Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Lélekemelés határon túli módra XV. - Csúrog Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Lélekemelés határon túli módra
2008. August 13.

Lélekemelés határon túli módra XV.

Milyen történelmi tragédiák történtek abban a régióban, ahol élek 1944-ben?

Stajer Anita:
C S Ú R O G

Csúrog egy Tisza-menti falu. A Sajkás-kerület falvai közé tartozik. Csúrognak 1910-ben 10.180 lakosa volt. Ebbõl 2.730 magyar, 7211 pedig szerb ajkú volt. 1944-ben már sokkal több volt a faluban a magyarok létszáma.

A statisztika szerint 1948-ban 193 magyart és 7.293 szerbet lehetett Csúrogon találni. A kérdés, hol a többi magyar nemzetiségû polgár és miért nem hiányoznak szerbek is hiszen állítólag sokat kivégeztek közülük.

A háborúk mindig kegyetlenek, szedik áldozataikat, eközben nem válogatnak, nem kímélik az ártatlanokat sem. A katonák a felettesek parancsait teljesítik, így volt ez 1942-ben is, amikor a magyar hatóságok sok szerbet, zsidót, de magyart is kivégeztek Az 1942-es razzia Csúrogon is áldozatokat szedett, ez tudott dolog, hisz minden évben megemlékezünk a „hideg napokról”. Azt viszont kevesen tudják, hogy 1944-ben milyen szörnyû megtorlás volt a válasz.

A szerbek véres bosszúja végigsöpört Bácskán, Csúrogon, Zsablyán és Mozsoron tetõzött. Ezt a három falut teljesen megtisztították a magyar lakosságtól. Áldozatok számáról nincsenek pontos adataink, ezekrõl a véres napokról nem szabad beszélni, nem szabad megemlékezni róla. A mai napig a levéltárak ajtajai zárva vannak a kutatók és a túlélõk elõtt. Így csak is a túlélõk visszaemlékezésére, elbeszélésére vagyunk utalva, ha bármit is meg szeretnénk tudni a történtekrõl. Nekem sikerült beszélnem a  Sógorommal Úri Ferenccel és unokatestvérével Úri Károllyal, akik elmesélik hogyan  emlékeznek az 1942-1944-es eseményekre. Egymás szavába vágva mesélik a történteket.

Elõször Károly történetét írnám le.

„Csúrogon nagynénémnél laktam Talló Istvánnénél, mivel szüleim elválltak. Ott élt velünk öreganyám is meg a nagynénim két lánya Etelka és Klára aki novemberben született a zûrzavar idején. Úgy volt, hogy elmenekülünk, de Topolyáig jutottunk csupán, ott már azt hallottuk, hogy bent vannak az oroszok. Visszafordultunk. Utána következett egy nagy csend, egy nagy vákum. 1944.október 23-án jöttek a partizánok. Megalakították a szerb népõrséget és még akkor éjszaka elkezdõdött a háborús bûnösök felkutatása. Tudniillik 1944-ben már nálunk nem volt „idegen, megszálló” hadsereg, akik a két évvel elõbbi vérengzésért bûnösek voltak, már régen messze jártak, idõnap elõtt elmenekültek, csak az ártatlan emberek, gyerekek, öregek, nõk és a betegek maradtak a faluban. Mégis a helybeli ártatlanokon álltak bosszút, pólyásoktól az aggastyánokig mindenki bûnös volt a szemükben, csak mert magyarnak születtek. Október és november hónapok között kivégeztek legalább ezer magyart, nagyobbrészt férfiakat, 16-tól 70 évesig. Az áldozatok sírja a Tisza lett, vagy valamelyik tömegsír a dögtemetõnél.

Egy reggel beállított hozzánk két katona, és a nagynénémet berendelték a községházára halottakat szállítani. Õ már akkor a nyolcadik hónapjában járó várandós asszony volt, mégis hordta a halottakat a szélmalom és a téglagyár közötti részre. A tetemeket ott mésszel leöntötték, és földet húztak rájuk. Egy-egy rakományban harminc tetem is volt. Kocsik hagyták el a községháza udvarát trágyával megrakva, de a szekerek aljából csorgott a vér, s az udvarból még akkor is puskalövések hallatszottak ki. 

Csak sokkal késõbb, már felnõtt koromban mesélte el a nagynéném, hogyan történt a halottszállítás. A tetemek csak úgy fel voltak dobálva a kocsiderékba, még azt sem engedték meg, hogy pokróccal letakarják a felismerhetetlen testeket, s mikor indulni kellett, a halottakra ültek.

Újév után 1945.január 23-én puskás partizánok törtek ránk és 3 perc alatt el kellett hagynunk házunkat. A Templom térre hajtottak bennünket. Nekem még tetszett is, hogy végre kimozdulhattam otthonról. Mindenünket elszedték, nagynénémmel aláírattak egy szerzõdést, hogy minden ami otthon maradt, azt az államnak ajándékozza. Aki így átesett a lajstromoláson, az ment a piactérre. Ott várakoztunk fázva sötétedésig. A gyerekes anyákat kiszólították közülünk õk vonattal mentek, mi többiek meg gyalog mentünk Járekra. Harmadnap kaptunk elõször enni. Volt, aki menetelés idején eldobálta az élelmiszerét mert nem bírta már vinni. Hullafáradt voltam a meneteléstõl én magam is. Soha el nem felejtem, és magamban örökre elátkoztam azt az iszonyatosan hosszú temerini fõutcát. Emlékszem még ma is arra a házra, amelyikben Járekon elszállásoltak bennünket, áll még ma is, ott a fõutcán, Újvidékrõl haladva az önkiszolgáló utáni harmadik vagy negyedik épület.

Élelmet keveset kaptunk, de volt ott sok kukorica meg napraforgó. A nagynéném a sült napraforgón szoptatta a Klárit. Attól volt neki teje. Mindenki abból evett amit talált, azaz ki edénybõl, ki cseréptálból, de volt olyan is, akink a csirkeitató jutott.

Március táján nõ lett a parancsnok. Aki azt mondta:

„Méltóságomon aluli, hogy a magyarokra kezet emeljek, de gondom lesz rá, hogy megdögöljenek.”

Késõbb megritkultunk, sokan megbetegedtek, meghaltak. Jobban el lehetett férni a szobában.

Járekról Gajdobrára vittek bennünket, és onnan engedtek el, de megparancsolták, hogy nem mehetünk haza. Sokan földönfutókká váltak. Nekünk volt egy sógorunk Földváron, Sõregi Antal. A magyarok ideje alatt mentette a szerbeket, azután meg a magyarokat.  Mindenbõl kiábrándult, mert emiatt meggyûlölték a magyarok is meg a szerbek is. Iszákos lett, és az elvitte.” - meséli Károly aki mára már 74 éves, két „gyermek” édesapja és négy unokája van. Boldogan él feleségével Újvidéken, de a visszaemlékezés 1944-es évekre fájdalmas volt. Emlékei tele vannak szenvedéssel, szívfájdalommal.

 -Errõl az egész akkori eseményekrõl írtam egyszer egy iskolai dolgozatot – folytatja Károly - mindent úgy leírtam, ahogyan átéltem. A magyartanárom külön foglalkozott vele, azt mondta, hogy nagyon õszinte, tehát tépjem el. Akkor olyan fiatalon, sehogyan sem tudtam megérteni, hogy ha jó miért kell eltépni.

„Én nagyszüleimmel  Csúrogon éltem abban az idõben. – sógorom Úri Ferenc folytatja -  1944. október 20-án összepakoltam a  holmimat, elbúcsúztam nagyanyámtól, de õ sírva kért, hogy maradjak. Könyörgött, hogy ne menjek Újvidékre apámhoz a legnagyobb veszedelembe. Hajthatatlan voltam és elindultam a Tisza-parti soron. Egész úton csak egyszer találkoztam partizánokkal, üdvözöltek, azt hitték, hogy csak szerb lehetek, mert a magyarok észak felé menekültek. Alig vártam, hogy hazaérjek a Bácska utcai házunkba. Azt reméltem, hogy apám is otthon találom, talán nem ment el katonának. Szerencsémre otthon találtam. Másnap együtt mentem vele a hajógyárba dolgozni. Lehettünk vagy negyvenen, de mind magyarok. Amikor megkezdõdött a razzia a Darányi-telepen, a partizánok eljutottak a hajógyárhoz is. Épp egy betonhajón dolgoztunk. Ki kellett hajolnunk a drótkerítésen és sorba kérdezték ki milyen iskolát végzett, hány éves. Rám néztek rozsdás, piszkos, vékony gyerek voltam 19 éves de nem néztem ki annyinak. Nem kérdeztek semmit csak intettek, hogy menjek tovább. Ha megmondtam volna, hogy tanítóképzõt fejeztem lelõttek volna. Akiket letartóztattak sorba állították és lelõtték õket. Az egyetemistákat, a középiskolásokat akik az érettségi elõtt álltak  mind kivégezték. A magyar intelligenciát. Decemberben karácsony napján meglátogattam nagyanyámat Csúrogon. A hajógyárból kaptam engedélyt ötágú csillaggal ellátva, hogy az úton semmilyen bántódás ne érjen. Ekkor még nem jártak vonatok. Gyalog kellett megtennem a nagy utat. Amikor karácsony napján találkoztam nagyanyámmal, magához ölelt és sokáig nem tudott elengedni Együtt sírtunk és egyre csak azt hajtogatta:

 „Nincs többé Lajoskám, nincs többé Pistám! Nem tudom, hol van Boriskám (anyám)! Édes gyermekem, jó, hogy te akkor éjjel nem voltál itt...(ugyanis és Október 20-én hagytam el a falut, a partizánok pedig 23-án jöttek) téged is elvittek volna! Azt hittem a szívem szakad meg, elveszet mind a három gyermekem.”

Én pedig nem sokáig maradtam a faluban visszamentem a hajógyárba, édesanyámat többet nem láttam. A Kis-Duna ága ott, a hajógyárnál 1944 végén és 1945 tavaszán tele volt emberi hullákkal. A nõk háton, a férfiak hason úsztak a vízen. Sokszor fönnragadtak a part menti fûzfákon és napokig bûz árasztotta el a hajógyár környékét, addig amíg valaki egy hosszú csáklyával tovább nem taszította a testeket. Szóval borzalmas idõk voltak.” – eképp fejezte be gondolatát sógorom Úri Ferenc.

Ötven éven keresztül emlékeik között õrizték azt a keserûséget, fájdalmat és gyászt, ami 1944-ben történt velük. Sokáig a gyermekeiknek sem meséltek az eseményekrõl, a szavakkal együtt igyekeztek lenyelni az emlékek hatására feltoluló könnyeket is. Azért imádkoznak még ma is, hogy soha ne ismétlõdjön meg az, ami 1942-ben és 1944-ben történt. Nem kívánnak bosszút állni, azt szeretnék, ha nemzetiségtõl függetlenül emberhez méltóan együtt tudnánk élni.

            Amit még így a jegyzetem végén kiemelnék az a csúrogi katolikus templomhoz fûzõdik amikor 1945-ben ledöntötték. Területén futballpályát létesítettek, majd pedig parkosították. A magyar temetõt is felszántották. Ekkor sokan feltették önmaguknak a kérdést: van-e Isten?, de amikor a templom bontásakor az egyik munkásra ráesett valami és szörnyethalt, a jelenlevõ nõk közül az egyik azt állapította meg:

 „Igen kell, hogy legyen, és az Isten csak egy lehet, Õ pedig nem lehet sem szerb, sem pedig magyar nemzetiségû:”

Ma Csúrogon egyetlen magyar sem él.

 

Forrás: - Úri Ferenc és Úri Károllyal személyesen találkoztam elmesélték a történteket

            - Teleki Júlia: Visszatekintés a múltba

      - Matuska Márton: A megtorlás napjai

      - Úri Ferenc: Egy csúrogi asszony élettörténete

 

Elõbb a kommunistákat vitték el,

De mivel én nem voltam kommunista,

Nem emeltem fel a szavam.

Aztán vitték a zsidókat,

S miután nem voltam zsidó,

Ez ellen sem tiltakoztam.

Aztán vitték a katolikusokat,

És mivel nem voltam katolikus,

Ez ellen sem szóltam.

Aztán mikor értem jöttek,

Nem maradt senki, aki ellenkezzen”

 

(Martin Niemüller

német luteránus pap)
 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort izmir escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT istanbul escort ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Kadıköy Escort izmir escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir ankara escort izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort casino siteleri 123movies PORNO Eskişehir Escort izmit escort Escort Pendik Bayan Escort Tuzla Kartal Otele Gelen Escort Kurtköy Otele Gelen Escort Ankara rus escort mersin escort kocaeli escort Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Pendik Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Umraniye escort Bostancı Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Kadikoy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Nişantaşı Escort Kadıköy escort Maltepe Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort Kurtköy Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir favorisen giriş onwin giriş altincasino giriş casinokral giriş casino360 giriş aresbet giriş betmarino giriş betflix giriş limakbahis giriş jetbahis giriş akbet giriş milosbet giriş kareasbet giriş mrcasino giriş casinoslot giriş betkanyon giriş betorder giriş wolbet giriş bahisnow giriş bets4you giriş discountcasino giriş hemenbahis giriş noxwin giriş sinyorbet giriş hiperbet giriş betwego giriş bahistir giriş megapari giriş melbet giriş rentacarantalya Zonguldak havalimanı rent a car Van havalimanı rent a car Uşak havalimanı rent a car Trabzon havalimanı rent a car Tokat havalimanı rent a car Tekirdağ havalimanı rent a car Sivas havalimanı rent a car Şırnak havalimanı rent a car Sinop havalimanı rent a car Siirt havalimanı rent a car Şanlıurfa havalimanı rent a car Samsun havalimanı rent a car Ordu havalimanı rent a car Nevşehir havalimanı rent a car Muş havalimanı rent a car Muğla havalimanı rent a car Mardin havalimanı rent a car Malatya havalimanı rent a car Kütahya havalimanı rent a car Konya havalimanı rent a car Kocaeli havalimanı rent a car Kayseri havalimanı rent a car Kastamonu havalimanı rent a car Kars havalimanı rent a car Kahramanmaraş havalimanı rent a car İzmir havalimanı rent a car İstanbul havalimanı rent a car Isparta havalimanı rent a car Iğdır havalimanı rent a car Hatay havalimanı rent a car Adana havalimanı rent a car Adıyaman havalimanı rent a car Ağrı havalimanı rent a car Amasya havalimanı rent a car Ankara havalimanı rent a car Antalya havalimanı rent a car Aydın havalimanı rent a car Balıkesir havalimanı rent a car Batman havalimanı rent a car Bingöl havalimanı rent a car Bursa havalimanı rent a car Çanakkale havalimanı rent a car Denizli havalimanı rent a car Diyarbakır havalimanı rent a car Elazığ havalimanı rent a car Erzincan havalimanı rent a car Erzurum havalimanı rent a car Eskişehir havalimanı rent a car Gaziantep havalimanı rent a car Hakkari havalimanı rent a car instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram followers free instagram followers instagram takipci hilesi instagram followers instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipci satın al smm panel erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort tekirdağ escort izmit escort sinop escort kırıkkale escort kırklareli escort çankırı escort kuşadası escort sohbet sohbet bodrum escort zonguldak escort adana escort bartın escort yalova escort sakarya escort maraş escort van escort muş escort siirt escort erzurum escort erzincan escort afyon escort nevşehir escort ısparta escort batman escort edirne escort amasya escort çanakkale escort balıkesir escort uşak escort düzce escort hatay escort muğla escort bodrum escort urfa escort mardin escort diyarbakır escort aksaray escort osmaniye escort kilis escort adıyaman escort mersin escort kayseri escort malatya escort zonguldak escort kastamonu escort kütahya escort aydın escort kocaeli escort kurtkoy escort kibris escort bodrum escort alanya escort mugla escort kastamonu escort kars escort karaman escort karabuk escort bingol escort bilecik escort bayburt escort batman escort bartin escort balikesir escort aydin escort artvin escort ardahan escort amasya escort adiyaman escort agri escort afyon escort adiyaman escort adana escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort van escort usak escort tunceli escort trabzon escort tokat escort tekirdag escort urfa escort sanliurfa escort sivas escort sinop escort siirt escort sakarya escort rize escort osmaniye escort ordu escort nigde escort nevsehir escort mus escort mersin escort mardin escort manisa escort malatya escort kutahya escort konya escort kocaeli escort kilis escort kirsehir escort kirikkale escort kayseri escort maras escort isparta escort igdir escort hatay escort gumushane escort giresun escort antep escort eskisehir escort erzurum escort edirne escort elazig escort duzce escort corum escort erzincan escort cankiri escort canakkale escort bursa escort bolu escort burdur escort bitlis escort kutahya escort yozgat escort kastamonu escort bitlis escort batman escort burdur escort adana escort kibris escort cesme escort agri escort mugla escort kahramanmaras escort bartin escort afyon escort elazig escort ardahan escort balikesir escort igdir escort cankiri escort osmaniye escort karabuk escort bayburt escort adiyaman escort mardin escort karabuk escort zonguldak escort tokat escort izmit escort sinop escort kars escort bingol escort siirt escort duzce escort nigde escort tunceli escort aksaray escort yalova escort van escort aydin escort mus escort amasya escort nevsehir escort sivas escort giresun escort manisa escort usak escort tekirdag escort edirne escort rize escort erzincan escort ordu escort aydin escort burgaz escort corum escort corlu escort hatay escort malatya escort canakkale escort erzurum escort urfa escort urfa escort tokat escort urfa escort trabzon escort bursa escort canakkale escort eskisehir escort kayseri escort gaziantep escort konya escort isparta escort hatay escot samsun escort diyarbakir escort sakarya escort sivas escort trabzon escort alanya escort bolu escort titan jel yapay kızlık zarı cialis yorumları penis pompası viga 50000 delay 48000 geciktirici hap penis büyütücü hap titan gel viagel silver golden lovita ağrı kesici krem novagra kafur spanish fly orviax lady era estrogenolit penixl feromon parfüm estrogenolit hapı penis pompası lifta 20 mg lifta 20 mg kullanıcı yorumları lifta 5 mg cialis 100 mg fiyatı lifta 5 mg 28 tablet fiyat viagra 100 mg aksöğüt kremi kafur krem geciktirici hap fiyatları cialis 5 mg 28 tablet dapoksetin eczane fiyatı viagra fiyatı iltihaplı romatizma titan jel lifta 20 mg dapoksetin eczane fiyatı orviax vejin jel ankara escort pendik escort bayan ankara escort bayan ankara escort escort ankara escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan pendik escort ankara eskort escort pendik kartal escort kurtköy escort maltepe escort tuzla escort pendik escort pendik eskort kurtköy escort kaynarca escort kartal escort escort bayan maltepe escort pendik eve gelen escort tuzla escort pendik otele gelen escort pendik sınırsız escort cashfire.org http://cashfire.org/ ankara escort bayan ankara eskort ankara eskort escort ankara escort bayan abidinpaşa escort altındağ escort ankara escort ayaş escort ayrancı escort bahçelievler escort bala escort balgat escort beypazarı escort çamlıdere escort çankaya escort cebeci escort çubuk escort çukurambar escort demetevler escort dikmen escort elmadağ escort emek escort tuzla escort tuzla escort bayan escort tuzla tuzla eskort aydınlı escort içmeler escort orhanlı escort tuzla escort esat escort etimesgut escort etlik escort gaziosmanpaşa escort gölbaşı escort haymana escort keçiören escort kızılay escort kızılcahamam escort eryaman escort mamak escort nallıhan escort polatlı escort pursaklar escort sincan escort sıhhıye escort tandoğan escort tunalı escort ulus escort yenimahalle escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan ankara eskort ankara bayan escort ankara escort ankara rus escort balgat escort çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort etlik escort keçiören escort kızılay escort sincan escort yenimahalle escort istanbul escort escort istanbul istanbul escort bayan Açık Tütün Fiyatları tütün

istanbul escort apa escort irinevler escort beylikdz escort halkalı escort avrupa yakası escort irinevler escort

kaak bahis - gvenilir bahis siteleri - kaak bahis siteleri

illegal bahis siteleri - kaak canlı bahis - online bahis siteleri

gvenilir canlı bahis - casino siteleri - mobilbahis

cratosslot - canlı bahis siteleri - istanbul escort - ankara escort -

Buy YouTube Subscribers

esenler escort - ili escort