Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

"...békességgel számot vetni..." Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2019. June 24.

...békességgel számot vetni...
Tóth Sándor újabb verseiről

Bár a költészet korántsem halott, miképp ezt néhány évtizede kijelenteni volt bátor egy irodalomtörténész, annyiban igazat adhatunk neki, hogy a költészet egyre inkább emberivé lényegül. Ami nem föltétlenül jelent itt dicséretet. Mert hogyan él, viselkedik az ember? Mindazt, ami körülveszi, birtokolni akarja; meghódítja, kitermeli, hasznosítja, szétszedi és összerakjaremélve, hogy ugyanolyan marad. De nem. Így tett kezdeteitől fogva, s nem adja föltalán már készülnek valahol annak az óriási fagyasztómasinának a tervrajzai, mely (kétszer annyi billióért, mint amennyit eddig költöttünk környezetünk rombolására)visszanöveszti a sarkvidék jéghegyeit. De ne tréfáljam túl mondandóm lényegét, Tóth Sándor jeles költő-kortársunk új könyvének (Elfelejtett harmóniák) apropóján különösen vétek lenne ez, hiszen őt olvasván adekvát módon ébredünk arra: a költészet az, ami körülvesz bennünket eszmélésünk pillanataitól; lelkiségünk kiteljesítője, minden dolgok lényegének értelmezője és magyarázója, minden élő és élet esszenciája; az a belső parancs, amire még csak ösztöneink, s majdan később tudatunk reagál, összegző életmintájával vizsgázván abból.

Ha csak el nem utasítja, süketen és vakon élve napjait, mindazt a harmóniát, ami körbefonja; amikorzsongását hallatja nyírek kórusa / orgonaregiszter fenyők sok toboza / peremizs-karcsú szárakkal a virág / madárszárny-árnyakkal játszó-kedvre vált; amikorérezni ízét a nyárnak / kert csöndjén a bokrok hűsét / mosolygásból áldást kérni / megnyílt kapuk irgalmával / felhők útját koszorúzni / feloldó gyönyörűség; amikorzizzen a szél fáktól fákig / föld szívén alvó regösnek / keltegeti hangjait; mertszunnyadoznak / legendái múlt időknek / mindig-újan-érkezőnek / napos tájról hegyvidékre; amikorbársony parolin a vadszőlő levél / borzolja simítja becézi a szél / rokokó-állásban fecsegnek a fák / karikába gyűjtik játszmák garmadát // emitt magyar bogáncs amott cickafark / erre ezüst nyársor arra köves part; amikorág az ághoz görnyed egymást támogatja / ősvázként merevül hálószerű csontja / bölcs fejjel néz mégis messzi csillagokba; hiszenmindig csak egyetlen / a kezdeti ének; mertÍgy az ember gyötörje bár ezer gyalázat / egyetlen Mederből élteti magát, / mely mélyebb, jóval mélyebb / mint bármely patakágy.

Az ember világra jövetele az egyszeri, az egyedi, a neki szánt, számára elrendeltetett harmónia, melyben a megelőző pillanatig ő volt a hiányzó hangjegy. Eszmélését ennek fölismerése határozza meg, életútját ennek keretei között futhatja be óvandó örömben, fájdalmas áron megszerzett bölcsességben, gyötrelmes boldogságban. A legnagyobb ár annak átszűrése, tanítássá lényegítése, életpéldázattá emelése, hogya csönd energiája / Isten cselekvésében / érhető tetten aki ha pihen / is cselekszik és cselekvése . Amely ma veszélyben van. Talán sohasem látott veszélyben. Erre figyelmeztet Robert Sarah bíboros profetikus erejű könyveiben, cikkeibenmindenképp tudatos jelzésként kell értékelnünk azt, hogy Tóth Sándor verseskötetének rejtett mottója Sarah bíborost emeli versei élére. Rejtett, hiszen az iménti idézet a bíboros könyve mellé szánt megjegyzés, jegyzet; még az sem biztos, hogy teljes véleményegyezést fejezne ki a bíborossal. Bár ez csak gondolatkísérlet, de tűnődjünk el azon: Sarah bíborosahogyan a katolikus egyház immár fél évszázada (ha ugyan nem helyesebb ezt létrejötte pillanatától datálnunk) tesziaz evangelizálás megújítását, megerősítését hirdeti, oly annyira, hogy a bíboros egyes európai országokban már szinte reménytelennek látja ennek megvalósulását; mert, miként egy beszélgetésben említi:Az ember vette át Isten helyét. Olyan törvényeket hoz, amelyek szöges ellentétben állnak Isten, illetve a természet törvényeivel.Ám hitében rendíthetetlen, szavai szomorúságára ellenére; mert büszkén kiáltja ugyanott:A Nyugatot egyre nehezebb lesz evangelizálni. De mégis hozzá kell látni, lángoló lelkesedéssel, félelem és szégyen nélkül. A hit hirdetése nem konfrontáció.

A valódi kérdés persze az, hogy konfrontálódhat-e, ha a közélet, és különösen ha a politika céljává, tétjévé, eszközévé válik? A lényege semmiképp, a formái esetleg, de tartalma mindenképp szilárd és rendíthetetlen. Itt éreztem s érzek némi szerény, ki sem mondott, legfeljebb a költővel való együtt-gondolkodás során jerlentkező  valaminő vélemény-különbséget, vagy inkább a lelki-szellemi szféra markánsabb elkülönülését-elválasztását e helyzetjelentésektől. Mert Isten útjai talán igen, de szándékai nem kifürkészhetetlenek. Isten velünk vanha bennünk él, ha engedjük Őt bennünk élni. A belső csöndünk felelet a külvilág zajára, a belső csönd a diadalát szolgálhatjaIsten a teremtett világban tárta föl titkait, nem az emberi elme szörnyeiben vagy csodáiban; az utóbbit mi hoztuk létre, tehát el is pusztíthatjukde Isten Művét, miként életünket, kölcsönbe kaptuk. Ha elvesztegetjük, mi veszítjük ezt el, nem Ő.

Fuvallatnyi különbség, mondtam, túl sokat nem is időznék itt, hiszen alapvető célunk Tóth Sándor jelentős kortárs katolikus költőnk munkáinak, új verslapjainak számba vételede mindenképp fel akartam hívni a figyelmet azon különlegességre, mit éppen itt és éppen most e kötet jelent, jelenthet számunkra. Istenkereső, ebben épp csak újra szabaddá vált világunk példátlan krízisen megy át, utal erre Sarah bíboros is, nem tehetünk tehát úgy, mint aki nem érzékeli ezt a veszélyt mindennél erősebbnek. És mégis tehetünk úgyelegendő figyelnünk csupán a teremtés és a teremtett világ türelmére. S hát, persze, annak költészetéreabban is, most, Tóth Sándor Sarah bíboros szomorúságát osztó, de mégis a hit erejét fölmutató zsoltáros, gyönyörűen kínzó, boldogságos áhítatára.

Az élet számadás és számvetés, s kivált azzá válik a végső szakasz, a mérleg megvonása. Ahogyan Isten kínálja föl szeretetét minden embernek, s ebben s így foglalható összeha egyetlen szóval kella keresztény hit útjának követése, épp így foglalható össze egyetlen szóban Tóth Sándor könyvének üzenete, tanítása, lényege: jóval. Persze, meg kell látnunk azt, s bátran kiemelnünk rejtekéből. Fentebb már idéztem a verset, annak egy sorát, így olvashatták:Így az ember gyötörje bár ezer gyalázat / egyetlen Mederből élteti magát, / mely mélyebb, jóval mélyebb / mint bármely patakágyA szó, az elbújt, elrejtett szó természetesen kontextusában mást jelent, másképp jelenik meg, mint kiragadván abból – de ahogyan ott a Meder eredendőségét jeleníti elénk, határozza meg, úgy a kiemelt szó már arra utal: az ember csak a jóval érheti el, nyerheti el a Meder éltető támaszát, erejét. Mert csak a jó tarthatja életben a reményt s a reményt a szeretet táplálja – a szeretet, mely élteti a jót.

Mint egy bölcs középkori szerzetes, talán egy kis lélekszámú közösség lelkiatyja, aki már félig-meddig búcsúzik a földi léttől, a létezés örömeitől és fájdalmaitól, ám eközben ébred rá, avagy erősödik inkább meg benne a hit legyőzhetetlensége - úgy olvashatjuk e kötet verseit. Észleleteit. A földi hívságok megbánásai buknak föl bennük, „Lefoglalt önző életem / kapdosó siker-rongya”; „Hittem a vég beláthatatlan / Kezed hiába kopogtatott / bezártam daccal-öntudattal / az egyetlen bárkaablakot”; „elfoszlottak mind az álmok / ifjúkori zöld ábrándok”; „...az emlék sors-időben / hosszú néma zöld mezőben / emel siratófalat”; de – hallani már s még a harangot, látni már a reményt: „dombon templom temetővel / üzenetek ködjelével / élet és feltámadás”. Hiszen „templom és a hegytető / csendes nyitánya az éjnek / hol a lelkek összeérnek”. Mert „így épül századok katedrálisában / kezdő mozdulat szelíden kövekbe / régi és új termő közegében / jelent pillanat pihentető csendje”.

Tóth Sándor természetesen az egyetemes katolicizmus magyar költője. Szelíd erejű elkötelezettsége szinte védjegye életművének; a főhajtás-megidézés gesztusai eme kötetéből sem maradtak-maradhattak ki. Reánk köszön Rákóczi platánja, szoros kötéssel, megoldó reménnyel: „ősvázként merevül hálószerű csontja / bölcs fejjel néz mégis messzi csillagokra”; egy visegrádi lantszóból Mátyás király szól hozzánk, ott „hol Visegrád szentély - / Felkéklő világ – nemzetek határa”; Petőfi nélkül „kihűl a kert a gyönge század / siratni kezd a nyárfalevél”. De nagyjaink bár hagyománnyá, példává s példázattá nemesedtek, a legnagyobb mégis az őket (is) fölnevelő nemzet. Az a nemzet, amely, ha kell, tanulhat egy fügefától is: „mindig a megkapaszkodást / bármely korszakban megleli / több a föld ha szent a gondja / gazdájának s jobb neki”. Mert a fügefa kész „gyümölcseit megvédeni”, ahogy az ország is képes megvédeni nemzetét, akkor, ha a nemzet hazájaként tekint rá arra. S nem gyöngíti, nem rontja erős várait, semmiképp ne mondassék rá joggal, hogy „Minden erődöd olyan, mint a fügefa korai gyümölcse: aki enni akar, csak megrázza, és a füge a szájába hull.” (Náh. 3:12).

Lám, egy egyszerű, talán könnyed asszociációval átléptünk a Biblia végtelen tágas világába, s ezzel mintegy hazaértünk, megtértünk Tóth Sándor verseinek kozmikus mélységeibe. Persze, a kötet rendjéhez igazodván s nem magunk értékrendje szerint szólnunk kell még a kötet utolsó blokkjáról, a műfordítóként is József Attila díjas költő kötetének Milan Rufust nyelvünkön megszólaltató ciklusáról. Rufust a szlovák irodalomban nemzeti költőként tartják számon, költészetében a Biblia örök üzeneteit örökíti tovább, egyéb munkái mellett s tán azokban is. Lelki rokonságuk nem mai keletű, de összekapaszkodásukra bízvást mondhatjuk: soha maibb, jelenvalóbb, idejébben érkezőbb gesztust nem akarhatunk. Hiszen ez a kézszorítás a két nemzet összetartozásának jelzése is; s aligha lehet ma ennél fontosabb dolga, hivatása az írástudóknak. E térség megmaradásának záloga a megbékélés és együttműködés – másképp, mint Rufus írja s Tóth tolmácsolja - „Javíthatatlanok / és vadak, háttal egymásnak / élünk Uram, akár az állatok”. És „csak kezed, amit / a szeretet mélységéből / nekik nyújtasz”.  Mert ott erednek s onnan érkeznek hozzánk e szavak, miként Tóth Sándor makacs-szelíd missziója: az emberi tudás összemérése a mérhetetlen tudással. Munkái a lélek legbenső tájait kutatják, onnan gyűjtik s hozzák föl tapasztalataikat, ahol ez a mélység a magassággal ér össze s onnan a végül térdre hulló embercsönd lélekpatakként fut a Mederbe, mely így lesz általa s véle továbbra is jóval mélyebb.

Tamási Orosz János

(Tóth Sándor: Elfelejtett harmóniák.
Versek és műfordítások.
Üveghegy Kiadó, Százhalombatta, 2018)


 
instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Ankara Escort Ankara escort Eryaman Escort Keciören Escort istanbul Escort Beşiktaş Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara Escort izmir Escort Bahçeşehir Escort http://www.ankaraal.com/ Kadıköy Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Sincan Escort Çankaya Escort İzmir Escort şişli escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno Kurtköy Escort Pendik escort sarışın porno Bakırköy Escort Ataköy Escort Halkalı Escort Bayan Şirinevler Escort Bayan Esenyurt Escort Etiler Escort pendik escort Pendik Escort Eros Porno Altyazılı Porno yasi24 roykar escort ankara bayan Escort izmir İstanbul escort istanbul escort bayan bayan escort sirinevler Kartal Escort Kadıköy escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Kadıköy Escort Kadıköy Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri pokerqq.club nemcoinalsat.com xlmalsat.com turk-bitcoin-borsalari.com kriptoparausdtether.com kriptoparatron.com kriptopararipple.com kriptoparalitecoin.com kriptoparaethereum.com kriptoparadash.com koineks.work koineks.org koineks.net koineks.mobi koineks.info koineks.club koineks.biz ethereumclassicpiyasasi.com dogecoinalsat.com bitcoingoldalsat.com bitcoincashpiyasasi.com bitcoin-borsalari.com bitcoin-al-sat.com altcoin-al-sat.com markobet50.com markobet365.com markobetvip.com markobetuyelik.com markobettanitim.com markobettini.com markobetcekilis.com 2markobet.com betsat-bonus.xyz markobet.tv markobet.org elexbet-bonus.xyz markobet.info markobet.biz 1xbet-bonus.com casino-dunyasi.xyz pokerqq.club canlitvon.com online-iddaa.xyz justinbet-bonus.com online-kacakbahis.online bets-giris.xyz elexbet-bonus.com online-kacakbahis.info online-kacakbahis.xyz betsat-guvenilir.xyz onlinekacakbahis.live superbetin-bonus.com vivolabet-kayitol.com canli-bahis.live acctvideos.com betsenin-kayitol.com onlinekacakbahis.info casino-list.live bahis-adresi.live onlinekacakbahis.xyz iddaaoyna.xyz betnews.live betlist24.live betist-giris.xyz online-bahis.online trbet-casino.xyz justinbetcanli.xyz bahis-rehberi2.com trbet-uyelik.com casino724.live bet724.info betledy.live online-bahis.xyz newsbet.live superbets.live betbot.info betci.live kacakcasino.online kacakcasino.live kacakcasino.info kacakcasino.xyz superbetin-bonus.xyz supertotobetci.live supertotobet-bahis.com superbahis-giris.live super-bahis-guvenilir.xyz superbahis-canlibahis.live superbahis-giris.xyz super-bahis.live superbahisyeni.live superbahis-yenigirisi.live super-bahis.xyz kacak-casino.live kacak-casino.info rivalogirisyap.com kacak-casino.xyz betcix.live pashagaming.live bahis-oyna.live bonus-ver.live betcrop.live canli-casino.online bahisci.live canli-casino.info bet30.info betlock.live canli-casino.xyz casino-siteleri.info mobillbahis.com casino-siteleri.live mariobetcanli.com bettip365.com black-betting.live justinbet.xyz justinbet.live kacak-iddaa.xyz casino-siteleri.xyz betting-bonus.live canli-bet.live betting-sports.live bahisle.info canlicasino.xyz bahislekazan.info bet-siteleri.live canli-bahisci.live canli-casino.live betboo-canlibahis.live 1xbetbahis.live enbet-giris.xyz dafabete-giris1.com kacak-bahis.live kacak-bahis.xyz dafa-betgiris1.com canli-bets2.com justin-bet.xyz online-bahisci.xyz superbahis-casino.com bixbett.com dafabet1-giris.xyz https://www.betmatik-canlibahis.live betsenin-giris.xyz giris-betmatik.live betmatikcanli.xyz bahis-bonus.live betmatik-giris.xyz youwin-yeni-giris.xyz betting-game.live betistcanli.xyz betistbahis.xyz casinodunyasi.live betist-casino.com betexper-giris.xyz yeni2.betigogirisyap1.com betboonline.com betboo-giris1.xyz rivalobet-giris.xyz betboogiris.live betboo-giris.xyz casinodunyasi.xyz rivolabet-yeni-giris.xyz anadolucasino.xyz artemisyenigiris.com artemis-casino.com bettingsiteleri.live artemis-canlibahis.com casino-siteleri.info betpas restbet süpertotobet betboo Bahis Forum Bet Forum Deneme Bonusu instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan istanbul escort istanbul escort citir escort florya
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google