Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

”Az útból többé sose tér ki.” Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2019. May 24.

”Az útból többé sose tér ki.”

Pilinszky pódiumán Erdélyi György

Dicsérni jöttem én Pilinszkyt, nem temetni. Hisz Erdélyi György ez utóbbit nem engedé meg. Hadd szabadjon e profán felütéssel kezdenem ismert és szeretett előadóművészünk Pilinszky-estjéről megfogalmazott gondolataimat, mi több, hasonló mederben folytatni azokat. Ameddig ezt persze megengedi az a kivételes szellemi erőtér, mely szövetségükből létrejön. Addig is utalok egy amúgy közismert furcsaságra: vannak költők, akiket meghallgatnunk, ahogyan saját verseiket mondják, meglehetősen veszélyes próbálkozás. Költőnek és hallgatónak egyaránt. Elég csak Weöresre, vagy, hogy ne időzzünk sokáig e vidéken, Pilinszky kicsit éles, kicsit éneklő, kicsit magas hangfekvésben tolmácsolt előadásmódjára gondolnunk - van, akit elvarázsol az egyéniség sajátságossága, van, aki idegenkedve füleli ugyanezt, ám abban közös terepen mozognak, hogy előbb-utóbb maga alá gyűri mindkettőt a költő személyisége, a költő egyedi gondolkodásmódja, öntörvényűnek tűnő hangsúlyozása, a belső hangok kiemelése; s valahol mindhárman eltávolodnak a konkrét költeménytől, belesuhanva, belefeledkezve a költészet személyes tereibe.

A csak Pilinszkyt jelentő s megjelenítő Pilinszky-táj szépségébe.

Ahonnan a vers hallgatójának hosszabb utat kell megtennie a hallott szavak örök érvényű, az ő befogadói világára is érvényes értelmezéséig - igaz, mindezért megkapja cserébe a létből, létezésünkből fakadó mindenkori vershelyzet lehetőségének költői fölismerését. Kap egy amilyen könnyű, annyira bonyolult kulcsot a költő világába vezető ajtóhoz, amely egyetlen csupán, de azon a zárak száma végtelennek tűnik.

S majd onnan is tovább kell jutni, egy belül lévő kapun át, a társak közös terébe, ahol ők olykor összegyűlnek, reflektálnak egymásra, pihennek, majd elviszi, hazaparancsolja őket a vers - s a kéz immár magányban mozdul a papír fölött. Ám megannyi lélek biccent elégedetten, fülelvén a szavakra; mert hát ők, a költők, ez általam zártnak vázolt rendszerben is hallják egymást.

Erdélyi Györgyre sem kevésbé igaz ez. Nem köntörfalazok: hallottam már tőle számomra elrontottnak tűnő - bár, meglehet, csupán a felvétel volt sikerületlen - versmondást; ám azok legföljebb ha egy-két versre kiterjedő közreműködések voltak; önálló estekkel, egyetlen költő köré s belőle komponált szerkezetű előadással Makkai, Rónayazonban még sohasem okozott csalódást. Meglehet, ez a titka: bele kell merülnie az adott költő erős sodrású, széles medrű folyamába, s  abban, ott, a fogai között tartva kell áthoznia a verset ide, nekünk, az innenső partra.

Ehhez persze ismernie kell azt a folyót, hullámainak belső törvényeit is; látnia, tapasztalnia, tudnia, hogy a vízcseppek, miként a szavak, nagyon messziről érkeztek ide, épp ebbe a hullámba, ebbe a mederbe, ebbe a folyóba; ezek a szavak, miként a vízcseppek, már jártak a föld mélyében, a felhők magasában, s még annál is mélyebben, magasabban; üzenet szól azokból, abból; a teremtés csodájának üzenete.

Erdélyi ért ehhez, tudnunk kell, ír ő is; prózaversekbe belefutó esszéi, emlékezései, s a találkozások villanásaiból összeszövődő verspróza-szövegei könyvében olvashatóak; érti tehát a tolmácsolt költők legbenső hangjait - de diszkréten kezeli őket s azokat. Nem tárja elénk, amit a fent említett költő(k)nek viszont muszáj s elkerülhetetlen, de ő nem tárja ki a személyes térbe vezető ajtót, csupán jelzi, hogy onnan érkezett e versekkel, rábízatott erre az estére a költő s a magunk világának összepárosítása. Pilinszky-estje ezért rendkívüli; szuggesztív módon idézi meg a költőt, ám a teljes életműből merítve s gondolatíveket kötve pillérek közé, egyszerre szól a versek születésének koráról s a versek befogadásának mai, ránk rótt föladatáról.

Persze, a hangok lényegesek. A kiindulópontok összhangzata. A nyitány: mintha maga Pilinszky szólalna meg. Az előadó megközelíti a jól ismert hangfekvést, kezdünk kicsit aggódni is, nem lesz ez sok, túl sok, ám kiderül: ez csak a tisztelet kifejezése és a figyelem kellő fölborzolása. Mert egy-két vers után már Erdélyi beszél, hangja elszakad, tónust vált, s néha el-elszakad; mígnem lassan fölfakad elénk az életmű üzenete; a kárpit - meghasad. De ne lépjek túl azon a kissé kópés mozdulaton sem, amely a nyitányban látható: a művész öngyújtót fog kezébe, s meggyújt egy gyertyát az asztalon, de teszi ezt azzal a lassú mozdulattal, melyet a duplán szerencsések - mert még saját szemükkel látták ezt, s még ma is közöttünk ülhetnek - azonnal fölismernek; de fölismerik azok is, akik Pilinszkyt csupán a digitalizálatlan, kicsit ugráló, fekete-fehér képkockákon látták cigarettára gyújtani. A hasonlóság szándékossága itt még - vagy nem mindig -, minden műsorban - fölismerhető, dejelen van, s elő is készíti az előadóest záróakkordját, az egyértelműsítő gesztust, mikor - óra múltán, vagy tán egy egész élet végén - Erdélyi eloltja a mécsest, s az abból felgomolygó füstben látni véljük Pilinszky füstbe tűnő arcát, ha máshonnan nem, az említett filmre emlékezvén biztosan. A kettő egymásra vetítődik...

Lám, a mozdulat s a mécses is az övé; s ezzel el is értünk az Erdélyi-varázs lényeges eleméhez: a pódium belakásának fontosságához. A lélekharanghoz, ami talán érettünk szól általa, vagy általunk most és mindörökké érette; varázs ez, jelzés, az a bizonyosnem-szabad-megfejtenititokzatossága. Ahogyan a szakrális terek egymásba olvadását épp úgy jelzik a tibeti hangtálak megszólalásai, miként átnyújtja az a hangüzenet, szelíden, nekünk, a reánk váró versutazás meditációra ösztönző fölkérését. Mely meditációra amúgy az egyszerű hangszerek fölbukkanásának ritmusa is ösztönöz; pánsípok, dobok, vagy kavicshangok kísérik s teszik régi korok sámánénekeihez, varázslók s táltosok elrévedéséhez a - balladát.

Mert azt hallgatunk, magunk is révülten; a mécses lángjában hatalmas, nagy tüzeket, vagy régi emlékek eszméltető melegét érezvén. Balladát, melynek minden sorát Pilinszky írta s ő élte meg s át, ám ami itt történik velünk, ez a mese, az - Erdélyi György alkotása. A teljes életműből szemezgetve rakott össze egy szinte új szövegtestet, mely persze egyetlen pillanatra sem feledteti velünk az eredeti alkotót, s mégis valami új megközelítést ad az életműhöz. Kiteljesíti, összefoglalja azt - úgy is mondhatnám, túl minden szójáték apropóján, hogy beteljesíti. Kiemelve a balladán belüli három legfontosabb kontextust, amiről a Pilinszkyt gyakran olvasók ugyan már tudnak, de ennyire pontosan meglehet előttük sem rajzolódott ki az a pediglen kézenfekvőnek s kézzelfoghatónak tűnő Pilinszky-révülés, mely létünket a Genezisbe ágyazza; azon belül számadás a történelem egészéhez mérvén morzsányi sorsról, sorsunkról, a korról s annak eseményeiről, mit a költő megélt, átélt, ráébredvén végül, hogy itt nem kell, itt teher a paradicsom s közben s végül megtér a hithez, Istenhez - az Atyához. Megtanulja újra, s a tanítók közé szegődvén átadja immár annak mélységét ismervén, azt a hatalmas, néma nyelvet, mely azt mondja: a világ van. És lesz, bár én, ő, mi csak egyért küzdhetünk: hogy kiérdemeljük a feledés jutalmát. (Sorokat, félsorokat idézek, hiszen gondolattöredékek abból az egységes, precíz, pontosan szerkesztett életmű-posztamensből, amely talán nem több Erdélyi vállánál; odaül elénk s közénk, és magasba emeli a legsötétebb fényt...)

Rá kell eszmélnünk: hatalmas vállalkozás ez. Az életmű egészéből – amely életmű egyébként sem mondható bőbeszédűnek – egymásba illeszteni az abban végighúzódó alkotói következetesség mégis-mérföldköveit, s fölmutatni végül az emberiség hosszú útját, az egyes ember olykor ennél is hosszabbnak érzett személyes kálváriáját, s majd a megtérés bizonyosságát, mint egyetlen – mondhatni: kézenfekvő – lehetőséget; figyelemreméltó munka. Olyan, ami mellett nem mehetünk el szótlanul. Bár ennél többet sem nagyon mondhatunk – két gondolat mégis idekívánkozik belőlem.

Elsőként a nyitány, mikor az előadó még nem azonosul s lényegül át (miként később sem, ám itt ez annak figyelemre méltó jelzése) – előadóvá, a ránk váró versélmény tolmácsolójává. Akárha személyes bemutatkozása lenne az ekkor elhangzó vers: „Amiként kezdtem, végig az maradtam. / Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom. / Mint a fegyenc, ki visszatérve / falujába, továbbra is csak hallgat, / szótlanul űl pohár bora előtt.” Íme, öt többszörös kataklizmát rejtő sor. Öt sor csupán, de már az ebben feltett kérdések száma szinte végtelen. Amiként kezdted? Miként is? Mikor kezdted? Fontos mozzanat: maradt-e időd magadénak választani a személyes tér által kapott, megörökölt identitást? S mikor értetted meg, hogy van egy annál is erősebb, egyetemes sorsközösség? Az első és a második sor – világra jövetelünk emberi bölcsőnk eredendő konfliktus-halmaza. Megoldhatatlannak tűnik, de szótlanságba hullván egyre biztosabban révedünk vissza a csecsemő és a fa néma dialógusának hallgatásába. Majd a pódiumon felépül a hármas oltár, a kiűzetett emberiség önvádra képtelen bolyongásának s a ránk szabott történelem-morzsa megélésének fájdalmai – s a megbocsátás elfogadásának alázata.

Ide vezet, ezzel búcsúzik tőlünk az este: „Majd elnézem ahogy a víz csorog, / a tétova és gyöngéd utakat, / a fájdalom és véletlen közös / betűvetését, hosszú-hosszú rajzait - / halott köveken, élő arcokon - // elnézem őket, mielőtt a feledést kiérdemelném.” Ez a summázat, a zárókő, az a szikla, melyen felépült Pilinszky katedrálisa. Persze, nem ezt szokták idézni, közhellyé, toposszá farigcsálni. De itt és most a legpontosabb helyére kerül minden előzmény, ki értően figyel, föltárul előtte a már említett egyetemes és személyes sors minden lenyomata, minden foszlánya annak, mit maradandónak vél a kevélység, de ennél is fontosabb annak hangsúlyozása: a feledést ki kell érdemelni. Hiszen mindenkit elfelednek, de legelsőbben azokat, akik életüket szolgálattal töltötték: az Úréval, emberével, közösségével – jót s jól próbálván cselekedni. A rossz példázata mindig gyorsabban merül föl az emlékezetben, mint a jóé. Persze, ne magyarázzuk, de értsük és örüljünk Erdélyi zárókövének; s nem csak azért, hogy megemlítsük: bár itt is betoldott egy szót, azt nem vettük zokon, korántsem. (Levélben itt a mosolygó fej állana...)

Szép este volt. Oda s mondandóm végére illesztek még egy mottót, melyre itt ugyan már többször utaltam, ám miért ne engedjem át a végső summázatot Rónay Lászlónak, aki ezt oly szépen megírta, évtizedekkel ezelőtt: „Pilinszky  János  életművével  kapcsolatban  magától  értetődő  módon vetődik  fel  katolicizmusának  kérdése. Hívő volt  és katolikus. A  művészetről  azonban  azt  vallotta,  hogy  az  akkor  teljesítheti   egyetemes  küldetését,   akkor   felelhet  meg  leginkább   hivatásának,  ha  jó  és  igaz  művészet.” Majd fejtegetését később így folytatja: „egészen  természetes volt a számára, hogy csak  az  igazán  maradandó  műalkotások  lehetnek  annak   a   teljességnek   a   homályos   tükörképei,   melynek  elvesztése  az  egyetemes  emberiség  legnagyobb  drámája.  Mert hite szerint valamennyien a  kollektív  dráma  részesei  vagyunk,  az  ősi  bűn  terhe  alatt  görnyedezve  keressük  a  megoldást, de azt  saját  erőnkből  nem  küzdhetjük  ki.  A  legnagyobbak   épp  azzal  segíthetnek,  hogy  még  mélyebben  hatolnak  e  dráma  terébe,  s  még  többet  mutatnak  föl  a  bűn  kiismerhetetlen  természetéből.”

Miként Erdélyi György teszi, mélyére hatolván Pilinszky életművének. Mesteri alázattal.

***

Mit mondhatnánk végül? Mit, épp ma, itt és most? Nincs személyes sors kollektív dráma megélése nélkül, miként értelem nélkül sincs emberi s egyetemes érték. Tudnunk kell mindkettőről: mikor van veszélyben. S emlékezni s cselekedni kell. Úgy, ahogyan Gergely Ágnes tette azt Pilinszkytől búcsúzó versében; átölelte s egyetemessé tette élethosszig tartó s mindörökkébe érő jelenlétét a költőnek. Kimondván számunkra azon a kimondhatatlan szavakból áll néma nyelven:  „A költőm volt, nem a halottam. / Az útból többé sose tér ki. / Evezhetsz. Süllyedő hajóban / nem illik élni.”

Tamási Orosz János


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya Zonguldak havalimanı rent a car Van havalimanı rent a car Uşak havalimanı rent a car Trabzon havalimanı rent a car Tokat havalimanı rent a car Tekirdağ havalimanı rent a car Sivas havalimanı rent a car Şırnak havalimanı rent a car Sinop havalimanı rent a car Siirt havalimanı rent a car Şanlıurfa havalimanı rent a car Samsun havalimanı rent a car Ordu havalimanı rent a car Nevşehir havalimanı rent a car Muş havalimanı rent a car Muğla havalimanı rent a car Mardin havalimanı rent a car Malatya havalimanı rent a car Kütahya havalimanı rent a car Konya havalimanı rent a car Kocaeli havalimanı rent a car Kayseri havalimanı rent a car Kastamonu havalimanı rent a car Kars havalimanı rent a car Kahramanmaraş havalimanı rent a car İzmir havalimanı rent a car İstanbul havalimanı rent a car Isparta havalimanı rent a car Iğdır havalimanı rent a car Hatay havalimanı rent a car Adana havalimanı rent a car Adıyaman havalimanı rent a car Ağrı havalimanı rent a car Amasya havalimanı rent a car Ankara havalimanı rent a car Antalya havalimanı rent a car Aydın havalimanı rent a car Balıkesir havalimanı rent a car Batman havalimanı rent a car Bingöl havalimanı rent a car Bursa havalimanı rent a car Çanakkale havalimanı rent a car Denizli havalimanı rent a car Diyarbakır havalimanı rent a car Elazığ havalimanı rent a car Erzincan havalimanı rent a car Erzurum havalimanı rent a car Eskişehir havalimanı rent a car Gaziantep havalimanı rent a car Hakkari havalimanı rent a car instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram followers free instagram followers instagram takipci hilesi instagram followers instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipci satın al smm panel erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort adana escort bartın escort yalova escort sakarya escort maraş escort van escort muş escort siirt escort erzurum escort erzincan escort afyon escort nevşehir escort ısparta escort batman escort edirne escort amasya escort çanakkale escort balıkesir escort uşak escort düzce escort hatay escort muğla escort bodrum escort urfa escort mardin escort diyarbakır escort aksaray escort osmaniye escort kilis escort adıyaman escort mersin escort kayseri escort malatya escort zonguldak escort kastamonu escort kütahya escort aydın escort kocaeli escort kurtkoy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort kutahya escort yozgat escort kastamonu escort bitlis escort batman escort burdur escort adana escort kibris escort cesme escort agri escort mugla escort kahramanmaras escort bartin escort afyon escort elazig escort ardahan escort balikesir escort igdir escort cankiri escort osmaniye escort karabuk escort bayburt escort adiyaman escort mardin escort karabuk escort zonguldak escort tokat escort izmit escort sinop escort kars escort bingol escort siirt escort duzce escort nigde escort tunceli escort aksaray escort yalova escort van escort aydin escort mus escort amasya escort nevsehir escort sivas escort giresun escort manisa escort usak escort tekirdag escort edirne escort rize escort erzincan escort ordu escort aydin escort burgaz escort corum escort corlu escort hatay escort malatya escort canakkale escort erzurum escort urfa escort urfa escort tokat escort urfa escort trabzon escort bursa escort canakkale escort eskisehir escort kayseri escort gaziantep escort konya escort isparta escort hatay escot samsun escort diyarbakir escort sakarya escort sivas escort trabzon escort alanya escort bolu escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi cialis 5 mg kafur krem geciktirici hap fiyatları viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort istanbul escort escort istanbul istanbul escort bayan Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort