Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

"...a történelmet vonszoljátok..." Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2019. June 29.

"...a történelmet vonszoljátok..."
Turbók Gyula és Turbók Attila kézszorítása

A költői és nemzedéki összekapaszkodás ritkán olvasható mesteri eredménye aKönyörgés a megtalált Istenhez(Hét Krajcár Kiadó) címen föllelhető verseskötetTurbók Gyula sok évtizede lappangó, többségében most először olvasható hagyatéka, fia, Turbók Attila édesapjához szóló írásainak foglalatában. Aki maga is költő, első kötete sok évtizede látott napvilágot, már amennyire az akkori idők annak nevezhetőek, majd hosszú időre elnyelte a lapszerkesztői, újságírói munka robotja, hogy évtizede újra publikálja versremekeit. Örökségét sohasem cserbenhagyva, erre nem csupán az apai életmű írásaiban állandóan tapasztalható tisztelete, hanem már említett első kötetének címválasztása is vélhetően amolyanráutalógesztus: Turbók Gyula két nemzedéki antológiát is megjelentetett Június címmel (1941 és 1942 könyvnapjaira), így hát kézenfekvőnek tűnik Turbók Attila évtizedekkel későbbiés immár évtizedekkel ezelőtti... - első kötetének címe: Július.

Folytathatnánk itt, de mindenképp szükséges kitérőt tennünk. Költői és nemzedéki összekapaszkodásról írtam fentebb, ám pontosítsunk: egy személyes, példamutató és példaértékű történetet takar. Azon kivételek egyikét, mely egy szomorú szabályt erősít: a mindenkori kortárs irodalom- és művelődéstörténet hajlamos saját dimenziójából ítélni, rekonstruálni. Valamely korra visszatekintve az annak felszínén érzékelhető egymásnak feszülésekből alkot képet, építi föl, rekonstruálja a kor irodalmi teljesítményeit; feledvén, hogy a nagy viharok örvényei mennyi értéket szippantottak be iszapos mélységeikbelétrehozván, a történelmi változások ciklusainak ritmusához igazítva, az elsüllyedt nemzedékeket. Az arctalan halottakat. Akiknek arcot az utókor már csak egy-egy véletlennek köszönhetően ad. Mire gondolok? Hadd világítsak egy ennél is pontosabb apró történettel.

Néhány hónapja, fél éve talán, Pásztor Béla eddig kiadatlan versgyűjteményének bemutatóján jártam. Szép este volt, s szolgálni fogja remélhetőleg Pásztor Béla újabb fölfedezését; mert ez olykor, húsz, negyven évenként mindenkivel megesik, de lenne, ha kapaszkodót is találna az emlékezet néhány új hajtása rögzítettem akkor meglehetősen rapszodikusan vezetett naplómba. Nos, lapozgatván a kötetet, ráfutott a szemem Benjámin László régről oda emelt visszaemlékező soraira (Benjáminnak amúgy, mielőtt minden lezúdul a fürdővízzel együtt, érdemes lenne eltűnődni a Tengerek fogságában című kötetén), nos, Pásztorral kapcsolatban Govrik Elemért említi, aki egyébként karpaszományos tizedesként esett el 1942-ben (vagy 43-ban, ha más forrásba lapozunk bele) s Benjáminpersze korábban - Govrikkal küldte el néhány versét Pásztornak. Nos, a lényeg: sok évtizeddel ezelőtt megemlítettem Govrik nevét Vas Istvánnak, mert akkoriban került kezembe a kötete, föltűnt a versek minősége, s ha már hosszasabb dialógusba keveredtünk, egy hirtelen ötlet kapcsán megkérdeztem: az Egy szerelem három éjszakájának egyik mellékalakja nem lehet Govrik? Vagy nem tudta, vagy újabb köröket akart velem futtatni, vagy csak bosszantotta, hogy valóságos személyekkel akarom kitölteni s így kisebbíteni az ábrázolt drámai jelenet lényegét, no, nem bonyolítom, a lényeg itt az, hogy kis tűnődés után azt mondta, lehet, de lehet Pásztor Béla iskérdezzem meg Hubayt. Akivel jóval többet beszélgethettem, szerencsés voltam, de meglehetősen szívélyes volt ő is, hiszen sokáig közöttünk maradt, de ezt valahogy soha nem jutott eszembe megkérdezni. Így a konkrét kérdésemre nincs konkrét válaszom, csak azt tudom elmondani az említett kirakós játékról, hogy a máig tartó huszadik század magyar költészetének első világháborújából sok, túl sok hősi halottat tarthatunk nyilván. Hatalmas volt a véráldozatunk. Ki ilyen, ki olyan nációból. A második világháború alatt volt, aki karpaszományosként, s volt, aki munkaszolgálatosként vesztette el az életét, ugyanazon baráti társaságból, ugyanazon véráztatta időben, s egyazon por lepi be életük, személyiségük konkrét tényeit, sorsukat az ezen vagy azon oly szívesen pörlekedő utókor elvonatkoztató emlékezete. S vegyük hozzá a világégések utáni veszteségeinket; a húszas években, a negyvenes években, az ötvenhatos forradalmat követő fél évben, smessze nem végül - apuha évtizedek súlya miatt (akár csak belső emigrációba) eltűnő nemzedékek hiányát. Ki fogja megrajzolni az ő arcvonásaikat? A szinte másfél-két évtizedenként fölbukó elsüllyedt nemzedékekét?

A kérdés jelentőségét ez a pillanat is aláhúzza: itt állunk Turbók Gyula írott és fotografált arcképe előtt, mely egyszerre elevenedik majdhogynem végtelenített filmmé, és merevedik ki sárguló, fakuló polaroidként. Mert pillanatok peregnek le előttünk, olyan villanások, melyekről egyenként is alig-alig tudunk, de akár évtizedenként képesek vagyunk arról a korábbival ellentétes könyveket, nézeteket tükröző véleményalkotásra. Pedig a sajátunk helyett legyen az bármennyire távlatos, empatikus, kiérlelt elegendő lenne közelebbről szemügyre vennünk a vizsgált kor fiatal, küszködő robotosait, akiknek mindig nehezen megvívott csaták közepette kellett dönteniük a körülöttük összecsapó világnézetek értékei és értéktelenségei felől; saját életáldozataikat, sikereiket és kudarcaikat rögzítették írásaikba, tevékenységükbe, végső szembenézéseikbe. Mint költőnk, aki 1919-ben született, Ady halálának évében, s akinek sorsa szinte beteljesítette mindazt a jövendölést, mit Adytól még ma is elvitatnának, kétségbe vonnának. De versei arra is följogosítanak bennünket, hogy Turbók Gyulát Ady-követő, őt mélyen értő s általa mélyen megérintett költőként fedezzük fel. Mert fölfoghatjuk, definiálhatjuk költői hatásként is ezt a négy sort:Halál-ösvényen sírva szánom / Magam s anyám, ki fényre bontott / S az örök rendben megmutatta / a temetőt s a horizontot...Ám, ha eltűnődünk azon, hogy ezt a verset a negyvenes években írta egy húszas éveiben járó fiatalember, a második világégés közepette, akkor ez már sorsparafrázishazáé, nemzeté, alkotó erőé. Tovább lapozván, haladván, olvasván a sorokban és a sorok fölött, között, egyre több jelzős szerkezet, metafora, témaválasztás jelzi számunkra azt, hogy joggal élhetünk az említett gyanúpörrel költőnk bár meg-megérint egy-egy Ady-hangsúlyt, de körbe építi azt saját korának nem változott hangulatával; mondhatnánk, hogy Adyval pöröl, ha kell, Ady ellen is, a hazáért:A szent gyökér, terpedjen tisztán szét a földben, / hogy egyszer, ha söpör nyugat, s fojt dudva, gyom: / meg tudjunk állni, új / kalászok, mi a régi ugaron. - írja, mertezerszer jaj nekünk, ha a / vihar ma és holnap közt hazátlanul talál (Üzenet egykorú társaimhoz). S talán fel sem kell hívnom a figyelmet a cím nyilvánvaló áthallására, az üzenet aktualizálására; s a közismert Ady-versben megnevezett hónapra: június. De bízvást menjünk ennél tovább, vessük össze a két vers néhány sorát:Bár zord a harc, megéri a világ, / Ha az ember az marad, ami volt:- így Ady, s a tanítást az újabb történelmi vihar magjában imigyen ismétli Turbók:Tán a züllött emberiség utolsó / roncsa, láng, mely nemsokára ki fog hunyni, / tán az eljövendő dúsabb / idők előharcosai vagyunk mi.

Még hosszan szemelgethetnénk anegyedszázad élet-ből fakadó versek véseteit, demint mindigmost sem ezt téve inkább arra biztatnék minden verskedvelő olvasót, minden szöveggyűjtemény-szerkesztőt, hogy fedezzék föl ezt a nagyszerű és mindenek előtt a magyar múzsába kapaszkodó költőt. Markoljunk bele nemzetféltő érméibe:a múlt ma száz jövővel felér;századok gerince;ezt a bölcsőt, ezt a földet, / ezt a tájat kergetem;sorsod ezeréves hegyét;menni Napkeletre;csak magyarul szólva;új jövendő épül / történelmi nyárban;magyar nép, benned érik az öröklét.  Hazáját, múltját, a nemzet gyökereinek a mélységekben összeérő, egymásba kapaszkodó, a hajszálaktól az ezeréves tölgyek lombkoronájáig futó rezdüléseket értő s magába szívó költészetről van szó; ami megfelel ugyan a kor kihívásaiból fakadó elvárásoknak, ám azt sokkal erőteljesebb eszközökkel, sajátosan egyedi költői világ megteremtésével vonultatja föl. S van két monumentális vers a gyűjteményben, melyek semmiképp sem elhanyagolhatóakbeleillenek a magyar költészet évszázadait átfogó reprezentatív gyűjteményekbe. Ahogy rövidebben mondani szokták: mindenkori antológia-darabok.

Ilyen a Véres szakadékolyan, háromszázötvenhat sorból álló éposz, melyből formát és tartalmat egyaránt tanítani lehetne, kellene. Önmaga addigi költői útjának összefoglalása, nem annak szánt, de a sors akarata miatti mintegy záróakkordja; egy megszemélyesített nemzet ezer esztendős kálváriájának méltóságoss egy himnikus fohász fortissimójába csapó - pannója. Életrajz, korrajz, sorskörkép. Sorait minden apró részletbe menően kibontani itt nem áll módunkban, de mindenképp utaljunk a formaválasztás tudatosságára: a magyar költészet klasszikus felező tizenkettese kizárt, hogy ösztönösen párosult a bujdosóavagy talán keserves - énekek hangjával. A gondolkodásában, fölismert identitásának erőteljes kifejezésmódjában félreérthetetlenül valló költőről már szóltunk; itt, a Véres szakadék kapcsán tegyük hozzá, hogy a magyar költészet hagyományaiból bátran merítő, azt biztos kézzel alkalmazó,verstechnikaiértelemben is kiforrott költőre lehetünk büszkék Turbók Gyula személyében. Másik antológia-darabja e gyűjteménynek az E napon kezdem címet viseli. Egy ma is aktuális intő, figyelmeztető, fölemelt ujj lenne ez, ha szoborba kellene öntenem; rávésve az óvó sorokkal. Alcíme egy dátum: 1944. március 19. Magyarország német megszállásának napja....ilyen hajnalunk még nem volt, / ily reménytelen tíz évszázad óta, / így nem csapolták még meg ereinket / s nem ütött ránk ily dühvel Európa.- olvashatjuk a költeményben s akár láthatjuk magunk előtt azt a hajnalt, a dübörgő Tigriseket, a csikorgó lánctalpakat, s akár magunk is végiggondolhatjuk e szűk fél évtizedet Telekitől Kállayig. De ne zökkenjünk át Turbók invitálását elfogadván sem a történelem útvesztőibe, bár a meghívás beavatásszerűen sürgető; az identitásában és verstechnikai eszközeiben érett, magabiztos költő itt vátesszé lép elő; így intézi intelmeit a versben fiának, bölcsője fölé hajolva.Csak magyar légy, nem több, de kevesebb se, / ha több vagy, talán árulóvá züllessz, / ha kevesebb, elhullasz térdre esve / és új bitangság lesz, ami körülvesz. / Idők fölött és századokon túlra / nézőn légy magyar, ki végre messze lát, / kit nem kötnek e korhoz semmi durva, / jelvényes, őrült, csip-csup komédiák.S a vers záróakkordja egyben jóslattal fölérő nyitány; számvetés bár, de intő számonkérése a talán újra utat tévesztőknek:sorsunk hogy tűrt, sírt, remegett, félt sokat / és elbuktunk, mert másokban kerestünk / magyart-emelő új, roppant célokat.

Személyes- és nemzetsorson átszűrt, megértett és továbbadott tanulság, mely, persze, szűrlet az addigi versekből megismert alkotó súlyos, önmagát tudatosan építő immár életművébőls benne, emeljük ki ismét, két nagyon fontos verset köszönhetünk e kötetnek. Ám mindeddig csak érintőlegesen beszéltünk a csapatépítő szerkesztőről, a tőle szellemi karnyújtásnyira lévő alkotók megszólítójáról. Két említett antológiája további irodalomtörténeti utazást kíván, von maga után, mert aligha kétséges, hogy így együtt megjeleníteni azt az elsüllyedt nemzedéket, melynek kiemelkedőbbszerencsés túlélésük folytán Turbóknál kicsit ismertebbalakjait is lassan már elfedi a könyvespolcok fölött szálló por. Elég csak átfutnunk a neveket1941-ben ifj. Ambrózy Ágoston, Békeffy Gábor, Dobozy Imre, Puszta Sándor, Rolla Margit, cserei Szász László, Taksonyi Pál, majd 1942-ben Békeffy Gábor, Dobozy Imre, Erdélyi József, Gesztelyi László, és Taksonyi Pálahhoz, hogy lássunk néhány hiátust mai tudásunkban. S a kör bővíthető; hadd adjak ezért arra is magyarázatot, miért szőttem ide a persze tartalmában is fontosnak gondolt történetemet Govrik Elemérről. Nos, bár az együttröpülésnem feltétlenül jelent személyes barátságot, ám a többszöri azonos lapszámon belüli együtt-publikálás akár ennek kutatásához is fölsejtet egy ajtót. Ami a Napkeletből, Tormay Cecile folyóiratából nyílik a ma irányába; abban ugyanis több alkalommal is egyszerre találhatóak meg Turbók Gyula és Govrik Elemér versei. Ki tudja, Vas Istvánt talán mindkettőjükről kérdeznem kellett volna...

Nem úgy Turbók Attilát, e kötet közreadóját, aki azzal teszi teljessé édesapja előtti főhajtását, hogya gondosan megírt, pályaívet bemutató bevezető esszén túlcsokorba gyűjtve mintegykései koszorúkénta kötetbe helyezi saját, édesapjához írt verseit. Meglepetést nem okoz, eddig is tudtuk költészete értékeit, jómagam a megjelenés pillanatától birtoklom 1975-ben megjelent első kötetét, ez úton is fölhívom a figyelmet (nem először teszem) a már abban olvasható Földem című versre, amely mindenképp kiemelt figyelmet érdemel, mondjuk, a hamarosan kezdődő emlékévben. Teszem ezt azért is, mert mostanában emlékévek jöttek s mentek, megannyi alkalom adódott, ami figyelmet irányíthatott volna Turbók Attila itt és máshol olvasható apa-verseire. Gondolok itt a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára akár, melyen (melyeken) mind a mai napig méltatlanul kevés szó esik az árván maradtakról. Akikről, személyes sorsára vetítve, vagy inkább abból kivajúdva, így írt s ír Turbók Attila:Hazám / kiporolt szőnyeg / Európa udvarán. // Lánctalpak gyorsírását / betűzöm a porban. De akár a teljes itt közölt ciklus megérdemelne egy válogatást, apa és fia páros repülését, az említett évfordulók kiadványainak sorábanígy a Vakondnyár (1946-1956), mely folytatás és felelet a fentebb általam kiemelt két Turbók Gyula nagy lélegzetű versre. Summázzuk, éreztessük ezt egy szűkebb részlettel:Germán bilincsek, írtad egykoron, / végső ítéletként a romokon, / nem tudhattad még, csak a csizma más, / az önkény mindig vér és agymosás.Felizzó, parázsló vers, ítélete átég minden koron, a halottnak s a holtaknak szóló számadásában a fiú keserűsége talán erősebb, mint az édesapa pusztulásban is reményt üzenő biztatása. De érthető ez, hiszen mennyien pusztultak el a holnapérts vált volna valóban értelmetlenné a tett?Százezrek hallgattak, vak milliók. / Ricsajban kelt tészta, szunnyadt a nép. / Szobrok öntődtek, csizmának valók. / Három rámába feszült ezer év. // Mértéke vesztett gőg és gyűlölet / harsogta fennen, övé a jövő. / Emberöltővel korábban vetett / termést kaszált az ál-szántóvető.- csattan az asztalon a vers ökle, melyet nem nyit, nem old békévé talán semminő emlékezet.

Ha kívülről nézzük azt, amelynek persze jócskán közepén állunk magunk is, ki-ki eltérő úton érkezvén e Krétakörbe, akkor válik igazán izgalmassá két szellem, két lélek, két szív intertextuális kézszorítása.Koncot rágó küzdők zsivaja tombol, így az apa,unokáik ma új vagyonért ácsingóznak, triumfál a fiú.Divatos jelszavak, hazug, hamis strófák: / ez gyilkolt minket és sok alávalóságolvassuk ott, s folytatja az itt:Ez már csak ország, nem haza, / érdekek bomlott halmaza. S a személyes én-ek legszemélyesebb, legbensőbb dialógusa:Mint kitépett szív, a föld úgy nyög, pereg. / Veled akartam élni itt, csak veled.- szól az édesapa élettől szóló búcsúverse, s felel a fiú:Vagyok veled, csak így lehet, / édes testvérként: gyermeked.

Két költő, két szív, egy család. Egyazon hazáért dobognak. Csupán néhány szívverésnyire tőlünk, s még annyival sem a megtalált Istentől. (Turbók Attila, Turbók Gyula: Könyörgés a megtalált istenhez. Hét Krajcár Kiadó, 2018).

Tamási Orosz János


 


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya Zonguldak havalimanı rent a car Van havalimanı rent a car Uşak havalimanı rent a car Trabzon havalimanı rent a car Tokat havalimanı rent a car Tekirdağ havalimanı rent a car Sivas havalimanı rent a car Şırnak havalimanı rent a car Sinop havalimanı rent a car Siirt havalimanı rent a car Şanlıurfa havalimanı rent a car Samsun havalimanı rent a car Ordu havalimanı rent a car Nevşehir havalimanı rent a car Muş havalimanı rent a car Muğla havalimanı rent a car Mardin havalimanı rent a car Malatya havalimanı rent a car Kütahya havalimanı rent a car Konya havalimanı rent a car Kocaeli havalimanı rent a car Kayseri havalimanı rent a car Kastamonu havalimanı rent a car Kars havalimanı rent a car Kahramanmaraş havalimanı rent a car İzmir havalimanı rent a car İstanbul havalimanı rent a car Isparta havalimanı rent a car Iğdır havalimanı rent a car Hatay havalimanı rent a car Adana havalimanı rent a car Adıyaman havalimanı rent a car Ağrı havalimanı rent a car Amasya havalimanı rent a car Ankara havalimanı rent a car Antalya havalimanı rent a car Aydın havalimanı rent a car Balıkesir havalimanı rent a car Batman havalimanı rent a car Bingöl havalimanı rent a car Bursa havalimanı rent a car Çanakkale havalimanı rent a car Denizli havalimanı rent a car Diyarbakır havalimanı rent a car Elazığ havalimanı rent a car Erzincan havalimanı rent a car Erzurum havalimanı rent a car Eskişehir havalimanı rent a car Gaziantep havalimanı rent a car Hakkari havalimanı rent a car instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram followers free instagram followers instagram takipci hilesi instagram followers instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipci satın al smm panel erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort adana escort bartın escort yalova escort sakarya escort maraş escort van escort muş escort siirt escort erzurum escort erzincan escort afyon escort nevşehir escort ısparta escort batman escort edirne escort amasya escort çanakkale escort balıkesir escort uşak escort düzce escort hatay escort muğla escort bodrum escort urfa escort mardin escort diyarbakır escort aksaray escort osmaniye escort kilis escort adıyaman escort mersin escort kayseri escort malatya escort zonguldak escort kastamonu escort kütahya escort aydın escort kocaeli escort kurtkoy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort kutahya escort yozgat escort kastamonu escort bitlis escort batman escort burdur escort adana escort kibris escort cesme escort agri escort mugla escort kahramanmaras escort bartin escort afyon escort elazig escort ardahan escort balikesir escort igdir escort cankiri escort osmaniye escort karabuk escort bayburt escort adiyaman escort mardin escort karabuk escort zonguldak escort tokat escort izmit escort sinop escort kars escort bingol escort siirt escort duzce escort nigde escort tunceli escort aksaray escort yalova escort van escort aydin escort mus escort amasya escort nevsehir escort sivas escort giresun escort manisa escort usak escort tekirdag escort edirne escort rize escort erzincan escort ordu escort aydin escort burgaz escort corum escort corlu escort hatay escort malatya escort canakkale escort erzurum escort urfa escort urfa escort tokat escort urfa escort trabzon escort bursa escort canakkale escort eskisehir escort kayseri escort gaziantep escort konya escort isparta escort hatay escot samsun escort diyarbakir escort sakarya escort sivas escort trabzon escort alanya escort bolu escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit hapı penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi kafur krem geciktirici hap fiyatları cialis 5 mg 28 tablet dapoksetin eczane fiyatı viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel stag ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort istanbul escort escort istanbul istanbul escort bayan Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort