Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Közélet
2006. February 28.

EURÓPAI PARLAMENT

2004

2009

Plenárisülés-dokumentum

VÉGLEGES

A6-0041/2006

24.2.2006

JELENTÉS

a demográfiai kihívásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról

(2005/2147(INI))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Elõadó: Philip Bushill-Matthews

A vélemény elõadója (*): Edite Estrela, Nõjogi és Esélyegyenlõségi Bizottság

(*) A bizottságok közötti megerõsített együttmûködés - az Eljárási Szabályzat 47. cikkének értelmében 

 

TARTALOMJEGYZÉK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

VÉLEMÉNY a Nõjogi és Esélyegyenlõségi Bizottság részérõl*

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részérõl

ELJÁRÁS

 

(*) A bizottságok közötti megerõsített együttmûködés - az Eljárási Szabályzat 47. cikkének értelmében

 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a demográfiai kihívásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról

(2005/2147(INI))

Az Európai Parlament,

–    tekintettel az európai uniós demográfiai helyzetrõl szóló bizottsági jelentésrõl szóló állásfoglalására[1] (1995),

–    tekintettel a Bizottság 1997-es demográfiai jelentésérõl szóló állásfoglalására[2],

–    tekintettel a Bizottság „Úton minden korosztály Európája felé - a jólét és a nemzedékek közötti szolidaritás elõmozdítása”[3], címû közleményérõl szóló állásfoglalására,

–    tekintettel a Bizottság „Európa válasza a világ népességének elöregedésére - A gazdasági és társadalmi fejlõdés elõmozdítása egy elöregedõ világban - Az Európai Bizottság hozzájárulása az elöregedésrõl szóló második világtalálkozóhoz” címû közleményére (COM(2002)0143),

–    tekintettel Európai Tanács 2005. március 22–23-i brüsszeli ülésén elfogadott Európai Ifjúsági Egyezményre,

–    tekintettel a Bizottságnak „A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái” címû zöld könyvére (COM(2005)0094),

–    tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

–    tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Nõjogi és Esélyegyenlõségi Bizottság véleményére (A6‑0041/2006),

A.  mivel a többek között a megnövekedett várható életkornak tulajdonítható demográfiai változásokat nem csupán problémaként kell kezelni, mivel pozitív kihívást is jelent a társadalmak számára valamennyi korcsoport bevonására és arra, hogy olyan lehetõségeket kínáljanak, amelyek korábban nem léteztek,

B.   mivel a magas színvonalú munkahelyekhez társuló teljes foglalkoztatottság megvalósítására vonatkozó lisszaboni célkitûzések megvalósítása érdekében a lisszaboni stratégia kiemeli a nõk fokozottabb munkaerõpiaci részvételének szükségességét,

C.  mivel a Tanács 92/85/EGK irányelve olyan intézkedéseket vezet be, melyek ösztönzik a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását,

1.   üdvözli a „Szembenézés a demográfiai változással: új szolidaritás a nemzedékek között” címû zöld könyvrõl szóló bizottsági közleményt;

2.   üdvözli, hogy a Bizottság „A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái” címû zöld könyvének (COM(2005)0094) kiadásával európai szinten kezeli az egyik legnagyobb politikai és társadalmi kihívást jelentõ kérdést, egyúttal hangsúlyozza azonban, hogy a társadalom demográfiai változásához kapcsolódó számos kérdés az egyes tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, és hogy ezen a téren nincs általános hatásköre a Közösségnek európai szintû jogszabályok létrehozására;

3.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság zöld könyve nem építi be módszeresen a nemi vonatkozásokat akár a mikro, akár a makro szintû elemzések során annak ellnére, hogy az létfontosságú az átfogó elképzelések és intézkledések kialakíátásához;

4.   úgy véli, hogy a demográfiai változások és azok társadalomra gyakorolt hatása létfontosságú a tagországok és az Unió jövõje szempontjából; ezért felhívja a Bizottságot, hogy a demográfiai változásokat tekintse horizontális feladatnak és annak az Unió valamennyi tevékenységében történõ érvényesítésével megfelelõen vegye figyelembe;

5.   megállapítja, hogy a demográfiai változások és az alacsony gazdasági növekedés/folyamatosan magas munkanélküliség az idõk során exponenciálisan növelni fogja ezeket a kihívásokat; ezért arra a következtetésre jut, hogy a demográfiai változás kedvezõtlen következményeinek ellensúlyozása érdekében a növekedést fokozni, a magas munkanélküliséget pedig csökkenteni kell;

6.   meglepõdve tapasztalta, hogy a zöld könyv csak hozzávetõleges megjegyzéseket tesz a demográfiai változások egészségügyi politikai szempontjaival kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy a népesség elöregedése miatt minõségi és mennyiségi szempontból is növekszik az egészségügyi és hosszú távú gondozási szolgáltatások iránti kereslet; meg van gyõzõdve róla, hogy az egész életen át tartó betegségmegelõzésbe történõ beruházás fontos módszere annak, hogy emberi és pénzügyi szempontból megbirkózzunk a demográfiai változásokkal; hangsúlyozza, hogy minél hosszabb ideig örülhetnek az emberek egészséges életéveiknek, annál tovább tudnak aktívak maradni és dolgozni;

7.   egyetért azzal, hogy a gazdasági növekedés csökkenõ népességszaporodási mutató mellett csak a magasabb foglalkoztatási arány, az innováció és a termelékenység növelése területén hozott intézkedések, valamint a szociális védelem korszerûsítése révén tartható fenn;

8.   a demográfiai körülmények egyértelmû változásainak tükrében szorgalmaz egy generációk közötti újfajta szolidaritást és az Európai Unió meglévõ szociális modelljeinek továbbfejlesztését, amely fõ céljának a mindenki számára biztosított társadalmi részvétel, a szociális biztonság és társadalmi szolidaritás biztosításának és a nemzedékekben rejlõ lehetõségek ösztönzésének kellene lennie;

9.   elismeri, hogy a különbözõ tagállamok ezen a területen közös kihívásokkal küzdenek, és különféle megoldások után kutatnak különbözõ mértékû sikerrel; úgy ítéli meg, hogy nincsenek egységes, általánosan „igaz” válaszok, különösen egy 25 vagy több tagállamból álló Unióban; kiemeli, hogy a különbözõ megközelítések szükségességét a demográfiai kihívások megoldásában tovább fokozzák a tagállamok különbözõ régióiban és kistérségeiben tapasztalható jelentõs eltérések; az ilyen különbségek merész, nem egységes megközelítéseket tesznek szükségessé;

10. sajnálja, hogy a zöld könyv nem veszi figyelembe a reprodukciós és szexuális egészség fontosságát a demográfiai változásokban, kiemeli, hogy növekszik a meddõség, különösen a férfiak vonatkozásában, fõleg a leginkább iparosodott régiókban, és hogy néhány európai államban a többek között a kémiai szennyezés által okozott meddõség a pároknak akár 15%-át is érintheti;

11. sajnálatát fejezi ki, hogy a zöld könyv nem veszi figyelembe az egyszülõs családok növekvõ számát, amelyek 85%-át nõk vezetik, és amelyeknek a legtöbb esetben nagyobb esélyük van az elszegényedésre, ezért különleges támogatásban kell részesíteni azokat;

12. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy számos tagállamban egyre többen, köztük gyermekek, esnek a szegénység áldozatául, illetve hagyják magukra õket; innovatív, fõleg a gyermekekre koncentráló projektek bevezetését javasolja, különösen a szegénységgel és gondatlansággal küzdõ városi övezetekben; a szülõket is ösztönzi az ezekben a projektekben való részvételre, hogy tudatosítsák a gyermekük jóléte tekintetében fennálló felelõsségüket; hangsúlyozza a gyermekeknek szánt ingyenes, nagy segélytelefon-hálózatok létrehozásának jelentõségét;

13. úgy véli, hogy érdekes lenne tanulmányozni a tartásdíjak általános szintjét és folyósításuk módját az Európai Unió tagállamaiban, csakúgy, mint a nyugdíjhoz és a társadalombiztosításhoz való jog megoszlásának gyakorlatát;

14. figyelemmel kíséri azon tagállamok tapasztalatait, ahol bevezették a „garantált minimális jövedelmet”;

15. aggodalmát fejezi ki a tagállamokon, a régiókon és a társadalmi csoportokon belül az egészségügy területén tapasztalható különbségek miatt; hangsúlyozza, hogy az egészségügy területén tapasztalható különbségek (alacsony várható élettartam, gyakori krónikus betegségek, az életkörülmények miatti betegségek) az alacsony születési rátával és a kivándorlásokkal együtt a regionális egyenlõtlenségek további növekedéséhez és olyan ördögi körhöz vezethet, amelybõl nehéz kitörni; kéri a tagállamokat, hogy tegyék közzé az egészségügy területén tapasztalható különbségeket, hogy a Bizottság segítségével a legjobb gyakorlatokat rendszeresen ki lehessen cserélni egymás között, és a problémát hatékonyan lehessen kezelni;

16. felhívja a tagállamokat, hogy a demográfiai változásokat tekintsék közös kihívásnak, és az Európai Tanács  tavaszi ülésén döntsenek a fokozottabb eszmecsere mellett a demográfiai változások hatásait és a bevált gyakorlatokat illetõen, különösen olyan területeken, mint az aktív idõskor, a családi életkörülmények, valamint a családi élet és a munkahely összeegyeztetése;

17. úgy véli, hogy a tagállamok többet tanulhatnak egymástól különösen azon skandináv országok legjobb gyakorlatainak fokozottabb megosztása révén, amely országokban a férfiak és nõk magas munkaerõpiaci részvétele Európa egyik legmagasabb termékenységi arányával párosul, és ahol az ingyenes vagy megfizethetõ gyermekgondozási létesítmények, szülõi szabadságra vonatkozó lehetõségek és a szülési szabadságra vonatkozó szabályok tényezõként hozzájárulnak a nõk magas munkaerõpiaci részvételéhez;

18. üdvözli, hogy az Európai Unió támogatni akarja a tagállamokat abban, hogy a keretfeltételek javítására irányuló intézkedések révén csökkentsék a szülõk által kívánt gyermekszám (2,3) és a tényleges gyermekszám (1,5) közötti különbséget;

19. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy készítsenek és tegyenek közzé tanulmányokat az egyes tagállamokban tapasztalható demográfiai változásokról, azok okainak és rövid távon elõrelátható következményeinek figyelembevételével;

20. javasolja, hogy a nõk munkaerõpiaci részvételére vonatkozó legjobb gyakorlatok összehasonlításakor más országokkal is végezzenek összehasonlítást;

21. hangsúlyozza, hogy bármely társadalom számára a fennmaradás és a fejlõdés egyik feltétele a párok számára a kívánt számú gyerek vállalásához kedvezõbb feltételek megteremtése, tekintettel a csökkenõ születési számból eredõ gazdasági kihívásokra, és intézkedéseket kell hozni ezért az anyaság és az apaság támogatására;

22. úgy véli, hogy a sok nõ vagy pár nem szívesen döntene a gyermekvállalás korlátozása vagy elhalasztása mellett , de a munka és a magánélet összeegyeztetésének kihívása miatt mégis arra kényszerülnek; úgy véli, hogy nem a csak a szülõk, hanem a társadalom egészének is érdeke, hogy a kívánt idõpontban lehetõségük legyen a kívánt számú gyermek vállalására, tekintettel a jelenlegi csökkenõ európai születésszámra; sürgeti ezért a tagállamokat, hogy támogassák a bölcsõdék és napközis otthonok, illetve gondozást igénylõ idõsek otthonainak létrehozását és mûködtetését; hangsúlyozza, hogy alapvetõ fontosságú a gyermekek, idõsek, fogyatékkal élõk és más eltartott személyek gondozásához való megfelelõ hozzáférés a nõk és a férfiak teljes és egyenlõ munkaerõ-piaci részvétele érdekében;

23. határozottan kéri a tagállamokat, hogy támogassák az olyan adózási intézkedéseket, amelyek ösztönzik a születések számának emelkedését, és felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy különleges védelmet, illetve támogatást biztosítsanak a nõknek a szülés után, különösen a fiatal egyedülálló anyáknak;

24. olyan intézkedések elfogadására hívja fel a tagállamokat, amelyek elérhetõ áron jó körülményeket biztosító napközi otthonok kialakítását teszik lehetõvé a gyermekek és egyéb eltartott személyek részére, ami hozzájárul a munkahely és a családi élet összeegyeztetéséhez;

25. felhívja a tagállamokat, tanulmányozzák a fiatalok által végzett fizetés nélküli önkéntes és nem állandó munka, mint a munkaerõpiacra való bejutás eszközének költségeit és elõnyeit; rámutat az ilyen tevékenységek és az alacsony termékenység között a rosszabb lakhatás és az alacsonyabb mértékû stabilitás lehetséges összefüggésére; felhívja a magánvállalatokat, hogy vizsgálják felül politikájukat e tekintetben;

26. úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlõség és a nõk elleni munkahelyi megkülönböztetés elleni küzdelem mind a foglakoztatás és a felelõsség szintjén mivel a fizetés szintjén alapvetõ fontosságú szerepet játszhat és játszik a családalapításban, annak támogatásában és egyúttal enyhíti az alacsony születési számokat Európában;

27. úgy véli, hogy számos szülõ képessége a munkaerõ-piaci részvételre függ a mindenki számára jövedelemtõl függetlenül megfizethetõ, jó minõségû és megbízható gyermek- és beteggondozási, illetve az idõs személyek gondozási lehetõségétõl; felhívja a tagállamokat az ilyen szolgáltatások biztosítására;

28. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek többet a családok elõtt álló, többek között munkahelyen kívüli akadályok azonosítása és megszüntetése érdekében például az alábbi intézkedések révén:

i)          nagyobb munkahelyi rugalmasság, a dolgozók igényeinek elismerése annak érdekében, hogy jobban hozzáigazíthassák munkaidejüket a családi és bevásárlási szükségleteikhez;

ii)         a lakáspiac korlátozott hozzáférésének javítása, például a jelzálogalapú finanszírozáshoz jutás könnyítésének elõmozdítása révén annak érdekében, hogy többen váljanak tulajdonossá, és ennek révén korábban váljanak függetlenné;

iii)         családbarátabb adópolitikák;

iv)        a szélesebb körû és könnyebben elérhetõ gyermek- és eltartottgondozási létesítmények

v)         a helyi iskolák támogatáas;

vi)        az iskolaidõ összegeztetésének javítása a munkaidõvel, egyúttal elõmozdítva a munkaerõ rugalmasabbá tételét és a hosszú munkaidõ kultúráját;

vii)        a munkahelyi egyenlõség folyamatos elõmozdítása;

viii)       megújult erõvel elõmozdítani az egyenlõséget otthon, a háztartási és családi kötelezettségek jobb megosztása és a sztereotípiák megszûntetése a nyilvános tájékoztatási és tudatosítási kampányok révén;

29. felkéri a tagállamokat, hogy javítsanak a családoknak szánt megfelelõ szállások rendelkezésre állásán, különös tekintettel az egyszülõs családokra és az idõsekre (például „generációkon átívelõ projektek”) a város- és területfejlesztés keretein belül;

30. felszólít a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek modernizálására és fejlesztésére, különösen a gyermek és eltartott személyek napközi gondozásának területén, elismeri egyúttal, hogy e terület a tagállamok hatáskörébe tartozik; tudomásul veszi, hogy a gyereküket egyedül nevelõ szülõket és a magányos idõs nõket  fokozottan veszélyezteti a társadalmi kirekesztés, az elszigetelõdés, illetve az elszegényedés, ezért különös figyelmet kellene fordítani a népesség ezen bõvülõ része életszínvonalának és társadalmi részvételének javítására a reform kialakítása során;

31. szeretné látni, hogy a tagállamok csökkentik a családok gyermekgondozási támogatásával kapcsolatos intézkedésekhez társuló bürokráciát;

32. hangsúlyozza, hogy a tagállamok által a nõk foglalkoztatási rátájának növelése terén elért haladás ellenére továbbra is fennállnak vagy erõsödnek a nõi munkához kapcsolódó egyéb megkülönböztetések; ezért kéri a tagállamokat, hogy megfelelõen hajtsák végre a férfiak és a nõk egyenlõ díjazása elvének alkalmazására vonatkozóan a tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 1975. február 10-i 75/117/EGK tanácsi irányelvet[4]; kiemeli, hogy a nõk és a férfiak között a fizetés tekintetében megállapítható különbség, illetve az, hogy a nõket továbbra is alacsonyabban fizetett, a képesítésüknek nem megfelelõ állásokba veszik fel, hátrányosan érinti a nõk elengedhetetlen gazdasági függetlenségét, ami közvetlenül kihat a nõk gyermekvállalással kapcsolatos döntésére; javasolja a tagállamoknak, hogy ösztönözzék a nõk aktivitását, és támogassák a nõk hozzáférését minõségi állásokhoz, illetve az egyenlõ bánásmódot a fizetések terén;

33. kéri a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket egy, a gyermekek és más nem önálló személyek felügyeletét ellátó, jó minõségû és elérhetõ árú struktúra létrehozása érdekében az Európai Tanács 2002-es barcelonai ülésén megfogalmazott céloknak megfelelõen, amely elõírja a tagállamoknak, hogy 2010-re fogadó infrastruktúrákat kell létrehoznia a 3 év és a tanköteles kor közötti gyermekek legalább 90%-a és a 3 éven aluli gyermekek legalább 33%-a számára; hangsúlyozza továbbá, hogy ezeknek az intézkedéseknek lehetõvé kell tenniük a nõk számára, hogy életritmusuknak megfelelõen alakítsák ki részvételüket a munkaerõpiacon; felhívja a tagállamokat ezen felül arra, hogy hasonló célkitûzéseket javasoljanak az idõsek és a fogyatékkal élõk gondozói létesítményeire;

34. úgy véli, hogy a demográfiai változások új és kibõvített oktatási és szociális infrastruktúrát igényelnek mind a fiatalok, mind az idõsek számára, amelybe beletartoznak az élethosszig tartó tanulás, a gyermekgondozás létesítményei, a betegápoló  létesítmények és az idõsek létesítményei; rámutat az idõsek egészégét elõmozdító és õket a társadalmi életbe aktívan integráló kibõvített szociális infrastruktúra szükségességére;

35. hangsúlyozza, hogy számos tagállamban jelentõs kockázattal jár az állami finanszírozási kötelezettségvállalások hosszú távon instabillá válása, amely szemlélteti a reformok sürgõs szükségességét; hangsúlyozza annak alapvetõ jelentõsségét, hogy az Uniós döntéshozók figyelembe vegyék az új és a hatályos szociális jogszabályok pénzügyi hatásait;

36. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák az állások minõségének és a munkakörnyezetnek a javítását, hogy ezzel megkönnyítsék az életen át tartó szakmai képzések bevezetését, ami lehetõvé tenné a nõk és a férfiak számára, hogy egyszerre tegyenek eleget családi kötelezettségeiknek és a munkaerõpiac követelményeinek;

37. felhívja a tagállamokat, hogy a nemek közti egyenlõség és a munka és a magánélet közti egyensúly kérdését tegyék kormányzati prioritássá;

38. tudomásul veszi, hogy a felhalmozódó társadalombiztosítási költségek finanszírozása dinamikus gazdasági növekedést igényel; rámutat arra, hogy ez csak akkor következhet be, ha ösztönzik az innovációt; megjegyzi, hogy a költségvetési módszerek, például az adók növelése a társadalombiztosítás finanszírozása érdekében kevésbé fenntartható hosszú távon, tekintettel a csökkenõ adóalapra és az eltartottak magasabb arányára, valamint az európai vállalkozások ösztönzésének sürgõs szükségességére; hangsúlyozza ezért a holisztikus politikai megközelítés szükségességét a társadalombiztosítási reformok során;

39. úgy véli, hogy túl kell lépni a „jóléti állam” koncepcióján, ahol a jólét elsõdleges felelõssége az államé, és tovább kell lépni a „jóléti társadalom” felé, amelyben az érintett felek felismerik, hogy õk is felelõsséggel bírnak egymás iránti gondoskodás tekintetében, és hogy ezen felelõsségek kölcsönösen erõsítik egymást;

40. elismeri, hogy a munkahely és magánélet egyensúlyának javítása az egyén számára a kormányok örök prioritása kell hogy legyen; úgy véli, hogy ezen egyensúlyt veszélyeztetheti a munkanélküliség és az egyéni munkaterhelés növekedése; rámutat, hogy a nõk és férfiak rugalmasabb munkaideje segíthet a munkahely és a családi élet sikeresebb összeegyeztetésében, amennyiben szabad választáson alapul és nem gazdasági nyomás kényszeríti ki; arra a következtetésre jut, hogy ehhez szükséges az, hogy a kormányok lehetõvé tegyék az egyének számára az õszintén szabad választást ahelyett, hogy meghoznák a döntést helyettük;

41. felhívja a Bizottságot, hogy konzultáljon az ipar minkét oldalával a munkahelyi és a családi élet jobb összeegyeztethetõségének kérdésérõl;

42. úgy véli, hogy jobban ki kell emelni a munkahelyek családbarátabbá tételének üzleti elõnyeit; javasolja, hogy a tagállamok dolgozzanak ki iránymutatásokat azon cégek számára, amelyek ilyen irányú intézkedéseket kívánnak hozni, figyelembe véve a KKV-k sajátos kihívásait;

43. felhívja a tagállamokat, hogy alkossák meg a fizetett anyasági/apasági szabadságra gyermekszületés esetén érvényes szabályokat, és hogy támogassák a férfiak és a nõk között egyenlõen megosztott szülõi szabadsághoz való jogot; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy harcoljanak az apasági szabadsággal kapcsolatos gazdasági, társadalmi és kulturális elõítéletek ellen; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a szülõi szabadságról szóló 96/34/EK irányelvet[5]; úgy ítéli meg, hogy az állás fenntartásának egyidejû garanciája mellett biztosított szülõi szabadság lehetõségével mind az apának, mind az anyának élnie kellene; támogatja azt az ösztönzési rendszert, amely a szülõi szabadság szülõk közötti megosztását támogatja, csakúgy, mint a gyermekneveléssel összefüggõ költségek ellentételezését; felszólítja a Bizottságot, konzultáljon az ipar mindkét oldalával a szülõi szabadságot érintõen 1996-ban bevezetett reformok lehetséges változtatásairól, amelynek egyik célja lehet a három hónapos minimális szabadság hat hónapra történõ növelése;

44. emlékezteti a tagállamokat a Kisvállalkozások Európai Chartájának harmadik alapelvére, amely szerint a kisvállalkozások felmentést kaphatnának bizonyos jogszabályi kötelezettségek alól; arra kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy gondoskodjanak ezen alapelv gyakorlati érvényesülésérõl;

45. nem lehet eléggé hangsúlyozni az oktatáshoz, a szaktudás fejlesztéséhez, a technológiákhoz és  az élethosszig tartó tanulás lehetõségeihez való hozzáférés, illetve a képzési kultúra elmozdításának jelentõsségét, amely ösztönzi valamennyi korosztály részvételét munkaerõpiacra jutásban és visszatérésben; hangsúlyozza, hogy a valódi képesítéseket, például a mûszaki és nyelvi ismereteket kiemeltebben kell kezelni az egyéni mobilitás, alkalmazkodóképesség és foglalkoztathatóság valamint az önmegvalósítás optimalizálására; hangsúlyozza a megelõzõ korai iskolázási szabadságra vonatkozó intézkedéseket, az alternatív eszközök keresésének szükségességét a további képzéshez jutás értékelésére; kifejezetten kiemeli az idõsek képzésének szükségességét az olyan területeken, mint az informatika annak érdekében, hogy megszûntessék a folyamatos munkaerõpiaci részvétel akadályait; ösztönzi különleges oktatási módszerek kialakítását e célból idõsek számára;

46. ezért kéri a tagállamokat, hogy különösen az idõsebb dolgozóknak biztosítsák a szakmai képzési programokon való részvétel lehetõségét, hogy a nyugdíjkorhatár eléréséig aktív részesei lehessenek a munkahelyi életnek; ebben az összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy csak akkor hagyják jóvá az ESZA operatív programjait, ha azok hangsúlyozottan tartalmaznak az idõsebbek képzésére irányuló specifikus elemeket;

47. támogatja a kormányok és a szociális partnerek közötti partneri megállapodások létrejöttét a nemzeti szokásokkal és a gyakorlattal összhangban az idõsebb dolgozók foglalkoztatásának elõsegítésére az életkor miatti hátrányos megkülönböztetés elleni intézkedések, rugalmasabb munkaidõ, és az idõsebb, munka nélkül maradt dolgozók munkaerõpiacra való visszatérésének elõsegítése révén;

48. úgy ítéli meg, hogy figyelembe véve különösen a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok (idõsek, fogyatékkal élõk, és, különösen a fiatal szülõk) védelmének, a munkahelyi biztonság javításának, és a hozzáférhetõség növelését segítõ munkaszervezési formák ösztönzésének szükségességét, alapvetõ fontosságú szerepet töltenek be az esélyegyenlõség aktív elõmozdítása és végrehajtása terén, különös tekintettel a családpolitika és koron, nemen vagy családi állapoton alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemre; hozzáteszi, hogy a vállaltoknak társadalmi felelõsséget kell vállalniuk és el kell fogadniuk az öregedõ társdalomhoz kapcsolódó kihívásokat olyan kezdeményezések révén, mint például a rugalmas munkaidõ és a részmunkaidõ elõmozdítása, például a szülõk, a leendõ szülõk és az idõs dolgozók esetében;

49. támogatja az EK-Szerzõdés (2001/C 80/01) 13. cikkének végrehajtását célzó keretirányelvre irányuló bizottsági kezdeményezést;

50. arra a következtetésre jut, hogy az idõsebb munkavállalók megtartásának gazdasági indokait hangsúlyozni kellene, tekintettel ezen csoport képességeire; úgy véli, hogy hangsúlyozni kellene a hosszabb munkaélet ösztönzését és lehetõvé tételét, és a munkaadókat rá kellene vezetni, hogy ez mindkét fél érdekében áll; úgy véli, hogy az egészséges idõsek pozitív erõforrást jelentenek a társadalmi számára és nem gazdasági veszélyt; úgy véli, hogy a fokozottabban kellene hangsúlyozni az 1993-as idõsek európai évének eredményeit;

51. kéri a cégeket, hogy kínáljanak fel olyan rugalmas munkaidõ-rendszereket, amelyek figyelembe veszik az egyes életszakaszok jellegzetességeit, és olyan munkahelyeket hoznak létre, alakítanak ki és terveznek, amelyek összeegyeztethetõk különösen a szülõk és idõsebb dolgozók igényeivel;

52. azon az állásponton van, hogy a rugalmasabb munkahelyek létesítéséhez a szociális partnereknek biztosítaniuk kell egy alkalmazkodóképes munkaerõpiacot, amely biztosítja, hogy minden munkaerõ-piaci szereplõ számára akad munkahely-lehetõség és feladat;

53. megjegyzi, hogy tekintetbe véve az európai munkavállalók mobilitását és a munkaerõpiacok centralizációját, nemcsak a különbözõ társadalombiztosítási rendszerek kölcsönös megismerésének javítására van szükség, hanem arra is, hogy biztosítsuk a nemzeti rendszerek közötti zökkenõmentes átjárhatóságot olyan formában, amely alkalmazható az állami, magán és egyéb biztosítási formákra;

54. hangsúlyozza a nyugdíjba vonuló munkavállalók tudása megtartásának jelentõsségét, különösen a közszférában, amelyben például Franciaországban az állami alkalmazottak 50%-a nyugdíjra jogosult lesz 10 éven belül;  sürgeti a tagállamokat, hogy ösztönözzék mind a magán, mind az közszférát kezdeményezõ intézkedések elfogadására az értékes tapasztalatok és ismeretek elvesztésének elkerülésére, például a munkaerõpiacra bekerülõ személyek számára nyújtott útmutatások, fokozatos nyugdíjba vonulás és az élethosszig tartó tanulási programok révén; felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak  speciális segítséget a KKV-k részére e tekintetben;

55. úgy ítéli meg, hogy különös figyelmet kell szentelni a legidõsebb korcsoportnak (vagyis a 80 év felettieknek), akiknek 25%-a nem képes önállóan fenntartani magát, és felhívja a Bizottságot egy olyan javaslat elõterjesztésére, amely ezen arány csökkentését célozza kollektív és egyéni intézkedésekkel, valamint az önállóságukat elvesztett egyének közellátása, egészségügyi és szociális ellátása terén felmerülõ problémák kezelése útján;

56. elismeri azonban, hogy bizonyos fizikai munkát igénylõ szakmákban, mint a tetõfedés, az építkezés és az állattartás az idõsebb munkavállalók termelõképességének kihasználása és a fiatal munkavállalók lelkesedésének felkeltése nehezebb; arra hívja fel a tagállamokat, hogy a munkaerõhiány és a szaktudás elvesztésének elkerülése érdekében ezekben a szakmákban dolgozzanak ki jó gyakorlatokat;

57. ösztönzi a tagállamokat és magánvállalatokat, hogy ne tekintsék automatikusnak az életkor elõrehaladtával arányosan magasabb bérezést, hiszen vannak olyan nyugdíjazás elõtt álló munkavállalók, akik ugyan örülnek a jövedelemnek, de nem feltétlenül tartanak igényt ugyanarra a fizetési szintre vagy munkaóra számra, mint fiatal korukban; felhívja a figyelmet a rugalmasabb munkalehetõségek – mint például a részmunkaidõs foglalkoztatás – fontosságára, mint az idõskorúak számára kínálkozó lehetséges megoldásra;

58. ösztönzi a tagállamokat, hogy számolják fel az idõskorúak munkavállalási kedvét visszafogó tényezõket, különösen az adók és nyugdíjak terén, és próbáljanak lehetõséget teremteni arra, hogy a nyugdíjas munkavállalók munkaviszonyból származó jövedelmük mellett nyugdíjuk egy részét is felvehessék;

59. rámutat arra, hogy az idõsebb emberek pozitív szerepet tölthetnek be a gyermekgondozásban, míg gyakran a fiatalabb generációknak kell gondozniuk a rászorulókat; felhívja a tagállamokat és munkaadókat, hogy adják tanújelét e szerepek fokozottabb elismerésének;

60. észrevételezi, hogy bizonyos esetekben – például az életkor alapján történõ hátrányos megkülönböztetést tiltó jogalkotás esetében – a jogszabály ellentétes hatást válthat ki és visszatarthatja, sõt megakadályozhatja a vállalatokat abban, hogy idõs korú munkavállalókat alkalmazzanak; kéri a tagállamokat, hogy alaposabban tanulmányozzák az ilyen jellegû törvények hatását és alkalmazását annak felmérése érdekében, hogy az ilyen intézkedések elérik-e a kívánt célt; sürgeti, hogy a hátrányos megkülönböztetést tiltó jogszabályok szellemét és betûjét is tartassák be;

61. rávilágít arra, hogy az EU lakosságának öregedése miatt valószínûleg nagyobb lesz a fogyatékkal élõk aránya a társadalomban; rámutat e csoport tartósan magas munkanélküliségére; felhívja a kormányokat és vállalatokat, hogy mutassanak példát abban, hogyan lehet elõsegíteni a fogyatékkal élõk foglalkoztatását;

62. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az „aktív öregedést” szinte kizárólag a fizetett foglakoztatás tekintetében határozza meg a lisszaboni stratégia, mivel az elképzelést szélesebb körben kellene alkalmazni a nem fizetett tevékenységek, például a  polgári, politikai és más önkéntes tevékenységek bevonása érdekében; elismeri, hogy az ilyen aktív társadalmi közremûködés nem fizetett munkában megfelelõ jövedelmet igényel más forrásokból; elismeri, hogy az „aktív öregedés” szorosan kötõdik az emelkedõ nyugdíjkorhatárhoz, és úgy véli, hogy e lépés egy lehetséges válasz a demográfiai változásokra;

63. elismeri, hogy a nyugdíjrendszer a tagállamok hatáskörébe tartozik; úgy véli azonban, hogy a nyugdíjjogosultság tekintetében a magán és  a közszférában dolgozókat egyenlõen kellene kezelni az egyik szférát elõnyben részesítése helyett; úgy véli, hogy lépéseket kell tenni a fokozatos és rugalmas nyugdíjba vonulás elõmozdítására, tekintettel az élettartam várható növekedésére és a jobb közegészségügyre; elismeri, hogy mivel az emberek tovább élnek, tovább is dolgozhatnak és felszólítja a kormányokat, hogy vizsgálják meg az ennek ösztönzésére vonatkozó pénzügyi támogatásokat;

64. úgy véli, hogy a tagállamok a nyugdíjreformok tekintetében többet tanulhatnak egymástól a legjobb gyakorlatok fokozottabb megosztása révén; a jó példák közé tartozik a magyar nyugdíjrendszer reformja, mely három pilléren alapul, ahol a privatizáció fokozottan biztosítja a fenntarthatóságot, illetve a gondozási juttatások, melyek feljogosítanak a nyugdíjra és amely állami juttatásokra jogosítja fel a család gondozásra szoruló tagját gondozó személyt;

65. hangsúlyozza a demográfiai fejlemények tükrében a stabil, pénzügyileg életképes társadalombiztosítási rendszerek alapvetõ jelentõségét, különösen olyan nyugdíjrendszerekét, amelyek megfelelõ és fenntartható nyugdíjakat mozdítanak elõ, valamint olyan egészségügyi rendszereket, amelyek a szolidaritás, az igazságosság és az egyetemesség elvein alapulnak annak érdekében, hogy betegség vagy ellátás szükségessége esetén minden polgár megfelelõ és színvonalas ellátásban részesülhessen; felhívja a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a nyugdíjrendszer modernizálása érdekében, különös tekintettel a nyugdíjrendszerre, hogy biztosítsák a rendszerek pénzügyi és szociális életképességét, és lehetõvé tegyék a népesség elöregedése hatásainak kezelését;

66. meggyõzõdése, hogy a nemzeti nyugdíjrendszerek átalakításakor nem csak e rendszerek pénzügyi fenntarthatóságát kell célul kitûzni, hanem azt is, hogy azok az idõs emberek életének jobb pénzügyi fenntarthatóságát is biztosítsák;

67. felismeri azonban, hogy az állam által finanszírozott nyugdíjak nehezen fogják a nyugdíjasok bevételi szükségleteinek 100%-át teljesíteni; úgy véli, hogy a tagállamoknak nagyobb figyelmet és energiát kellene fordítaniuk arra, hogy megfelelõ kiegészítõ nyugdíjrendszereket fejlesszenek ki és ösztönözzék a magánmegtakarításokat;

68. úgy véli, hogy az államilag finanszírozott nyugdíjaknak a tagállamok által meghatározott bármely szinten, jogosultság formájában elérhetõnek kellene lenniük mindenki számára egyenlõ módon, nem pedig a jövedelmi viszonyok vizsgálatától függõen;

69. emlékeztet arra, hogy a kisvállalkozások tulajdonosai ugyanúgy ki vannak téve a demográfiai változásoknak, mint alkalmazottaik; riasztónak tartja, hogy az elkövetkezendõ 10 évben az európai kisvállalkozások tulajdonosainak egyharmada nyugdíjba vonul, ezért arra hívja fel az érdekelteket, hogy támogassák a vállalkozói szellemet, egyrészt azért, hogy átvegyék ennek a csoportnak a tapasztalatait és tudását, másrészt hogy e folyamat növekedésére gyakorolt negatív hatásait ellensúlyozni tudják;

70. úgy véli, hogy a bevándorlók fenntartható gazdasági, társadalmi és jogi integrációjára irányuló bevándorlási politika alapvetõ fontosságú a bevándorlók és a befogadó társadalmak jogai és kötelezettségei között egyensúlyra kell törekedni, és hogy a befogadási mechanizmusokat a harmadik országok állampolgárai számára hatékonyan és átláthatóan kell kezelni; az integrációs folyamatnak elõfeltétele az egyenlõ elbánás a bevándorlók és leszármazottaik mindennemû megkülönböztetésének megszûntetése, illetve a foglakoztatási és szociálpolitika szoros összehangolása  révén; az ilyen politikákat ösztönözni kell a demográfiai kihívások enyhítése érdekében; elismeri azonban, hogy a bevándorlás önmagában nem oldja meg a demográfiai változásokhoz kapcsolódó problémákat, és maga is kihívásokat eredményez;

71. megjegyzi, hogy a kelet-európai térségekben igen jelentõs a fiatal nõk migrációs elvándorlása, ezért a nõk érdekében felelõs gazdaság- és foglalkoztatáspolitikára, illetve az európai strukturális alapok célzott felhasználására van szükség a nemek közötti esélyegyenlõség általános és költségvetési érvényesítésérõl szóló hatályos szabályok alapján;

72. elismeri, hogy a bevándorlás kezelése a tagállamok hatásköre; úgy véli, hogy a bevándorlók és az etnikai csoportok oktatására és szakképzésére nagyobb figyelmet kellene fordítani;

73. úgy véli, hogy az etnikai kisebbségek aránya a hosszú távú gondozásra szoruló idõsek között jelentõsen nõtt egyes tagállamokban; úgy véli továbbá, hogy nem lehet azt feltételezni, hogy a bevándorlók és leszármazottaik elõnyben részesítik a származási helyre való visszatérést, különösen idõs korban vagy amennyiben leszármazottaik az Unión belül nevelkedtek; hozzáteszi továbbá, hogy a minõségi gyermekgondozás és az idõskorúak gondozása fontos minden etnikai csoport, különösen a nõk számára, különbözõképpen hat ki az egyes etnikai csoportokra és kellõ figyelmet kell fordítani erre a szolgáltatások tervezése során; hangsúlyozza a diszkriminációmentes és egyenlõ elbánás a szolgáltatások biztosítása során kulcsfontosságú; javasolja, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet e vonatkozásokra a legjobb gyakorlatok összehasonlítása tekintetében;

74. megjegyzi, hogy mindezidáig nem fordítottak kellõ figyelmet a bevándorlók beilleszkedésére, amit új polgártársaink az oktatás területén jelentkezõ sikertelenségei és folyamatos elszigetelõdése is jelez részben; ezért felhívja a tagállamokat, hogy erõsítsék meg a beilleszkedést elõmozdító intézkedéseket, különösen a már jó ideje az Unióban élõ bevándorlók tekintetében;

75. hangsúlyozza, hogy a bevándorló nõk jelentõs szerepet játszanak a társadalmainkban, és felhívja a tagállamokat, hogy ismerjék el az õket megilletõ szerepet bevándorlási politikájukban, és biztosítsák számukra jogaikat; felhívja a figyelmet arra, hogy egyre növekvõ számú hivatalos okmányokkal nem rendelkezõ bevándorló nõ vállal munkát eltartott személyek gondozásával megbízott háztartási alkalmazottként; felhívja a figyelmet e csoport kizsákmányolásának veszélyére és felszólítja a tagállamokat, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel;

76. rámutat arra, hogy a harmincas és negyvenes éveikben lévõ bevándorlóknak több mint valószínû, hogy nincs nyugdíjcélú megtakarításuk; felhívja a tagállamokat, hogy találják meg a legjobb gyakorlatot e helyzet kezelésére, hogy elkerülhetõ legyen a nyugdíjrendszerek további terhelése;

77. emlékezteti a tagállamokat, hogy a demográfiai változás a legkevésbé fejlett országokra is vonatkozik, amelyek szintén az idõsödõ népességgel együtt járó kihívásokkal, szegénységgel, a jövedelmek egyenlõtlen elosztásával, valamint a fiatalkori munkanélküliség kezdõdõ problémájával néznek szembe; arra kívánja ösztönözni a tagállamok kormányait és az Európai Uniót, hogy vegyék figyelembe e tényezõt a segély- és együttmûködési programok kialakítása során;

78. megállapítja, hogy a képzett munkaerõt az EU gazdaságának erõsítése érdekében elõnyben részesítõ bevándorlási politika pontosan ennek ellentétét éri el azon harmadik országokban, ahonnan ezek a képzett bevándorlók érkeznek, és amelyek gazdasága ezáltal gyengül; úgy véli, hogy a tagállamoknak fel kell ismerniük felelõsségüket e tekintetben;

79. sürgeti a tagállamokat, hogy javítsák az általános érdekû szolgáltatások  biztosítását a vidéki területeken lehetõvé téve az idõsek számára, hogy továbbra is függetlenül éljenek, csökkentve az egészségügyi és társadalombiztosítási rendszerek igénybe vételét és elkerülve a korai rászorultság kultúráját;

80. megjegyzi, hogy a demográfiai változások miatt a gondozási szolgáltatásokra fokozott figyelmet kell fordítani a tagállamokban, és ezen a területen a jó gyakorlatok tapasztalatainak kibõvített cseréjére szólít fel; a gondozási szolgáltatások mint közérdekû szolgáltatások megõrzésére szólít fel, és ezért arra hívja fel a Bizottságot, hogy a szociális szolgáltatásokról szóló zöld könyvbe foglalja bele e szolgáltatások védelmét;

81. hangsúlyozza az egészségügyi rendszereket terhelõ, a népesség öregedése miatt megnövekedett követelmények kielégítésére való felkészülésérõl szóló információk és a legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének fontosságát;

82. azt javasolja a tagállamoknak, hogy vezessenek be a kirekesztés veszélyét megelõzõ politikákat, különösképpen ami az iskolai kirekesztést, vagy a lakóhely elvesztését illeti, és emlékeztet arra, hogy nagyon fontos prioritásként kezelni az összes olyan tevékenységet, amely a családi szolidaritás megõrzését célozza, különös tekintettel a gyermekek jogainak védelmére, tiszteletben tartva azonban a szülõk jogait is;

83. hangsúlyozza, hogy az ezüstgazdaság által biztosított lehetõségek elismeréseképpen fontos az idõsebb generáció részére kulturális és szabadidõs tevékenységeket biztosítani;

84. javasolja, hogy fordítsanak több figyelmet a különbözõ tagállamok által az EUROSTAT tájékoztatása során alkalmazott eltérõ elõfeltevések szabványosítására a legjobb gyakorlatok érvényesebb összevethetõsége és átvétele végett;

85. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a demográfiai tendenciákkal, családtámogatással és egészségfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben használják a 7. kutatási keretprogramot;

86. a közösségi PROGRESS program keretében felhívja a Bizottságot, hogy végezzenek megfelelõ tanulmányokat, elemzéseket és szakértõi értékeléseket a demográfiai változásokról és azoknak a társadalomra és az érintett politikákra gyakorolt hatásáról;

87. arra a következtetésre jut, hogy az EU-nak folytatnia kell a tagállamok teljesítményeinek, tapasztalatainak és legjobb gyakorlatainak összehasonlítását és összevetését a demográfiai változások által támasztott kihívások tekintetében, és hogy a meglévõ uniós intézmények megfelelnek erre a célra, tehát nem kell további uniós szervezeteket létrehozni e célból;

88. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
 

25.1.2006

VÉLEMÉNY a Nõjogi és Esélyegyenlõségi Bizottság részérõl*

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái

(2005/2147(INI))

A vélemény elõadója (*): Edite Estrela

(*) A bizottságok közötti megerõsített együttmûködés - az eljárási szabályzat 47. cikkének értelmében

JAVASLATOK

A Nõjogi és Esélyegyenlõségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következõ javaslatokat:

A.            mivel a lisszaboni stratégia nagy hangsúlyt helyez a nõk munkaerõpiaci részvételének növelésére a kitûzött célok elérése érdekében,

B.            mivel a legtöbb tagállamban szoros kapcsolat áll fenn a nõk magas foglalkoztatási mutatói és a magas születési mutatók között, illetve a nõk alacsony foglalkoztatási mutatói és az alacsony születési mutatók között,

C.            mivel a szakképzett nõi munkaerõ elengedhetetlen a gazdasági növekedéshez az Európai Unió tagállamaiban, mivel visszaállítja az egyensúlyt az aktív és inaktív lakosság aránya között, ezáltal megoldva a nyugdíjak finanszírozásával kapcsolatos problémát, és hozzájárulva ebbõl következõen a generációk közötti szolidaritáshoz,

D.            érdeklõdéssel szerezve tudomást a több tagállamban elindított kezdeményezésekrõl a szülõk támogatására azért, hogy jobban megvédhessék a gyermekeket a társadalom új fenyegetései ellen, különösképpen ami az Internet használatát, a kannabisz és egyéb kábítószerek serdülõkorúak általi fogyasztásának növekedését, illetve a különösen romboló hatású pornográf dokumentumok elterjedését, vagy az erõszak erõsödését illeti,

E.             tekintetbe véve a nehézségeket, amelyeket az okoz, ha egy családban egy vagy több tanulási nehézségekkel (diszlexia, diszpraxia, diszkalkulia, figyelem hiánya hiperaktivitással, vagy anélkül) küzdõ vagy fogyatékos gyermek van, és tekintetbe véve a tagállamokban megfigyelt különféle gyakorlatokat az ilyen gyermekek és szüleik segítésére,

F.             tekintetbe véve a Tanács 92/85/EGK irányelvét a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönzõ intézkedések bevezetésérõl,

 

1.             örömét fejezi ki, hogy a Bizottság a „A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái” címû zöld könyvének (COM(2005)0094) kiadásával kifejezte álláspontját európai szinten egy olyan kérdéssel kapcsolatban, amely politikai és társadalmi téren az egyik legnagyobb kihívást jelenti, azonban hangsúlyozza, hogy a társadalom demográfiai fejlõdése által felvetett számtalan kérdés az egyes tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, ami általánosságban véve kizárja azt, hogy ezen a téren európai szintû szabályozást célul kitûzõ közösségi kompetenciákat határozzanak meg;

2.             sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság zöld könyvében rendszeresen nem kapnak szerepet a nemi vonatkozások sem a makro- sem a mikroökonómiai elemzések szintjén, miközben az fontos szempont kellene legyen a gondolkodásban és a nagy léptékû intézkedések meghatározása során;

3.             fenntartását fejezi ki a Bizottság zöld könyvében az idõseket érintõ hátrányos megkülönböztetés miatt;

4.             felhívja a tagállamokat, hogy küzdjenek a nemek közötti strukturális egyenlõtlenségekhez vezetõ elõítéletek és sztereotípiák ellen, amelyek megakadályozzák egyrészt a nõk teljes értékû részvételét a társadalom minden szintjén, másrészt a férfiak aktívabb szerepvállalását a családi életben;

5.             sajnálja, hogy a zöld könyv nem veszi figyelembe a reprodukciós és szexuális egészség fontosságát a demográfiai változásokban;

6.             felkéri a tagállamokat, hogy vizsgálják felül adórendszerüket és az egyén helyzetétõl függõ adókat vessenek ki, valamint javasolja a gyermekek és a családok számára kedvezõ társadalmi védõháló bevezetését, illetve, többek között, a gyermekgondozásból fakadó költségek visszafizetését, valamint csökkentett mértékû HÉA-kulcsok alkalmazását a gyermekeknek szánt termékekre;

7.             hangsúlyozza, hogy a tagállamok által a nõk foglalkoztatási rátájának növelése terén elért haladás ellenére továbbra is fennállnak vagy erõsödnek a nõi munkához kapcsolódó egyéb megkülönböztetések; ezért kéri a tagállamokat, hogy megfelelõen hajtsák végre a férfiak és a nõk egyenlõ díjazása elvének alkalmazására vonatkozóan a tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 1975. február 10-i 75/117/EGK tanácsi irányelvet;

8.             kiemeli, hogy a nõk és a férfiak között a fizetés tekintetében megállapítható különbség, illetve az, hogy a nõket továbbra is alacsonyabban fizetett, a képesítésüknek nem megfelelõ állásokba veszik fel, hátrányosan érinti a nõk elengedhetetlen gazdasági függetlenségét, ami közvetlenül kihat a nõk gyermekvállalással kapcsolatos döntésére;

9.             hangsúlyozza, hogy a nõk és a férfiak rugalmas munkaidõ-beosztása, amennyiben az szabad választás és nem kényszer eredménye, elõsegítheti a családi és a szakmai élet sikeres összeegyeztethetõségét, minden körülmények között minõségi, jogszerû és egyenlõ díjazással járó munkát biztosítva, elkerülve ezzel a szakmai elõmenetel teljes feladását vagy a részmunkaidõs munkavégzést;

10.         javasolja a tagállamoknak, hogy ösztönözzék a nõk aktivitását, és támogassák a nõk hozzáférését minõségi állásokhoz, illetve az egyenlõ bánásmódot a fizetések terén;

11.         hangsúlyozza, hogy annak feltételeinek megteremtése, hogy pároknak annyi gyermekük szülessen, amennyit szeretnének, az egész társadalom létezésének és fejlõdésének érdeke, tekintetbe véve a születési ráták csökkenése által okozott társadalmi és gazdasági kihívásokat, ami azt jelenti, hogy támogatni kell az anyaság és az apaság intézményét;

12.         határozottan kéri a tagállamokat, hogy támogassák az olyan adózási intézkedéseket, amelyek ösztönzik a születések számának emelkedését, és felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy különleges védelmet, illetve támogatást biztosítsanak a nõknek a szülés után, különösen a fiatal egyedülálló anyáknak;

13.         kiemeli, hogy növekszik a meddõség, különösen a férfiak vonatkozásában, fõleg a leginkább iparosodott régiókban, és hogy néhány európai államban a többek között a kémiai szennyezés által okozott meddõség a pároknak akár 15%-át is érintheti;

14.         felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy sok szülõ szenved attól, hogy nincsen gyermeke, annak ellenére, hogy szeretne; ezért arra kéri a tagállamokat, hogy szüntessék meg az engedélyezett korhatárt azok számára, akik gyermeket szeretnének adoptálni, hogy az idõsebbeket is jogilag képesnek lehessen nyilvánítani az adoptálásra, és hangsúlyozza, hogy az érettség elõnyt jelenthet, ha olyan gyermek adoptálásáról van szó, akinek az elsõ évei esetleg zaklatottak voltak;

15.         felkéri a tagállamokat, hogy javítsanak a családoknak szánt megfelelõ szállások rendelkezésre állásán, különös tekintettel az egyszülõs családokra és az idõsekre (például „generációkon átívelõ projektek”) a város- és területfejlesztés keretein belül;

16.         kiemeli, hogy a nõk vonatkozásában a munkaidõ rugalmasságának nem szabad sem a megteremtett állások minõségének, sem a felkínált gyermekfelügyeleti szolgáltatásoknak a rovására mennie, amelyek a nõk szakmai kiteljesedésének a garanciái;

17.         ösztönzi a tagállamokat, hogy intézkedjenek abban a tekintetben, hogy a férfiaknak nagyobb szerep jusson a családi és a szakmai élet jobb összeegyeztethetõségére irányuló politikákban, illetve az olyan struktúrákban, amelyek egyensúlyt teremthetnek a kettõ között, továbbá hogy szervezzenek tudatosító kampányokat azzal a céllal, hogy egyenlõbben oszoljanak meg az otthoni és a családi feladatok a férfiak és a nõk között;

18.         felhívja a tagállamokat, hogy támogassák az állások minõségének és a munkakörnyezetnek a javítását, hogy ezzel megkönnyítsék az életen át tartó szakmai képzések bevezetését, ami lehetõvé tenné a nõk és a férfiak számára, hogy egyszerre tegyenek eleget családi kötelezettségeiknek és a munkaerõpiac követelményeinek;

19.         felhívja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak olyan rugalmas munkahelyi intézkedésekrõl, amelyek összeegyeztetik a családi kötelezettséggel rendelkezõ férfi vagy nõi munkavállalók igényeit a munkaadók igényeivel, minden esetben ügyelve azonban a nõk jogainak garantálására;

20.         kéri a Bizottságot, hogy határozzon meg egy olyan megközelítést, amely nagyobb hangsúlyt helyez a munka humánus megszervezésére, és az innovatív rendszerekre a munkaidõ és a személyzeti politika területén;

21.         kéri a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket egy, a gyermekek és más nem önálló személyek felügyeletét ellátó, jó minõségû és elérhetõ árú struktúra létrehozása érdekében az Európai Tanács 2002-es barcelonai ülésén megfogalmazott céloknak megfelelõen, amely elõírja a tagállamoknak, hogy 2010-re fogadó infrastruktúrákat kell létrehoznia a 3 év és a tanköteles kor közötti gyermekek legalább 90%-a és a 3 éven aluli gyermekek legalább 33%-a számára; hangsúlyozza továbbá, hogy ezeknek az intézkedéseknek lehetõvé kell tenniük a nõk számára, hogy életritmusuknak megfelelõen alakítsák ki részvételüket a munkaerõpiacon;

22.         aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy számos tagállamban egyre többen, köztük gyermekek, esnek a szegénység áldozatául, illetve hagyják magukra õket; innovatív, fõleg a gyermekekre koncentráló projektek bevezetését javasolja, különösen a szegénységgel és gondatlansággal küzdõ városi övezetekben; a szülõket is ösztönzi az ezekben a projektekben való részvételre, hogy tudatosítsák a gyermekük jóléte tekintetében fennálló felelõsségüket; hangsúlyozza a gyermekeknek szánt ingyenes, nagy segélytelefon-hálózatok létrehozásának jelentõségét;

23.         örömmel nyugtázza, hogy a tagországok a nyílt koordináció eszközét felhasználva kicserélik egymás között pozitív gyakorlataikat; kiemeli az Európai Unió jól mûködõ demográfiai politikát folytató tagállamainak hatékonyságát, ahol a nõk nagy arányú részvétele a munkaerõpiacon már meghaladja a lisszaboni célkitûzéseket, és az Unión belül a legmagasabb születési rátákkal párosul; megjegyzi azonban, hogy az Európai Unió azon tagállamaiban, ahol a nõk foglalkoztatása a legalacsonyabb szintû, a születési ráta is a legalacsonyabb; úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak tanulmányoznia kellene ezeket a politikákat, figyelembe véve a gyermekeket, illetve más, nem önellátó személyeket (idõsek, fogyatékkal élõk) gondozó struktúrák elérhetõségét;

24.         felhívja a tagállamokat, hogy a következõk figyelembe vételével teremtsék meg a foglalkoztatási ráta emelkedésének feltételeit: a férfiak és nõk jövedelme közötti különbség, a szabadfoglalkozásúak adózása, munkakörülmények, a nõk és a férfiak közötti munkamegosztás a családban és a háztartásban, illetve a nem önellátó személyek gondozásában;

25.         felhívja a tagállamokat, hogy a nemek közti egyenlõség és a munka és a magánélet közti egyensúly kérdését tegyék kormányzati prioritássá;

26.         hangsúlyozza, hogy a bevándorló nõk jelentõs szerepet játszanak a társadalmainkban, és felhívja a tagállamokat, hogy ismerjék el az õket megilletõ szerepet bevándorlási politikájukban, és biztosítsák számukra jogaikat;

27.         sajnálatát fejezi ki, hogy a zöld könyv nem veszi figyelembe az egyszülõs családok növekvõ számát, amelyek 85%-át nõk vezetik, és amelyeknek a legtöbb esetben nagyobb esélyük van az elszegényedésre, ezért különleges támogatásban kell részesíteni azokat;

28.         úgy véli, hogy érdekes lenne tanulmányozni a tartásdíjak általános szintjét és folyósításuk módját az Európai Unió tagállamaiban, csakúgy, mint a nyugdíjhoz és a társadalombiztosításhoz való jog megoszlásának gyakorlatát;

29.         figyelemmel kíséri azon tagállamok tapasztalatait, ahol bevezették a „garantált minimális jövedelmet”;

30.         arra ösztönzi a tagállamokat, hogy merítsenek ihletet a foglalkoztatáspolitika nemi dimenziót tartalmazó legjobb gyakorlataiból;

31.         felhívja a tagállamokat, hogy alkossák meg a fizetett anyasági/apasági szabadságra gyermekszületés esetén érvényes szabályokat, és hogy támogassák a férfiak és a nõk között egyenlõen megosztott szülõi szabadsághoz való jogot; arra ösztönzi a tagállamokat, hogy harcoljanak az apasági szabadsággal kapcsolatos gazdasági, társadalmi és kulturális elõítéletek ellen; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a szülõi szabadságról szóló 96/34/EK irányelvet;

32.         felhívja a tagállamokat, hogy rendezzék a 92/85/EGK irányelv átültetése után fennálló problémákat, és hogy gyûjtsenek ötleteket – a szociális partnerekkel együtt – a legjobb gyakorlatokból a szülési szabadság idõtartamát illetõen – ami tagállamoktól függõen 14 és 28 hét között van –, illetve a szülési szabadság kötelezõ idõszakával, a szabadság alatt kapott jövedelem mértékével, és az érintett munkavállalók azon jogával kapcsolatban, hogy visszatérjenek egy állásba; felhívja egyúttal a tagállamokat, hogy gyûjtsenek ötleteket a férfiak és a nõk számára is juttatott szülõi szabadsággal kapcsolatos legjobb gyakorlatokból;

33.         felhívja a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a szociális rendszerek modernizálása érdekében, különös tekintettel a nyugdíjrendszerre, hogy biztosítsák a rendszerek pénzügyi és szociális életképességét, és lehetõvé tegyék a népesség elöregedése hatásainak kezelését;

34.         támogatja, hogy a tagállamok gyermekbarát és a demográfiai kérdésekrõl szóló tudatosító kampányokat szervezzenek, amelyek bemutatják mindazt az örömöt és boldogságot, amit a gyermekek a szülõknek és a társadalomnak nyújtanak, és hogy tanulmányozzák a demográfiai rátát és a nõk foglalkoztatását befolyásoló kulturális tényezõket;

35.         javasolja a tagállamoknak, hogy olyan szociálpolitikát vezessenek be, amelynek célja az, hogy mindenki hozzáférjen az egészségi állapotától függõen szükséges ellátásokhoz, fõként fogyatékosság, vagy az önellátás hiánya esetén;

36.         ösztönzi a tagállamokat, hogy terjesszék a legjobb gyakorlatokat a tanulási nehézségek orvoslása terén (például számítógép juttatása az iskoláknak a diszlexiás tanulók részére), illetve a fogyatékkal élõ gyermekeknek nyújtott segítséggel kapcsolatban;

37.         azt javasolja a tagállamoknak, hogy vezessenek be a kirekesztés veszélyét megelõzõ politikákat, különösképpen ami az iskolai kirekesztést, vagy a lakóhely elvesztését illeti, és emlékeztet arra, hogy nagyon fontos prioritásként kezelni az összes olyan tevékenységet, amely a családi szolidaritás megõrzését célozza, különös tekintettel a gyermekek jogainak védelmére, tiszteletben tartva azonban a szülõk jogait is;

38.         felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy megerõsített prioritásként kezeljék a társadalom új veszélyei elleni harcot, különös tekintettel az Internet rossz használatának a gyermekekre és serdülõkre gyakorolt veszélyeire, a kannabisz és egyéb drogok megnövekedett fogyasztására a serdülõk, sõt a gyermekek által, beleértve az iskolában történõ fogyasztást, a pornográf anyagok elterjedésére a fiatalok körében, illetve az erõszak terjedésére; szintén felhívja a tagállamokat, hogy terjesszék az ezeken a területeken szerzett legjobb gyakorlatokat;

39.         emlékezteti a tagállamokat a 2002-es barcelonai Európai Tanácson vállalt és jóváhagyott kötelezettségeikre, miszerint eltörlik a nõk és a férfiak egyenlõ munkaerõpiaci részvétele elõtt álló akadályokat, és 2010-ig fogadó infrastruktúrákat vezetnek be a 3 év és a tanköteles kor közötti gyermekek számára; felhívja a tagállamokat, hogy javasoljanak hasonló célkitûzéseket az idõsek és a fogyatékosok fogadására és gondozására alkalmas rendszerek kiépítésére is;

40.         felkéri a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt a tagállamok által alkalmazott adórendszerek a demográfiára gyakorolt hatásáról;

 

ELJÁRÁS

  

Cím

A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái

Eljárás száma

2005/2147(INI)

Illetékes bizottság

EMPL

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM
8.9.2005

Megerõsített együttmûködés

igen

A vélemény elõadója

         A  kijelölés dátuma

Edite Estrela

7.9.2005

Vizsgálat a bizottságban

28.11.2005

24.1.2006

 

 

 

A módosítások elfogadásának dátuma

24.1.2006

A zárószavazás eredménye

mellette:

ellene:

tartózkodás:

28

2

0

A zárószavazáson jelen lévõ képviselõk

Edit Bauer, Edite Estrela, Vìra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Gurmai Zita, Anneli Jäätteenmäki, Piia-Noora Kauppi, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Konrad Szymañski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévõ póttagok

Katerina Batzeli, Anna Hedh, Mary Honeyball, Elisabeth Jeggle, Karin Jöns, Christa Klaß, Kartika Tamara Liotard, Maria Martens, Zita Ple¹tinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Bernadette Vergnaud

A zárószavazáson jelen lévõ póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Miroslav Mikolá¹ik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.1.2006

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részérõl

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a demográfiai kihívásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról

(2005/2147(INI))

A vélemény elõadója: Thomas Ulmer

 

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következõ javaslatokat:

1.   üdvözli, hogy az Európai Unió támogatni akarja a nemzetállamokat abban, hogy a keretfeltételek javítására irányuló intézkedések révén csökkentsék a szülõk által kívánt gyermekszám (2,3) és a tényleges gyermekszám (1,5) közötti különbséget;

2.   meglepõdve tapasztalta, hogy a zöld könyv csak hozzávetõleges megjegyzéseket tesz a demográfiai változások egészségügyi politikai szempontjaival kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy a népesség elöregedése miatt minõségi és mennyiségi szempontból is növekszik az egészségügyi és hosszú távú gondozási szolgáltatások iránti kereslet; meg van gyõzõdve róla, hogy az egész életen át tartó betegségmegelõzésbe történõ beruházás fontos módszere annak, hogy emberi és pénzügyi szempontból megbirkózzunk a demográfiai változásokkal; hangsúlyozza, hogy minél hosszabb ideig örülhetnek az emberek egészséges életéveiknek, annál tovább tudnak aktívak maradni és dolgozni;

3.   meglepõdve tapasztalta, hogy a zöld könyv nem említi az új családmodellek, különösen az egyszülõs családok emelkedõ számát, amelyek 85%-ának élén nõk állnak, és amelyek, mivel nagyobb mértékben ki vannak téve a szegénység kockázatának, nehezebben jutnak hozzá az egészségügyi ellátáshoz;

4.   felhívja a figyelmet arra, hogy a nõk és különösen az egyedül álló fiatal nõk számára szülés után külön védelmet és támogatást kell biztosítani;

5.   egyetért azzal, hogy a gazdasági növekedés csökkenõ népességszaporodási mutató mellett csak a magasabb foglalkoztatási arány, az innováció és a termelékenység növelése területén hozott intézkedések, valamint a szociális védelem korszerûsítése révén tartható fenn;

6.   aggodalmát fejezi ki a tagállamokon, a régiókon és a társadalmi csoportokon belül az egészségügy területén tapasztalható különbségek miatt; hangsúlyozza, hogy az egészségügy területén tapasztalható különbségek (alacsony várható élettartam, gyakori krónikus betegségek, az életkörülmények miatti betegségek) az alacsony születési rátával és a kivándorlásokkal együtt a regionális egyenlõtlenségek további növekedéséhez és olyan ördögi körhöz vezethet, amelybõl nehéz kitörni; kéri a tagállamokat, hogy tegyék közzé az egészségügy területén tapasztalható különbségeket, hogy a Bizottság segítségével a legjobb gyakorlatokat rendszeresen ki lehessen cserélni egymás között, és a problémát hatékonyan lehessen kezelni;

7.   felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy készítsenek és tegyenek közzé tanulmányokat az egyes tagállamokban tapasztalható demográfiai változásokról, azok okainak és rövid távon elõrelátható következményeinek figyelembevételével;

8.   üdvözli a legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét a nyitott együttmûködés módszere révén, és felhívja a figyelmet a demográfiai változások skandináv országokban tapasztalható eredményes kezelésére, ahol a nõk megnövekedett munkaerõ-piaci részvétele a születési ráta emelkedésével párosul; úgy véli, hogy a Bizottságnak tanulmányt kellene készítenie a két jelenség közötti kapcsolat feltárása céljából;

9.   olyan intézkedések elfogadására hívja fel a tagállamokat, amelyek elérhetõ áron jó körülményeket biztosító napközi otthonok kialakítását teszik lehetõvé a gyermekek és egyéb eltartott személyek részére, ami hozzájárul a munkahely és a családi élet összeegyeztetéséhez;

10. bírálja azt a zöld könyvben foglalt és átgondolatlan feltételezést, hogy a népesség csökkenése kizárólag negatív következményekkel járhat a fennálló társadalmi rendszerre; ezért kéri az alábbi kérdések figyelembevételét:

a) Mennyiben lehet megakadályozni a népesség csökkenésének negatív következményeit az innováció, a magasabb foglalkoztatási arány, valamint a szociális védelem korszerûsítése révén?

b) Lehetnek-e pozitív szempontjai is a népesség csökkenésének? Például a környezetvédelemmel, a közlekedési szennyezettséggel, a területkihasználással stb. kapcsolatos kérdések területén.

c) Ki lehet-e dolgozni egyfajta „Pareto-optimumot” az európai népesség hosszú távú optimális nagyságára?

11. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki forgatókönyveket az idõsebb polgárok egyre növekvõ csoportjának társadalmi integrációjára, valamint azok megváltozott igényeinek kielégítésére;

12. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szervezzenek kampányokat az Európai Uniót érintõ demográfiai kérdésekkel kapcsolatban, amelyek tudatosítják a lakosságban az alacsony születési ráta hátrányos következményeit, különösen a gazdasági növekedésre és a szociális biztonsági rendszerek fenntarthatóságára nézve.

 

ELJÁRÁS

 

 

Cím

A demográfiai kihívásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról

Hivatkozások

2005/2147(INI)

Illetékes bizottság

EMPL

Véleménynyilvánításra felkért bizottság
         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI
12.7.2005

A vélemény elõadója
         A kijelölés dátuma

Thomas Ulmer
12.7.2005

Vizsgálat a bizottságban

28.11.2005

24.1.2006

 

 

 

Az elfogadás dátuma

24.1.2006

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

1

0

A zárószavazáson jelen lévõ képviselõk

Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Mojca Drèar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

A zárószavazáson jelen lévõ póttag(ok)

Jutta D. Haug, Jolanta Dièkutė, Ria Oomen-Ruijten, Renate Sommer

A zárószavazáson jelen lévõ póttag(ok) (178. cikk  (2) bekezdés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELJÁRÁS

 

Cím

A demográfiai változásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról

Eljárás száma

2005/2147(INI)

Jogalap (Eljárási Szabályzat)

45. cikk

Illetékes bizottság
      Az engedélyezés plenáris ülésen való bejelentésének dátuma

EMPL
8.9.2005

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)
         Az ülésen való bejelentés dátuma

FEMM
8.9.2005

DEVE
8.9.2005

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt
         A határozat dátuma

 

 

 

 

 

Megerõsített együttmûködés
         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

igen

8.9.2005

 

 

 

 

Elõadó(k)
         A kijelölés dátuma

Philip Bushill-Matthews
20.4.2005

 

Korábbi elõadó(k)

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.1.2006

21.2.2006

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.2.2006

A zárószavazás eredménye

mellette:

ellene:

tartózkodás:

34

6

0

A zárószavazáson jelen lévõ képviselõk

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevièienė, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Õry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Gabriele Zimmer.

A zárószavazáson jelen lévõ póttagok

Elspeth Attwooll, Edit Bauer, Mihael Brejc, Agnes Schierhuber, Elisabeth Schroedter.

A zárószavazáson jelen lévõ póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

 

A benyújtás dátuma - A[6]

24.2.2006

A6-0041/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


[1] HL C 115., 1997.4.14., 238.o.

[2] HL C 104, 1997.4.6., 222.o.

[3] HL C 232., 2001.8.17., 381.o.

[4] HL L 45., 1975.2.19., 19.o.

[5] HL L 10., 1998.1.16., 24.o.


 
instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram tiktok takipçi hilesi twitter begeni twitter takipci Ankara Escort Eryaman Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort izmir Escort Ankara Escort Bahçeşehir Escort ankara escort Kadıköy Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya Escort İzmir Escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno Kurtköy Escort Pendik escort sarışın porno bakırköy escort Ataköy Escort Halkalı Escort Bayan Şirinevler Escort Bayan pendik escort Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort izmir escort bayan Escort izmir İstanbul escort escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar Ankara escort bayan izmir escort bayan Watch porn videos istanbul escort bayan bayan escort sirinevler Kartal Escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Escort Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Mariobet nemcoinalsat.com xlmalsat.com turk-bitcoin-borsalari.com kriptoparausdtether.com kriptoparatron.com kriptopararipple.com kriptoparalitecoin.com kriptoparaethereum.com kriptoparadash.com koineks.work koineks.org koineks.net koineks.mobi koineks.info koineks.club koineks.biz ethereumclassicpiyasasi.com dogecoinalsat.com bitcoingoldalsat.com bitcoincashpiyasasi.com bitcoin-borsalari.com bitcoin-al-sat.com altcoin-al-sat.com sawaal.org markobet365.com markobetvip.com markobetuyelik.com markobettanitim.com markobettini.com markobetcekilis.com 2markobet.com betsat-bonus.xyz markobet.tv markobet.org elexbet-bonus.xyz markobet.info markobet.biz 1xbet-bonus.com casino-dunyasi.xyz pokerqq.club canlitvon.com online-iddaa.xyz justinbet-bonus.com online-kacakbahis.online bets-giris.xyz elexbet-bonus.com online-kacakbahis.info online-kacakbahis.xyz betsat-guvenilir.xyz onlinekacakbahis.live superbetin-bonus.com vivolabet-kayitol.com canli-bahis.live acctvideos.com betsenin-kayitol.com onlinekacakbahis.info casino-list.live bahis-adresi.live onlinekacakbahis.xyz iddaaoyna.xyz betnews.live betlist24.live betist-giris.xyz online-bahis.online trbet-casino.xyz justinbetcanli.xyz bahis-rehberi2.com trbet-uyelik.com casino724.live bet724.info betledy.live online-bahis.xyz newsbet.live superbets.live betbot.info betci.live kacakcasino.online kacakcasino.live kacakcasino.info kacakcasino.xyz superbetin-bonus.xyz supertotobetci.live supertotobet-bahis.com superbahis-giris.live super-bahis-guvenilir.xyz superbahis-canlibahis.live superbahis-giris.xyz super-bahis.live superbahisyeni.live superbahis-yenigirisi.live super-bahis.xyz kacak-casino.live kacak-casino.info rivalogirisyap.com kacak-casino.xyz betcix.live pashagaming.live bahis-oyna.live bonus-ver.live betcrop.live canli-casino.online bahisci.live canli-casino.info bet30.info betlock.live canli-casino.xyz casino-siteleri.info mobillbahis.com casino-siteleri.live mariobetcanli.com bettip365.com black-betting.live justinbet.xyz justinbet.live kacak-iddaa.xyz casino-siteleri.xyz betting-bonus.live canli-bet.live betting-sports.live bahisle.info canlicasino.xyz bahislekazan.info bet-siteleri.live canli-bahisci.live canli-casino.live betboo-canlibahis.live 1xbetbahis.live enbet-giris.xyz dafabete-giris1.com kacak-bahis.live kacak-bahis.xyz dafa-betgiris1.com canli-bets2.com justin-bet.xyz online-bahisci.xyz superbahis-casino.com bixbett.com dafabet1-giris.xyz https://www.betmatik-canlibahis.live betsenin-giris.xyz giris-betmatik.live betmatikcanli.xyz bahis-bonus.live betmatik-giris.xyz youwin-yeni-giris.xyz betting-game.live betistcanli.xyz betistbahis.xyz casinodunyasi.live betist-casino.com betexper-giris.xyz yeni2.betigogirisyap1.com betboonline.com betboo-giris1.xyz rivalobet-giris.xyz betboogiris.live betboo-giris.xyz casinodunyasi.xyz rivolabet-yeni-giris.xyz anadolucasino.xyz artemisyenigiris.com artemis-casino.com bettingsiteleri.live artemis-canlibahis.com casino-siteleri.info gatechaintokenpricesusa.xyz powerledgerpricesusa.xyz moeda-loyalty-pointspricesusa.xyz odempricesusa.xyz arkpricesusa.xyz wanchainpricesusa.xyz eidoopricesusa.xyz fetchpricesusa.xyz ripio-credit-networkpricesusa.xyz metalpricesusa.xyz ignispricesusa.xyz bhpcoinpricesusa.xyz fantompricesusa.xyz breadpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz aragonpricesusa.xyz dxchaintokenpricesusa.xyz waxpricesusa.xyz linapricesusa.xyz populouspricesusa.xyz maticnetworkpricesusa.xyz orbspricesusa.xyz waykichainpricesusa.xyz funfairpricesusa.xyz aionpricesusa.xyz revainpricesusa.xyz qashpricesusa.xyz loomnetworkpricesusa.xyz projectpaipricesusa.xyz digixdaopricesusa.xyz horizenpricesusa.xyz nebulaspricesusa.xyz enigmapricesusa.xyz gxchainpricesusa.xyz civicpricesusa.xyz digitexfuturespricesusa.xyz winkpricesusa.xyz dragoncoinspricesusa.xyz loopringpricesusa.xyz nulspricesusa.xyz waltonchainpricesusa.xyz grinpricesusa.xyz decentralandpricesusa.xyz kybernetworkpricesusa.xyz reddcoinpricesusa.xyz elastospricesusa.xyz lambdapricesusa.xyz solvepricesusa.xyz newtonpricesusa.xyz beampricesusa.xyz stratispricesusa.xyz xmaxpricesusa.xyz stasiseuropricesusa.xyz bitcapitalvendorpricesusa.xyz renpricesusa.xyz factompricesusaxyz metaverseetppricesusa.xyz seelepricesusa.xyz electroneumpricesusa.xyz bytompricesusa.xyz energypricesusa.xyz aelfpricesusa.xyz nashexchangepricesusa.xyz statuspricesusa.xyz crypteriumpricesusa.xyz mcopricesusa.xyz enjincoinpricesusa.xyz golempricesusa.xyz riftokenpricesusa.xyz nexopricesusa.xyz steempricesusa.xyz zcoinpricesusa.xyz aeternitypricesusa.xyz vergepricesusa.xyz zilliqapricesusa.xyz aurorapricesusa.xyz pundixpricesusa.xyz vpricesusa.xyz bitcoindiamondpricesusa.xyz bittorrentpricesusa.xyz karatgoldcoinpricesusa.xyz algorandpricesusa.xyz augurpricesusa.xyz wavespricesusa.xyz synthetix-network-tokenpricesusa.xyz iostpricesusa.xyz maidsafecoinpricesusa.xyz hypercashpricesusa.xyz komodopricesusa.xyz quantpricesusa.xyz centralitypricesusa.xyz thetapricesusa.xyz bytecoinpricesusa.xyz iconpricesusa.xyz bitsharespricesusa.xyz monacoinpricesusa.xyz digibytepricesusa.xyz kucoinsharespricesusa.xyz nanopricesusa.xyz abbccoinpricesusa.xyz holopricesusa.xyz liskpricesusa.xyz omisegopricesusa.xyz 0xpricesusa.xyz zbpricesusa.xyz educarepricesusa.xyz bitcoingoldpricesusa.xyz ravencoinpricesusa.xyz vsystemspricesusa.xyz decredpricesusa.xyz qtumpricesusa.xyz trueusdpricesusa.xyz vechainpricesusa.xyz hedgetradepricesusa.xyz basic-attention-tokenpricesusa.xyz paxosstandardpricesusa.xyz zcashpricesusa.xyz dogecoinpricesusa.xyz ontologypricesusa.xyz nempricesusa.xyz usdcoinpricesusa.xyz makerpricesusa.xyz cosmospricesusa.xyz neopricesusa.xyz bitcoinsvpricesusa.xyz stellarpricesusa.xyz cardanopricesusa.xyz tronpricesusa.xyz unussedleopricesusa.xyz moneropricesusa.xyz chainlinkpricesusa.xyz iotapricesusa.xyz huobitokenpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz tezospricesusa.xyz ethereumpricesusa.xyz xrppricesusa.xyz tetherpricesusa.xyz bitcoincashpricesusa.xyz litecoinpricesusa.xyz eoscoinpricesusa.xyz binancecoinpricesusa.xyz swipepriecsusa.xyz daipricesusa.xyz lunapricesusa.xyz energipricesusa.xyz ardorpricesusa.xyz chilizpricesusa.xyz iexecrlcpricesusa.xyz molecularfuturepricesusa.xyz tomochainpricesusa.xyz loomnetworkprice.xyz ethereumclassicpricesusa.xyz hederahashgraphpricessa.xyz edcblockchainpricesusa.xyz cryptocoinpricesusa.xyz bitcoinpricesusa.xyz binancecionpricesusa.xyz Dizi izle betpas restbet betboo instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan sirinevler escort halkali escort istanbul escort mecidiyekoy escort escort istanbul escort istanbul sisli escort bahcesehir escort escort sirinevler esenyurt escort istanbul escort sirinevler escort halkali escort bayan istanbul escort sirinevler escort bayan batum escort ip tv iptv iptv yalova escort denizli escort kıbrıs escort afyon escort kayseri escort aydın escort düzce escort edirne escort uşak escort burdur escort kıbrıs escort ordu escort trabzon escort mardin escort sivas escort van escort ağrı escort samsun escort hatay escort kıbrıs escort maraş escort erzurum escort yozgat escort tokat escort niğde escort bolu escort çorum escort zonguldak escort adana escort kastamonu escort rize escort giresun escort elazığ escort urfa escort sakarya escort diyarbakır escort antep escort kütahya escort konya escort malatya escort nevşehir escort ısparta escort mersin escort muğla escort eskişehir escort manisa escort tekirdağ escort kocaeli escort balıkesir escort
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google