Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Felső-Magyarországból Szlovenszkó 1918-1921 Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Háttéranyagok
2016. April 26.

Ablonczy Balázs

Felső-Magyarországból Szlovenszkó 1918-1921

A dualizmuskori magyar politikai elit úgy tekintett a szlovák nemzeti mozgalomra a történeti Magyarországon, mint a ruszin mellett a leggyengébbre: a szerb és a román politikusok a szomszédállamok által generált vonzerő, anyagi, demográfiai és értelmiségi potenciál révén sokkal nagyobb veszélyt jelentettek az egységes magyar politikai nemzet eszméjére.

A szlovák értelmiség és politizáló réteg önként vállalt passzivitása a háború második felére oldódott: az Egyesült Államok bekapcsolódása a háborúba, az orosz forradalmak és az elhúzódó háború a Vavro Srobár vezett hlaszistákat ugyanúgy kimozdította a tétlenségből, mint az amerikai szlovák vezetők azon részét, amelynek tagjai már nem elégedtek meg az autonómiával, hanem immár nyíltan felléptek csehek és szlovákok (esetleg lengyelek) közös államáért. Az 1915 októberi közös clevelandi nyilatkozat már körvonalazta ezen állam formáját, ekkor még szigorúan konföderatív alapokon. Az 1918. márciusában, Pittsburghben aláírt újabb nyilatkozat, amely végülis a kialakította az eljövendő állam kereteit. Ez a szerződés azonban már csak „aszimmetrikus autonómiával” kecsegtette a szlovákokat. Andrej Hlinka 1918. májusában, egy Liptószentmiklóson tartott találkozón mondta ki először: „A magyarokkal való ezeréves házasság nem sikerült, külön kell válnunk”.

A magyar politikai elit számára 1918 tavaszán-nyarán úgy tűnhetett, hogy a Monarchia győztesen fejezte be a háborút. Legyőzte – igaz, német segítséggel – Romániát és Szerbiát, az 1918. március 2-án aláírt breszt-litovszki béke pedig a keleti frontra is nyugalmat hozott. Az olasz fronton ugyan zajlott a háború, de az előző évi caporettói áttörés nyomán immár nem az Isonzó mentén, hanem jóval nyugatabbra, a Piavénál álltak a Monarchia csapatai. Az Egyesült Államok csapatainak közelgő európai szerepvállalása, a bolsevik fenyegetés, az ellátási helyzet mind kritikusabbá válása, az állami működés zavarai és a háborúellenes mozgolódások (sztrájkok, tüntetések) szaporodása azonban jelezték, hogy nehéz idők következnek. 1918 tavaszán-nyarán az antant hadviselő államai törvényes emigráns kormánynak ismerték el a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot. Ősz elején pedig a bolgár front összeomlása józanította ki azokat, akik még a háború, Központi Hatalmak számára kedvező kimenetelében reménykedtek. Október 17-én a kormányzati hatalommal nem, ám annál nagyobb informális befolyással rendelkező Tisza István volt miniszterelnök egy képviselőházi beszédében beismerte „Ezt a háborút elvesztettük”. Szavai jelentős hullámokat kavartak, a demokrata ellenzék egyes tagjai is kifogásolták annak tartalmát és tónusát. Ez a bejelentés alkalmat szolgáltatott arra, hogy Alexandru Vaida-Voevod a román, Ferdis Juriga pedig a szlovák nemzetiség nevében jelentse be, hogy az elkövetkezőkben a magyar parlament döntvényeit a honi szlovákság nem ismeri el magára nézve kötelezőnek, népszuverenitása letéteményesének a Szlovák Nemzeti Tanácsot tartja. Beszéde jelentős felháborodást váltott ki a képviselők között: a számtalan idézet és Juriga fenyegetései, valamint politikai álláspontja felingerelték a honatyákat. Bár néhány függetlenségi képviselő mellé állt, szövegét így is alig tudta végigmondani, Tisza maga „krajczáros komédiának” minősítette a pap-képviselő fellépését.

A turócszentmártoni nyilatkozat (1918. október 30.), amelyben a szlovák értelmiség egy jelentős csoportja deklarálta Magyarországtól való elszakadásának szándékát és a „cseh-szlovák” nemzethez való tartozását. A Szlovák Nemzeti Tanács elutasítóan reagált Károlyi Mihálynak, az uralkodó egyik utolsó tetteként kinevezett magyar miniszterelnöknek üzenetére, amelyben egymásrautaltságról és a közös hazában való együttélésről beszél. A Tanács helyzete mindenképpen visszás volt, hiszen határozatai érvényesítésére nem rendelkezett sem közigazgatási karral, sem karhatalommal. Felső-Magyarországon akkor változik meg gyökeresen a helyzet, amikor az új csehszlovák állam hadserege – részben olasz és francia tisztek irányítása alatt – lépéseket tesz annak érdekében, hogy a régiót katonailag is birtokba vegye. Az első, északnyugati irányból érkező próbálkozásokat a csekély magyar határrendőri erők és nemzetőrök még visszaverték 1918 november elején-közepén, ám a decemberben meginduló nagyobb méretű, többek között Olaszországból áthozott alakulatokkal induló támadásnak a magyar erők nem tudtak ellenállni, de nem is akartak. Károlyi Mihály koránya az antant nyomására Felső- Magyarország kiürítése mellett döntött, s erre kiáltványban is felhívta az ország lakosságának figyelmét. Az előrenyomulás során csak helyi jellegű incidensekre került sor, és számos esetben arra is találunk példát (így például Nyitrán), hogy a helyi magyar polgárok maguk igyekeztek meggyorsítani a cseh csapatok bevonulását, megelőzve ezzel a fosztogatásokat és közrend felbolydulását. December közepén a csehszlovák állam hadserege bevonult a Szepességbe, december 28-án Eperjesre, 29-én Kassára, 1919. január elsején pedig Pozsonyba. Január 3-án elfoglalják Losoncot, egy héttel később Párkányt, Érsekújvárt és Komáromot, január 12-én pedig Rimaszombatot és Ungvárt. A csehszlovák csapatok tehát 1919. január elején elérték azt a vonalat, amely később a határ is lett a két ország között. Pozsonyba azonban csak később, februárban érkezett a Vavro Srobár vezette Tejhatalmú Minisztérium, amelynek a terület reintegrálása volt a feladata: a tulajdonképpeni regionális kormány megjárta Szakolcát és Zsolnát is.

A bevonulás elleni tiltakozásul 1919. február elején nagyszabású vasutas- és postássztrájk kezdődött, elsősorban a szociáldemokrata párt szervezésében. A pattanásig feszült helyzetben a régió számos városában véres összetűzések robbannak ki: február 12-én Pozsonyban a katonaság a fegyverét használta és hat tüntetőt, köztük fiatalkorúakat is megölt, további huszonhármat megsebesített. Hasonló incidensek történnek – 1-2 halálos áldozattal – Kassán és Ungváron is. Az államfordulat nemcsak az állami intézmények jellegének megváltozásával járt, de rövid időn belül érintette a köz- és felsőoktatást, illetve a városok képét. A magyar „jelleg” eltüntetése érdekében zajlott az 1848-49-re vagy a magyar történelem más korszakaira utaló emlékművek eltüntetése a közterekről, amelyek néha elég otrombán zajlottak: Pozsonyban, Rozsnyón, Kassán Iglón és másutt Kossuth- és honvédszobrok esnek áldozatul ennek a dühnek. S míg a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola diákjai és tanárai 1918. decemberében maguk döntenek úgy, hogy elhagyják az intézménynek otthont adó várost (később szintén Magyarországra települ át az eperjesi evangélikus jogakadémia), a kassai katolikus jogakadémiát és a frissen alapított pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemet az új hatóságok működésük beszüntetésére szólítják fel.

Károlyi Mihály kormánya a bilaterális kapcsolatok felvételével is igyekezett elkerülni a legrosszabbat: az ismert liberális publicistát, Supka Gézát Prágába küldte, hogy kapcsolatot találjon az új kabinettel. Supka küldetésének kudarca után, 1918. november 28. 30. között Budapesten tárgyalt Milan Hodza, a csehszlovák kormány megbízottja és Bartha Albert magyar hadügyminiszter. Tárgyalásaik legfontosabb eredménye egy, az etnikai határt többé-kevésbé követő fegyverszüneti vonal kijelölése volt – erre azért is volt égetően szüksége Károlyi Mihály kormányának, mert az általuk november 13-án, Belgrádban aláírt, de a Szövetséges és Társult Hatalmak által végül nem respektált fegyverszüneti konvenció csak Dél- és KeletMagyarországról rendelkezett, a történeti Magyarország északi részéről egy szót sem szólt. A Hodzsa által aláírt fegyverszüneti vonalat azonban a prágai kormány dezavuálja, és megindul a fentebb már ismertetett csehszlovák előrenyomulás dél felé. A budapesti kabinet – a de facto bekövetkezett területfoglalás ellenére – 1919. március 12-én, a hasonló típusú, ruszin és német autonómiáról szóló jogszabályok után kihirdette a szlovák autonómiáról szóló 1919. évi XXX. néptörvényt, amelyet a még Jászi Oszkár vezette nemzetiségi minisztériumban dolgoztak ki. Ennek azonban már aligha lehetett foganatja.

1919. március 21-én Budapesten Károlyi Mihály köztársasági elnök és a Berinkey–kormány átengedte a hatalmat az alig néhány hónapja alakult KMP és a baloldali szociáldemokraták koalíciójának. A Kun Béla (formálisan Garbai Sándor) vezette rezsim hatalmának valamivel kevesebb mint négy és fél hónapja alatt a társadalom szocialista és kommunista típusú átalakításán túl intenzív külpolitikai akciókba is bonyolódott. Igyekezett felvenni a kapcsolatot egyetlen számba jöhető szövetségesével, Szovjet-Oroszországgal, és megpróbálva kitörni az elszigeteltségből, igyekezett elismertetni hatalmát a győztes nagyhatalmakkal (ezt a célt szolgálta az 1919. április elején Budapestre érkező Smuts búr tábornok vezette misszió). Eközben azonban, nyilvánvalóan az antant jóváhagyása alapján a román és a csehszlovák hadsereg 2-3 hónapos szünet után folytatta előrenyomulását Magyarország területén. Kudarcba fulladtak Kun Béla és Vavro Srobár május eleji, komáromi tárgyalásai is egy esetleges csehszlovák-magyar fegyverszünetről.

Június első felében a Vörös Hadsereg visszafoglalta Kassát, Eperjest, majd Bártfa fölött elérte az egykori magyar-lengyel határt. A hadsereg csúcsvezetőinek és a budapesti kommunista politikusoknak nyilván a szovjet Vörös Hadsereggel való szárazföldi kapcsolat megteremtése volt az elsődleges célja a hadjárattal, míg a magyar csapatok közép- és alacsonyabb parancsnoki szintjein harcoló tiszteknek (közülük többen a legmagasabb katonai és politikai posztokra emelkedtek a Horthy-korszakban) és a legénység egy részének ez nyilván a magyar területekért vívott felszabadító háború volt.

A proletár internacionalizmus jegyében és a magyar tanácskormány kezdeményezésére Eperjesen június 16-án kikiáltották a Szlovák Tanácsköztársaságot, amelynek élére Antonin Janousek cseh újságíró és szociáldemokrata, majd kommunista pártmunkás került. A furcsa államalakulat mindössze néhány napot élt, mert a budapesti kormány Georges Clemenceau-nak, a békekonferencia francia elnökének felszólítására június végén visszavonta csapatait az úgynevezett Clemenceau-vonalra és feladta a hónap első felében elfoglalt területeket. Kivonulásukat némely visszaemlékezések szerint a közrend és a vagyonbiztonság helyreállásaként fogadták – akár még magyar lakosok is. A tanácsköztársaság néhány hét múlva megbukott, azonban a határvonal csak csekély mértékben változott a két ország között. Az 1919 augusztusában hatalomra kerülő magyarországi ellenforradalmi kormányzatnak elsődleges feladata volt, hogy elfogadtassa magát a győztesekkel és megpróbálja megváltoztatni a formálódó békeszerződés számára rendkívül kedvezőtlen feltételeit.

Magyarországnak 1920 januárjáig a békekonferencián tulajdonképpen nem volt képviselete, a magyar delegáció távollétében eldöntött magyar-csehszlovák határ 1919 március elejére nagy vonalakban készen állt, apróbb módosítások mutathatók ki 1919 júniusában és később – így hát a tulajdonképpen az sem igaz, hogy az antant az 1919. március 21-én hatalomra jutott Tanácsköztársaság miatt büntette volna Magyarországot.

A magyar békedelegáció, Apponyi Albert vezetésével 1920 január elején érkezett Párizsba, s bár előzetes hírek és az 1919 szeptemberében aláírt osztrák békeszerződés nyomán sejteni lehetett, milyen feltételek várnak Magyarországra, az átnyújtott békefeltételek alapján a magyar politikai elit itt szembesült a területvesztés valós mértékével. A magyar békedelegációnak a nagyhatalmak előtt bemutatott érvelése döntően a kultúrfölényre, gazdasági érvekre illetve Magyarország történeti jogaira épült, és az integer Magyarországot szorgalmazta. Az érvelés csak később mozdult el az etnikai határok illetve a népszavazás követelése irányába. Ezt az álláspontot képviselte a magyar kormány és a békedelegáció 1920 tavaszán a magyarfrancia titkos tárgyalások folyamán, amikor gazdasági előnyökért cserében. A magyar békedelegáció képviselői, Benárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasche-Lázár Alfréd, a külügyminisztérium adminisztratív vezetője 1920. június 4-én, a versailles-i kastély parkjában álló Nagy-Trianon kastély egyik termében írták alá, az év novemberében ratifikálta a magyar nemzetgyűlés és 1921-ben cikkelyezték be. A szerződés szentesítette a korább Magyarország területének 67 és a lakosság 57%-ának elcsatolását. Hasonló arányban kerültek utak, vasutak, természetes erőforrások és ásványkincsek a szomszédos országok fennhatósága alá. Így a vasutak 62, az erdőállomány 85, kiépített utak 65%-a került új fennhatóság alá. Magyarország Csehszlovákia számára 61 633 négyzetkilométert engedett át, rajta valamivel több mint 3,5 millió lakossal, akik közül az 1910-es népszámlálás anyanyelvi adatai alapján 30,3%, azaz több mint egymillió fő volt magyar.

A két világháború közötti Magyarországon valószínűleg Csehszlovákia volt az az ország, amelyet az utódállamok közül a legkevésbé szívlelt a közvélemény és a magyar politikai elit. Az időről-időre felbukkanó közeledési kísérletek ellenére (brucki tárgyalások, Masaryk és Benes időnkénti együttműködési tervei) az elszenvedett területi veszteségek, a csehszlovák diplomáciának a királypuccsok idején és a népszövetségi diplomáciában játszott ellenséges szerepe és a prágai demokráciával kapcsolatos budapesti frusztrációk miatt a két háború közti Magyarországon néhány polgári radikálison és szociáldemokratán kívül gyakorlatilag senki nem tekintett rokonszenvvel az északi szomszédra. Ráadásul, az egymillióra becsült csehszlovákiai magyar közösség egy része nyilvánvalóan többes identitással rendelkezett, s a rendszer változtával másnak vallotta magát, s hatottak bizonyos disszimilációs folyamatok is, elsősorban a magyar kultúrájú zsidóság körében, a csehszlovákiai magyar kisebbség számát apasztotta a nagyszámú menekült is. A hivatalos statisztikák szerint 102 ezer fő menekült át a maradék Magyarországra 1918 és 1924 között, ám a nem regisztrált migránsokkal együtt számuk 145 ezerre tehető.

Forrás: nogradhistoria.eu


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort eskort sultanbeyli pendik escort tuzla escort short haircuts for women kurtköy escort üsküdar escort çekmeköy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort kutahya escort yozgat escort kastamonu escort bitlis escort batman escort burdur escort adana escort kibris escort cesme escort agri escort mugla escort kahramanmaras escort bartin escort afyon escort elazig escort ardahan escort balikesir escort igdir escort cankiri escort osmaniye escort karabuk escort bayburt escort adiyaman escort mardin escort karabuk escort zonguldak escort tokat escort izmit escort sinop escort kars escort bingol escort siirt escort duzce escort nigde escort tunceli escort aksaray escort yalova escort van escort aydin escort mus escort amasya escort nevsehir escort sivas escort giresun escort manisa escort usak escort tekirdag escort edirne escort rize escort erzincan escort ordu escort aydin escort burgaz escort corum escort corlu escort hatay escort malatya escort canakkale escort erzurum escort urfa escort urfa escort tokat escort urfa escort trabzon escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin hap cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort