Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Cécke Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2020. January 2.

Cécke

Amíg el nem indult a Charta XXI Ki Mit Tud? vetélkedője, azt sem hittem volna el, hogy ilyen nevű település van Magyarországon. Persze nincs is, mert áttérült Romániába. Aki a Googleban ered a nyomába, sokat nem tud meg róla. Kicsit mélyebben vizsgálódva azonban épp egy Szilveszterre való történetre bukkantam. Meg is osztom a Magyar-Hon-Lap olvasóival.

Papp Jenő:Egyszer volt Céckén ünnep a világon

Ha már le kell lepleznem azt a szerény kis bihari falut, amelyik nekem a legkedvesebb, akkor szétszóródott lakosai helyett inkább rég kimúlt állatait bátorkodom itt feláldozni. Mert hol vannak már azok a céckei ökrök, ludak, kacsák, kutyák és malacok, amelyek egyszer az éleiben be tudtak végre alaposan rúgni. Elnyelte az enyészet őket, míg a lakosok ma is élnek, őket nem szeretném megbántani, de a mámoros ökrök közül valószínűleg egyetlenegy se húzza már az igát.

A céckei lábasjószág tényleg hozzá jutott egyszer a szeszhez s ezt a példátlan örömnapot a céckei szeszgyárnak köszönhették. Zathureczky István szeszgyárának óriási tartályai dombon álltak, tele a legfinomabb szesszel s a tartályok dombjai alatt Cécke egyik ünnepelt kis patakja folydogált. Volt kis fahídja, volt itatója, volt lubickolója a pataknak, nyáron itt fürödtek a libák és a lurkók s ha a gémeskútban kiszáradt a víz, a jószágot a patakba hajtották. Részben pataáztatás, részben szomjúság csillapítás végett.

Fent a dombon valahogy kilyukadt az egyik hatalmas szesztartály s a kristálytiszta alkohol ömleni kezdett lefelé. Ez a drága szesz-ér elérte a patakot s attól kezdve a tartály egész tartalma bele ömlött a patakba. A szeszgyárban semmit se vettek észre, a lakosság se tudott arról, hogy pálinka csobog a patakban s gyanútlanul hajtották be a vízbe az ökröket. A lovasszekerek is megálltak egy pillanatra a vízben, hadd hörpintsenek egyet a derék kis mokányparipák. Már ezek a tovatrappoló lovak nagyokat nyihogtak, mikor az ostor kiverte őket a patakból, de a gazdák azt hitték, hogy azért van jókedvük a lovacskáknak, mert hazafelé mennek.

Az első megdöbbentő misztikumra két dülöngélő tehén adott okot. A jámbor állatok teli tőggyel álltak be a vízbe, szelíden ittak belőle és megvadulva léptek föl a partra. Folytonosan bőgtek, valóságos szarvasbőgést csaptak. A szemük keresztbe állt s mind a négy lábuk csetlett-bottlott. A gyerek rémülten hajtotta haza a két állatot, végig zokogta a főutcát, hogy megbabonázták a teheneket. Az asszonyok összefutottak. Pár perc múlva hasonló szégyenletes állapotban bukdácsolt haza a szomszéd tehene is, aztán a bíró ökrei — ezek a fegyelmezett és törvénytisztelő lények — állítottak be feltűnő csapzottan. A patak partján rucák akarlak sétálni, de ezek is orra buktak. És egész sereg liba hagyta abba rendes napi fürdését, kikeltek a vízből, dalolni akartak, mint a hattyúk és iszonyú gágogás között szálltak föl a légbe, tüneményes siklórepüléssel, hogy aztán mámorosán hulljanak le az árkok partjára.

Egy kis patak nagyon hosszan el tud kanyarogni a faluban, elandalog az udvarok mellett, kertek alatt, urasági ólak tövében, kinyúlik a mezőkre s mindenütt akad egy szomjas borjú. Belelépnek pulykák, isznak belőle egész csűrték, a gúnár belevezeti egész udvartartását s a tinók és bivalyok sokszor órákig elhenyélnek az iszaposabb részletekben. A nagy tartály véges-végig megmérgezte ezt a parányi Tiszát, ahol belekóstoltak, ott mindenütt mámort szürcsöltek fel belőle az állatok. Mire a falu észbekapott, már részegen kurjongattak a kakasok, a tyúkok meg jobbra-balra dűlve tántorogtak, mintha lakodalom lenne Céckén s az összes állatok olyan kvalifikálatlanul viselkedtek, mintha mindannyian a kocsmából jönnének. Már nem is emlékszem tisztán, hogy ki fedezte fel a pálinkás patakot, azt hiszem, a harangozó kiáltott rá először a becsiccsentett kutyájára, hogy lehelj rám te gazember, — tény az, hogy a becsületes Bodrin megérezte a szesz illatát, lerohant a patakhoz s először csak szimatolni kezdte a vizet. Aztán hasra feküdt és vedelni kezdte a pogány italt, miközben a szünetek alatt fel-felordított:

Igyatok, mert elfolyik!

Szerette volna a két kezével feltartani a patakot, tálakért kiabált, de senki se hallgatott reá, mert már ott hasalt a fél falu a patak partján. A népek szájukkal estek neki a potya pálinkának, a tenyerükkel öntötték magukba s egyesekben volt még annyi öntudat, hogy hamar kiverték a jószágot a mederből. Nem azért, hogy tisztább legyen az ital, hanem hogy több jusson az embereknek. Előszedték a tűzoltásra berendezett edényeket, rocskák, vödrök és kupák csapkodták a vizet, merték kifelé, előkerültek a hordók, kihúzták a községi pumpát s a józanabbak gátat kezdtek hányni a patak elé, hogy elrekesszék a folyást. Mire valaki félreverte a harangokat, a szomszéd falvak is felfigyeltek, de hiába kémlelték az égen a füstfelhőket, semmit se láttak, mire elterjedt a hír, hogy a céckeiek megbolondultak.

A harangok riadójára lettek figyelmesek fent a gyárban is. A főfőző, a csíráztató, a gépész, lakatos és a raktárnok futólépésben rohant le a faluba. Egy lelket se találtak az utcákon, de annál több különös kakassal, libával, totyogó kacsával találkoztak. S mikor leértek a patakhoz, a lábuk gyökeret vert arra a látványra, amelyik elébük tárult. Ott hemperegtek az emberek a partokon s vitték hazafelé a vizet, mint egy, kincset. Egyikkel se lehetett szóba állni,- csak nevetett mindegyik, mikor szóllak hozzájuk és lökdösték őket a patak felé.

Siessen, mert már apad!

Nem tudom már azt se, hogy miképpen állították el ezt a kánaáni forrást. Hogy a tartályt dugaszolták-e el, vagy; a patakot merték ki az utolsó cseppig. Csak arra emlékszem, hogy majdnem egy hétig tartott, míg az állatok és emberek kijózanodtak. Sok szárnyas mámorosan ment a másvilágra, mert tort ült a falu és iszonyú öldöklés tört ki a baromfi fronton. Soha olyan boldogok még nem voltak az emberek, mint ezen a napon. Égi jelekkel magyarázták később a patak csodáját és sokáig megkímélték az értékesebb jószágot, mint amelyiknek a felfedezésben oroszlánrésze volt. De arra is emlékszem, hogy az élesdi fináncok agyafúrt merényletnek fogták föl az egész hallatlan kalandot s egy hét múlva jogtalan szeszes ital elfogyasztásáért perbe fogták az egész falut. Olyan fogyasztási illetéket sóztak a falu nyakába, hogy küldöttséget kellett meneszteni a vármegyéhez.

Azóta talán már idegenforgalmi 'nevezetesség lett a hősi patakból, mutogatják s talán még reménykednek is, hogy lesz még egyszer Céckén ünnep a világon.

Megjelent a Magyarság 1933. évi karácsonyi számában.

Rég volt, tán igaz se volt. Az azonban biztos, hogy Zathureczky István Céckén volt földbirtokos, egyebekben pedig a Magyar Iparművészeti Társaság rendes tagja. Hogy Céckén volt-e szeszgyár, annak még nem találtam hiteles bizonyítékát, de annak igen, hogy a székelyföldi Zathureczkyek foglalkoztak szeszgyártással. Ekként a történet akár hiteles is lehet.

De van még meglepetés Cécke ügyben. A városháza épületéről találtam egy fotót a Google Föld programon. Már az épület is különös. Egy modern városban is helye lehetne. Ha nem látnám mellette a két román zászló között az európait, nemigen hinném, hogy városházáról volna szó. A hivatalos tábla látszik ugyan, de olvashatatlan. Nem így az a három szó, ami fentebb, a büszke üvegpalotának mintegy a homlokán figyelmeztet: NIHIL SINE DEO. Semmit Isten Nélkül. Ügyesen megkerüli a nyelvtörvény buktatóit, kimondja latinul a lényeget. Úgy érzem, az új esztendőben csak el kellene látogatni Céckére, megtudni, photoshopos vagy valós a kiírás. (Netán társbérletben van a hivatal az Istenházával?)

A képen égbolt, épület, kültéri láthatóAutomatikusan generált leírás

Amúgy a nevezetes patakot, ha megszeszesítésekor nem is, de azóta valóban elrekesztették, egész komoly tavat duzzasztottak belőle, azaz nem is belőle, hanem a közeli Sebes Körösből. A környékbeli dombok, hegyek pedig cementté kezdenek alakulni, talán ezért volt mód a polgármesteri csodapalota felépítésére. Akár eljutok 2020-ban Céckére, akár nem, Boldog Új Évet minden céckeinek, magyarnak, románnak egyaránt.

Surján László

Utóirat: Mindazok, akik további meglepetésekben akarnak részesülni, látogassanak el, legalább olvasóként a Charta XXI. facebook oldalára, de be is kapcsolódhatnak a versenybe: a december 14-e óta megjelent falukról bármikor megírhatják, hogy mit tudnak róla, illetve mit találtak róla. https://www.facebook.com/ChartaXXI/  A verseny 2020. június 4-ig tart és százezer forint összdíjazású.

Jelszó: Utáljuk együtt a facebookot, de ha már van, használjuk jóra!


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli Ankara Escort Eryaman Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort beylikdüzü escort Beylikdüzü Escort izmir escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Kadıköy Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kartal Escort Ankara Escort izmir escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort izmir escort bayan Escort izmir İstanbul escort escort bayan Ataşehir Escort Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar Ankara escort bayan izmir escort bayan Watch porn videos escort mersin Free Movies Escorts in london London Escort agency Kartal Escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Şerifali Escort Ataşehir Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort Mariobet ripio credit network price bitcoin borsaları tron fiyatları Usd tether nedir ripple fiyatları dash fiyatları ethereum nedir kripto para haberleri kripto para haberleri kripto para haberleri kripto para haberleri kripto para haberleri kripto para haberleri kripto para haberleri Ethereum classic dogecoin al sat kripto para borsası bitcoin cash piyasası bitcoin gold al sat bitcoin al sat altcoin al sat markobet.info markobet.biz 1xbet-bonus.com casino-dunyasi.xyz pokerqq.club canlitvon.com online-iddaa.xyz justinbet-bonus.com online-kacakbahis.online bets-giris.xyz elexbet-bonus.com online-kacakbahis.info online-kacakbahis.xyz betsat-guvenilir.xyz onlinekacakbahis.live superbetin-bonus.com vivolabet-kayitol.com canli-bahis.live acctvideos.com betsenin-kayitol.com onlinekacakbahis.info casino-list.live bahis-adresi.live onlinekacakbahis.xyz iddaaoyna.xyz betnews.live betlist24.live betist-giris.xyz online-bahis.online trbet-casino.xyz justinbetcanli.xyz bahis-rehberi2.com trbet-uyelik.com casino724.live bet724.info betledy.live online-bahis.xyz newsbet.live superbets.live betbot.info betci.live kacakcasino.online kacakcasino.live kacakcasino.info kacakcasino.xyz superbetin-bonus.xyz supertotobetci.live supertotobet-bahis.com superbahis-giris.live super-bahis-guvenilir.xyz superbahis-canlibahis.live superbahis-giris.xyz super-bahis.live superbahisyeni.live superbahis-yenigirisi.live super-bahis.xyz kacak-casino.live kacak-casino.info rivalogirisyap.com kacak-casino.xyz betcix.live pashagaming.live bahis-oyna.live bonus-ver.live betcrop.live canli-casino.online bahisci.live canli-casino.info bet30.info betlock.live canli-casino.xyz casino-siteleri.info mobillbahis.com casino-siteleri.live mariobetcanli.com bettip365.com black-betting.live justinbet.xyz justinbet.live kacak-iddaa.xyz casino-siteleri.xyz betting-bonus.live canli-bet.live betting-sports.live bahisle.info canlicasino.xyz bahislekazan.info bet-siteleri.live canli-bahisci.live canli-casino.live betboo-canlibahis.live 1xbetbahis.live enbet-giris.xyz dafabete-giris1.com kacak-bahis.live kacak-bahis.xyz dafa-betgiris1.com canli-bets2.com justin-bet.xyz online-bahisci.xyz superbahis-casino.com bixbett.com dafabet1-giris.xyz https://www.betmatik-canlibahis.live betsenin-giris.xyz giris-betmatik.live betmatikcanli.xyz bahis-bonus.live betmatik-giris.xyz youwin-yeni-giris.xyz betting-game.live betistcanli.xyz betistbahis.xyz casinodunyasi.live betist-casino.com betexper-giris.xyz yeni2.betigogirisyap1.com betboonline.com betboo-giris1.xyz rivalobet-giris.xyz betboogiris.live betboo-giris.xyz casinodunyasi.xyz rivolabet-yeni-giris.xyz anadolucasino.xyz artemisyenigiris.com artemis-casino.com bettingsiteleri.live artemis-canlibahis.com casino-siteleri.info fetch price eidoo price horizen price digixdao price project pai price loom network price qash price digitex futures price civic price gxchain price nebulas price enigma price revain price aion price grin price waltonchain price nuls price loopring price dragon coin price wink price funfair price waykichain price orbs price newton price solve price solve price lambda price elastos price kyber network price redd coin price decentraland price bread price tierion price dxchain token price aragon price bytom price seele price electroneum price metaverse etp price bitcapitalvendor price ren price factom price stasis euro price xmax price stratis price beam price wax price populous price lina price matic network price aurora price zilliqa price verge price aeternity price z coin price steem price nexo price rif token price golem price enjin coin price mco price crypterium price status price nash exchange price aelf price bitshares price monacoin price digibyte price kucoin shares price nano price abbccoin price hypercash price quant price komodo price centrality price theta price bytecoin price ontology price nem price dogecoin price karatgold coin price algorand price synthetix network token price iost price augur price waves price maidsafecoin price trueusd price vechain price icon price bittorrent price bitcoin diamond price v price pundi x price energy price ignis price metal price gatechain token price powerledger price moeda loyalty points price bhpcoin price fantom price ark price odem price wanchain price zcash price paxos standard price tron price bitcoin sv price dash price huobi token price stellar price cardano price iota price chainlink price monero price unus sed leo price cosmos price usdcoin price maker price neo price 0x price raven coin price omisego price holo price lisk price vsystems price decred price bitcoin gold price zb price educare price hedgetrade price basic attention token price qtum price xrp price ethereum price tezos price tether price litecoin price bitcoin cash price bahis siteleri eos coin price swipe price dai price luna price energi price ardor price chiliz price iexec rlc price molecular future price tomochain price loom network price ethereum classic price hedera hashgraph price edc blockchain price crypto coin price bitcoin price bitcoin price binance coin price metal news ripio credit network news fetch news eidoo news wanchain news ark news odem news moeda loyalty points news power ledger news gatechain news bhp coin news fantom news tierion news bread news aragon news dxchain news wax news lina news populous news digix dao news project pai news loom network news qash news revain news aion news funfair news waykichain news orbs news matic network news loopring news nuls new dragon coins news wink news digitexfutures news civic news gxchain news enigma news horizen news nebulas news rif token news nexo news golem news enjin coin news mco news crypterium news status news nash exchange news aelf news energy news bytom news electroneum news seele news metaverse etp news factom news ren news bitcapitalvendor news stasis euro news xmax news stratis news beam news newton news solve news lambda news elastos news kyber network news reddcoin news decentraland news grin news waltonchain news abbccoin news nano news kucoin shares news digibyte news monacoin news bitshares news icon news bytecoin news theta news centrality news quant news komodo price hypercash news maidsafecoin news iost news synthetix network token news waves news augur news algorand news karatgold coin news bittorrent news bitcoin diamond news v coin news pundix news aurora news zilliqa news verge news aeternity news z coin news steem news gatechain token chart power ledger chart moeda loyalty points chart odem chart ark chart wanchain chart eidoo chart fetch chart ripio credit network chart metal chart ignis chart bhpcoin chart fantom chart bread chart tierion chart aragon chart dx chain token chart wax chart populous chart lina chart matic network chart orbs chart waykichain chart funfair chart aion chart revain chart qash chart loom network chart digix dao chart project pai chart enigma chart nebulas chart horizen chart gx chain chart civic chart digitex futures chart wink chart dragon coins chart loopring chart nuls chart bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri yalova escort denizli escort kıbrıs escort afyon escort kayseri escort aydın escort düzce escort edirne escort uşak escort burdur escort kıbrıs escort ordu escort trabzon escort mardin escort sivas escort van escort ağrı escort samsun escort hatay escort kıbrıs escort maraş escort erzurum escort yozgat escort tokat escort niğde escort bolu escort çorum escort zonguldak escort adana escort kastamonu escort rize escort giresun escort elazığ escort urfa escort sakarya escort diyarbakır escort antep escort kütahya escort konya escort malatya escort nevşehir escort ısparta escort mersin escort muğla escort eskişehir escort manisa escort tekirdağ escort kocaeli escort balıkesir escort çanakkale escort
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google