Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Magyar keresztény családpolitika és az Európai Unió Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Háttéranyagok
2008. October 12.

Magyar keresztény családpolitika és az Európai Unió

Dr. Surján László elõadása a „Karitász a boldogabb családokért” címû konferencián

A család úgynevezett válságára vonatkozó adatok (válások száma, házasságon kívül születettek száma, együttélés házasságkötés nélkül, egynemûek problémái) közismertek és országról országra hosszan sorolhatók. A családok az Európai Unió országaiban sincsenek jobb helyzetben, mint a tagjelölteknél, s az Unió a családpolitikát nem igyekezett közösségi szintre emelni. Ezért Magyarország családpolitikájára a közelgõ uniós tagság önmagában nem lesz különösebb közvetlen hatással.

Világjelenség viszont, hogy egyes személyek és szervezetek a család hagyományos fogalmát elavultnak tartják és nagy sajtótámogatással lépnek fel ellene, illetve gyöngítése érdekében. Belépésünk után ezek a mozgalmak európai mértekben jelennek meg. Velük szemben, illetve a családok érdekében olyan érvrendszert kell kialakítanunk, amely az elvilágiasodott és értékekre nem fogékony mai embert is megragadja. Célszerû tehát, ha a keresztény családpolitika a gyermeket és a gyermekek jogait állítja a középpontba. Könnyen belátható ugyanis, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy szüleivel éljen. Ebbõl a pontból kiindulva eljuthatunk egy korszerû és a családok életét megkönnyítõ családpolitikához, olyanhoz, amilyen lényegében 1998 és 2002 között érvényesült Magyarországon. Ez a politika „exportképes” lehet az Unió tagállamai felé is.

A családpolitika kezdetei

A családpolitika fogalma

A családpolitikának nincs egyértelmû meghatározása. Ebben az elõadásban minden olyan politikát (programot) ideértünk, amely közvetve vagy közvetlenül a családokat érinti. A fogalom tisztázása azért fontos, mert olykor szinte egyenlõség jelet tesznek a szociálpolitika és a családpolitika közé. Nem teljesen indokolatlanul, hiszen a társadalom segítségét általában családi környezetben élõ ember veszi igénybe. Nem elfogadható viszont az a családpolitikai szemlélet, amely kimerül abban, hogy a családtagok jövedelmi vagy vagyoni helyzetét figyelembe veszi a szociális támogatások megítélésekor.

A családpolitika fogalmáról szólva nem kerülhetjük meg, hogy magának a családnak a fogalmával, szerepével ne foglalkozzunk. A család, "e legrégibb emberi intézmény és közösség" (FC Elõszó) számos mélyreható változáson ment át az idõk folyamán. Sokféle feladatnak felelt meg: egyszerre adott teret a legmélyebb és legszorosabb emberi kapcsolatoknak, de a munkának és a szórakozásnak is. A családi háztartás volt a mindennapi élet alapvetõ kerete, a párkapcsolatok elfogadott intézménye, a gyermeknevelés természetes helye, a jövedelemszerzés és az élet fenntartásához szükséges munkamegosztás szervezõje. Itt említhetjük a családnak a tanításban játszott pótolhatatlan szerepét. A felnövekvõ gyermekek a közösen végzett munkának kezdetben nézõi, majd játékos utánzói voltak: Felcseperedvén természetesen résztvevõi is lettek. Ez teljes mértékben megfelel az emberi természet azon jellegzetességének, hogy a gyermek minta-követõ. Mai társadalmi bajaink egy része abból adódik, hogy a modern család már nagyon ritkán munkahely. A szülõ vagy a szülõk gyermekeik szemétõl távoli munkahelyeken szerzik meg a megélhetéshez szükséges jövedelmet, s a gyermek számára jobb esetben a nagyobb testvér, vagy a barát jelenti a mintát, rosszabb esetben a televízió.

Kialakulásának indokai: a család válsága

Családpolitikai megfontolások a politikában akkor jelennek meg, amikor a család alapvetõ mûködésének zavarai jelentkeznek. Sokaknak a család mindössze a munkaerõ újratermelõdésének helye, problémái azért fontosak, mert félnek a megfelelõ munkaerõ hiányától. Történelmileg a családok megsegítése akkor került napirendre, amikor a népesedés csökkenésétõl kellett félni.

Tekintettel arra, hogy magát a család-fogalmat eltérõen határozzák meg és a családokat sújtó problémák is országról-országra nagyon változatosak, érthetõ, hogy a szubszidiaritásra épülõ Európai Unió nem törekedett arra, hogy a családpolitikát közösségi hatáskörbe vonja.

Ezért elõadásuk címére nagyon könnyû egy leegyszerûsített választ adni: az Európai Unióhoz való csatlakozásnak nem lesz érdemi hatása a magyar családpolitikára. Nem is találunk ilyen jellegû elõírásokat azokban a dokumentumokban, amelyek a tagság feltételeivel illetve e feltételek teljesítésének lehetõségével foglalkoznak. Ennek alapvetõ szakmai okai vannak. A tagállamok egymástól alapvetõen eltérõ szociális gondoskodással, más családmodellel rendelkeztek és az eltérõ körülmények miatt még az azonos célok eléréséhez is országonként, ország csoportonként eltérõ megoldásokat kell alkalmazni. Ha például a gyermekek napközbeni felügyeletének kérdésére gondolunk, egészen biztos, hogy más a feladat egy olyan államban, ahol 70 százalék felett van az állás vállaló nõk száma, mint ott, ahol ez az érték a 35 százalékot sem éri el.

Ennél azonban árnyaltabban kell megközelítenünk a kérdést, egyben néhány konkrétumot is említve a családi együttélés változatos európai formáiról. Az a szavunk, hogy „nagycsalád” valaha három generációs együttélést jelentett, ma a három vagy több gyermekes családra utal. Régen a három generációs család volt az általános, ez azonban mára eltûnõben van. 1954-tõl 94-ig a háromgenerációs családok gyakorisága például Dániában 30 százalékról 3 százalékra esett vissza. Ez a nagyfokú csökkenés jellemzõ egész Észak-Európára, míg a Mediterrán országokban megmaradt a 30 százalék körüli érték, sõt Spanyolországban 1994-ben még a családok 42 százalékában együtt élt a három generáció. A nagyszülõ-gyermek-unoka együttélés tanulmányozásból kiderült, hogy például Dániában ez ma elsõsorban azokban a családokban fordul elõ, amelyekben a szülõ valami okból egyedül neveli a gyermekét. Erre a jelenségre azért érdemes felfigyelni, mert rámutat a családon belüli szolidaritásra, a család lelki és anyagi értelemben vett védõ-óvó funkciójára. Ez a jelek szerint ma is létezik, ha lényegesen visszább is szorult a hagyományos helyzethez képest.

A társadalmi káros-kóros jelenségek és az emberek vágyai

Válságjelenségek

Talán közhelynek számít, de mégis megfelel a valóságnak, hogy az emberek a boldogságot keresik. Már a XIX. század második felétõl érezhetõen sokan a házasság kötöttségétõl, a nem kívánt rokoni kapcsolatoktól féltették saját boldogságukat. Az irodalomban de talán még inkább a mindenkori viccekben lehet utolérni ezt a magatartást: gondoljunk csak az anyós viccek özönére. A vallás erkölcsi rendjét magáról levetõ liberális polgári magatartás jogilag rendezett körülmények között lehetõvé tette a válást, a szexualitás megítélésében a reproduktív funkció fontosságát az egyéni örömszerzés elsõdlegessége vette át. Korunk embere s a gyermekáldás helyett megismerte és általánossá tette a terhesség kifejezést és eszközök garmadáját vonultatta fel elkerülésére, beleértve a magzatok elpusztításához való úgymond jogot is.

A házasságoknak nagy része sekélyes, megalapozatlan, könnyen felbomlik, nem tölti be sem emberi, sem szentségi funkcióját. Otthon és tartós emberi kapcsolatok hiányában igen sok ember elveszti erkölcsi-emberi tartását. Ahelyett, hogy a közösség javát szolgálná, élõsködõvé lesz. Az alkoholban esetleg a kábítószerekben találja meg örömét. Ez elõbb-utóbb váláshoz vezet. E folyamat már évtizedek óta tart, és rossz példát ad az új nemzedéknek, akik eleve idegenkednek az életre szóló elkötelezettségtõl: egyre többen élnek élettársi kapcsolatban. Mindezen problémák láttán tragikus, hogy vannak, akik számára a családpolitika legfontosabb eleme, hogy az állam a házassággal azonosan kezelje az azonos nemûek együttélését.

A családszerkezet átalakulása, illetõleg a gyermekek számának folyamatos csökkenése következtében az idõs emberek többsége öregségére magára marad. Ellátásuk lényegében a társadalomra hárul, az viszont nem tud a problémával megküzdeni. Sokuknak az egészségük fenntartásához szükséges gyógyszerekre, a mindennapi élelem beszerzésére sem futja. Talán még többen vannak olyanok, akiknek az egyedül maradás rémével kell szembenézniük, hiszen nincsenek rokonaik, akik gondoskodnának róluk.

