán egy szlovák ember, Rastislav Galia, aki így reagált: „A kép nagyon jól fejezi ki azt, amire mindannyiunknak szüksége van – hogy Trianon ne maradjon a magyar nemzet halálos sebe, hanem legyen a Magyar Királyság civilizációt teremtő öröksége, ami erőt és ösztönzést ad mai létünkhöz is. Magyarország, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, azaz valamennyi legyen, viruló, jószándékú és egymást tisztelő ország.”

A rajz mintha Mikó Imre (1911-1977) sokat idézett mondását is illusztrálná: „Hiszen a múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk. Azon állunk.[1]” Trianon kérdéséről gondolkodni nem múltba révedezés. Rastislav Galia pár mondata is a jövőről szól: Trianon ne maradjon a magyar nemzet halálos sebe.

Arról, hogy ezt miként érhetjük el, sokan sokféleképp gondolkodunk, s ez baj. Megoldás próbálkozásaink eredménytelenek. A járható úton, ha meg is találjuk, csak akkor tudunk végig menni, ha közel közmegegyezéssel léphetünk rá. Erre pedig sajnos kicsi az esély.

Vannak a bizakodók. Tudják, hogy a revizionista politika irreális, de bíznak a kiszámíthatatlan jövőben. Hivatkozási alap például, hogy száz évvel Buda elvesztése (1542) után senki nem gondolta, hogy már csak ötven év van hátra a magyarországi török világból. Ez a hamu alatt pislákoló revizionizmus semmittevésre ösztönöz. Patópálok mindig vannak közöttünk. Magyarország lakossága fogy, már tíz millió alá estünk, de még mindig többen vagyunk, mint 1920-ban. A külhoni nemzetrészek létszáma viszont mindenütt kisebb, mint száz éve. Megmaradásuk érdekében tenni kell.

A bizakodók egy másik csoportja jogászkodik. Tévesen, de meggyőződéssel hirdetik, hogy a szerződés lejárt. Esetleg a Helsinki Egyezményben lévő kiskapuban reménykednek, ami a viták békés rendezéséről szól[2], és adott esetben akár egy nemzetközi bírósági tárgyalásra is vezethet[3]. Ám a birtokon belüli országok ebben nem lesznek partnerek.

Újabban, hogy Magyarország kikeveredett a gazdasági bajokból és növekvőben van nemzetköz tekintélye is, azt remélik, hogy az elszakadt területeken felébred a „hazatérési vágy”. Leginkább Erdélyből hallani ilyen véleményeket, a pislákoló transzilvanizmushoz kapcsolódva.

Vannak a lemondók vagy értetlenkedők. Nincsenek határon átnyúló családi kapcsolataik. Nem ismerik a tényeket, azon is meglepődnek, hogy élnek magyarok a határon kívül is. Kérdéseik: Hogy kerültek oda? Miért mentek el? Mi közünk hozzájuk? Hiszen szlovákok, románok, szerbek. Be van írva az igazolványukba.

És van az ellenpólus, a maga azonnali revíziós igényével. Nem törődnek semmi mással, csak az úgymond magyar igazsággal. Ami Trianonból valóban hiányzott. Hiszen még a jóérzésű és objektíven gondolkodó szlovák vagy román emberek is elismerik, hogy a trianoni béke igazságtalan volt a magyarokkal szemben. Néhányan ezt hajlandók akár nyilvánosan is elmondani. De még ők sem gondolnak arra, hogy az igazságtalanságot határmódosítással helyre kellene igazítani. Más országok területveszteségeit emlegetik, és a helyzet elfogadását várják tőlünk. 

Bár a területi revízió egyik parlamenti pártunknak sem célja, vizsgáljuk meg a kérdését részletesebben. A revíziónak két változata lehetséges: van, aki teljes revíziót akar, azaz az 1918 előtt határok visszaállítását. Mások megelégednének egy olyan határmódosítással, aminek a révén csökkenne a kisebbségek száma a térségben.

A területeinket háború kapcsán vették el, visszaszerzésük egyik módja tehát a katonai erő. Nem rendelkezünk ezzel az erővel. Szomszédainkkal közös védelmi rendszerbe tartozunk, ez az ajtó akkor is csukva volna, ha a saját erőnk elég lenne a visszavágáshoz. A NATO védőernyőre részben Oroszország közelsége, részben a ki tudja hová fejlődő migrációs folyamat miatt mindenképp szükségünk van. Az érintett nemzetrészek, de még a revizionisták is elutasítják a fegyveres megoldást. A forrófejűeknek le kell csillapodniuk. Most nincs olyan nagyhatalom, amelyik mellénk állna, mint 1938 után. De nem is bölcs dolog a szekerünket máséhoz kötni.

A szomszéd államok tudatos településpolitikája olyan helyzetet teremtett, hogy egy részleges revízió már nem csökkentené, hanem növelné a kisebbségben élő emberek számát. A száz éve majdnem tökéletes nemzetállamban élő magyarok lelkileg nem is alkalmasak egy többnemzetiségű ország többségi szerepére. Megbékélés helyett sokan az elmúlt száz évért törleszteni akarnának. A továbbra is határon kívül maradók sorsa ezáltal rosszabbra fordulna. Mit tegyünk hát?

Ahhoz, hogy járható útra találjunk, fel kell elevenítenünk több olyan ismeretet, ami megvilágítja az 1920-as döntésre vezető okokat, és el kell felejtenünk számos közkeletű s tetszetős, ám hamis magyarázatot[4]. Más szavakkal valós nemzeti önismeretre és a tények elfogulatlan szemléletére van szükségünk. Ezek nem népszerű gondolatok, kimondásuk könnyen a hazaáruló minősítésre készteti némely felhevült honfitársunkat. Vezérelvünk mégsem lehet más, mint az igazság, ami szabaddá tesz (Jn 8,32).

A szerteágazó témából mozaikszerűen vetek fel néhány fontosnak tartott elemet.

Mikor kezdődött Magyarország feldarabolása?

Romsics Ignác Erdély elvesztése 1918-1947 című könyve már címében is felel: nem 1920, hanem 1918. Románia meg is ünnepelte a nagy egyesülés centenáriumát. Az 1918. novemberi fegyverszünet aláírásakor még érintetlen volt a határ, de a későbbi demarkációs vonalak északon, keleten és délen egyre kisebbítették az országot.

Ám az ország feldarabolása nem ekkor kezdődött. Legalább a kettős királyválasztásig visszamenni. 1526-ban Szapolyai Jánost királlyá választották, de az ellenpárt V. Károly császártól remélt segítséget, s ezért testvérét, Habsburg Ferdinándot emelte a trónra. Mindkét párt talált a maga döntéshez jogalapot, de sem érvekkel, sem erővel nem győzték le egymást, így 1538-ban megkötötték a váradi békét. Az így létrejött kettéválás igen nehéz, sok érzelmet kiváltó kérdés[5] A török benyomulással kialakult az ország három részre szakadása, de a török jelenlétét mindenki ideiglenesnek tartotta, a két királyság viszont jogilag is létező, egymást is elismerő valóság volt. Kialakult „a két haza”.

Két haza. Ez a kifejezés, mely a XVIII. század végén, a magyar nyelv „pallérozódásának” kezdetén kaphatott lábra, sokszor előkerül már Ráth Mátyás Hírmondójában is. Íme az 1780-i évfolyamból egynehány adat: „Tudakozásom ollyan szerentsére talála Hazánkfiai között, mind a két Hazábann, úgy mint Magyar és Erdély országbann" (Elölj. 6, 6); … „a, két hazának minden szegeletibenn" (131); „Esméretes ... neve mind a két hazábann" (247); „a két hazábann nyomtatott könyvek" (396). Az 1781-i Magy. Hirm.-ból: „A két Hazának külömb-külömb vidékeiről való túdósitások" (20); „e két hazában... gyászolják" (45); stb.[6] [Eredti helyesírással]

A Rákóczi szabadságharc leverése után semmi sem akadályozta már, hogy az 1526 óta tartó természet ellenes állapotnak véget vessenek. Bécs számára viszont a megosztottság előnyös volt. A fejedelemség idején kialakult erdélyi vezetőréteg sem tüsténkedett az egységes ország részévé válni. Maradt tehát a két haza, de a fenti idézetek arra is utalnak, hogy eleink ezeket egységben látták, és mindkettőt magyarként kezelték, holott Erdélyben jelentős szász autonómia volt, és a népesség egyre nagyobb részét románok alkották. Bécs tudatos betelepítési programmal is igyekezett gyengíteni a „rebellis” magyarokat.

A két magyar haza egyesítése 1848-ban került napirendre: a 12 pontban az Unió szó ezt jelenti. A szabadságharc leverése megállította a folyamatot, amit már 48-ban rövid lelkesedés után nagy ellenszenvvel fogadtak a románok, nehezményezve, hogy megkérdezésük nélkül történt. A gyulafehérvári népgyűlés kapcsán ez a hivatkozási alap is szerepelt. A kiegyezés során a magyarság végül keresztül vitte az akaratát. A manapság gépkocsikon látható Nagy-Magyarország matrica az 1867-1920 közötti határvonalat mutatja, nem az ezeréves Magyarországot.

Ide kívánkozik még egy gondolat Horvátországról, ami az említett matricán Magyarország részének látszik. Soha nem volt teljesen az. A nyolcszáz éves perszonálunió végig megőrizte a horvát különállást, a Sabor, azaz a horvát parlament, 1918-ig folyamatosan működöt, bár a kiegyezés után Budapest eléggé feszegette a horvát-magyar kiegyezés korlátait.

A Trianon előtti feldarabolás része még a török utáni időkben katonai közigazgatás alá vont délvidéki területek különállása is. Az elnéptelenedett Délvidék adminisztratív leválasztása, a tömeges betelepítések többnyire nemzeti érdekeink ellenében voltak, és az udvart szolgálták. Ezeréves határaink tehát nem olyan kőbevésettek, ahogy azt sokan képzelik.

Volt-e ezer éves (több évszázados) magyar elnyomás?

Erre egyszerű a felelet: nem volt. Amit főleg Szlovákiában, de másutt is emlegettek, az nem etnikai, hanem modernebb kifejezéssel osztályellentét. A földesúr és a jobbágy, az úr és a szolga ellentéte. A nem magyar ember is kaphatott nemességet a királytól, s ezzel az egységes nemesi nemzet része lett, ettől a nyelvét nem feltétlenül változtatta meg. A hivatali nyelv a latin volt, de otthon mindenki úgy beszélt, ahogy akart. A templomokban a „helyben divatozó” nyelv dominált. Itt érdemes kitérni az un. hungarus tudatra. A szótári jelentés persze: magyar, amit ma úgy kellene fordítanunk: magyar állampolgár. Ha tehát valaki, mint Bél Mátyás, magát hungarusnak mondta, ezzel az országhoz, s nem feltétlenül az etnikai magyar nemzethez tartozását fejezte ki. Gyakori volt a mai szóval kettős identitású ember. Gondoljunk csak a Zrínyiekre. Nem a horvátok akarják őket kisajátítani, s nem is mi lopjuk el őket a horvátoktól. Tiszta szívvel tartoztak ide is, oda is.

Mit hibáztunk a nemzeti öntudatra ébredés idején?

A reformkor mindannyiunk számára a magyar történelem lelkesítő időszaka. Az ország felemelkedése, öntudatra ébredése, modernizációja, máig tartó büszkeségünk tárgya. Mennyire örvendünk még ma is annak, hogy 1844. november 13-án az országgyűlés elfogadta a magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvényt. Végre magyar lett a hivatalos nyelv! 2011 óta ez a nap a magyar nyelv napja. A kor követelményeinek egyre kevésbé megfelelő latin és a Bécs által erőltetett német helyett más nemzetekhez hasonlóan mi is saját nyelvünkön intézhettük a dolgainkat. Csak épp arról feledkeztünk meg, hogy akkoriban nem volt magyar többség az országban. A legnagyobb kisebbség kényszerítette rá a maga nyelvét, a maga akaratát a többségre. A latin lehetővé tette, hogy az ország bármilyen anyanyelvű polgára érvényesülhetett az élet minden területén. Ott, ahol vegyes volt a lakosság, az emberek zöme kétnyelvű volt. A horvátok különállása a magyar nyelvről szóló törvényben is tükröződött ugyan, de mégis felháborodtak: rendelkezés beszűkítette például a horvát ügyvédek számára a munkalehetőséget. Eddig a latinnal az egész királyság területén vállalhattak pereket, ezután a piac számukra Horvátországra szűkült, hacsak meg nem tanultak magyarul.

A magyar nyelv hivatalossá tétele a nemzeti öntudatra ébredés nagy sikere. Csak kevesen meglátták, hogy hasonló nemzeti öntudat munkál az ország szláv és román népeiben. A magyarok körében megjelent a pánszlávizmustól való félelem. Wesselényi Miklós 1843-ban megjelent könyvének címe: Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében. Ebben Szent Istvántól kezdve a mindenkori magyar vezetést hibáztatja: Eldődeink, mint hódítók, erejükben bízva, nem tartották szükségesnek: a’ náloknál sokkal számosabb meghódított népeket, meggyőzött ellenségből rokonokká ’s barátokká tenni.” Az idézetet akár valami mai megbékélési program ősének is tekinthetnénk, de éppen nem erről van szó. Wesselényi barátságos hangon ugyan, de a magyar nyelv kötelezővé tétele révén a szláv népesség elmagyarosítását akarta.

Nagy hiba volt, hogy nem vettük tekintetbe, hogy nemcsak a mi számunkra lett fontos a magunk nemzeti öntudata, hanem a velünk egy hazában élő nem magyaroknak is.

Hogyan értékeljük a kiegyezés utáni nemzetiségi politikánkat?

A kiegyezés után egy a korszerűbbnél korszerűbb nemzetiségi törvényt alkotott az ország[7]. A XIX. század a nagy nemzetállamok kialakulásának kora. Ekkor jött létre az egységes Franciaország, Németország, Itália. Eltűntek a regionális különbségek. A beolvasztás-beolvadás volt a kor parancsa. Ehhez képest a z 1868-as magyar nemzetiségi törvény korát megelőző alkotás. Biztosította a kultúra és a nyelv gyakorlását mindazon körzetekben, ahol az adott nemzetiségi lakosok aránya eléri a 20%-ot. Az alsó- és középfokú bíróságokon anyanyelvükön képviselhették ügyüket. A nemzetiségi iskolahálózatot, sőt annak fenntartását az állam kötelességévé tették. A polgári egyesülési jog alapján nemzetiségi egyesületek jöttek létre, korlát csak az állam egységének tiszteletben tartása. A végrehajtás azonban már nem ennyire lelkesítő. Úgy formálták a körzeteket, hogy a lehető legkevesebb legyen a 20 százalék feletti nemzetiségi arány. Amikor Szlovákiában a harmadik Mečiar kormány keresztülvitte a maga közigazgatási reformját, a magyarok felháborodtak, hiszen a javaslat Mečiar 1996. április 26-i tv-nyilatkozata szerint - „egyszer s mindenkorra megakadályoz mindenfajta magyar autonómiatörekvést Szlovákiában". A felháborodás jogos, de a szlovákok csak a kiegyezés utáni gyakorlatot másolták le, bár durvább formában. Rá kell döbbennünk, hogy napjainkban azt követelik az elszakított nemzetrészek, amit a monarchia Magyarországa nem adott meg az akkori nemzetiségeknek.

Az 1868-as nemzetiségi törvénynek fontos előzménye volt az 1849-es. Az orosz betörés és az osztrák katonai sikerek nyomása kétségbeesett végső próbálkozásra késztette a Szemere kormányt: megpróbálták a nemzetiségeket maguk mellé állítani. Július 28-án a Szegeden ülésező országgyűlés 90 százalékos többséggel elfogadta Európa első nemzetiségi törvényét[8] . Tizenhat nappal később pedig Világosnál letettük a fegyvert. Jó illusztráció Adyhoz: Mi mindig mindenről elkésünk… Két évtizeddel később az országgyűlés nem tanult a húsz évvel korábbi helyzetből, s így az Eötvös féle törvény szűkmarkú volt Szemere elképzeléseihez képest.

A trianoni diktátum

Ugorjunk egy nagyot. Nem jószántunkból, de részesei lettünk az első világháború kirobbantásának. A reálisan gondolkodók félelmei megvalósultak, veszítettünk. A háborút azután lezárta a béke. Ami sajnos nem volt az. Sokáig hittem, hogy csak szélsőségesek nevezik a trianoni döntést békediktátumnak. De nem lehet másnak nevezni. A Pallas Nagylexikon elődjének számító Magyar Lexikon 3. kötete 1879-ben[9] úgy fogalmazott, hogy a béke a háború és általában a vita ellentéte, az államok azon állapota, melyben — a mindegyiket megillető jogokra nézve legalább tényleg megegyezvén — a fölött nincsenek egymással erőszakos vitában. Ebből a „tényleg megegyezvén” szavakat kell kiemelni. Ezt hiányolta Apponyi Albert[10] is: „Megvan a szerződés; aláírták azt a mi meghatalmazottjaink éppúgy, mint a velünk szemben állott országoknak megbízottjai, tehát kifogástalan szerződési formában jött létre e megállapodás, de hol van az, ami a szerződésnek lényege: az egymással szemben álló felek szabad megegyezése? (Úgy van! Úgy van! — Taps a Ház minden oldalán.)”

Apponyi vezette a magyar békedelegációt 1920-ban. Mindössze arra volt módja, hogy általánosságban kifejtse a magyar álláspontot. Tárgyalás, kölcsönös megértésre való törekvés? Ugyan. A főhatalmak a veszteseknek nem adtak más lehetőséget, mint amit az un. utolsó szó jogán a vádlott elmondhat. Azok a nemzetek, amelyek a háborúban velünk együtt harcoltak, de végül a győztes oldalhoz pártoltak, sőt még az első pillanattól fogva velünk szembenálló szerbek is, csak informálisan szólhattak bele a döntésbe.

Trianoni békeszerződés tehát nincs, nem is volt, csak a győztes főhatalmak diktátuma. Ezt a nézetet nem kisebb tekintély támasztja alá, mint Immanuel Kant, akinek Az örök béke című munkáját Babits Mihály fordította magyarra[11]. A mű egyik legelső tétele: "Nem szabad igazi békeszerződésnek tekinteni az olyant, mely egy jövendő háború anyagának titkos fenntartásával köttetett." Jól tudjuk, még a ratifikációs vitában is elhangzott, hogy a trianoni döntést kényszer hatása alatt írta alá a magyar delegáció és kényszer hatására ratifikálta a törvényhozás. Erre azonban ma már felülvizsgálati igényt építeni nem lehet. Erkölcsi szempontból viszont okkal tekinthetjük az eljárást elfogadhatatlannak.

Kik vették el tőlünk területeink kétharmadát?

Ezt a látszólag értelmetlen kérdést azért teszem fel, mert rendszeresen találkozom azzal a megfogalmazással, hogy a románok / szlovákok / szerbek előbb adják vissza, amit tőlünk elvettek. Elvenni viszont nem ők, hanem az angolok, franciák, olaszok vették el országunk kétharmadát. Ha a területről a Wilsoni önrendelkezés értelmében népszavazással döntöttek volna, ma máshol állna a határ. Ma is úgy véli például sok szlovák, hogy ők nem Prágát, hanem Budapestet választották volna, ha választhattak volna. Jó lenne, ha sikerülne ezt tudatosítani, mert megkönnyítené az egymáshoz való közeledést.

Mi lehet a megoldás?

Az nem baj, ha június 4-én valakinek eszébe jut a 17 éves József Attila verspróbálkozása: „Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége /Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke! / Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret! /Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!” Az viszont tragédia, ha június 5-én nem jut eszébe az illetőnek a felnőtt költő üzenete: „A harcot, amelyet őseink vívtak, / békévé oldja az emlékezés / s rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés.”[12]

Közös dolgaink rendezéséhez mindeddig nem kezdtünk hozzá, noha számos értelmiségi körből származó próbálkozás volt, és napjainkban is van. A továbbiakban egy kivitelezhetőnek látszó rendezés lehetőségét vázolom, aminek a neve akár Revízió 2020 is lehet.

A megbékélés keresztény gyökere

Induljunk ki abból, ami a száz évvel ezelőtt élőknek a szeme előtt lebegett: váratlan és méltánytalan igazságtalanság történt velünk. Az igazságtalanságot annak kell jóvá tennie, aki elkövette. Ha ezt megteszi, kész leszek megbocsájtani. Ez viszont nem keresztény megközelítés. Sok bibliai idézet igazít el, kezdjük a legismertebbel, amelyet Ferenc pápa is kiemelt[13]: „ Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” (Mt 6,12), és ez a kérés az egyetlen, amely a végén megismétlődik: „Ha megbocsátjátok az embereknek, hogy vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsát. De ha nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket” (Mt 6, 14-15). 

Közhely, hogy a bűnbánatnak meg kell előznie a bűnbocsátást. Ez azonban az Isten – ember relációban igaz. Az ember-ember kapcsolatokban nem játszhatjuk az Isten szerepét. Az Úristen nem ítélkezésre hívott minket.

Ha valaki megbántott, nem kell arra várnom, hogy bocsánatot kérjen, hanem én siessek neki megbocsátani, a magam üdvössége végett. Ez bizony kutya nehéz még, a legegyszerűbb hétköznapi esetekben is. Hányszor halljuk/mondjuk: addig én meg nem bocsátok, amíg ő ezt meg azt meg nem tesz. Jézus arra figyelmeztetett, hogy az üdvösségünket kockáztatjuk, mert ha ilyenek vagyunk, mennyei Atyánk sem bocsátja meg a mi bűneinket.

Ami az egyes emberek közötti kapcsolatokra érvényes, az a nemzetek közti vitákra is vonatkoztatható. „Biztosak lehetünk benne, ha mindnyájan készek leszünk a Miatyánk szellemében megbocsátani más nemzetek ellenünk elkövetett bűneit, akkor az irgalmas Isten a mi nemzetünknek is meg fogja bocsátani azt, amit mások ellen vétett. De ha továbbra is akadnak közöttünk sokan, akik még ma sem bírnak megbocsátani pl. valamit, amit 1939-ben követtek el egyik nemzettársunkkal: akkor vajon hogyan remélhetjük, hogy az igazságos Isten megbocsásson nekünk olyan cselekedeteket, amelyeket sohasem lett volna szabad elkövetni, illetve tűrni vagy helyeselni?[14]"

Ferenc pápa fentebb idézett elmélkedésében csokorba szedi a keresztény megbocsátásra utaló bibliai helyeket. „Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak” (Mt 5,7). Van ennek a boldogmondásnak egy sajátossága: ez az egyetlen, amelyben a boldogság oka és gyümölcse megegyezik; ez az irgalmasság. Azok, akik gyakorolják az irgalmat, irgalomra is fognak találni... A megbocsátás kölcsönösségnek ez a témája nemcsak ebben a boldogságban van jelen, hanem visszatér az egész evangéliumban. És hogyan is lehetne másként? Az irgalom magának Istennek a szíve! Jézus mondja: „Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. Ne ítélkezzetek, hogy benneteket se ítéljenek el. Bocsássatok meg, hogy nektek is megbocsássanak. (Lk 6,37). Mindig ugyanaz a kölcsönösség. Ezt Jakab levele is megerősíti: „Az irgalmasság azonban győzelmet arat az ítéleten” (2,13).

A keresztény megbocsátás kulcselemei: a határtalanság (hetvenszer hétszer), az egyoldalúság és a feltétel nélküliség. Nem számolgathatom sérelmeimet, nekem kell elsőnek lépnem, és nem szabad feltételeket szabnom. A kölcsönösséget csak remélhetem. Egyoldalú lépésemnek még egy sajátossága van: a bocsánatkérés alázatossága. A megsérttet kér bocsánatot. Ezért szólították meg a lengyel püspökök a németeket a „megbocsátunk és bocsánatot kérünk” formulával 1965. november 18-án [15] . Ezt vette át a szlovák és a magyar püspökkari konferenciák elnökségének egymáshoz intézett levele 2006-ban[16]. Hogy milyen nehéz ez a folyamat, azt fájdalmasan mutatja, hogy a 2006-ban történt ünnepélyes aláírás óta csak néhány udvarias gesztus történt, a két nemzet alig közeledett egymáshoz.

Sorsközösség, érdekközösség és értékközösség

A keresztények, ha valóban magukévá tennék is a fentieket, akkor sem tudnák a megbékélés irányába fordítani az érintett nemzeteket. Kevesen vannak. Román és szerb viszonylatban még felekezetek közötti feszültség is nehezíti a közeledést. Nemcsak vallási érvekre van tehát szükségünk. Régiónk nemzetei az Európai Unió tagjaként rájöttek, hogy az érdekérvényesítéshez szövetségesek kellenek. Szoros együttműködéssel lehet elkerülni a közös piac hátrányait. Az összmunkát azonnal kikényszerítette a közös érdek, s a viták lezárásához pedig időt adtunk egymásnak, hiszen az első közös német-francia történelemkönyv, a Histoire/Geschichte csak 2006-ban jelent meg [17].

A közös múlt és a közös történelmi tapasztalat miatt azonos választ adtunk a migráció kihívására is. Bár a probléma kezelésében voltak, és vannak eltérések, abban egységes az egész régió, hogy európai és keresztény hagyományainkat meg akarjuk őrizni. Számunkra a mások kultúrájának megbecsülése nem jelenheti területünkön párhuzamos társadalmak kiépülését. Ugyancsak egyformán gondolkodunk a szerintünk durva túlzásokba esett Nyugat számunkra elfogadhatatlan életellenes akcióiról és az emberi természetet átformáló gender elméletről.

Kötőanyag tehát jócskán van: együtt éltük át az elmúlt ezer évet, érdekeinket csak közösen tudjuk érvényesíteni, és alapvető dolgokban egyformán gondolkodunk.

Kanyarodjunk vissza egy pillanatra Csák Attila Trianon 100 rajzához. Käfer István professzor úr a rajz láttán azt mondta, hogy a Nagy-Magyarország méretű gyökérzetből több fának is sarjadnia kellene, hiszen például a szlovákokkal teljesen közös az ezer évünk. Mélyértelmű gondolat, és rámutat arra a hibára, amit az utódállamok mindegyike elkövetett azzal, hogy megpróbálta eltüntetni a magyar múltat. Ez érthetően felháborította a magyarokat, s mindentől eltekintve is barbárság. Ezzel saját magukat is szegényítették. A radírral írt történelem sok keserűség forrása és a tudomány megcsúfolása. De fordul a szél. Lucian Boia az első világháborúról szóló, nagy feltűnést keltett könyvében Erdéllyel kapcsolatban ezt írta: „a románok természetesen hivatkozhattak, és hivatkoztak is etnikai érvekre, hiszen többséget alkottak, de történelmi jogra nem. Vádolhatták a magyarokat azzal, hogy elnyomták és diszkriminálták a románokat, de nem vádolhatták őket azzal, hogy Erdélyt valaha is tőlük rabolták volna el.”[18] Bár még mindig van Romániában magát történésznek képzelő személy, aki kiáll a kontinuitás elmélet mellett, Boia mondatai a politika vezérelt történelmet szemétkosárba helyezték.

De ettől még nem oldódnak meg gondjaink. Nem könnyű egy románnak elfogadni, hogy nincs történelmi joga Erdélyre, ahogy a magyarnak is nehéz belátni, hogy román többség Trianon nélkül is érvényesítené önakaratát.  

Trianon 200

Van tehát sok vallási, politikai és történelmi érvünk, hogy meg béküljünk, de ennek fel- és elismerésén túl vázolnunk kell egy olyan jövőképet, ami kellően vonzó és meg is valósítható.

A cél az, hogy a Kárpát-medencében élők minden etnikai megkülönböztetés nélkül élhessenek emberi jogaik teljességével. „ Ahogy a szlovák Miroslav Kusý mondta volt: senki ne legyen albérlő a saját hazájában. Vagy ahogy a román Gabriel Andreescu gondolja: a közösségeknek ugyan úgy meg kell adni a maguk jogait, mint az egyéneknek. Azaz élhessen magyarként, aki magyarnak született, akár Romániában, akár Szlovákiában, akár másutt. Hogy ez ne keltsen félelmet másokban, és hogy mi ne féljünk az elüldözéstől, beolvasztástól, ez az értelme a megbékélésnek.” [19] Trianont nem feleltjük el, és nem törődünk bele, hanem megpróbáljuk kinőni, túl lépni rajta. Ez persze nem elégíti ki azokat, akik csak területben tudnak gondolkodni. Számukra keserves szembesülni azzal, amit Wesselényi Miklós azért javasolt, hogy Magyarország megmaradhasson magyar országnak. 1848. június 18-án Klauzál Gábor földművelés- ipar- és kereskedelemügyi miniszterhez írt levelében felvetette az állampolgári tudatában egységes, új, területileg kisebb magyar nemzeti állam alapításának lehetőségét. Szerinte az egy tömbben élő tótok és az oláhok „el fognak tőlünk szakadni, amazok a hegyeiken túl lévő szláv rokonaikkal, emezek pedig a velük határos oláhországi s moldvai testvéreikkel külön s önálló hont s országot fognak alakítani[20]. Trianon után az ember beleremeg, hogy akadt a reformkori nagyok között, aki nemzeti megmaradásunkat területcsökkentéssel látta biztosíthatónak. A javaslatot Klauzál nem dobta a szemétkosárba, hanem átküldte Kossuthoz, akinél azután elakadt. Egy évvel később, már kétségbeesett helyzetben, Pálfi Albert[21] - mivel Bécs Ausztriához csatolt, szabad nyelvhasználatú és belügyekben önállósággal rendelkező területeket ajánlott a nemzetiségeknek, - úgy vélte, nekünk többet kell adni: az országot szövetségi köztársasággá kell alakítani, s ehhez most „jó korán vessük meg az alapokat, mellyekre egykor a pesti kormányban egyesült foederativ respublikak felépülhessenek.[22]” Az elképzelés Trianonhoz képest valóban jó korán volt, de a szabadságharc kimenetelére nézvést viszont igencsak megkésett.

A területek elcsatolása, ráadásul igazságtalanul meghúzott határokkal megtörtént. Ám ez a nyerteseknek sem hozott valódi megnyugvást, hiszen máig félnek a kisebbségeiktől, illetve egy jövőbeli területi revíziótól. A háború utáni jogfosztás, kitelepítés és a kisebbségbe taszítottak emberi jogainak ma is létező korlátozása miatt a helyzet valamiféle revíziót kíván. Hogy el tudjuk fogadni ma azt, hogy területet adunk jogokért, gondoljuk meg, mit jelent egy terület birtoklása. A modern állam szolgál. Intézi a közigazgatást, oktatást, egészségügyet, fenntartja a rendet. Általában többet költ, mint amennyit bevesz, azaz veszteséges üzem, a birtoklása nem különös öröm. Az Európai Unió adta lehetőségek viszont átalakították az országhatár fogalmát. Nincs akadálya, hogy a magyar ember a Kárpát-medencében bárhol letelepedjen, ott élhessen, nyaralhasson vagy éppen vállalkozzék[23]. Bárki küldheti a gyermekét a térség bármelyik egyetemére vagy akár középiskolájába. A magyarok éltek is ezekkel a lehetőségekkel, kétségbe ejtve az azóta már a szlovák politikából kiesett szélsőségesen nacionalista Ján Slotát. „Úgy járnak ide, mintha otthon lennének” kárálta. Igen. Otthon lehetünk a Csallóközben, Mátyusföldön, a Szepességben, a Partiumban, Erdélyben, Bánátban, akárhol az egész térségben. Nyelvi akadály? A kétnyelvűség a vegyes lakosságú területeken hajdanán természetes volt. Aki „haza” akar költözni például Erdélybe, annak valamicskét tudnia kell románul, de ez így volt Trianon előtt is. Sokszáz évig éltünk békében együtt, ez teremtő örökség, ahogy a szlovák Rastislav Galia fogalmazott. Egy új, jobb, békésebb világot kell teremtsen mindazoknak, akik itt élnek a Kárpátok alatt.

Tehetünk-e ezért a talán túl optimistának látszó jövőért valamit? Igen. Gyógyítsuk sebeinket. Kezdjük talán a magyar-magyar sebeken, ez a nemzeti összetartozás programja. Nemcsak állami feladat. Akinek rokonsága él kint, az könnyebben teheti, de bárki alakíthat ki baráti, emberi kapcsolatot valamelyik másik nemzetrész tagjaival. A nyári kirándulásokon, téli síeléseken megismert emberekkel ne szakítsuk meg a kapcsolatot. Ha nem magyarokkal is sikerül megismerkedni, akkor már a következő feladatnál tartunk: a Kárpát-medence népeinek a megismerésénél. Akit nem ismerünk, attól félünk, a félelem pedig agressziót szül. Nézzünk olykor magunkra az ő szemükkel is. A történészekre, írókra, zenészekre, általában a művészekre ennél nagyobb feladat hárul: megismerni a szomszédokat, megismertetni velük magunkat párbeszéd, illetve a szavakba nem önthető kulturális értékek révén. Ez a nehéz de megkerülhetetlen munka olyasmi, mint a szántás, és ez a civil világ feladata[24]. A vetés, az aratás a politika dolga, ami viszont szántás nélkül fabatkát sem ér. De a szántás is felesleges, ha unokáink nem születnek meg. 1920 óta szebbnél szebb bátorító nyilatkozatot tettek a politikusok, de ezek nem voltak őszinték. Nem csoda, hogy közeledés nem fakadt belőlük. Most a politikai széljárás kedvező, mert Közép-Európa országai egymásra vannak utalva. Most kell tehát a mélyszántást elvégezni azoknak, akik megoldást keresnek Trianon átkára. A minimális cél, hogy száz év múlva ez az elhibázott szerződés csak történelmi emlék legyen. Az összmunka révén Szent István föld alá került országa nem fog elporladni a föld alatt, hanem éltető gyökérből kifejlődik egy új, közép-európai civilizáció. Kell hozzá száz év, de tenni most kell érte.

Ez a mi teremtő örökségünk. Ne herdáljuk el.

Dr. Surján László

 


[1] Mikó Imre: Akik előttem jártak Kriterion 1976

[2] Az Egyezmény V. fejezete http://www.magyarkollegium.hu/pdf/torveny_int3.pdf

[3] 2019-ben Sárosi István megírta a Trianon - A Nemzetközi Törvényszék Előtt című nagyszerű művét, aminek már van színpadi változata is. Irodalmi formában tehát létezik egy Trianon tárgyalás. A könyv „kötelező olvasmány”, mert bár a Trianon problémát nem oldja meg, de az olvasó szemléletét hatékonyan tereli a realitások felé.

[4] Számos szinte kiirthatatlan mítoszt oszlat el Ablonczy Balázs: Trianon legendák c. könyve. Jaffa kiadó 2010.

[5] Az egykor oly széles kiterjedésben virágzott magyar birodalom egyik legjelentékenyebb részének, az anyaországtól, több százados együttlét után, a leggyászosb nemzeti csapás idejében és alkalmából lett elszakadása, oly történelmi tény, melyre — akár mely szempontból — fájdalom nélkül nem gondolhatni; s melynek akár netalán igazolása, akár némileg elitélése, a magyar közérzület legérzékenyebb húrjait érinti. (gróf Mikó Imre: Erdély különválása Magyarországtól című akadémiai székfoglaló előadás 1859. nov. 1. Buda 1860.)

[6] Az idézetek 1911-ben Simai Ödönnek a Magyar Nyelv c. folyóirat VII. kötetéének, a Szó- és szólásmagyarázatok rovatában megjelent cikkéből származnak.

[7] 1868. évi XLIV. törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában.

[8] Az 1849. évi VIII. törvénycikk a nemzetiségekről.

[9] Magyar Lexikon – Az összes tudományok encziklopédiája Szerkeszti Somogyi Ede Budapest 1879.

[10] Felszólalás a képviselőházban, az 1927. évi ciklus 402. ülésén 1930. június 4-én, napirend előtt.

[11] Kant ezen munkája több magyar kiadást is megélt, és elektronikusan is elérhető:
            http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/filoz/tiszta/html/01.htm

[12] Surján László: Béke szerződés, törvény. http://mkdsz.hu/content/view/37576/202/

[13] https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-mindenkinek-szuksege-van-megbocsatasra-es-szuksege-van-turelemre

[14] Esterházy Lujza: A Duna-völgyi béke lélektani előfeltételeiről. Magyar Hírlap 1944. aug. 6. 7.p.

[15] Lásd bővebben itt: https://mult-kor.hu/hazaarulasnak-tekintettek-a-kommunistak-a-lengyel-nemet-megbekelest-20151118

[16] https://www.magyarkurir.hu/hirek/megbocsatunk-es-bocsanatot-keruenk-szentmise-esztergomban?m_id=1&m_op=view&id=11004&rovat=10

[17] https://mult-kor.hu/20061003_kozosen_ertelmezik_a_francianemet_multat

[18] Lucian Boia: Vesztesek és győztesek. Cser kiadó Budapest 2015. 71-72 lap.

[19] Surján László: A középső célba jut Magyar Krónika 2017. november 2.
        http://www.magyarkronika.com/gondolatok/2017/1102

[20] Miskolczy Ambrus professzor közlése, aki a levelet Kossuth Lajos rendezetlen iratai között találta meg. Lásd az Erdély Története (Főszerkesztő Köpeczi Béla) III. kötetének 1376. oldalát.

[21] Pálfi Albert (Gyula, 1820. – Bp., 1897.) jogi végzettségű szerkesztő, író, politikus. Petőfi baráti köréhez tartozott. 1848. márc. 19 – 1849. júl. 6. között a Marczius Tizenötödike c. forradalmi-radikális lap felelős szerkesztője. A szabadságharc után 1853-ig bujdosott, akkor elfogták, és 2 évre a csehországba internálták. A kiegyezést pártolta, radikalizmusa megszelídült, a Kisfaludy és a Petőfi Társaságnak tagja, az MTA levelező tagja lett.

[22] Marczius tizenötödike 1849. 22 szám 86.o.

[23] Mindez persze feltételezi, hogy előbb utóbb minden szomszédunk az Európai Unió tagja lesz. Ez a folyamat zajlik, miközben az Unió maga recseg ropog. Ha esetleg a végelgyengülés jeleit mutatja majd, alighanem szükségünk lesz egy Közép-Európai Unió megteremtésére. mert térségünk nemzetei egy a maihoz képest viharosabb, széteső világban csak egymást támogatva maradhatnak meg. 

[24] Több civil szervezet működik és még több működhetne ezen a téren. Kiemelem a Rákóczi Szövetség nemzetmentő munkáját, és megemlítem a megbékélés gondolatát terjesztő, a XX. században kirobbant feszültséget XXI. századi módon oldani kívánó Charta XXI megbékélési mozgalmat (ld. chartaxxi.eu/chartaxxi). Sokat várhatunk a lassan erősödő cserkészettől is, hiszen a cserkész minden cserkészt testvérének tekint. Mindent, azaz szlovákot, románt, szerbet stb.

 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort ankara escort izmir escort Beylikdüzü Escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Ankara Escort Kadıköy Escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort izmir escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Ataşehir Escort Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi rivalo yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort kurtkoy escort

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort