Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Kiknek nem játék e tájék Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2019. July 12.

Kiknek nem játék e tájék
Filep
Tamás Gusztáv dialógusairól

Első mondatot egy regényfölütéshez nem könnyű találni, ám a nyúlfarknyibb és más műfajt célzó írások esetében sem egyszerűbb. Néha nehezebb - legyen szó, mint most, egy olyan könyvről, mely (megengedem: a kívülálló erősen túlzó meglátása ez itt) sok-sok (nem most megszólaltatott) ember veszendőbe tűnő, elfoszló évtizedeiről szól. Haddv legyek kemény: a kötet címe -Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt(Beszélgetések kisebbségkutatókkal) - nehezen sejtet fel egyéb, enyhébb, elfogadhatóbb értelmezési alternatívát. Nehéz is lenne értelmes definíciót találni arra, amit az ember alapvetően talán nem, de részleteiben olykor értelmetlennek gondol, bár talán már csak gondolt. S meglehet, hogy épp a remek ellenpélda szülte ezt a tanulságot - jelen sorok írójában. Aki talán épp e kötet révén, eredményességének örömében elmélyedve döbbent az előbbiekre. Meglehetős ismeretekkel rendelkezvén a kisebbségkutatásról, a nagy elődök korszakos jelentőségű, forrásértékű munkáiról és munkásságáróls mégis, olvasván az itt sorjázó-formáló életpályákat, arra kell ráébrednünk: mennyi-mennyi kultúrkincset dolgozhattak föl, bányászhattak elő, milyen hatalmas feladatot végeztek el, roppant alapos felkészültséggel párosuló szakmai odaadással - ám ez részben a korábbi nemzedékek eltékozolt lehetőségeire világít rá.

Mi más lehetne a véleményünk akkor, ha szemügyre vesszük a cím teljes szövegkörnyezetét?Azt akarom tudni, hogy a történelemben cselekvő személy milyen információk birtokában hoz meg egy adott döntést- mondja Filep Tamás Gusztáv a vele készült interjúban. -Hogyan alakul ki egy eseményről a közvélemény. Erre a titkos levéltári anyagok, belügyminiszteri rendeletek vagy közigazgatási utasítások általában nem adhatnak magyarázatot.Végül: az egyik területem legfontosabb levéltári fondjait többen kijegyzetelték, feldolgozták már, de a sajtót nem nézték meg elég alaposan. Ezek a munkák tehát kiegészíthetnék egymást. Én azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt. Most már belátom, többnyire egyéni karrierépítésről van szó.” Az idézet pontosít, de fájdalmasan hiányos; valahol a gondolatmenet elején szó esik még egy bedöglött számítógépről, melynek merevlemezérőlelszálltFilep itt szóba került s immár örökre megíratlan könyve, s annak kapcsán az a munkamódszer, melyet minden munkájában követni próbált, már kezdettől fogva, bár lassan-lassan mívesebbre munkálván azt. Ez mutatkozik meg, pregnánsan, e látszólag egyszerű műfajbana kötetben olvasható, általa készített interjúkban, dialógusokban, beszélgetésekben, diskurzusokban, s ez a kötet zárófejezetében, amikor ő kerül mikrofonvégre – a hasonlóképp kiváló kérdező ezúttal Bárdi Nándor. S itt nem öncélú szinonima-halmozás az előbbi, részemről, mert ezen eszmecserék mögöttese egy nagyon alapos ismeretegyüttes összegzéséből rakódik s építkezik. Filep olyan kérdező, aki pontosan tisztában van a kérdezettek munkáinak jelentőségével, s nem kevés esetben érzékelteti is azok fájdalmasan hányatott szakmai reputációját, recepcióik olykori szomorúan felemás megközelítéseit. Mások önmaguk karrierféltéséből fakadómondjuk ki nyugodtan: ostobaberzenkedéseit, melyek  értéktelenségük dacára s ellenére roppant kártékony hatást érnek, érhetnek el. De mit tehet egy kutató, ha a tényeken is alapuló munkáinak értékét mások csak a tények értékének kétségbe vonásával próbálják vitatni; s itt levéltári dokumentumok ellen játszván ki személyes visszaemlékezéseket, holott a legjobb esetben is a kettőts még mi mindent - együtt kell szemlélnünk. De nem ez történik, tapasztalhatjuk akár naponta az úgynevezett múltfeltáró kutatásokban; melyek olvastán legföljebb ha szomorúan konstatálhatjuk a másfél évszázaddal ezelőtt élt történész, Horváth Mihály mondatának igazát:...néha hosszabb időt igényelt, fáradalmas búvárlatnak is vajmi csekély a gyümölcse.

Amúgy ez a kötetben szereplő idézet is fölvillantja annak végtelennek látszó szellemi kincsestárát. Aki említi (L. Balogh Béni), aznem helytelen módon, de mégis másképp hangsúlyozvánutalásként szövi mondataiba; Filep a tőle megszokott alapos jegyzetanyag ide tartozó lábjegyzetében felidézi az eredeti kontextust, s ezzel (nem kisebbítvén a citátum szövegbe emelőjének érdemét), s természetesen indirekt módon téve, újabb bizonyságát adja mégis saját munkamódszere egyik alapelemének. Hogy miért hasznos időnként egy utalás kontextusainak elmélyítése, s/de miért elégtelen a csak levéltári dokumentumokra támaszkodó történészi tevékenységmiként ezt ő önmagáról máshol kifejti. S mert fentebb azt írtam, végtelennek látszó, világítsuk meg ezt is azzal a szerzőt ismerők előtt már jól ismert ténnyel: a tizenkettő plusz egy beszélgetés talán félezernél is több lábjegyzete megmutatja a történészi hivatás rendkívül sokrétűcímszavakban is fölsorolhatatlan, hiszen mit hagyjunk ki, ha kiemeljük a művelődés-, szellem-, sajtó-, s számos önmagában is rendkívül alapos felkészültséget igénylőforráskutatásra támaszkodó alapjait.

Így, ennek alapján úgy is összegezhetjük: ez a dokumentumértékű, a kisebbségkutatás szabadegyetemének is fölfogható kötet egyszerre egyetemes, olykor évszázados előzményeket is fölvillantó, ám ízig-vérig mai kortárs története a kisebbségkutatás és kisebbségi lét jelen állásának, kortárs kisebbségkutatók elmondásában. A megszólalók valamennyien a kutatói lét útjának felén járnak, ötven körüliek, a maga ötvennyolc esztendejévelegyikük kivételével, aki néhány hónappal idősebb nála - Filep a korelnök. Aki majd mindent tudva és ismerve mind a kisebbségkutatás átfogó területéről, mind a mögöttünk álló évtizedek felemás közéleti és politikai közegéről (ami, s ez, ugye, kézenfekvő konzekvencia, nem csak a messzi múltban határozta meg a nemzeti kisebbségek életkörülményeit...), biztos kézzel s még biztosabb gondolatmenetekkel építi föl s teszi a laza, szűkebb tematika karakterére szűkített, egyéni szerkezetű dialógusokat egy szorosan összefüggő átfogó egyetemi vagy akár annál is fölsőbb szintűérdeklődőkajánlott olvasmányává. Ajánlott, mert tanulságos mindaz, amit megtudhatunk mind a mögöttünk álló szűken vett két-három évtizedről, mind a bővebb tájékozódáshoz elengedhetetlen két-háromszáz év politikai és társadalmi mozgásainak összefüggéseiről Bárdi Nándor, Stefano Bottoni, Novák Csaba Zoltán, Simon Attila, Gidó Attila, Papp Z. Attila, Hornyák Árpád, Gaucsik István, L. Balogh Béni, Kiss Tamás, ifj. Korhecz Tamás, Eiler Ferenc és természetesen Filep Tamás Gusztáv munkásságának áttekintéseiből.

Mondom, ajánlott olvasmány, ami, persze, olykor lehetetlennek tűnő kívánalom; erre és csak erre utalt nyitó bekezdéseim egyéni szomorúsága. Mert magam bizony azt tapasztalom, s ezt a közelgő nemzeti évforduló kapcsán sem árt leszögeznünk, hogy roppant hajlamosak vagyunk éveket, évtizedeket, csupán az egyes politikai ciklusokra épített értékes időt is elvesztegetni olyan játékokra, melyekben a tét nem a mi bőrünk. És a játék e tájon messze nem játék.

(Filep Tamás Gusztáv:Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt. Beszélgetések kisebbségkutatókkal. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2019)

Tamási Orosz János 


 
instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Ankara Escort Ankara escort Eryaman Escort Keciören Escort istanbul Escort Beşiktaş Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara Escort izmir Escort Bahçeşehir Escort http://www.ankaraal.com/ Kadıköy Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Sincan Escort Çankaya Escort İzmir Escort şişli escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno Kurtköy Escort Pendik escort sarışın porno Bakırköy Escort Ataköy Escort Halkalı Escort Bayan Şirinevler Escort Bayan Esenyurt Escort Etiler Escort pendik escort Pendik Escort Eros Porno Altyazılı Porno yasi24 roykar escort ankara bayan Escort izmir İstanbul escort istanbul escort bayan bayan escort sirinevler Kartal Escort Kadıköy escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Kadıköy Escort Kadıköy Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri pokerqq.club nemcoinalsat.com xlmalsat.com turk-bitcoin-borsalari.com kriptoparausdtether.com kriptoparatron.com kriptopararipple.com kriptoparalitecoin.com kriptoparaethereum.com kriptoparadash.com koineks.work koineks.org koineks.net koineks.mobi koineks.info koineks.club koineks.biz ethereumclassicpiyasasi.com dogecoinalsat.com bitcoingoldalsat.com bitcoincashpiyasasi.com bitcoin-borsalari.com bitcoin-al-sat.com altcoin-al-sat.com markobet50.com markobet365.com markobetvip.com markobetuyelik.com markobettanitim.com markobettini.com markobetcekilis.com 2markobet.com betsat-bonus.xyz markobet.tv markobet.org elexbet-bonus.xyz markobet.info markobet.biz 1xbet-bonus.com casino-dunyasi.xyz pokerqq.club canlitvon.com online-iddaa.xyz justinbet-bonus.com online-kacakbahis.online bets-giris.xyz elexbet-bonus.com online-kacakbahis.info online-kacakbahis.xyz betsat-guvenilir.xyz onlinekacakbahis.live superbetin-bonus.com vivolabet-kayitol.com canli-bahis.live acctvideos.com betsenin-kayitol.com onlinekacakbahis.info casino-list.live bahis-adresi.live onlinekacakbahis.xyz iddaaoyna.xyz betnews.live betlist24.live betist-giris.xyz online-bahis.online trbet-casino.xyz justinbetcanli.xyz bahis-rehberi2.com trbet-uyelik.com casino724.live bet724.info betledy.live online-bahis.xyz newsbet.live superbets.live betbot.info betci.live kacakcasino.online kacakcasino.live kacakcasino.info kacakcasino.xyz superbetin-bonus.xyz supertotobetci.live supertotobet-bahis.com superbahis-giris.live super-bahis-guvenilir.xyz superbahis-canlibahis.live superbahis-giris.xyz super-bahis.live superbahisyeni.live superbahis-yenigirisi.live super-bahis.xyz kacak-casino.live kacak-casino.info rivalogirisyap.com kacak-casino.xyz betcix.live pashagaming.live bahis-oyna.live bonus-ver.live betcrop.live canli-casino.online bahisci.live canli-casino.info bet30.info betlock.live canli-casino.xyz casino-siteleri.info mobillbahis.com casino-siteleri.live mariobetcanli.com bettip365.com black-betting.live justinbet.xyz justinbet.live kacak-iddaa.xyz casino-siteleri.xyz betting-bonus.live canli-bet.live betting-sports.live bahisle.info canlicasino.xyz bahislekazan.info bet-siteleri.live canli-bahisci.live canli-casino.live betboo-canlibahis.live 1xbetbahis.live enbet-giris.xyz dafabete-giris1.com kacak-bahis.live kacak-bahis.xyz dafa-betgiris1.com canli-bets2.com justin-bet.xyz online-bahisci.xyz superbahis-casino.com bixbett.com dafabet1-giris.xyz https://www.betmatik-canlibahis.live betsenin-giris.xyz giris-betmatik.live betmatikcanli.xyz bahis-bonus.live betmatik-giris.xyz youwin-yeni-giris.xyz betting-game.live betistcanli.xyz betistbahis.xyz casinodunyasi.live betist-casino.com betexper-giris.xyz yeni2.betigogirisyap1.com betboonline.com betboo-giris1.xyz rivalobet-giris.xyz betboogiris.live betboo-giris.xyz casinodunyasi.xyz rivolabet-yeni-giris.xyz anadolucasino.xyz artemisyenigiris.com artemis-casino.com bettingsiteleri.live artemis-canlibahis.com casino-siteleri.info betpas restbet süpertotobet betboo Bahis Forum Bet Forum Deneme Bonusu instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan istanbul escort istanbul escort citir escort florya
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google