Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Sem csellel, sem erõvel Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Lélekemelés határon túli módra
2008. November 18.

Sem csellel, sem erõvel

Most, hogy a két miniszterelnök Komáromban tárgyalt, a város ismét a nemzetközi figyelem központjába került. Történetének számos részletét nem ismer még a magyar közvélemény sem. Méhes Orsolya Komáromot bemutató tanulmánya már megjelent honlapunkon, s volt olvasónk, aki a vár illetve a város szabadságharc alatti történetére volt kíváncsi. A fiatal szerzõ alábbi írása tehát olvasói kérésre született. {Surján}

1848 tavaszán a komáromi vár parancsnoka Fridrich Wilhelm Mertz altábornagy volt. Mint császárhû katona nem érezte magát biztonságban, mert nem rendelkezett elég katonával a hatalmas erõd megvédéséhez. Segítséget Magyarországi katonai parancsnokától, Ignaz Lederer tábornoktól várt. Erõsítés helyett azonban maga a Budáról elmenekült Ledere érkezett meg a biztonságosnak vélt Komáromba. Innét Bécsbe akart jutni, de a Komáromiak nem engedték távozni. Mertz csempészte át egy csónakon a Csillagerõdbe, ahonnan felesége kocsiján menekült el. Lederer ígérete ellenére nem tudott Bécsbõl erõsítést szerezni.

Mertz ellenszenvvel figyelte a magyar kormány intézkedéseit, a várba nem akarta beengedni a nemzetõrség alakulatait. Hivatalosan a magyar kormánynak volt alárendelve, de titokban mindig Bécs utasításait kérte. Elkeseredésében 1848. augusztus 17-én beadta felmondását, de erre sem Buda, sem Bécs nem válaszolt.

1848. szeptember 17-én hatalmas tûzvész pusztította el a város 5 templomát, 389 lakóházát, a megye- és városházát, a hajóhidat, a hajóépítõ színt és 19 hajót. A város megsegítésére az Országgyûlés 300.000 Ft kamatmentes kölcsönt szavazott meg a tûzkárosultaknak, de ennek nagyobb részét a hadikiadásokra kellett fordítani.

Az országban egyre jobban kiélezõdõ helyzet megkövetelte, hogy Komárom hatalmas erõdrendszere minél elõbb a nemzet birtokába jusson. Batthyány miniszterelnök a délvidéken harcoló fiatal Klapka György századost bízta meg a feladattal. Szeptember 29-én a templomból visszatérõ katonaságnak gróf Eszterházi nemzetõrségi õrnagy felolvasta a magyar hadügyminiszter parancsát. Beszédet intézett a katonákhoz s felszólította õket, hogy tegyék le az esküt a magyar alkotmányra. A legénység nagy része ezt meg is tette. A császári tisztek és altisztek, akik erre nem voltak hajlandóak elhagyták a várat. Várparancsnokká báró Majthényi Istvánt nevezték ki.

Megtörtént végre az évszázadokon át hiába áhított esemény: Komárom várában magyar tiszt parancsnoksága alatt magyar katonaság állomásozik.

Fokozatosan megoldották a legsürgõsebb feladatokat: kialakították az új parancsnoki gárdát, kinevezték a tiszteket és altiszteket. Legénységet toboroztak és képeztek ki (1848 végén 10 640 fõ).

Megindulnak (folytatódnak) az erõdítési munkálatok, melyet Török Ignác alezredes, késõbb ezredes irányított.

Az erõdépítési folyamatok során 1810-ben épül fel az Újvárban a hatalmas kaszárnya épülete, 1815-ben a parancsnoki épület. 1827-39 között kiépítik az Öreg vár kazamata rendszerét. 1830-1847-ig az ideiglenes földsáncok helyett elkészül a Nádorvonal erõdláncának elsõ négy erõdje és folyamatban volt az ötödik építése, amit az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alatt megszakadt.

Biztos pontja volt a védelemnek a megerõsített Öreg- és Újvár. A Csillagerõd bombabiztos kazamatái egy honvédzászlóaljnak és 90 tüzérnek nyújtottak fedezéket. A Vág-Dunai hídfõerõdben viszont már nem volt biztonságos fedezék, csak egy kisebb kõépület. Meg kellett erõsíteni a monostori Homokhegyet, ahol földsáncokat emeltek. A város körüli erõdgyûrûbõl csak az elsõ négy készült el, az ötödik félbe maradt, ez elé szintén földsáncot emeltek. A Hadi sziget déli oldalán ütegállásokat emeltek.

Novemberben kolerajárvány tört ki a leégett városban, ráadásul 1849. január 22-én a jeges Vág-Duna elöntötte az alacsonyabban fekvõ utcákat.

Március 19. és április 20. között az osztrák tüzérség kegyetlen bombázással próbálta megpuhítani a város lakosságát. Nemcsak a várat, hanem a megmaradt középületeket is lõtték, még a fehér zászlóval jelzett kórházat is (200 találatot kapott). A lakosság a Dunától távol esõ területeken – Cigánymezõn (ma Singellõ) sátrakban, bódékban vészelte át ezeket a napokat. De sem õk, sem a vár védõi nem törtek meg.

Kossuth Lajos április 4-én érkezett levelében jelezte a komáromiaknak, hogy érkezik már a felmentõ sereg. Ugyanakkor a harcászat tudományában jártas Lenkey Jánost és Guyon Richárdot is útnak indította, hogy az elsõként érkezõ átvegye a parancsnokságot Török Ignáctól, aki mérnökkari tisztként kényszerbõl látta el eddig ezt a feladatot. Április 10-én megérkezett Lenkey, majd 20-án Guyon Richárd. (április 10. – Váci csata, 19. – Nagysallói csata – Tavaszi Hadjárat) Április 22-én megérkezett Görgei Artúr, Damjanich János és Klapka György vezetésével a magyar hadsereg zöme. Az osztrák ostromgyûrû szétzúzására érkeztek. Április 25-re a polgárok segítségével használhatóvá tették a megrongált hidat az Öregvár és a Csillagerõd között. Ezen a hídon az éjszaka leple alatt április 26-án hajnali 2-3 óra között teljes csendben átvonult a honvédség egy része, hogy a monostori Homokhegy sáncaiból kiverje az ellenséget, megtámadja az Új- és Ó-Szõnyben állomásozó császáriakat. A gyalogság egy része dereglyéken a Duna – sziget nyugati csúcsától kelt át a folyón. A hatalmas méretûvé fejlõdött csatába beavatkozott a huszárság és a császári lovasság is. A váltakozó sikerrel folyó, 14 órás összecsapásból végül is a honvédek kerültek ki gyõztesen. Az ellenséget nem sikerült ugyan megsemmisíteni, de szétszórni és visszanyomni igen. A császári csapatok gyors ütemben vonultak vissza Bécs felé.

(A szabadságharc e dicsõ napjának emlékére Dél-Komárom „Komárom város napjává“ nyilvánította április 26-át, s minden évben ezen a napon tartja mindkét Komárom önkormányzata a Komáromi Napok nyitórendezvényeként a közös ünnepi testületi ülést.)

A gyõzelemtõl fellelkesedve azonnal nekiláttak a város körvédelmének kialakításához. A Homok-hegytõl a Csillagerõdig sáncsort vontak, melyet a fontos pontok tíz bombabiztos, földbõl és gerendákból épített kiserõddel erõsítettek meg. Mindegy 200 katona befogadására volt alkalmas. A dunai szigeten 10, az Apály szigeten 4 körsáncot építettek. A monostori Homokhegyen mellvédekkel és belsõ sáncokkal ellátott erõdöt építettek. A sáncokba rengeteg ágyút helyeztek el, így Komárom tüzérsége félelmetes erõt képviselt.

Május 4-én megkezdõdött Buda ostroma, 21-én visszafoglalta a Honvédség a fõvárost.

A magyar seregek sikereinek hatására Bécs átszervezte az osztrák sereget és Oroszországtól 200 000 katonányi segéderõt kapott. A zsigárdi (június 16.), peredi (június 28.) és gyõri (június 28.) csatákban a magyar seregek vereséget szenvedtek. Ezeken a sikereken felbuzdulva Haynau megkísérelte a komáromi védelmi gyûrû déli irányból való feltörését. Július 2-án reggel 5-kor indult és este 8-ig tartott a küzdelem. Az osztrák-orosz oldalon 900-an, a magyaroknál több mint 1000-en estek el. Megállapíthatjuk, hogy a fiatal magyar sereg fegyelmezettséggel és bátorsággal ellensúlyozni tudta az ellenség számbeli fölényét és visszaverte a támadást.

Egy kis epizóp:

I. Ferenc József a seregnél tartózkodott, és vele kapcsolatos a történet:

„Fehér József ácsi lakos, aki huszárként vett részt az ácsi csatában, a bécsi udvartól öreg napjaiban haláláig kegydíjat kapott. Soha senkinek nem árulta el, hogy miért. A mende-monda azt tartja, hogy az ütközetben maga I. Ferenc József is részt vett, a huszárok meg is kergették, el is fogták. Ennek a huszárcsapatnak a tagja volt Fehér József, és õ vezette el a császárt a lovadi révig, ahonnan csónakon átvitték a Csallóközbe. Így menekült meg a császár. Miután Fehér Józsefnek (öregkorában) a nagyigmándi fõszolgabíró hivatalosan átadta a kegydíjról szóló értesítést, kegyetlenül leszidta, és hazaáruló disznónak nevezte.“

A hatalmas orosz sereg feltartóztatásának céljából a magyar kormány úgy döntött, hogy az összes haderejét a Maros folyó környékére rendeli. A Komáromban tartózkodó Görgey és a feldunai hadtest azonban nem tudott elindulni, mert a Duna jobb partján Haynau serege elzárta elõtte az utat. Július 11-én Klapka György fõparancsnoksága alatt kísérelték meg az áttörést. A reggel 7-tõl délután 5-ig tartó – Mocsa, Monostor, Ószõny, Csém területén – tartó küzdelem végül is nem érte el célját, nem tudták áttörni az ellenséges vonalakat, de vereséget sem szenvedtek. Ez volt az egész szabadságharc legvéresebb csatája: az osztrák-orosz halottakban és sebesültekben 800, a magyarok 1 500 embert vesztettek.

Mivel az áttörés nem sikerült a haditanács úgy határozott, hogy a haderõ nagyobbik rész (27 000 fõ) Görgey parancsnoksága alatt a Duna kevésbé veszélyes bal partján elvonul. Komáromban 18 300 katona maradt, parancsnokuk Klapka György volt.

Mivel a cári csapatok feltartozhatatlanul nyomultak elõre az egész ország területén (Július 13-án elfoglalják az osztrákok Budát, az oroszok Pestet, Görgey 15-én Vácnál vereséget szenvedett) Komárom környékén pedig 12 000 fõs osztrák sereg gyûlt össze. Klapka Július 14-én bevezette a városban az ostromállapotot. Hadi- és élelmiszereket rekviráltak, minden idegen polgári elemet kiutasítottak a városból. Mivel hiány mutatkozott aprópénzbõl, papírpénzt nyomtattak. Sikerült elfogniuk egy bécsi postakocsit is. A levelek közt megtalálták az ostromló seregek hadrendjét, és egy másik levelet, melyben a komáromi várõrség létszámát 8 000 fõnyi fegyelmezetlen népként írták le.

Ezt kihasználva Klapka Július 30-án sikeres megtévesztõ hadmûveletet hajtott végre a Csallóközben és a Mátyus földön. Az igazi nagyszabású támadás augusztus 3-án 0,00 órakor indul a Csillag erõdbõl. A csata a magyar csapatok fényes gyõzelmével végzõdött. Az ellenség súlyos veszteséget szenvedett halottakban és sebesültekben is. A zsákmány is hatalmas volt (30 ágyú, 5000 lõfegyver, 30 teli lõszerkocsi, 50 megrakott társzekér, 2624 vágóökör, 804 hízósertés, 35 élelmiszerekkel és felszerelési tárgyakkal megrakott hajó). A fényes gyõzelem óriási lelkesedéssel töltötte el a magyar sereget és a lakosságot. A toborzások eredményeként pár nap alatt 6 000 újonc jelentkezett a komáromi várban.

Az országban azonban egyre súlyosabbá vált a helyzet. Az osztrák és orosz túlerõvel szemben nem bizonyult elegendõnek a honvédség hõsiessége. A túlerõ szétszabdalta és egyre szûkebb területre szorította vissza a magyar sereget. Végül Görgey – más kiutat nem találva – augusztus 13-án Világosnál letette a fegyvert. Kisebb egységek még ideig-óráig küzdöttek, de az ellenség felszámolta õket. Már csak Komárom vára, a szabadságharc utolsó bástyája tartotta magát!

Az osztrákok augusztus 20-ára visszaállították a komáromi ostromgyûrût. Sorba küldték követeiket a várba, tájékoztatták a védõket a világosi fegyverletételrõl és megadásra szólították fel õket. A komáromiak nem hitték el a megadásról szóló híreket, elfogadták azonban a kétheti fegyverszünetet, mely értelmében négy embert küldhettek az országba, hogy meggyõzõdjenek a való helyzetrõl. Miután visszatértek, elkeseredett viták színterévé vált a vár. A „vörös republikánosok“ szélsõbaloldali csoportja az utolsó csepp vérig tartó küzdelem mellett kardoskodott, míg a másik, Klapkával az élen a józan megfontolás híve volt. Végül ez utóbbi álláspontja gyõzedelmeskedett: Komárom megadja magát, de csak bizonyos feltételek mellett. Klapka dicsõségére komponálta Egressy Béni a Klapka-indulót 1849. július 2-án – „Híres Komárom nincs bevéve, Klapka György a fõvezére.“

Szeptember 1-jén átadták a 10 pontban foglalt feltételeket, de ezeket az osztrákok nem fogadták el. Mivel lejárt a fegyverszünet, mindkét fél harcászati alakzatba fejlõdött. Az ellenség megbízott emberei lázadásra bujtatták a katonákat és a lakosságot. Klapka kemény kézzel torolt meg minden ilyen kísérletet. Szeptember 26-án Haynau vette át az osztrák seregek feletti parancsnokságot. A tárgyalások eredményeképp 1849. szeptember 27-én Herkály pusztán aláírták a komáromi vár átadásának feltételeit. Ennek értelmében a volt császári tisztek, ha igénylik útlevelet kapnak, vagy szabadon haza térhetnek. A honvédtisztek és a legénység haza térhetnek és a jövõben semmilyen megkülönböztetésben nem lesz részük. Akik 30 napon belül útlevelet igényelnek, megkapják. A tisztek egy havi díjban, a legénység 10 napi zsoldban részesül, ingó és ingatlan vagyonát mindenki megtarthatja. Klapka nem vett részt a tárgyaláson, a megállapodást a várban írta alá. A vörös republikánusok tiltakoztak, a harc folytatásáról és a „Csallóközi Köztársaság“ kikiáltásáról szõttek álmokat. Klapka azonban elejét vett minden rendbontásnak. A tábornok minden, a városban tartózkodó polgári tisztségviselõt is katonai állományba vett. Több mint 30 000 ember jutott komáromi menlevélhez. Itt minden üldözött menedéket talált. Laborfalvi Róza személyesen járt Klapkánál, hogy Jókai Mór részére megszerezze az okmányt.

A fegyverek átadására ünnepélyes keretek közt október 2-án, 3-án és 4-én került sor. Klapka 3-án hagyta el a várat, önkéntes számûzetésbe vonul.

Európai útjai során mindenütt rokonszenvvel fogadták, hõs hadvezérként tisztelték, és a forradalom bajnokát üdvözölték személyében. Az 50-es évektõl Genfben svájci állampolgárként él. Itt nemcsak politikai és katonai kérdésekkel foglalkozott, hanem tevékenyen bekapcsolódik a helyi gazdasági életbe. 1867-ben a kiegyezés után õ is hazatér, aktívan bekapcsolódik a közéletbe. 1892. május 17-én Budapesten váratlanul hunyt el 72 évesen.

Amikor 1892. május 20-án Budapesten, a Kerepesi temetõben, Komárom hõsét temették, harmincezren énekelték sírja felett a Klapka indulót. Tuba János, Komárom fõjegyzõje pedig koporsójára szórta azt a földet, melyért oly dicsõségesen küzdött. Klapka Budapesten van eltemetve, azonban mégis komáromi földben nyugszik.

Komárom magisztrátusa és közössége kegyeletes háláját érezte az iránt, hogy örök emléket állítson a vár legendás védõjének. Budapest közgyûlése 1 000 Ft szavazott meg, itthon pedig megindult a gyûjtõ munka. Azok a szegények és gazdagok áldozták filléreiket és aranyaikat, kiknek apái Klapka zászlaja alatt harcoltak. A szabadsághõs halála után Komárom legszebb helyén, a Városháza elõtti téren a kései utódok már leróhatták tiszteletüket a város hõsének szobra elõtt.

A szabadságharc eseményei dicsõséget hoztak a város nevére, a város azonban teljesen elpusztult. A lakosság nagy része elköltözött: a szabadságharc elõtt 20 660 volt a város lakóinak száma, 1850-ben már csak 11 214.

A szabadságharc leverése után folytatódik az erõdrendszer építése.

- A Csillagerõd megerõsítése (1850-1870), a legtöbb károsodást szenvedte el a szabadságharcban. Új, körvédelemre is alkalmas, erõdszerû laktanyát is építettek a belsejében.

- Vág-Dunai hídfõ (1850-1870) – ma már nincs meg, hasonló volt a Csillagerõdhöz.

- Nádorvonal befejezése (1866 körül) – 6 km hosszú, 7 nagy bástya. Mindegyik erõd külsõ, ötszög alakú bástyából és belsõ laktanyarészbõl áll. Az erõdrész tetején vastag földréteggel fedett széles mellvéddel ellátott ütegállásokat képeztek ki. A széles vizesárok mindkét oldalát széles mészkõfal takarja. Kívülrõl az egészet fokozatosan emelkedõ ellenlejtõ takarja. A laktanyarészt úgy alakították ki, hogy szükség esetén önálló erõdítményként is védeni tudja magát. A helységek kereszt- ill. Donga boltozatát téglából készítették, felül vastag mészkõréteggel erõsítették meg. Az épületek tetejét vastag földréteg védte a tüzérségi lövedékek rombolásától. Az erõdök kb. 220x350 m-esek. Úgy építették õket, hogy segíteni tudják a szomszédos erõdöket is, ellenséges betörés esetén pedig körvédelemre is alkalmasak legyenek. A védelem tûzerejét az erõdök közötti kb. 200 m-es falszakasz közepén, a sánctetõn kiépített ütegállás erõsítette. Az I.-V. erõdöket földalatti folyosók kötötték össze, amelyeknek lõrései a vizesárokra nyíltak.

- Vág-vonal – a Nádor-vonaltól az Öregvárig 2 km hosszú, 4 kisebb várdával megerõsítve (1865-1870). Mivel a Vág-Dunai hídfõ alapvetõen ellátta a keleti védelmet és a Vág-Duna széles mély medre önmagában is nehezen leküzdhetõ akadályt jelentett, a Vág-vonal feladata az erõdgyûrû kiegészítése és a védelmi gyûrû lezárása volt. A folyópart védelmére 2 km hosszú magas földsáncot, mögötte mély vizesárkot, ezen belül vastag, lõrésekkel ellátott falat építettek. A fontosabb pontokon építették fel a VIII.-XI. Számú várdát, a VIII. És IX. Közé pedig egy ütegállást.

- Monostori erõd – a Duna jobb partján (1850-1871). A külsõ bástyákkal megerõsített, széles vizesárokkal körülvett és magas ellenlejtõ mögé rejtett erõd udvarán több szárnyú, kétemeletes laktanya épült fel. Területe kb. olyan nagy, mint az Öreg- és Újvár területe összesen. 1944-ig a magyar hadsereg laktanyájaként szolgált. Egyik elkülönített részében 1942 elejétõl 1944. december közepéig katonai internáló tábor mûködött, melyben lengyel, szovjet, angol és francia szökött foglyokat õriztek. A nyilas hatalomátvétel után, 1944. október közepétõl polgári internáltakat is hurcoltak ide, akiknek nagy részét koncentrációs táborba hurcoltak.

- Igmándi erõd – a mai Dél-Komárom területén utolsóként készült el (1871-1877). A város déli bejáratát védte. Mivel távol esik a folyótól, az erõdárokba nem tudtak vizet vezetni. Ezért az árok külsõ falában 250 m hosszú, lõrésekkel ellátott kazamatát készítettek, ahonnan meg tudták semmisíteni az esetleg bejutó ellenséget.

1866-ban ismét fontos szerephez jutott a komáromi erõd. Kitört az osztrák-porosz háború, a helyzet olyan súlyossá vált, hogy a császári udvar Bécsbõl Budára menekült. Az uralkodóház kincseit és a hadipénztárt Komáromba helyezték át.

Az erõdrendszer rendkívül fontos szerepet játszott a monarchia védelmében:

- uralta az ország fõ ütõerét, a Dunát,

- biztosította a harcoló seregek hadmûveleteit a Duna mindkét oldalán,

- ágyúival ellenõrzés alatt tartotta a Bécs és Buda közti országutat,

- az esetleges vesztes ütközet után védelmet nyújtott a megvert seregnek,

- fékezte az ellenség elõrenyomulását.

Az Öreg- és Újvár sorsa napjainkig:

Az Öreg- és az Újvár a XX. Században is hadi célokat szolgált: 1919-tõl állomásozott benne a Csehszlovák Hadsereg. 1938-ban, amikor a város Magyarországhoz került az erõdben a magyar honvédség költözött. 1944. március 19-én Magyarországot megszállta Hitler hadserege. Komárom fontos pontjait is ellenõrzése alá vette, de az erõdökbe nem költöztek be. A II. Világháború után a Csehszlovák (késõbb szocialista) Köztársaság hadserege használta. 1968-91 között a Szovjet Hadsereg foglalta el, majd ismét a Csehszlovák Hadsereg. A köztársaság szétválása után 1993-tól a Szlovák hadsereg használta 2003-ig. Ekkor vásárolta meg Révkomárom Önkormányzata, hogy a város szerves részévé válhasson.

Komárom a történelem során sok ostromot élt át, de erõvel soha senki nem tudta elfoglalni. Bevehetetlenségét az Újvár nyugati bástyáját díszítõ „Kõszûz“ és az alatta olvasható felirat hirdeti: NEC ARTE NEC MARTE – Sem csellel, sem erõvel.

Méhes Orsolya
 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya Zonguldak havalimanı rent a car Van havalimanı rent a car Uşak havalimanı rent a car Trabzon havalimanı rent a car Tokat havalimanı rent a car Tekirdağ havalimanı rent a car Sivas havalimanı rent a car Şırnak havalimanı rent a car Sinop havalimanı rent a car Siirt havalimanı rent a car Şanlıurfa havalimanı rent a car Samsun havalimanı rent a car Ordu havalimanı rent a car Nevşehir havalimanı rent a car Muş havalimanı rent a car Muğla havalimanı rent a car Mardin havalimanı rent a car Malatya havalimanı rent a car Kütahya havalimanı rent a car Konya havalimanı rent a car Kocaeli havalimanı rent a car Kayseri havalimanı rent a car Kastamonu havalimanı rent a car Kars havalimanı rent a car Kahramanmaraş havalimanı rent a car İzmir havalimanı rent a car İstanbul havalimanı rent a car Isparta havalimanı rent a car Iğdır havalimanı rent a car Hatay havalimanı rent a car Adana havalimanı rent a car Adıyaman havalimanı rent a car Ağrı havalimanı rent a car Amasya havalimanı rent a car Ankara havalimanı rent a car Antalya havalimanı rent a car Aydın havalimanı rent a car Balıkesir havalimanı rent a car Batman havalimanı rent a car Bingöl havalimanı rent a car Bursa havalimanı rent a car Çanakkale havalimanı rent a car Denizli havalimanı rent a car Diyarbakır havalimanı rent a car Elazığ havalimanı rent a car Erzincan havalimanı rent a car Erzurum havalimanı rent a car Eskişehir havalimanı rent a car Gaziantep havalimanı rent a car Hakkari havalimanı rent a car erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi cialis 5 mg kafur krem geciktirici hap fiyatları viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort