Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
ENP-ED MAGYAR DELEGÁCIÓ
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Árkád Szépirodalmi és Mûvészeti folyóirat
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
A szabad vasárnapért
Kismama bérlet
MTI
Magyar Krónika
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

In Memoriam Miklósházy Attila SJ. Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2019. January 8.

In Memoriam Miklósházy Attila SJ.
(1931 – 2018)

Elbúcsúztunk megint Valakitől, aki bár a Miénk volt, emigrációban élő magyaroké, mindenekelőtt Értünk volt: a kényszerűségből világgá csángált magyarokért vállalta a főpásztori feladatokat - az ökuménia jegyében is. Krisztus szenvedéseiért vezeklő, a Szűzanya kegyelmébe fogadott Magyarokért.

Miklósházy Attila S.J., a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspök 2018. karácsony harmadnapján visszaadta lelkét a Teremtőjének. A torontói Szent Erzsébet templomban, a nyitott koporsóban az örökre elpihent test alig sejttette azt a sok szenvedést, amit az utóbbi években el kellett viselnie – sokkal inkább nyugalmat árasztott. Csak a ravatalon megérintett jéghideg, dermedt kéz jelezte, hogy nem bír többé áldásosztó magasba lendülni – már egész volt-lényével “Isten tenyerén” nyugszik - Sík Sándort aposztrofálva.

Miklósházy Attila a kiválasztottak életét élte – mégha ennek nem is volt tudatában. Sorsa Isten tenyerén feküdt akkor is, amikor kisgyerekként karjában tartotta haláltusáját vívó édesapját, aki a háború áldozata lett, de kiválasztott volt akkor is, amikor a iskolájának kiváló tanulójaként kimondta március idusán a kimondhatatlannak ítélt őszinte hitvallását a szabadság eszméjéről. Mint tudjuk, ezzel kitilttatta magát Magyarország minden iskolájából. És vajon minek tekinthetnők azt a csak-azért-sem-et, amikor a Mindszenty bíboros ellen szervezett tüntetésen való részvételét megtagadta?

Ilyen pillanatok után mondhatná el az ember, hogy

Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért…

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
… hála legyen!” (Sík Sándor: Te Deum)

Akarta a börtönt, a büntetéseket Miklósházy Attila? Esetleg meggondolatlanságból, fiatalos heccből? Aligha. De Jézus tanítványául szegődött, és ezzel nem az élettől akart elzárkózni, hanem annak isteni értelmét itt a földön megvalósulva látni. Dr. Nemesszegi Ervin így mutatja be az egykori fiatalembert: „1949 augusztusában találkoztam vele elõször mint új novíciussal a budapesti Manrézában. Kivált a többiek közül 192 cm magas, imponáló alakjával, méltóságteljes, de mesterkéletlen mozgásával, könnyen mosolygó, egyszerű vidámságával, kellemes orgánumával. Később tudtam meg, hogy a középiskolák országos szavalóversenyén első díjat nyert… P. Miklósházy progresszív konzervatívnak nevezte magát a szónak vallásos és nem politikai értelmében…” - s tegyük hozzá -, aki megjárta a jászberényi internáló tábort is, ezért bírta tűrni a munkaszolgálatos katonáknak kijárt megaláztatásokat, és ezért tudta empátiával végezni műtős tevékenységét a sebesült szabadságharcosokért 1956-ban.

Életrajzában ezt olvassuk:

Az orosz csapatok bevonulása után, elöljárói utasítására december 6-án a Fertő-tó mocsarain át elhagyta az országot. Filozófiai és teológiai tanulmányait Németországban, valamint Torontóban fejezte be. James Charles McGuigan bíboros, torontói érsek szentelte pappá 1961. június 18-án. Néhány évvel később Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen doktori fokozatot szerzett teológiából: “Kelet-szír eucharisztikus Pneumatológia” címmel. Ünnepélyes szerzetesi fogadalmait 1966. augusztus 15-én tette le Rómában az Il Gesù-templom Szent Ignác-oltáránál. 1967-től 1974-ig a torontói Regis College-ban, 1974-től 1984-ig ugyancsak Torontóban, a St Michael’s egyetemen tanított teológiát. 1984-ben kinevezték a Torontói Főegyházmegye Szent Ágoston szemináriumába a teológiai fakultás dékánjává, amit 13 éven töltött be, valamint a szisztematikus teológia és liturgia tanárává… Sokáig tagja volt a National Liturgical Council of the CCCB, és az ökumenikus Canadian Liturgical Society-nak. 15 évig az Anglican Roman Catholic Theological Dialogue in Canada társaság aktív tagja is volt. II. János Pál pápa a kanadai látogatásán megismerve a fiatal professzort, 1989. augusztus 12-én, váratlanul a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspöknek nevezte ki.”

Dr. Nemesszegi Ervin szerint “Váratlanul ért bennünket a hír, hogy a Szentatya augusztus 12-én kinevezte P. Miklósházy Attilát az emigráns magyarok püspökévé. Öröm és megtiszteltetés számunkra ez a hír, ugyanakkor veszteség a magyar jezsuita rendtartománynak. Örömhír, hogy a Szentatya gondoskodása folytán az emigráns magyarok nem maradnak fõpásztor nélkül. Megtiszteltetés, hogy a magyar jezsuiták közül választott püspököt a Szentatya. Veszteség a magyar rendtartománynak, mert a kinevezéssel egy jól képzett, de mégis szerény, áldozatos, de mégis józan munkatársat és rendtartományi tanácsost veszítettünk el… Kétségtelen, hogy személyében a magyar emigráció egy teljesen Krisztusnak és a magyarságnak elkötelezett, a Szentatyához és az Egyházhoz lojális, a hívek irányában áldozatos, a szélsőséges elemek által nem befolyásolható, okos és körültekintő főpásztort kap, aki távol áll minden kicsinyes veszekedéstől, pártoskodástól és megoszlást okozó intrikától. Biztos vagyok abban, hogy új püspökünk Isten szeretetében akar egyesíteni minket, hogy egy szívvel, egy lélekkel járjuk a Szent István által mutatott utat. Erre utal címerének jeligéje is: COR UNUM ET ANIMA UNA.” (Krónika, 1989. október).

A Püspök atyával Torontóban újkanadásként találkoztam először. Magas alakja, derűt, bizalmat sugárzó tekintete, tréfái, anekdotái azonnal feloldották a hozzá közeledő megilletődöttségét. Tanár volt, főpap volt – ember és magyar. Ezt a véleményemet saját soraival bizonyíthatom.

A torontói Rákóczi Alapítvány 50. évfordulójára szerkesztett emlékkönyv megjelenését így üdvözölte: Kedves Zsuzsa! A magyar emigrációnak vannak kiváló vívmányai, melyek az elmúlt száz év alatt tanúskodnak népünk élni-akarásáról távol szeretett hazánktól. Tudósaink, művészeink, de az egyszerű, dolgos magyar testvéreink is felhívták a világ figyelmét arra a kis nemzetre ott a Kárpát-medencében, a Duna-Tisza közén. Az 1956-os szabadságharc hősei kiérdemelték az egész emberiség fejhajtását a magyar nép értékei iránt. Ezeréves múltunk nagyjairól nem szabad elfeledkeznünk, még akkor sem, ha távol élünk az édes anyaföldtől, és a gyermekeink már nem is beszélik egyedülálló, szép magyar nyelvünket. Nekünk kötelességünk van idekint, mert nem hiába vezetett ide minket az isteni Gondviselés kifürkészhetetlen terve. Nem engedhetjük meg, hogy akár mi, akár gyermekeink, vagy akik becsülnek minket, elfeledkezzenek arról, amit a magyar nép tett az egész emberiség érdekében. Ezért jelentős… a Magyarságismereti Mozgótábor, mely a határon túli magyar ajkú fiatalokat akarja megismertetni gyökereikkel, elmélyíteni nyelvük és történelmük ismeretét, hogy ezzel is elősegítse azt a hazaszeretetet, mely nélkül nagyon hiányos az emberi szív…” (Rakoczi Foundation 50 Rákóczi Alapítvány, 2003. Students Without Boundaries 10 Rákóczi Tábor. Kaleidoscope Publishing, Toronto, 2003, edited by Rózsa Dancs).

A Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub (előbbi nevén Kaleidoszkóp Kávézó) rendezvényeinek egyházi fővédnökségét is hasonló keresztényi szeretettel és magyarságunkhoz való ragaszkodással vállalta el. Dr. Vencser László, az Osztrák Püspöki Konferencia keretében működő katolikus idegen nyelvű pasztoráció országos igazgatója jelentkezését a következő válasszal viszonozta: „Kedves László!  Köszönöm leveledet, melyben tudósítasz, hogy szeptember 12-én Torontóban lesztek és a vasárnapi szentmise után megemlékezést fogtok tartani a Kultúrházban „Márton Áron és Jakab Antal erdélyi püspökök szellemi örökségéről”. Örvendek a hírnek és természetesen elvállalom a rendezés egyházi fővédnöki címét, mert hiszen mindkét püspököt hitvalló hősöknek tekintem a magyarság érdekében és hitük megvallásában. Bármennyire is szeretnék jelen lenni az előadástokon és veletek ünnepelni a szentmisét is, sajnos egészségi állapotom nem olyan kedvező, hogy ezt meg tudjam tenni. De lélekben Veletek leszek és sikeres ünneplést és megemlékezést kívánok mindnyájatoknak. Imáimban Erdély mindig szerepel és ezt nem lehet elválasztani magyarságunk megvallásától. Talán lesz alkalmunk legalább telefonon beszélni, amikor Torontóban lesztek. Addig is szeretettel köszöntelek innen a távoli „számkivetésből”, és az Úr Jézus meg a Magyarok Nagyasszonya oltalmába ajánlom válllakozástokat: +Miklósházy Attila, SJ, ep.emeritus Hungarorum in exteris.”

Jakab Antal erdélyi püspök édes unokahuga, Varga Gabriella író-újságíró, lapunk, a Kalejdoszkóp főmunkatársa pedig ezeket a kedves sorokat olvashatta: „Kedves Gabriella!  Köszönöm karácsonyi üdvözletét, és minden munkáját, amit a magyarság, Erdély és a székelység érdekében kifejt. Élvezettel olvasom  Dancs Rózsa szép magyarsággal megírt könyvét, és örülök, hogy a magyar nyelv szépsége még megmaradt legalább az erdélyiek között. Csak továbbra is ápolják ezt a kincsünket odahaza, amit az anyaországban elhanyagoltak és elcsúfítottak az elmúlt évtizedek alatt. Szeretettel köszöntöm innen a messzi távolból és egy szebb új esztendőt kívánok mindnyájuknak a mi Urunkban: +Miklósházy Attila, SJ, ep.emeritus Hungarorum in exteris.”

Miklósházy Attila betegen is dolgozott, halála pillanatáig szolgálta a magyarságot, ápolta a magyar nyelvet, “ezt a kincsünket”: magyarra fordította a pápai beszédeket. Jelenleg huszonötödik kötete vár megjelenésre. Isten kegyelmének tartom, hogy XVI. Benedek pápa a hitről vallott katekéziseinek nyomdai előkészítésével engem bízott meg 2013-ban, a Hit Évében.

Virág helyett a székelyföldi költő csodálatos fohászának záró strófáival kívánok Miklósházy Attila SJ püspök atyának örök nyugodalmat, kívánom, hogy az örök világosság fényeskedjék neki:

--- Ki másoknak megbocsát, Téged dicsér,
Téged áld mind, ki tűri a szenvedést,
   A legjobban azt szereted,
   Ki életen át szenvedett
         Szerelmedért.

Laudato sii mi signore, áldott légy,
Ha jön a jó halál, ha eljön majd a Vég.
   Boldogok, kik Benned múlnak,
   Veled élnek, veled halnak.
         Te vagy a fény.

         Te vagy a fény.” (Ferenczes István: Csíksomlyói Naphimnusz)

Dancs Rózsa


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Ankara Escort Ankara escort Eryaman Escort Keciören Escort istanbul Escort Beşiktaş Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara Escort Beylikdüzü Escort izmir Escort http://www.antalyarentacars.com/ Bahçeşehir Escort http://www.ankaraal.com/ Kadıköy Escort Ankara Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Sincan Escort Çankaya Escort İzmir Escort şişli escort Kartal Escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno Kurtköy Escort Pendik escort sarışın porno Bakırköy Escort Ataköy Escort Halkalı Escort Bayan Şirinevler Escort Bayan Şişli Escort Esenyurt Escort Etiler Escort pendik escort Pendik Escort Eros Porno Bostancı Escort Kartal Escort Ataşehir escort türk porno Kadıköy Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Kadıköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google