Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Az Európai Unió intézményei Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Közélet
2009. February 1.

Az Európai Unió intézményei

Ez az összeállítás az intézmények rövid bemutatása és egyben hivatkozásgyûjtemény, ami segít eligazodni az Unió hatalmas interneten nyilvánossá tett anyagai között

Az Európai Unió mindenki által ismerhetõ intézményrendszer. Az adatok ,,szemünk” elõtt hevernek. Igaz, a hivatalok kuszasága átláthatatlanná teszik a rendszert. Ezért munkám célja az adatok könnyen megtalálásának elõsegítése. Mindeközben az Olvasó megismerheti az intézményeket és az összefüggéseket közöttük. 

Az Unió három legfontosabb szerve az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács.

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament (EP) a képviseleti elv megjelenése az Unión belül. Egyetlen olyan testület, melynek tagjait közvetlenül, a 27 tagállam állampolgárai választanak meg 5 évente 1979 óta. (Elõtte delegálás útján kerültek be a képviselõk.)

A választás módja, azaz maga a választási rendszer a tagállamok hatáskörébe tartozik, de bizonyos kritériumokat felállítottak közösségi szinten (például: általános, egyenlõ jogú, titkos). Általában arányos elvû, de a rendszer fajtái országonként változóak. Magyarországon a listás rendszer mûködik. Ez nem idegen a magyar politikában, mert ezt a mechanizmust alkalmazzák az országgyûlési szavazások során kisebb módosításokkal (nem 20 terület van, hanem csak 1, ami az egész ország).

Az EP szerepe az Unión belül egyre erõsödõ. Jelenleg jogalkotói együttdöntõ a Tanáccsal, költségvetési hatáskörrel bír és a demokratikus ellenõrzés feladatát látja el az uniós hatóságokkal szemben.

Az EP elsõ embere az Parlament Elnöke. Az elnököt két és fél évenként választják meg a parlamenti félidõben. E tisztség megújítható. Az elnök szerepe a Parlament reprezentálása, képviselete a külvilág és a többi közösségi intézmény felé. Ezen kívül feladatai közé tartozik a Parlament melletti egyéb szervek (az Elnökség és az Elnökök Értekezlete) irányítása a 14 alelnök segítségével.

Az EP jelenleg 785 tagú. A helyek számát az országok méretével teszik arányossá. Legfeljebb 99 és legalább 5. Képviselõk három helyszínen tevékenykednek. Brüsszelben vannak a frakcióülések és ott folyik a bizottsági munka, de évente tizenkétszer Strasbourgban van plenáris ülés, és olykor egy-egy hét csak a szavazókörzetre van szánva. Évente néhányszor Brüsszelben is van plenáris ülés, szerdán és csütörtökön. A plenáris ülések az interneten élõben is követhetõk a tagállamok bármelyik nyelvén. 

A képviselõk politikai alapon ülnek frakciókban és nem nemzetiség szerint. Jelenleg hét különbözõ csoport mûködik a parlamentben. Egy ilyen frakció felállításához 20 ember kell a tagállamok egyötödébõl. Persze találhatók független képviselõk is, akik nem tagok egyik politikai csoportban sem.

A képviselõk aktív bizottsági munkát végeznek. Húsz állandó bizottság van, amelyekben a tagok száma változó. A bizottságok politikai összetétele a parlamenti eloszlásokat tükrözi. Minden bizottságnak van egy elnöke és szintén változó számú alelnöke. A képviselõk véleményeket és egyedi jelentéseket dolgoznak ki. Egy képviselõ egy bizottságban állandó, egyben pedig póttag. Egyedi esetekre állítanak föl albizottságokat és ideiglenes bizottságokat is. Minden fontosabb információhoz könnyen hozzá lehet jutni a tagállamok nyelvén az ülésdokumentumok linkkel. Dátum szerinti lebontás is nagy segítség egy-egy információ megszerzéséhez (jelentéstervezetek, módosítások, véleménytervezetek) .

Fontos politikai szerv az Elnökök Értekezlete, amelynek szereplõi a képviselõcsoportok elnökei és a parlament elnöke. Ennek a magyar megfelelõje a Házbizottság. E szerv dönt a parlament munkamenetérõl.

Jelenleg Magyarországnak 24 helye van az EP-ben. Ebbõl 13 a néppárti, 9 a szocialista és 2 a liberális delegációé.

Az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság (Bizottság) az Unió végrehajtó hatalma, kvázi kormánya. A szerkezete is hasonló. A Bizottság nemzetektõl külön mûködik. Fõfeladata a ,,kormányzás", az ügyek napi szinten történõ irányítása mellett, az Unió egészének a képviselete és érdekeinek a szem elõtt tartása. A Parlamentnek és a Tanácsnak  törvényjavaslatokat terjeszt elõ.

A bizottsági tagokat - nem hivatalosan a biztosokat - öt évre neveznek ki. Mindegyik biztos korábban a saját hazájában fontos politikai szereplõ, miniszter volt, de a Bizottságon belül már az Uniót képviseli és nem a saját nemzeti kormányuknak a ,,követeléseit" teljesíti.

Az új Bizottság kinevezésének az eljárása a következõ: a tagállamok közösen megállapodnak, hogy kit jelöljenek a Bizottság elnökének; a jelöltnek el kell nyernie Parlament többségének igen szavazatát; az így megválasztott elnök a tagállamokkal együtt kijelöli a biztosokat; akikrõl a Tanács és a Parlament dönt (a képviselõk elõtt meghallgatáson is részt kell venni a jelölteknek) végül a Tanács nevezi ki õket minõsített többséggel. Ennek a procedúrának a parlamenti választások utáni fél éven belül le kell zajlania.

A Bizottság felelõs a Parlamentnek. Az EP bármikor, egy bizalmatlansági indítvánnyal feloszlathatja testületileg a Bizottságot. (Indítványozás már hétszer történt, de még egyszer sem kapott megfelelõ többséget. Volt eset viszont, ahol a Bizottság lemondással elõzte meg a felmentést.)

A Bizottságnak négy fõ feladattípusa van.

1. A ,,kezdeményezés joga" európai törvényt csak a bizottság kezdeményezhet. Jogerõre viszont csak a Parlament és a Tanács együtt emelheti azokat. Korlátja e törvénykezésnek a szubszidiaritási elv, amely szerint az Unió mindent a legalacsonyabb szinten szeretne elérni. Vagyis a nemzeti és a helyi szinten megoldható kérdésekben az Unió nem illetékes.

2. Az Unió politikájának és költségvetésének a végrehajtása. Végreható testületként a Bizottság a felelõs testület a költségvetés kezeléséért. Itt is érvényesül a szubszidiaritás elve. Emellett fontos végrehajtója a Parlament és a Tanács által elfogadott politikának.

3. Az Európai jogok érvényesítése. A Bizottság a törvényesség õre. Kevés mozgástere van egyedül, de közösen fel tud lépni az Európai Bírósággal. Fontos eszköze a jogsértési eljárás.

4. Az Unió képviselete nemzetközi színtéren. Fontos tulajdonsága a Bizottságnak, hogy egyként tudja prezentálni a tagállamokat.

EU-s pályázatokat nemcsak a nemzeti kormányok írhatnak ki (ez az általánosabb). Sok lehetõséget kínál a Bizottság is. Az egyik forma a támogatások rendszere. Pénzhez persze a közbeszerzések révén is lehet jutni. A pályázatokat az egyes szakágakért felelõs Fõigazgatóságok, (DG) írják ki. A támogatások 20%-a van Brüsszel kezében. Angol nyelven érhetõek el a linkek, de maguk a pályázati kiírások magyarul is olvashatóak.

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsa (Tanács) az Unió legfõbb döntéshozó testülete, amiben a tagállamok legfontosabb szereplõi (miniszterek) vesznek részt A három intézmény közül a Tanácsnak van a legerõsebb hatalma. A miniszterek aláírása megegyezik az adott nemzet kormányának az aláírásával, vagyis jogukban áll állást foglalni a kormányuk nevében. A Tanács összesen 9 féle összetételben mûködhet. A legfontosabb a külpolitikáért felelõs Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa.

Az Uniós állam- vagy kormányfõk évente négyszer üléseznek. Ezt nevezik az Európai Tanácsnak. A kvázi csúcstalálkozó lényegében a legfontosabb politikai döntéseket hozza meg.

A Tanács feladatai hat nagy csoportban írhatók le: európai jogszabályok elfogadása (többnyire a Parlamenttel együtt); tagállamok gazdaságpolitikájának az összehangolása; nemzetközi megállapodások; költségvetés elfogadása az EP-vel; közös kül- és biztonságpolitika kialakítása; nemzetközi együttmûködés koordinálása az igazságügyben.

A Tanács munkáját segíti az Állandó Képviselõk Bizottsága (COREPER). Minden ország állandó képviseletet tart fönt Brüsszelben, élén egy nagykövettel. Hetente tartott bizottsági üléseken a Tanács munkáját készítik elõ.

A sokszor hallott Tanács elnökségét félévente más és más ország tölti be. Fontos, hogy ki tölti be a pozíciót, mert az Unió egész politikáját tudja meghatározni. Az elnökség határozza meg Tanács napirendjét, támogatja a politikai és jogalkotási folyamatokat, elnököl és kompromisszumot keres a tagállamok között. Magyarország 2011 elsõ félévében tölti be ezt a pozíciót. Az elnöksége adminisztrációs támasza a Fõtitkárság.

Döntéseit a Tanács szavazással hozza meg. A népesség számmál arányos a szavazatok súlyozása. A legtöbb (29) Németországnak, Franciaországnak, Nagy-Britanniának és Olaszországnak van. A legkevesebbel (3) Málta rendelkezik. (Magyarország 12-vel a ,,középmezõnyt" erõsíti.)  Fontosabb kérdésekben a Tanácsnak egyhangúan kell szavazni, vagyis minden állam vétójoggal rendelkezik. A legtöbb esetben viszont, a Tanács minõsített többséggel szavaz (2/3-dos többség vagy 255 szavazat, ami 73,9%-a a résztvevõknek)

Döntéshozatal az Unióban

Egyedül a Bizottság tesz javaslatot, de a jogszabályokat végül a EP és a Tanács fogadja el. Néhány esetben a Tanács egyedül is cselekedhet. A többi intézmény is részt vesz a folyamatban, de nem õk a fõbb szereplõk.

A jogszabályok fõ formái: az irányelv és a rendelet. A szabályokat és az eljárásokat szerzõdésekben rögzítették. Egy új jogszabálynak a jogalapja a Szerzõdés egyik ,,pillérje". Ez határozza meg, hogy a három eljárási mód közül melyiket alkalmazzák:

1. Együttdöntési eljárás: Leggyakoribb eljárási mód. Az EP a Tanáccsal együtt osztja a jogalkotási hatáskört. Ha nincs megegyezés,  az EP és a Tanács között létrejön egy egyeztetõ bizottság (mindkét fél részérõl azonos számú résztvevõ van). Amint a bizottság eredményre jut, a Parlamentnek elküldik szavazásra a tervezetet.

2. Hozzájárulás: A tanácsnak néhány kiemelt ügyben az EP hozzájárulására van szüksége. Ebben az esetben a Parlament nem módosíthatja a javaslatot. Vagy elfogadja vagy nem.

3. Konzultáció: Ebben az esetben a Bizottság javaslata során a Tanács konzultál az EP-vel, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával. Az EP-nek jogában elfogadni, elutasítani vagy módosításokat kér. Az utóbbi esetben a Bizottság mérlegeli a módosításokat és ha elfogadja, tovább küldi a Tanácsnak. A Tanács is mérlegel: vagy elfogadja vagy módosít. Minden esetben egyhangúan kell szavaznia.

4. Költségvetési eljárás: Az EU költségvetését egy évre szavazzák meg, amiben egyensúlyban kell állnia a kiadásoknak és a bevételeknek. A költségvetést két nagyobb részre bontható: a kötelezõ (mezõgazdasági, nemzetközi szerzõdések által elõírt kiadások), amelynél az EP csak javaslatot tehet, és a nem kötelezõ (szociális, régiós, képzési kiadások), ahol a Parlament szoros együttmûködésben a Tanáccsal módosíthat. Öt szakaszra bontható az eljárás ez az eljárást. Legkésõbb szeptemberig el kell kezdeni.

Az EU joganyagai megtalálhatók az Európai Unió Hivatalos Lapja (Közlöny) és az EU-Lex (Jogtár) honlapján. Az utóbbi az összes korábbi szerzõdést, nemzetközi megállapodást, hatályos jogszabályokat, elõkészítõ dokumentumokat, jogeseteket és parlamenti kérdéseket tartalmaz. Az oldalon még a korábban hozott bírósági ítéletek is megtalálhatóak.

Európai Közösségi Bírósága

A Európai Közösségi Bíróságát 1952-ben, az ESZAK - szerzõdésben rögzítették. Székhelye Luxemburg.  Feladata az EU-s jogszabályok betartatása minden jogállamban. (Például gondoskodnak, hogy a nemzeti bíróságok ugyanabban az ügyben ne hozassanak eltérõ ítéletet.)

A Bíróság az eléterjesztett ügyekben hoz döntéseket. Öt legáltalánosabb ügytípus:

            1. Elõzetes döntéshozatali eljárás

            2. Kötelezettségszegés megállapítására irányuló kereset

            3. Megsemmisítés iránti kereset

            4. Intézményi mulasztás megállapítására iránti kereset

            5. Kártérítés iránti kereslet

A Bíróságban minden tagállam képviseli magát egy bíróval. Nagyon ritka esett, ha a bírók egyszer üléseznek. A Nagytanács (13 bíró) ülései gyakoribbak, de csak fontosabb ügyekben. Amiben 3 vagy 5 bíró ül össze, simán csak tanácsnak nevezik. Ez a legáltalánosabb felállás. A bírók hivatali ideje 6 éves és megújítható. Élén egy elnök áll, 3 éves mandátummal, ami szintén meghosszabbítható.

A Bíróság munkáját 8 fõtanácsnok segíti. Feladatuk az indítványok benyújtása írásban és szóban, indoklással együtt.

Mellettük fontosak még az Elsõfokú Bíróság, amely bizonyos keresettípusokban hoz döntéseket, és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke, ami az Unió és a köztisztviselõi között kialakult vitákban dönt.

Európai Számvevõszék

Az Európai Számvevõszéket 1975-ben alapították a pénzügyek ellenõrzése céljából. 1-1 képviselõt nevez ki a Tanács, 6 évre. Elnököt maguk közül választanak 3 évre. 

Feladatai az EU bevételeinek és kiadásaival foglalkozó személyek és intézmények vizsgálata és az elõzõ pénzügyi évrõl szóló jelentés. Mivel nem rendelkezik saját hatáskörrel, ezért fellépni nem tud a visszaélésekkel szemben. E feladatot az OLAF (Európai Csaláselleni Hivatal) látja el.

Fontos megjegyzés: ugyan a Számvevõszék munkája a Bizottság alá tartozó pénzügyekre vonatkozik, a gyakorlatban ennek az összegnek a 80%-val a nemzeti hatóságok rendelkeznek.

Összeállította és az összekötõ szöveget Gyurcsán Gergely egy hónapos gyakornoki szolgálata alatt írta. 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort eskort sultanbeyli pendik escort tuzla escort short haircuts for women kurtköy escort üsküdar escort çekmeköy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort kutahya escort yozgat escort kastamonu escort bitlis escort batman escort burdur escort adana escort kibris escort cesme escort agri escort mugla escort kahramanmaras escort bartin escort afyon escort elazig escort ardahan escort balikesir escort igdir escort cankiri escort osmaniye escort karabuk escort bayburt escort adiyaman escort mardin escort karabuk escort zonguldak escort tokat escort izmit escort sinop escort kars escort bingol escort siirt escort duzce escort nigde escort tunceli escort aksaray escort yalova escort van escort aydin escort mus escort amasya escort nevsehir escort sivas escort giresun escort manisa escort usak escort tekirdag escort edirne escort rize escort erzincan escort ordu escort aydin escort burgaz escort corum escort corlu escort hatay escort malatya escort canakkale escort erzurum escort urfa escort urfa escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin hap cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort