Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Szondi György bolgár tükre Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2010. October 10.

Kabdebó Lóránt

Szondi György bolgár tükre

…s csupán, akár vérzõ

sebek, a rózsák

sétálnak a kihalt utcákon

             Sztefan Gecsev: Után

Mielõtt megkaptam ezt az igen izgalmas és meggondolkodtató kötetet, fordítója-szerkesztõje megkérdezte email-en: érdekel-e a bolgár irodalom. Csak igenlõ válaszomra küldte meg nagy gyorsasággal a könyvet. Majd még egy hét se telt el, máris rákérdezett, milyen hatással volt rám. Sajnos akkor nem tudtam megválaszolni kérdését, elhúzódott egy tanulmány megírásának ideje, aztán meg következtek a felgyûlt kritika-adósságok. Persze közben mindig olvastam egy-egy részt belõle. Bárha még mindig nem értem formálisan a végére, mégis úgy érzem, „összeolvastam” annyira a szövegeket, hogy változtathatatlan véleményem már kialakulóban van az elolvastak után.

 
A borító-oldalakra kattintva olvasható méretet kapunk!

Nem neveket, írókat emelek ki a könyvbõl, ahogy Szondi sem tudós jegyzetekkel ellátva adta közre a szövegeket. Önhatalmúan vágott, emelt ki részleteket régmult és kortárs dokumentumokból, beszélyekbõl, regényekbõl. Nem a protokoll szerint, de nemzetimagológiai szempontból válogatva. Valami rettenetesen furcsa kép marad a szövegek áttekintése után összbenyomásként. És szerfelett érdekes. Ajánlásra méltó könyv.

Amikor tíz éve, a Szabó Lõrinc centenárium alkalmából elõadásra hívott Szófiába, napra pontosan ugyan abban az évszakban vitt el engem a rilai kolostorba, amikor valaha Szabó Lõrinc is meglátogatta a ma már a világörökség részeként õrzött egyházi épületegyüttest. Nagy László versben, Szabó Lõrinc prózai útirajzban, jómagam pedig a látvány hatására megborzongtunk: a falra festett ördögök látványától. Valami groteszk és paradox van bennük. Mint ahogy Bulgáriát magamévá olvasom e könyv során. Az akkori három napra emlékezve, és most Szondi könyvének szemezgetése közben.

Leszállok a repülõrõl, mediterrán tavasz. Csomagjaimat még le se pakolhatom, hajcsáról Gyurka, megyünk fel a hegyre. Mint Miskolcnak az Avas, vagy Pestnek a Gellérthegy, ott magasodik Szófiában a Vitosa. Csak hát sokkal nagyobb, komolyabb hegységként. A márciusközépi koranyár ellenében tél és jég. Csúszkálok, nem egyszer gyakorlatlanul négykézlábra ereszkedve. Aztán visszautazás elõtt a fekete kolostor a hegy tövében már nem is borzaszt meg. Megéreztem a hely szellemét. A mélységesen groteszk valóságot és a paradox mediterránt. Mintha egy archaikus dosztojevszkiji világban járnék, mely barbárabb, kegyetlenebb valóságként éled meg a könyv lapjairól. A szónak nem bántó, hanem antropológiai értelmében primitív szerkezetében mutatkozik meg ez a világ.

[Egy pillanatra idézem Szabó Lõrincet, egy hasonló március idusa táján megélt tavaszi látomást: Már mögöttünk a Vitosa, Szófia házi Tátrája, a hó nagyrészt elolvadt, hiszen csaknem Rómával egy magasságban járunk. A nap kibújik, a füzek és nyárfák zöldes árnyalata tavasziasan megélénkül, amott viszont még pokróccal letakart tehén szánt. Bedekkerekre és Griebenekre bízom (noha már úgyszólván sehol se kaphatók), hogy ismertessék a rilai kolostor épületeinek és kincseinek csodálatos és groteszk egyvelegét. Egyes részei a XIII. századból valók; a vénséges bástyatorony mellett ördögök lovagolnak a bûnösök hátán a kápolna szivárványtarka falain. Bent gyönyörû, faragott, aranyozott oltár. Egyébként mintha a debreceni kollégium minden irányban kitágított, bizánci és mór stílusban átképzett udvarán állnék. Ámuló kíváncsisággal hagyom el Rilát: ha már itt, még Európában, ilyen csodákat látni, milyen lehet egy indiai szerzetesváros? Láttam a Vitosa-hegynek, Szófia házi Tátrájának tövében azt a sokszáz éves kis fekete templomot, ahová Eleána Tzaritzát temették: egyik-másik arc még ott is olyan frissen nézett ránk a falról, mintha a velünk volt hölgyeket tükrözte volna! – Ezt a Szabó Lõrinc-i pillanatot idézte elém tíz éve Szondi György, valahogy magam is ebbõl indultam ki midõn most ezt szövöm tovább a könyv olvasása közben.]

Mintha minden a feje tetején állana. DE ott éppen a helyén lenne. Itt még a költõ is arról álmodik, hogy atomtudományával kiszabadítja jégpáncéljából a sarkvidéket, virágzó televényt hoz létre, fogadja az új népvándorlást. Csakhogy közben a föld addig virágzó részeit özönvízzel pusztítja el ez a különös varázslás. „Ma jó kedvem kerekedett / hát fejembe vettem, / hogy teszek egy atomkísérletet”. Ilyen a jókedv? Nos Radoj Ralinnak ez a verse (Jégfosztottan) ennek az egész Szondi-féle látomásnak a mottója lehetne. Ilyenek a „bolgár szavak és színek Szondi György közvetítésében magyarul”. Amint azt a könyv alcíme mondja.

Nehéz lehetett bolgárnak lenni ezen a félvad, nagyhatalmak tiporta balkáni térségben. Carigrádnak nevezték a fõvárost, a valahai Bizáncot, Konstantinápolyt, Sztambult. Különösen amióta az a török birodalom fõvárosa lett. Ide hozzák a foglyokat, az ellenállókat, a nép egyszerû fiait is. Mi ismerjük az Egri csillagokból, Gárdonyi regényébõl a nagyúr, Török Bálint rabságát. De a bulgárok számára ez mindennapi börtönlétet jelent. Az évszázados uralmat, amely valami szörnyû, valóban ördögi megszállottságát jelenthette a népnek.

Mi is ez a groteszk ördögiség? Az õsi, trák világ és a bolgár cárságok helyén egyszerre csak a világ legkorruptabb hatalma lesz úrrá (na, korruptságban azóta támadtak vetélytársai!). A fanarióta görög dragománok (tolmácsok), papok kétszínûsége, a martalóc-létre kényszerülõ hajdúk (bolgárok? törökök? olájok?), a falvakat állandóan zsákmányoló-felégetõ-megerõszakoló zsiványok, akik ellen a török tisztségviselõk nemhogy védelmet jelentenének, hanem további fosztogatási alkalmakat. Itt a legmélyebb vallásosság éppen a szenvedélyesen igazságot keresõ eretnekségbe csap át. Hiszen itt voltak a bogumilok fészkei hosszú századokon át. De itt nem „egyszerûen” rabolnak, fosztogatnak, hanem még hozzá perverz módon kegyetlenkednek is. A kirabolt család egyetlen életben maradt kisgyermekét nyársra húzzák, tûzön pirítják a fosztogatók.

Nem csoda, ha innen elvágyakoznak az emberek. De milyen groteszk formában. Mint a népmesében. A király beguríttatja a földgömböt, és végigpróbálják, hova is települhetnének át népségükkel együtt. Persze sehová! „Itt élned, halnod kell”. Tudjuk. De míg a magyar költõ patetikus szavakkal mondja ki a maga végszavát: „rendületlenül”, addig a bolgár író kiguríttatja a földgömböt a palota elé. Vigyázz, nehogy valakit agyon nyomjon! -- felkiáltással. És a tanácsnok kihúzza gyökerestül az elültetett fát, hogy megnézze: megfogant-e. És csodálkozik: az edényben nem tudott gyökeret ereszteni.

Most kérdezem én: mindez csak a Szondi György sajátos lelki alkatával kiválogatott szemelvények egybecsengése? Vagy valóban ennek a népnek a szemlélete, amellyel évezredeken át hegyei között megmakacsolta magát. És gyökeret is vert. Kivirágzott. Forradalmakat-szabadságharcokat vívott. Nagyhatalmaktól megalázottan annyiszor.

Szondi lelkét én ettõl elkülönbözõnek ítélem. Mert õ fényképeket is készített. Csodálatos szépségû mediterrán virágokat idéz elénk könyvében. Éppen talán ellenpontként. És a könyv egészének a szeretet -- persze szintén groteszk és paradox, mondhatni dosztojevszkiji értelmû -- szövegét emeli a fedlapjára. Mert ebben a szörnyû világban a szeretet adhat feloldást minden keresõ, mélységjáró kétségbeesésre. „Bulgáriában olyan kedves, sõt majdnem boldog a mártírok, történelmi alakok és szentek arca, mint sehol!” – figyeli meg Szabó Lõrinc. Állítás és kétségbevonás egyszerre. Mindenképp fõhajtás.

Lehet, hogy ez hasonul a szerkesztõ-mûfordító lelkületéhez is. Hiszen azt hiszem, õ, a magyarként is meggyötört lelkû hazafi újabban megválasztott jellegzetes szavával „mindigderûvel” tekint szét itthon is, kiadóként szinte a lehetetlenre vállalkozva folyóiratával és könyveivel. A Napúttal és a Napkúttal. Hasonló „mindigderûvel” keresi meg a távlatot, amellyel egy nép lelkét ideidézi olvasói elé. Hiszen „csak” egy életet szentelt erre a hivatásra. Elkötelezetten. Szakértelemmel. Megértõ szeretettel. És néha kellõ borzongással.
 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort eskort sultanbeyli pendik escort tuzla escort short haircuts for women kurtköy escort üsküdar escort çekmeköy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort