Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Aki megvilágosítja életünket: Hurtado Szent Albert Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2009. September 16.

Szegények mindig lesznek veletek

Május 4–5-én rendezte meg Miskolcon a MAB-székház dísztermében a Miskolci Egyetem Szociológiai Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Területi Bizottsága Társadalomelméleti Szakbizottságának Szociológiai Munkabizottsága, továbbá a ferences és a minorita rend, valamint a Pápai Missziós Mûvek a Szegények mindig lesznek veletek (Mt 26,11) címû nemzetközi konferenciát a szegénységrõl, Kelemen Didák OFMConv tiszteletére, halálának 265. évfordulója alkalmából. A konferencia kurátora Dobos Marianne volt. Az alábbiakban egy, a konferencián elhangzott elõadást olvashatnak.

P. Csókay Károly SJ

Aki megvilágosítja életünket:
Hurtado Szent Albert

Mindenekelõtt megköszönöm Kabdebó Lórántné Dobos Marianne, a „Szegények mindig lesznek veletek” címû konferencia kurátorasszonyának meghívását, hogy kortársunkról, Hurtado Szent Albertrõl szólhatok, aki életével utat mutatott, hogyan viszonyuljunk a szegénységgel küszködõ embertársainkhoz.

Nem véletlen, hogy XVI. Benedek pápa elsõ szentté-avatására 2005. október 23-án éppen õt választotta. Olyan szentet állít elénk példaképül, aki kortársunk volt a XX. században. (A ma élõ személyek közül Hurtado atyával sokan még együtt tanultak a belgiumi leuveni teológiai fakultáson, mások még együtt dolgoztak vele apostoli munkájában, vagy látták áldozatos tevékenységét a szegények felemelésében, a diákok vagy az egyetemisták tanításában, részt vettek lelki napjain vagy hallgatták konferenciabeszédeit, és ma is látják mûveit, amelyeket Isten segítségével megalapított. Gondolunk itt elsõsorban a „Hogar de Cristo”, azaz Krisztus Otthonaira, valamint a „Mensaje”, azaz Üzenet nevû havi folyóiratra, amelyek azóta is továbbfejlõdtek, és ma is Isten áldása van rajtuk és azokon, akik ezeket a mûveket továbbviszik.)

Mûködése és életpéldája nemcsak egy dél-amerikai országra, Chilére vonatkozik. Hozzánk, magyarokhoz és más nemzetek fiaihoz is  közel áll, mert arra a krisztusi szeretetre és látásmódra nekünk is szükségünk van. Nekem könnyebb róla beszélnem, mert láttam mûveit, abban a templomban miséztem, azt a Hogar de Cristót, Krisztus Otthonát láttam, amit õ épített fel és indított el munkatársaival, és azokkal az emberekkel beszéltem, akik õt ismerték és vele együtt dolgoztak. Ezelõtt két éve újból eljutottam Chilébe, mert a régi kollégák és hívek, akiknek lelkipásztora voltam, meghívtak és fedezték útiköltségemet. Talán azért is adta meg  nekem a Gondviselés ezt a nagyszerû lehetõséget, hogy Hurtado atya üzenetébõl elhozzak valamit hazánkba. Istennek legyen hála érte!

Legyen szabad most szólnom valamit életének fõbb eseményeirõl. 1901-ben született Viña del Marban. Négyéves volt, mikor édesapja korán elhunyt. Édesanyja, Ana Cruchaga nagy adósságot örökölt, amiatt el  kellett adnia földjeit és kénytelen volt rokonainál bebocsátást kérni. Istenfélõ asszony volt, õ tanította Albertót az Úr Jézus szeretetére és imádságra, de arra is figyelmeztette, hogy „nagyon szép dolog összetett kézzel imádkozni, de még jobb kitárt karral adni”. Jószívû asszony volt, anyagi nehézségei ellenére a legszegényebbek szolgálatára adta magát az úgynevezett patronátusokban. Akkoriban sokan jöttek vidékrõl a fõvárosba, hogy jobb életlehetõségeket találjanak. Sikátorokban, összezsúfolt kunyhókban laktak, villany és folyóvíz nélkül, középen folyt egy csatorna és terjedtek mindenféle betegségek. Ana asszony köztük tevékenykedett a ferences Orellana atya vezetésével. Céljuk a szegény sorsú gyermekek és fiatalok nevelése volt  A chilei katolikus egyházban többen voltak, akik ilyen elesett emberek felemelésén fáradoztak  a Rerum Novarum pápai körlevél indítására.

Ana asszony elérte, hogy mindkét fia, mint ösztöndíjasok, a Szent Ignác Gimnáziumban tanulhassanak a jezsuiták vezetése alatt. Albert vidám és szolgálatrakész fiú volt, szerették osztálytársai. Tagja volt a Mária-kongregációnak, amit Fernando Vives atya vezetett. Õ kiválóan értette a fiatalokat, Biblia-köröket szervezett számukra és ismertette az egyház szociális tanítását. Õ volt Albert lelki-vezetõje, és segítette, hogy a szenvedõ Krisztust ismerje fel a szegényekben. Vasárnap délutánonként  a gimnazista Albert rendszeresen kiment egy szegénytelepre, hogy ott foglalkozzon a gyerekekkel néhány társával együtt. Felébredt benne a papi hivatás, kérte felvételét Jézus Társaságába, de elöljárói arra figyelmeztették, hogy édesanyját kell segítenie, akinek nem volt jövedelme. Ezért érettségi után munkát szerzett magának, közben beiratkozott a chilei katolikus egyetem jogi karára. Ugyanúgy folytatta a szegény gyerekek szolgálatát, ahogy mondotta: „Jézus apostoli munkára hív, segítenem kell õket, hogy üdvözüljenek”. Részt vett az egyetemi szervezetekben és belement a napi politikába is. Damián Symon atya, lelki vezetõje mondotta róla: „Hihetetlen lelkesedés fûtötte Albertót, nem tudta nézni a fájdalmat anélkül, hogy ne gyógyította volna, sem a szükséget, hogy ne tanulmányozta volna a megoldásokat. Isten szeretetében élt, ami megmutatkozott a felebaráti szeretetben.” Mint joghallgató, dolgozatát a „gyermekmunka szabályozásáról” írta, és ügyvédi diplomadolgozatát az „otthon végzett munkáról”, ajánlva azt a szakszervezeteknek, hogy védjék meg a kizsákmányolt varrónõket.

Esténként arcra borulva könyörgött az Úrhoz, hogy anyagi nehézségeik megoldódjanak édesanyja számára, és követni tudja szerzetes-papi hivatását. Még abban az évben ezek meg is oldódtak. Miután megkapta ügyvédi oklevelét a legfelsõbb bíróság „kiváló” elismerésével, belépett a jezsuiták noviciátusába. Édesanyjának megírta örömét, hogy az Urat szolgálhatja és õszinte vágyát az életszentség után. Jézushoz akart hasonulni a szerzetesi engedelmességben és a szegénységben. Szûz Mária a példaképe a teljes odaadásban és magáról való elfeledkezésben. Belsõ küzdelmeiben megerõsödik hivatása: „úgy szolgálni embertársait, mintha másik Krisztusok volnának”.

1932 januárjában a spanyol polgárháború miatt elöljárói a belgiumi Leuvenbe küldik, hogy ott folytassa a teológiai tanulmányok második évét. Ugyanakkor beiratkozik az egyetem pedagógiai és pszichológiai szakára, amibõl doktorátust szerez. Szembe kell néznie a totalitárius rendszerek emberfogalmával, mint a marxizmussal, hitlerizmussal és fasizmussal. Ezek is meg akarták hódítani az emberiséget, de az egyházunktól nagyon különbözõ látásmóddal és szándékokkal. Felveszi a kapcsolatot Cardijn kanonok mozgalmával, a JOC-cal, a katolikus munkásifjúság szervezetével. A kérdõívek segítették a valóság megismerésében, a munkásifjak és a munkáslányok megdöbbentõ helyzetének felismerésében. A JOC feladata – mondja Cardijn – nem embereket halászni, hanem megváltoztatni a környezetet.

Visszatérve Chilébe, 1936-ban megbízatást kap, hogy a santiagói Szent Ignác Gimnáziumban tanítson és lelki-vezetõ legyen a nagyobbaknál. Rövidesen kinevezik pedagógiatanárnak a katolikus egyetemen és a fõegyházmegyei nagyszemináriumban, ezenkívül vallásikultúra-órákat ad a katolikus egyetem jogi karán. Igyekszik belevésni a fiatalok lelkébe Krisztus képét. Arra törekszik, hogy a fiatalok tudatosítsák magukban, hogy õk alkotják Krisztus titokzatos testét, az egyházat.

Hurtado atya saját példájával utat mutat az életszentségre. Krisztussal egyesülten élt. Mikor kereste az utat, vagy kétségei voltak, hogy mit kell tennie, azt kérdezte: Mit tenne Krisztus helyemben? Õ maga írja: „Jézus Szívében élek, megpihenek, létemnek értelmet találok;  milyen jó, hogy van valaki, aki utat mutat, aki szeret engem, és én is szeretni tudom õt, és neki is szüksége van szeretetemre: ez Krisztus”.

Sokirányú elfoglaltsága közepette mindig megérezte Istennel való egységét: szemlélõdõ volt a cselekvésben, mint Szent Ignác hû tanítványa. Állandóan kapcsolatban volt az Úrral, de reggelente külön idõt szentelt az imádságra, amikor a sok gond közepette belekapaszkodott Istenbe és elmerült benne.

A társadalmi igazságosság mindig közelrõl érintette. „A szeretet ott kezdõdik – mondotta –, ahol megvan az igazságosság. A nemzet társadalmi felépítményének igazságosnak kell lennie: ahol egy család Isten tervei szerint tud élni, ahol megtisztelik a gyengébbet is. Ahol ez hiányzik, ott súlyos bûn van. Ezek voltak Hurtado atya aggodalmainak és küzdelmeinek indítóokai, amelyek miatt sokan kritizálták és nem értették meg magatartását. Emiatt abba kellett hagynia a Katolikus Akció Ifjúsági Tagozatának országos lelkipásztori vezetését. De mindvégig küzdött, hogy megteremtse a társadalmi lelkiismeretet. Ezek után teljesen a szakszervezeti akció és a szegények felemelése felé fordult. Õ maga írja: „Csak beletörõdést és szeretetet hirdetni nagy emberi fájdalmakkal szemben, ezzel eltakarnánk az igazságtalanságot. A beletörõdést és a szeretetet mindig kell hirdetni, de vele együtt minden jogos fegyverrel küzdeni kell, hogy elérjük az igazságosságot.” „A szeretet oly mértékben sürget, hogy nem tudunk visszautasítani egy feladatot, egy szomorúnak vigasztalását, egy szegénynek segítését, egy beteg meglátogatását, egy segítés megköszönését, egy elõadás megtartását... Ha valaki magát elfelejtve elkezdett Istennek élni és a mások iránti szeretetnek, akkor az összes nyomor megjelenik ajtajánál….” Õ ezt megtapasztalta. Jézus Krisztus is.

Hurtado atya elõszeretetet mutatott a szegények felé, mert jobban rászorultak. Arcukban felfedezte a szenvedõ Krisztus arcát: betegek, egyedüllevõk, éhesek, elhagyottak, szomorúak, védtelenek. Ezért alapította meg Krisztus Otthonait férfiak, nõk és gyermekek számára, hogy a szegények közül a legszegényebbekkel törõdjön. Odafigyelve  a szükségekre, és sok személy közremûködésével a mû egyre növekedett. Arra mindig nagy gondot fordított, hogy a légkör szeretettel és tisztelettel teljes legyen, mert a szegényben Krisztust látta.

Egyéni életében Mária anyai gyengédségében mindig erõforrást talált, hogy folytatni tudja küzdelmét ideáljaiért, és vigasztalást találjon a meg nem értések és fájdalmak elõtt. Megtalálta Máriában a közvetítõt, az egyháznak ezt a nagy gazdagságát, mivel Krisztus általa jött a világra, és Mária elvezet Fiához. Mélységesen hitte, hogy Isten egy Atya számára, és hogy végsõ hazája a menny, az örök boldogság. Magatartása azzal szemben, ami történik az, amit a Miatyánkban imádkozunk: „legyen meg a te akaratod”. Ez a hit optimistává, reményteljessé és örömtelivé tette, ami megjelenik mosolyában. Az életet nagy bölcsességgel vette, arra gondolt, hogy az öröm és a fájdalom is isteni látogatás. Még betegsége közepette is ki tudta mondani: „megelégedett vagyok, Uram, megelégedett”, és ezt nekünk is átadja, mint sajátos karizmáját.

Életszentsége nagyon konkrét cselekedetekben , szolgálatokban mutatkozott  meg. Krisztus Otthonai elterjedtek az egész országban, és a határokon túl is más országokban. Látta, hogy a nyomor enyhítésére nem elégségesek az egyéni szeretet-cselekedetek, ehhez nagy intézmények és társadalmi összefogások szükségesek. Ezért alapította meg a „Mensaje” (Üzenet) címû havi folyóiratot, amiben megvitathatták közös útkeresésüket. Neves írókat és szakembereket hívott meg és széleskörû ismerõsei között elõfizetõket toborzott. Ugyanakkor teljes erõvel dolgozott az igazságszeretõ szakszervezetek erõsítésében és táplálta a vezetõket az általa alapított Keresztény Szakszervezeti Akcióval (Asich).

Kortársai ma is elismerik, hogy megjelölte Chile életét, azzal, hogy a szolidaritás útjára irányította, egyrészt hogy olyan mûveket alapított, mint a Hogar de Cristo, Krisztus Otthonainak intézménye és a Mensaje, azaz Üzenet nevû havi folyóirat, másrészt, hogy elõmozdított egy szociális érzékenységet, ami megengedte, hogy évek után is folytatni lehessen mûveket ebben a szellemben, amelyek már csak szellemben az õ alapításai. Ilyenek az INFOCAP, azaz a „Dolgozók Egyeteme”, ahol olyan személyeket képeznek ki, akiknek nincs hivatásos képzettségük, vagy a róla elnevezett Alberto Hurtado Egyetem, ami a fõvárosi magánegyetemek közé tartozik, vagy a mostani nagy társadalmi összefogás „Un techo para Chile”, azaz „Egy tetõt Chile számára”.

A Hogar de Cristo  ma is mûködik, szociálisan veszélyeztetett gyermekeket és fiatalokat fogad a befogadó családok láncolata, ott vannak az otthonok a hajléktalanok, a különbözõ fogyatékosságokkal sújtott öregek, elmebetegek, kábítószerfüggõk számára. A Hogar de Cristo intézménye több mint 600 ezer adományozót, és önkéntes közremûködõt kötelez el, és naponta több mint 30 ezer személynek ajánl fel szolgálatot.

Befejezésül megkérdeztük a kortársakat, hogyan lehetséges, hogy egy ember meg tudjon mozgatni egy egész társadalmat? Az elsõ válasz az, hogy õbenne Jézus Krisztus járt Chilében. Pusztán emberi szempontból vizsgálva, a kortársak úgy látják, hogy Hurtado atya legmagasabb emberi értékekkel és finom értelemmel rendelkezõ személyiség volt; de semmit sem lehet egyedül megtenni. (Hurtado intuíciói problémákkal teli és ugyanakkor nagyon reagáló környezetben keletkeztek az 1900-as évek elsõ felében, egy kicsit hasonlóan, mint ahogy megtörtént Don Boscóval Torinóban a XIX. század közepén.) Hurtado meglátta, hogy a puszta segítõkészség nem vihette volna õt messzire a szegények felemelésében. Tevékenysége alulról indult. A szegények lettek törekvéseinek fõhõsei. Mûveiben, a Krisztus Otthonaiban megtalálta és segítette az utca szegényeit. Azután, mivel az egyház tagjainak nagy része nem ismerte, hogyan él az egyszerû nép, megcélozta a szerzetesek és a papok képzését. Bátorította jezsuita testvéreit, hogy ismerjék és „olvassák” a valóságot. Végül, látva, hogy a politikusok osztályának támogatása nélkül a szegények felemelésének eredményei nagyon behatároltak, elindít egy eszmeáramlatot elõadásaival és egy szociális és politikai kérdésekkel foglalkozó folyóirattal, a Mensaje, azaz Üzenettel.

Így egy mesterien felépített kört teremtett, ami nem szakad meg halálával. Következésképpen ma szembe találjuk magunkat egy olyan mûvel, ami ihletet, inspirációt merít Hurtado atyában, noha azt nem õ alapította. „Un techo para Chile”, azaz „Egy tetõt Chile számára” nevû mûrõl van szó, amit Chilében ma mindenki segíteni óhajt. A szegények, hogy egyszerû kis faházat szerezzenek, a fiatalok, mert az építõtáborokban emberi növekedésüknek felejthetetlen pillanatait élik meg, az értelmiség, mert felhasználják képzettségüket a rászorulók szolgálatában, a politikusok, mert pártpolitikától függetlenül itt egy konkrét eszközt látnak, hogy a nyomor problémáját megoldják. (Az eredmény ott van, ha lemész a földalattiba, megtalálod „Un techo para Chile” hirdetését, ha nézed a híreket a tv-ben, van egy megjegyzés róla, ha fordulsz egyet a városszéli településeken, látod, hogyan növekszik az „Un techo para Chile” kezdeményezésére elõregyártott faházak sora.)

Hurtado atya emlékére kiadott brosúrában olvassuk: „Egyesek mennek anélkül, hogy néznének; mások néznek és mennek; õ nézett, megállt és kijelölte számunkra az utat”. Ez egy meghívás hazánk számára is, mert gazdagok vagyunk olyan személyekben, akik utat mutattak, hogy teremtsünk egy szolidárisabb és testvériesebb világot. Hogy csak a közelmúltból említsek néhány útmutatót: Klébelsberg Kunó közoktatásügyi minisztert, Kerkai atyát, az agrárifjúság felemelõjét, Nagyatádi Szabó Istvánt, a parasztvilág képviselõjét, Teleki Pál miniszterelnököt, Mindszenty bíborost, akik igazabb Magyarországért adták életüket.

Hurtado atya 51 évet élt. Rengeteg tevékenysége felõrölte szervezetét, kitört rajta a fehérvérûség, majd a hasnyálmirigyrák. Rosszulléte és fájdalmai ellenére megõrizte mosolyát, és utolsó kívánságaként azt hagyta munkatársaira: törõdjetek szegénykéimmel. Benne azt az embertársunkat látjuk, aki kinyitotta szívét Urunk Jézus elõtt, és cselekedeteivel megmutatta, hogy jó az Isten. Chile államelnöke (akit nemhívõ embernek tartottak), Ricardo Lagos mondotta szentté avatása alkalmával: „Alberto Hurtado Chilébõl egy jobb országot csinált, egy emberibb arcút. Egy összetartóbb országot. Egy nagylelkûbb országot.  Ezt a mûvei által és nagyon konkrét cselekedetekkel tette. Ezért õrzi õt minden chilei a szívében.”

A jelenlegi államelnök, Michelle Bachelet hasonlóképpen nyilatkozott: „(…akik 2010-ben ünnepelni fogjuk a Chilei Köztársaság Alkotmányának 200. évét, intézményeit, demokráciáját, azt is óhajtjuk, hogy a mai Chile el tudja mélyíteni sorsközösségi hivatását, a szociális igazságosság keresésével való azonosulását.) (…)Ez az a Chile, amit Hurtado atya segített nekünk építeni azzal az erõfeszítéssel, amit megtett, hogy emlékeztesse idejének társadalmát arra, hogy felvállalja az egyenlõtlenségeket.”*

Hurtado atya életszentségének egyik bizonyítéka, hogy alapításai, mûvei ma is virágzó intézmények, útmutatásai ma is lelkesítik a szegények felemeléséért, egy jobb és igazságosabb világért dolgozó embereket.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

* (Van egy gyûjtemény Hurtado atya mondásaiból, „Palabras del Padre Hurtado” címmel, amit magyarra fordítottam, és kiadása folyamatban van. Remélem, néhány hónapon belül megjelenik a Korda kiadásában, „Fényt ad életednek” címmel.)

(A Szegények mindig lesznek veletek címû konferencián,
 MAB-székházban május 5-én elhangzott elõadás szerkesztett változata)

 A konferencia további elõadásai:

 


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Ankara Escort Ankara escort Eryaman Escort Keciören Escort istanbul Escort Beşiktaş Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara Escort Beylikdüzü Escort izmir Escort Bahçeşehir Escort http://www.ankaraal.com/ Kadıköy Escort Ankara Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Sincan Escort Çankaya Escort İzmir Escort şişli escort Kartal Escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno Kurtköy Escort Pendik escort sarışın porno Bakırköy Escort Ataköy Escort Halkalı Escort Bayan Şirinevler Escort Bayan Şişli Escort Esenyurt Escort Etiler Escort pendik escort Pendik Escort Eros Porno Kartal Escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Kadıköy Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google