Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Istent egyedül Istennél szabad bepanaszolni... Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2010. April 17.

Dobos Marianne

Istent egyedül Istennél szabad bepanaszolni…

Az „emberfölöttien gonosz” sugalmazója címmel 2007. március elsején Boda László teológus professzor, író „A SÁTÁN” kötetérõl írtam honlapunkra ismertetést.

Amikor a lengyel tragédiáról hírt hallottam fr. Bogdan Adamczyktól április 10-én délelõtt, az elsõ gondolatom ez volt: A SÁTÁN.

Döbbenetemet, és részvétemet: „Ez Katyñ”…, -- akkor csak ebbe a két szóba tudtam összegezni…  

Abban a percben, és azóta folyamatosan az foglalkoztat,  mi az az „ez”? 

Található-e valami, több mint tragikus véletlennek nevezhetõ oksági kapcsolat? Ha igen, akkor hogyan lehetne megpróbálni megfogalmazni? Térben a helyszín azonos, idõben hetven év a különbség.

Kovács István A barátság anatomiája  második kötete másfél évvel az elsõ  könyv megjelenése után, a lengyel menekültek befogadásának hetvenedik évfordulójára jelent meg a Széphalom Könyvmûhely kiadásában 2009-ben.


A könyvborítókra kattintva olvasható méretet kapunk!

Katyñ” Egy tragikus eseménysor tavasza és a hazugságok egymásba fûzött láncolatának évtizedei címet viseli az elsõ fejezetben a polonista történész összefoglaló írása.

„1920 nyarán, mikor a Vörös Hadsereg Varsó felé közeledett, s Lenin nagy reményeket fûzött ahhoz, hogy a lengyel munkások és parasztok tömegével sorakoznak a proletárforradalom vörös zászlói alá, Sztálin helyzetértékelése reálisabbnak bizonyult. Õ, aki ekkor Lemberg bevételéért harcoló déli front népbiztosa volt, azt tartotta, hogy a lengyelekhez úgy illik a kommunistaság, mint ökörhöz a ló nyerge. Igaza volt. A nagyobbrészt munkásokból és parasztokból álló lengyel hadsereg 1920. augusztus közepén Varsó alatt szétverte a szervezõdõ lengyel államnak tagköztársasági státuszt szánó s Németországba forradalmat exportálni akaró bolsevik hatalom hadseregét. Sztálinban már 1939 õszén megszületett az elhatározás, hogy a lengyel nemzetet – osztályalapon – fel kell számolni: azaz, ki kell irtani az értelmiségét.

Ennek jegyében folyt 1940 februárjától a felosztott Lengyelország keleti területeirõl, vagyis Nyugat-Belaruszból és Nyugat-Ukrajnából az erkölcsileg, kulturálisan, politikailag befolyásos lengyel lakosok, a módosabb zsidó vállalkozók, politikailag kompromittálódott ukránok elhurcolása Oroszország  északi és szibériai területeire, valamint Kazahsztánba. 1941. június 22-ig legkevesebb egymillió-kettõszázezer lengyel állampolgár esett áldozatul a deportálásnak, amelynek lebonyolítását a belügyi népbiztos, Lavrentyij Berija helyettese (a Maléteréket tizenhat és fél évvel késõbb letartóztató) Ivan Szerov tábornok, a ’szovjet Eichmann’ irányított és Nyikita Szergejevics Hruscsov ellenõrzött. A Szibériába hurcolandók elsõ listájának összeállításakor a lengyel hadifogoly tisztek sorsa is megpecsételõdött.”

Berija 1940. március 5-én tudatta Sztalinnal, hogy az NKVD táboraiban elzárva tartottakat úgy kell bírósági eljárás alá vonni, hogy ezek az emberek errõl mit se sejtsenek, de az ítélet mindannyiuk számára golyó általi halál legyen. A gyilkosok cinizmusához tartozik, hogy mindeközben arra bíztatták õket, írjanak minden családtagjuknak, minden barátjuknak leveleket, megnyugtatva õket, hogy jól vannak. Azután a levelek címzettjeit is, ha utolérték õket otthonaikban, az adott címeken, letartóztatták, és kivégezték.

Ezzel párhuzamosan, Kozselszk, Sztarobjelszk, Osztaskov három lágerében elkezdõdtek, az utolsókra május 11-én került sor, a kivégzések.  Az NKVD katonái 7,65 milliméteres Walther pisztollyal lõtték le az elõre megásott sírok szélére térdepeltetett mintegy huszonkétezer áldozatot, tizenöt-húsz centiméter távolságból. Az élve sírba bukottakat szuronnyal döfték többször keresztül. Akik pedig, és õk is nem kevesen voltak, megpróbáltak védekezni, azoknak száját betömték fûrészporral. A fejükre húzott zsák nyakuk köré hurkolt zsinegét, a hátra, gúzsba kötött kezükhöz erõsítették, és így õk saját magukat fojtották meg.

  Mi történt Katyñban? Kit terhel a tömeggyilkosságért a felelõsség? Ezt nem feszegette sem Churchill, sem Roosevelt elnök.

  „A nürbergi nemzetközi bíróságtól azt követelte (Sztalin), hogy a németeket terhelõ vádpontok közé vegyék be a Katyñi gaztettet is. Az angol és amerikai bírósági képviselõk eleinte tiltakoztak ez ellen, de az amerikai fõügyész végül kijelentette, ha a ’szovjetek bizonyítani tudják állításuk igazát, joguk van hozzá’. A szovjet fél egyetlen bizonyítéka azonban annak a bizottságnak a jelentése volt, amelyet a tömegsírok tavaszi feltárása után öt hónappal – miután Szmolenszket és környékét a Vörös Hadsereg 1943 szeptemberében visszafoglalta – saját emberei készítettek. Külföldi tagja, még lengyel kommunista se volt a bizottságnak.”

Katyñ ezután 1989-ig tabutéma lett.

Mihail Gorbacsov 1990. április 13-án nyújtott át Wojciech Jaruzelski köztársasági elnöknek dokumentumot arról, hogy a lengyel tisztek meggyilkolásáért a felelõsség az orosz felet terheli.

Megdöbbenéssel állunk azok elõtt a tények elõtt, melyeket A nagypolitika érdekek kaméleon-szempontjai-ként foglal össze Kovács István.

A legelgondolkodtatóbbnak érzem a magam számára, hogy még 2008-ban is, az Oscar-díjat nem Andrzej Wajda Katyñ címû filmjének, melyben az áldozatoknak, és közöttük édesapjának, Jakub Wajda századosnak is emléket állít, hanem ehhez az alkotáshoz képest jelentéktelen, és más témát feldolgozó lengyel filmrendezõnek ítélték.

 „Ez Katyñ…” vagy  a „Sátán és Katyñ”…

„Nem csak a repülõgépet lehet eltéríteni erõszakos eszközökkel, hanem az emberi tudatot is”. Ezt mondja Boda László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának nyugalmazott teológus professzora, író,  

2010. április  tíz…

„Ha van Isten, hogyan engedhette ezt meg?” -- Nemde sokakban, hívõ emberekben is felmerülhet…

Ez Katyñ… Sátán és Katyñ … Hol van ilyenkor az Isten?... Hol van akinek „kegyelme örökre megmarad”…

A szenvedõ Jób Istent Istennél panaszolja be…

„Hallgass meg csak, hadd beszéljek,

én kérdezlek, te meg felelj nekem!

Eddig szóbeszédbõl hallottam felõled,

most pedig saját szememmel láttalak!”

Isten, aki addig távoli volt – szóbeszédbõl hallottam felõled – közelivé lett – most saját szememmel láttalak! – Jób hûséges kitartásának a jutalma, hogy újra, immár ’közelrõl’ látja meg az Istent.

Hol van az Isten? -- Jóbnak ez már nem maradt kérdés…

Hol van az a hit, amely megtartja az erõt, amely kitart a szenvedésben, amely felragyogtatja az Isten arcot…

Ez Katyñ… Sátán és Katyñ… Sátán és Katyñ és Az Isteni Irgalmasság…

Faustina nõvér, Helena Kowalska, az Irgalmasság Apostola 1938. október 5-én, harminchárom évesen a szentség hírében halt meg…

2010. április 10.-én, alig pár órával azután, hogy a tragédia hírét hallottam tõle, 13 órakor a Miskolci Regionális Irgalmasság Konferenciát köszönti fr.Bogdan Adamczyk plébános…

Véletlen… Véletlen…? Nem! … Isteni koreográfia…Azt hiszem…Számomra az…

Néhány részlet Faustina nõvér naplójából, ahogyan meg

fr. Pawel Cebula atyától kaptam Amerikából, nem sokkal azután, ahogyan a tragédia híre bejárta a világot…

Szt. Faustina Naploja Lengyelorszagról

1732   Midõn Lengyelországért imádkoztam, ezeket a szavakat hallottam: ,,Különösen megszerettem Lengyelországot. Ha akaratomat engedelmességgel fogadja, hatalomra és szentségre emelem. Szikra lobban belõle, amely elõkészíti a világot végsõ eljövetelemre.''

1533   Láttam Isten haragját, amely Lengyelország felett tornyosult. S most látom csak, ha Isten a legnagyobb büntetéssel sújtaná is országunkat, még ez is irgalmáról tanúskodna, mert vétkeinket örök megsemmisítéssel (121) is büntethetné. Egész lényemben megremegtem, mikor az Úr csak egy kicsit is  fellebbentette a fátylat. Most már világosan látom, hogy a választott lelkek tartják fenn a világot, hogy beteljesedjen a mérték.

1188   Gyakran imádkozom Lengyelországért, de látom Isten nagy haragját ellene, mert hálátlan. Lelkem egész erejével igyekszem megvédeni. Állandóan emlékeztetem Istent irgalma ígéretére. Ha látom az Úr haragját, bizalommal vetem magam irgalma mélységébe, s egész Lengyelországot is belemerítem. Ekkor Isten nem érvényesítheti igazságosságát. Ó, Hazám, mily sokba kerülsz nekem! Nem múlik el nap, hogy ne imádkozzam érted.

1038    Szeretett hazám, Lengyelország! Ha tudnád, mennyi imát, áldozatot ajánlok fel érted Istennek! De vigyázz, dicsérd Istent, mert Ô kiemel, és különleges elbánásban részesít, de tudj hálás lenni!

714 --715   Ma azt mondta nekem az Úr: ,,Menj a fõnöknõhöz, s mondd meg neki, hogy minden nõvér és gyerek imádkozza azt a rózsafüzért, amit tanítottam neked. Kilenc napig imádkozzák a kápolnában, hogy kiengeszteljék Atyámat és könyörögjék ki Isten irgalmát Lengyelország részére.'' Azt válaszoltam, hogy értesíteni fogom a fõnöknõt, de elõbb Andrasz atyával fogom megbeszélni a dolgot. Elhatároztam, hogy amint jön az atya, megtárgyalom vele ezt a rendelkezést. Mikor megérkezett, úgy adódtak a dolgok, hogy nem találkozhattam vele. Érzem, nem kellett volna tekintettel lennem a körülményekre, hanem egyenesen hozzá kellett volna mennem, hogy elintézzem az ügyet. No, majd a következõ alkalommal. Ó, mennyire (148) nem tetszett ez az Úrnak. Azonnal elhagyott Isten jelenléte. -- A hatalmas isteni jelenlét, amely érezhetõen folyamatosan bennem van, most teljesen elhagyott. Sötétség borította el a lelkemet. Ez olyan nagy volt, hogy azt se tudtam, a kegyelem állapotában vagyok-e, vagy sem. Ezért négy napig nem is áldoztam. Négy nap múlva találkoztam az atyával, s mindent elmondtam neki. A páter megvigasztalt: „Isten kegyelmét nem veszítetted el” -- de rögtön hozzátette – „légy hû Istenhez!” Ahogy kiléptem a gyóntatószékbõl, újra átölelt Isten jelenléte, mint azelõtt. Megértettem: úgy kell fogadnunk Isten kegyelmét, ahogy adja; s oly módon, ahogy Õ akarja; s olyan formában, amilyenben küldi.

689   (130)   Egy alkalommal láttam Isten Bárányának trónusát, és trónja elôtt három szentet: Kosztka Szent Szaniszlót, Bobola Szent Andrást és Szent Kázmér királyfit, akik Lengyelországért jártak közben. Akkor megláttam egy óriási könyvet, amely a trón elõtt volt. Odanyújtották nekem, hogy olvassam. Vérrel volt megírva, de nem tudtam belõle olvasni, csak Jézus nevét. Akkor hallottam egy hangot, amely azt mondta: „ A te órád még nem érkezett el.” Elvették elõlem a könyvet, s hallottam: „Te az én végtelen irgalmamról fogsz tanúskodni. Ebben a könyvben azok a lelkek vannak feljegyezve, akik irgalmamat dicsõítették.” Ó, hogy örülök Isten nagy jóságának!

686   Szeptember. Elsõ péntek. Este megpillantottam a Szûzanyát keblén szétvont ruhában, s szívébe egy tõr hatolt. Keservesen sírt, s elrejtett bennünket Isten szörnyû büntetése elõl. Isten borzasztó büntetést akar ránk mérni, de nem tud, mert a Szûzanya eltakar bennünket. Iszonyú rémület futott át lelkemen. Szüntelenül imádkozom Lengyelországért, az én drága Lengyelországomért, amelyben oly kevés a hála a Szûzanya iránt. Ha nem lenne velünk a Szent Szûz, a mi igyekezetünk igen kevés hasznot hajtana. Megsokszoroztam imáimat és áldozati erõfeszítéseimet drága Hazámért, de látom, csak egy csepp vagyok a gonoszság árjával szemben. Hogy tarthatna fel egy csepp egy egész hullámhegyet?! Ó, valóban! Magában tényleg semmi egy csepp, de Veled, Jézusom, a gonosz egész árjával szembeszállok bátran, sõt az egész pokollal is. (129) Mindenhatóságod megtehet mindent.

468   A fogadalmak megújításának napja. A szentmise kezdetén, mint mindig, láttam Jézust, aki megáldott minket, s bement a tabernákulumba. Akkor megláttam a Szûzanyát is, fehér ruhában, kék köpenyben. A feje fedetlen volt. Odajött hozzám az oltártól. Kezeivel megérintett, beburkolt a palástjával, s azt mondta: „Ajánld fel ezeket a fogadalmakat Lengyelországért! Imádkozz érte!” augusztus 15.

286   Egy alkalommal az imádási órán, amikor a Hazáért könyörögtünk, lelkemet fájdalmak fogták el, s így fohászkodtam: „Legirgalmasabb Jézusom, szentjeid közbenjárására, fõleg azonban legkedvesebb Édesanyád közbenjárására, aki kisgyermekkorodtól nevelt Téged, könyörgök Hozzád, áldd meg Hazámat! Jézusom, ne nézd bûneinket, hanem tekints a kisgyermekek könnyeire, éhségére, s a hidegre, amelytõl szenvednek! Uram, ezek miatt az ártatlanok miatt részesíts a kegyelemben, melyet a Hazámnak kérek.” Erre megpillantottam Jézust könnyben ázó szemekkel, aki ezt mondta: „Látod, leányom, mennyire sajnálom õket. Tudnod kell, hogy õk tartják fenn a világot.”

39   Egy napon azt mondta nekem Jézus, hogy Hazám legszebb városára olyan büntetést fog mérni, amilyennel Isten Szodomát és Gomorrát sújtotta. Láttam Isten nagy haragját, és borzalom töltötte el a szívemet. Hallgatással imádkoztam. Kis idõ múlva azt mondta Jézus: „Gyermekem, a szentmiseáldozat alatt szorosan egyesülj velem, s ajánld fel a mennyei Atyának véremet és sebeimet engesztelésül ennek a városnak a bûneiért. Megállás nélkül hét napon át tedd ezt az egész szentmise alatt.” A hetedik napon megpillantottam Jézust egy fényes felhõben, s elkezdtem kérni, hogy tekintsen a városra és egész országunkra. Jézus kegyesen nézett le ránk. Ahogy észrevettem jóindulatát, áldásáért kezdtem könyörögni. Jézus azt mondta: „Érted megáldom ezt az egész országot.” S nagy keresztet rajzolt Hazánk fölé. Midõn láttam Isten jóságát, nagy öröm töltötte el lelkemet.

33   Ezt a kilencedet a hazáért kellett végeznem. A novéna hetedik napján megpillantottam a Szûzanyát, ég és föld között, világos ruhában. Karjait a mellére téve, az égre nézve imádkozott. Szívébõl tüzes sugarak törtek elõ. Egyesek az ég felé törtek, mások befedték a földet.

És Pawel atya küldte késõbb a következõket is:

ISTEN IRGALMASSÁGA AZ EGYETLEN REMÉNY!

II. János Pál pápa homiliája, Krakkó – £agiewniki, 2002. augusztus 17.

Ó, felfoghatatlan, kimeríthetetlen

Isteni Irgalom!

Ki tud Téged méltón

tisztelni, dicsérni?

Te vagy a mindenható Isten

legfõbb tulajdonsága,

a bûnös ember édes reménysége.

(Napló, 951).

1. Szeretett Testvéreim! Ma megismétlem Szent Fausztina eme egyszerû és õszinte szavait, hogy vele és mindannyitokkal együtt imádjam az Isteni Irgalmasság felfoghatatlan és kimeríthetetlen titkát. Úgy, mint õ, szeretnénk megvallani, hogy nincs az embernek más reményforrása, csak az Isten irgalma. Szeretnénk hittel megismételni: Jézusom, bízom Benned!

Erre a vallomásra, melyben kifejezõdik a bizalom Isten mindenható Szeretetébe, a mi idõnkben különösen szükség van, amikor is az ember eltéved a rossz sokféle megnyilvánulása közepette. Kell, hogy a kiáltás Isten irgalmáért a szenvedõ, nyugtalan, kételkedõ, a remény biztos forrását keresõ emberi szívek mélységébõl fakadjon.

Ezért jöttünk ma ide, a £agiewniki kegyhelyre, hogy újból felfedezzük Krisztusban az Atya arcát, aki „az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene” (vö. 2Kor 1, 3). Szeretnénk lelki szemeinkkel az Irgalmas Jézus szemébe nézni, hogy tekintetének mélységében meglássuk saját életünk tükörképét és a kegyelem fényét, amelyet Isten minden napra és az utolsó napra õriz nekünk.

2. Nemsokára konszekráljuk ezt az új templomot, mely az Isteni Irgalmasságnak lesz szentelve. Mielõtt ez megtörténik, szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt vállaltak létrejöttében. Különösen köszönöm Franciszek bíboros atyának, aki oly sok gondoskodással vette körül ezt a mûvet, és ezáltal tanúságot tett az Isteni Irgalmasság iránti személyes tiszteletérõl. Szeretettel gondolok az Irgalmasság Anyja Kongregáció nõvéreire, és köszönöm nekik annak az üzenetnek a terjesztését, melyet Szent Fausztina nõvér hagyott ránk. Üdvözlöm az egész Lengyelország területérõl itt jelen lévõ bíborosokat és püspököket, élükön a bíboros prímással, valamint a világ más tájairól érkezett püspököket. Örülök az egyházmegyés és szerzetes papok, valamint a kispapok jelenlétének.

Szeretettel üdvözlöm e liturgia minden résztvevõjét, különösen az Isteni Irgalmasság Kegyhelye Alapítvány képviselõit, amely vezeti az építkezést, valamint magukat az építõket. Tudom, hogy a jelenlévõk közül sokan bõkezûen támogatták ezt az építkezést. Kérem Istent, áldásával jutalmazza meg nagylelkûségüket és erõfeszítéseiteket.

3. Testvéreim! Amikor felszenteljük ezt az új templomot, feltehetjük ugyanazt a kérdést, amely Salamon királyt is nyugtalanította, amikor átadta Istennek lakóhelyül jeruzsálemi templomot: “De hát gondolhatunk-e arra, hogy Isten igazán a földön lakjon? Hiszen az ég s az egek egei sem tudnak befogadni téged, mennyivel kevésbé e ház, amelyet építettem?" (1Kir 8, 27). Igen, elsõ benyomásra Isten jelenlétének összekapcsolása egy bizonyos konkrét hellyel problematikusnak tûnhet. De azt is figyelembe kell vennünk, hagy az idõ és a tér teljesen Isten birtokában vannak. Bár minden idõt és az egész világot Isten “templomának" tekinthetjük, vannak azonban idõk és helyek, melyeket Isten kiválaszt, hogy ott és akkor az emberek különös módon is megtapasztalják jelenlétét és kegyelmét. A hit érzékével vezérelt emberek pedig felkeresik ezeket a helyeket, mert biztosak abban, hogy valóban Isten elé állnak, aki ott jelen van.

Ugyanígy a hit szellemében jöttem én is £agiewnikibe, hogy felszenteljem ezt az új templomot. Meg vagyok ugyanis gyõzõdve arról, hogy ez egy különleges hely, melyet Isten kiválasztott magának, hogy itt kiárassza irgalmának kegyelmét. Imádkozom, hogy ez a templom mindig az Isten irgalmas szeretetérõl szóló üzenet hirdetésének helye; a megtérés és bûnbánat helye; az eucharisztikus áldozat – vagyis az irgalom forrása – megünneplésének helye; az imádság helye legyen, a kitartó könyörgésé Isten irgalmáért nekünk és az egész világnak. Salamon szavaival imádkozom: „Uram, Istenem: hallgass e dicséretre s imádságra, amellyel szolgád ma elõtted imádkozik, hogy éjjel-nappal nyitva legyen szemed e ház felett (...) hogy meghallgasd szolgádnak s népednek (...) minden könyörgését, bármiért fognak imádkozni e helyen: halld meg ezt lakóhelyeden, az égben, s ha meghallod, légy irgalmas” (1Kir 8, 28-30).

4. „Eljön az óra, és már itt is van, amikor az igazi imádók Lélekben és igazságban fogják imádni az Atyát, mert az Atya ilyen imádókat keres magának” (Jn 4, 23). Amikor az Úr Jézus eme szavait felolvassuk az Isteni Irgalmasság kegyhelyén, különösen tudatosítjuk magunkban, hogy itt az ember nem állhat másképp, csak Lélekben és igazságban. A Szentlélek, aki Vigasztaló és az Igazság Lelke, elvezet minket az Isteni Irgalmasság útjaira. A Szentlélek „meggyõzi a világot a bûnrõl, az igazságosságról és az ítéletrõl” (Jn 16, 8), de egyben felfedi a megváltás teljességét Krisztusban. Ez a meggyõzés a bûnrõl a Krisztus keresztjéhez való kétféle viszonyban történik. Egyrészt a Szentlélek engedi, hogy Krisztus keresztje által megismerjük a bûnt a maga teljes gonoszságában, amelyet magában rejt. Másrészt pedig a Szentlélek Krisztus keresztje által megmutatja nekünk a bûnt a mysterium pietatis fényében, vagyis Isten irgalmas, megbocsátó szeretetének tükrében (vö. Dominum et vivificantem  enciklika, 32).

Így lesz tehát a „bûnrõl való meggyõzõdésbõl” meggyõzõdés arról, hogy a bûnt meg lehet bocsátani, az ember pedig visszanyerheti a szeretett istengyermek méltóságát. Mert a Kereszt „az Istenség legmélyebb meghajlása az ember felé (…). A Kereszt az ember földi életének legfájdalmasabb sebeinek megérintése a végtelen, örök Szeretet által” (Dives in misericordia, 8). Ezt az igazságot szüntelenül felidézi számunkra ennek a templomnak az alapköve, mely a Kálvária-hegyrõl származik, Krisztus keresztjének tövébõl, onnét ahol Jézus Krisztus legyõzte a bûnt és a halált.

Forrón hiszem, hogy ez az új templom örökre olyan hellyé válik, ahol az emberek Lélekben és igazságban állnak Isten elé. Olyan bizalommal jönnek ide, amely minden embert elkísér, aki alázattal megnyitja szívét Isten irgalmas szeretetének mûködésére - arra a szeretetre, amelyet a legnagyobb bûn sem képes legyõzni. Itt, az isteni szeretet tüzében az emberi szívek égni fognak a megtérés vágyától, és mindenki, aki reményt keres, megnyugvást talál.

5. „Örök Atya, felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bûneinkért és az egész világ bûneiért; az Õ fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak”" (Nap1ó, 476). Nekünk és az egész világnak… Mennyire szüksége van a mai világnak az Isteni irgalmasságra! Minden kontinensrõl, az emberi szenvedés mélységeibõl hangzik a kiáltás irgalomért. Ott, ahol a gyûlölet és a bosszúvágy uralkodik, ahol a háború ártatlanok fájdalmát és halálát okozza, szükség van az irgalmasság kegyelmére, amely megnyugtatja az emberi elméket és szíveket, és békességet szül. Ott, ahol nem tisztelik az emberi életet és méltóságot, szükség van Isten irgalmas szeretetére, amelynek fényében láthatóvá válik minden emberi élet kimondhatatlan méltósága. Kell az irgalom, hogy az igazság fényében véget vessünk minden igazságtalanságnak szerte a világon.

Ezért ma, ezen a kegyhelyen szeretném ünnepélyesen felajánlani a világot az Isteni Irgalmasságnak. Azzal a forró óhajjal teszem ezt, hogy az üzenet Isten irgalmas szeretetérõl, amely itt hirdettetett Szent Fausztina közvetítésével, eljusson a föld minden lakójához és töltse el szívüket reménységgel. Terjedjen ez az üzenet errõl a helyrõl szeretett hazánkra és az egész világra. Váljék valóra az Úr Jézus ígérete, hogy innen lobban a szikra, amely elõkészíti a világot az Õ végsõ eljövetelére (vö. Napló, 1732).

Fel kell szítani az Isteni kegyelem eme szikráját. Át kell adni a világnak az Irgalom tüzét. Isten irgalmában a világ megtalálja a békét, az ember pedig a boldogságot. Ezzel a feladattal bízlak meg benneteket, Kedves Testvérek és Nõvérek, a krakkói és az egész lengyelországi Egyházat és az Isteni irgalmasság minden tisztelõjét, akik ide zarándokolni fognak Lengyelországból és szerte a világról. Legyetek az Irgalom tanúi!

Ez Katyñ… Sátán és Katyñ… „A Sátán harca Isten népe ellen” (Jel. 12,1 – 14,5 ) és Katyñ…

Lapozzuk csak fel, és olvassuk végig a Jelenések könyvébõl.

Vigasztalóak legyenek az Istent az Istennél bepanaszoló gyászban!

Õáltala, Övele és Öbenne tusakodva, mint Jób, a szenvedésekbõl meg kell érteni, hogy: „Ha késlekedik is, biztosan eljön.”

Nem a sír az élet végsõ állomása…

Katyñ halottai, bár térben azonosak, idõben, és a halál okában ugyan eltérõek, egyformán mártírok...

A szenvedésüket is, talán könnyes szemmel nézte Urunk Jézus – õk tartják fenn a világot — és a szemükrõl immár minden könnyet letöröl…

Élõk és élõk egymásra találása, élõk és holtak találkozása Istennel egyedül a Szeretetben valósul meg:

JÉZUSOM BÍZOM BENNED!

JEZU UFAM TOBIE!


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort ankara escort izmir escort Beylikdüzü Escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Ankara Escort Kadıköy Escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort izmir escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Ataşehir Escort Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi rivalo yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort