Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Lélekemelés határon túli módra XXIV. - II. Rákóczi Ferenc szabadságharca Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Lélekemelés határon túli módra
2008. August 29.

Lélekemelés határon túli módra XXIV.

 

Palotás Gergely:
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca

II. Rákóczi Ferenc- a magyar nép történelmének egyik legkimagaslóbb egyénisége – életútját nagyon gazdag  tudományos, népszerû tudományos irodalom és publicisztika tárja az érdeklõdõ magyar nép elé. II. Rákóczi Ferenc mindössze 27 éves volt, amikor 1703-ban a népfelkelés élére állt, hogy nemzetének új szabad független államot alkothasson. Olyan országot akart létrehozni, amelyet nem idegenek kormányoznak, és nem idegen parancsoknak kell engedelmeskedni, hanem a hazai törvényeknek, amit hazai emberek  szabnak meg. Azt akarta, hogy Magyarország is együtt éljen Európa többi szabad országával és államával.

Nekem is megtetszett ez a téma, hiszen a Rákóczi-szabadságharc a magyar történelem jelentõs részét képezi. Rákóczi az akkori birodalom egyik leggazdagabb földesura volt, élhetett volna gond nélkül, mégis a legnehezebb életpályát választotta, melyen töretlen hittel végig is ment. Ez is nagyon megtetszett benne. 18 éves korában döntötte el, hogy megmenti hazáját a végpusztulástól. Katonákat akart toborozni. Elõször a birtokain szólította harcra az embereket, jobbágyokat, és ehhez a kezdetleges csapathoz csatlakozott a többi szabad ember, akiknek szintén tetszettek II. Rákoczi Ferenc gondolatai a szabadságharcról.

Felkelés a Hegyalján

1697 nyarán ugyanúgy kezdõdött a vásár, mint a többi esztendõben Péter-Pál napján. Ugyanúgy kirakták az árúikat a külföldi lengyelek mint az elõzõ években. Most is a bártfai késesek serénykedtek legelöl a sátorverésben. Ott már kora reggel óta nagy a tolongás.  Örültek a bártfaiak, mert nagyon jól kelt az árújuk a különféle szerszámokat is jó áron adták el. Pörgött az asszonyok nyelve. A gyerekek hada lebzselt a mézeskalácsosok sátrai körül. A gazdák megitták az áldomást, ha sikerült jó vásárt csapniuk, s mire delelõre hágott a nap, a levegõt is betöltötte a lacipecsenye finom illata.


Német magyar katonák

Wachsmuth hadnagy titkos parancsot kapott, hogy kettõzze meg az õrséget, mert valami készül itten, de elmúlt az egész délelõtt s nem történt semmi. A nép szorgalmasan fizette a vámot, a hídpénzt, a vásárpénzt a császárnak, néhol még többet is adtak. A hadnagy fejében az a gondolat fordult meg, hogy itt nem is lesz semmi, honnan szedne fegyvert ez a sok rongyos paraszt? Wachmuth hadnagy sétálgatott a vásárban  azt gondolta ki, hogy jó lenne inni egy kis bort. Kigondolta, hogy levesz az egyik szekérrõl egy  hordó bort. Éppen indult, hogy tervét véghezvigye, mikor mellette egy vassal felszerelt katona egy gubásra szegezte a kardját. A katona pénzt kért a  paraszttól, de a gubás válasz helyett szétnyitotta szõrös gubáját, fegyvert rántott, s a katona már a földön feküdt holtan. Wachsmuth hadnagy észbekapott kiáltozott katonákért, de nem hallották, hiszen óriási volt a zûrzavar. Minden gubás fegyvert rántott, puskát, kardot, kést, s volt aki villával is hadakozott. Nagy káosz alakult ki a vásárban. Volt aki a portékáját mentette, máshol árulnivaló kerekekkel dobálták az ellenséget. Valaki Wachsmuth hadnagyra is le akart sújtani. Ez volt a jeladás. Wachsmuth hadnagy a háta mögött hallotta:

-Csak a fejét! Most megkapjátok a porciót! Kell a vápénz! Üsd!

A hadnagy csak akkor eszmélt rá arra, hogy ez több mint egy kis verekedés. Elõkészítették ezt a csatát alaposan. Jeladás volt az újhelyi vásár, itt az idõ, hogy feltámadjon Hegyalja, Tiszahát s egész Magyarország a Habsburg császár uralma ellen. Titokzatos emberek járták egész télen a falvakat. Megállították a hazaigyekvõt a keresztúton, vagy odatelepedtek a falu kútja mellé, vagy a bormérésekben kóstolgatták az ízletes borokat. Tiszaháton egy katonáról beszéltek sokat, és azt is megemlítették, hogy jön vissza Thököly fejedelem. Tudták Thököly fejedelemrõl, hogy bátor, vakmerõ, de szeret nagyokat mondani. Thökölynek hittek az emberek, mert már sok mindent végbevitt: õ maga pedig megölt egy pénzszállító törököt, s megjárta a császári hadsereget is. Az emberek azt hajtogatták egymás között, hogy bízzanak, mert az ilivai hegyektõl az erdélyi havasokig a szorosokat már csaknem mindenütt Thököly-vitézek õrzik és védik. A Tiszaháton élõ parasztok jobban szerették hallgatni azokat a történeteket, amit egy jobbágy mesélt, mint a Thököly-történeteket. A jobbágy meséiben arról mesélt, hogy az ország többi részében is hasonlóan élnek az emberek. Elhatalmasodtak az új földesurak, magasabb adókat fizettettek. A jobbágy egyvégtében beszélt az ország dolgairól hosszú téli éjszakákon át. Mire megvirradt, kezet nyújtott neki mind aki hallotta. S csak aztán kérdezték a nevét. A válasz: Esze Tamás Tarpáról.


Hegyi pásztor

Egy híres hadnagy Tokaji Ferkó a hegyaljaiakkal egyezett meg, aki Thököly seregében szolgált. Nagy segítségére volt a végardói bíró, aki nagyon jól ismerte  Sárospatak egész környékét. Kábai Márton prédikátor is sokfelé járt, mivel õt kerestette a császár, mert illetlen szavakat mondott Lipótról. Lipót jezsuitákat hozatott a városba és más hitre térítette a  katolikusokat. A tokaji várban németek voltak. Csak annyit lehetett tudni, hogy a várban szolgáló néhány hajdú is megegyezett kapitányukkal, Bajusz Gáspárral. Tokaji Ferkó azt a parancsot adta ki, hogy menjenek be a várba. Ez alkonyattájt történt, akkor amikor elcsendesült az újhelyi vásár. Kb. ötszáz gubás, paraszt ugrált bele a csónakokba tutajokba, és indultak a tokaji vár felé. Nagyon fürgék voltak, az öreg révész csak nézett utánuk, hogy milyen ügyesen kormányozzák a tutajt. Pontosan ebben az idõben útban volt a Patakra is egy felkelõ sereg. Szolontai György vezette õket, és akikkel az úton találkoztak mind maguk közé hívták. A hagyomány szerint ekkor állott közéjük Tomán Gyurka, Botos János és Kõmûves Tóbiás, akik már az újhelyi vásárban is részt vettek. Õk ajánlották, hogy a nemrég hazatért ifjú Rákóczi Ferencet kellene vezérüknek tenni míg Thököly hazaér. Valamelyikük azt is tudta, hogy Rákoczi Ferenc éppen vadászik a tõlük nem túl messze levõ rétben. Elmentek érte, és így együtt indultak a pataki vár ostromlására. A felkelõk nagy kitartással még  az éjjel megrohamozták a pataki várat. Sokat életüket vesztették a csatában, de reggelre már elfoglalt a várat, s õk lettek Sárospatak urai.

Tokaji Ferkóék  megérkeztek tutajaikkal a tokaji vár alá. Nagyon csendesek voltak így senki sem vett észre semmit. Csak  néhány figyelmeztetõ füttyszó hallatszott és a gulyások már másztak is fölfelé létráikon a várba. Bajusz Gáspár a hajdúkkal együtt segített a gulyásoknak a várbajutásnál. Aztán mikor már mindenki fönt volt, nekimentek az alvó németeknek. A hegyalján már szabadon jártak a felkelõk. A császár hívei viszont reszkettek, bújtak a felkelõk elõl.

Tiszaháton árulás történt. Kis Albertet tõrbe csalta Károlyi Sándor szatmári fõispán, s vasra verette. Börtönbe vetette Esze Tamást is. Kábai Márton és a vele tartók szerint a felkelés célja az országot felszabadítani az idegen uralom alól. Ezt írásba is foglalták. De a nemesurak nem keresik az ország javát. Nem hisznek nekik.

- Aztán ki az a Tokaji Ferkó? – kérdezik a nemesek.


Korabeli tájkép Tokaj-hegyaljáról

A nemesek Thököly szavára még cselekedtek volna, de a parasztokkal és ilyen  jelentéktelen jobbágysággal nem akarnak együtt harcolni. A nép zúgolódott Thököly és Rákóczi Ferenc ellen, mert Thököly nem érkezett meg. Azt mondták, hogy Rákóczit sem tudták megnyerni, mert Rákóczi nagyapjára gondolt, Zrínyi Péterre, akit lefejeztetett a császár, meg nagybátyára, aki a sziklabörtönben sínylõdött, mert a császár bezáratta. Még az a hír is keringett a nép fejében, hogy Rákóczi Ferenc  Bécsbe lovagolt, nehogy õt okolják a felkelésért. Bécsben, ahol a haditanács volt azt gondolták ki, hogy nagy haderõket küldenek a Hegyaljára, hogy leverjék a felkelõket, ahol már a parasztság uralkodott. A hadnagy Savoyai Jenõ táborából került ki. Vaudemont generálisnak ismerték katonái. Vaudemont generális sok katonával és lovassággal elindult Hegyalja felé. A Vág vidékérõl meg ötezer brandenburgi meg dán zsoldos indult Tokajiék ellen, akiknek Tokaji Ferkó volt a vezére. A megyék fõispánjai Pálffy János és Bercsényi Miklós, is császári parancsot kaptak, hogy toborozzanak sereget. A nemesség készségesen fegyverkezett, úgy vélte, hogy csak parasztlázadás tört ki. Vaudemont generális több támadást indított Tokaj ellen. A várat akarták bevenni. A kurucok hõsiesen ellenálltak. Sokan életüket is föláldozták a hazáért. Két napig ostromolták ágyúkkal, különféle fegyverekkel a várat, de mindhiába. A felkelõk a harmadik napon leereszkedtek Borogra köteleken. Hajókon, tutajokon, különféle deszkákon elmenekültek. Bajusz Gáspár délnek vitte lovasait, Tokaji Ferenc pedig elmenekült a gömöri  hegyekbe. Patakot egy csellel vették be, rábeszéléssel és alkudozásokkal. A lovasok kitörtek a várból, hogy megmérkõzzenek a császáriakkal. A császáriak sokkal többen voltak, jobb fegyverzettel rendelkeztek, így egykettõre szétverték a felkelõket. Mindenki menekült amerre látott. Sokakat fogágba is ejtettek. A várban csak a gyalogosok maradtak, így õk próbálták a várat megvédeni. Legtöbbjük most fogott elõször fegyvert a kezében. Elég sokáig tartották a gyalogosok a vára. Ezt az ellenállást Vaudemont generális kegyetlenül megbosszulta. Sokakat karóba is húzatott közöttük Botos Jánost is. Legtöbb gyalogost és felkelõt a generális katonái lemészárolták. Nem kíméltek senkit. Kabai Mártont is elfogták. Mikor Vaudemont kerékbetöréssel fenyegette, szemébe vágta:

- Dicsõ dolog meghalni a hazáért!

Erre  Vaudemont börtönbe vetette, és ott sajnos éhenhalt. Tokaji Ferencet elfogták a hegyekben. De az erdõk, vízmosások, barlangok sok felkelõnek  védelmet nyújtottak.

Gondolom ez a csata példa a magyar nemzet számára, mely az összefogást, az igazságért való megküzdést, a szabadságot hirdeti. Csak akkor érhetünk el nagy dolgokat, ha összefogunk. Ez az élet minden napjára érvényes, úgy a játékban, mint a munkában, vagy a harcban is.

 

Felhasznált irodalom:

 

1. R. Várkonyi Ágnes: Két pogány közt (A Rákoczi-szabadságharc története)

Móra Ferenc könyvkiadó, Budapest 1979     Negyedik kiadás

2. Walter Mária: Történelem II. Osztály

Tankönykiadó, Budapest      Ötödik kiadás

3. Pro Libertate A Rákoczi-szabadságharc 300. évfordulójára

A Mgyar Szó melléklete 2003

4. Tóth Dóra: Magyar történelem gyermekeknek

Aquila kiadó      II. Javított kiadás
 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya Zonguldak havalimanı rent a car Van havalimanı rent a car Uşak havalimanı rent a car Trabzon havalimanı rent a car Tokat havalimanı rent a car Tekirdağ havalimanı rent a car Sivas havalimanı rent a car Şırnak havalimanı rent a car Sinop havalimanı rent a car Siirt havalimanı rent a car Şanlıurfa havalimanı rent a car Samsun havalimanı rent a car Ordu havalimanı rent a car Nevşehir havalimanı rent a car Muş havalimanı rent a car Muğla havalimanı rent a car Mardin havalimanı rent a car Malatya havalimanı rent a car Kütahya havalimanı rent a car Konya havalimanı rent a car Kocaeli havalimanı rent a car Kayseri havalimanı rent a car Kastamonu havalimanı rent a car Kars havalimanı rent a car Kahramanmaraş havalimanı rent a car İzmir havalimanı rent a car İstanbul havalimanı rent a car Isparta havalimanı rent a car Iğdır havalimanı rent a car Hatay havalimanı rent a car Adana havalimanı rent a car Adıyaman havalimanı rent a car Ağrı havalimanı rent a car Amasya havalimanı rent a car Ankara havalimanı rent a car Antalya havalimanı rent a car Aydın havalimanı rent a car Balıkesir havalimanı rent a car Batman havalimanı rent a car Bingöl havalimanı rent a car Bursa havalimanı rent a car Çanakkale havalimanı rent a car Denizli havalimanı rent a car Diyarbakır havalimanı rent a car Elazığ havalimanı rent a car Erzincan havalimanı rent a car Erzurum havalimanı rent a car Eskişehir havalimanı rent a car Gaziantep havalimanı rent a car Hakkari havalimanı rent a car erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi cialis 5 mg kafur krem geciktirici hap fiyatları viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort