Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Lélekemelés határon túli módra XVII. - Az akácfa titka Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Lélekemelés határon túli módra
2008. August 16.

Lélekemelés határon túli módra XVII.

Milyen történelmi tragédiák történtek abban a régióban, ahol élek 1944-ben?

Szatmári Orsolya:
Az 1944-45-ös események a Vajdaságban

AZ AKÁCFA TITKA

Elõszó

Sajnos nagyon kevesen ismerik az 1944–1945-ös eseményeket. Az iskolában ezt nem tanítják, és sokan félnek errõl beszélni. Félnek, hiszen ekkor a régi, fájó sebek felszakadnak, és egyes nemzetiségek (a szerbek) nem is igazán örülnének ennek. Így hallgatunk. A néhány ezer ártatlan ember azonban megérdemli, hogy tudjanak róluk.

Azzal a céllal választottam ezt a témát, hogy tudjunk róluk, mert amely nemzetnek nincs múltja, annak hogy legyen jövõje? Ezért kell, hogy tudomásunk legyen a múltról, s egy lépéssel tovább haladhassunk a jövõ felé. Õket azonban soha nem szabad elfelejteni, mert egyetlen bûnük az volt, hogy magyarok voltak.

Vajdaságban 1944–45-ben szinte minden településen voltak kivégzések. A legnagyobbak Csúrog, Temerin, Mozsor és Szabadka területén. A kivégzések során 20 000-40 000 ember lelte halálát, a nem hivatalos adatok szerint. Voltak, akiket koncentrációs táborba hurcoltak, azonban legtöbbjüket kivégezték. Bõvebben a bajmoki eseményekrõl írok, hiszen ez a legközelebbi település az én városomhoz. Topolyán még nem dolgozták fel hivatalosan ezeket az eseményeket.

Elõzmények

A történelemben rövid idõ az 1941. április 12-e és 1944. október 19-e között eltelt idõszak. Az elõbbi dátum, hogy a II. világháború során Bajmokra is bevonultak a horthysta egységek. A második dátum a falu felszabadulásának a napja a fasizmus alól, illetve a Vörös Hadsereg bevonulása a településre. A világ emberiségének többsége úgy gondolta, hogy a II. világháború a fasizmus ellen szövetkezettek gyõzelmével fejezõdik be. A bajmokiak is így vélekedtek.

1944 augusztusától kezdõdõen nagy változások történtek ezen a vidéken. Tito, a Jugoszláv Néphadsereg fõparancsnoka és Tolbuhin marsall, a Vörös Hadsereg II. ukrajnai frontjának fõparancsnoka, szerzõdést írtak alá a szovjet egységek Jugoszlávián való átvonulásáról és a Jugoszláv partizánokkal való közös harcáról. Ettõl kezdve nagyobb lendületet vett a magyar és német katonai alakulatok visszavonulása. A Vörös Hadsereg jelenléte felgyorsította a partizánmozgalmat. A szovjetek harci tevékenysége a Kárpátokból áttevõdött Vajdaság területére is. Sorban alakultak a partizánegységek, köztük a _VIII. Vajdasági Brigád_.

A rendszerváltás utáni idõszak

Az itt élõ õslakosság, a bunyevácokon kívül, nagy bizonytalanságban élt. A Vörös Hadsereg egységei közeledtek Szabadka felé. A város 1944. október 10-én szabadult fel a magyar fennhatóság alól. Ezt követõen a visszavonuló magyar és német egységek a Bajmok-Bácstopolya útszakaszon vonultak vissza. Bácstopolya felõl egy lovasezred érkezett Bajmokra, október 15-én. Horthy ugyanakkor ezen a napon hirdetett fegyverletételt, amit a rádióban is közöltek.

Október 15-e vasárnap volt. Mint más vasárnapokon, az emberek ekkor is templomba mentek, mások ez idõ alatt a piactéren maradtak, beszélgettek. Tíz óra körül egy civil ruhába öltözött motorkerékpáros jelent meg a faluban. Rém Tibor, a megszálló magyar hatóságok belbiztonsági szolgálatának az embere volt, aki most már a tavankúti partizánbázisnak dolgozott. Azért jött, hogy meggyõzõdjön róla, a településen vannak-e még a megszállók. A bázisba azzal a hírrel tért vissza, hogy Bajmokon nincsenek ellenséges katonák. Ennek eredményeként határozták el a tavankúti partizánbázisban, hogy a szomszédos Bajmokot felszabadítják. Egy partizántized és egy szovjet el õõrs indult el felszabadítani a települést. A vasút melletti kendergyártól aknákkal lõtték a falut. Az utolsó magyar honvédosztagok október 19-én, délután 4 óra körül vonultak át a falun, közben azt kiáltozták, hogy jönnek az oroszok. A Vörös Hadsereg II. ukrajnai frontjának katonái 1944. október 19-én, csütörtök délután 5 és 6 óra körül vonultak be, ellenállás, fegyvercsörtetés nélkül. Az öröm megnyilvánulásaként megkongatták a harangokat. Viszont a legtöbb magyar és német családban a félelem, a bizonytalanság és rettegés lett úrrá. A faluban a csendet csak a szovjet katonák, a helybeli népbizottsági tagok mozgalmi dalai törte meg. Már a felszabadulást megelõzõ napokban olyan hírek terjedtek el, hogy a házakra ki kell tûzni a vörös zászlót. Október 20-án, délelõtt 10 órakor az akkori fürdõ irányából (a jelenlegi Mo¹a Pijade utcán keresztül a központ felé), feszes katonasorban, mintegy 30 bajmoki partizánból álló egység vonult át. A felvonulással az volt a cél, hogy a lakosság el õtt is jelképesen bemutassák a partizánok bevonulását, a falu felszabadulását, a település elfoglalását, a rendszerváltozást.

A Jugoszláv Kommunista Párt nemzetiségi politikája a két világháború között, és a II. világháború alatt világos volt. Elismerte a nemzeti kisebbségeket. A partizánmozgalom idején ez a nemzetiségi politika azonban nem mindenki agyában érlelõdött meg. Az AVNOJ második ülésen, 1943. november 29-én olyan határozatot is hoztak, hogy mindazoknak, akik vétettek népeink ellen, a bûnösségük súlyosságától függõen felelniük kell tetteikért (a népek szó alatt egyértelmûen a délszláv népek értendõk). Ez bizonyosan nem csak a magyarokra, hanem a szó legszorosabb értelmében a háborús bûnösökre vonatkozott. Október 23-án, 25 taggal megalakult a helyi NÉPFELSZABADÍTÓ BIZOTTSÁG. A helyi Népfelszabadító Bizottságban nem kapott helyet sem magyar, sem német nemzetiségû lakos. Rájuk hárult a „bûnösökre" vonatkozó adatok összegyûjtése. Tagjai voltak: _Nikola Babi__æ_ -elnöki tisztséget töltött be, gazdálkodó, a partizánok szimpatizánsa, _Stana Urbanovski-Kuli__æ _- titkár, partizánasszony, _Stjepan Merkovit__ æ__-Pubi_ – a pénztáros, magyarellenes.

A lakosság gyilkolását a katonai közigazgatás tette lehetõvé. Tito 1944. október 17-én rendelte el a büntetõ intézkedések teljesítésére a katonai közigazgatás bevezetését, melynek végrehajtására Rukovina vezérõrnagyot nevezte ki. Rukovina október 22-én a szláv lakosság segítségét kérte bizonyos intézkedések végrehajtására, amelyek a „nemzeti jövõ és a területek délszláv jellegének megõrzésére irányultak". Zombori beszédében a következõ szavakat hangoztatta: ,, Az új Titói Jugoszláviában a magyarok még tizedrangú polgárai sem lehetnek az országnak."

1944. október 31-én kinevezték a háborús bûnösöket kivizsgáló bizottságot, amely ugyanakkor vészbíróság is volt. Tagjai voltak: Petar Duliæ , Ivo Pijukoviæ és Marko Kujunħiæ. MEGKEZDÕDIK A MAGYAROK ÉS NÉMETEK ELLENI HAJSZA. RAZZIÁK ÉS KIVÉGZÉSEK

A németeket lágerba hurcolják, a magyarokat munkabrigádokba sorolják be. Sõt sor kerül a magyarok és a németek tömeges kivégzésére. Miután elérték a céljukat, Rukovina december 1-jén megszünteti a munkabrigádokat. 1944. október második felében, Tito Versecen a következõket nyilatkozta a vajdasági magyarokról: „Itt most egy kicsit takarítottunk. Most a munkával kell folytatni". A "takarítás" alatt a magyarok tömeges lemészárlását értették. Két év alatt gyökeresen megváltozott a magyar nemzetiség iránti politika!

Bajmokon megalakult a népõrség, melynek meghatározott feladata volt: a nyugalom, a közrend biztosítása, a köz- és a magántulajdon megvédése. A népõrség együttmûködött a katonasággal, az állomás-parancsnoksággal.

A bajmoki razzia sokkal nagyobb volt, mint azt még késõbb is sokan vélték. Széleskörû katonai és polgári elõkészületet igényelt. A felszabadulást követõ napokban egy szigorúan bizalmas levél érkezett a községházára, melyben az állt, hogy ki kell vizsgálni, milyen volt a nem szláv lakosság politikai magatartása a megszállás idején. A Kommunista Párt Tartományi Bizottsága 12 pontban határozta meg ezzel kapcsolatban a Népfelszabadító Bizottságok feladatát. A 9. pontban ezt fogalmazták meg: Pontos adatokat kell gyûjtenünk azokról a gonosztettekrõl, erõszakoskodásokról és fosztogatásokról, amelyeket a megszállók, a szolgáik és a nép árulói követtek el. A kivégzésekrõl a helyi Népfelszabadító Bizottságnak kellett határozatot hoznia. Az ülést 1944. november 1-jére hívták össze. A napirendet fondorlatosan állították össze: Fontos megbeszélés és Különféle. Az ülésen a bajmoki razziáról, illetve ártatlan emberek kivégzésér õl hoztak határozatot. A kivégzések helyszínéül Pero Duliæ ügyvéd a falu alatt lévõ termõföldjének a területét ajánlotta fel. A hiteles jegyzõkönyvbõl kitépték azt a lapot, amelyen a feljegyzések voltak – ha egyáltalán voltak. Így nem maradt írásos nyoma ennek a szörny û gaztettnek.

Az embereket hajtóvadászat szerûen szedték össze a földekrõl, ill. néhány partizánnal a népõrség 1-1 tagja házról-házra járt. A férfiak iránt érdeklõdtek. Akiket otthon találtak, azokat bekísértek, többeket közülük molesztáltak is.

1944. november 2-án a Bergel-féle iskolába és a községházára terelték a bajmoki férfiak egy nagyobb csoportját, akik valamennyien azt gondolták, hogy csupán rutinellenõrzésrõl van szó.

Nem errõl volt szó!

A helyi Népfelszabadító Bizottság rögtönítélõ bírósága a Bergel-féle iskolában, ahol jelen volt a helyi Népfelszabadító Bizottság minden tagja, az ártatlan emberek felett ítélkezett. A beidézetteket két csoportra osztották: egyik részüknek megkegyelmeztek, és hazaengedték õket, a másik csoport tagjait, és ezek voltak többen, egy másik terembe küldték, s ott várták a további fejleményeket. Azok kaphattak szabadságot, akik rokoni kapcsolatban álltak a partizánok egyikével, vagy valamilyen szervezet tagjai voltak (pl. Turáni vadászok). Eközben Pero Duliæ ügyvéd földjén két napig ásatták a helybeli cigányokkal a tömegsírokat. Az elítéltek közül mintegy 30 fõbõl álló csoportot a szabadkai vesztõhelyre vittek. Három parasztszekéren szállították õket, összekötözve. Még a fogatos jármûvek kocsisait is kivégezték, hogy semmilyen nyom ne maradjon a történtekkel kapcsolatban.

1944. november 2-a, a szörnyûségek éjszakájaként maradt fenn az emlékezetben. Azon az este a megkínzott, összevert és halálra ítélt embereket zuhogó esõben felsorakoztatták és négyes sorba állítva, egymáshoz drótozták. A partizánok szigorú felügyelete mellett, három csoportban, így mentek a zombori úti vesztõhelyre. Este fél tízkor kezdõdött a puskaropogás. A holttesteket, de a még sebesült élõket is a sírgödrökbe dobták, majd a kivégzõosztag tagjai betemették õket. A környék tanyáin lakók szerint néhányuknak sikerült megmenekülni. Kik voltak, nem tudni. Ezt követõen már itt nagy ünneplés vette kezdetét, másnap pedig vonatra ültek a partizánok és elhagyták Bajmokot. Ekkor szereztek tudomást a hozzátartozók a szörnyûségrõl. A vér, a szanaszét levõ ruhadarabok, cipõk... a nyomok a tömegsírhoz vezettek, melynek közelében egy akácfa állt. Áll, jelenleg is. Õrizve az emlékeket! És emlékeztetve. Az árvák és az özvegyek összeszedték az ártatlan áldozatok holmijait, majd a faluba érve azt kiabálták: ,,Gyilkosok! Hóhérok! Mit tettetek? Kik és miért tettétek? Ezek ártatlanok!" Sok gyerek maradt apa, sok asszony férj nélkül. De mért?

Utószó

Azóta is felmerül a kérdés: miért kellett annyi embernek ártatlanul meghalnia? Mert magyarok voltak? A választ talán sohasem tudjuk meg. Tisztelettel és megbecsüléssel gondoljunk rájuk, és nemcsak a bajmoki, hanem minden ártatlan magyar áldozatra. Segítségül egy vers szolgál:

Emlékezzünk!

(részlet)

 Istenem, hát miért remeg ajkunk,

Ha 1944-es esztendõrõl hallunk?

Miért lüktet bennünk a fájdalom,

A véres õszi napok, a sok jeltelen sírhalom?

Emlékezzünk!

,,Azon a kegyetlen õszi éjszakán,

a megrémült falu határán.

Bajmok hajdani búzaföldjén,

Ártatlan áldozatok kivégzése történt.

Három nagygödör lett sírhelyük,

Melybe élve

S hallva hullott megkínzott testük.

A halál útját

Ruhadarabok és lábbelik jelezték,

Családnak és utókornak ez sajgó emlék."

E mártírok felett nincs sírhalom,

Csak fegyverek okozta fájdalom.

Itt, egy öreg akác s kopjafa áll emlékül,

Máshol tüske virágzik, vagy gally zöldül.

FELHASZNÁLT IRODALOM

1. Mojzes Antal: _Halottak napja Bajmokon. _Cnesa kiadó, Kanizsa, 1994

2. Teleki Júlia: _Hol vannak a sírok? _A szerzõ kiadása, Óbecse, 2007

3. Matuska Márton: _A megtorlás napjai_. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1991

4. Mojzes Antal: Mementó, Bajmok! Grafoprodukt, Szabadka, 2004
 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort eskort sultanbeyli pendik escort tuzla escort short haircuts for women kurtköy escort üsküdar escort çekmeköy escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi cialis 5 mg kafur krem geciktirici hap fiyatları viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort