Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Lélekemelés határon túli módra XVI. - Árpád-házi Szent Erzsébet mai üzenete Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Lélekemelés határon túli módra
2008. August 15.

Lélekemelés határon túli módra XVI.

Milyen szociális problémák között élek lakóhelyemen, milyen kezdeményezéseket láttam a bajok enyhítésére Szent Erzsébet példaértékû élete alapján?

Szabó Erika:
Árpád-házi Szent Erzsébet mai üzenete

Árpád-házi Szent Erzsébet hosszú évszázadok óta a gondoskodás és az elesetteket felkaroló szeretet példaképe volt. Arra tanít, hogy a felebarát iránt érzett szánalom sem nyelvtõl, sem társadalmi rangtól nem függ. A valódi tenniakarás azonban nem divatos jótékonykodás, hanem naponta megélt, alázatra tanító tapasztalás.”

A fenti idézet kifejezi, mi életének és tetteinek üzenete. De ki volt õ, akitõl még most 2007-ben, születésének 800. évfordulóján is sokat tanulhatunk?

Árpád-házi Szent Erzsébet 1207-ben született II. Endre magyar király és felesége, Gertrúd harmadik gyermekeként. Családjukat trónviszályok, gyilkosságok, idegengyûlölet és a pénz utáni hajsza jellemezte s õ a sötét háttér ellenére is szentéletû tudott maradni. Nem volt talán semmi, mi õt Isten felé vezette volna, mégsem fordult el. A bûnös környezettõl mentesen hû maradt Isten szeretetéhez.

4 évesen Hermann thüringiai õrgróf feleségül kérte fia, Hermann részére. Erzsébetet a német udvarba költöztették, hogy ottani neveltetést kapjon. Eleven gyermek volt, de istenszeretete megmaradt. Naponta és sokat imádkozott, szívesen adakozott a vár körül kolduló szegényeknek.

Jegyese, Hermann késõbb meghalt, s õ a fiatalabbik örökös, Lajos menyasszonya lett. Õk ketten szívbõl szerették egymást, így tudtak harcolni a vár népe ellen, akik rossz szemmel nézték Erzsébet vallásosságát, jótékonykodását. Kettejük szerelme volt az, ami megvédte õket a rosszakaróiktól.

1227-ben viszont Lajos keresztes hadjárata során meghalt és Erzsébet fiatalon, 20 évesen megözvegyült. Két gyermekkel és szíve alatt a harmadikkal elmenekült a várból. Fonással tartotta el magát. Gyermekei neveltetését jólelkû emberekre bízta, õ maga pedig a segítés és a vallás felé fordult.

1231. november 17-én halt meg csendesen, nyugalomban, mindössze 24 évesen.

De tévedünk, ha azt hisszük, ennyi volt Erzsébet élete. Nem. Életének, tetteinek és halálának volt egy közös nevezõje. Az Isten iránti szeretet, megalázkodás, a szegényekkel vállalt szolidaritás. Hogy nem volt õ akárki, azt a személyéhez kapcsolódó számos legenda is bizonyítja, amelyek mindegyikébõl tanulságot vonhatunk, és amelyek átadják nekünk Szent Erzsébet üzenetét a mai ember számára.

Egy alkalommal sógornõje, Ágnes menyegzõjére kellett mennie. A vendégek már mind együtt ültek s csak Erzsébetre vártak, aki a kápolnában imádkozott. Mikor már tovább nem maradhatott, elbúcsúzott az Üdvözítõtõl és sietve a lakoma helyszínére indult. A kápolnából kilépve viszont egy koldus várt rá. Látszott rajta, hogy beteg. Erzsébet megsajnálta, de készpénz nem volt nála, így neki adta drága selyempalástját, ami az esküvõre készült, majd öltözõszobájába sietett. Tanácstalan volt. Tudta, hogy nemesen cselekedett, de tudta azt is, hogy az udvari szabályok kötelezõvé teszik az ünnepi köpeny viseletét, így nélküle nem mehet a menyegzõi lakomára. A fõudvarmester ekkor jelentette Lajos hercegnek a vendégek füle hallatára, hogy Erzsébet elajándékozta köntösét egy koldusnak, ezért nem jelent meg az ünnepségen. Lajos felsietett a szobába, és kérdõre vonta feleségét. Erzsébet elmondta, hogy köntösét odaadta egy beteg koldusnak. Ekkor megjelent az öltöztetõ komorna és jelentette, hogy a köntös a szokásos helyén van. Odahozta és az úrnõ vállára terítette. Az ünnepi vacsorán mindenki tisztelettel tekintett Erzsébetre, õ pedig elrebegett egy csendes hálaimát. Mivel a várból a koldust senki nem látta elmenni, hamar szárnyra röppent a hír, hogy az Üdvözítõ jelent meg a koldus szerepében.

Mi a tanulság? Az, hogy a rászorulónak adnunk kell, még ha ezáltal önmagunktól is kell megvonnunk valamit. Nem elfordítani tekintetünket a betegek szemébõl sugárzó fájdalom és félelem elõl. Erzsébet nem tudott határt húzni, hogy mi az, amit még odaad magából és mit nem.

Késõbb történt, hogy férje nem volt otthon, s Erzsébet ismét megsajnált egy beteg koldust. Hazavitte, férje ágyában ápolta. Ura váratlanul visszajött, s a szolgálók jelentették neki, hogy Erzsébet nem tartja tiszteletben õt, sem szolgáit, s ha az úr nem hisz nekik, nézze csak meg, ki az, akit hálójukban ápol. Lajos felment, gyûlt benne az indulat, de lám, mikor belépett, a koldus helyett a megfeszített Krisztust találta az ágyban.

Az Erzsébet alakját övezõ legendák legismertebbike azonban a rózsa-csoda.

Tél volt. A környéken fagy, élelem szinte semmi. Erzsébet titokban kenyeret vitt a vár kapujánál álló szegényeknek, de útközben édesapjával találkozott. Endre király kérdõre vonta, mi az, amit visz. Õ azt felelte, rózsát. A király kételkedett, hiszen a hideg téli hónapokban rózsa nem nyílik sehol, de mikor kosarába nézett, valóban rózsát talált ott.

Isten csodát tett. Megmutatta szeretetét, de Erzsébet is számtalanszor megmutatta, hogy megérdemli a szeretetet. Kórházat, otthonokat alapított, látogatta betegeit, törõdött velük, személyesen ápolta õket. Egy ilyen asszonynak valóban kijár a tisztelet. Nem csoda hát, hogy szerte a világon templomok százait emelték tiszteletére, kórházak és szegényházak ezrei viselik nevét.

Nem kell messzire mennem, hogy ilyen templomra leljek. Környékünkön Pozsonyban és Nagylégen találhatók templomok, sõt a mai Báhoò-Kaplná falu, ami csak pár kilométernyire van tõlünk, régen Erzsébetkápolna volt. Ez is ékes bizonyítéka annak, hogy ezen a környéken is nagy tisztelet övezte Erzsébetet még élete folyamán, és az azóta eltelt 800 évben is.

Kevesen tudják viszont, hogy van egy templom, ami Erzsébet kérésére és az õ irányítása alatt épült. Ez az épület itt van a szülõfalumban.

A Reinhardsbrunni Krónikában olvashatunk róla, hogy Erzsébet fiatalasszonyként férjével együtt 1221. szeptember 29-én elindult Wartburgból, hogy édesapjával találkozzon. Ez a találkozó Pozsonyban történt és Erzsébet és Lajos õrgróf házasságkötése óta ez volt az elsõ találkozása édesapjával. Ez alkalomból Erzsébet nászajándékként azt kérte édesapjától, hogy Pozsony közelében építtessen egy templomot Szûz Mária tiszteletére. Ez a templom az akkori Tolvajföldén, a mai Boldogfán épült Kisboldogasszony tiszteletére. A történelem évei során a birtok és a falu többször gazdát cserélt és 1358-ban az óbudai apácák kapták meg. Õk a birtok nevét a templom védõszentjének nevébõl kiindulva Boldogasszonyfalvára módosították. A reformáció idején Boldogfalva, majd 1880-ban Boldogfa lett.

A zûrzavaros történelmi idõkben sok mindenen ment keresztül a falu lakossága s velük együtt a templom is. A hívõkbõl protestánsok lettek, megrongálták a templomot, ami pusztulásnak indult. De ahogy minden vihar után egyszer kisüt a nap, úgy tértek vissza a lakosok Istenhez. 1706-ban az óbudai apácák visszafoglalták a templomot. Ez alkalomból a szenci plébánia anyakönyvébe beírták, hogy visszafoglalásra került a templom, amit II. Endre magyar király lánya, Erzsébet építtetett.

Árpád-házi Szent Erzsébet iránti tisztelet ékes bizonyítéka a templomunkat díszítõ gyönyörû rozetta és az is, hogy a falunk egyetlen parkja is az Erzsébet-kert nevet viseli.

Itt a bizonyíték. S lehet, ezek a legendák és történetek nem teljesen hitelesek, lehet, hogy csak az akkori emberek fantáziájának szüleményei, mégis szerte a világon emberek milliói hisznek bennük és emberek millióinak nyújtanak vigaszt a legnehezebb idõszakokban, mikor úgy érzik, már nincs tovább. Mikor szétesik az életük, vagy ami maradt belõle. Mikor már csak néhány pici darab tartja össze és a ragasztás is gyenge. A kapocs megszûnik és borul a kártyavár. Lavinával indul, vulkánok és földrengések kíséretével, s ott állnak a tûzhányó peremén. Vagy szép csendben csúsznak ki az emberek irányítása alól a dolgok, és önálló életre kelnek. Megfojtanak és az ember hiába feszül meg, be van zárva, meg van kötve.

Harcol. Érzi, hogy már nincs messze a vég, elszakad a lánc és a szellem, a szörny kiszabadul. Azt hiszi, hogy nagy robajjal, lángtengerrel, pusztítással, vörös mezõkkel és végtelen, soha be nem gyógyuló sebekkel fog járni.

Megtörténik. Bár nem úgy, ahogy elképzelte. Csendben, nyugodtan jön a fájdalmas valóság. Hirtelen tör rá, s nem tudja hogyan, de érzi, hogy itt a pont. Az a pint, mikor már egyedül kevés, mikor segítségre szorul.

Fáradt, kimerült. A kilátástalan harc elvette minden erejét. Most már a világon van a sor. Õ kell, hogy bizonyítson, hogy segítõ kezet nyújtson és kihúzza õt a rosszból, visszahúzza a világba, visszahozza az életbe... olyan életbe, amit érdemes élni és amiért bármikor érdemes újra vállalni a harcot.

De hogy a világ bizonyít-e? Ez már egy másik dolog. De úgy hiszem, nekünk, itt, kicsiny falunkban nincs miért szégyenkeznünk. Bár kicsiny közösség a miénk, de a hosszú és nehéz évek során rengetegszer bizonyították már, hogy az önzetlen felebaráti szeretet, az irigykedés nélküli õszinte barátság többet ér bármilyen világi hatalomnál, dicsõségnél és pénznél.

Ez az, ami Árpád-házi Szent Erzsébet életének is az üzenete: Segítsünk, ha tudunk, tegyünk meg mindent, ami erõnkbõl futja. Ne a saját érdekeink lebegjenek szemünk elõtt, hanem az, hogy egy kis önfeláldozással mennyit tehetünk másokért.

Nem volt az olyan régen, mikor a félelem és a rettegés mindennapos vendégek voltak a magyar házaknál. Senki nem tudhatta, kiben bízhat meg, hisz talán ádáz ellensége, de lehet, a legjobb barátja lesz az, aki besúgja õt. Az örökös kétség felõrölte az emberek idegeit, bárhol és bárkirõl is volt szó.

De hogy lehet, hogy a falunkat mégis kikerülte a kitelepítés réme?

Lehet, valaki a szerencsére fogja, vagy a véletlenre. Pedig nem így volt.

Annak idején, mikor mindenki azt nézte, mibõl húzhat hasznot, mégis lehetett találni jóakaratú embereket. A kitelepítések éveiben Kani¹ Pali bácsit, a falu egyik szlovák lakosát kérték meg arra, mondja meg azok nevét, akik valamit vétettek a rendszer ellen. Bõséges jutalmat ígértek cserébe érte, és minden jóval csábították. A kísértés nagy lehetett, de õ tartotta magát. A hatalom és az anyagiak utáni vágy felett gyõzedelmeskedett a józan ész és a szív. A két dolog, ami az embert életben tartja, most az a két dolog „mentette meg” sokak életét, jövõjét. Hogy miért nem árult el senkit? Miért nem volt olyan ember, aki õt zavarta és akitõl szívesen megszabadult volna? Mert mindig békében éltek egymással, nem zavarta õket az eltérõ anyanyelv, mert még ha más nyelven is beszéltek, a céljuk közös volt: megértés és békesség. Nem volt irigység, senkinek nem szúrta a szemét mások vagyona, hogy a szomszédnak netalántán valamibõl jobb vagy több van.

Manapság ez már mindennapos. A gyerekeket néha már kiskoruktól önzõségre nevelik. Nekik kell a legszebb baba, a legújabb játékautó. Ilyen körülmények közt nevelkedünk mi, a „jövõ generációja”, ahogy azt a tanáraink és szüleink mondják. Viszont mindig vannak emberek, akiktõl van mit tanulnunk, akik életükkel és tetteikkel jó példát mutatnak nekünk, és akiket bátran követhetünk. Ilyen emberekbõl nálunk sincs hiány.

Bár a következõ házaspár nevét nem hozom nyilvánosságra, de történetük példaértékû. Mindketten úgymond õshonos boldogfaiak. Itt születtek, itt nevelkedtek, itt élték le az egész életüket. Dolgoztak otthon, sokat tettek a faluért. Itt nevelték fel gyermekeiket, akik közül ketten nagyon fiatalon és tragikus körülmények közt mentek el örökre. Az élet továbbra sem kímélte õket s közben lassan, csendben, észrevétlen elszállt felettük az idõ. Megöregedtek. De még ma is templomba járnak, mint ahogy azt az elmúlt évtizedekben tették. Imádkoznak, Isten segítségét kérik. Ezt tették mindig, ha bajban voltak, és neki mondtak köszönetet minden jóért. Neki köszönték az áldásokat, amiket életükben kaptak, de lehet a csapásokat is, mert ettõl erõsebbé váltak. De történetük nem errõl szól. Nemcsak errõl. Elsõsorban a segítõkészségükrõl.

Hosszú évekkel ezelõtt gondozásukba vettek egy öreg nénit. Talán nem volt annyira öreg, csak a nehéz sorsa varázsolt arcára annyi ráncot. Nem volt senkije. Magányos volt és szegény, mint a templom egere. Egyik napról a másikra élt romhalmazzá vált kunyhójában és félõ volt, hogy bármelyik pillanatban összedõl és maga alá temeti.

Kiskoromban, ha szüleimmel arra sétáltam, soha nem akartam elhinni, hogy ott élhet valaki. Egy öreg, megroggyant, egyszobás kunyhóban. Az ajtó az egyik, az ablak a másik irányba hajlott. Még a kémény is meg volt tekeredve, akár egy dugóhúzó. Mindezt sûrû sövény vette körül, mintha Csipkerózsika történetébe csöppent volna az ember. De ez nem mese volt, hanem a XXI. század valósága, ahol a luxusvillák árnyékában a legnagyobb nyomornegyedek nõnek.

De ahogy a mesében végül jön a jótündér, úgy jöttek õk... a házaspár. Felkarolták, látogatták, ellátták friss zöldséggel, tojással, zsírral, ruhával. Mindennel, amivel csak tudták. Ha orvoshoz kellett menni, elkísérték, bár maguk is betegek voltak. Ha a hivatalokat kellett járni, megtették, elmentek vele, bár órákig kellett egy-egy ajtó elõtt ácsorogni, sokszor eredménytelenül... és mindezt õk önszántukból tették, pedig nem voltak rokonok, nem voltak még csak barátok sem elõtte. Nekik maguknak is volt gondjuk ezer meg ezer, mégis törõdtek másokkal..

A néni már nem él... pár éve eltávozott, de azóta is évente ajánlanak fel misét a lelki üdvéért. Ha ez nem olyan dolog, amit követnünk kell, ha ez nem az, amire felemeli a fejét a világ és azt mondja „Le a kalappal!”, akkor azt hiszem, rossz felé haladunk. Mert õk komolyan azok az emberek, akik megérdemlik, hogy felnézzünk rájuk.

Végül lenne itt még egy történet, amit szívesen elmesélnék. 2005. december 28. volt, ezt a dátumot sosem felejtem el. Barátnõmmel épp a szobámban voltunk, mikor megjött édesanyám. Bejött hozzánk és leült. Elég komoly volt, nem számítottunk semmi jóra, de ami következett, azt még a legrosszabb álmaimban sem gondoltam volna. „Rudi beteg. Leukémiás...” mondta. Sokk... pár percig csak ültünk és gondolkodtunk. Tisztában voltam vele, mit jelent ez a betegség, hogy mennyi kínt és szenvedést kell majd elviselnie. Jöttek a szokásos kérdések: miért pont õ? Mit tett, hogy ez megtörtént?...de válasz egyikre sem létezett és nem létezik még ma sem.

Rudi a barátom. Óvódás korunktól egészen általános iskola 9. osztályáig végig együtt jártunk, elõttem ült, együtt játszottunk, együtt voltunk elsõáldozók, együtt voltunk bérmálkozók, együtt ballagtunk. Rengeteg közös emlék köt össze minket... és féltem, hogy ennek itt vége lesz.

Az új évet már a kórházban köszöntötte. Egyszer jobban volt, másszor kevésbé. Mi meg tétlenül néztük végig, hogyan gyengül le. Nem tehettünk semmi, csak látogattuk. Egyenként vagy tömegesen, de valaki mindig ment. Éreztettük vele támogatásunkat, azt hogy ránk mindig számíthat, bármi történik. Mindegy hol vagyunk, ha szüksége van ránk, csak szólnia kell és mi megyünk... éreztettük vele, hogy nincs egyedül.

Igazából tehettünk érte valamit. Vért adtak azok, akiknek lehetett. Nekem nem... most dühített életemben elõször, hogy még nem töltöttem be a 18-at. Elõször vágytam arra, hogy idõsebb legyek. Számoltam a hónapokat és végre eljött az október. Pontosan 27. és én végre beteljesíthettem egyik vágyamat: vért adtam. Határtalanul boldog voltam. Ez a boldogság pedig csak fokozódott, mikor láttam Rudin, hogy mennyire jól esik neki a támogatás... nem csak az én támogatásom, hiszen az összes többi boldogfai fiatal ott volt, akit alkalmasnak találtak.

De nem is ezt akartam mondani. Sokan voltak, akik nem tudtak sehogyan sem segíteni, pedig szerettek volna. Mivel minden évben van nálunk karácsonyi koncert, így a rákövetkezendõ évben anyum ötlete alapján, jótékonysági koncertet szervezett a Csemadok. A helyi katolikus ifjúsági énekkar és a réte-boldogfai református ifjúsági kar örömmel vállalta a felkérést. Büszkék voltak, hogy segíthetnek. A templom zsúfolásig megtelt. Mindenki adakozott, ki-ki annyit, amennyit anyagi helyzete engedett és a bevétel még így is meghaladta legmerészebb álmaimat. Rudi anyukája sírt, mikor megkapták az összeget. Azt mondta, van hova tenni ezt a pénzt, hiszen egy-egy kezelés és a vele járó kiadás nem olcsó. Örült. Talán mióta a fia beteg volt, most volt elõször õszinte mosoly az arcán, és már csak ezért is megérte volna az egész.

Rudi végül meggyógyult. Még nem teljesen egészséges, de már otthon van és jól van. A történtek pedig összehozták a falu népét. Mindenki egy szívvel-lélekkel szorított neki, mindenki imádkozott érte... a közös cél érdekében elfelejtették a régi sérelmeket, háttérbe szorultak saját gondjaik, mert tudták, hogy valaki másnak most sokkal nagyobb szüksége van a segítségükre.

A forgatókönyv pedig ismétlõdni látszik. Fiatal kántorunk beteg... komoly beteg. És a közösség ismét összefogott. Nem hagyják magára. Õt is látogatják, imádkoznak érte, segítõ kezet nyújtanak neki és az egész családnak. A sok teendõ mellett találnak idõt arra, hogy esténként elmondjanak egy-egy fohászt... Árpád-házi Szent Erzsébet templomában, az oltár elõtt.

Ez az, amit õ is tett. Segített, imádkozott, Istennek tetszõ életet élt... követendõ példát mutatott mindenkinek. Nem véletlen talán, hogy a falu népe így össze tud fogni. Árpád-házi Szent Erzsébet lelkülete itt él köztünk, üzenetét átadta nekünk, eljuttatta hozzánk. Rajtunk áll, megfogadjuk-e, magunkénak érezzük-e... rajtunk áll, mit kezdünk vele. Egy a fontos, hogy jót tegyünk és ne önmagunk, hanem embertársaink hasznára fordítsuk. S úgy érzem ez nálunk, Boldogfán, teljesült.
 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya Zonguldak havalimanı rent a car Van havalimanı rent a car Uşak havalimanı rent a car Trabzon havalimanı rent a car Tokat havalimanı rent a car Tekirdağ havalimanı rent a car Sivas havalimanı rent a car Şırnak havalimanı rent a car Sinop havalimanı rent a car Siirt havalimanı rent a car Şanlıurfa havalimanı rent a car Samsun havalimanı rent a car Ordu havalimanı rent a car Nevşehir havalimanı rent a car Muş havalimanı rent a car Muğla havalimanı rent a car Mardin havalimanı rent a car Malatya havalimanı rent a car Kütahya havalimanı rent a car Konya havalimanı rent a car Kocaeli havalimanı rent a car Kayseri havalimanı rent a car Kastamonu havalimanı rent a car Kars havalimanı rent a car Kahramanmaraş havalimanı rent a car İzmir havalimanı rent a car İstanbul havalimanı rent a car Isparta havalimanı rent a car Iğdır havalimanı rent a car Hatay havalimanı rent a car Adana havalimanı rent a car Adıyaman havalimanı rent a car Ağrı havalimanı rent a car Amasya havalimanı rent a car Ankara havalimanı rent a car Antalya havalimanı rent a car Aydın havalimanı rent a car Balıkesir havalimanı rent a car Batman havalimanı rent a car Bingöl havalimanı rent a car Bursa havalimanı rent a car Çanakkale havalimanı rent a car Denizli havalimanı rent a car Diyarbakır havalimanı rent a car Elazığ havalimanı rent a car Erzincan havalimanı rent a car Erzurum havalimanı rent a car Eskişehir havalimanı rent a car Gaziantep havalimanı rent a car Hakkari havalimanı rent a car instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram followers free instagram followers instagram takipci hilesi instagram followers instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipci satın al smm panel erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort kurtkoy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort kutahya escort yozgat escort kastamonu escort bitlis escort batman escort burdur escort adana escort kibris escort cesme escort agri escort mugla escort kahramanmaras escort bartin escort afyon escort elazig escort ardahan escort balikesir escort igdir escort cankiri escort osmaniye escort karabuk escort bayburt escort adiyaman escort mardin escort karabuk escort zonguldak escort tokat escort izmit escort sinop escort kars escort bingol escort siirt escort duzce escort nigde escort tunceli escort aksaray escort yalova escort van escort aydin escort mus escort amasya escort nevsehir escort sivas escort giresun escort manisa escort usak escort tekirdag escort edirne escort rize escort erzincan escort ordu escort aydin escort burgaz escort corum escort corlu escort hatay escort malatya escort canakkale escort erzurum escort urfa escort urfa escort tokat escort urfa escort trabzon escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit damla penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg dapoksetin cialis 100 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi cialis 5 mg kafur krem geciktirici hap fiyatları viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort