Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

"...békességgel számot vetni..." Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2019. June 24.

...békességgel számot vetni...
Tóth Sándor újabb verseiről

Bár a költészet korántsem halott, miképp ezt néhány évtizede kijelenteni volt bátor egy irodalomtörténész, annyiban igazat adhatunk neki, hogy a költészet egyre inkább emberivé lényegül. Ami nem föltétlenül jelent itt dicséretet. Mert hogyan él, viselkedik az ember? Mindazt, ami körülveszi, birtokolni akarja; meghódítja, kitermeli, hasznosítja, szétszedi és összerakjaremélve, hogy ugyanolyan marad. De nem. Így tett kezdeteitől fogva, s nem adja föltalán már készülnek valahol annak az óriási fagyasztómasinának a tervrajzai, mely (kétszer annyi billióért, mint amennyit eddig költöttünk környezetünk rombolására)visszanöveszti a sarkvidék jéghegyeit. De ne tréfáljam túl mondandóm lényegét, Tóth Sándor jeles költő-kortársunk új könyvének (Elfelejtett harmóniák) apropóján különösen vétek lenne ez, hiszen őt olvasván adekvát módon ébredünk arra: a költészet az, ami körülvesz bennünket eszmélésünk pillanataitól; lelkiségünk kiteljesítője, minden dolgok lényegének értelmezője és magyarázója, minden élő és élet esszenciája; az a belső parancs, amire még csak ösztöneink, s majdan később tudatunk reagál, összegző életmintájával vizsgázván abból.

Ha csak el nem utasítja, süketen és vakon élve napjait, mindazt a harmóniát, ami körbefonja; amikorzsongását hallatja nyírek kórusa / orgonaregiszter fenyők sok toboza / peremizs-karcsú szárakkal a virág / madárszárny-árnyakkal játszó-kedvre vált; amikorérezni ízét a nyárnak / kert csöndjén a bokrok hűsét / mosolygásból áldást kérni / megnyílt kapuk irgalmával / felhők útját koszorúzni / feloldó gyönyörűség; amikorzizzen a szél fáktól fákig / föld szívén alvó regösnek / keltegeti hangjait; mertszunnyadoznak / legendái múlt időknek / mindig-újan-érkezőnek / napos tájról hegyvidékre; amikorbársony parolin a vadszőlő levél / borzolja simítja becézi a szél / rokokó-állásban fecsegnek a fák / karikába gyűjtik játszmák garmadát // emitt magyar bogáncs amott cickafark / erre ezüst nyársor arra köves part; amikorág az ághoz görnyed egymást támogatja / ősvázként merevül hálószerű csontja / bölcs fejjel néz mégis messzi csillagokba; hiszenmindig csak egyetlen / a kezdeti ének; mertÍgy az ember gyötörje bár ezer gyalázat / egyetlen Mederből élteti magát, / mely mélyebb, jóval mélyebb / mint bármely patakágy.

Az ember világra jövetele az egyszeri, az egyedi, a neki szánt, számára elrendeltetett harmónia, melyben a megelőző pillanatig ő volt a hiányzó hangjegy. Eszmélését ennek fölismerése határozza meg, életútját ennek keretei között futhatja be óvandó örömben, fájdalmas áron megszerzett bölcsességben, gyötrelmes boldogságban. A legnagyobb ár annak átszűrése, tanítássá lényegítése, életpéldázattá emelése, hogya csönd energiája / Isten cselekvésében / érhető tetten aki ha pihen / is cselekszik és cselekvése . Amely ma veszélyben van. Talán sohasem látott veszélyben. Erre figyelmeztet Robert Sarah bíboros profetikus erejű könyveiben, cikkeibenmindenképp tudatos jelzésként kell értékelnünk azt, hogy Tóth Sándor verseskötetének rejtett mottója Sarah bíborost emeli versei élére. Rejtett, hiszen az iménti idézet a bíboros könyve mellé szánt megjegyzés, jegyzet; még az sem biztos, hogy teljes véleményegyezést fejezne ki a bíborossal. Bár ez csak gondolatkísérlet, de tűnődjünk el azon: Sarah bíborosahogyan a katolikus egyház immár fél évszázada (ha ugyan nem helyesebb ezt létrejötte pillanatától datálnunk) tesziaz evangelizálás megújítását, megerősítését hirdeti, oly annyira, hogy a bíboros egyes európai országokban már szinte reménytelennek látja ennek megvalósulását; mert, miként egy beszélgetésben említi:Az ember vette át Isten helyét. Olyan törvényeket hoz, amelyek szöges ellentétben állnak Isten, illetve a természet törvényeivel.Ám hitében rendíthetetlen, szavai szomorúságára ellenére; mert büszkén kiáltja ugyanott:A Nyugatot egyre nehezebb lesz evangelizálni. De mégis hozzá kell látni, lángoló lelkesedéssel, félelem és szégyen nélkül. A hit hirdetése nem konfrontáció.

A valódi kérdés persze az, hogy konfrontálódhat-e, ha a közélet, és különösen ha a politika céljává, tétjévé, eszközévé válik? A lényege semmiképp, a formái esetleg, de tartalma mindenképp szilárd és rendíthetetlen. Itt éreztem s érzek némi szerény, ki sem mondott, legfeljebb a költővel való együtt-gondolkodás során jerlentkező  valaminő vélemény-különbséget, vagy inkább a lelki-szellemi szféra markánsabb elkülönülését-elválasztását e helyzetjelentésektől. Mert Isten útjai talán igen, de szándékai nem kifürkészhetetlenek. Isten velünk vanha bennünk él, ha engedjük Őt bennünk élni. A belső csöndünk felelet a külvilág zajára, a belső csönd a diadalát szolgálhatjaIsten a teremtett világban tárta föl titkait, nem az emberi elme szörnyeiben vagy csodáiban; az utóbbit mi hoztuk létre, tehát el is pusztíthatjukde Isten Művét, miként életünket, kölcsönbe kaptuk. Ha elvesztegetjük, mi veszítjük ezt el, nem Ő.

Fuvallatnyi különbség, mondtam, túl sokat nem is időznék itt, hiszen alapvető célunk Tóth Sándor jelentős kortárs katolikus költőnk munkáinak, új verslapjainak számba vételede mindenképp fel akartam hívni a figyelmet azon különlegességre, mit éppen itt és éppen most e kötet jelent, jelenthet számunkra. Istenkereső, ebben épp csak újra szabaddá vált világunk példátlan krízisen megy át, utal erre Sarah bíboros is, nem tehetünk tehát úgy, mint aki nem érzékeli ezt a veszélyt mindennél erősebbnek. És mégis tehetünk úgyelegendő figyelnünk csupán a teremtés és a teremtett világ türelmére. S hát, persze, annak költészetéreabban is, most, Tóth Sándor Sarah bíboros szomorúságát osztó, de mégis a hit erejét fölmutató zsoltáros, gyönyörűen kínzó, boldogságos áhítatára.

Az élet számadás és számvetés, s kivált azzá válik a végső szakasz, a mérleg megvonása. Ahogyan Isten kínálja föl szeretetét minden embernek, s ebben s így foglalható összeha egyetlen szóval kella keresztény hit útjának követése, épp így foglalható össze egyetlen szóban Tóth Sándor könyvének üzenete, tanítása, lényege: jóval. Persze, meg kell látnunk azt, s bátran kiemelnünk rejtekéből. Fentebb már idéztem a verset, annak egy sorát, így olvashatták:Így az ember gyötörje bár ezer gyalázat / egyetlen Mederből élteti magát, / mely mélyebb, jóval mélyebb / mint bármely patakágyA szó, az elbújt, elrejtett szó természetesen kontextusában mást jelent, másképp jelenik meg, mint kiragadván abból – de ahogyan ott a Meder eredendőségét jeleníti elénk, határozza meg, úgy a kiemelt szó már arra utal: az ember csak a jóval érheti el, nyerheti el a Meder éltető támaszát, erejét. Mert csak a jó tarthatja életben a reményt s a reményt a szeretet táplálja – a szeretet, mely élteti a jót.

Mint egy bölcs középkori szerzetes, talán egy kis lélekszámú közösség lelkiatyja, aki már félig-meddig búcsúzik a földi léttől, a létezés örömeitől és fájdalmaitól, ám eközben ébred rá, avagy erősödik inkább meg benne a hit legyőzhetetlensége - úgy olvashatjuk e kötet verseit. Észleleteit. A földi hívságok megbánásai buknak föl bennük, „Lefoglalt önző életem / kapdosó siker-rongya”; „Hittem a vég beláthatatlan / Kezed hiába kopogtatott / bezártam daccal-öntudattal / az egyetlen bárkaablakot”; „elfoszlottak mind az álmok / ifjúkori zöld ábrándok”; „...az emlék sors-időben / hosszú néma zöld mezőben / emel siratófalat”; de – hallani már s még a harangot, látni már a reményt: „dombon templom temetővel / üzenetek ködjelével / élet és feltámadás”. Hiszen „templom és a hegytető / csendes nyitánya az éjnek / hol a lelkek összeérnek”. Mert „így épül századok katedrálisában / kezdő mozdulat szelíden kövekbe / régi és új termő közegében / jelent pillanat pihentető csendje”.

Tóth Sándor természetesen az egyetemes katolicizmus magyar költője. Szelíd erejű elkötelezettsége szinte védjegye életművének; a főhajtás-megidézés gesztusai eme kötetéből sem maradtak-maradhattak ki. Reánk köszön Rákóczi platánja, szoros kötéssel, megoldó reménnyel: „ősvázként merevül hálószerű csontja / bölcs fejjel néz mégis messzi csillagokra”; egy visegrádi lantszóból Mátyás király szól hozzánk, ott „hol Visegrád szentély - / Felkéklő világ – nemzetek határa”; Petőfi nélkül „kihűl a kert a gyönge század / siratni kezd a nyárfalevél”. De nagyjaink bár hagyománnyá, példává s példázattá nemesedtek, a legnagyobb mégis az őket (is) fölnevelő nemzet. Az a nemzet, amely, ha kell, tanulhat egy fügefától is: „mindig a megkapaszkodást / bármely korszakban megleli / több a föld ha szent a gondja / gazdájának s jobb neki”. Mert a fügefa kész „gyümölcseit megvédeni”, ahogy az ország is képes megvédeni nemzetét, akkor, ha a nemzet hazájaként tekint rá arra. S nem gyöngíti, nem rontja erős várait, semmiképp ne mondassék rá joggal, hogy „Minden erődöd olyan, mint a fügefa korai gyümölcse: aki enni akar, csak megrázza, és a füge a szájába hull.” (Náh. 3:12).

Lám, egy egyszerű, talán könnyed asszociációval átléptünk a Biblia végtelen tágas világába, s ezzel mintegy hazaértünk, megtértünk Tóth Sándor verseinek kozmikus mélységeibe. Persze, a kötet rendjéhez igazodván s nem magunk értékrendje szerint szólnunk kell még a kötet utolsó blokkjáról, a műfordítóként is József Attila díjas költő kötetének Milan Rufust nyelvünkön megszólaltató ciklusáról. Rufust a szlovák irodalomban nemzeti költőként tartják számon, költészetében a Biblia örök üzeneteit örökíti tovább, egyéb munkái mellett s tán azokban is. Lelki rokonságuk nem mai keletű, de összekapaszkodásukra bízvást mondhatjuk: soha maibb, jelenvalóbb, idejébben érkezőbb gesztust nem akarhatunk. Hiszen ez a kézszorítás a két nemzet összetartozásának jelzése is; s aligha lehet ma ennél fontosabb dolga, hivatása az írástudóknak. E térség megmaradásának záloga a megbékélés és együttműködés – másképp, mint Rufus írja s Tóth tolmácsolja - „Javíthatatlanok / és vadak, háttal egymásnak / élünk Uram, akár az állatok”. És „csak kezed, amit / a szeretet mélységéből / nekik nyújtasz”.  Mert ott erednek s onnan érkeznek hozzánk e szavak, miként Tóth Sándor makacs-szelíd missziója: az emberi tudás összemérése a mérhetetlen tudással. Munkái a lélek legbenső tájait kutatják, onnan gyűjtik s hozzák föl tapasztalataikat, ahol ez a mélység a magassággal ér össze s onnan a végül térdre hulló embercsönd lélekpatakként fut a Mederbe, mely így lesz általa s véle továbbra is jóval mélyebb.

Tamási Orosz János

(Tóth Sándor: Elfelejtett harmóniák.
Versek és műfordítások.
Üveghegy Kiadó, Százhalombatta, 2018)


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya Zonguldak havalimanı rent a car Van havalimanı rent a car Uşak havalimanı rent a car Trabzon havalimanı rent a car Tokat havalimanı rent a car Tekirdağ havalimanı rent a car Sivas havalimanı rent a car Şırnak havalimanı rent a car Sinop havalimanı rent a car Siirt havalimanı rent a car Şanlıurfa havalimanı rent a car Samsun havalimanı rent a car Ordu havalimanı rent a car Nevşehir havalimanı rent a car Muş havalimanı rent a car Muğla havalimanı rent a car Mardin havalimanı rent a car Malatya havalimanı rent a car Kütahya havalimanı rent a car Konya havalimanı rent a car Kocaeli havalimanı rent a car Kayseri havalimanı rent a car Kastamonu havalimanı rent a car Kars havalimanı rent a car Kahramanmaraş havalimanı rent a car İzmir havalimanı rent a car İstanbul havalimanı rent a car Isparta havalimanı rent a car Iğdır havalimanı rent a car Hatay havalimanı rent a car Adana havalimanı rent a car Adıyaman havalimanı rent a car Ağrı havalimanı rent a car Amasya havalimanı rent a car Ankara havalimanı rent a car Antalya havalimanı rent a car Aydın havalimanı rent a car Balıkesir havalimanı rent a car Batman havalimanı rent a car Bingöl havalimanı rent a car Bursa havalimanı rent a car Çanakkale havalimanı rent a car Denizli havalimanı rent a car Diyarbakır havalimanı rent a car Elazığ havalimanı rent a car Erzincan havalimanı rent a car Erzurum havalimanı rent a car Eskişehir havalimanı rent a car Gaziantep havalimanı rent a car Hakkari havalimanı rent a car instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram followers free instagram followers instagram takipci hilesi instagram followers instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipci satın al smm panel erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort kutahya escort yozgat escort kastamonu escort bitlis escort batman escort burdur escort adana escort kibris escort cesme escort agri escort mugla escort kahramanmaras escort bartin escort afyon escort elazig escort ardahan escort balikesir escort igdir escort cankiri escort osmaniye escort karabuk escort bayburt escort adiyaman escort mardin escort karabuk escort zonguldak escort tokat escort izmit escort sinop escort kars escort bingol escort siirt escort duzce escort nigde escort tunceli escort aksaray escort yalova escort van escort aydin escort mus escort amasya escort nevsehir escort sivas escort giresun escort manisa escort usak escort tekirdag escort edirne escort rize escort erzincan escort ordu escort aydin escort burgaz escort corum escort corlu escort hatay escort malatya escort canakkale escort erzurum escort urfa escort urfa escort tokat escort urfa escort trabzon escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi cialis 5 mg kafur krem geciktirici hap fiyatları viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort