Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
BDSZ
Európai Néppárt
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

"Krisztus testének építése végett" Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2008. July 10.

"Krisztus testének építése végett"

Dobos Marianne: Augusztus elsején lesz az elsõ évfordulója annak, hogy a zuglói Rózsafüzér Királynéja plébánia vezetésével Dr. Erdõ Péter bíboros úr Nagy Károly plébános urat bízta meg.

Nemcsak, akik a közösséghez tartoznak, de azok is, akik ritkábban járnak erre, egyre nagyobb csodálkozással tekintenek körbe itt az azóta eltelt idõben.

Amit Károly atya átvett, az egy a szó szoros értelmében tûz pusztította templom, és egy ugyancsak kiégett, szétszéledt, szétszéledõben lévõ hívekbõl álló nyáj volt. A hétköznap esti szentmise áhítaton általában körülbelül hét-nyolc idõs hölgy vett részt, akik a mise elõtt, mindennap, buzgón imádkozták a rózsafüzért is.

Az az atya, aki ezt a feladatot megkapta, ha a nehézségek mélyére akkor még nem is igen láthatott, de azért sejthette, hogy szinte teljességgel lehetetlennek, kivitelezhetetlennek tûnõnek kell, hogy itt nekivágjon, Isten nevében.

És neki is kezdett. Gondolom nem nagy örömmel, de annál nagyobb engedelmességgel, mert hiszen mi mást tehetett volna?!

Nagy Károly: Valaha, Marosi Izidor váci püspök káplánja voltam, sokáig mellette szolgáltam még plébános korában. Elmondhatom, hogy nagyon nem akarta elfogadni a püspökké való kinevezését annak idején. Ebbõl a nem akarásból, önmaga gyõzködésébõl született a jelmondata: „Krisztus testének építése végett.” Ezt a mondatot ragadta ki a Szentírásból. Csak ezért vág neki, ilyen lélekkel fogadja el a püspöki kinevezését. Ezt fogja mindig szem elõtt tartani. Erre gondoltam én is, és sokszor eszembe jutott úgy azóta, mint most is, amikor bekerültem a Thököly útra, a Rózsafüzér Királynéja templomba: „Krisztus testének építése végett” nekivágok. Valóban ezt szó szerint kellett vállalnom, akartam is vállalni, a templom felújítást, megnyitását, a már 11 éve tartó bezártsága után, ugyanúgy, ahogy a közösség újra szervezését. Mert, az elmondások szerint is, ahogyan hallottam, az évek alatt nagyon szétment a gyülekezet. Az itt maradtaknál, azoknál is úgy éreztem, legalábbis sok helyzetben, hogy olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, és ezért valóban a szívemben ez visszhangzott, ez a szentírási mondat. Jövök, „Krisztus testének építése végett”, és elkezdem a munkálkodást. Krisztus teste ugye az Egyház, és ennek építéséhez fogtam hozzá. Elõször is az emberek között kezdtem szétnézni, hogy mit lehetne tenni. Indult az új tanév, akkor kezdtem el mindenféle korosztálynak szervezni valamilyenfajta összejövetelt. A nyugdíjas korosztályt megszólítottam, összehívtam, és heti rendszerességgel találkoztunk. Azután a kisgyermekes anyukák jöttek, jelentkeztek a kicsik megkeresztelését kérni. Õket is összegyûjtöttem, velük is heti rendszerességgel találkozunk, mert így embertõl emberig, személytõl személyig éreztem, hogy valahogy hozzá lehet fogni az „építkezéshez”. Ugyanígy a felnõtt korosztályt is hívtam. Aztán egy fiatal házaspár is megszólított, azt kérdezte: van-e itt fiatal házasoknak összejövetel? Mondtam, ha itt lesztek, akkor lesz. Elkezdtem egy párral, illetve két párral, mert õk szóltak más fiataloknak, én is szóltam. Három-négy házaspár, majd jöttek a jegyespárok is, lassan lettek többen, és mára 15--20 pár jár rendszeresen. Jegyesek, házasok együtt. Fiatalok. „Krisztus testének építése végett” fogtam hozzá és így, az egy év alatt már megvan az örömöm is, mert minden korosztályból találtam keresõket, a megszólításra fogékony testvéreket. Tapasztalom, érzem, sok-sok jó szándékú ember van, olyanok, akik ki vannak éhezve Istenre, szeretetre, igazságra. Ki fogalmazza meg ezt nekik, ha nem a pap? Így kezdõdött tehát a „Szentlélek templomának építése”.

D.M.: És a „kövekbõl épült”?

N.K.: Bizony az épület is elszomorító látvány volt. Kívülrõl nézvést persze sokan irigykedtek, hogy szép „katedrális’ az ahová kerültem, aztán belül megnézve…

Az önmagában szép templomban szörnyû volt látni a vakolatfoszlányokat, amelyek fent maradtak, és azok helyét is, amelyek lepotyogtak, lemállottak hatalmas szigetekben a mennyezetrõl, falakról. A csupa korom tûz martaléka, és az ezzel kapcsolatosan elázott, vagy ezután beázott mennyezet fájdalmasan szomorú kép. A látvány olyan volt, mint háború utáni állapotokban, hiszen ilyen a tûzvész utáni állapot is. Megálltam a Rózsafüzér Királynõje oltár elõtt. Ránéztem a Szûzanyára a kis Jézussal a karján. Az jutott eszembe, hogy itt sír Mária. Igen jóllehet, hogy Jézust istállóban szülte a világra, gondolom Szent József segítsége által tisztára kitakarított istállóban, de azért csak örülne neki, ha az õ szentélye lassan két évezreddel Fia kereszthalála és feltámadása után olyan lenne, mint amit az Úr dicsõsége megérdemel. Annak idején, 1915-ben, ugyanis a rózsafüzér országos szentélyeként szentelték föl.

Szeretném „vigasztalni” itt a Szûz Máriát. Azzal, hogy ezt a jelenlegi „istálló állapotot” meg próbáljuk megszüntetni. Örömet szerezni neki azzal, hogy legyen a szentély valóban méltó szentélye!

Örülök, hogy a bíboros atyának is ez a komoly szándéka és terve, miután a Domonkos Rend átadta az egyházmegyei hatóságnak. Komoly szándék ez, így most már végre az õ segítségével nekivághattunk a megvalósításának. Hál’ Istennek nagyon szépen haladnak a munkák. Csak a nagy baj az, hogy most menet közben látszik, hogy jaj, mennyi mindent kellene itt, azon kívül megoldani, ami már a munkák kezdetekor is nyilvánvaló volt. Pontosabban menet közben derült ki, hogy milyen tetemes, milyen komoly munkára van szükség. Meg kell erõsíteni a mennyezetet, hogy le ne szakadjon, mert omladozik már a múlt századi beton. Kívül-belül, oldalt és felül egyaránt mindenhol mindent meg kell erõsíteni. A beázásokat megszüntetni nemcsak felülrõl, de az alulról ázásokat is, mert kívülrõl is odafolyt minden víz a templom falához. Szakember véleménye, mérnök mondta, csoda számba megy, hogy még áll, és a mennyezet nem szakadt le.

„Krisztus testének építése végett.” Most már azután le ne szakadjon! Emberek „újjáépítésével”, a közösség építésével kezdve most már a templomépítés is zajlik. Az életveszélyesnek nyilvánított, bezárt templomot meg kell nyitni, mert a kápolnában, ahol évtizede tartják, tartjuk a szentmiséket, lassan hétköznap sem férnek be a hívek.

D.M.: Emberé a munka, Istené az áldás. Gondolom ezt az igazságot már többször meg is tapasztalta papi életében?

N.K.: Talán azt mesélném el ezzel kapcsolatban, ami akkor történt, amikor Kecskeméten mûködtem. A várostól 12 kilométerre egy háromezer lakosú községben, ahol nem volt még templom, kint egy tanyaiskolában tartottunk misét egy hónapban egyszer. Mindig úgy mentem haza innen Kecskemétre a püspök atyához, hogy megint, mert nem volt levegõ, összeesett valaki. Jobb esetben csak arról számolhattam be, hogy nem fértünk el a tanteremben. Templomot kellene tehát építenünk. Még a múlt-múlt rendszerben volt ez. Mikor már sokszor mondtam, kicsit megrettent a szavaktól. Jaj, jaj, hát most templomot építeni sajnos nem olyan egyszerû. Az érsek atya mit szól ehhez? Hogyan lehet ilyennel elõhozakodni az állami hatóságnál. Ez bizonyosan veszélyes. Kicsúszott a számon, hogy mivel az érsek atyát Józsefnek hívták, el kell nevezni Munkás Szent Józsefrõl az építendõ templomot. Május elsején van Munkás Szent József ünnepe, biztosan segíteni fog nekünk. Felvillant a gondolattal a reménysugár, a reménycsillag: tényleg, próbáljuk meg!

Hihetetlen, de az érsek atya azonnal megadta az engedélyt. A kecskeméti Nagytemplomnak van egy mellékoltára, a Szent József oltár. Itt minden héten szerda reggel 8 órakor miséztünk. Kértük Szent József segítségét és közbenjárását. Így születtek itt a „csodák”. Minden szerda reggel a Szent József-mise után történt valami. Amikor átmentünk a plébániára a szentmise után, valami meglepetés mindig várt. Vagy egy várva-várt posta érkezett, fontos levél, adomány, valamilyen engedély. Esetleg jelentkezett egy új szakember, mester. Mindig szerdán, a Szent József-mise után történtek ezek a dolgok. És fölépült a templom…

D.M.: Gondolom, Szent József a Munkás itt is segít közbenjárása által, hogy a Szûzanya és a Kis Jézus szentélye talán még szebb lehessen most, mint mikor felszentelték kilencvenhárom évvel ezelõtt?

N.K.: Gondoltam erre én is. Kérem a Szent Szûz jegyesének segítségét is. De hiszek abban is, hogy az a sok-sok rózsafüzér, ami itt elhangzott, és elhangzik - mert mindennap imádkozzák itt az idõs nénik - „megteszi” a hatását. Az imák hatalmas ereje az évszázadok során már bebizonyosodott. Belátható, hogy mennyi mindent ki lehet imádkozni. Békét a különbözõ harcokban, legyenek fizikai vagy lelki harcok azok. Eredményeket az építkezésekben. „Krisztus testének építése végett!” A Szentséges Szûz Mária sok-sok csodát eszközölt ki. Sokféle építkezést „menedzselt” már. Szóval úgy érzem, itt a „fõvédnök” természetesen a Rózsafüzér Királynéja, Munkás Szent József pedig a „fõépítész”, mint „alvállalkozó”. Ne nevezzük csodának ezeket a valóságosan csodaszép, és megható történéseket, csak annyit mondanék, hogy szinte szemmel látható, ahogyan mûködik itt a kegyelem.

„Krisztus testének építése végett.” Nagyon érdekes dolog ez. Hozzáfog az ember, tervekkel, elmondhatom már évtizedekre visszatekintve is, hogy kinézünk embereket, remélve, hogy velük lehet alkotni, építeni. Vagy egy-egy olyan embert, akirõl azt hisszük, hogy az õ megtérésén kell fáradoznunk. Ekkor jön a Jóistennek a humora. Igen, dolgozni kell, csak nem úgy és nem azon, ahogyan azt mi emberi elképzelésünkkel gondoltuk. Nem az fog megvalósulni, és nem úgy! Tálcán hozza azonban a Jóisten a legváratlanabb helyzetekben, a legváratlanabb megoldásokat. Embereket is, és megoldásokat is. Tudnék ilyen történeteket mondani. Húsz év vagy negyven év elmúltán egy-egy ember jelentkezik, hogy szeretné az életét rendezni. Vagy éppen szeretne megkeresztelkedni, vagy „csak” szentgyónást végezni, mert már ötven éve, hogy nem gyónt. Most úgy érzi, az életét rendeznie kell. Ezek a lelki csodák, a megtérések! Történnek ilyenek, talán itt gyakrabban érnek ilyen meglepetések, mint ezt megelõzõen. A legnagyobb örömök ezek a számomra. Öröm megtapasztalnom, egy-egy evangéliumi történetnek a „megismétlõdését” itt, és most. Gyakran megtapasztalom a szegény asszony két fillérjérõl szólót is. Idõs, nyugdíjas nénik, nem is gondolná, hinné az ember, de aranyosan, alázatosan jönnek, szinte, ahogy írva van, ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal, az apró kis adományokat hozva. Látják, mennyire nagy szükség van minden forintra, hogy a templom épülhessen, és hogy az adományok azonnal a ’falakba’ is kerülnek.

Még váratlanabb küldemény is érkezett ezeknél az összegeknél. Egyik nap nézem a postát, Villány Rózsafüzér Társulat a feladó, 15.000 forint adományt küldtek. Valószínû, hogy nem jártak soha még itt, ebben a templomban. De a neve, hogy a Rózsafüzér Királynõje, szíven találta õket. Mondhatni, meghallották a jajkiáltását. Rózsafüzér Társulat, és lám, máris letette a névjegyét. (A Rózsafüzér Királynéja küldte?). Anyagi természetû meglepetések ezek, és természetes, hogy örömöt okoznak. Még nagyobb örömök azonban a lelki meglepetések, a lelki ajándékok. Érzem, látom, hogy Isten mûködik és hozza, tõle kapjuk õket. Az Apostolok Cselekedeteiben valahogy úgy van megfogalmazva, hogy az Úr naponként vezérelt hozzájuk embereket, azokat, akik hagyták magukat megmenteni. Ilyesmit tapasztalok én is. Az én részemet meg kell tennem, de az Úr naponként vezérel ide embereket, akik hagyják magukat megmenteni…

D.M.: Kedves Károly atya, megköszönöm a beszélgetést. Lelki feltöltõdést jelentett meghallgatnom, hiszem az olvasóknak is szivéhez szól majd. Sajnos nekem nincs ilyen nagy és erõs hitem, ezért hadd segítsek a földi realitások talajáról azzal, hogy befejezésként adjunk közre legalább egy bankszámlaszámot.

N.K.: A Katolikus Kalendáriumban jelent meg a segítségkérésünk, ezt ismételném meg most is. Megköszönöm a honlap által nyújtott lehetõséget. Mint a keresztény olvasók egyik fórumán közölt kérés, minden bizonnyal megalapoz testi és lelki adományokat, kapcsolatfelvételeket, ezek által is újabb áldásokat hozva majd munkánkra:

A RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
ORSZÁGOS SZENTÉLYE

1915-ben lett felszentelve.

Sajnos már tizenegy éve be van zárva, ugyanis tûzvész áldozata lett. Az orgona teljesen kiégett, a templom a hõ, füst, korom hatására igencsak megrongálódott. Ehhez jöttek még a beázások.

Mindezek miatt életveszélyessé lett nyilvánítva. A szentmisék hétköznap-vasárnap az Oratóriumban (a templommal egybeépült kis kápolnában) vannak.

Sok éven keresztül a domonkos szerzetesek voltak a „gazdái”, de 2007. augusztus 1.-vel visszaadták az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegyének.

Elkezdõdött az újjáépítés is.

A tervek szerint 2008. végén már megnyitható (használható) állapotban lesz.

Ehhez tisztelettel kérjük a kedves testvérek, jótevõk segítségét: rózsafüzér-imák felajánlását és anyagi segítséget is!

Címünk: Rózsafüzér Királynéja Plébánia
1046 Budapest (XIV. ker.)  Thököly u. 56.
Telefon: 1/460-0606, -- Fax: 1/460-0605
Mobil: 06-30-456-0011

Számlaszámunk: Rózsafüzér Királynéja Plébánia
CIB 47209503-51100005
OTP 11714006-20050454

És majd nagy szeretettel hívjuk és várjuk a  Rózsafüzér Királynéja -- a Rózsafüzér tisztelõit, a Rózsafüzér csoportokat.

 Dobos Marianne 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi Bahçeşehir Escort Ankara Escort Keciören Escort Ankara escort istanbul Escort Beylikdüzü Escort ankara escort izmir escort Beylikdüzü Escort Eryaman Escort izmir Escort Ankara Escort ANKARA ESCORT ankara escort Bahçeşehir Escort ankara escort Ankara Escort Kadıköy Escort sex izle beylikdüzü escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort Çankaya escort Kartal Escort Ankara Escort izmir escort Antalya escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno sarışın porno Pendik Escort Eros Porno HD Mobil Seks Altyazılı Porno izmit escort Pendik escort escort ankara bayan Ataşehir Escort Escort izmir movies Escort Agency London Movie istanbul escort İstanbul escort escort bayan Ataşehir Escort Esenyurt escort bayan Mersin Escort Ankara Eskort Kızlar ankara escort Escort ümraniye Escort kartal Escort kartal Ankara escort bayan izmir escort Watch porn videos escort mersin Avcılar escort Escort maltepe Escort maltepe Escort pendik Escort bostancı Escort bostancı Escort kadıköy Escort ataşehir izmir escort Yabancı Dizi izle Silivri escort bayan F movies Mersin escort Antalya escort izmit escort casino siteleri 123movies Kartal Escort Bostancı escort Kadıköy escort Kadıköy Escort Tuzla Escort Ataşehir escort Bostancı Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Göztepe Escort Kadıköy Escort Kartal Escort Umraniye escort Ataşehir Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Ataşehir Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort Kocaeli Escort Şirinevler Escort Başakşehir Escort Görükle Escort Bodrum Escort Manisa Escort Bodrum Escort Kuşadası Escort Bakirkoy escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri Çanakkale Escort Bayan Gaziantep Escort Bolu Escort Bayan kıbrıs escort bayan ısparta escort bayan Gümüşhane escort bayan Burdur Escort Bayan Adana Escort CasinoMaxi yeni giriş adresi Cepbahis yeni giriş adresi samsun escort nevşehir escort rize escort zonguldak escort yozgat escort yalova escort marmaris escort mardin escort manisa escort malatya escort kıbrıs escort van escort urfa escort uşak escort kütahya escort trabzon escort tokat escort sinop escort tekirdağ escort sivas escort escort hatay bayan escort erzincan bayan escort edirne bayan escort düzce bayan escort ağrı bayan escort diyarbakır bayan escort aydin bayan escort didim bayan escort artvin bayan escort denizli bayan escort gümüşhane bayan escort burdur bayan escort giresun bayan escort antep bayan escort antalya bayan escort bolu bayan escort alanya bayan escort afyon bayan escort adana bayan escort eskişehir bayan escort bodrum bayan escort beylikdüzü bayan escort erzurum bayan maraş escort mersin escort niğde escort sakarya escort muğla escort ısparta escort çorum escort çeşme escort çanakkale escort elazığ escort erzincan escort zonguldak escort erzincan escort Escort Bursa Bursa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Niğde Escort Bayan Didim Escort Kütahya Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Afyon Escort Bayan Giresun Escort Bayan Yozgat Escort Bayan Artvin Escort Bayan Kastamonu Escort Bayan Ordu Escort Bayan Çeşme Escort Bayan Escort Erzurum Bolu Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Rize Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Edirne Escort Bayan Kütahya Escort Bayan Sinop Escort Bayan Hatay escort Afyon Escort Bayan Sivas Escort Bayan Yalova Escort Bayan Hatay Escort Bayan Marmaris Escort Bayan Yozgat Escort Bayan kıbrıs escort bayan Artvin Escort Bayan Çanakkale Escort Bayan Diyarbakır Escort Bayan Edirne Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort Bayan Giresun Escort Bayan ısparta escort bayan Kastamonu Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan Manisa Escort Bayan Manisa Escort Bayan Mardin Escort Bayan Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort Bayan Ordu Escort Bayan Rize Escort Bayan Sakarya Escort Sakarya Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Şanlıurfa Escort Bayan Sinop Escort Bayan Sivas Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Tekirdağ Escort Bayan Trabzon Escort Bayan Uşak Escort Bayan Van Escort Bayan Van Escort Bayan Yalova Escort Bayan Zonguldak Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Konya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Malatya escort bayan Adana Escort Bayan Alanya Escort Bayan Alanya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Antalya Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Bayan Eskisehir Escort Bayan Escort Eskişehir Gaziantep Escort Bayan Antep Escort Bayan Gaziantep Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Mersin Escort Bayan Samsun Escort Bayan Samsun Escort Bayan Escort Bursa Malatya escort kuşadası escort konya escort kocaeli escort kayseri escort kastamonu escort kars escort adana escort afyon escort bodrum escort bayan bodrum escort uşak escort bayan tokat escort bayan tokat escort bayan muğla escort bayan muğla escort bayan marmaris escort bayan maraş escort bayan konya escort bayan kocaeli escort bayan kocaeli escort bayan kıbrıs escort bayan kıbrıs escort bayan kars escort bayan gümüşhane escort bayan mersin escort bayan maraş escort bayan kuşadası escort bayan konya escort bayan kayseri escort bayan hatay escort bayan eskişehir escort diyarbakır escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan burdur escort bayan bolu escort denizli escort bayan escort bodrum balıkesir escort bayan balıkesir escort aydin escort artvin escort agri escort edirne escort bayan düzce escort bayan düzce escort bayan didim escort bayan didim escort bayan denizli escort bayan çorum escort bayan çeşme escort bayan çanakkale escort bayan burdur escort bayan bolu escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan antalya escort bayan aydin escort bayan artvin escort bayan agri escort bayan escort afyon adana escort bayan gaziantep escort samsun escort bayan Antalya escort alanya escort bayan ordu escort Sex Hikaye Pashabahis yeni giriş adresi Dinamobet yeni giriş adresi Celtabet yeni giriş adresi Savoybetting yeni giriş adresi Privebet yeni giriş adresi Neyine yeni giriş adresi Bahsegel yeni giriş adresi Makrobet yeni giriş adresi Megabahis yeni giriş adresi Goldenbahis yeni giriş adresi ensobet yeni giriş adresi Liderbahis yeni giriş adresi Kolaybet yeni giriş adresi Venusbet yeni giriş adresi Betpark yeni giriş adresi Gobahis yeni giriş adresi Dumanbet yeni giriş adresi Betlike yeni giriş adresi Arzbet yeni giriş adresi Betmatik yeni giriş adresi Mobilbahis yeni giriş adresi Bets10 yeni giriş adresi Pinbahis yeni giriş adresi Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye Sex Hikaye zonguldak escort yozgat escort yozgat escort yalova escort yalova escort van escort van escort trabzon escort trabzon escort tekirdağ escort tekirdağ escort sivas escort sivas escort urfa escort urfa escort sakarya escort sakarya escort rize escort rize escort ordu escort ordu escort niğde escort niğde escort mardin escort mardin escort manisa escort manisa escort malatya escort malatya escort kütahya escort kütahya escort kastamonu escort kastamonu escort ısparta escort ısparta escort giresun escort giresun escort erzurum escort erzurum escort erzincan escort erzincan escort bursa escort bursa escort bursa escort jestbet yeni giriş adresi jojobet yeni giriş adresi holiganbet yeni giriş adresi imajbet yeni giriş adresi jestbahis yeni giriş adresi kingbetting yeni giriş adresi interbahis yeni giriş adresi lidyabet yeni giriş adresi princessbet yeni giriş adresi matrixbet yeni giriş adresi polobet yeni giriş adresi truvabet yeni giriş adresi modabet yeni giriş adresi pulibet yeni giriş adresi tulipbet yeni giriş adresi wsbets yeni giriş adresi Jasminbet yeni giriş adresi Limanbet yeni giriş adresi ngsbahis yeni giriş adresi pashagaming yeni giriş adresi rivalo yeni giriş adresi youwin yeni giriş adresi vevobahis yeni giriş adresi Akcebet yeni giriş adresi Betbaba yeni giriş adresi superbahis yeni giriş adresi Betonbet yeni giriş adresi superbetin yeni giriş adresi yorkbet yeni giriş adresi tempobet yeni giriş adresi wonodds yeni giriş adresi Adiosbet yeni giriş adresi Bahsine yeni giriş adresi Betmoon yeni giriş adresi Betsidney yeni giriş adresi Efsanebahis yeni giriş adresi Gencobahis yeni giriş adresi Hermesbet yeni giriş adresi Egobet yeni giriş adresi Grbets yeni giriş adresi Mavibet yeni giriş adresi Lunabit yeni giriş adresi Jokerbet yeni giriş adresi Seabahis yeni giriş adresi Nakitbahis yeni giriş adresi Queenbet yeni giriş adresi Vegabet yeni giriş adresi Mottobet yeni giriş adresi Romabet yeni giriş adresi Onbahis yeni giriş adresi Showbahis yeni giriş adresi Winxbet yeni giriş adresi hilbet yeni giriş adresi forvetbet yeni giriş adresi bahisarena yeni giriş adresi betper yeni giriş adresi baymavi yeni giriş adresi belugabahis yeni giriş adresi casinometropol yeni giriş adresi gorabet yeni giriş adresi elexbet yeni giriş adresi betboo yeni giriş adresi betcup yeni giriş adresi grandbetting yeni giriş adresi fenomenbet yeni giriş adresi betexper yeni giriş adresi betnano yeni giriş adresi betpapel yeni giriş adresi 1xbet yeni giriş adresi 1xbit yeni giriş adresi anadolucasino yeni giriş adresi artemisbet yeni giriş adresi Sekabet yeni giriş adresi Tipobet yeni giriş adresi Betgram yeni giriş adresi Vdcasino yeni giriş adresi Milanobet yeni giriş adresi Supertotobet yeni giriş adresi Piabet yeni giriş adresi ilbet yeni giriş adresi Betpas yeni giriş adresi Perabet yeni giriş adresi Restbet yeni giriş adresi Betebet yeni giriş adresi Mariobet yeni giriş adresi Asyabahis yeni giriş adresi Betvole yeni giriş adresi Trbet yeni giriş adresi Betticket yeni giriş adresi Betist yeni giriş adresi escort balıkesir erzurum escort balıkesir escort kadıköy escort samsun escort diyarbakır escort yalova escort muğla escort hatay escort konya escort kıbrıs escort aydın escort nevşehir escort malatya escort burdur escort uşak escort mersin escort eskişehir escort çanakkale escort maraş escort tekirdağ escort ordu escort trabzon escort mardin escort kütahya escort tokat escort zonguldak escort çorum escort adana escort beylikdüzü escort rize escort esenyurt escort bakırköy escort giresun escort yozgat escort niğde escort bolu escort elazığ escort sivas escort düzce escort şişli escort mecidiyeköy escort pendik escort buca escort başakşehir escort avcılar escort afyon escort ısparta escort konak escort kıbrıs escort gümüşhane escort gaziemir escort alanya escort karşıyaka escort halkalı escort kayseri escort kastamonu escort sakarya escort ağrı escort urfa escort van escort kıbrıs escort kocaeli escort denizli escort antep escort manisa escort edirne escort manisa escort kırşehir escort antalya escort artvin escort bilecik escort bursa escort karaman escort karabük escort
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google buca escort