A válások nagy száma miatt igen nagy az egyszülõs családok száma, annak ellenére, hogy ma Magyarországon általában minkét szülõ keresetére szükség van ahhoz, hogy a család megközelítõleg megfelelõ életszínvonalon éljen. Így a legtöbb családban nem adottak az egészséges gyermeknevelés feltételei. A gyermekek a társadalom egyes rétegeiben gyakran a minimális nevelésben sem részesülnek, pedig a gyermeknek nemcsak az élethez van joga, de az emberhez méltó neveléshez is. Általánosan igaz, hogy aránytalanul magas anyagi terheket kell viselniük azoknak a szülõknek, akik gyermek nevelésére vállalkoznak. Ezért azután az állam, amikor elismeri, hogy az egyszülõs családok terhei nagyobbak, és azokat fokozottan támogatja, az alacsonykeresetûek körében maga gerjeszti ennek a „családmodellnek” a terjedését.

A válásokra persze nem a házasságnak, mint intézménynek a hibái vezetnek, hanem a benne résztvevõ személyeké. Ma mintegy 40 százalékban az egyik fél alkoholizmusa indokolja a kötelék felbontását. Társadalom tudatában számos tényként kezelt véleménnyel találkozunk, ilyen például, hogy a házasság sikeréhez hozzájárulhat, azaz nagyobb biztonságot jelent, ha a házasságot együttélés, azaz egy „próbaházasság” elõzi meg. Pontos családszociológiai felmérések azonban cáfolták ezt a nézetet, valamint azt is, hogy a gyermekek számára közömbös, hogy milyen együttélési formát választottak szüleik.

A hagyományos család Európa szerte észlelt felbomlását látva a keresztény család fogalom idejétmúltságáról szoktak cikkezni. Ez azonban nem így van. Nem a kereszténység „elavultsága” a bajok oka, hanem éppen az, hogy az 1700-as évek vége óta az állam egyre nagyobb szerepet játszik a családok életében és fokozatosan megfosztotta azt keresztény jellegétõl. Az állam Magyarországon 1894. óta vette át a családi élet irányítását, szabályozását. Létre hozta a polgári házasságot, majd szabályozta annak felbonthatóságának szabályait. Akár a legjobb szándéktól vezetve jóléti szolgáltatásokat rendelt a családi lét jogi intézményéhez (így például a gyermeknevelési pótlékot vagy különbözõ lakásépítési hiteltámogatási rendszereket) vagy szabályozta a gyermekvédelmet, de eközben kialakított egy lélektelen felügyeleti és igazgatási rendszert. Ebben az Isten által szentesített szeretett kötelék valamiféle vagyonjogi megállapodássá alakul, amely elsõsorban jogokról és kötelességekrõl szól, nem a szeretetrõl. Nos a családok mai állapota ennek a szekularizált családmodellnek a kudarca, és aligha hozható helyre az eredeti valláserkölcsi alaphoz való visszatérés nélkül.

A magyar családok házasságra és több gyermekre vágynak

Említettem, hogy az egyszülõs családmodell terheinek csökkentésére olykor a három generációs családi együttélési formával reagáltak Skandináviában. Vannak azonban szerencsére komolyabb jelei is annak, hogy a hagyományos értékek iránt nem szûnt meg a fogékonyság korunk embereiben sem.

Ha a demográfiai mutatókkal mérjük az embereknek a családhoz való viszonyát, nincs alapja a fenti optimista kijelentésnek. Magyarországon már 1890-tõl csökkennek a termékenységi mutatók, s ezek – ha a múlt század húszas éveiben tapasztalt tendencia állandósul - már a hatvanas években elérték volna a  0-át. Nem így történt, de a születések száma és a termékenység nálunk és Európa-szerte is csökken, illetve tartósan alacsony szinten áll. Az önmegvalósítás bûvöletében élõ ember gondolatvilágába már nem, vagy nem feltétlenül tartozik bele a gyermek.

A kipusztulással kapcsolatos aggodalmak a harmincas évek óta jelen vannak Magyarországon. Legyen elég Illyés Gyula Pusztulás címû cikke utalnom, amely 1933-ban és Magyarok megmentése címûre, amely 1934-ben jelent meg a Nyugatban. Illyés Gyula a probléma megoldását egy nagyszabású földosztásban látta.

Az utóbbi évtized demográfiai történései a születésszám, a gyermekvállalás kérdését még hangsúlyosabbá tették. Magyarországon 1981-ben megkezdõdött a népesség számának abszolút csökkenése, – mely akkor Európában egyedülálló jelenség volt. Ebben a szakemberek által egyértelmûen kedvezõtlennek, sõt drámainak ítélt népesedési helyzetben a cselekvés igénye állította ismét reflektorfénybe a család, a gyermekvállalás támogatásának kérdését.

A következõkben Pongrácz Tiborné és S. Molnár Edit „A gyermekvállalási magatartás alakulása” címû tanulmányából idézek.

„Kérdés, hogy a statisztikai adatokból kirajzolódó népesedési magatartás hátterében milyen értékstruktúra húzódik meg, nevezetesen, hogy az egyének, családok értékrendje egybeesik-e a tényleges népesedési magatartásukkal, vagy a két szféra között kisebb-nagyobb, esetleg jelentõsebb eltérések tapasztalhatók. Kutatásaink …azt bizonyítják, hogy a népesedési magatartásban tapasztalható változások mögött még nem következett be az értékeknek, attitûdöknek hasonló irányú változása.

Nem találkoztunk a házasság intézményének elutasításával azon sajátos népességcsoport esetében sem, mely magatartásával a hagyományos értékrend több alapelvét tevõlegesen is megkérdõjelezte, sõt “megsértette”, nevezetesen a házasságon kívül gyermeket szült anyák csoportjában. Évrõl-évre jelentõsen nõ azon anyák aránya (1996-ban a születések 20%-át jelentette), akik nemcsak párkapcsolatuk, de gyermekük születésének legalizálását sem tartják szükségesnek, s e csoport vizsgálatára irányult az 1995-ben végzett adatfelvételünk.

Az egyedül álló anyák körében ’a teljesen egyedül élni’ forma népszerûsége a 100 fokos skálán  csak 37 volt, az élettársi kapcsolaté 69, míg a házasságé 82.

 A kutatási adatok vizsgálatából az is kitûnt, hogy a fiatalok, az iskolázottabbak és a vallásosak jobban preferálják a törvényes házasságot mint az iskolázatlanok, a középkorúak és a nem vallásosak, jóllehet a házasság pozitívumait ez utóbbiak többsége is elismeri.

Még érdekesebb a kép, ha gyermekvállalási kedv alakulását nézzük. A termékenység szintjét tekintve a magyar demográfiai helyzet bizonyos értelemben megelõzte a nyugati társadalmakat, mert a második világháborút követõen Európában elõször Magyarországon csökkent a termékenység az egyszeri reprodukciós szint alá, és ez a folyamat a leghosszabb ideje, több mint 30 éve tart. Más szempontból viszont a magyar termékenységi magatartások lényegesen különböztek a nyugat-európai mintától. A fiatalkori házasságkötés a fiatalon vállalt anyasággal járt együtt, nem volt jellemzõ az akaratlagos gyermektelenség, mindenki kívánt legalább egy gyermeket, általánossá vált a kétgyermekes családmodell, ritka volt a 30 vagy 35 év feletti gyermekvállalás, alacsony volt a házasságon kívüli születések aránya.

Ez a termékenységi minta az 1980-as évek elején már a változások jeleit mutatta, ami az utóbbi években egyre határozottabbá vált. Miben mutatkoznak meg ezek a változások? A termékenység hosszú ideje tartó csökkenõ trendje a 80-as évekig az anyák fiatalodásával együtt ment végbe. Más szóval fõleg a 30 év feletti nõk termékenysége … esett vissza, a fiataloké viszont nem változott, sõt emelkedett. Az 1980-as évek elejétõl viszont elõször találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a termékenység továbbra is csökkenõ irányzata az anyák “öregedésével” jár együtt.”

Egy nemzetközi összehasonlítás, amelyet ugyanezen szerzõk végeztek el azt mutatta, hogy a magyarországi anyák 89,2 %-a szerint a gyermekesek élete jobb, mint a gyermekteleneké, az apák körében ez a szám 83,5 %, míg például a német anyák setében csak 32,3, az ottani apák körében pedig 34,6 a hasonlóan vélekedõk aránya, akkor is ha csak a nyugati területeket nézzük. A volt NDK területén ez a szám egyik nem esetében sem ér el a 15 százalékot.

„Kérdés, hogy a gyermekes családok igen nehéz anyagi helyzete ellenére, annak ellenére, hogy a 19 éves és fiatalabb gyermekek csaknem 45%-a él a szegénységi küszöb alatt, miért ilyen kedvezõ mégis a gyermekes lét megítélése Magyarországon. Úgy véljük, a fiatal magyar szülõknek ezt a – minden más országétól eltérõ – attitûdjét az magyarázza, hogy nálunk a gyermekes státushoz a szülõk elsõsorban nem az anyagi problémákat, a fizikai és idegi megterhelést, hanem a gyermek nyújtotta érzelmi többletet társítják; nálunk a gyermekkel kapcsolatban nem az áldozatvállalás, az anyagi hátrány dominál, hanem az a harmónia, boldogság, amit a gyermek léte a szülõk és a család számára jelent. Az anyagi hátrányok természetesen a magyar gyermekes családokat is sújtják. Mégis a magyar szülõkre jellemzõ leginkább a közmondás: “gyermek nélkül a család nem család”.

A kisgyermeket nevelõ magyar szülõk körében tapasztalt gyermekcentrikus attitûd a lakosság egészére is jellemzõ. Lakossági mintán 1995-ben készített, 1000 fõs közvélemény-kutatásunk adata szerint a 18 éves és idõsebb korú férfiak 70 százaléka, a hasonló korú nõk 78 százaléka vélekedik úgy, hogy “az életben jobb azoknak, akiknek vannak gyermekei” – mint azoknak, akik gyermekek nélkül élik le életüket. Annak ellenére így van ez, hogy köztudottan a gyermeket nevelõ családok körében lényegesen nagyobb az alacsony életszínvonalon, szegény sorban élõk aránya.”

És most néhány olyan adat, amely egyszerre örömteli és elszomorító:

Értékvizsgálataink alapján a magyar társadalom gyermekvállalási hajlandóságáról, gyermekorientáltságáról kirajzolódott igen pozitív képet erõsítik, támasztják alá a KSH Népesedésstatisztikai Fõosztályán Kamarás Ferenc vezetésével végzett családtervezési vizsgálatok eredményei is. Az 1991-ben házasságot kötött fiatal párok vizsgálata viszonylag magas családtervezésrõl, gyermekszámról tanúskodik. Az átlagosan kívánt 2,12 gyermek erõsen megközelíti az egyszerû reprodukcióhoz szükséges szintet. Leggyakoribb a két gyermek vállalásának a szándéka (61%), de feltûnõen megemelkedett a három vagy annál több gyermeket kívánók aránya is (23%). A fiatal házaspárok között nem volt olyan férj vagy feleség, aki ne kívánt volna gyermeket, más szóval, aki tudatosan gyermektelenül kívánná életét leélni.

Egy másik 1993-ban végzett vizsgálat a 19-41 éves hajadon, házas, elvált, özvegy nõket reprezentálta országos szinten. …Arra a kérésre, hogy hány gyerek szeretne, a válaszok átlaga 2,10 volt, azaz magasabb, mint a tényleges gyermekszám. A 25 éven aluli fiatalok által kívánt gyermekszám ennél az átlagnál is magasabb (2,15), majd „a házasságban töltött évek számával illetve az életkorral párhuzamosan csökken a kívánt gyermekek száma, de végül ezek a csökkentett tervek sem valósulnak meg maradéktalanul.”

„A családtervezési vizsgálatok eredményeit és az 1990-es évek termékenységi trendjeit elemezve megállapítható, hogy egyre nõ a különbség a jövõbeni szándékot kifejezõ családtervek és az aktuális termékenység szintje között” – vonják le a szerzõk a következtetést. „Az 1994. évi termékenységi viszonyok mellett egy nõnek átlagosan 1,64 gyermeke születne élete folyamán, ezzel szemben a kívánt gyermekszámok rendre meghaladják a kétgyermekes családnagyságot... Ez más szóval azt jelenti, hogy … a gyermekvállalás kedvezõbb feltételeire várva elhalasztják az egyébként kívánt gyermekek világra hozatalát.”

Témánk szempontjából nyitva marad a kérdés, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás meghozza-e majd a családok gyermekvállalási kedvét? Ha komp-országunk végre révbe ér, ez önmagában erõsítheti a könnyebb boldogulásba vetett reményeket. Ennyivel azonban nem érhetjük be, konkrét tennivalóink is vannak. A kormány 2000-ben helyesen ismerte fel, hogy a csatlakozásnak az Európai Unió által diktált feltételein felül képessé kell tennünk az országot arra, hogy az Európai Unión belül éljen. Ennek egyik fontos eleme a bérek emelése. A kormány a sort a legszegényebbeken kezdte, s az elmúlt négy évben a minimálbérnek korábban soha nem látott, több mint két és félszeresére történõ emelése következett be. Ez az adózás elõtti arány gyermekes családok esetén még nagyobb növekedést mutat, ha a tényleges bér alakulását nézzük. Ezek a hatások és az adócsökkentések formájában adott tetemes támogatás még nem fejthettek ki érdemi hatást. Örvendetes, hogy az új kormány nem tervezi a bevezetett támogatások elvonását, bár néhány intézkedése a gyermekes és gyermektelen családok közötti különbséget – éppen a legkisebb keresetûek körében - pillanatnyilag tetemesen lecsökkentette.

Arra a korábban mondottak alapján nem lehet számítani, hogy az Európai Unió ilyen jellegû vitákba beavatkozik, vagy akárcsak véleményt mond. A tagállamok egyre nagyobb számában ugyancsak észlelik a demográfiai változások várható veszélyeit. Többen ezek közül a bevándorlás engedélyezésében látják a megoldást, és nem fokozzák a gyermekvállalás állami támogatását. Mivel az Unió polgárait azonos ellátásban kell részesíteni, mint a magyar állampolgárokat, a hazai támogatásokat nem célszerû annyira növelni, hogy ez tömeges bevándorlásra késztessen. Kérdés ezek után, hogy képesek leszünk-e a megfelelõ, azaz a nemzeti célok elérését szolgáló, de erõnket meg nem haladó mértéket megtalálni?

Visszatérve az idézett tanulmány következtetésére, örömmel állapíthatjuk meg, hogy a magyar lakosságban él a rendezett házasság és a több gyermek iránti vágy. Az emberek a szívük mélyén, kívánságaikban, vágyaikban nincsenek megelégedve a jelenlegi helyzettel. Az állam kötelessége hát, hogy hozzásegítse õket saját vágyaik megvalósulásához.

A családpolitika és a szociálpolitika viszonya

A hagyományos polgári, paraszti család átalakulása még a XIX. században kezdõdött. Ahogy a régi család felbomlott, a háromgenerciós együttélés – például a fiataloknak a városokba való tömeges beköltözésével – megritkult, azonnal komoly szociális problémák keletkeztek. A társadalom megpróbálta kezelni ezeket és új szociális intézményeket hozott létre: ilyen a munkaerejében megfogyatkozott idõs emberek ellátását szolgáló nyugdíjrendszer vagy ilyen a már inkább a XX. századra jellemzõ bölcsõde és óvoda rendszer, amely az anyák munkába járását van hivatva elõsegíteni.

Az állam tehát, amikor szembesült azzal a ténnyel, hogy a családok nem képesek ellátni bizonyos feladatokat, magára vette azokat. Az így kialakított megoldások azonban nem mûködnek zökkenõmentesen, sõt olykor újabb bajok forrásaivá válhatnak. Ez felveti a kérdést: nem kell-e valami egészen mást tennünk, mint eddig?

Vegyük elõször példának a nyugdíjrendszert. Világszerte érzik a veszélyt, hogy a népességszám csökkenése miatt a nyugdíjrendszerek az elviselhetetlen terhek alatt összeroppannak. Milyen megoldásokkal álltunk eddig elõ? Kitoljuk a nyugdíjkorhatárt – ezzel esetenként viszont fokozzuk a munkanélküliséget. Rontjuk a nyugdíjak értékállóságát, hogy kisebbek legyenek a kiadások - ezzel azonban rontjuk az idõs korosztályok életszínvonalát. Erõltetjük a magán-nyugdíjrendszereket - de ezzel elvonjuk a biztonságot jelentõ állami kötelezettségvállalást.  Hibát hibával javítunk tehát, csak idõnyerésre játszunk, a távlatos megoldások hiányoznak.

Amíg a családok maguk gondoskodtak öregjeikrõl, az volt a szülõk célja, hogy minél több utódjuk legyen, idõskori eltartásuk terhe több gyermek között osztódjék majd szét. Ma a több gyermek nem hoz anyagi biztonságot magával, épp ellenkezõleg, a legbõkezûbb állami támogatás sem éri el a gyermeknevelés költségeit, így a több gyermek vállalása több tehernek, olykor magának a szegénységnek a vállalását jelenti. A mégis megszületõ gyermekek felnõve nemcsak saját szüleik nyugdíját termelik meg, hanem az állami elvonások arra kényszerítik õket, hogy mások, a gyermeknevelés terheit nem vállalók nyugdíjáról is gondoskodjanak. Elvált egymástól, személytelenné lett a nemzedékek közötti szolidaritás. Ezért születnek olyan javaslatok, hogy ezt a nemzeti méretekben megvalósuló szolidaritást megtartva, vissza kell hozni a személyes elemet, a közvetlen kapcsolatot. Egy Magyarországról 1956-ban eltávozott amerikai kutató, Demény Pál azt javasolta, hogy a munkavállalók adójának egy része ne kerüljön be a „nagy kalapba”, hanem irányítsák azt közvetlenül az illetõk szüleikhez. Így a családok anyagilag érdekeltté válnának a minél több és minél jobban keresõ (azaz tanultabb) gyermek felnevelésében. Az Európai Unió néhány tagállamában, (például Németországban) ennek az elképzelésnek bizonyos elemei már beépültek az adórendszerbe: a nyugdíjak megállapításánál nemcsak az illetõ által befizetett összeget, hanem az általa felnevelt gyermekek számát is figyelembe veszik és minden gyermek után egy fix összeggel megemelik a biztosítási elven járó nyugdíjat.

Amikor a társadalomnak egyre több munkáskézre, a családoknak egyre több bevételre lett szüksége, megindult a nõk munkába állása. Ez egyrészt igen pozitív jelenség, mert hozzásegített a nõk kiszolgáltatott helyzetnek a megszûntéhez, amelyrõl a MKPK „Boldogabb családokért” címû körlevele is elítélõen szól. Kifogásolja, hogy korábban a házasságok erõsen patriarchálisak voltak: a férfi, volt a család feje, aki a család anyagi fenntartásáról gondoskodott. A feleség általában alárendelt szerepet töltött be. Nem végzett külön jövedelemmel járó munkát, viszont vezette a családi háztartást, és az õ feladata volt a gyermekek gondozása-nevelése, a család belsõ életérõl való gondoskodás. A nõk munkába állásának következménye az lett, hogy a társadalomnak a gyermekgondozás területén is intézményeket kellett létrehoznia. Ezek azonban részben nagyon drágák, részben – különösen a kisgyermekek körében -  rengeteg egészségügyi problémát is felvetettek. Magyarország egyike volt a legelsõknek, ahol a kisgyerekes anyák néhány évre úgy maradhattak otthon a kicsivel, hogy közben nem vesztették el állásukat és a gyermeknevelés okán még készpénz támogatáshoz is jutottak. Nem az anya helyett kell átvállalni a feladatot, hanem az anyát kell képesé tenni, hogy azt õ láthassa el. Ez a megoldás éppen abba az irányba való elmozdulás, amelyet más feszültséggel teli területeken is javaslok. Ahol a családok mûködésképtelenné válnak, ne elvegyük tõlük a feladatot, hanem segítsük hozzá õket a feladatok ellátásához. Valószínû ugyanis, hogy jobban, kevesebb új problémát gerjesztve fognak majd tevékenykedni.

Kerüljük meg a személyiségi jogok és a kollektív jogok ütközésének problémáját!

A megfelelõ családpolitikának még számos jellegzetességérõl lehetne szólni. Bizonyos például, hogy nem helyes a családpolitikát leszûkíteni a család-központú szociálpolitikára, - ahogy egyébként eddig ebben az elõadásban is tettem.

Ha az a helyzet, hogy az emberek jobbnak tartják, ha gyermekeik vannak, mintha nincsenek, ha többre értékelik a házasságban élést az egyedülállóságnál, akkor támogatni lehetne õket abban, hogy meg is valósítsák vágyaikat. Így például a fiatal párokat házasságkötésük alkalmából lehetne életkezdési támogatásban részesíteni, megkönnyítve ezzel közös életük kialakítását. Magyarországon egy idõben volt ilyen rendszer: a fiatalok egy évig vámmentességet kaptak. Ennek ma már nincs értelme és nem is igazságos rendszer, de bizonyára lehetne akár a személyi jövedelemadó rendszeren belül, akár ÁFA visszaigénylés formájában nyújtani valamit számukra.

A családpolitika része annak a támogató rendszernek a fenntartása is, amelyet közös szóval családsegítésnek nevezhetünk. Ide beletartozik a nevelési tanácsadástól kezdve az alkoholelvonásig nagyon sok minden. A családsegítõ hálózatot nemcsak a családpolitika megvalósítójának tekinthetjük, hanem annak tervezõjévé, alakítójává is kell válnia. A konkrét családok gondjainak elemzése tárja fel azokat a területeket, amelyeken az államnak be kell avatkoznia, az ez irányú tapasztalatok összegyûjtése, a nemzetközi összehasonlítások elvégzése nélkül korszerû családpolitikáról nem beszélhetünk. Az Európai Unióhoz való csatlakozás ezt a munkát jelentõsen segítheti, hiszen minden szakmában rendre kialakulnak az uniós méretekben gondolkodó szakmai szervezetek.

Minél inkább átjárja a szemléletünket a családközpontúság, minél inkább érvényesítjük azt a tényt, hogy az emberek nem egymástól izolált lények, hanem egy közösség részei, annál élesebbe fog keresztény szemléletünk eltérni a jogalkotás mai, individualista jellegétõl.

Néhány aggasztó jelenség

Az Európai Unió a nizzai csúcson kihirdette az Alapvetõ Jogok Kartáját. Ebben a keresztény politikusok örömmel olvashatják a családi élet tiszteletben tartásáról szóló 7. és a családalapításhoz való jogról szóló 9. cikkelyt.

Amiért ezt mégis az aggasztó jelenségek között említem, az a 9. cikkelyhez fûzött magyarázó szöveg. Ebbõl kitûnik, hogy a megfogalmazás tudatosan azért tág, hogy teret nyisson a nemzeti törvényhozások számára a hagyományostól eltérõ családformák – például az azonos nemûek házasságát megengedõ rendelkezések – számára.

Hasonlóképp éles véleménykülönbség van az emberi élet minden formájának tisztelete terén az európai kereszténydemokrácia és a baloldal között. Ez napjainkban három területen vezetett komoly ütközésre: a terhesség-megszakítás, az embriókkal való bánásmód és klónozás valamint az eutanázia területén. Mivel a szocialista hegemónia több országban a végéhez közeledik, az Európa Parlament szocialista képviselõi olyan határozaton dolgoznak, amely a terhesség-megszakítást valóban „joggá” tenné a tagállamokban.

Öröm az ürömben, hogy ez az élet-ellenes politika úgy látszik nem sikeres. A tehetséges és sikeres holland miniszterelnök Wim Kok és szocialista pártja még a Washington Post cikke szerint is részben azért bukott meg az ezidei választásokon, mert kormánya legalizálta az eutanáziát és lehetõvé tette az egynemûek házasságát.

Az egyén joga a közösséghez

Figyelembe kell vennünk a mai világ szekularizált jellegét. Elveink érvényesítéséhez nem használhatunk olyan - számunkra lényeges és fontos érveket – amelyek mások számára semmit sem jelentenek. Az egyén jogait érdekeit középpontba állító világban az emberi természetre hivatkozva juthatunk el a közösségek jogainak elismertetéséhez. Nem hivatkozhatunk viszont arra, hogy egy adott kérdésben mi az Egyház álláspontja. Érvényesítenünk kellene ugyanakkor azt a tudományosan is igazolható tételt, hogy az ember közösségi lény, és ezért (is) joga van a házasságkötéshez, családalapításhoz. Ez a jog egyben azzal is jár, hogy törvénytelennek lehet nyilvánítani minden olyan tevékenységet, amely mintegy lebeszéli az egyéneket a házasságról. A mai világban ugyanis a reklámipar olyan eszközökkel rendelkezik, amely beavatkozik az egyén gondolatvilágába, nem tájékoztat, hanem helyettünk dönt. Egy hatékony házasságellenes propaganda százezreket foszthat meg, hogy az alapvetõ jogok közé tartozó házassághoz eljussanak. Szerintem meg van a jogalap az ilyen hatások elleni törvényes fellépésre, s egyben nagyon is érthetõ, hogy a reklámipar mindent megmozgat, hogy a törvényhozás minél kevesebbet szóljon bele a dolgaiba, inkább megpróbálja az un. önszabályzó mechanizmusokra hivatkozva megõrizni függetlenségét.

A gyermek joga a szüleihez

A gyermeknek, mint önálló egyénnek is vannak jogai. Ezek között biztosan ott van a tanuláshoz való jog, de ott kell legyen a szülõkhöz való jog is. Ma nem fenyeget az, hogy kollektivista túlzók intézetekbe kényszerítenék a felnövekvõ nemzedéket, de épp ezért kellene „kõbe vésni” ezeket a számunkra nyilvánvaló tételeket. Ráadásul, ha elismerjük, hogy a gyermeknek, mint egyénnek joga van  a családi közösséghez, közvetve máris úgy jutottunk el a közösség jogvédelméhez, hogy nem vagyunk kitéve a megbukott és sokak elõtt eleve gyanús kollektivizmus veszélyeinek.

A családpolitikai viták lényegérõl

Végül tegyük fel magunknak a kérdést, miért nincs a családi élettel kapcsolatban széles, sõt teljes körû megegyezés a világban vagy legalább Európában. Miért próbálják az egyén jogait abszolutizálni és a közösségek, ezen belül a legkisebb emberi közösség a család jogait háttérbe szorítani?

Nehéz felelni erre a kérdésre. Annyit azonban megkockáztatok, hogy ma a világban két modellel találkozhatunk. Az egyik szerint az ember önálló és felelõs lény, aki képes magáról és családjáról gondoskodni, aki alaposan mérlegelve érvényesíti demokratikus jogait, autonóm személyiség. A családi élet komoly támasza ennek a lelkileg független életformának. A másik modell a fogyasztói társadalom tucatemberének modellje. Könnyen befolyásolható, különösebb egyéniség nélküli egyed. Ideális állampolgár minden olyan politika számára, amely sakkfiguraként mozgatná, amely uralkodni akar rajta, nem pedig szolgálni õt. Erõs családokban erõs egyéniségek nevelkednek. Ez pedig nem célja a felelõtlen fogyasztás pénzhajhászainak.

Ki fog gyõzni ebben a vitában? Nehéz lenne biztosat mondani. Gyõzhet-e a magyar családpolitika önmagában, világtendenciák ellenébe feszülve? Talán igen. De még inkább bízhatunk a sikerben, ha európai dimenzióban gondolkodunk és Európa gazdag múltjából merítünk, valamint megfogadjuk Robert Schumannak, az Európai Unió egyik alapítójának figyelmeztetését: a demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás a magyar keresztény családpolitika számára tehát esély, hogy gondolkodásának európai dimenziót adjon, hogy értékrendje érvényesítéséhez, - amely alapvetõen európai értékrend, - hatékony szövetségeseket találjon. Azok az elõadásban idézett felmérések pedig, amelyek szerint jobban szeretnénk házasságban élni, mint anélkül, és több gyermeket szeretnénk nevelni, mint amennyit végül nevelünk, adjanak erõt mind a hazai, mind az európai családpolitikusoknak.


 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort eskort sultanbeyli pendik escort tuzla escort short haircuts for women kurtköy escort üsküdar escort çekmeköy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort titan jel

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort