Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
ENP-ED MAGYAR DELEGÁCIÓ
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Árkád Szépirodalmi és Mûvészeti folyóirat
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
A szabad vasárnapért
Kismama bérlet
MTI
Magyar Krónika
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Adalékok a miskolci minorita rendház történetéhez Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2009. June 14.

Borsodi Csaba : Adalékok a miskolci minorita rendház történetéhez.

A feloszlatás (1950) körülményeihez.

  „Zúgva zajlik körülöttünk a történelmi idõk sodra. Mégse veszítsük el a világért se fejünket, tájékoztató hitünket gondviselésszerû hivatásunkban, akárhogy is változzék életünk és sorsunk külsõ kerete. Távlatokban kell gondolkodnunk, és akkor megtaláljuk a történelmet irányító Gondviselés kézvezetését, mely eszközként használ fel mindent és mindenkit, eseményeket és embereket egyaránt. Félre tehát azzal, ami kislelkûség és csüggedés, hiszen mi a legfölségesebb Úr szolgái, katonái sáfárai vagyunk, akinek szándéka, terve és akarata mindenkor szent és fölemelõ. Õ vigyáz reánk, és mindenha gondol velünk, ennél fogva nem félhetünk. Nem most szegõdtünk melléje, nem most esküdtünk hozzá. Csak imádkozzunk sokat, többet, mint bármikor valaha, hogy a próbát kiálljuk és minden szenvedésünket, ami esetleg ér, öntudatosan ajánljuk fel engesztelésül rendi közösségünk és magyar hazánk javára.” Burka Kelemennek, a Szûz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány tartományfõnökének 1950. június 21-én a provincia tagjaihoz írott levele kezdõsorai ezek.

Elgondolkoztató sorok, különösen a késõbbi történések ismeretében, és szinte tökéletesen adják vissza a magyarországi szerzetesség 1950. nyári helyzetét, hangulatát, elszántságát, a jövendõ bizonytalanságát. Ugyanakkor érzõdik belõlük az a mélységes hit és meggyõzõdés, hogy bármely nehéz idõk is következnek, az Úr gondoskodni fog szolgáiról. A magyarországi szerzetesrendek bármely vezetõje írhatta volna ezeket a sorokat, hiszen minden rend ezzel a problémával küzdött. Tisztában volt mindenki – a tapasztalatok birtokában –, hogy a totális hatalomra szert tett magyar kommunizmustól sem kíméletet, sem semmiféle jót nem várhat. Ezt támasztja alá Révai Józsefnek az MDP Központi Vezetõségének 1950. május 31–június 1-jén tartott ülésén mondott beszéde. „A klerikális reakció tömegagitációjának legfontosabb szervezetei a különféle férfi és nõi szerzetesrendek. Magyarországon 23 férfi szerzetesrend  van  2 582 taggal és 40 apácarend 8 956 taggal, összesen tehát 63 rend 11 538 taggal. Ezek a szerzetesrendek a régi rendszerben hatalmas földbirtokkal rendelkeztek, a feudális nagybirtokos osztályhoz tartoztak. Földbirtokaikat a népi demokrácia a dolgozó parasztság között osztotta fel, de a rendházaikat, zárdáikat, kolostoraikat meghagyta.   Felmerül a kérdés: fenntartható-e ez a helyzet a népi demokráciában.” Nem kérdéses a válasz a feltett kérdésre, ismerve a katolikus egyház és az ún. népi demokratikus állam közötti viszonyt és az egyház elleni intézkedéseket.  Az MDP KV 1950. június 1-jén kelt határozata a klerikális reakció elleni harcról a 6. pontjában kimondja: a szerzetesrendek feleslegessé váltak, és õk képezik a „a klerikális reakció agitátor apparátusát” A megoldást már sugallja a határozat: korlátozni a mûködésüket, vagy fel kell oszlatni a rendeket.[1]

Ezzel a lépéssel az MDP elindított egy folyamatot, amely végül elvezetett az un. egyezmény megkötéséig 1950. augusztus 31-én, és a szerzetesrendek mûködési engedélyének megvonást kimondó 34/1950. számú Elnöki Tanácsi törvényerejû rendeletig, amely 1950. szeptember 7-én kelt.

Érdemes néhány dátumot kiemelni ebbõl a folyamatból. A szerzetesrendek tagjait ért retorziók közül a legfontosabbak a ki- illetve áttelepítések voltak. 1950 nyarán négy ilyen lépésre került sor. Mind a négy esetben éjszaka, általában 1 és 4 óra között. Mint azt a belügyminisztérium iratanyaga tartalmazza, megtervezett pontosan kidolgozott, és precízen végrehajtott menetrend szerint az ÁVH végezte el a feladatot. Minden ilyen akció után napi jelentés készült pontos adatokkal, értékeléssel, a lakosság reakciójának elemzésével.

Az elsõ akció 1950. június 9-10. (péntekrõl-szombatra) éjszaka zajlott és a jugoszláv határ mentén lévõ járásokból utasították ki a szerzeteseket és internálták õket. A jelentés szerint 579 szerzetesnõt és 315 férfi szerzetest.

A nyomásgyakorlást eszközeként a következõ kitelepítési akció 1950. június 18-19-én (vasárnapról-hétfõre) zajlott le. Ennek a nyomásgyakorláson kívül volt még egy motívuma is. Darvas József vallás és közoktatásügyi miniszter 1950. április 15-én javaslatot tett arra, hogy azokban a városokban, ahol nagyobb oktatási intézmények ( gimnáziumok, egyetemek) vannak , a várható növekedés kollégium igényét a rendházak felhasználásával enyhítsék. A kitelepítés ekkor 1 074 szerzetest és apácát érintett. Miskolc szerzeteseit ez az akció érintette.

A Szatmári Irgalmas Nõvérek rendházából 13 fõt Egerbe, a Minorita Rend rendházából 11 fõt Homokra internáltak. Homok Tiszaföldvár része, itt a Keresztény Iskolatestvérek Kongregációja tartotta fenn a Beniczky kastélyban létesített fiúotthont és mellette a rendházukat.

A kitelepítések hatására a katolikus egyház vezetõi végül engedni kényszerültek az egyre erõszakosabb nyomásnak és 1950. június 28-án tárgyalásokat kezdtek a kormánnyal. Ezek  nem haladtak a kormány és a párt elvárásainak megfelelõen, ezért két újabb kitelepítésre került sor. 1950. július 11-12-én (szerda-csütörtök) éjszaka a nyugati határ mentén lévõ szerzeteseket (299 fõt) telepítették ki, majd 1950. július 31- augusztus 1. (hétfõ-kedd) éjszaka a hivatalos indoklás szerint a baráti szocialista országok tiltakozására az északi és keleti határsávból telepítették ki a szerzeteseket. Ez persze nem igaz. Megítélésem szerint itt inkább egy kifárasztási akcióról van szó. A kitelepítés során ugyanis sok olyan rendházból telepítenek ki szerzeteseket, akiket néhány héttel korábban telepítettek oda. A többszöri üldöztetés elviselése köztudottan pszichikailag elég nehéz. Ha ezt egyéb eszközökkel is társítják, akkor ki lehet fárasztani idegileg a szerzeteseket. valószínûleg itt ez a cél. A kitelepítés során 661 fõ áttelepítése történik meg. Az addigi koncepció megváltozásának nyilván az volt az oka, hogy így könnyebben ellenõrizhetõk a szerzetesek, a mesterségesen támasztott nehézségek, a zsúfoltság, a rossz körülmények mind arra szolgáltak, hogy minél több szerzetest és apácát bírjanak rá arra, hogy önként lépjenek ki a rendjükbõl. Veres József államtitkár július 19-én sürgõs táviratot küldött azon rendõr-fõkapitányságok vezetõinek, ahová rendtagokat telepítettek ki.

Ebben az áll, hogy „a tegnap esti utasítás alapján a szerzetesek közé bevitt az a tudat, hogy amennyiben a rendbõl kilépnek, úgy a kényszertartózkodási rendszabályokat velük szemben megszûntetjük, a várt eredményeket meghozta. A jövõben ezt tovább vinni nem kell, mivel a rendházak közt úgyis futótûzként terjed el ez a lehetõség.” A továbbiakban az államtitkár utasításba adja, hogy a szóbeli bejelentésekre írást kell kiadni, amelyben a bejelentését tudomásul veszik, és egyben azt is, hogy egy megadott helyre távozik A címet természetesen be kell jelenteni és az errõl szóló jegyzéket a BM illetékes osztályának meg kell küldeni

Az un. tárgyalásokon mint rövid írásom elején jeleztem, megszületett az.un egyezmény, amely négy rend számára engedélyezte a további mûködést. A rendházakat  az un.  egyezmény értelmében 1950. december 7-ig kellett a rendtagoknak elhagyni.


Az iratra kattintva olvasható méretet kapunk

A miskolci minoriták kitelepítésekor keletkezett az az irat, amelyet a Rákosi titkárság iratai között találtam meg. A jelentést Somos Ferenc a nagymiskolci pártbizottság szervezõtitkára készítette 1950.június 20-án, az MDP Párt és Tömegszervezetek Osztálya számára. Rákosi Mátyás személyesen felügyelte az „egyházi reakció” elleni harcot élénk figyelemmel kísért minden ez ügyben keletkezett jelentést. Ezen a jelentésen is szerepel jellegzetes L. betûje.

Az irat a Magyar Országos Levéltár M-KS-276-65/353.õe alatt található.


[1] Borsodi Csaba: A szerzetesrendek feloszlatása, mûködési engedélyük megvonása 1950 nyarán In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok Regnum  2000/1-4.183.p. ( A kérdésrõl bõvebben e tanulmány szól.  A Magyar Egyháztörténeti Vázlatok  2000/1-4 szám 183-210. p.)
 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Ankara Escort Ankara escort Eryaman Escort Keciören Escort istanbul Escort beylikdüzü escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara Escort Beylikdüzü Escort izmir Escort http://www.ankaraal.com/ Ankara Escort ankara escort ankara escort İstanbul Escort Çankaya Escort İzmir Escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort ankara escort rus porno altyazılı porno izmir escort izmir escort rus porno istanbul escort bayan bayan escort sirinevler Bostancı Escort türk porno Kadıköy Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Bostancı Escort Göztepe Escort
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google