Bejelentkezés|| Regisztráció
Új jelszó
Iratkozz fel
hírlevelünkre!
GYIKA Megbékélés Chartája
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány - Magyarságismereti Mozgótábor
Népszavazás-kalkulátor!
Legyen-e, s ha igen, milyen legyen a népesedéspolitika Magyarországon?
Egy biztosító - több biztosító az egészségügyben? A Magyar-Hon-Lap saját sorozata
KDNP
MKDSZ
IKSZ
FIDESZ
FIDELITAS
FIT
Európai Néppárt
Írj a magyar EP-képviselõknek!
Pesty László: Megsebzett Ünnep
Demokrata Online
Szövetség
ORBÁN VIKTOR
Dinnyés József daltulajdonos
Magyarok Háza
MTI
Letölthető könyv:

Több írásból álló kötet, mintegy a közép-európai együttélés olvasókönyve.

Creative Commons Licenc
A Magyar-Hon-Lap cikkei a CC - Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók.

Felhőkép
Idõjáráselõrejelzések
Idõjárás elõrejelzés
A Magyar-Hon-Lap RSS csatornái
Hírlevelek
Hozzáadás a Google kezdõlapjához
Twitter


Bérkalkulátor
Mennyi az annyi? Bérkalkulátor a Magyar-Hon-Lapon!Ez volt a vizitdíj-útmutató


Sajtó
Nagyon hasznos
Küldj SMS-t
Kultúra
Szótárak
KERESZTÚT
Népszavazás 2004

Átváltók

Panoráma
csak egy kattintásra!

Mit látsz az égbolton?
Be szép a Világ!
Web kamerák

Gazdaság
Tözsdeinformációk - Központi Statisztikai Hivatal- OECD statisztika - MNB

Hazai közélet - Egyesületek
1000 év törvényei
Parlament- KormányzatPártokFidelitasIKSZHatárontúli Magyarok Hivatala
Közvéleménykutatások - Választási Hivatal - KÜM EU vonal

Nemzetközi közélet - Egyesületek
Európai Unió - Európai Parlament - Európai Néppárt - Európa Tanács - CDU - Brit Nagykövetség - Capital Commentary -
Magyar Koalíció Pártja - RMDSZ - VMSZ - Magyar Emberjogi Alapítvány

Turisztika - szórakozás
Hotelek - Falusi turizmus - Utazás - Erdély - Hannover EXPO 2000 - WorldGuide - PlanetWare - Világlátó

Internet
Keresõk - Ingyen E-mail lehetõségek - Ingyen WEB-helyek - Virusirtók

Hit - vallás
Biblia
Katolikus - Magyar Katolikus Egyház - Könyvtár - Vatikán - Napi igeliturgia - Virtuális plébánia - Gyulafehérvári érsekség - Gyomaendõdi iskola - Igen c. folyóirat - HÁLÓ - Szeged Rókusi Plébánia - Dunaharaszti és Taksony plébániái - Szent Család Plébánia
Zarándok
Görögkatolikus - Parochia
Református - Parókia.net - Pasarét
Evangélikus - Magyar Evangélikus Egyház
Unitárius Unitárius Egyház -

Egyéb - Hirdetések
Álláshirdetések - SZJA és 1 %

"Krisztus testének építése végett" Nyomtatás E-mail
További cikkek a kategóriában: Kultúra rovat
2008. July 10.

"Krisztus testének építése végett"

Dobos Marianne: Augusztus elsején lesz az elsõ évfordulója annak, hogy a zuglói Rózsafüzér Királynéja plébánia vezetésével Dr. Erdõ Péter bíboros úr Nagy Károly plébános urat bízta meg.

Nemcsak, akik a közösséghez tartoznak, de azok is, akik ritkábban járnak erre, egyre nagyobb csodálkozással tekintenek körbe itt az azóta eltelt idõben.

Amit Károly atya átvett, az egy a szó szoros értelmében tûz pusztította templom, és egy ugyancsak kiégett, szétszéledt, szétszéledõben lévõ hívekbõl álló nyáj volt. A hétköznap esti szentmise áhítaton általában körülbelül hét-nyolc idõs hölgy vett részt, akik a mise elõtt, mindennap, buzgón imádkozták a rózsafüzért is.

Az az atya, aki ezt a feladatot megkapta, ha a nehézségek mélyére akkor még nem is igen láthatott, de azért sejthette, hogy szinte teljességgel lehetetlennek, kivitelezhetetlennek tûnõnek kell, hogy itt nekivágjon, Isten nevében.

És neki is kezdett. Gondolom nem nagy örömmel, de annál nagyobb engedelmességgel, mert hiszen mi mást tehetett volna?!

Nagy Károly: Valaha, Marosi Izidor váci püspök káplánja voltam, sokáig mellette szolgáltam még plébános korában. Elmondhatom, hogy nagyon nem akarta elfogadni a püspökké való kinevezését annak idején. Ebbõl a nem akarásból, önmaga gyõzködésébõl született a jelmondata: „Krisztus testének építése végett.” Ezt a mondatot ragadta ki a Szentírásból. Csak ezért vág neki, ilyen lélekkel fogadja el a püspöki kinevezését. Ezt fogja mindig szem elõtt tartani. Erre gondoltam én is, és sokszor eszembe jutott úgy azóta, mint most is, amikor bekerültem a Thököly útra, a Rózsafüzér Királynéja templomba: „Krisztus testének építése végett” nekivágok. Valóban ezt szó szerint kellett vállalnom, akartam is vállalni, a templom felújítást, megnyitását, a már 11 éve tartó bezártsága után, ugyanúgy, ahogy a közösség újra szervezését. Mert, az elmondások szerint is, ahogyan hallottam, az évek alatt nagyon szétment a gyülekezet. Az itt maradtaknál, azoknál is úgy éreztem, legalábbis sok helyzetben, hogy olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, és ezért valóban a szívemben ez visszhangzott, ez a szentírási mondat. Jövök, „Krisztus testének építése végett”, és elkezdem a munkálkodást. Krisztus teste ugye az Egyház, és ennek építéséhez fogtam hozzá. Elõször is az emberek között kezdtem szétnézni, hogy mit lehetne tenni. Indult az új tanév, akkor kezdtem el mindenféle korosztálynak szervezni valamilyenfajta összejövetelt. A nyugdíjas korosztályt megszólítottam, összehívtam, és heti rendszerességgel találkoztunk. Azután a kisgyermekes anyukák jöttek, jelentkeztek a kicsik megkeresztelését kérni. Õket is összegyûjtöttem, velük is heti rendszerességgel találkozunk, mert így embertõl emberig, személytõl személyig éreztem, hogy valahogy hozzá lehet fogni az „építkezéshez”. Ugyanígy a felnõtt korosztályt is hívtam. Aztán egy fiatal házaspár is megszólított, azt kérdezte: van-e itt fiatal házasoknak összejövetel? Mondtam, ha itt lesztek, akkor lesz. Elkezdtem egy párral, illetve két párral, mert õk szóltak más fiataloknak, én is szóltam. Három-négy házaspár, majd jöttek a jegyespárok is, lassan lettek többen, és mára 15--20 pár jár rendszeresen. Jegyesek, házasok együtt. Fiatalok. „Krisztus testének építése végett” fogtam hozzá és így, az egy év alatt már megvan az örömöm is, mert minden korosztályból találtam keresõket, a megszólításra fogékony testvéreket. Tapasztalom, érzem, sok-sok jó szándékú ember van, olyanok, akik ki vannak éhezve Istenre, szeretetre, igazságra. Ki fogalmazza meg ezt nekik, ha nem a pap? Így kezdõdött tehát a „Szentlélek templomának építése”.

D.M.: És a „kövekbõl épült”?

N.K.: Bizony az épület is elszomorító látvány volt. Kívülrõl nézvést persze sokan irigykedtek, hogy szép „katedrális’ az ahová kerültem, aztán belül megnézve…

Az önmagában szép templomban szörnyû volt látni a vakolatfoszlányokat, amelyek fent maradtak, és azok helyét is, amelyek lepotyogtak, lemállottak hatalmas szigetekben a mennyezetrõl, falakról. A csupa korom tûz martaléka, és az ezzel kapcsolatosan elázott, vagy ezután beázott mennyezet fájdalmasan szomorú kép. A látvány olyan volt, mint háború utáni állapotokban, hiszen ilyen a tûzvész utáni állapot is. Megálltam a Rózsafüzér Királynõje oltár elõtt. Ránéztem a Szûzanyára a kis Jézussal a karján. Az jutott eszembe, hogy itt sír Mária. Igen jóllehet, hogy Jézust istállóban szülte a világra, gondolom Szent József segítsége által tisztára kitakarított istállóban, de azért csak örülne neki, ha az õ szentélye lassan két évezreddel Fia kereszthalála és feltámadása után olyan lenne, mint amit az Úr dicsõsége megérdemel. Annak idején, 1915-ben, ugyanis a rózsafüzér országos szentélyeként szentelték föl.

Szeretném „vigasztalni” itt a Szûz Máriát. Azzal, hogy ezt a jelenlegi „istálló állapotot” meg próbáljuk megszüntetni. Örömet szerezni neki azzal, hogy legyen a szentély valóban méltó szentélye!

Örülök, hogy a bíboros atyának is ez a komoly szándéka és terve, miután a Domonkos Rend átadta az egyházmegyei hatóságnak. Komoly szándék ez, így most már végre az õ segítségével nekivághattunk a megvalósításának. Hál’ Istennek nagyon szépen haladnak a munkák. Csak a nagy baj az, hogy most menet közben látszik, hogy jaj, mennyi mindent kellene itt, azon kívül megoldani, ami már a munkák kezdetekor is nyilvánvaló volt. Pontosabban menet közben derült ki, hogy milyen tetemes, milyen komoly munkára van szükség. Meg kell erõsíteni a mennyezetet, hogy le ne szakadjon, mert omladozik már a múlt századi beton. Kívül-belül, oldalt és felül egyaránt mindenhol mindent meg kell erõsíteni. A beázásokat megszüntetni nemcsak felülrõl, de az alulról ázásokat is, mert kívülrõl is odafolyt minden víz a templom falához. Szakember véleménye, mérnök mondta, csoda számba megy, hogy még áll, és a mennyezet nem szakadt le.

„Krisztus testének építése végett.” Most már azután le ne szakadjon! Emberek „újjáépítésével”, a közösség építésével kezdve most már a templomépítés is zajlik. Az életveszélyesnek nyilvánított, bezárt templomot meg kell nyitni, mert a kápolnában, ahol évtizede tartják, tartjuk a szentmiséket, lassan hétköznap sem férnek be a hívek.

D.M.: Emberé a munka, Istené az áldás. Gondolom ezt az igazságot már többször meg is tapasztalta papi életében?

N.K.: Talán azt mesélném el ezzel kapcsolatban, ami akkor történt, amikor Kecskeméten mûködtem. A várostól 12 kilométerre egy háromezer lakosú községben, ahol nem volt még templom, kint egy tanyaiskolában tartottunk misét egy hónapban egyszer. Mindig úgy mentem haza innen Kecskemétre a püspök atyához, hogy megint, mert nem volt levegõ, összeesett valaki. Jobb esetben csak arról számolhattam be, hogy nem fértünk el a tanteremben. Templomot kellene tehát építenünk. Még a múlt-múlt rendszerben volt ez. Mikor már sokszor mondtam, kicsit megrettent a szavaktól. Jaj, jaj, hát most templomot építeni sajnos nem olyan egyszerû. Az érsek atya mit szól ehhez? Hogyan lehet ilyennel elõhozakodni az állami hatóságnál. Ez bizonyosan veszélyes. Kicsúszott a számon, hogy mivel az érsek atyát Józsefnek hívták, el kell nevezni Munkás Szent Józsefrõl az építendõ templomot. Május elsején van Munkás Szent József ünnepe, biztosan segíteni fog nekünk. Felvillant a gondolattal a reménysugár, a reménycsillag: tényleg, próbáljuk meg!

Hihetetlen, de az érsek atya azonnal megadta az engedélyt. A kecskeméti Nagytemplomnak van egy mellékoltára, a Szent József oltár. Itt minden héten szerda reggel 8 órakor miséztünk. Kértük Szent József segítségét és közbenjárását. Így születtek itt a „csodák”. Minden szerda reggel a Szent József-mise után történt valami. Amikor átmentünk a plébániára a szentmise után, valami meglepetés mindig várt. Vagy egy várva-várt posta érkezett, fontos levél, adomány, valamilyen engedély. Esetleg jelentkezett egy új szakember, mester. Mindig szerdán, a Szent József-mise után történtek ezek a dolgok. És fölépült a templom…

D.M.: Gondolom, Szent József a Munkás itt is segít közbenjárása által, hogy a Szûzanya és a Kis Jézus szentélye talán még szebb lehessen most, mint mikor felszentelték kilencvenhárom évvel ezelõtt?

N.K.: Gondoltam erre én is. Kérem a Szent Szûz jegyesének segítségét is. De hiszek abban is, hogy az a sok-sok rózsafüzér, ami itt elhangzott, és elhangzik - mert mindennap imádkozzák itt az idõs nénik - „megteszi” a hatását. Az imák hatalmas ereje az évszázadok során már bebizonyosodott. Belátható, hogy mennyi mindent ki lehet imádkozni. Békét a különbözõ harcokban, legyenek fizikai vagy lelki harcok azok. Eredményeket az építkezésekben. „Krisztus testének építése végett!” A Szentséges Szûz Mária sok-sok csodát eszközölt ki. Sokféle építkezést „menedzselt” már. Szóval úgy érzem, itt a „fõvédnök” természetesen a Rózsafüzér Királynéja, Munkás Szent József pedig a „fõépítész”, mint „alvállalkozó”. Ne nevezzük csodának ezeket a valóságosan csodaszép, és megható történéseket, csak annyit mondanék, hogy szinte szemmel látható, ahogyan mûködik itt a kegyelem.

„Krisztus testének építése végett.” Nagyon érdekes dolog ez. Hozzáfog az ember, tervekkel, elmondhatom már évtizedekre visszatekintve is, hogy kinézünk embereket, remélve, hogy velük lehet alkotni, építeni. Vagy egy-egy olyan embert, akirõl azt hisszük, hogy az õ megtérésén kell fáradoznunk. Ekkor jön a Jóistennek a humora. Igen, dolgozni kell, csak nem úgy és nem azon, ahogyan azt mi emberi elképzelésünkkel gondoltuk. Nem az fog megvalósulni, és nem úgy! Tálcán hozza azonban a Jóisten a legváratlanabb helyzetekben, a legváratlanabb megoldásokat. Embereket is, és megoldásokat is. Tudnék ilyen történeteket mondani. Húsz év vagy negyven év elmúltán egy-egy ember jelentkezik, hogy szeretné az életét rendezni. Vagy éppen szeretne megkeresztelkedni, vagy „csak” szentgyónást végezni, mert már ötven éve, hogy nem gyónt. Most úgy érzi, az életét rendeznie kell. Ezek a lelki csodák, a megtérések! Történnek ilyenek, talán itt gyakrabban érnek ilyen meglepetések, mint ezt megelõzõen. A legnagyobb örömök ezek a számomra. Öröm megtapasztalnom, egy-egy evangéliumi történetnek a „megismétlõdését” itt, és most. Gyakran megtapasztalom a szegény asszony két fillérjérõl szólót is. Idõs, nyugdíjas nénik, nem is gondolná, hinné az ember, de aranyosan, alázatosan jönnek, szinte, ahogy írva van, ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal, az apró kis adományokat hozva. Látják, mennyire nagy szükség van minden forintra, hogy a templom épülhessen, és hogy az adományok azonnal a ’falakba’ is kerülnek.

Még váratlanabb küldemény is érkezett ezeknél az összegeknél. Egyik nap nézem a postát, Villány Rózsafüzér Társulat a feladó, 15.000 forint adományt küldtek. Valószínû, hogy nem jártak soha még itt, ebben a templomban. De a neve, hogy a Rózsafüzér Királynõje, szíven találta õket. Mondhatni, meghallották a jajkiáltását. Rózsafüzér Társulat, és lám, máris letette a névjegyét. (A Rózsafüzér Királynéja küldte?). Anyagi természetû meglepetések ezek, és természetes, hogy örömöt okoznak. Még nagyobb örömök azonban a lelki meglepetések, a lelki ajándékok. Érzem, látom, hogy Isten mûködik és hozza, tõle kapjuk õket. Az Apostolok Cselekedeteiben valahogy úgy van megfogalmazva, hogy az Úr naponként vezérelt hozzájuk embereket, azokat, akik hagyták magukat megmenteni. Ilyesmit tapasztalok én is. Az én részemet meg kell tennem, de az Úr naponként vezérel ide embereket, akik hagyják magukat megmenteni…

D.M.: Kedves Károly atya, megköszönöm a beszélgetést. Lelki feltöltõdést jelentett meghallgatnom, hiszem az olvasóknak is szivéhez szól majd. Sajnos nekem nincs ilyen nagy és erõs hitem, ezért hadd segítsek a földi realitások talajáról azzal, hogy befejezésként adjunk közre legalább egy bankszámlaszámot.

N.K.: A Katolikus Kalendáriumban jelent meg a segítségkérésünk, ezt ismételném meg most is. Megköszönöm a honlap által nyújtott lehetõséget. Mint a keresztény olvasók egyik fórumán közölt kérés, minden bizonnyal megalapoz testi és lelki adományokat, kapcsolatfelvételeket, ezek által is újabb áldásokat hozva majd munkánkra:

A RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
ORSZÁGOS SZENTÉLYE

1915-ben lett felszentelve.

Sajnos már tizenegy éve be van zárva, ugyanis tûzvész áldozata lett. Az orgona teljesen kiégett, a templom a hõ, füst, korom hatására igencsak megrongálódott. Ehhez jöttek még a beázások.

Mindezek miatt életveszélyessé lett nyilvánítva. A szentmisék hétköznap-vasárnap az Oratóriumban (a templommal egybeépült kis kápolnában) vannak.

Sok éven keresztül a domonkos szerzetesek voltak a „gazdái”, de 2007. augusztus 1.-vel visszaadták az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegyének.

Elkezdõdött az újjáépítés is.

A tervek szerint 2008. végén már megnyitható (használható) állapotban lesz.

Ehhez tisztelettel kérjük a kedves testvérek, jótevõk segítségét: rózsafüzér-imák felajánlását és anyagi segítséget is!

Címünk: Rózsafüzér Királynéja Plébánia
1046 Budapest (XIV. ker.)  Thököly u. 56.
Telefon: 1/460-0606, -- Fax: 1/460-0605
Mobil: 06-30-456-0011

Számlaszámunk: Rózsafüzér Királynéja Plébánia
CIB 47209503-51100005
OTP 11714006-20050454

És majd nagy szeretettel hívjuk és várjuk a  Rózsafüzér Királynéja -- a Rózsafüzér tisztelõit, a Rózsafüzér csoportokat.

 Dobos Marianne 
instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram instagram free follower application instagram takipçi uygulama twitter begeni twitter takipci Ankara Escort Ankara escort Eryaman Escort Keciören Escort istanbul Escort Beşiktaş Escort beylikdüzü escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara Escort izmir Escort Bahçeşehir Escort ankara escort Kadıköy Escort ankara escort İstanbul Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Sincan Escort Çankaya Escort İzmir Escort şişli escort Kartal Escort Ankara Escort Antalya escort Bahçeşehir Escort ankara escort Maltepe Escort Altyazılı Porno Kurtköy Escort Pendik escort sarışın porno bakırköy escort Ataköy Escort Halkalı Escort Bayan Şirinevler Escort Bayan Esenyurt Escort Etiler Escort pendik escort Pendik Escort Eros Porno Altyazılı Porno yasi24 roykar escort ankara bayan Escort izmir İstanbul escort escort bayan istanbul escort bayan bayan escort sirinevler Kartal Escort Kadıköy escort Ataşehir escort Bostancı Escort türk porno Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Kadıköy Escort Kadıköy Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Nişantaşı Escort Kartal Escort sex hattı mersin escort bahis siteleri bedava bonus bedava bonus veren bahis siteleri pokerqq.club nemcoinalsat.com xlmalsat.com turk-bitcoin-borsalari.com kriptoparausdtether.com kriptoparatron.com kriptopararipple.com kriptoparalitecoin.com kriptoparaethereum.com kriptoparadash.com koineks.work koineks.org koineks.net koineks.mobi koineks.info koineks.club koineks.biz ethereumclassicpiyasasi.com dogecoinalsat.com bitcoingoldalsat.com bitcoincashpiyasasi.com bitcoin-borsalari.com bitcoin-al-sat.com altcoin-al-sat.com sawaal.org markobet365.com markobetvip.com markobetuyelik.com markobettanitim.com markobettini.com markobetcekilis.com 2markobet.com betsat-bonus.xyz markobet.tv markobet.org elexbet-bonus.xyz markobet.info markobet.biz 1xbet-bonus.com casino-dunyasi.xyz pokerqq.club canlitvon.com online-iddaa.xyz justinbet-bonus.com online-kacakbahis.online bets-giris.xyz elexbet-bonus.com online-kacakbahis.info online-kacakbahis.xyz betsat-guvenilir.xyz onlinekacakbahis.live superbetin-bonus.com vivolabet-kayitol.com canli-bahis.live acctvideos.com betsenin-kayitol.com onlinekacakbahis.info casino-list.live bahis-adresi.live onlinekacakbahis.xyz iddaaoyna.xyz betnews.live betlist24.live betist-giris.xyz online-bahis.online trbet-casino.xyz justinbetcanli.xyz bahis-rehberi2.com trbet-uyelik.com casino724.live bet724.info betledy.live online-bahis.xyz newsbet.live superbets.live betbot.info betci.live kacakcasino.online kacakcasino.live kacakcasino.info kacakcasino.xyz superbetin-bonus.xyz supertotobetci.live supertotobet-bahis.com superbahis-giris.live super-bahis-guvenilir.xyz superbahis-canlibahis.live superbahis-giris.xyz super-bahis.live superbahisyeni.live superbahis-yenigirisi.live super-bahis.xyz kacak-casino.live kacak-casino.info rivalogirisyap.com kacak-casino.xyz betcix.live pashagaming.live bahis-oyna.live bonus-ver.live betcrop.live canli-casino.online bahisci.live canli-casino.info bet30.info betlock.live canli-casino.xyz casino-siteleri.info mobillbahis.com casino-siteleri.live mariobetcanli.com bettip365.com black-betting.live justinbet.xyz justinbet.live kacak-iddaa.xyz casino-siteleri.xyz betting-bonus.live canli-bet.live betting-sports.live bahisle.info canlicasino.xyz bahislekazan.info bet-siteleri.live canli-bahisci.live canli-casino.live betboo-canlibahis.live 1xbetbahis.live enbet-giris.xyz dafabete-giris1.com kacak-bahis.live kacak-bahis.xyz dafa-betgiris1.com canli-bets2.com justin-bet.xyz online-bahisci.xyz superbahis-casino.com bixbett.com dafabet1-giris.xyz https://www.betmatik-canlibahis.live betsenin-giris.xyz giris-betmatik.live betmatikcanli.xyz bahis-bonus.live betmatik-giris.xyz youwin-yeni-giris.xyz betting-game.live betistcanli.xyz betistbahis.xyz casinodunyasi.live betist-casino.com betexper-giris.xyz yeni2.betigogirisyap1.com betboonline.com betboo-giris1.xyz rivalobet-giris.xyz betboogiris.live betboo-giris.xyz casinodunyasi.xyz rivolabet-yeni-giris.xyz anadolucasino.xyz artemisyenigiris.com artemis-casino.com bettingsiteleri.live artemis-canlibahis.com casino-siteleri.info gatechaintokenpricesusa.xyz powerledgerpricesusa.xyz moeda-loyalty-pointspricesusa.xyz odempricesusa.xyz arkpricesusa.xyz wanchainpricesusa.xyz eidoopricesusa.xyz fetchpricesusa.xyz ripio-credit-networkpricesusa.xyz metalpricesusa.xyz ignispricesusa.xyz bhpcoinpricesusa.xyz fantompricesusa.xyz breadpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz aragonpricesusa.xyz dxchaintokenpricesusa.xyz waxpricesusa.xyz linapricesusa.xyz populouspricesusa.xyz maticnetworkpricesusa.xyz orbspricesusa.xyz waykichainpricesusa.xyz funfairpricesusa.xyz aionpricesusa.xyz revainpricesusa.xyz qashpricesusa.xyz loomnetworkpricesusa.xyz projectpaipricesusa.xyz digixdaopricesusa.xyz horizenpricesusa.xyz nebulaspricesusa.xyz enigmapricesusa.xyz gxchainpricesusa.xyz civicpricesusa.xyz digitexfuturespricesusa.xyz winkpricesusa.xyz dragoncoinspricesusa.xyz loopringpricesusa.xyz nulspricesusa.xyz waltonchainpricesusa.xyz grinpricesusa.xyz decentralandpricesusa.xyz kybernetworkpricesusa.xyz reddcoinpricesusa.xyz elastospricesusa.xyz lambdapricesusa.xyz solvepricesusa.xyz newtonpricesusa.xyz beampricesusa.xyz stratispricesusa.xyz xmaxpricesusa.xyz stasiseuropricesusa.xyz bitcapitalvendorpricesusa.xyz renpricesusa.xyz factompricesusaxyz metaverseetppricesusa.xyz seelepricesusa.xyz electroneumpricesusa.xyz bytompricesusa.xyz energypricesusa.xyz aelfpricesusa.xyz nashexchangepricesusa.xyz statuspricesusa.xyz crypteriumpricesusa.xyz mcopricesusa.xyz enjincoinpricesusa.xyz golempricesusa.xyz riftokenpricesusa.xyz nexopricesusa.xyz steempricesusa.xyz zcoinpricesusa.xyz aeternitypricesusa.xyz vergepricesusa.xyz zilliqapricesusa.xyz aurorapricesusa.xyz pundixpricesusa.xyz vpricesusa.xyz bitcoindiamondpricesusa.xyz bittorrentpricesusa.xyz karatgoldcoinpricesusa.xyz algorandpricesusa.xyz augurpricesusa.xyz wavespricesusa.xyz synthetix-network-tokenpricesusa.xyz iostpricesusa.xyz maidsafecoinpricesusa.xyz hypercashpricesusa.xyz komodopricesusa.xyz quantpricesusa.xyz centralitypricesusa.xyz thetapricesusa.xyz bytecoinpricesusa.xyz iconpricesusa.xyz bitsharespricesusa.xyz monacoinpricesusa.xyz digibytepricesusa.xyz kucoinsharespricesusa.xyz nanopricesusa.xyz abbccoinpricesusa.xyz holopricesusa.xyz liskpricesusa.xyz omisegopricesusa.xyz 0xpricesusa.xyz zbpricesusa.xyz educarepricesusa.xyz bitcoingoldpricesusa.xyz ravencoinpricesusa.xyz vsystemspricesusa.xyz decredpricesusa.xyz qtumpricesusa.xyz trueusdpricesusa.xyz vechainpricesusa.xyz hedgetradepricesusa.xyz basic-attention-tokenpricesusa.xyz paxosstandardpricesusa.xyz zcashpricesusa.xyz dogecoinpricesusa.xyz ontologypricesusa.xyz nempricesusa.xyz usdcoinpricesusa.xyz makerpricesusa.xyz cosmospricesusa.xyz neopricesusa.xyz bitcoinsvpricesusa.xyz stellarpricesusa.xyz cardanopricesusa.xyz tronpricesusa.xyz unussedleopricesusa.xyz moneropricesusa.xyz chainlinkpricesusa.xyz iotapricesusa.xyz huobitokenpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz tezospricesusa.xyz ethereumpricesusa.xyz xrppricesusa.xyz tetherpricesusa.xyz bitcoincashpricesusa.xyz litecoinpricesusa.xyz eoscoinpricesusa.xyz binancecoinpricesusa.xyz swipepriecsusa.xyz daipricesusa.xyz lunapricesusa.xyz energipricesusa.xyz ardorpricesusa.xyz chilizpricesusa.xyz iexecrlcpricesusa.xyz molecularfuturepricesusa.xyz tomochainpricesusa.xyz loomnetworkprice.xyz ethereumclassicpricesusa.xyz hederahashgraphpricessa.xyz edcblockchainpricesusa.xyz cryptocoinpricesusa.xyz bitcoinpricesusa.xyz binancecionpricesusa.xyz betpas restbet süpertotobet betboo Bahis Forum Bet Forum Deneme Bonusu instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci kazan
c99 shell hacklink hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink Google