Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

”...a lélegzet hajladozó virágai...” Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2018. June 13.

Tamási Orosz János

”...a lélegzet hajladozó virágai...”

Versderengésben Hegyi Botos Attila

A költészet világával, gyakorlatával ismerkedő modern parnasszisták többnyire abban önmaguknak egy mindaddig járatlan, ismeretlen, őket felismerhetővé tévő hangösvény felkutatását jelölik ki. Valahogy úgy, ahogyan Dan Teodorovici regényének hőse teszi, amikor kitapossa a „talán még nem elég kényelmes és sima”, de az „általa és csakis általa kitaposott” ösvényt a friss hóban. Két hóesés között, tegyük hozzá, hiszen ez is a lényeg fontos összetevője; az általunk kitaposott ösvény, tűnjön bármennyire maradandónak, mindig illúzió – az ember történetében csak az olykori hószakadás az állandó (s ellenképe, az in illo tempore) mely, az illúzió, ilyen-olyan történelmi változások sodrának arcaiban mindig elfedi az akár a föld szívéig taposott útjainkat, ösvényeinket. Mégis, különösen a parnasszista költők, folyton nekiveselkedünk az átjárók s áramlatok kiismerésének, a titkok feltárásának, és, talán mindenekelőtt, a saját út elfogadásának. Ezen közben sokszor a kelleténél jobban sikkadnak el elődeik nyomai, a sokszor már láthatatlanok, a hatás, ami ott rezdül emlékként a járatlannak hitt út porszemeiben, a környező fák terelgető pillantásaiban, az ágak összenézésében, de kiváltképp a fűszálak bátorító tekintetében: menj, haladj tovább, akarj nálunk lebírhatatlanabbá válni; ám, amit mondhatnának még, arról hallgatnak.

De most biztosan örömmel súgnak össze, Hegyi Botos Attila új verseinek gyűjteménye láttán. Mert hogy erről esik most szó, e sorokban, a fentebbi regény csak a metafora kapcsán került szómba, bár javaslom: a következő olvasnivalója az legyen soraim faggatójának. Ám elsőbben ezt a verseskötetet vegyék szemügyre, igen, kezdetben csak ezt tegyék, emeljék maguk elé, pörgessenek bele lapjaiba, s gondolják át a látvány vizuális üzeneteit, az emlékezet kapaszkodóit, de azt is mondhatjuk: ebben az elgémberedő, tespedő világban a szellem, a lélek azon program-frissítését, mely a költő formaválasztásának javaslata. Azt látjuk, s olvassuk (míg el nem kallódik, a magam példányáról például valahol már lehullott) egy átfűzött papírszalagon: „kézzel írt könyv.” S hát igen, a primer jelentést azonnal fölfogjuk, látván a kötet lapjain a kézzel írt versek sokszorosított vonulását; pillanatra nem is értjük, miért kell a nyilvánvalóra külön fölhívni figyelmünk, de aztán elkezd bennünk motoszkálni e három szó kultúrtörténeti kiterjedése. Hogy, igen, kezdetben volt az írás, lejegyezni az Írást, és följegyezni az ember mindaddig szájhagyomány útján átörökített történeteit, tapasztalatait, addig megtett s földerített útvonalait térben, időben, testben, lélekben. Ma, amikor ez a mód egyre jelentéktelenebbé válik; utalhatok itt akár arra az apróságra, amikor bibliográfusok, irodalomtörténészek panaszkodnak a kéziratok világának megszűnésére s ezáltal a kész vers megtett útjának dokumentálhatatlanságára, hisz nincsenek szövegváltozatok, a szó, a gondolat minden előzménye eltűnik egyetlen gombnyomás szemvillanásnyi ideje alatt; de említsem csupán azt, mikor szerzők elnézést kérnek még kézzel írt dedikációik kusza betűhalma miatt, mondván, a billentyűzet sokéves használata nehézkessé tette ujjaik billentyűzetét; mondom, az írás (és hát az Írás, de ne kanyarodjunk idáig) jelentéktelenedésének hullámverésében valóban milyen fontos, meglepő felkiáltójellé is válik ez a fölirat: kézzel írt könyv. Kőbe, agyagba vésve, papiruszra, pergamenre róva, s kézzel, miképp a kódexek születtek, s miképp régi költők versei a nem ritkán papírhiánnyal küszködés idejében. Mikoron a költők még lassan hamvadó kanócok pislákoló homályában írták irodalmunk egére örökké fénylő soraikat; sokszor az árkusok puszta beszerzésével is komoly kiadásokba verve magukat. Gondolunk-e erre, olykor, manapság?

S még mindig a kézírás többletének jelentéstartamánál maradván: gondolunk-e arra, hogy a nyomtatás elterjedésének eufóriái után a könyv, a tipográfia hirtelen újra értelmezte önmagát, újra definiálta a nyomtatás művészetét, kicsit visszapillantva a kezdeti évekre, majd erőteljesen kialakítva azt a letisztult szecessziós stílusjegylüktetést, mely ma is a szép könyv visszahozhatatlannak tűnő korszakát jelenti? Furcsán hangzó, egymásnak talán ellentmondó jelzőket írtam imént, fájdalom, most sem merülünk tovább ennek részleteiben, de javaslom: merítse meg emlékezetét, aki itt meghökkent, a korabeli Kner-kiadványok, s az eggyel korábbi századforduló már-már kézműves köteteinek látványorgiájában, mikor is népművészeti elemektől kezdve a modern grafika stilizált formáin át egy olyan eklektikusnak tűnő remeket kapott kézbe az olvasó, melyben a tipográfia gazdagsága amolyan hab volt a tortán. Ma is egy ilyen szép könyvről álmodik minden szerző, valljuk be, bár Hegyi Botond stilizált kézírásáig valószínűleg nem merészkedvén, gondolatban sem. Ugyan lehet, csak én gondolom úgy, hogy, ha már kézírás, akkor az legyen ennél személyesebb, vagy ennél gyöngyözőbb, ami itt korántsem gyermekit jelent; de mindenképp ennél valahogy kalligrafikusabb hatással hasson az írás – igaz, ez azért gyakorlás kérdése, is, és némiképp az elhatározásé. Melyik legyen a számos lehetőség közül, s legyen-e ott, akár csak egy-egy betűárnyék, egy-egy villanás erejéig a schwabacher földbe döfődő f-je.

No, persze, valós-e ez a számonkérés egy, a könyv mint kézműves termék korát fölvillantó alkalmi kiadvány kapcsán? Ugyan. Magam sem vélem a gondolat megfuttatásán túlmutató jelentőségűnek, épp csak résnyire nagyobbra nyitottam azt az ajtót, melyen egy szintén valaha kitaposott, de mára lassan-lassan feledett útra léphetünk. Épp azt követvén, miről kezdetben beszéltem, s amit ideje a forma után a tartalomban is szemrevételeznünk, aláhúzván, ismételten, hogy itt a tartalom és forma egymásba fonódásának örömteli szeánszán vehetünk részt. Ami, no persze, korántsem meglepő, ha elidőzünk a cím – in illo tempore – jelentéstartalmán. A költészet filozófiai megközelítéseit kedvelő olvasók számára kézenfekvő, hogy „beugorjon” számukra Eliade, onnan kicsinyke lépés Cioran, a felszínes – értvén: futó értelmezés idejéig tartó - tűnődés közben máris a felvilágosodás cezúrájáig érünk, amely előtt – értsd: fve., és fvu. - megváltozott az ember és a történelem viszonya. Az in illo tempore idejét élő ember archaizáló kora archaizálta az embert s szokásait, tehát az archaizált ember típusosan archaizálta korát, míg a felvilágosodás mintegy archaizáltabbá tette ennek hiányát; elhozta az utat tévesztés, a visszavágyódás, a hivatkozás – in illo tempore – búját s báját. Tudom, e felszínesség kissé frivolnak tűnik, ám csupán arra utal: a magam részéről ugyan kedvelem a filozófia megfejtési kísérleteit mind a történelemre, mind a történelemmel szembeni hamis elvárás okozta hiányok megfejtésére, ám alanyi ember lévén sokkal közelebb áll hozzám a költészet lírai megfejtése, megközelítése a filozófiai síkoknál. Épp ezért kezelem a továbbiakban Hegyi Botos Attila verseit ott, ahol azok helyét ő maga tartalmában elhelyezte: az örökszép versek világában. Ahol bizony érdektelenné válik akár az in illo tempore – hiszen ezek a szavak, sorok itt, a szerző s az olvasó közös egyidejű idejében tétettek közhírré. Gyönyörködtető, az idő mélyéből felcsillanó, kápráztató szavak; valóban régi, feledett ízekre emlékeztetnek bennünket, ám itt vannak, tehát vannak, s ha mi ott vagyunk, ahol ők vannak, akkor még magunk is képesek vagyunk ama archaizált világ megélésére, melyet vélhetően elvesztettünk. Vagy csak veszteglünk benne s általa. Ezt nem tudjuk, de a megfejtésig inkább olvassunk verseket. Híradásokat a költőtől aki onnan jött, „jöttem, honnan annyi / költői nevére / egyedül a nyíló ég emlékezik”. Útjára „az álmodó névtelen idő” bocsátotta, „szőlők karján nevelkedtem”, vallja, s szavai: „gyűrött szárnyú angyalai / a kibomló tükrök emlékezetének”. Tobzódó, kissé elfeledett, sőt, a modern költészet által már nem is annyira szeretett szavakat ír, s annyiban mégis vissza kell utalnunk tudatos címválasztására, hogy kötetében – a régi értékek felmutatásával – vitára kel e feledéssel, ezen elutasítással. Nem hadakozván, csupán megmutatván azt a kort (íme a kézírás-választás értelmezésének újabb síkja), amikor egy korszak ünnepelt költői még ezen a nyelven beszéltek, átélvén – lásd: a „történelem terrorja” - azon változást, melyhez hasonló kihívásokhoz a ma emberének is viszonyulnia kell. Valahogyan.   A viszonyítás, viszonyításunk kiinduló pontja lényegében egyértelműen nem meghatározható; a magyar költészet múltjánál maradván kezdhetnénk Berzsenyi sértettségének okainál, a kor társadalmi ellentéteinek akár nagyon pontos felfejtéséig juthatunk el e pillanattól, de gondoljunk a tizenkilencedik század utolsó egy-két évtizedének fellángoló vitáira, ez már nem csak népi és urbánus, hanem Kelet és Nyugat misztikus összecsapása, a szinte feledett Reviczkyvel, Ábrányival, a kései Vajdával, s majd később a Kelet misztériumainak jelképei, szavai, kifejezése, a hitvilág eredőinek kutatása, egészen a mindmáig ebben meghaladhatatlan Sinkával – akihez, ha szükséges – a leginkább rokonítanám  Hegyi Botos munkáit; szavainak lélegzetvételeit, a távoli időhorizontokat kutató pászmáit. Annyiban, persze, hogy Sinka horizontját, a magyar költészet kimagaslóan egyedi költőjét lehet s szabad mércének tekinteni, ám illő ebben a helyzetben is magunk teljesítményét helyén kezelni. Ám Hegyi Botos munkáira mégis mondhatjuk: a sinkai mércével méri, faggatja önmaga horizontját; vershelyzetek, párálló szavak, a szépség primer állapotának tudatos felvonultatása bizonyíthatja ezt. Nézzük, sorjázzuk őket, csak úgy, összefüggéstelen egymás-utániságban. Lapozzunk bele  a „szó nélkül átnyújtott idők képes albumába”: „Voltam a déli tő, / a déli lejtő / mennyek hamvazó agyagja, / gyurgyalaghangú azúr”. „hajnalok gyöngyháza”, „tört percek csiszolt brillje”, „oldottam öved, / idők illatozó sírboltját”, „sötét fürtű csermely”, „türkiz tegze remegő hattyútollán”, „azúrt szüretelni a lombokon”, „körmök gyöngyházáé”, „múltak, jövendők: szemérmek nyiladékai”, „egy névtelen öröknyár aranycsepp csicsörkéje”, „az ég az én tengerem / partjain lakom”.

In illo tempore. Mégis. Hiszen a szavak szépsége, öröme, s ebben, általuk a tűnő élet szépségeinek akarása, a pillanat végtelen terének elfogadása és kitöltése mögött a költő, nem szemérmes, ám semmiképp sem elfojtott módon, elmondja a pillanaton kívüli pillanatok történetét is, ha valaki, ha épp, ha, amúgy; elbeszéli, szépségbe ágyazva, a szépelgés szenvedéstörténetét, az illúziók fölsőbb elfogadtatásának alsóbb keserveit, a talán valóban elfogadhatatlan emberi kitérőket az isteni mű ünneptelen napjaiban. Amikor hiába öröknyár – elmúlunk. Szemben a szépséggel, ami örök, bár szeretjük hinni: csak általunk kifejezhető. Nos, nem így van. Legfeljebb csupán általunk elpusztítható – s a valóság többnyire ezt is tükrözi.

De álmaink mindig velünk maradnak. Avagy, hát, meglehet, csak ez marad, mégis. Ennyi: in illo tempore.

(Hegyi Botos Attila: in illo tempore. Versek.
Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest, 2018).


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya Zonguldak havalimanı rent a car Van havalimanı rent a car Uşak havalimanı rent a car Trabzon havalimanı rent a car Tokat havalimanı rent a car Tekirdağ havalimanı rent a car Sivas havalimanı rent a car Şırnak havalimanı rent a car Sinop havalimanı rent a car Siirt havalimanı rent a car Şanlıurfa havalimanı rent a car Samsun havalimanı rent a car Ordu havalimanı rent a car Nevşehir havalimanı rent a car Muş havalimanı rent a car Muğla havalimanı rent a car Mardin havalimanı rent a car Malatya havalimanı rent a car Kütahya havalimanı rent a car Konya havalimanı rent a car Kocaeli havalimanı rent a car Kayseri havalimanı rent a car Kastamonu havalimanı rent a car Kars havalimanı rent a car Kahramanmaraş havalimanı rent a car İzmir havalimanı rent a car İstanbul havalimanı rent a car Isparta havalimanı rent a car Iğdır havalimanı rent a car Hatay havalimanı rent a car Adana havalimanı rent a car Adıyaman havalimanı rent a car Ağrı havalimanı rent a car Amasya havalimanı rent a car Ankara havalimanı rent a car Antalya havalimanı rent a car Aydın havalimanı rent a car Balıkesir havalimanı rent a car Batman havalimanı rent a car Bingöl havalimanı rent a car Bursa havalimanı rent a car Çanakkale havalimanı rent a car Denizli havalimanı rent a car Diyarbakır havalimanı rent a car Elazığ havalimanı rent a car Erzincan havalimanı rent a car Erzurum havalimanı rent a car Eskişehir havalimanı rent a car Gaziantep havalimanı rent a car Hakkari havalimanı rent a car erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi cialis 5 mg kafur krem geciktirici hap fiyatları viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort