Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Lélekemelés határon túli módra XIX. - A hadikligetiek tragédiája Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Lélekemelés határon túli módra
2008. August 20.

Lélekemelés határon túli módra XIX.

Milyen történelmi tragédiák történtek abban a régióban ahol élek 1944-ben?

Pesti Csongor:
A hadikligetiek tragédiája

1944. október közepén megérkeztek vajdaságba Tito partizánjai és rögtön uralmuk alá vették Vajdaságot. Mindenhol megkezdõdtek a „tisztogatások”. Mely alatt azt értették, hogy a magyarok által is benépesített települések magyar ajkú lakosait kitelepítik.

Ez a tisztogatás nem kerülte el szülõhelyemet sem. Csantavér viszonylag jól átvészelte ezt az idõszakot. Ezekrõl az eseményekrõl alig maradt fenn adat. Az áldozatokat a községtõl kb. 2 km-re taláták meg a hozzátartozók, elföldeletlenül. A tíz áldozatból nyolc nevét a szabadkai történelmi bizottságnak sikerült kiderítenie.

Szabadkán az eltûnések idõpontja alapján a megtorlások 1944 októberének utolsó napjaiban kezdõdtek, és egészen december elejéig tartottak, amikor a tömeges kivégzéseket leállították.

Az áldozatokat a zentai úti temetõben hantolták el négy hatalmas tömegsírba. A halálraítélteket teherautóval szállították a kivégzés színhelyére, sok volt közöttük a nõ. A mészárlás hetekig tartott, 5-6 fegyveres kísért 10-12 fõs csoportokat. A szabadkai vasútállomáson minden átutazót igazoltattak, aki nem tudta magát igazolni, azok közül is sokat kivégeztek. Ezeknek az áldozatoknak a számát nem lehet pontosan megállapítani, de jellemzõ eset erre a hadikligeti székelyek tragédiája, akik szintén Szabadkán át próbáltak menekülni.

A szabadkai vérengzések - mint a többi is - a legfelsõbb polgári és katonai vezetés tudomásával zajlott le. A kivégzettek között voltak a magyarokon kívül horvátok, baranyai németek és kisebb számban bunyevácok illetve szerbek is.

Egyesek szerint kétezer szabadkai magyar csontját õrzi a járványkórház mellé telepített kivégzõhely. Mások szerint, papi informátoraink állításával kereken hétezer magyar nyugszik ott.

A hadikligetiek tragédiája

A szabadkai vasútállomáson állandóan szigorú ellenõrzést tartottak, s az átutazók közül, akik nem tudták igazolni magukat, igen sokat kivégeztek. Ezen a helyen kezdõdött a hadikligeti (Nagyfény-Zednik) székelyek tragédiája is. Õk csak október 8-án kapták meg a parancsot, hogy menekülniük kell. Ez már akkor történt, amikor a szovjet és a partizán seregek átkeltek a Tiszán. Addig, a mintegy 500 fõnyi helybeli székely, telepes lakosság úgyszólván mit sem tudott a hadi helyzetrõl. Még ezen a napon is nagyban készültek a közelgõ búcsú megünneplésére. A menekülés azután pánik­hangulatban ment végbe. Ezenkívül elkövették azt a végzetes hibát, hogy északi irány­ba indultak, ahelyett, hogy Nyugat-Bácska felé menekültek volna, amerre még szabad volt az út. Így történt azután, hogy október 10-én a Szabadkára bevonult partizánok karjaiba rohantak. S ekkor kezdõdött meg a végük. Elõször a palicsi laktanyába te­relték õket, majd a nõket és a gyermekeket a malomba hurcolták. Itt tartották fogva õket két hétig a legembertelenebb körülmények között. Ezután a férfiakat csoportosan kihallgatásra a szabadkai börtönbe vitték. A kihallgatások természetesen a legsúlyo­sabb bántalmazások kíséretében történtek. Az elõvezetetteket a kihallgatás során két csoportba osztották. Akik az egyes számú csoportba kerültek, azoknak a sorsa megpe­csételõdött. Csoportosan teherautóra rakva vitték õket a kivégzésre. Mivel mindannyi­an ártatlanok voltak, semmi okot sem hozhattak fel a bosszúra szomjazó vészbírák.

Nagyfényben (®ednik) az 1941-ben bevonuló magyar hadsereg vérengzésétõl Kiss Antal bátor fellépése mentette meg a falut. A háborús bûnöket kivizsgáló bizottság feljegyzéseiben nincs említés a nagyfényi eseményekrõl.

1944-ben titkos lista készült a kivégzendõkrõl. A listára Kiss Antal is felkerült, de egy általa megmentett szerb lakos tanácsára el tudott menekülni. Az áldozatokat a Csantavéri út melletti kiásott tankcsapdához vitték, és ott végeztek velük. Néhányat agyonlõttek, másokat vasdorongokkal vertek halálra.

A szabadkai történelmi bizottság 13 magyar áldozat nevét tudta összegyûjteni.

Horgosra a partizánok 1944. október 10-én vonultak be.

Virág János plébánossal együtt kb. 60 embert gyûjtöttek össze kivégzésre. A letartóztatottakat kegyetlenül megkínozták. A kivégzésekre 1944. november 20-án került sor. Az áldozatokat párosával összekötözve a nemzetközi úton a 7-es kilométerkõig hajtották, majd a közelben kivégezték õket. Mivel a tetemeket nem hantolták el teljesen, ezért újra temették õket. A helyszín sokáig ismeretlen volt. 1964-ben a horgosi csárda közelében bukkantak rá a tömegsírra.

A horgosi áldozatok száma 200-on felül lehetett.

Kanizsát 1944. október 8-án „szabadították” fel a szovjetek, és azonnal megalakult a kizárólag szerb nemzetiségiekbõl álló elsõ helyi Népfelszabadító Bizottság. Az embereket rögtönzött listák alapján, október végén és november elején kezdték összegyûjteni. A kivégzések több idõpontban történtek. A letartóztatottak egyik részét a városháza pincéjébe vitték, ahol kínozták és verték õket, legtöbbjüket agyonverték. A tetemeket éjjelente szekéren vitték a Szigetre, ahol napokig temetetlenül hevertek mésszel leöntve. Késõbb néhány helybéli lakost kényszerítettek a tömegsírok megásására, akik közül sokan szintén áldozattá váltak, nehogy a „temetés” részletei napvilágra kerüljenek.

Az áldozatok másik csoportját a Tiszához hajtották, akik egyik részét a vízbe lõtték, míg a másik részét a Tisza és a töltés közötti szakaszon lõtték le és földelték el. Itt két tömegsír található.

A kanizsai áldozatok száma 300-ra tehetõ.

Pacséron 1944 õszén a partizánok bejövetele után megkezdték az emberek összegyûjtését, helybelieket és vendégmunkásokat egyaránt. Tömegesen hurcolták õket Bajmokra. A pacsériakat egy iskolában tartották fogva. 15-ös csoportokban vitték õket kihallgatásra, akiket késõbb kivégeztek, azok neveit feljegyezték. A tömeges kivégzéseket a Bajmok felé vezetõ úton hajtották végre a 8. Vajdasági Brigád 3. zászlóaljának katonái. A  három tömegsírt késõbb akácerdõ telepítésével leplezték.

A pacséri áldozatok száma kb. 200.

A csurogi és zsablyai események az 1944-es délvidéki etnikai tisztogatásban a legtragikusabbnak mondható. A kegyetlenkedéseket és tömeges kivégzéseket végül 1945. január 25-én az egész magyar lakosság kitelepítése követte. A történtek elõzményei, összefoglalói, valamint a tanúk megszólalásai is megtalálhatók: Teleki Júlia: Visszatekintés a Múltba. címû könyvében.

Az oroszok bevonulása után, 1944. október 23.-tól kezdve tömegesen tartoztatták le a magyar lakosokat. Megalakult a Helyi Népfelszabadító Bizottság, valamint a sajkás partizánosztag bírósága, akik elõre nyomtatott listák szerint keresték a bûnösöket. Sokat elfogatásukkor rögtön kivégezték, másokat az iskolába és egy gabonaraktárban tartottak fogva. A kivégzések éjjelente voltak. A holttesteket a Tiszába lökték vagy tömegsírba kerültek a dögkert környékén. A tömegsírok kb. 8 méter hosszú és 4 méter széles, valamint 2 méternél mélyebbek voltak, amikbe egyenként 14 szekér holttestet temettek el. A tömegsírokat a mai napig nem lehetett feltárni. Az áldozatok tetemes részét internáló táborba hurcolták. Üres német házakban laktak negyvenen, szalmán feküdtek, tisztálkodási lehetõség a legminimálisabb volt, ezért sokan eltetvesedtek. A táborban uralkodó állapotok következtében nagyon sok idõs ember és gyermek vesztette életét. A férfiakat kényszermunkára vitték, akiket még akkor is fogva tartottak, mikor már a táborokat késõbb felszámolták.

A csurogi és zsablyai áldozatok száma 1300 körül lehetett.

A legszörnyûbb eset egy terhes anyával történt.

Az egyik emberi mivoltából kivetkõzött gyilkos, Stojsic mesélte késõbb, nem egyszer borgõzös állapotban, a vendéglõben: amikor a 25-30 ember (mások szerint ennél jóval több) megásta a saját sírját, közülük többen jajveszékelni kezdtek. Az anyós átfogta menye nyakát és rimánkodott. Irgalmazzanak meg a fiatalasszonynak, hiszen minden pillanatban megszülheti gyermekét. Az egyik fegyveres azonban belerúgott, úgy hogy az idõs asszony estében félig leszakította a menye ruháját. Az utolsó kétségbeesésében ösztönösen feléjük indult János (várandós asszony férje) is, mire úgy fejbe vágták, hogy összeesett, arcát elöntötte a vér, és nem is tudott többé lábra állni. Ültében lõtték bele a gödörbe.

Rozi a (várandós asszony) pedig állt, remegett és nyöszörgött, hiszen a magzatvíz is elment tõle. „Tudjátok, hogy ugrált a hasában a gyerek, amikor agyonlõttük, és oda mentünk hozzá, megnézni hogy él-e még.” - mesélte késõbb Stojsic a kocsmában.

Bár néha történtek meglepõen jó dolgok is.

A visszaemlékezõk nyilatkozataikban azt is állítják, hogy egyes bosszúra éhes felelõtlen martonosi szerb polgár kevesellte a kivégzettek számát, ezért a Tisza-parti komphoz hajtották a magyar férfilakosság jó részét, hogy ott egy bizonyos munka elvégzése után a Tiszába lövöldözzék õket. A kompnál orosz katonák is voltak. Tisztjük észrevette, hogy a kihajtott polgárok igen csüggedtek és levertek, szóba is elegyedett az egyik martonosi polgárral, aki az elsõ világháború alatt az orosz hadifogságban megtanult oroszul. Tõle megtudta, hogy õ és társai nem alaptalanul félnek attól, hogy a partizán erõk a munka elvégzése után valamennyiüket a Tiszába ölik.

Az orosz tiszt elõször nem akarta elhinni a martonosi polgároktól hallottakat, de az a szerb fegyveresekkel elbeszélgetve megértette, hogy a martonosi polgárok félelme nem alaptalan. Ezért a legszigorúbban elrendelte a partizánok vezetõjének, hogy a martonosi magyaroknak semmi bántódása ne legyen. Egyúttal jelentéstételre kötelezte partizán parancsnokot, hogy minden magyar sértetlenül hazatért, és egyúttal megfenyegette, hogy ellenkezõ esetben õt löveti agyon.

Más településeken is megtörtént, hogy a még nagyobb arányú mészárlást csak egyes orosz parancsnokok akadályozták meg.

Forrásanyagok:

* A vajdasági magyarok elleni szerb vérengzések áldozatainak emléklapja

*   Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában - címû könyve

*   Honismereti Szövetség folyóirata

*   www.wikipedia.hu internet cím
 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya Zonguldak havalimanı rent a car Van havalimanı rent a car Uşak havalimanı rent a car Trabzon havalimanı rent a car Tokat havalimanı rent a car Tekirdağ havalimanı rent a car Sivas havalimanı rent a car Şırnak havalimanı rent a car Sinop havalimanı rent a car Siirt havalimanı rent a car Şanlıurfa havalimanı rent a car Samsun havalimanı rent a car Ordu havalimanı rent a car Nevşehir havalimanı rent a car Muş havalimanı rent a car Muğla havalimanı rent a car Mardin havalimanı rent a car Malatya havalimanı rent a car Kütahya havalimanı rent a car Konya havalimanı rent a car Kocaeli havalimanı rent a car Kayseri havalimanı rent a car Kastamonu havalimanı rent a car Kars havalimanı rent a car Kahramanmaraş havalimanı rent a car İzmir havalimanı rent a car İstanbul havalimanı rent a car Isparta havalimanı rent a car Iğdır havalimanı rent a car Hatay havalimanı rent a car Adana havalimanı rent a car Adıyaman havalimanı rent a car Ağrı havalimanı rent a car Amasya havalimanı rent a car Ankara havalimanı rent a car Antalya havalimanı rent a car Aydın havalimanı rent a car Balıkesir havalimanı rent a car Batman havalimanı rent a car Bingöl havalimanı rent a car Bursa havalimanı rent a car Çanakkale havalimanı rent a car Denizli havalimanı rent a car Diyarbakır havalimanı rent a car Elazığ havalimanı rent a car Erzincan havalimanı rent a car Erzurum havalimanı rent a car Eskişehir havalimanı rent a car Gaziantep havalimanı rent a car Hakkari havalimanı rent a car erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi cialis 5 mg kafur krem geciktirici hap fiyatları viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort