Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Ahol csak az időtlenség időszerű Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2018. June 5.

Tamási Orosz János

Ahol csak az időtlenség időszerű

Nincs kegyelem. Matúz Gábor dokumentum-játékfilmje.

Létezésünk minden pillanatában történelmi időket élünk, anélkül, hogy ezt többségünk tudomásul venné. Tesszük dolgunkat, amit s ahogy lehet, döntéseket hozunk, rosszakat s jókat, mely fogalmak majd felcserélődnek az adott pillanatok sodrásának végén, egy új hullámverés kezdetekor, mikor is a történelem arcot s alakot cserél, kiegészül, mondják tárgyszerűbbnek, ám lényege ekkor történik meg velünk s bennünk: mert azok, akik testközelből summáját írták a látott s tapasztalt eseményeknek, szembesülnek mások máshol rögzített emlékképeivel, ezek kifakultak vagy megszínesedtek, összefüggésben az emlékezők szerepkeresésével, s a verbális emlékezet-összegzésekhez mások még csak írják memoárjaikat, vagy kutatják az irattárak feneketlen kartotékjait. Mit sem törődvén azzal, hogy az írott emlékezet sem mindig volt s lehetett a maga teljességében tényszerű; akkor is a pillanat tört részét uraló emberek súlyozták, szelektálták, rögzítették saját vagy sajátos szempontjaik alapján a „ tényeket” .

Mindez, amit eddig leírtam, ismert és többé-kevésbé elfogadott állapot, noha nem tekinthető konstans kiindulópontnak; erről a mindenkori történelem-tudomány jelesei és jeltelenjei (egymást váltván e poszton) gondoskodnak, többnyire alig eltérő vehemenciával. Érdemes a csöndes szavúakra figyelmeznünk; nem ritkán derül ki, hogy épp a lármák „ szóközeiben” s épp akkor, a lármás korok tetőfokain rejtették el az igazság magvait. No persze, írásunk tárgyát pillanatnyilag nem a történelemtudományok értékelése, csupán egy film (Nincs kegyelem, író- s rendezőként Matúz Gábor jegyzi), annak is olykori magas színvonala, s egészének különössége, kereteinek értelmezési szintjei, azok lehetőségei adják. Ám a filmen túl, a véletlenek furcsa játékaként; de hát vannak-e véletlenek, kérdjük annyiszor; egy attól távoli, mai esemény kapcsán is okot kaphattunk írásunk bevezető gondolatainak rögzítésére; Hayden White halála kapcsán a történelem iránt érdeklődők szélesebb körében is felbukkanhatott, gondolatfoszlányként, az ő elméleteinek kapcsán, az annyi vitát inspiráló felvetése: a történelem nem tudomány, hanem irodalmi alkotás – s ebből az fakad, hogy „ lehetetlen éles választóvonalat húzni a történetírás, az irodalom és a történetfilozófia között” . Ami, persze, hogy visszaevezzünk csipetnyi iróniával tulajdonképpeni témánk medrébe, tudjuk – korántsem lehetetlen. Épp ellenkezőleg: e választóvonal pengéje olykor van annyira éles, hogy fájóbb s elevenebb sebet okoz az említett három tétel bármelyikénél. Egy biztos: White apropóján jegyezzük fel azt, ami amúgy a messzi múltba nyúló dialógus felélénkítése, hiszen már az ókori történetírók is úgy hivatkoztak vagy merítettek kollégáikra, hogy közben „ korrigálták” őket, de mondjuk ki Matúz Gábor filmje kapcsán is: nincs lehetetlenebb vállalkozás a történelem fordulatainak tényszerűségben és moralitásban kikezdhetetlen ábrázolásánál. És olykor mégis sikerül. Vagy sikerül – majdnem.

Matúz egy általam nagyon nem szeretett ábrázolási módot választott, nem túl szerencsésen: egy – az – esemény dokumentarista rekonstruálását. Tény és szükségszerű fikció keveredik, olykor azt az érzést keltve; meglehet: jogosan; hogy a fikció jóval több tényt tartalmaz, mint a rekonstrukciót segítő dokumentum-együttes. Az esemény, hát nevesítsük végre azt is, 1956 december 8-án történt Salgótarjánban; az a sortűz, melynek megtörténte a fegyver mindkét oldalán állók részéről egyaránt logikus és illogikus; a „ lakosság” már a megszállás helyzetéből fakadó „ békediktátumot” éli, a megalázottak keserű nyugalmával keresi a hétköznapok élhető kereteit, s ebben, ehhez a hatalom is kijelöl valamelyes mozgásteret számára; mondhatni, a megtorlás valódi kegyetlensége, annak szándéka még csak formálódik benne. Ekkor s így történik valami váratlan, valami sokkoló, valami, ami sokáig hallgatásra kényszerítette az embereket; és nem is biztos, hogy a félelem volt e hallgatás legfőbb indítéka. Hanem talán-talán a megmagyarázhatatlansága, vagy épp egyetlen okolhatósága: a felkínált béke ennyire ingoványos, bűzös mocsárvidék lesz s marad, alakváltásaiban is.

Filmünk cselekménye tehát egyetlen nap, ez a nap, különös módon elbeszélve. Mintha csak kerettörténetet látnánk, a pergő jelenetfüzért meg-megszakítja az emlékezet; egykori jelenlévők, túlélők és történészek értelmezik az adott pillanatot, a lehetséges összefüggéseket, már mindenképp a messzi jövőből pillantva vissza az eseményre, tudásuk – a halottak között halált tettető túlélőé is – megsokszorozódott, ám valamelyest meg is fogyatkozott. Hiszen – minő anakronizmus is ez – a cselekedet évtizedek múltán is feldolgozhatatlan, szinte már irreális módon beleilleszthetetlen a forradalom leverésének és megtorlásának krónikájába. Ha csak azt nem mondjuk ki: épp ez a pillanat a nép forradalmát vérbe fojtó ellenforradalom ösztönös, a hatalomra is ható kezdete. Aki/ami majd egy konszolidáció meghirdetésével újra felajánlja majd a vérrel írt „ békét” .

Ennél talán többet, vagy meglehet, ennyit sem akart Matúz filmjébe zsúfolni. Nehéz eldönteni, épp a feldolgozás miatt. A cselekmény, a nap vázlata kétszeresen is széttördelt; egyfelől a képsorok elevenségét megszakító nyilatkozatok teszik azzá; ismétlem: korántsem értéktelenek vagy fölöslegesek, sőt, hiszen a néző gondolatainak, az önmagában zajló értelmezési folyamatnak adnak olyan súlyt, ami mindenképp kizökkenti őt a történet követéséből; másfelől pedig maga a történet bemutatása, talán épp emiatt, filmes-filmélvezési szempontból erősen egyenetlen. Többen kifejezetten halvány papírfigurák csupán, karakter-klisék, jellemvázlatok. Ami nem lenne feltétlen baj, ha és amennyiben a film csak és csupán dokumentum-játékfilm lenne, ahogy önmagát meghatározza, de hát legalább három szereplő oly annyira telített, dús, szinte már robusztusnak nevezhető tehetséget villant meg, ami mellett eltörpül a dokumentarista-törekvés. Persze, ez nem meglepő, de érzékelteti, reményeim szerint, a problémát: amikor a játék minőségével telítődik meg a vászon, a képernyő, akkor a néző idegvégződései e felé mozdulnak; s a következő pillanatban megszólaló történész, mondjon bármi bölcset, lényegest, okosat, mindenképp – a korábbi élmény következtében – egyfajta vágókép marad.

Kit kell hát, művészként, feltétlenül kiemelnünk, kiket kell azzal a hálátlan mondattal illetnünk: a kevesebb belőlük több lett volna a filmért? (Bocsánat, de minden félreértést eleve hárítva súlyozottan alá kell húznom, hogy ez a mondat a tehetségük előtti föltétlen meghajlás és alázat kinyilvánítása volt.) Gáspár Tibor összetéveszthetetlenül rajzolja elénk a „ puha diktatúra” teljességének valódi szinkópáját; kicsit hozzájárul a film eseményének fenti, távolabbra futó értelmezési lehetőségéhez. Nyakó Júlia jelenléte, gesztusai, testbeszéde évszázadok magyar sorstragédiáit köti össze egymással s akár a jelennel; adekváttá teszi azt a kijelentést: vannak vidékek, ahol csak az időtlenség időszerű. S hát Györgyi Anna – maga a torokszorító művészet. Megjelenésének első tizedmásodpercében érezzük: ki ő, ki lesz ő. Sűrü, fojtó a megszólalása, s úgy lélegzet-elállító, ahogyan azok az évtizedek voltak olyanok. Lágyak, ellágyultság nélkül, barátságosak, barátok nélkül, emberarcúak – mégis embertelenebbek, mint Nagy László üzenetének címzettjei...

Időzzünk el kis ideig a forgatókönyv egy - talán az eseményekből ismert, s így itt véletlen-szülte – epizódjánál. Mely önmagában egy nagyjátékfilm nagy ívű fikcióját rajzolja elénk. Mi történik? Valaki képeket készít, titokban, a halomba hordott holttestekről, de észreveszik, a gépet elkobozzák, őt magát durván összeverik. S itt ráismerhetünk az egyik ősi, klasszikus alaphelyzetre, az Antigoné-metaforára. A kreoni hatalom mindenkori durva arroganciáját áldozataival szemben, az emlékezet erkölcsét s az erkölcs emlékezőképességének megőrzését célzó Antigoné-kísérletet, s annak gőgös el- és visszautasítását; így az őrző által minden időben elszenvedett fenyegetettséget. Matúz filmjére hivatkozva, annak apropóján, de attól ellépve írom ezt a néhány mondatot, hiszen abban – indokolt és érthető módon – nem mozdul el a helyzet a játékfilmes fiktív narratíva felé, ám felvillantja azt. Miként annak tűnődésre okot adó dimenzióit.

Hogy milyen furcsa és árulkodó a konkrét pillanat különössége. A hatalom, úgy a huszadik század első harmadától fogva, nyíltan erőszakos polgáraival szemben és gátlástalanul gyilkolja le őket. Miközben bármit, bármilyen verbális erőszakot elkövet, megállván mikrofonállványai előtt, sőt, ámbár büszkén feszít a tömegsírok mellett is, a győztes önelégültségével pózolván a birodalmi lencsék előtt, legyen a képek készítőin bármilyen paroli - szinte betegesen retteg a cselekedeteit spontán módon rögzítő, titokban készülő felvételek, leiratok születésétől, terjedésétől. Mit bizonyít ez? Hogy tudatában van annak: bűnös dolgot cselekszik, bűnös ügyet szolgál. Bárha mást hirdet a hatalom birtoklásának lázában s nyirkos lázálmaiban.

De mégis rejt valamit e félelem a titkos fotográfiáktól. Azt, hogy talán mindennek ellenére van kegyelem: a bűn tudatának bűntudatot ébresztő kegyelmi állapota. Vagy épp annak elmaradása jelent mások számára kegyelmet, kegyelmi állapotot; mert, látván, hogy a hatalom birtoklása és kapzsisága minduntalan az új kreonklónokat reprodukálja – az ember látva lát és ember marad. Egyszer, talán. Hű emberségéhez, hű hitéhez, és végre csak hűtlen lesz az erőszak által az erőszak dominanciájára épülő erőszakos történelméhez. És keres abban valami jót is. Lemond a mentesítésekről – s az egészet mentesre cseréli. Egyszer. Talán.

 


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya Zonguldak havalimanı rent a car Van havalimanı rent a car Uşak havalimanı rent a car Trabzon havalimanı rent a car Tokat havalimanı rent a car Tekirdağ havalimanı rent a car Sivas havalimanı rent a car Şırnak havalimanı rent a car Sinop havalimanı rent a car Siirt havalimanı rent a car Şanlıurfa havalimanı rent a car Samsun havalimanı rent a car Ordu havalimanı rent a car Nevşehir havalimanı rent a car Muş havalimanı rent a car Muğla havalimanı rent a car Mardin havalimanı rent a car Malatya havalimanı rent a car Kütahya havalimanı rent a car Konya havalimanı rent a car Kocaeli havalimanı rent a car Kayseri havalimanı rent a car Kastamonu havalimanı rent a car Kars havalimanı rent a car Kahramanmaraş havalimanı rent a car İzmir havalimanı rent a car İstanbul havalimanı rent a car Isparta havalimanı rent a car Iğdır havalimanı rent a car Hatay havalimanı rent a car Adana havalimanı rent a car Adıyaman havalimanı rent a car Ağrı havalimanı rent a car Amasya havalimanı rent a car Ankara havalimanı rent a car Antalya havalimanı rent a car Aydın havalimanı rent a car Balıkesir havalimanı rent a car Batman havalimanı rent a car Bingöl havalimanı rent a car Bursa havalimanı rent a car Çanakkale havalimanı rent a car Denizli havalimanı rent a car Diyarbakır havalimanı rent a car Elazığ havalimanı rent a car Erzincan havalimanı rent a car Erzurum havalimanı rent a car Eskişehir havalimanı rent a car Gaziantep havalimanı rent a car Hakkari havalimanı rent a car instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram followers free instagram followers instagram takipci hilesi instagram followers instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipci satın al smm panel erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort kutahya escort yozgat escort kastamonu escort bitlis escort batman escort burdur escort adana escort kibris escort cesme escort agri escort mugla escort kahramanmaras escort bartin escort afyon escort elazig escort ardahan escort balikesir escort igdir escort cankiri escort osmaniye escort karabuk escort bayburt escort adiyaman escort mardin escort karabuk escort zonguldak escort tokat escort izmit escort sinop escort kars escort bingol escort siirt escort duzce escort nigde escort tunceli escort aksaray escort yalova escort van escort aydin escort mus escort amasya escort nevsehir escort sivas escort giresun escort manisa escort usak escort tekirdag escort edirne escort rize escort erzincan escort ordu escort aydin escort burgaz escort corum escort corlu escort hatay escort malatya escort canakkale escort erzurum escort urfa escort urfa escort tokat escort urfa escort trabzon escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi cialis 5 mg kafur krem geciktirici hap fiyatları viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort